Codul fiscal 2011. Cu toate modificarile si completarile la zi (Contine si O.u.G. nr.58/2010 - Actualizata)

Codul fiscal 2011. Cu toate modificarile si completarile la zi (Contine si O.u.G. nr.58/2010 - Actualizata)
-15%
Anul publicării: 2011
Preț: 15,30 lei
18,00 lei (-15%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare

DESCRIERE

Codul fiscal 2011. Cu toate modificarile si completarile la zi (. Codul fiscal actualizat asa cum a fost modificat si completat prin H.G. nr. 44/2004, Legea nr. 174/2004, H.G. nr. 977/2004, O.G. nr. 94/2004, Legea nr. 507/2004, H.G. nr. 783/2004, O.G. nr. 83/2004, Legea nr. 494/2004, O.u.G. nr. 123/2004, O.u.G. nr. 138/2004, Legea nr. 96/2005, O.u.G. nr. 24/2005, O.u.G. nr. 30/2005, O.u.G. nr. 45/2005, Legea nr. 163/2005, Legea nr. 164/2005, Legea nr. 210/2005, Legea nr. 247/2005, H.G. nr. 797/2005, O.u.G. nr. 203/2005, O.u.G. nr. 21/2006, O.u.G. nr. 33/2006, Legea nr. 317/2006, O.G. nr. 43/2006, Legea nr. 343/2006, H.G. nr. 1096/2006, H.G. nr. 1514/2006, Legea nr. 496/2006, O.u.G. nr. 110/2006, O.u.G nr. 22/2007, H.G. nr. 667/2007, O.u.G. nr. 106/2007, O.u.G. nr. 155/2007, Ordinul MEF nr. 2463/2007, Legea nr. 94/2008, O.uG. nr. 127/2008, O.u.G. nr. 200/2008, H.G. nr. 664/2008, Ordinul ANAF nr. 1537/2008, H.G. nr. 1697/2008, Ordinul MEF nr. 1984/2008, Ordinul MEF nr. 3505/2008, Ordinul MEF nr. 3687/2008, O.u.G. nr. 29/2009, Ordinul MFP nr. 614/2009, O.u.G. nr. 34/2009 si rectificarea publicata in M. Of. nr. 254/2009, prin O.u.G. nr. 46/2009, prin Legea nr. 329/2009, prin Legea nr. 343/2009, prin H.G. nr. 956/2009, prin O.u.G. nr. 109/2009, prin Legea nr. 22/2010, prin Legea nr.24/2010, O.u.G.nr.22/2010 si prin Legea nr. 76/2010, prin O.u.G. nr. 54/2010 (rectificata), prin O.u.G. nr. 58/2010, prin O.u.G. nr. 59/2010, prin Ordinul MFP nr. 1907/2010, prin O.u.G. nr. 82/2010, prin O.u.G. nr. 87/2010, prin Legea nr. 168/2010, prin Legea nr. 188/2010, prin HG nr. 1347/2010 (M.Of. nr. 887 din 29 decembrie 2010) si prin O.u.G. nr. 117/2010 (M.Of. nr. 891 din 30 decembrie 2010)

si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003  privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale - ACTUALIZATA - reglementeaza impozitele si contributiile sociale obligatorii care se aplica asupra veniturilor de natura profesionala (si conventii civile), altele decat cele salariale

CODUL FISCAL

TITLUL I - Dispozitii generale
     Scopul si sfera de cuprindere a Codului fiscal
          Scopul si sfera de cuprindere a Codului fiscal
          Impozitele si taxele reglementate de Codul fiscal
     Interpretarea si modificarea Codului fiscal
          Principiile fiscalitatii
          Modificarea si completarea Codului fiscal
          Norme metodologice, instructiuni si ordine
          Infiintarea si functionarea Comisiei fiscale centrale
     Definitii
          Definitii ale termenilor comuni
          Definitia sediului permanent
     Reguli de aplicare generala
          Moneda de plata si de calcul a impozitelor si taxelor
          Venituriîn natura
          Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal
          Venituri obtinute din Romania
          Prevederi speciale privind schimbul de informatii cu statele membre ale Uniunii Europene

TITLUL II - Impozitul pe profit
     Dispozitii generale
          Contribuabili
          Sfera de cuprindere a impozitului
          Scutiri
          Anul fiscal
          Cotele de impozitare
          Impozit minim pentru baruri de noapte, cluburi de noapte, discoteci, cazinouri si   pariuri sportive
     Calculul profitului impozabil
          Reguli generale
          Deduceri pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare
          Scutirea de impozit a profitului reinvestit
          Venituri neimpozabile
          Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene
          Cheltuieli
          Provizioane si rezerve
          Cheltuieli cu dobanzile si diferente de curs valutar
          Amortizarea fiscala
          Contracte de leasing
          Pierderi fiscale
          Reorganizari, lichidari si alte transferuri de active si titluri de participare
          Regimul fiscal comun care se aplica fuziunilor, divizarilor, divizarilor partiale, transferurilor de active si schimburilor de actiuniîntre societatile din diferite state membre ale Uniunii Europene
          Asocieri fara personalitate juridica
     Aspecte fiscale internationale
          Veniturile unui sediu permanent
          Venituri obtinute de persoanele juridice straine din proprietati imobiliare si din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare
          Credit fiscal
          Pierderi fiscale externe
     Reguli speciale aplicabile vanzarii-cesionarii proprietatilor imobiliare si titlurilor de participare
          Reguli speciale aplicabile vanzarii-cesionarii proprietatilor imobiliare si titlurilor de participare
     Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale
          Plata impozitului
          Depunerea declaratiilor de impozit pe profit
     Retinerea impozitului pe dividende
          Declararea si retinerea impozitului pe dividende
     Dispozitii tranzitorii si finale
          Pierderi fiscale din perioadele de scutire
          Dispozitii tranzitorii
          ANEXA LISTA SOCIETATILOR la care se face referireîn art. 271 alin. (3) pct. 12 lit. a)

TITLUL III - Impozitul pe venit
     Dispozitii generale
          Contribuabili
          Sfera de cuprindere a impozitului
          Categorii de venituri supuse impozitului pe venit
     Venituri neimpozabile
          Cotele de impozitare
          Perioada impozabila
          Stabilirea deducerilor personale si a sumelor fixe
     Venituri din activitati independente
          Definirea veniturilor din activitati independente
          Venituri neimpozabile
          Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activitati independente, determinat pe baza contabilitatiiîn partida simpla
          Stabilirea venitului net anual din activitati independente pe baza normelor de venit
          Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuala
          Optiunea de a stabili venitul net anual, utilizandu-se datele din contabilitateaîn partida simpla
          Retinerea la sursa a impozitului reprezentand plati anticipate pentru unele venituri din activitati independente
          Plati anticipate ale impozitului pe veniturile din activitati independente
          Impozitarea venitului net din activitati independente
     Venituri din salarii
          Definirea veniturilor din salarii
          Deducere personala
          Determinarea impozitului pe venitul din salarii
          Termen de plata a impozitului
          Deducerea sumelor pentru economisirea si creditareaîn sistem colectiv pentru domeniul locativ, conform prevederilor O.u.G. nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007
          Fise fiscale
          Plata impozitului pentru anumite venituri salariale
     Venituri din cedarea folosintei bunurilor
          Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosintei bunurilor
          Stabilirea venitului net anual din cedarea folosintei bunurilor
          Plati anticipate de impozit pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor
          Impozitarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor
     Venituri din investitii
          Definirea veniturilor din investitii
          Stabilirea venitului din investitii
          Retinerea impozitului din veniturile din investitii
     Venituri din pensii
          Definirea veniturilor din pensii
          Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii
          Retinerea impozitului din venitul din pensii
     Venituri din activitati agricole
          Definirea veniturilor din activitati agricole
          Stabilirea venitului net anual din activitati agricole pe baza de norme de venit
          Optiunea de a determina venitul net anual prin utilizarea datelor din contabilitateaîn partida simpla
          Calculul si plata impozitului aferent veniturilor din activitati agricole
     Venituri din premii si din jocuri de noroc
          Definirea veniturilor din premii si din jocuri de noroc
          Stabilirea venitului net din premii si din jocuri de noroc
          Retinerea impozitului aferent veniturilor din premii si din jocuri de noroc
     Venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
          Definirea venitului din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
          Rectificarea impozitului
          Obligatiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietatilor imobiliare
     Venituri din alte surse
          Definirea veniturilor din alte surse
          Calculul impozitului si termenul de plata
     Venitul net anual impozabil
          Stabilirea venitului net anual impozabil
          Declaratii de venit estimat
          Stabilirea platilor anticipate de impozit
          Declaratia privind venitul realizat
          Stabilirea si plata impozitului pe venitul net anual impozabil
     Proprietatea comuna si asociatiile fara personalitate juridica
          Venituri din bunuri sau drepturi care sunt detinuteîn comun
          Reguli privind asocierile fara personalitate juridica
     Aspecte fiscale internationale
          Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activitati independente
          Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activitati dependente
          Alte venituri ale persoanelor fizice nerezidente
          Venituri obtinute din strainatate
          Creditul fiscal extern
          Pierderi fiscale externe
     Obligatii declarative ale platitorilor de venituri cu retinere la sursa
          Obligatii declarative ale platitorilor de venituri cu retinere la sursa
     Dispozitii tranzitorii si finale
          Dispozitii tranzitorii
          Definitivarea impunerii pe anul 2006
          Dispozitii finale

TITLUL IV - Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
          abrogat

TITLUL IV1 - Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
     Definitia microîntreprinderii
     Optiunea de a plati impozit pe veniturile microîntreprinderii
     Aria de cuprindere a impozitului
     Anul fiscal
     Cota de impozitare
     Impunerea microîntreprinderilor care realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro
     Baza impozabila
     Procedura de declarare a optiunii
     Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale
     Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microîntreprindere
     Prevederi fiscale referitoare la amortizare

TITLUL V - Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straineînfiintateîn Romania
     Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti
          Contribuabili
          Sfera de cuprindere a impozitului
          Venituri impozabile obtinute din Romania
          Retinerea impozitului din veniturile impozabile obtinute din Romania de nerezidenti
          Scutiri de la impozitul prevazutîn prezentul capitol
          Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri
          Declaratii anuale privind retinerea la sursa
          Certificatele de atestare a impozitului platit de nerezidenti
          Dispozitii tranzitorii
     Impozitul pe reprezentante
          Contribuabili
          Stabilirea impozitului
          Plata impozitului si depunerea declaratiei fiscale
     Modul de impozitare a veniturilor din economii obtinute din Romania de persoane fizice rezidenteîn state membre si aplicarea schimbului de informatiiîn legatura cu aceasta categorie de venituri
          Definitia beneficiarului efectiv
          Identitatea si determinarea locului de rezidenta a beneficiarilor efectivi
          Definitia agentului platitor
          Definitia autoritatii competente
          Definitia platii dobanzilor
          Sfera teritoriala
          Informatiile comunicate de un agent platitor
          Schimbul automat de informatii
          Perioada de tranzitie pentru trei state membre
          Retinerea la sursa
          Distribuirea venitului
          Exceptii de la sistemul de retinere la sursa
          Masuri luate de Romania pentru efectuarea schimbului de informatii cu statele care au perioada de tranzitie la impunerea economiilor
          Eliminarea dublei impuneri
          Titluri de creante negociabile
          Anexa referitoare la lista entitatilor asimilate la care se face referire la art. 12415
          Data aplicarii
     Redevente si dobanzi laîntreprinderi asociate
          Sfera de aplicare si procedura
          Definitia dobanzii si a redeventelor
          Definitiaîntreprinderii,întreprinderii asociate si a sediului permanent
          Exceptarea platilor de dobanzi sau de redevente
          Frauda si abuz
          Reguli tranzitorii pentru Republica Ceha, Grecia, Spania, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia si Slovacia
          Clauza de delimitare
          Masuri luate de Romania
          Lista societatilor acoperite de prevederile art. 12420 lit. a) pct. (iii)
          Data aplicarii
     Schimb de informatiiîn domeniul impozitelor directe, conform conventiilor de evitare a dublei impuneri
          Prevederi generale
          Schimb la cerere
          Schimbul automat de informatii
          Schimbul spontan de informatii
          Limita de timp pentru transmiterea informatiei
          Colaborarea dintre oficialii statului vizat
          Prevederi privind secretul
          Limitari la schimbul de informatii
          Notificarea
          Verificari simultane
          Consultari
          Schimb de experienta
          Aplicabilitatea unor prevederi largite referitoare la asistenta
          Data aplicarii

TITLUL VI - Taxa pe valoarea adaugata
     Dispozitii
          Definitia taxei pe valoarea adaugata
          Semnificatia unor termeni si expresii
          Aplicare teritoriala
     Operatiuni impozabile
          Operatiuni impozabile
     Persoane impozabile
          Persoane impozabile si activitatea economica
     Operatiuni cuprinseîn sfera de aplicare a taxei
          Livrarea de bunuri
          Prestarea de servicii
          Schimbul de bunuri sau servicii
          Achizitiile intracomunitare de bunuri
          Importul de bunuri
     Locul operatiunilor cuprinseîn sfera de aplicare a taxei
          Locul livrarii de bunuri
          Locul achizitiei intracomunitare de bunuri
          Locul importului de bunuri
          Locul prestarii de servicii
     Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata
          Faptul generator si exigibilitatea - definitii
          Faptul generator pentru livrari de bunuri si prestari de servicii
          Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari de servicii
          Exigibilitatea pentru livrari intracomunitare de bunuri, scutite de taxa
          Faptul generator si exigibilitatea pentru achizitii intracomunitare de bunuri
          Faptul generator si exigibilitatea pentru importul de bunuri
    Baza de impozitare
          Baza de impozitare pentru livrari de bunuri si prestari de servicii efectuateîn interiorul tarii
          Ajustarea bazei de impozitare
          Baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare
          Baza de impozitare pentru import
          Cursul de schimb valutar
     Cotele de taxa
          Cotele
     Operatiuni scutite de taxa
          Scutiri pentru operatiuni din interiorul tarii
          Scutiri pentru importul de bunuri si pentru achizitii intracomunitare
          Scutiri pentru exporturi sau alte operatiuni similare, pentru livrari intracomunitare si pentru transportul international si intracomunitar
          Scutiri speciale legate de traficul international de bunuri
          Scutiri pentru intermediari
     Regimul deducerilor
          Sfera de aplicare a dreptului de deducere
          Conditii de exercitare a dreptului de deducere
          Deducerea taxei pentru persoana impozabila cu regim mixt si persoana partial impozabila
          Dreptul de deducere exercitat prin decontul de taxa
          Rambursarea taxei catre persoane impozabile neînregistrateîn scopuri de TVAîn Romania
          Rambursarile de taxa catre persoanele impozabileînregistrateîn scopuri de TVA, conform art. 153
          Ajustarea taxei deductibileîn cazul achizitiilor de servicii si bunuri, altele decat bunurile de capital
          Ajustarea taxei deductibileîn cazul bunurilor de capital
     Persoanele obligate la plata taxei
          Persoana obligata la plata taxei pentru operatiunile taxabile din Romania
          Persoana obligata la plata taxei pentru achizitii intracomunitare
          Persoana obligata la plata taxei pentru importul de bunuri
          Raspunderea individuala siîn solidar pt plata taxei
     Regimuri speciale
          Regimul special de scutire pentruîntreprinderile mici
          Regimul special pentru agentiile de turism
          Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati
          Regimul special pentru aurul de investitii
          Regimul special pentru persoanele impozabile nestabilite care presteaza servicii electronice persoanelor neimpozabile
     Obligatii
          Inregistrarea persoanelor impozabileîn scopuri de TVA
          Inregistrareaîn scopuri de TVA a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare
          Prevederi generale referitoare laînregistrare
          Facturarea
          Alte documente
          Evidenta operatiunilor
          Perioada fiscala
          Decontul de taxa
          Alte declaratii
          Declaratia recapitulativa
          Plata taxei la buget
          Responsabilitatea platitorilor si a organelor fiscale
          Registrul persoanelor impozabileînregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata
     Dispozitii comune
          Corectarea documentelor
          Masuri de simplificare
     Dispozitii tranzitorii
          Dispozitii tranzitorii
          Operatiuni efectuateînainte si de la data aderarii
          Directive transpuse

TITLUL VII - Accize si alte taxe speciale
     Accize armonizate
          Dispozitii generale
          Sfera de aplicare
          Definitii
          Teritoriul comunitar
          Faptul generator
          Exigibilitatea
          Eliberarea pentru consum
          Importul
          Producerea si detinereaîn regim suspensiv
          Produse accizabile
          Bere
          Vinuri
          Bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri
          Produse intermediare
          Alcool etilic
          Tutun prelucrat
          Produse energetice
          Gaz natural
          Carbune si cocs
          Energie electrica
          Exceptii
          Nivelul accizelor
          Nivelul accizelor
          Calculul accizei pentru tigarete
          Regimul de antrepozitare
          Reguli generale
          Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal
          Conditii de autorizare
          Autorizarea ca antrepozit fiscal
          Respingerea cererii de autorizare
          Obligatiile antrepozitarului autorizat
          Regimul de transfer al autorizatiei
          Anularea, revocarea si susprndarea autorizatiei
          Operatorulînregistrat si operatorul neînregistrat
          Operatorulînregistrat
          Operatorul neînregistrat
          Deplasarea si primirea produselor accizabile aflateîn regim suspensiv
          Deplasarea produselor accizabile aflateîn regim suspensiv
          Documentul administrativ deînsotire
          Primirea produselor accizabile aflateîn regim suspensiv
          Regimul accizelor pe durata deplasarii
          Descarcarea documentului administrativ deînsotire
          Deplasarea produselor energetice prin conducte fixe
          Deplasarea unui produs accizabilîntre un antrepozit fiscal si un birou vamal
          Momentul exigibilitatii accizelor
          Restituiri de accize
          Lipsuri si nereguli pe parcursul circulatiei intracomunitareîn regim suspensiv a produselor accizabile
          Lipsuri pe timpul suspendarii
          Nereguli si abateri
          Deplasarea intracomunitara a produselor cu accize platite
          Produse cu accize platite, utilizateîn scopuri comercialeîn Romania
          Documentul deînsotire simplificat
          Restituirea accizelor pentru produsele cu accize platite
          Persoane fizice
          Vanzarea la distanta
          Reprezentantul fiscal
          Declaratii privind achizitii si livrari intracomunitare
          Inregistrarea operatorilor de produse accizabile
          Registrul electronic de date
          Obligatiile platitorilor de accize
          Plata accizelor la bugetul de stat
          Depunerea declaratiilor de accize
          Documente fiscale
          Evidente contabile
          Responsabilitatile platitorilor de accize
          Garantii
          Scutiri la plata accizelor
          Scutiri generale
          Scutiri pentru alcool etilic si alte produse alcoolice
          Scutiri pentru tutun prelucrat
          Scutiri pentru produse energetice si energie electrica
          Marcarea produselor alcoolice si a tutunului prelucrat
          Reguli generale
          Responsabilitatea marcarii
          Proceduri de marcare
          Eliberarea marcajelor
          Confiscarea tutunului prelucrat
          Inregistrarea operatorilor de produse accizabile
          Registrul electronic de date
     Alte produse accizabile
          Sfera de aplicare
          Nivelul si calculul accizei
          Platitori de accize
          Scutiri
          Exigibilitatea
          Plata accizelor la bugetul de stat
          Regimul documentelor fiscale pierdute, distruse sau deteriorate
          Declaratiile de accize
     Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule
          Nivelul taxei speciale
          Exigibilitatea si plata taxei speciale la bugetul de stat
          Scutiri
     Impozitul la titeiul din productia interna
          Dispozitii generale
          Scutiri
          Declaratiile de impozit
     Dispozitii comune
          Conversiaîn lei a sumelor exprimateîn euro
          Obligatiile platitorilor
          Decontarileîntre operatorii economici
          Regimul produselor accizabile detinute de operatorii economici careînregistreaza obligatii fiscale restante
     Dispozitii tranzitorii si derogari
          Acciza minima pentru tigarete
          Derogare pentru produse energetice
          Derogare pentru autoturisme
          Anexele 1-4, 4.1 si 5 privind accizele

TITLUL VIII - Masuri speciale privind supravegherea productiei, importului si circulatiei unor produse accizabile
     abrogat

TITLUL IX - Impozite si taxe locale
     Dispozitii generale
          Definitii
          Impozite si taxe locale
     Impozitul si taxa pe cladiri
          Reguli generale
          Scutiri
          Calculul impozitului pentru persoane fizice
          Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce detin mai multe cladiri
          Calculul impozitului datorat de persoanele juridice
          Dobandirea,înstrainarea si modificarea cladirilor
          Plata impozitului
     Impozitul si taxa pe teren
          Reguli generale
          Scutiri
          Calculul impozitului
          Dobandiri si transferuri de teren, precum si alte modificari aduse terenului
          Plata impozitului
     Impozitul pe mijloacele de transport
          Reguli generale
          Scutiri
          Calculul taxei
          Dobandiri si transferuri ale mijloacelor de transport
          Plata taxei
     Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor
          Reguli generale
          Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire si a altor avize asemanatoare
          Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru a desfasura o activitate economica si a altor autorizatii similare
          Scutiri
     Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate
          Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate
          Taxa pentru afisajîn scop de reclama si publicitate
          Scutiri
    Impozitul pe spectacole
          Reguli generale
          Calculul impozitului
          Reguli speciale pentru videoteci si discoteci
          Scutiri
          Plata impozitului
    Taxa hoteliera
          Reguli generale
          Calculul taxei
          Scutiri
          Plata taxei
     Taxe speciale
          Taxe speciale
     Alte taxe locale
          Alte taxe locale
     Facilitati comune
          Facilitati pentru persoanele fizice
          Facilitati pentru persoanele juridice
          Scutiri si facilitati pentru persoanele juridice
          Scutiri si facilitati stabilite de consiliile locale
     Alte dispozitii comune
          Majorarea impozitelor si taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judetene
          Hotararile consiliilor locale si judetene privind impozitele si taxele locale
          Accesul la informatii privind impozitele si taxele locale
          Depunerea declaratiilor de persoanele juridice
          Controlul si colectarea impozitelor si taxelor locale
          Indexarea impozitelor si taxelor locale
          Elaborarea normelor
     Sanctiuni
          Sanctiuni
          Sanctiuni
     Dispozitii finale
          Implicatii bugetare ale impozitelor si taxelor locale
          Implicatii bugetare ale impozitelor si taxelor locale
          Dispozitii tranzitorii

TITLUL IX1 - Infractiuni

TITLUL IX2 - Contributii sociale obligatorii
    Sfera contributiilor sociale
    Contribuabilii sistemelor de asigurari sociale
    Baza de calcul al contributiilor sociale individuale
    Baza de calcul al contributiilor sociale datorate de angajatori, entitati asimilate angajatorului si orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor
    Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 2963 lit. f) pct. 1
    Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 2963 lit. f) pct. 2
    Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 2963 lit. f) pct. 3
    Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 2963 lit. f) pct. 4 si 5
    Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 2963 lit. f) pct. 6, 7 si 8
    Baza de calcul al contributiilor sociale pentru veniturile sub forma indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate
    Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 2963 lit. f) pct. 10
    Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 2963 lit. f) pct. 11
    Baza de calcul al contributiilor sociale datorate pentru persoanele prevazute la art. 2963 lit. c) 
    Exceptii generale
    Exceptii specifice
    Alte sume pentru care se calculeaza si se retine contributia de asigurari sociale de sanatate
    Calculul, retinerea si virarea contributiilor sociale
    Depunerea declaratiilor
    Prevederi speciale

TITLUL X - Dispozitii finale
          Data intrariiîn vigoare a Codului fiscal
          Abrogarea actelor normative

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003  privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale - ACTUALIZATA - reglementeaza impozitele si contributiile sociale obligatorii care se aplica asupra veniturilor de natura profesionala, altele decat cele salariale


Bun de tipar - 11 ianuarie 2011
Vezi și alte cărți: Codul, Fiscal, 2011

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review

Titluri de aceiași autori

Created in 1.8668 sec