ACCES 2003. Programare - curs fulger

ACCES 2003. Programare - curs fulger
-12%
Preț: 45,76 lei
52,00 lei (-12%)
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Pagini: 440

DESCRIERE

Microsoft Access constituie un mediu excelent pentru dezvoltarea de aplicatii la orice nivel. Este unul dintre cele mai usoare sisteme de gestiune de baze de date - si unul dintre cele mai puternice. Utilizatorii cu diverse niveluri de pregatire si experienta au constatat ca aplicatia Microsoft Access îi poate ajuta la crearea unor aplicatii care sa îndeplineasca aproape orice cerinta. Utilizatorii novici pot învata repede sa opereze cu tabele, interogari, formulare si rapoarte simple. Pot chiar învata si utiliza cu usurinta macrocomenzile. Dar, atunci când utilizatorii au nevoie de module si de cod în limbaj VBA, ajung adeseori în impas si nu mai pot continua.

Aceasta carte va arata cum sa programati în cadrul mediului Microsoft Access si în limbajul VBA, indiferent daca sunteti începator sau un profesionist cu experienta în sistemele informationale, care doreste sa adauge înca un limbaj la bagajul sau de cunostinte. Organizata conform abordarii Cursurilor Intensive de Week-end, aceasta carte este formata din 30 de capitole scurte. Fiecare capitol prezinta un alt aspect al dezvoltarii de aplicatii în limbajul VBA, în cadrul mediului Access. Primele capitole pornesc de la elementele de programare fundamentale: proiectarea sistemelor, cunoasterea constructiilor logice, prezentarea mediului editorului VBA, testarea si depanarea. Dupa capitolele initiale, sunt prezentate elementele de baza privind programarea în limbaj VBA si cu ajutorul instrumentelor ADO pentru o diversitate de subiecte, printre care arhitectura client-server, lucrul cu datele si chiar programarea exporturilor si importurilor datelor externe.

Prin utilizarea unui exemplu închegat - un creator obisnuit de cecuri, un registru si un formular de echilibrare împreuna cu interfata bancara - veti învata programarea vizuala în cadrul programului Access. Fiecare capitol este scris într-o maniera usor de urmarit, cu multe imagini ilustrative ale ecranelor. Aplicatia Check Writer, utilizata în aceasta carte, este scrisa în întregime cu ajutorul modelului ADO pentru Microsoft Access 2003. Veti gasi si o versiune .ADP legata la un sistem back-end de baze de date MSDE (SQL Server 2000).

Structura cartii

Fiecare parte a cartii este organizata în sase lectii. Fiecare lectie este conceputa astfel încât sa o puteti parcurge complet în aproximativ jumatate de ora. La sfârsitul fiecarei lectii sunt întrebari recapitulative, care va permit sa va verificati imediat cunostintele acumulate. La sfârsitul celor sase parti se afla 20 de întrebari suplimentare, care testeaza cunostintele acumulate pe parcursul fiecarei parti.

Cuprins

Prefata

Multumiri

Partea I Vineri seara

Lectia 1 Prezentarea produsului Microsoft Access si introducere în programare

Ce este programarea?

De ce se utilizeaza limbajul Visual Basic?
Programarea în viziunea realizatorului de aplicatii contemporan

Programarea bazelor de date este incredibil de flexibila

Utilizarea exemplului de baza de date Check Writer

Utilizarea meniului principal din programul Check Writer

Utilizarea formularului cu tabulatoare pentru introducerea datelor din aplicatia Check Writer

Modelul de date al programului Check Writer

Utilizarea functiei Check Register

Vizualizarea casetei de dialog Print Checks

Administrarea procesului Check Reconciliation

Ecranul Visual Basic tipic

Module, subproceduri si functii

Lectia 2 De la macrocomenzi la module

Situatiile în care se utilizeaza macrocomenzile

Situatiile în care se utilizeaza limbajul Visual Basic

Transformarea macrocomenzilor în cod Visual Basic

Utilizarea programului de asistenta Command Button Wizard

Prezentarea ferestrei Visual Basic Editor

Componentele programului Visual Basic Editor

Scrierea codului în fereastra pentru cod

Compilarea procedurilor

Salvarea unei proceduri

Lectia 3 Proiectarea, testarea si depanarea sistemelor si proceselor

Proiectarea sistemului

Proiectarea generala

Proiectarea detaliata

Planificarea programarii

Testarea si depanarea aplicatiilor

Verificarea sintactica - primul pas

Compilarea procedurilor

Tratarea erorilor în timpul rularii

Utilizarea ferestrelor Immediate, Locals si Watches

Crearea unui punct de întrerupere

Utilizarea meniului Debug

Lectia 4 Evenimentele - locul de rulare a codului

Evenimentele

Raspunsul la evenimente

Crearea unei proceduri pentru un eveniment

Rularea unei functii pentru un eveniment

Folosirea unei proceduri asociate evenimentului, în vederea validarii datelor

Ordinea evenimentelor

Evenimente pentru actualizarea datelor din elementele de control

Evenimente pentru stergerea înregistrarilor

Evenimente pentru deschiderea unui formular

Evenimente pentru crearea unei înregistrari

Evenimente pentru închiderea unui formular

Partea a II-a Sâmbata dimineata

Lectia 5 Declararea variabilelor si utilizarea conventiilor de atribuire a denumirilor

Utilizarea variabilelor

Atribuirea denumirilor variabilelor

Declararea variabilelor

Utilizarea instructiunii Option Explicit

Utilizarea instructiunii Option Dim

Variabile disponibile pentru întreaga aplicatie

Instructiunea Public

Instructiunea Private

Utilizarea tipurilor de date

Utilizarea conventiilor standard pentru atribuirea denumirilor

Conventiile de atribuire a denumirilor pentru obiectele din baza de date Microsoft Access

Conventiile de atribuire a denumirilor pentru câmpurile din tabelele Microsoft Access

Conventiile de atribuire a denumirilor pentru elementele de control din formularele si rapoartele Microsoft Access

Conventiile de atribuire a denumirilor variabilelor din limbajul Visual Basic

Conventiile de atribuire a denumirilor sunt realmente necesare în programul Access?

Lectia 6 Constructii logice - cicluri, decizii, optiuni si Quick Exit

Prelucrarea conditionata

Instructiunea If... Then... Else... End If

Imbricarea instructiunilor If... Then... Else

Constructia Select Case... End Select

Ciclurile repetitive

Instructiunea Do... Loop

Instructiunea For... Next

Constructii care se retin: With... End With

Lectia 7 Proceduri, module si module de clase

Subproceduri

Proceduri pentru functii

Module

Module pentru formulare si rapoarte

Module standard

Module de clase

Crearea unui nou modul

Crearea unei noi proceduri

Utilizarea unei proceduri într-un formular

Utilizarea unei proceduri într-o interogare

Lectia 8 Arhitectura programului Access

Arhitectura aplicatiei Microsoft Access

Stratul Application

Administrarea datelor cu ajutorul motorului Jet al bazei de date

Formatul bazei de date Jet

Definirea datelor

Regasirea datelor

Accesul mai multor utilizatori

Reproducerea

Securitatea

Navigarea prin modelul de obiect Microsoft Access

Utilizarea obiectului Application

Configurarea unei referiri la o aplicatie externa

Vizualizarea proprietatilor obiectelor în Object Browser

Referirea la bibliotecile bazei de date

Apelarea functiilor din bibliotecile Dynamic Link Libraries

Lectia 9 Utilizarea datelor în cadrul programelor

Ce este SQL?

Instructiunea SELECT

Cuvântul-cheie SELECT

Specificarea predicatelor instructiunii SELECT

Cuvântul-cheie FROM

Cuvântul-cheie WHERE

Cuvintele-cheie ORDER BY

Instructiunea DELETE

Instructiunea UPDATE

Utilizarea instructiunilor SQL în cadrul procedurilor

Crearea procedurilor pentru validarea datelor

Comenzile ADO

Declararea variabilelor ADO

Utilizarea seturilor-de-înregistrari

Deschiderea unei legaturi la o baza de date care nu este de tip Jet

Inchiderea variabilelor-obiect ADO

Utilizarea unei proceduri pentru actualizarea câmpurilor independente

Actualizarea unui câmp calculat prin intermediul programului

Determinarea numarului de înregistrari dintr-un set-de-înregistrari

Lectia 10 Adaugarea, actualizarea si stergerea înregistrarilor cu ajutorul comenzilor ADO

Adaugarea unei înregistrari într-un tabel

Utilizarea metodei AddNew

Finalizarea noii înregistrari

Actualizarea unui set-de-înregistrari

Tratarea erorilor de blocare

Blocarea mai multor înregistrari

Adaugarea mai multor înregistrari

Actualizarea unei înregistrari

Trecerea de la o înregistrare din setul-de-înregistrari la alta

Actualizarea mai multor înregistrari

Stergerea unei înregistrari

Partea a III-a Sâmbata dupa-masa

Lectia 11 Navigarea printr-o aplicatie cu ajutorul panourilor de control, meniurilor personalizate si evenimentelor de la tastatura

Crearea unui panou de comanda personalizat al aplicatiei

Adaugarea de inteligenta la butoanele din panoul de comanda

Construirea unui meniu personalizat

Crearea barelor de meniu personalizate

Adaugarea unui submeniu într-o bara de meniu personalizata

Adaugarea comenzilor în submeniu

Configurarea proprietatilor pentru articolele si comenzile din meniu

Atasarea barei de meniu la un formular

Utilizarea evenimentelor de la tastatura

Utilizarea evenimentelor KeyUp si KeyDown

Utilizarea evenimentului KeyPress

Proprietatea KeyPreview

Utilizarea grupului de macrocomenzi AutoKeys

Lectia 12 Utilizarea formularelor independente

Ce sunt formularele independente?

De ce se utilizeaza formularele independente?

Blocarea înregistrarilor

Functionalitatea

Programarea formularelor independente

Functiile din formularul independent

Referirea la un formular independent

Adaugarea unei înregistrari noi

Gasirea înregistrarilor

Stergerea înregistrarilor

Crearea unui formular independent simplu

Lectia 13 Programarea elementelor de control de tip caseta de validare, grup de optiuni, caseta combo si caseta-lista

Tratarea selectarilor de tip adevarat/fals cu ajutorul unei casete de validare

Programarea elementelor de control de tip grup de optiuni

Utilizarea casetelor combo si casetelor-lista

Deosebirile dintre casetele combo si casetele-lista

Popularea elementelor de control

Tratarea articolelor care nu se afla în lista

Selectarea si tratarea optiunilor multiple

Concatenarea sirurilor

Lectia 14 Programarea subformularelor si a formularelor continue

Ce este un subformular?

Crearea unui subformular

Selectarea proprietatii Source Object a elementului de control al subformularului

Legarea subformularului la înregistrarea din formularul principal

Subformularele continue

Referirea la elementele de control în subformulare

Lectia 15 Programarea elementelor de control de tip tabulator

De ce se utilizeaza elementele de control de tip tabulator?

Elementele de control de tip tabulator, comparativ cu utilizarea formularelor cu pagini multiple

Programarea unui element de control de tip tabulator

Proprietatile si metodele elementelor de control de tip tabulator

Stilurile elementelor de control de tip tabulator

Schimbarea stilului prin intermediul programului

Afisarea si ascunderea paginilor

Utilizarea evenimentului On Change

Lectia 16 Casetele de mesaje, programele si tehnicile de tratare a erorilor

Functia Message Box

Erori

Tipuri de erori

Elementele tratarii erorilor

Colectia Errors

Obiectul Err

Instructiunile VBA pentru erori

Evenimentul Error

Procedurile de tratare a erorilor

Crearea unei rutine de tratare a erorilor

Alte idei

Partea a IV-a Sâmbata seara

Lectia 17 Importul si exportul datelor

Importul si exportul

Importul de date

Aspecte legate de importul de date

Organizarea datelor care trebuie importate

Formatarea datelor

Realizarea corespondentelor dintre date

Adaugarea datelor

Aspecte legate de exportul de date

Colectarea datelor care trebuie exportate

Formatarea datelor care vor fi exportate

Realizarea corespondentelor dintre date

Procese de export-import

Specificatia pentru import-export

Metode de import-export

Metoda TransferDatabase

Metoda TransferSpreadsheet

Metoda TransferText

Crearea unei interfete pentru import

Componentele unei interfete pentru import

Initierea si completarea procesului de import

Crearea unei interfete pentru export

Componentele interfetei pentru export

Codificarea procedurii de export

Lectia 18 Tehnici de îmbunatatire a vitezei aplicatiei

Hardware si memorie

Starea compilata

Transformarea codului aplicatiei în stare compilata

Pierderea starii compilate

Utilizarea optiunii nedocumentate /decompile

Compactarea bazei de date dupa ce a fost compilata

Detectarea bazei de date decompilate si recompilarea sa automata

Crearea si distribuirea fisierelor de tip .mde

Organizarea codului utilizat frecvent sub forma de biblioteca

Imbunatatirea vitezei absolute

Minimizarea complexitatii si dimensiunilor formularelor si rapoartelor

Utilizarea imaginilor bitmap în formulare si în rapoarte

Exploatarea la maximum a modulelor

Utilizarea tipurilor de date adecvate

Scrierea unor rutine mai rapide

Utilizarea variabilelor de control

Imbunatatirea vitezei percepute

Incarcarea si mentinerea formularelor ascunse

Utilizarea clepsidrei

Utilizarea metrului procentual

Lectia 19 Crearea unor ecrane splash animate, a unor casete About si a unor ecrane de pornire

Crearea unui ecran splash

Lansarea automata a formularului la deschiderea bazei de date

Configurarea formularului ca formular afisat la pornire

Apelarea formularului din formularul afisat la pornire

Utilizarea unei macrocomenzi Autoexec pentru a deschide ecranul splash

Utilizarea evenimentelor Timer

Adaugarea animatiei în ecranul splash

Crearea unei casete About

Adaugarea functionalitatii în caseta About

Adaugarea unor efecte sonore în caseta About

Crearea unui ecran First Screen

Controlarea valorilor afisate în primul ecran

Stocarea valorii corespunzatoare afisarii ecranului

Lectia 20 Crearea sistemelor de asistenta

Prezentarea facilitatii Help Viewer

Crearea unui sistem de asistenta

Definirea identificatorilor ID ai subiectelor

Crearea fisierului-antet

Adaugarea fisierului-antet în proiectul de asistenta

Verificarea definitiilor HtmlHelp API

Conectarea fisierului de asistenta la aplicatia Access

Specificarea asistentei pentru un formular

Afisarea subiectelor de asistenta pentru elementele de control

Testarea asistentei personalizate

Partea a V-a Duminica dimineata

Lectia 21 Crearea unor formulare de tip caseta de dialog pentru cautare

Casetele de dialog

Crearea casetelor de dialog pentru cautare

Modificarea articolelor din caseta-lista

Gasirea înregistrarii selectate

Deschiderea casetei de dialog pentru cautare din cadrul formularului

Lectia 22 Programarea casetelor de dialog si a rapoartelor si utilizarea elementelor de control ActiveX

Proiectarea de baza a casetelor de dialog

Crearea si utilizarea casetelor de dialog pentru tiparire

Afisarea formularului casetei de dialog pentru tiparire

Construirea unei casete de dialog pentru tiparire

Interfata dintre interogari si formularele casetelor de dialog pentru tiparire

Tiparirea rapoartelor cu ajutorul casetei de dialog

Interfata dintre rapoarte si casetele de dialog pentru tiparire

Programarea rapoartelor

Sectiunile rapoartelor

Evenimentele din sectiuni

Evenimentele din rapoarte

Utilizarea elementului de control ActiveX Calendar

Lectia 23 Arhitectura aplicatiei

Ce trebuie inclus în aplicatia dumneavoastra?

Ecranul de suport tehnic

Administrarea preferintelor

Arhivarea

Salvarea de siguranta

Repararea

Ecranul System Information

Codul VBA

Compilarea

Optiuni de compilare

Proprietatea IsCompiled

Compilarea conditionata

Decompilarea

Structura modulelor

Configurarea fisierului programului

Optiunile de pornire

Procedurile de pornire

Compactarea

Ce este compactarea?

Compactarea prin intermediul programului

Lectia 24 Impachetarea aplicatiei

Fisierele de tip .MDE

Ce este fisierul de tip .mde?

Proprietatea MDE

Crearea unui fisier de tip .mde

Versiunea Runtime

Programul de configurare

De ce este necesar un program de configurare?

Folosirea asistentului Package and Deployment Wizard

Instalarea si testarea

Consideratii privind utilizarea programului de configurare

Consideratii generale

Consideratii privind utilizarea asistentului Package and Deployment Wizard

Programele de la terti

Lectia 25 Programarea formularelor de asistenta, în vederea facilitarii prelucrarii

Ce este un asistent?

Structura asistentului

Crearea unui asistent controlat prin tabulatoare

Subrutina Form Open

Butonul Next

Butonul Back

Butonul Cancel

Butonul Finish

Exemplu de asistent

Lectia 26 Utilizarea programelor add-in împreuna cu aplicatia dumneavoastra

Ce sunt programele add-in?

Consideratii generale privind programele add-in

Tipurile de fisiere

Referirea la alte baze de date

Proiectarea generala

Consideratii privind mediul multiutilizator

Programe de asistenta

Asistentii pentru obiectele de tip date si pentru interfata cu utilizatorul

Asistentii de control

Constructorii

Programele add-in din meniuri

Instalarea unui program add-in pentru asistenta sau meniu

Intrarile din Registry pentru programele add-in

Utilitarul Add-In Manager

Programele add-in din biblioteca

Crearea unei baze de date de tip biblioteca

Depanarea bazelor de date de tip biblioteca

Cheia LoadOnStartup

Referirile

Crearea unei referiri

Utilizarea referirilor în cadrul programului

Apelarea unei referiri

Crearea unei biblioteci dintr-un modul

Partea a VI-a Duminica dupa masa

Lectia 27 Programarea si utilizarea fisierelor atasate

Atasarile de fisiere

Principii de baza

Instrumente Access

Concepte de programare

Catalogul ADOX

Accesul la tabele cu ajutorul catalogului

Colectia Table Properties

Tabele legate

Formularul Attachment Manager

Proiectarea formularului

Codul

Operarea

Capacitati suplimentare

Lectia 28 Securizarea bazelor de date Access

Optiuni de securitate

Securitatea la nivel de partajare

Securitatea la nivel de utilizator

Obiectele ADOX pentru securizare

Schimbarea parolei utilizatorului

Adaugarea unui nou utilizator

Atribuirea unui utilizator la un grup

Stergerea unui utilizator dintr-un grup

Deschiderea unei baze de date securizate

Criptarea

Formatul .MDE

Alte consideratii

Securizarea fisierelor

Ascunderea ferestrei bazei de date

Dezactivarea tastei pentru ocolire

Dezactivarea tastelor speciale

Lectia 29 Aplicatia Access si datele client-server

Arhitectura client-server

Prezentarea motorului Microsoft Data Engine 2000

Optarea pentru motorul Jet sau MSDE

Utilizarea bazelor de date MSDE

Lansarea facilitatii SQL Server Service Manager

Proiectele

Crearea unui proiect

Crearea unui tabel

Trecerea la baza de date MSDE

Lectia 30 Crearea interogarilor SQL Server

Verificarea legaturii proiectului la baza de date

Interogarile proiectelor

Crearea unei vederi

Crearea unei proceduri stocate

Crearea unor functii definite de utilizator

Anexa Raspunsuri la recapitularile partiale

Index

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review
Created in 1.001 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.