Institutii de dreptul familiei in reglementarea noului Cod civil

Institutii de dreptul familiei in reglementarea noului Cod civil
-20%
Editura:
Anul publicării: 2012
Categoria: General
Preț: 23,20 lei
29,00 lei (-20%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare

DESCRIERE

Cursul de fata reprezinta o succinta analiza a institutiilor de baza ale dreptului familiei, care sunt in prezent reglementate unitar in cuprinsul Codului civil intrat in vigoare la 1 octombrie 2011.

Sunt tratate pe rand normele legale privind casatoria, regimurile matrimoniale, rudenia, filiatia, adoptia, autoritatea parinteasca si obligatia legala de intretinere.

Autoarea valorifica in comentariile sale opiniile doctrinare si solutiile din practica judiciara care isi pastreaza in continuare valabilitatea si sub actuala reglementare, iar in ceea ce priveste dispozitiile noi, prezinta propriile pareri si propuneri, formulate atat din perspectiva cadrului didactic, dar si a practicianului consacrat.Cuprins
Capitolul I. Consideratii generale privind
reglementarea familiei __ 1
Sectiunea 1. Caracterizarea relatiilor de familie _ 1
Sectiunea a 2-a. Caracterele si functiile familiei _ 2
Sectiunea a 3-a. Principiile generale privind familia _ 5
1. Principiul ocrotirii familiei __ 5
2. Principiul casatoriei liber consimtite  6
3. Principiul egalitatii in drepturi dintre barbat
si femeie __ 7
4. Egalitatea in drepturi a copiilor  7
5. Principiul interesului superior al copilului __ 8
6. Ascultarea copilului  9
7. Principiul monogamiei _ 9
Capitolul al II-lea. Logodna __ 11
Sectiunea 1. Noutatea reglementarii. Natura juridica __ 11
Sectiunea a 2-a. Incheierea logodnei. Efecte __ 12
Sectiunea a 3-a. Ruperea logodnei _ 13
1. Conditii  13
2. Efecte. Restituirea darurilor. Raspundere.
Prescriptie  14
2.1. Restituirea darurilor __ 14
2.2. Raspunderea pentru ruperea logodnei  14
Capitolul al III-lea. Incheierea casatoriei  16
Sectiunea 1. Conditiile de fond pentru incheierea
casatoriei  16
1. Ratiunea reglementarii. Clasificare __ 16
2. Conditiile de fond pozitive  16
2.1. Diferenta de sex __ 16
VIII Institutii de dreptul familiei
2.2. Varsta (capacitatea) matrimoniala  18
2.3. Comunicarea reciproca a starii sanatatii _ 21
2.4. Consimtamantul la casatorie _ 22
3. Impedimentele la casatorie __ 24
3.1. Notiune  24
3.2. Clasificare  25
3.3. Analiza impedimentelor la casatorie __ 25
3.3.1. Bigamia __ 25
3.3.2. Rudenia __ 26
3.3.3. Tutela  27
3.3.4. Alienatia, debilitatea mintala si lipsa
vremelnica a facultatilor mintale  27
Sectiunea a 2-a. Formalitati pentru incheierea casatoriei __ 28
1. Ratiunea reglementarii. Clasificare __ 28
2. Formalitati premergatoare celebrarii casatoriei __ 29
2.1. Declaratiile pentru incheierea casatoriei _ 29
2.1.1. Declaratia privind comunicarea
reciproca a starii de sanatate __ 29
2.1.2. Declaratia de casatorie __ 29
2.1.3. Declaratia cu privire la nume  30
2.1.4. Declaratia pentru incuviintarea casatoriei
minorului  31
2.2. Publicitatea declaratiei de casatorie __ 32
2.3. Opozitia la casatorie __ 33
3. Formalitati privind celebrarea casatoriei _ 34
3.1. Celebrarea casatoriei _ 34
3.2. Momentul incheierii casatoriei  37
4. Formalitati ulterioare incheierii casatoriei  37
4.1. Intocmirea actului de casatorie  37
4.2. Dovada casatoriei _ 38
5. Formalitati privind regimul matrimonial __ 38
Cuprins IX
Capitolul al IV-lea. Nulitatea casatoriei__ 40
Sectiunea 1. Cazuri de nulitate. Regim juridic __ 40
1. Reglementare. Clasificare  40
2. Nulitati absolute ale casatoriei. Regim juridic  41
2.1. Cazuri de nulitate absoluta  41
2.2. Regim juridic _ 46
3. Nulitati relative ale casatoriei. Regim juridic _ 48
3.1. Cazuri de nulitate relativa _ 48
3.2. Regim juridic _ 50
Sectiunea a 2-a. Efectele nulitatii  52
1. Precizari prealabile __ 52
2. Efectul retroactiv al nulitatii casatoriei  52
3. Situatia copiilor __ 54
4. Casatoria putativa  54
4.1. Consideratii generale _ 54
4.2. Conditiile si dovada bunei-credinte __ 55
4.3. Efectele casatoriei putative __ 56
5. Opozabilitatea hotararii judecatoresti  58
Capitolul al V-lea. Drepturile si indatoririle personale
ale sotilor __ 60
Sectiunea 1. Autonomia reglementarii raporturilor
personale  60
Sectiunea a 2-a. Luarea deciziilor de catre soti _ 61
Sectiunea a 3-a. Indatoririle sotilor _ 61
1. Indatorirea de sprijin moral reciproc _ 61
2. Indatorirea de a locui impreuna (obligatia
de coabitare) _ 62
3. Obligatia de fidelitate _ 63
4. Obligatia de a purta numele comun __ 64
Sectiunea a 4-a. Independenta personala a sotilor _ 65
Sectiunea a 5-a. Efectele casatoriei cu privire la
capacitatea de exercitiu _ 66
X Institutii de dreptul familiei
Capitolul al VI-lea. Regimul matrimonial  67
Sectiunea 1. Consideratii introductive __ 67
1. Notiunea de regim matrimonial. Caracterizare
generala __ 67
2. Fundamentul si natura juridica a regimului
matrimonial __ 68
3. Principiile regimurilor matrimoniale __ 69
3.1. Principiul egalitatii in drepturi dintre soti __ 69
3.2. Principiul libertatii alegerii si modificarii
regimului matrimonial _ 69
3.3. Principiul subordonarii regimului matrimonial
scopului casatoriei _ 71
Sectiunea a 2-a. Conventia matrimoniala __ 71
1. Notiune si natura juridica _ 71
2. Formarea conventiei matrimoniale 72
2.1. Conditii de validitate (de fond si de forma)  72
2.2. Data incheierii conventiei matrimoniale __ 74
2.3. Conditii de opozabilitate. Publicitatea
conventiei matrimoniale  75
2.3.1. Formalitati generale _ 75
2.3.2. Formalitati speciale __ 77
2.3.3. Sanctiunea neindeplinirii formalitatilor de
publicitate __ 79
3. Efectele conventiilor matrimoniale  80
Sectiunea a 3-a. Regimul primar imperativ _ 81
1. Consideratii generale _ 81
1.1. Notiune  81
1.2. Trasaturile regimului primar imperativ  82
2. Regimul primar imperativ in situatia normala  82
2.1. Interdependenta vietii familiale (coeziunea
patrimoniala a cuplului)  82
2.1.1. Locuinta familiei _ 82
2.1.2. Cheltuielile casatoriei  95
Cuprins XI
2.2. Independenta economica si sociala
reciproca a sotilor _ 97
3. Adaptarea regimului matrimonial in situatia de
criza _ 103
3.1. Extinderea judiciara a puterilor unuia
dintre soti _ 103
3.1.1. Notiune _ 103
3.1.2. Natura juridica __ 104
3.1.3. Cauze __ 104
3.1.4. Campul de aplicare a reprezentarii
judiciare __ 105
3.1.5. Efectele reprezentarii __ 106
3.1.6. Incetarea mandatului judiciar __ 107
3.2. Limitarea judiciara a puterilor unuia dintre soti __ 107
3.2.1. Notiune _ 107
3.2.2. Natura masurii __ 108
3.2.3. Conditiile masurii  108
3.2.4. Caracterele masurii _ 109
3.2.5. Sanctiunea _ 110
Sectiunea a 4-a. Modificarea regimului matrimonial __ 110
1. Consideratii generale  110
2. Modalitati de modificare a regimului matrimonial  111
2.1. Delimitari conceptuale __ 111
2.2. Modificarea conventionala a regimului
matrimonial __ 112
2.2.1. Reglementare __ 112
2.2.2. Conditii de fond _ 112
2.2.3. Conditii de forma  114
2.2.4. Efectele modificarii conventionale a
regimului matrimonial _ 114
Sectiunea a 5-a. Regimul comunitatii legale __ 115
1. Caracterizare generala _ 115
2. Structura patrimoniului fiecarui sot _ 116
2.1. Bunurile comune ale sotilor. Dovada  116
XII Institutii de dreptul familiei
2.2. Bunurile proprii ale sotilor. Dovada _ 118
2.3. Datoriile comune ale sotilor _ 121
3. Regimul juridic al bunurilor comune _ 122
3.1. Sistemul gestiunii paralele (concurente)  122
3.2. Raspunderea pentru actele care prejudiciaza
comunitatea __ 123
3.3. Sistemul gestiunii comune __ 124
4. Regimul juridic al datoriilor sotilor __ 125
5. Impartirea bunurilor comune in timpul casatoriei  126
6. Incetarea si lichidarea comunitatii __ 126
6.1. Incetarea regimului matrimonial _ 126
6.2. Lichidarea comunitatii de bunuri _ 128
Sectiunea a 6-a. Regimul separatiei de bunuri  129
1. Drepturile sotilor asupra bunurilor. Obligatiile
sotilor  130
2. Dovada bunurilor  131
3. Lichidarea regimului separatiei de bunuri __ 132
Sectiunea a 7-a. Regimul comunitatii conventionale __ 133
1. Compozitia comunitatii conventionale __ 133
2. Modificarea conventionala a gestiunii bunurilor _ 134
3. Clauza de preciput __ 135
4. Lichidarea comunitatii conventionale  137
Capitolul al VII-lea. Desfacerea casatoriei _ 138
Sectiunea 1. Consideratii generale. Notiunea de
„desfacere a casatoriei”. Reglementare  138
Sectiunea a 2-a. Cazurile de divort  139
1. Divortul prin acordul sotilor pe cale judiciara  139
2. Divortul prin acordul sotilor pe cale extrajudiciara __ 140
3. Divortul din culpa  142
4. Divortul dupa separarea in fapt _ 146
5. Divortul din cauza starii sanatatii unui sot __ 146
Cuprins XIII
Sectiunea a 3-a. Efectele divortului  148
1. Efectele divortului cu privire la raporturile
nepatrimoniale dintre soti __ 148
2. Efectele divortului asupra relatiilor patrimoniale
dintre fostii soti __ 149
2.1. Efecte cu privire la regimul matrimonial _ 150
2.2. Dreptul la despagubiri __ 151
2.3. Obligatia de intretinere intre fostii soti __ 151
2.4. Prestatia compensatorie _ 156
3. Efectele divortului cu privire la raporturile dintre
parinti si copiii lor minori  158
3.1. Efectele desfacerii casatoriei asupra relatiilor
personale dintre parinti si copii __ 158
3.2. Efectele desfacerii casatoriei cu privire la
relatiile patrimoniale dintre parinti si copii  162
3.2.1. Contributia parintilor la cheltuielile de
crestere, educare, invatatura si pregatire
profesionala a copilului  162
3.2.2. Alocatia de stat pentru copii  162
Capitolul al VIII-lea. Rudenia si afinitatea _ 164
Sectiunea 1. Rudenia _ 164
1. Notiune si feluri _ 164
2. Gradele, intinderea si efectele rudeniei _ 165
3. Dovada si durata rudeniei __ 166
Sectiunea a 2-a. Afinitatea _ 167
Capitolul al IX-lea. Filiatia __ 169
Sectiunea 1. Consideratii introductive. Notiune  169
Sectiunea a 2-a. Filiatia fata de mama  170
1. Stabilirea si dovada maternitatii prin certificatul
de nastere __ 170
2. Stabilirea maternitatii prin recunoastere  171
2.1. Caracterele recunoasterii  172
XIV Institutii de dreptul familiei
2.2. Capacitatea ceruta pentru recunoastere  172
2.3. Cazurile de recunoastere a maternitatii _ 173
2.4. Nulitatea recunoasterii __ 174
3. Contestarea maternitatii  174
4. Actiunea in stabilirea maternitatii  175
Sectiunea a 3-a. Stabilirea filiatiei fata de tata.
Prezumtia de paternitate __ 175
1. Consideratii introductive  175
2. Actiunea in stabilirea paternitatii din afara
casatoriei  178
3. Actiunea in tagada paternitatii __ 179
4. Actiunea in contestarea filiatiei fata de tatal
din casatorie  181
5. Dispozitii procedurale privind cauzele referitoare la
filiatie  182
Sectiunea a 4-a. Reproducerea umana asistata
medical cu tert donator_ 182
1. Conditii __ 182
2. Contestarea filiatiei in situatia reproducerii umane
asistate medical _ 183
3. Confidentialitatea informatiilor __ 184
Sectiunea a 5-a. Situatia legala a copilului  184
Capitolul al X-lea. Adoptia __ 186
Sectiunea 1. Notiune. Reglementare. Principii  186
Sectiunea a 2-a. Conditiile de fond ale adoptiei  189
1. Cerinte de fond privitoare la persoana adoptatului _ 189
2. Cerinte de fond privitoare la persoana sau familia
adoptatoare _ 191
3. Cerinte legate de consimtamantul altor
persoane implicate in adoptie __ 194
4. Impedimente la adoptie _ 195
Sectiunea a 3-a. Efectele adoptiei _ 196
1. Relatiile de filiatie si de rudenie ale adoptatului _ 196
Cuprins XV
2. Raporturile dintre adoptat si adoptator__ 197
2.1. Ocrotirea parinteasca a copilului adoptat  198
2.2. Obligatia legala de intretinere __ 199
2.3. Vocatia succesorala legala __ 199
2.4. Cetatenia adoptatului  200
2.5. Numele si prenumele adoptatului  200
2.6. Dreptul la informare. Confidentialitatea
informatiilor cu privire la adoptie _ 201
Sectiunea a 4-a. Incetarea adoptiei  201
1. Desfacerea adoptiei _ 201
2. Nulitatea adoptiei  202
3. Regimul juridic al nulitatii adoptiei __ 203
4. Efectele incetarii adoptiei __ 204
Capitolul al XI-lea. Autoritatea parinteasca  205
Sectiunea 1. Notiune __ 205
Sectiunea a 2-a. Drepturile si indatoririle parintilor  206
1. Indatoriri specifice __ 206
2. Masurile disciplinare  206
3. Religia copilului _ 207
4. Numele copilului  207
5. Supravegherea copilului  207
6. Locuinta copilului  208
7. Patrimoniul copilului _ 208
8. Alegerea felului invataturii ori al pregatirii
profesionale _ 209
Sectiunea a 3-a. Exercitarea autoritatii parintesti _ 209
Sectiunea a 4-a. Decaderea din exercitiul drepturilor
parintesti __ 210
Capitolul al XII-lea. Obligatia legala de intretinere  212
Sectiunea 1. Notiune si fundament juridic _ 212
Sectiunea a 2-a. Caractere juridice  212
XVI Institutii de dreptul familiei
Sectiunea a 3-a. Persoanele intre care exista obligatia
legala de intretinere si ordinea in care se
datoreaza __ 216
Sectiunea a 4-a. Conditiile obligatiei de intretinere  220
Sectiunea a 5-a. Stabilirea si executarea obligatiei de
intretinere __ 224
1. Cuantumul obligatiei de intretinere _ 224
2. Stingerea obligatiei de intretinere __ 227
3. Plata pensiei de intretinere _ 228
Bibliografie __ 229
Index _ 233

Anul aparitiei: 2012
Nr. pagini: 256

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review
Created in 0.4679 sec