Noul Cod de procedura penala. Legislatie consolidata si INDEX - 15 iunie 2015

Noul Cod de procedura penala. Legislatie consolidata si INDEX - 15 iunie 2015
-15%
Preț: 13,52 lei
15,90 lei (-14,97%)
Disponibilitate: stoc indisponibil
Anul publicării: 2015
Categoria: Cod

DESCRIERE

Editia de fata, ingrijita de prof. univ. dr., judecator Dan Lupascu, cuprinde Noul Cod de procedura penala, actualizat la data de 15 iunie 2015, articolele Codului fiind insotite, acolo unde este cazul, de dispozitii tranzitorii si de aplicare (Legea nr. 255/2013), necesare unei depline intelegeri a noii reglementari.

Indexul plasat la finalul Codului faciliteaza utilizarea acestuia, indicand sediul materiei pentru diverse institutii importante in domeniul procedurii penale, asigurand totodata o cautare rapida a cuvintelor-cheie aferente.

Lucrarea Noul Cod de procedura penala. Legislatie consolidata si INDEX: 15 iunie 2015 este destinata nu doar practicienilor si studentilor, ci si teoreticienilor interesati de acest domeniu, incluzand si:

- decizii ale Curtii Constitutionale: D. C. C. nr. 76/2015, D. C. C. nr. 166/2015, D. C. C. nr. 336/2015, D. C. C. nr. 235/2015, D. C. C. nr. 361/2015 s. a.
- recursuri in interesul legii: Dec. ICCJ (Complet RIL) nr. 3/2015, Dec. ICCJ (Complet RIL) nr. 4/2015, Dec. ICCJ (Complet RIL) nr. 7/2015 s. a.
- hotarari prealabile: Dec. ICCJ (Complet DCD/P) nr. 2/2015, Dec. ICCJ (Complet DCD/P) nr. 5/2015

Modificarile aduse Noului Cod au fost introduse direct in textul acestuia, pentru a oferi cumparatorului o viziune unitara asupra noii legislatii procesual penale.


Cuprins
NOUL COD DE PROCEDURA PENALA (Ii'~
(Legea nr. 135/2010) 7
INDEX 264
NOUL COD
DE PROCEDURA PENALA1)(Legea nr. 135/2010)
TABLA DE MATERII
PARTEA GENERALA (art. 1-284) 13
Titlul 1. Principiile si limitele aplicarii legii
procesuale penale (art. 1-13) 13
Titlul II. Actiunea penala si actiunea civila
In procesul penal (art. 14-28) 17
Capitolul 1. Actiunea penala (art. 14-18) 17
Capitolul II. Actiunea civila (art. 19-28) 18
Titlul III. Participantii In procesul penal (art. 29-96) 22
Capitolul 1. Dispozitii generale (art. 29-34) 22
Capitolul II. Competenta organelor judiciare (art. 35-76) 22
Sectiunea 1. Competenta functionala, dupa
materie si dupa calitatea persoanei a instantelor
judecatoresti (art. 35-40) 22
Sectiunea a 2-a. Competenta teritoriala
a instantelor judecatoresti (art. 41-42) 26
1) M. Of. nr. 486 din 15 iulie 2010; In vigoare de la 1 februarie 2014. Istoric:
- Legea nr. 255/2013 pentru punerea In aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale (M. Of. nr. 515 din 14 august 2013; In vigoare de la 1 februarie 2014);
- O. U. G. nr. 3/2014 pentru luarea unor masuri de implementare necesare aplicarii Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru implementarea altor acte normative (M. Of. nr. 98 din 7 februarie 2014);
- O. C. C. nr. 599/2014 (M. Of. nr. 886 din 5 decembrie 2014);
- O. C. C. nr. 641/2014 (M. Of. nr. 887 din 5 decembrie 2014);
- O. U. G. nr. 82/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de
procedura penala (M. Of. nr. 911 din 15 decembrie 2014);
- O. C. C. nr. 712/2014 (M. Of. nr. 33 din 15 ianuarie 2015);
- O. C. C. nr. 663/2014 (M. Of. nr. 52 din 22 ianuarie 2015);
- O. C. C. nr. 76/2015 (M. Of. nr. 174 din 13 martie 2015);
- O. C. C. nr. 166/2015 (M. Of. nr. 264 din 21 aprilie 2015);
- O. C. C. nr. 336/2015 (M. Of. nr. 342 din 19 mai 2015);
- O. C. C. nr. 235/2015 (M. Of. nr. 364 din 26 mai 2015).
8
Tabla de materii (NCPP)
Sectiunea a 3-a. Dispozitii speciale privind
competenta instantelor judecatoresti (art. 43-52) 27
Sectiunea a 4-a. Competenta judecatorului
de drepturi si libertati si a judecatorului de camera
preliminara (art. 53-54) 30
Sectiunea a 5-a. Organele de urmarire penala
si competenta acestora (art. 55-63) 30
Sectiunea a 6-a. Incompatibilitatea si stramutarea.. (art. 64-76) 34
Capitolul III. Subiectii procesuali principali
si drepturile acestora (art. 77-81) 39
Capitolul IV. Inculpatul si drepturile acestuia (art. 82-83) 41
Capitolul V. Partea civila si drepturile acesteia (art. 84-85) 41
Capitolul VI. Partea responsabila civilmente
si drepturile acesteia (art. 86-87) 42
Capitolul VII. Avocatul. Asistenta juridica
si reprezentarea (art. 88-96) 42
Titlul IV. Probele, mijloacele de proba
si procedeele probatorii (art. 97-201 ) 46
Capitolul 1. Reguli generale (art. 97-103) 46
Capitolul II. Audierea persoanelor (art. 104-131 ) 48
Sectiunea 1. Reguli generale In materia
audierii persoanelor (art. 104-106) 48
Sectiunea a 2-a. Audierea suspectului sau a
inculpatului (art. 107-110) 48
Sectiunea a 3-a. Audierea persoanei vatamate,
a partii civile si a partii responsabile civilmente (art. 111-113) 50
Sectiunea a 4-a. Audierea martorilor (art. 114-124) 51
Sectiunea a 5-a. Protectia martorilor (art. 125-130) 54
Subsectiunea 1. Protectia martorilor
amenintati (art. 125-129) 54
Subsectiunea a 2-a. Protectia martorilor
vulnerabili (art. 130) 57
Sectiunea a 6-a. Confruntarea (art. 131 ) 57
Capitolul III. Identificarea persoanelor
si a obiectelor (art. 132-137) 57
Capitolul IV. Metode speciale de supraveghere
sau cercetare (art. 138-153) 59
Capitolul V. Conservarea datelor informatice (art. 154-155). 72
Capitolul VI. Perchezitia si ridicarea de obiecte
si inscrisuri (art. 156-171 ) 73
Sectiunea 1. Perchezitia domiciliara (art. 157-164). 74
Sectiunea a 2-a. Alte forme de perchezitie (art. 165-168). 79
Sectiunea a 3-a. Ridicarea de obiecte
si lnscrisuri (art. 169-171) 82
Capitolul VII. Expertiza si constatarea (art. 172-191 ) 83
Tabla de materii (NCPP)
9
Capitolul VIII. Cercetarea locului faptei
si reconstituirea (art. 192-195) 95
Capitolul IX. Fotografierea si luarea amprentelor
suspectului, inculpatului sau ale altor persoane (art. 196) 96
Capitolul X. Mijloace materiale de proba (art. 197) 96
Capitolul XI. Inscrisurile (art. 198-201 ) 97
Titlul V. Masurile preventive si alte masuri
procesuale (art. 202-256) 99
Capitolul 1. Masurile preventive (art. 202-244) 99
Sectiunea 1. Dispozitii generale (art. 202-208) 99
Sectiunea a 2-a. Retinerea (art. 209-210) 104
Sectiunea a 3-a. Controlul judiciar (art. 211-215 106
Sectiunea a 4-a. Controlul judiciar pe cautiune (art. 216-217) 111
Sectiunea a 5-a. Arestul la domiciliu (art. 218-222) 112
Sectiunea a 6-a. Arestarea preventiva (art. 223-240) 116
Sectiunea 7-a. Incetarea de drept, revocarea
si inlocuirea masurilor preventive (art. 241-242) 124
Sectiunea a 8-a. Dispozitii speciale privind
masurile preventive aplicate minorilor (art. 243-244 ) 126
Capitolul II. Aplicarea provizorie a masurilor
de siguranta cu caracter medical (art. 245-248) 126
Sectiunea 1. Obligarea provizorie la tratament
medical (art. 245-246) 126
Sectiunea a 2-a. Internarea medicala provizorie.. (art. 247-248) 128
Capitolul III. Masurile asiguratorii, restituirea
lucrurilor si restabilirea situatiei anterioare
savarsirii infractiunii (art. 249-256) 130
Titlul VI. Acte procesuale si procedurale
comune (art. 257-284) 136
Capitolul 1. Citarea, comunicarea actelor
procedurale si mandatul de aducere (art. 257-267) 136
Capitolul II. Termenele (art. 268-271 ) 143
Capitolul III. Cheltuielile judiciare (art. 272-276) 144
Capitolul IV. Modificarea actelor procedurale,
indreptarea erorilor materiale si inlaturarea
unor omisiuni vadite (art. 277-279) 146
Capitolul V. Nulitatile (art. 280-282) 147
Capitolul VI. Amenda judiciara (art. 283-284 ) 148
PARTEA SPECIALA (art. 285-603) 151
Titlul 1. Urmarirea penala (art. 285-341 ) 151
Capitolul 1. Dispozitii generale (art. 285-287) 151
Capitolul II. Sesizarea organelor
de urmarire penaIa (art. 288-298) 152
10
Tabla de materii (NCPP)
Sectiunea 1. Reglementari generale (art. 288-294 152
Sectiunea a 2-a. Plangerea prealabila (art. 295-298) 154
Capitolul III. Conducerea si supravegherea
activitatii organelor de cercetare penala
de catre procuror (art. 299-304 ) 155
Capitolul IV. Efectuarea urmaririi penale (art. 305-326) 157
Sectiunea 1. Desfasurarea urmaririi penale (art. 305-311 ) 157
Sectiunea a 2-a. Suspendarea urmaririi penale (art. 312-313) 159
Sectiunea a 3-a. Clasarea si renuntarea
la urmarirea penala (art. 314-320) 160
Sectiunea a 4-a. Terminarea urmaririi penale (art. 321-323) 162
Sectiunea a 5-a. Dispozitii privind efectuarea
urmaririi penale de catre procuror (art. 324-326) 163
Capitolul V. Rezolvarea cauzelor si sesizarea
instantei (art. 327-331) 164
Capitolul VI. Reluarea urmaririi penale (art. 332-335) 165
Capitolul VII. Plangerea Impotriva masurilor
si actelor de urmarire penala (art. 336-341 ) 166
Titlul II. Camera preliminara (art. 342-348) 170
Titlul III. Judecata (art. 349-477 173
Capitolul 1. Dispozitii generale (art. 349-370) 173
Capitolul II. Judecata In prima instanta (art. 371-470) 180
Sectiunea 1. Desfasurarea judecarii cauzelor (art. 371-390) 180
Sectiunea a 2-a. Deliberarea si hotararea
instantei (art. 391-407) 186
Capitolul III. Apelul (art. 408-425) 193
Capitolul 1111. Contestatia (art. 425 199
Capitolul V. Caile extraordinare de atac (art. 426-470) 200
Sectiunea 1. Contestatia In anulare (art. 426-432) 200
Sectiunea a 2-a. Recursul In casatie (art. 433-451 ) 201
Sectiunea a 3-a. Revizuirea (art. 452-465) 207
Sectiunea a 4-a. Redeschiderea procesului
penal In cazul judecarii In lipsa persoanei
condamnate (art. 466-470) 212
Capitolul VI. Dispozitii privind asigurarea
unei practici judiciare unitare (art. 471-477 214
Sectiunea 1. Recursul In interesullegii (art. 471-474 214
Sectiunea a 2-a. Sesizarea Inaltei Curti
de Casatie si Justitie In vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea
unor chestiuni de drept (art. 475-477 217
Tabla de materii (NCPP)
11
Titlul IV. Proceduri speciale (art. 478-549 219
Capitolul 1. Acordul de recunoastere a vinovatiei (art. 478-488) 219
Capitolul 11. Contestatia privind durata procesului
, 1 6
penal (art. 488 -488 ) 222
Capitolul II. Procedura privind tragerea
la raspundere penala a persoanei juridice (art. 489-503) 224
Capitolul III. Procedura In cauzele cu infractori
minori (art. 504-520) 230
Capitolul IV. Procedura darii In urmarire (art. 521-526) 234
Capitolul V. Procedura reabilitarii (art. 527-537) 236
Capitolul VI. Procedura repararii pagubei
materiale sau a daunei morale In caz de eroare
judiciara sau In caz de privare ne legala
de libertate ori In alte cazuri (art. 538-542) 238
Capitolul VII. Procedura In caz de disparitie
a dosarelor judiciare si a inscrisurilor judiciare (art. 543-547) 240
Capitolul VIII. Procedura privind cooperarea
judiciara internationala si punerea In aplicare
a tratatelor internationale In materie penaIa (art. 548-549) 241
Sectiunea 1. Dispozitii generale (art. 548) 241
Sectiunea a 2-a. Recunoasterea unor acte
judiciare straine (art. 549) 241
Capitolul IX. Procedura de confiscare sau
desfiintare a unui Inscris In cazul clasarii (art. 549 242
Titlul V. Executarea hotararilor penale (art. 550-601 ) 243
Capitolul 1. Dispozitii generale (art. 550-554) 243
Capitolul II. Punerea In executare a hotararilor (art. 555-581) 244
Sectiunea 1. Punerea In executare
a pedepselor principale (art. 555-561 ) 244
Sectiune a 2-a. Punerea In executare
a pedepselor complementare (art. 562-565) 247
Sectiunea a 3-a. Punerea In executare
a masurilor de siguranta (art. 566-574) 248
Sectiunea a 4-a. Punerea In executare a altor
dispozitii (art. 575-576) 252
Sectiunea a 5-a. Punerea In executare
a amenziijudiciare si a cheltuielilor judiciare
avansate de stat (art. 577-578) 252
Sectiunea a 6-a. Punerea In executare
a dispozitiilor civile din hotarare (art. 579-581 ) 252
Capitolul III. Alte dispozitii privind executarea (art. 5811-596) 254
Sectiunea 1. Condamnarea In cazul anularii
sau revocarii renuntarii la amanarea pedepsei
sau a amanarii aplicarii pedepsei (art. 5811-582) 254
Sectiunea 11. Schimbari In executarea
unor hotarari (art. 583-588) 254
12
Tabla de materii (NCPP)
Sectiunea a 2-a. Amanarea executarii
pedepsei Inchisorii sau a detentiunii pe viata (art. 589-591 ) 256
Sectiunea a 3-a. Intreruperea executarii
pedepsei Inchisorii sau a detentiunii pe viata (art. 592-594) 258
Sectiunea a 4-a. Inlaturarea sau modificarea
pedepsei (art. 595-596) 259
Capitolul IV. Dispozitii comune (art. 597-601 ) 261
Titlul VI. Dispozitii finale (art. 602-603) 263


Data aparitiei: Iunie 2015
Format: 13x20
Pagini: 288

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review

Titluri de aceiași autori

Created in 0.074 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.