Bazele contabilitatii - editia a II-a

Bazele contabilitatii - editia a II-a
-5%
Autor:
Editura:
Anul publicării: 2010
Categoria: Carti diverse
Preț: 38,00 lei
40,00 lei (-5%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare

DESCRIERE

Cuprins:

Cuvant-inainte .................................................................................................11
Capitolul 1. Contabilitatea– componenta principala a sistemului
informational economic .............................................................13
1.1. Sistemul informational economic ..........................................................13
1.1.1. Notiuni generale privind sistemul informational si informatiile
economice....................................................................................13
1.1.2. Notiuni generale privind evidenta economica.............................17
1.1.2.1. Evidenta operativa (tehnico-operativa) ..........................18
1.1.2.2. Contabilitatea– componenta a evidentei economice .....19
1.1.2.3. Statistica– formala a evidentei economice ....................30
1.2. Sistemul entitatilor economice care organizeaza si conduc
contabilitatea si piata informatiei contabile...........................................31
1.2.1. Sistemul entitatilor economice in cadrul carora se organizeaza
si se realizeaza contabilitatea ......................................................31
1.2.1.1. Entitatile economice si clasificarea lor...........................32
1.2.1.2. Institutiile publice (bugetare) .........................................35
1.2.1.3. Organizatiile obstesti......................................................35
1.2.1.4. Structura organizatorica specifica diferitelor categorii
de entitati economice si influenta ei asupra organizarii
si realizarii contabilitatii.................................................36
1.2.2. Producatorii si utilizatorii de informatii contabile ......................37
Capitolul 2. Obiectul si metoda contabilitatii ...............................................43
2.1. Conceptii si teorii cu privire la obiectul contabilitatii ...........................43
2.1.1. Conceptia juridica cu privire la obiectul contabilitatii ................44
2.1.2. Conceptia economica cu privire la obiectul contabilitatii ...........51
2.1.3. Conceptia financiara cu privire la obiectul contabilitatii ............54
2.2. Metoda contabilitatii, notiune si continut ..............................................56
2.2.1. Notiunea si trasaturile metodei contabilitatii...............................56
2.2.2. Procedeele si instrumentele metodei contabilitatii......................60
2.2.3. Principiile normative ale contabilitatii ........................................65
2.2.4. Prezentarea imaginii fidele, obiectiv principal al contabilitatii...69
6 Bazele contabilitatii
Capitolul 3. Modele contabile privind pozitia financiara
si performantele entitatii............................................................73
3.1. Bilantul contabil– model privind pozitia financiara a entitatii .............73
3.2. Analiza structurilor bilantiere si recunoasterea elementelor
privind pozitia financiara.......................................................................81
3.2.1. Recunoasterea elementelor de activ si clasificarea acestora .......83
3.2.2. Recunoasterea elementelor de pasiv si clasificarea acestora.....100
3.3. Recunoasterea veniturilor si cheltuielilor ca elemente
ale performantei unei entitati...............................................................114
3.3.1. Recunoasterea cheltuielilor si veniturilor..................................114
3.3.2. Caracterizarea cheltuielilor........................................................115
3.3.3. Caracterizarea veniturilor ..........................................................119
3.3.4. Recunoasterea structurilor situatiilor financiare........................121
3.3.5. Rezultatul exercitiului ...............................................................124
3.4. Activele si pasivele rectificate si de regularizare ................................125
3.4.1. Activele si pasivele rectificate...................................................125
3.4.2 Activele si pasivele de regularizare............................................129
3.5. Modificari ale pozitiei financiare si performantelor entitatii...............130
3.5.1. Tipuri de modificari bilantiere in cadrul bilantului orizontal ...130
3.5.2. Exemple practice privind dubla reprezentare a pozitiei
financiare a entitatii si a performantelor acesteia......................137
Capitolul 4. Documentele contabile si documentarea operatiilor
economice inregistrate in contabilitate...................................149
4.1. Notiunea, continutul si functiile documentelor ...................................149
4.2. Tipizarea, clasificarea si verificarea documentelor .............................152
4.2.1. Clasificarea documentelor economice.......................................152
4.2.2. Tipizarea si verificarea documentelor justificative ...................154
4.3. Circulatia, clasarea si pastrarea documentelor justificative.................155
4.4. Registrele de contabilitate....................................................................160
4.5. Forme de contabilitate si formulare privind activitatea contabila
utilizate in Romania.............................................................................163
4.5.1. Forme de contabilitate utilizate in Romania..............................163
4.5.2. Documente de evidenta a imobilizarilor corporale
si stocurilor ................................................................................166
4.5.3. Documente de evidenta a salariilor ...........................................171
4.5.4. Documente de evidenta a mijloacelor banesti...........................173
Cuprins 7
Capitolul 5. Evaluarea in contabilitate........................................................179
5.1. Notiunea si principiile evaluarii in contabilitate..................................179
5.1.1. Notiunea, necesitatea si principiile evaluarii.............................179
5.1.2. Notiuni utilizate in evaluarea pozitiei financiare
si a performantelor entitatii .......................................................182
5.2. Forme de evaluare si reevaluare a elementelor patrimoniale ..............187
5.2.1. Momente de realizare a evaluarii ..............................................187
5.2.2. Reevaluarea patrimoniului economic si formele de evaluare
utilizate in contabilitate .............................................................192
5.3. Baze de evaluare utilizate in evaluare .................................................195
5.4. Mecanismul taxei pe valoarea adaugata– TVA..................................196
Capitolul 6. Calculatia si rolul ei in sistemul prelucrarii informatiilor
economice ..................................................................................199
6.1. Notiunea, continutul si rolul calculatiei in contabilitate......................199
6.2. Felurile si formele calculatiilor folosite in contabilitate......................200
6.3. Principiile calculatiei contabile si caracteristicile calculatiei
costurilor..............................................................................................202
6.3.1. Principiile calculatiei contabile .................................................202
6.3.2. Calculatia costurilor si caracteristicile calculatiei costurilor.....203
6.3.3. Clasificarea productiei industriale si organizarea calculatiei
costurilor....................................................................................205
Capitolul 7. Contul si dubla inregistrare.....................................................211
7.1. Necesitatea si continutul economic al conturilor.................................211
7.2. Forma contului.....................................................................................213
7.3. Elementele (structura) contului............................................................216
7.4. Regulile de functionare a conturilor ....................................................221
7.5. Dubla inregistrare si corespondenta conturilor....................................224
7.6. Analiza contabila a operatiilor economice si formula contabila .........225
7.6.1. Analiza contabila.......................................................................225
7.6.2. Formula contabila......................................................................227
7.7. Evidenta cronologica si sistematica. Clasificarea conturilor...............231
7.7.1. Inregistrarea cronologica si inregistrarea sistematica ...............231
7.7.2. Clasificarea conturilor ...............................................................232
7.8. Planul contabil general si planul de conturi.........................................234
Capitolul 8. Dubla inregistrare a pozitiei financiare si a performantelor
entitatilor prezentata in aplicatii practice..............................251
8.1. Contabilitatea constituirii entitatilor economice..................................251
8 Bazele contabilitatii
8.1.1. Contabilitatea capitalului propriu entitatilor economice ...........251
8.1.2. Contabilitatea datoriilor sau a capitalului strain........................258
8.2. Contabilitatea intrarilor si iesirilor in si din entitate............................264
8.2.1. Contabilitatea activelor imobilizate...........................................264
8.2.2. Contabilitatea stocurilor ............................................................274
8.3. Contabilitatea decontarilor cu tertii sau a creantelor si datoriilor........288
8.3.1. Contabilitatea creantelor............................................................289
8.3.2. Contabilitatea datoriilor (obligatiilor) fata de terti ....................290
8.3.3. Contabilitatea decontarilor privind taxa pe valoarea adaugata .300
8.3.4. Aplicatii practice privind creantele si datoriile .........................303
8.4. Contabilitatea trezoreriei .....................................................................315
8.5. Contabilitatea rezultatelor economico-financiare................................329
8.5.1. Contabilitatea cheltuielilor ........................................................329
8.5.2. Contabilitatea veniturilor...........................................................331
8.6. Contabilitatea rezultatelor financiare ale exercitiului..........................332
Capitolul 9. Inventarierea pozitiei financiare si performantelor
entitatii.......................................................................................339
9.1. Notiunea si functiile inventarierii ........................................................339
9.2. Clasificarea inventarierilor ..................................................................342
9.3. Etapele inventarierii.............................................................................343
Capitolul 10. Balanta de verificare ..............................................................357
10.1. Notiunea, continutul si functiile balantei de verificare......................357
10.2. Clasificarea balantelor de verificare ..................................................358
10.2.1. Balantele de verificare a conturilor sintetice.........................359
10.2.2. Balantele de verificare ale conturilor analitice......................363
10.3. Intocmirea balantei de verificare si identificarea erorilor
de inregistrare cu ajutorul acesteia.....................................................365
10.3.1. Intocmirea balantelor de verificare........................................366
10.3.2. Erori care pot fi identificate prin lipsa unor egalitati
valorice din cadrul balantelor de verificare tabelare
ale conturilor sintetice ...........................................................366
10.3.3. Erori care pot fi identificate prin lipsa unor corelatii
valorice din cadrul balantei de verificare sah
a conturilor sintetice si a balantelor de verificare
ale conturilor analitice...........................................................367
Cuprins 9
Capitolul 11. Situatiile financiare anuale ale entitatilor ............................369
11.1. Necesitatea si structura situatiilor financiare.....................................369
11.2. Lucrari pregatitoare pentru intocmirea situatiilor financiare.............373
11.2.1. Verificarea inregistrarilor corecte in conturi a tuturor
operatiilor economice ............................................................374
11.2.2. Verificarea concordantei dintre contabilitate si evidenta
operativa si dintre contabilitatea sintetica si cea analitica.....374
11.2.3. Intocmirea balantei de verificare provizorii inainte
de inventariere .......................................................................375
11.2.4. Inventarierea generala a pozitiei financiare...........................376
11.2.5. Efectuarea operatiunilor de delimitare in timp
a cheltuielilor si veniturilor ...................................................377
11.2.6. Operatii de stabilire si repartizare a rezultatului
exercitiului.............................................................................380
11.2.7. Stabilirea rulajelor lunare in Registrul-jurnal
si in Registrul cartea mare .....................................................382
11.2.8. Intocmirea balantei de verificare definitive...........................383
11.3. Redactarea situatiilor financiare anuale.............................................383
11.3.1. Bilantul– imaginea pozitiei financiare a entitatii.
Completarea bilantului contabil ............................................383
11.3.2. Contul de profit si pierdere....................................................393
11.3.3. Situatia modificarilor capitalului propriu ..............................397
11.3.4. Situatiile fluxurilor de trezorerie ...........................................399
11.3.5 Notele explicative la Situatiile financiare anuale ...................401
11.3.6. Raportul de gestiune al administratorilor ..............................407
11.4. Auditul financiar si analiza datelor din situatiile financiare..............408
11.4.1. Auditarea, certificarea si centralizarea bilanturilor
contabile ................................................................................408
11.4.2. Analiza datelor Situatiilor financiare.....................................410
Bibliografie.....................................................................................................415Autor: Ioan Rus
Anul aparitie 2010
Pagini: 420
Format 17x24 cm

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review
Created in 0.7160 sec