Legea societatilor nr. 31/1990 si legislatie conexa. Legislatie consolidata - 1 martie 2014. Contine modificarile intrate in vigoare la 1 februarie 2014

Legea societatilor nr. 31/1990 si legislatie conexa. Legislatie consolidata - 1 martie 2014. Contine modificarile intrate in vigoare la 1 februarie 2014
-10%
Anul publicării: 2014
Categoria: General
Preț: 10,71 lei
11,90 lei (-10%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare

DESCRIERE

Lucrarea Legea societatilor nr. 31/1990 si legislatie conexa cuprinde dispozitiile Legii nr. 31/1990, actualizate pana la data de 1 martie 2014, incluzand modificarile aduse prin Legea nr. 255/2013 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale (M. Of. nr. 515 din 14 august 2013; in vigoare de la 1 februarie 2014) si prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012; in vigoare de la 1 februarie 2014), precum si decizii de admitere a recursurilor in interesul legii, istoricul actului normativ, denumiri marginale ajutatoare, index, note de modificare si alte note redactionale, scurte extrase relevante din legi incidente, in vederea crearii unui instrument cat mai eficient si mai usor de utilizat de catre practicieni, dar si de catre publicul larg.

Prezenta lucrare mai contine si 10 acte normative uzuale actualizate, care vin in completarea dispozitiilor Legii nr. 31/1990:
– Codul civil (extras);
– Decretul-lege nr. 122/1990 privind autorizarea si functionarea in Romania a reprezentantelor societatilor comerciale si organizatiilor economice straine;
– O.G. nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing;
– Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei (extras; cu ultimele modificari aduse dispozitiilor prezente in extras prin Legea nr. 187/2012– in vigoare de la 1 februarie 2014);
– Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii;
– Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare (cu ultimele modificari aduse prin Legea nr. 255/2013– in vigoare de la 1 februarie 2014);
– O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
– Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului (cu ultimele modificari aduse prin Legea nr. 187/2012– in vigoare de la 1 februarie 2014);
– Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice;
– O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului.

Cuprins
LEGEA SOCIETATILOR nr. 31/1990 11
Titlul 1. Dispozitii generale (art. 1-4) 14
Titlul II. Constituirea societatilor (art. 5-64) 16
Capitolul 1. Actul constitutiv al societatii (art. 5-17) 16
Capitolul II . Formalitati specifice pentru
constituirea societatii pe actiuni prin subscriptie
publica (art. 18-35) 24
Capitolul III. Inmatricularea societatii (art. 36-45) 28
Capitolul IV. Efectele incalcarii cerintelor legale
de constituire a societatii (art. 46-59) 32
Capitolul V. Unele dispozitii procedurale (art. 60-64) 36
Titlul III. Functionarea societatilor (art. 65-203) 38
Capitolul 1. Dispozitii comune (art. 65-74) 38
Capitolul II. Societatile In nume colectiv (art. 75-87) 41
Capitolul III. Societatile In comandita simpIa (art. 88-90) 44
Capitolul IV. Societatile pe actiuni (art. 91-186) 44
Sectiunea 1. Despre actiuni (art. 91-109) 44
Sectiunea a II-a. Despre adunarile
, 1
generale (art. 110-136 ) 52
Sectiunea a III-a. Despre administratia
societatii (art. 137-158) 56
Subsectiunea 1. Sistemul unitar (art. 137-1521) 56
Subsectiunea a II-a. Sistemul dualist.. .. (art. 153-15311) 76
A. Directoratul (art. 1531-1535) 76
B. Consiliul de supraveghere (art. 1536_15311) 78
Subsectiunea a III-a. Dispozitii comune
pentru sistemul unitar si sistemul
dualist.. (art.15312-158) 81
Sectiunea a IV-a. Auditul financiar, auditul
intern si cenzorii (art. 159-166) 88
6
Cuprins
Sectiunea a V-a. Despre emiterea de
obligatiuni (art.167-176) 92
Sectiunea a VI-a. Despre registrele
societatii si despre situatiile financiare
anuale (art. 177-186) 94
Capitolul V. Societatile In comandita pe actiuni (art. 187-190) 98
Capitolul VI. Societatile cu raspundere limitata (art. 191-203) 99
Titlul IV. Modificarea actului constitutiv (art. 204-221) 104
Capitolul 1. Dispozitii generale (art. 204-206) 104
Capitolul II. Reducerea sau majorarea
capitalului social (art. 207-221) 105
Titlul V. Excluderea si retragerea asociati lor (art. 222-226) 112
Titlul VI. Dizolvarea, fuziunea si divizarea
societatilor (art. 227-25119) 114
Capitolul 1. Dizolvarea societatilor (art. 227-23i) 114
Capitolul II. Fuziunea si divizarea societatilor. (art. 238-2511) 120
Capitolul III. Fuziunea transfrontaliera (art. 2512-25119) 134
Sectiunea 1. Domeniul de aplicare.
Competenta jurisdictionala (art. 2512-2513) 134
Sectiunea a 2-a. Etape. Efecte. Nulitate (art. 2514_25119) 136
Titlul VII. Lichidarea societatilor (art. 252-2702) 146
Capitolul 1. Dispozitii generale (art. 252-261 ) 146
Capitolul II. Lichidarea societatilor In nume
colectiv, In comandita simpla sau cu
raspundere limitata (art. 262-263) 151
Capitolul III. Lichidarea societatilor pe actiuni
si In comandita pe actiuni (art. 264-2702) 152
Titlul V111. Societatea europeana (art. 2702a_2702e) 155
Titlul VIII. Contraventii si infractiuni (art. 2703-2821) 157
Titlul IX. Dispozitii finale si tranzitorii (art. 283-294) 162
Index 147
CODUL CIVIL (EXTRAS) 170
Cuprins
7
LEGISLATIE CONEXA 151
Decretul-lege nr. 122/1990 privind autorizarea
si functionarea In Romania a reprezentantelor
societatilor comerciale si organizatiilor
economice straine (art. 1-20) 207
O.G. nr. 51/1997 privind operatiunile de
leasing si societatile de leasing (art. 1-28) 211
Capitolul 1. Dispozitii generale (art. 1-5) 211
Capitolul II. Contractul de leasing (art. 6-81) 213
Capitolul III. Obligatiile partilor In cadrul unei
operatiuni de leasing (art. 9-13) 214
Capitolul IV. Raspunderea partilor (art. 14-18) 216
Capitolul V. Organizarea si functionarea
societatilor de leasing operational (art. 19) 217
Capitolul V1 Auditarea situatiilor financiare anualevtart, 191) 217
Capitolul VI. Publicitatea operatiunilor de leasing (art. 20-21) 218
Capitolul VII. Dispozitii tranzitorii si finale (art. 22-28) 218
Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei In exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si In mediul de afaceri, prevenirea
si sanctionarea coruptiei (art. 118-238) 222
Titlul V. Grupurile de interes economic (art. 118-238) 222
Capitolul 1. Grupurile de interes economic (art. 118-231 ) 222
Sectiunea 1. Dispozitii generale (art. 118-119) 222
Sectiunea a 2-a. Constituirea grupului de
interes economic (art. 120-124) 224
Sectiunea a 3-a. Inmatricularea grupului
de interes economic (art. 125-132) 226
Sectiunea a 4-a. Efectele incalcarii cerintelor
legale de constituire a grupului de interes
economic (art. 133-147) 229
8
Cuprins
Sectiunea a 5-a. Functionarea grupurilor
de interes economic (art. 148-173) 232
Sectiunea a 6-a. Modificarea actului
constitutiv (art. 174-176) 238
Sectiunea a 7-a. Incetarea calitatii de
membru. Excluderea si retragerea
membrilor grupului de interes economic (art. 177-183) 239
Sectiunea a 8-a. Dizolvarea, fuziunea si
divizarea grupului de interes economic (art. 184-205) 242
Sectiunea a 9-a. Lichidarea grupului de
interes economic. Insolventa grupului de
interes economic (art. 206-218) 248
Sectiunea a 10-a. Interdictii. Sanctiuni (art. 219-231) 252
Capitolul II. Grupurile europene de interes
economic (art. 232-2372) 255
Capitolul III. Dispozitii finale (art. 238) 261
Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor
mici si mijlocii. (art. 1-34) 262
Capitolul 1. Dispozitii generale (art. 1-8) 262
Capitolul II. Crearea unui cadru favorabil
infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici
si mijlocii (art. 9-24) 268
Sectiunea 1. Proceduri administrative (art. 9-10) 268
Sectiunea a 2-a. Accesul la servicii publice
si la active apartinand regiilor autonome,
societatilor/companiilor nationale si societatilor
comerciale cu capital majoritar de stat (art. 11-15) 269
Sectiunea a 3-a. Accesul prioritar la achizitiile
publice de produse, lucrari si servicii (art. 16) 274
Sectiunea a 4-a. Servicii de informare, asistenta
si consultanta acordate intreprinderilor mici
si mijlocii (art. 17) 274
Sectiunea a 5-a. Stimularea activitatii de
cercetare-dezvoltare si inovare desfasurate
de intreprinderile mici si mijlocii (art. 18) 275
Cuprins
9
Sectiunea a 6-a. Formarea profesionala (art. 19) 276
Sectiunea a 7 -a. Transferul intreprinderilor
mici si mijlocii (art. 20-24) 276
Capitolul III. Programe de dezvoltare a
intreprinderilor mici si mijlocii (art.25-27) 279
Capitolul IV. Fondul national de garantare a
creditelor pentru intreprinderile mici si mijlocii (art. 28-30) 284
Capitolul V. Coordonarea politicilor si a
programelor de dezvoltare a intreprinderilor mici
si mijlocii (art. 31-32) 284
Capitolul VI. Sanctiuni (art. 33) 285
Capitolul VII. Dispozitii finale (art. 34) 286
Legea nr. 93/2009 privind institutiile
financiare nebancare (art. 1-75) 297
Capitolul 1. Dispozitii generale (art. 1-16) 297
Sectiunea 1. Domeniul de aplicare (art. 1-4) 297
Sectiunea a 2-a. Definitii (art. 5) 298
Sectiunea a 3-a. Organizarea si functionarea (art. 6-8) 299
Sectiunea a 4-a. Secretul profesional in relatia
cu clientela (art. 9-13) 300
Sectiunea a 5-a. Activitati permise (art. 14) 302
Sectiunea a 6-a. Interdictii (art. 15-16) 303
Capitolul II. Cerinte si registre (art. 17-42) 304
Sectiunea 1. Cerinte generale (art. 17-24) 304
Sectiunea a 2-a. Notificarea (art. 25-26) 305
Sectiunea a 3-a. Registrul general (art. 27-28) 306
Sectiunea a 4-a. Cerinte speciale (art. 29-32) 307
Sectiunea a 5-a. Registrul special (art. 33-34) 308
Sectiunea a 6-a. Cerinte pentru inscrierea
in Registrul de evidenta (art. 35-40) 308
Sectiunea a 7-a. Registrul de evidenta (art. 41-42) 310
Capitolul III. Monitorizarea si supravegherea (art. 43-46) 310
10
Cuprins
Capitolul IV. Fuziunea si divizarea (art. 47-48) 311
Capitolul V. Documente contractuale, registre
si evidente (art. 49-52) 312
Capitolul VI. Situatii financiare anuale si
auditarea acestora (art.53-57) 313
Capitolul VII. Masuri si sanctiuni (art. 58-60) 314
Capitolul VIII. Infractiuni (art. 61-63) 315
Capitolul IX. Dispozitii tranzitorii (art. 64-69) 316
Capitolul X. Dispozitii finale (art. 70-75) 317
Ordonanta de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor
publice (art. 1-46) 320
Capitolul 1. Dispozitii generale (art.1-4) 321
Capitolul II. Administrarea si conducerea regiilor
autonome (art. 5-24) 324
Sectiunea 1. Consiliul de administratie (art. 5-17) 324
Sectiunea a 2-a. Conducerea regiei autonome (art. 18-24) 329
Capitolul III. Societatile (art. 25-46) 331
Sectiunea 1. Dispozitii generale (art. 25-26) 331
Sectiunea a 2-a. Administrarea intreprinderilor
publice - societati (art. 27-39) 332
Sectiunea a 3-a. Protectia actionarilor
minoritari (art. 40-46) 339
Capitolul IV. Audit statutar si audit intern (art. 47-50) 341
Capitolul V. Transparenta. Obligatii de raportare. (art. 51-59) 342
Capitolul VI. Dispozitii tranzitorii si finale (art. 60-65) 346
Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului.. (art. 1-53) 350
Capitolul 1. Dispozitii generale (art. 1-8) 350
Capitolul II. Oficiul registrului comertului (art. 9-12) 353
Capitolul III. Efectuarea inregistrarilor (art. 13-29) 355
Capitolul IV. Regimul firmelor si emblemelor (art.30-43) 363
Capitolul V. Sanctiuni (art. 44-48) 366
Capitolul VI. Dispozitii finale si tranzitorii (art. 49-53) 367
Cuprins
11
Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea
functionarii persoanelor juridice (art. 1-46) 369
Capitolul 1. Dispozitii generale (art. 1-5) 369
Capitolul II. Inregistrarea in registrul comertului (art. 6-9) 370
Capitolul III. Atribuirea codului unic de
inregistrare (art. 10-14) 371
Capitolul IV. Procedura autorizarii functionarii (art. 15-25) 373
Capitolul V. Preschimbarea certificatului de
inmatriculare si a celui de inregistrare fiscala (art. 26-32) 375
Capitolul VI. Servicii de asistenta (art. 33-35) 377
Capitolul VII. Taxe si tarife (art. 36-40) 379
Capitolul VIII. Dispozitii finale (art. 41-46) 380
O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare
in registrul comertului (art. 1-12) 383
Actualizari terminologice 391

Data aparitiei: Martie 2014
Format: 13x20
Pagini: 392

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review

Titluri de aceiași autori

Created in 0.4955 sec