Clauze abuzive in contractele incheiate intre profesionisti si consumatori

Clauze abuzive in contractele incheiate intre profesionisti si consumatori
-20%
Editura:
Anul publicării: 2012
Categoria: Procedura
Preț: 20,00 lei
25,00 lei (-20%)
Disponibilitate: stoc indisponibil

DESCRIERE

Lucrarea de fata, destinata atat practicienilor dreptului, cat si justitiabililor consumatori, face o scurta incursiune in jurisprudenta recenta si relevanta a instantelor judecatoresti din Romania, precum si a Curtii Europene de Justitie, in materia clauzelor contractuale cu caracter abuziv.

Hotararile judecatoresti selectate, judicios si pe larg motivate, insotite de note privind modificarile legislative intervenite, alaturi de deciziile Curtii Constitutionale si hotararile Curtii Europene de Justitie, analizeaza probleme de interes si de actualitate referitoare atat la modalitatile de constatare a clauzelor abuzive si de sanctionare contraventionala a profesionistilor (comerciantilor) pentru inserarea in continutul contractelor incheiate cu consumatorii a unor astfel de clauze, cat si la efectele constatarii caracterului abuziv al unor asemenea clauze.

De asemenea, lucrarea este menita sa evidentieze abordarea practica a notiunilor de consumator, profesionist (comerciant), clauze abuzive, contract de adeziune, clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul.Cuprins
Capitolul I. Clauzele abuzive din contractele avand ca obiect
prestarea serviciilor de telefonie mobila sau internet _____ 1
1. Contract avand ca obiect prestarea serviciilor de telefonie
mobila. Forta obligatorie a contractului. Penalitati de
intarziere. Posibilitatea depasirii cuantumului debitului
principal, fata de dispozitiile art. 4 din Legea nr. 469/2002.
Inaplicabilitatea Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive
dintre comercianti si consumatori. Calitatea de
consumator ______________________________________ 8
2. Sesizare formulata de catre un beneficiar (societate
comerciala) al serviciilor de internet/comunicatii de date
de IP si acces la retea. Nerespectarea procedurii speciale
reglementate de dispozitiile art. 8-14 din Legea
nr. 193/2000. Lipsa calitatii de consumator ____________ 14
3. Contract avand ca obiect prestarea serviciilor de internet.
Actiune in constatarea caracterului abuziv al clauzelor
contractuale privind rezilierea si perceperea de penalitati de
intarziere de 1% pentru neefectuarea platii la termen. Calitate
procesuala activa a persoanei juridice care beneficiaza, in
temeiul unui contract incheiat cu un comerciant, de
produsele sau serviciile furnizate de acesta. Aplicarea
art. 4 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 ________________ 18
4. Contract avand ca obiect prestarea serviciilor de telefonie
mobila. Actiune in constatarea nulitatii absolute a clauzei
penale potrivit careia pentru sumele neplatite la termen,
clientul va plati penalitati de 1% pentru fiecare zi de
intarziere pana la plata intregii sume _________________ 21
5. Somatie de plata. Obligarea debitorului la plata penalitatilor
conventionale in cuantum de 0,5% pentru fiecare zi de
intarziere, aferente pretului neachitat, la plata dobanzilor
comerciale legale aferente pretului neachitat si la plata
contravalorii taxei pentru rezilierea contractului inainte
de termen. Caracterul abuziv al clauzelor _____________ 26
VIII Clauzele abuzive
6. Somatie de plata. Contract avand ca obiect prestarea
serviciilor de telefonie mobila. Clauze abuzive. Incidenta
dispozitiilor Legii nr. 193/2000. Posibilitatea instantei de a
verifica din oficiu daca o clauza a contractului din cauza
dedusa judecatii are caracter abuziv __________________ 30
Capitolul al II-lea. Clauzele abuzive din alte contracte
de prestari servicii ______________________________ 37
7. Contract de asigurare. Actiune in constatarea nulitatii
absolute a clauzelor privind conditionarea acordarii
despagubirilor consumatorului in cazul producerii
evenimentului asigurat de prezentarea actelor originale ale
autovehiculului. Clauza negociata cu consumatorul. Lipsa
crearii unui dezechilibru semnificativ intre drepturile si
obligatiile partilor in detrimentul consumatorului.
Buna-credinta ___________________________________ 37
8. Contract de asigurare. Conditionarea despagubirii
asiguratului de indeplinirea obligatiei de a depune
originalele certificatului de inmatriculare/autorizatiei de
circulatie provizorie (in cazul vehiculelor inmatriculate
provizoriu) si a cartii de identitate a autovehiculului, emise
inainte de producerea furtului. Lipsa caracterului
abuziv al clauzei _________________________________ 41
9. Contract de asigurare. Actiune privind obligarea
asiguratorului la plata despagubirilor constand in
indemnizatia de asigurare si dobanda legala. Lipsa
autorizatiei de construire a imobilului asigurat distrus in
incendiu. Clauza contractuala ce exclude acordarea
despagubirilor in cazul in care imobilul este construit fara
autorizatie de construire. Caracterul abuziv al clauzei. Lipsa
consimtamantului asiguratului pentru aplicarea
prevederilor contractuale __________________________ 45
10. Contract de prestari servicii avand ca obiect obligatia
prestatorului de facilitare a intocmirii dosarului de prezentare
si depunerea diligentelor obtinerii vizei U.K. Obligatie de
mijloace, si nu de rezultat. Clauza penala stabilita de comun
acord de ambele parti. Lipsa caracterului abuziv al
clauzei_________________________________________ 49
11. Somatie de plata. Contract de prestari servicii prin care
debitorul s-a obligat sa achite tariful de utilizare a drumurilor
Cuprins IX
nationale, iar creditorul sa elibereze rovinieta, pentru fiecare
perioada aferenta ratelor stabilite in contract, concomitent cu
efectuarea platii. Obligatia debitorului de a achita penalitati
de 0,15% pe zi pentru neplata la termen a sumelor datorate.
Penalitati de intarziere mai mari decat cuantumul sumei
asupra careia sunt calculate. Clauza contractuala ce nu
a fost negociata direct cu consumatorul _______________ 53
12. Contract de leasing. Contestatie privind inscrierea in
tabelul preliminar a creantelor a celor reprezentand
contravaloarea ratelor de leasing, pana la finalizarea
contractului de leasing. Clauza penala potrivit careia, in cazul
in care debitorul nu isi executa la scadenta ratele de leasing,
locatorul va putea rezilia contractele de leasing, utilizatorul
fiind obligat atat la restituirea bunului care a facut obiectul
leasingului, cat si la plata restului ratelor de leasing pana la
sfarsitul contractului, cu titlu de daune-interese. Caracterul
abuziv al clauzei_________________________________ 56
13. Contract de leasing. Actiune in constatarea nulitatii
absolute a clauzei penale a contractului de leasing.
Lipsa caracterului abuziv al clauzei penale ____________ 65
14. Contestatie la executare formulata de garant. Capat de cerere
avand ca obiect constatarea nulitatii absolute a clauzelor
abuzive din contractul de leasing. Cerere de interventie
accesorie in interesul contestatorului, avand ca obiect
lamurirea intinderii si intelesului titlului executoriu
reprezentat de contractul de leasing. Constatarea caracterului
abuziv al clauzei penale, printr-o hotarare anterioara
irevocabila _____________________________________ 68
Capitolul al III-lea. Clauzele abuzive din contractele
de credit_______________________________________ 76
15. Contract de garantie imobiliara accesoriu contractului de
credit. Actiune in constatarea caracterului abuziv al clauzei
privind notarea interdictiei de construire mentionata in
contractul de garantie imobiliara. Consumatori de credit.
Aplicabilitatea Legii nr. 193/2000 si a Legii nr. 296/2004.
Indeplinirea cumulativa a conditiilor prevazute de art. 79
din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului ______ 81
16. Contract de credit incheiat intre o societate comerciala si
banca. Utilizarea creditului in scopuri comerciale.
X Clauzele abuzive
Inaplicabilitatea normelor continute in Legea nr. 193/2000,
Directiva 93/13/CEE, O.U.G. nr. 174/2008 ____________ 86
17. Cerere pentru emiterea unui card de credit. Conventie
valabila. Taxe si comisioane practicate de emitent in situatia
platii in rate a creditului, a platii cu intarziere a acestuia si
pentru depasirea limitei de credit. Lipsa caracterului abuziv al
clauzelor. Neefectuarea procedurii speciale prevazute de
art. 6 si art. 8-13 din Legea nr. 193/2000 in privinta
analizei existentei clauzelor abuzive _________________ 95
18. Lipsa negocierii clauzei care da dreptul furnizorului de
servicii financiare de a modifica unilateral rata dobanzii in
functie de„intervenirea unor schimbari semnificative pe piata
monetara”. Efectele constatarii caracterului abuziv al acestei
clauze contractuale. Principiul anularii actului juridic
subsecvent ca urmare a anularii actului juridic principal.
Obligarea paratei la continuarea conventiei de credit in forma
modificata. Inaplicabilitatea Legii nr. 193/2000. Incalcarea
principiului libertatii contractuale____________________ 99
19. Actiune in constatarea nulitatii absolute a clauzei abuzive
stipulate in conventia de credit. Obligarea institutiei de credit
la restituirea sumei reprezentand diferenta de dobanda
mentionata in conventia de credit si dobanda perceputa
ulterior si majorata in mod unilateral. Obligarea institutiei de
credit de a efectua toate demersurile la Biroul de Credit si
Centrala Riscurilor Bancare pentru radierea oricaror mentiuni
comunicate cu privire la intarzieri la plata/alte incidente
generate de neplata sumelor a caror restituire se solicita si/sau
neplata penalitatilor. Motivul majorarii ratei dobanzii ___ 105
20. Actiune in anulare a clauzelor abuzive stipulate in conventia
de credit. Caracterele juridice ale contractului de credit.
Contract cu executare dintr-o data. Actiune in restituirea
prestatiilor. Temei juridic. Momentul de la care incepe a
curge termenul de prescriptie a dreptului de a solicita
restituirea prestatiilor nedatorate. Obligarea comerciantului la
plata catre consumator a sumei de bani cu titlu de
daune morale __________________________________ 110
21. Competenta materiala in functie de valoarea obiectului
cererii. Anularea unor clauze din contractul bancar _____ 125
22. Proces-verbal de constatare a contraventiei. Sesizarea
instantei de catre Inspectoratul Regional pentru Protectia
Cuprins XI
Consumatorilor– Oficiul Judetean pentru Protectia
Consumatorilor in vederea analizarii caracterului abuziv al
clauzelor si aplicarii sanctiunii contraventionale.
Competenta materiala. Caracterul civil al litigiului _____ 128
23. Plangere formulata de catre Comisariatul Regional pentru
Protectia Consumatorilor, prin Comisariatul Judetean pentru
Protectia Consumatorilor, in vederea aplicarii sanctiunii
contraventionale si a constatarii de catre instanta a clauzelor
abuzive din contractul de credit, cu consecinta anularii
acestora. Cerere de interventie in interes propriu formulata de
catre beneficiarii contractului de credit bancar. Caracterul
abuziv al clauzei privind aplicarea unei comision de risc,
platibil lunar in zilele de scadenta, pe toata perioada de
derulare a conventiei de credit. Prescrierea dreptului de
aplicare a sanctiunii contraventionale _______________ 133
24. Sesizarea instantei judecatoresti de catre Autoritatea
Nationala pentru Protectia Consumatorilor, avand ca obiect
constatarea existentei in contractele de credit supuse
controlului efectuat de catre un agent constatator din cadrul
reclamantei a clauzelor abuzive, obligarea paratei la
eliminarea din contractele de credit a acestora si aplicarea
sanctiunii corespunzatoare. Cerere reconventionala formulata
de parata comerciant, avand ca obiect plangere impotriva
procesului-verbal de constatare a contraventiei. Aplicarea
principiului disponibilitatii________________________ 143
25. Plangere contraventionala. Legalitatea si temeinicia
procesului-verbal de constatare si sanctionare a
contraventiilor. Aplicarea maximului special al sanctiunii
amenzii. Corecta individualizare a sanctiunii in raport de
pericolul social concret ridicat al faptei
contraventionale ________________________________ 156
26. Ordonanta presedintiala. Suspendarea executarii
contractului de credit pana la finalizarea cauzei avand
ca obiect obligatie de a face _______________________ 159
27. Ordonanta presedintiala. Suspendarea efectelor clauzelor
abuzive din contractele de credit. Admisibilitatea cererii
inainte de finalizarea procedurii initiate de Autoritatea
Nationala pentru Protectia Consumatorului. Neindeplinirea
conditiilor privind caracterul urgent si neprejudecarea
fondului. Aparenta dreptului ______________________ 167
XII Clauzele abuzive
Capitolul al IV-lea. Decizii privind constitutionalitatea
reglementarilor privind clauzele abuzive din contractele
incheiate intre comercianti si consumatori____________ 174
28. Competenta instantei de a controla existenta sau inexistenta
clauzelor abuzive dintr-un contract incheiat comercianti si
consumatori si de a aplica sanctiunea contraventionala, in
cazul constatarii caracterului abuziv al clauzei_________ 174
29. Intocmirea procesului-verbal de constatare a contraventiei de
catre agentul constatator prevazut de art. 8 din
Legea nr. 193/2000 si sanctionarea contraventiei constatate
de instanta de judecata, in urma administrarii probatoriului
necesar, nu incalca dispozitiilor art. 21 din Constitutia
Romaniei privind liberul acces la justitie _____________ 176
30. Stabilirea competentei materiale de judecata atunci cand
consumatorul actioneaza proprio motu pentru angajarea
raspunderii civile delictuale a comerciantului _________ 179
31. Exceptie de la aplicabilitatea regimului juridic general al
contraventiilor, potrivit caruia plangerea formulata impotriva
procesului-verbal de constatare si sanctionare a unei
contraventii suspenda executarea acestuia ____________ 181
Capitolul al V-lea. Jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii
Europene in privinta protectiei consumatorilor _______ 185
32. Directiva 93/13/CEE. Clauze abuzive utilizate in contractele
incheiate cu consumatorii. Criterii de apreciere. Examinare
din oficiu de catre instanta nationala a caracterului abuziv al
unei clauze de stabilire a instantei competente.
Articolul 23 din Statutul Curtii_____________________ 185
33. Directiva 85/577/CEE. Articolul 4. Protectia consumatorilor.
Contracte negociate in afara spatiilor comerciale. Drept de
reziliere. Obligatia comerciantului de informare.
Nulitatea contractului. Masuri adecvate ______________ 194
34. Directiva 87/102/CEE. Credit de consum. Dreptul
consumatorului de a solicita despagubiri de la cel care acorda
creditul in cazul neexecutarii sau executarii
necorespunzatoare a contractului privind bunurile sau
serviciile finantate cu ajutorul creditului. Conditii.
Mentionarea bunului sau a serviciului finantat in oferta de
credit. Facilitate de credit care permite utilizarea creditului
acordat pentru finantarea mai multor operatiuni. Posibilitatea
Cuprins XIII
judecatorului national de a pune in discutie din oficiu
dreptul consumatorului de a solicita despagubiri de la
cel care acorda creditul___________________________ 199
35. Retele si servicii electronice de comunicatii. Directiva
2002/22/CE. Serviciu universal. Litigii intre utilizatorii
finali si furnizori. Incercare obligatorie de conciliere
extrajudiciara __________________________________ 213
36. Competenta judiciara si executarea hotararilor in materie
civila si comerciala. Contract de credit imobiliar incheiat de
un consumator care are cetatenia unui stat membru cu o
banca stabilita in alt stat membru. Legislatie a unui stat
membru care, in cazul in care domiciliul consumatorului nu
este cunoscut, permite formularea unei actiuni
impotriva sa la o instanta din acest stat ______________ 223
37. Directiva 93/13/CEE. Contracte incheiate cu consumatorii.
Clauze care definesc obiectul principal al contractului.
Controlul jurisdictional al caracterului lor abuziv. Excludere.
Dispozitii nationale mai stricte pentru a asigura
consumatorului un nivel de protectie mai ridicat _______ 232
38. Protectia consumatorilor. Directiva 93/13/CEE. Clauze
abuzive. Directiva 2008/48/CE. Directiva 87/102. Contracte
de credit de consum. Dobanda anuala efectiva. Procedura de
arbitraj. Hotarare arbitrala. Posibilitatea instantei nationale de
a examina din oficiu caracterul abuziv eventual al
anumitor clauze ________________________________ 241
39. Directiva 93/13/CEE. Articolul 3 alin. (1) si (3). Articolele 6
si 7. Contracte incheiate cu consumatorii. Clauze abuzive.
Modificare unilaterala a clauzelor contractului de catre
vanzator sau de catre furnizor. Actiune in incetare formulata
in interes public, in numele consumatorilor, de un organism
desemnat de legislatia nationala. Constatarea caracterului
abuziv al clauzei. Efecte juridice ___________________ 257
Index ______________________________________________ 267Pagini:    288
Data aparititei:    6 Iunie 2012

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review
Created in 0.7696 sec