Codul de procedura civila cu ultimul act modificator Legea Nr. 202/2010. Actualizat la 25 noiembrie 2010

Codul de procedura civila cu ultimul act modificator Legea Nr. 202/2010. Actualizat la 25 noiembrie 2010
-15%
Anul publicării: 2010
Categoria: Cod
Preț: 8,50 lei
10,00 lei (-15%)
Disponibilitate: stoc indisponibil

DESCRIERE

Codul de procedura civila cu ultimul act modificator Legea Nr. 202/2010. CONTINE:
Codul de Procedura Civila al Romaniei - ACTUALIZAT asa cum a fost modificat prin Legea nr. 7/1996, Legea nr. 17/1997, O.u.G. nr. 13/1998, Legea nr. 99/1999, O.u.G. nr. 138/2000, O.u.G. nr. 290/2000, O.u.G. nr. 59/2001, O.u.G. nr. 58/2003, O.u.G. nr. 65/2004, Legea nr. 195/2004, Legea nr. 219/2005, Decizia CC nr. 176/2005, Legea nr. 459/2006, Decizia CC nr. 969/2007, Decizia CC nr. 66/2008, Decizia CC nr. 387/2008, Decizia CC nr. 737/2008, O.u.G. nr. 51/2008, Decizia CC nr. 303/2009, Decizia CC nr. 458/2009, Decizia CC nr. 303/2009, Decizia CC 838/2009, O.u.G nr. 42/2009, Legea nr. 177/2010 si prin Legea nr. 202/2010.

CODUL DE PROCEDURA CIVILA AL ROMANIEI
Competenta instantelor judecatoresti
       Competenta dupa materie
       Competenta teritoriala
       Dispozitii speciale
       Conflictele de competenta
       Incompatibilitatea, abtinerea si recuzarea judecatorilor
       Stramutarea pricinilor
Procedura contencioasa
       Partile
           Folosinta si exercitiul drepturilor procedurale
           Persoanele care sunt impreuna reclamante sau parate
           Alte persoane care pot lua parte la judecata
           Reprezentarea partilor in judecata
           Asistenta judiciara
       Dispozitii generale de procedura
           Cererile
           Citatiile si comunicarea actelor de procedura
           Termenele
           Nulitatea actelor de procedura
           Amenzi judiciare si despagubiri
       Procedura inaintea primei instante
           Procedura inainte de judecata
           Sedintele si politia lor
           Judecata
           Hotararile
       Apelul
           Termenul si formele apelului
           Judecarea apelului
       Caile extraordinare de atac
           Recursul
           Contestatia in anulare
           Revizuirea hotararilor
       Recursul in interesul legii
Dispozitii generale privitoare la procedurile necontencioase
       Despre arbitraj
       Dispozitii generale
       Conventia arbitrala
       Arbitrii. Constituire tribunalului arbitral. Termenul si locul arbitrajului
       Sesizarea tribunalului arbitral. Cuprinsul cererii de arbitrare. Intampinarea. Cererea reconventionala
       Procedura arbitrala
       Cheltuieli arbitrale
       Hotararea arbitrala
       Desfiintarea hotararii arbitrale
       Executarea hotararii arbitrale
       Arbitrajul international
       Recunoasterea si executarea hotararilor arbitrale straine
Despre executarea silita
       Dispozitii generale
       Urmarirea silita asupra bunurilor mobile
       Urmarirea silita a fructelor neculese si recoltelor prinse de radacini
       Urmarirea silita asupra bunurilor imobile
       Eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin executarea silita
       Predarea silita a bunurilor si executarea silita a altor obligatii
       de a face sau de a nu face
Proceduri speciale
       Ordonante presedintiale
       Refacerea inscrisurilor si hotararilor disparute
       Despre oferte de plata si consemnatii
       Masurile asiguratorii
       Deliberarile consiliului de familie
       Divortul
       Proceduri relative la deschiderea unei succesiuni
       Procedura impartelii judiciare
       Cererile privitoare la posesiune
       Despartirea averilor dintre barbati si femei
       Despre interdictie
       Cesiunea bunurilor
       Conventiile matrimoniale
       Transcrierea actelor de stramutare si urmarirea proprietatii si
       despre inscriptia privilegiilor, ipotecilor si amanetelor
       Dispozitii privind solutionarea litigiilor in materie comerciala
Dispozitii finale

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 290/2000 privind modificarea art. IX din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila si pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 13/1998 privind modificarea si completarea Codului de procedura civila

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedura civila

Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedura civila

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedura civila

Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila

Legea nr. 459/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila

Decizia CC nr. 176/2005 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3021 alin. 1 lit. a) din Codul de procedura civila

Decizia CC nr. 969/2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 612 alin. 6 din Codul de procedura civila

Decizia CC nr. 66/2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 55 din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila

Decizia CC nr. 387/2008 privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. 2 din Codul de procedura civila

Decizia CC nr. 737/2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 302 din Codul de procedura civila

Decizia CC nr. 303/2009 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 288 alin. 2 din Codul de procedura civila

Decizia CSJ nr. V/2001 privind aplicarea dispozitiilor art. 364 si urmatoarele din Codul de procedura civila, referitoare la desfiintarea hotararii arbitrale pe calea actiunii in anulare

Decizia ICCJ nr. XV/2005 privind examinarea recursului in interesul legii declarat de procurorul general al parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la organul judiciar competent sa dispuna desfiintarea totala sau partiala a unui inscris falsificat in cauzele in care actiunea penala s-a stins in faza de urmarire penala, printr-o solutie de netrimitere in judecata adoptata de procuror

Decizia ICCJ nr. XX/2005 privind examinarea recursului in interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la admisibilitatea cererilor prin care se solicita obligarea debitorilor ce nu-si indeplinesc obligatiile de a face sau de a nu face la plata de daune cominatorii, dupa intrarea in vigoare a art. 5803 din Codul de procedura civila

Decizia ICCJ nr. II/2007 privind examinarea recursului in interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la compatibilitatea de a participa la judecarea cererii de revizuire sau a contestatiei in anulare a judecatorului care a solutionat anterior fondul cauzei

Decizia ICCJ nr. XIII/2007 privind examinarea recursului in interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la consecintele lipsei din minuta intocmita cu ocazia deliberarii a mentiunii"pronuntata in sedinta publica"

Decizia ICCJ nr. XV/2007 privind examinarea recursului in interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 400 si 402 din Codul de procedura civila, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, referitor la stabilirea competentei de solutionare a contestatiilor la executare, in prima instanta si in caile de atac, avand ca obiect hotarari judecatoresti pronuntate in litigii comerciale, precum si in alte titluri de natura comerciala

Decizia ICCJ nr. XXXIII/2007 privind examinarea recursului in interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la admisibilitatea recursului declarat impotriva deciziilor pronuntate de instantele de apel prin care s-au anulat in tot sau in parte procedura urmata si hotararea apelata, cu retinerea cauzei spre judecare

Decizia ICCJ nr. XXXVII/2007 privind examinarea recursului in interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la competenta de solutionare a cererii formulate de partea interesata pentru numirea unui curator special

Decizia ICCJ nr. XXXVIII/2007 privind examinarea recursului in interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la chestiunea daca trebuie investite cu formula executorie hotararile date in prima instanta privind procesele si cererile in materie comerciala care sunt executorii potrivit art. 7208 din Codul de procedura civila

Decizia ICCJ nr. XXXIX/2007 privind examinarea recursului in interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la consecintele lipsei semnaturii partii de pe cererea de recurs. Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicata, fiind prezenti 90 de judecatori din totalul de 116 aflati in functie

Decizia ICCJ nr. LXXXIV(84)/2007 privind examinarea recursului in interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 907 si 908 din Codul comercial, raportate la prevederile art. 591 din Codul de procedura civila, referitor la instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor imobile ale debitorului in cauzele comerciale

DDecizia ICCJ nr. XV/2008 privind examinarea recursului in interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la"interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 121 alin. 1 din Codul de procedura civila, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, raportate la prevederile art. 336 alin. 5 din acelasi cod, referitoare la solutionarea cererilor formulate in procedurile necontencioase"

Decizia ICCJ nr. XXVII/2008 privind examinarea recursului in interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la solutia ce trebuie data de instanta in cazul cand persoana vatamata sau persoana ale carei interese legitime au fost vatamate isi retrage plangerea formulata in temeiul art. 2781 din Codul de procedura penala, precum si daca aceasta solutie este supusa caii de atac a recursului

Decizia ICCJ nr. XXVIII/2008 privind examinarea recursului in interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 3859 alin. 1 din Codul de procedura penala, dupa abrogarea pct. 171 prin Legea nr. 356/2006, in cazul solutionarii recursului (ca o a doua cale ordinara de atac) declarat cu privire la latura civila a cauzei

Decizia ICCJ nr. XXXII/2008 privind examinarea recursului in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 1 pct. 1, art. 2 pct. 1 lit. a) si b) si art. 2821 alin. 1 din Codul de procedura civila, in ceea ce priveste caracterul evaluabil sau neevaluabil in bani al litigiilor civile si comerciale avand ca obiect constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial, constatarea nulitatii, anularea, rezolutiunea, rezilierea unor acte juridice privind drepturi patrimoniale ...

Decizia ICCJ nr. XLI/2008 privind examinarea in interesul legii declarat de procurorul general de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la calitatea procesuala pasiva a caselor de asigurari de sanatate, in litigiile avand ca obiect plata drepturilor salariale care iau nastere in urma incheierii unui contract de munca intre personalul medical si unitatea spitaliceasca in cadrul careia acesta isi desfasoara activitatea

Decizia ICCJ nr. IV/2009 privind examinarea recursului in interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in legatura cu interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 3741 din Codul de procedura civila, astfel cum au fost introduse prin Legea nr. 459/2006, raportate la prevederile art. 61 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 53 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificarile si completarile ulterioare, referitor la investirea cu formula executorie a cambiei, biletului la ordin si cecului

Decizia ICCJ nr. XXXI/2009 privind examinarea recursului in interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, privind caracterul de titlu executoriu al contractelor de asistenta juridica incheiate inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 255/2004 privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat (republicata), precum si interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 30 alin. (3) teza a II-a din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, modificate prin Legea nr. 255/2004, coroborate cu dispozitiile art. 3741 din Codul de procedura civila, cu referire la necesitatea investirii cu formula executorie a contractelor de asistenta juridica
 


actualizat la 25 noiembrie 2010
Vezi și alte cărți: Procedura, Civila

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review

Titluri de aceiași autori

Created in 0.5538 sec