Comentariile Codului civil. Publicitatea drepturilor, a actelor si a faptelor juridice. Cartea funciara

Comentariile Codului civil. Publicitatea drepturilor, a actelor si a faptelor juridice. Cartea funciara
-20%
Editura:
Anul publicării: 2012
Categoria: Cod
Preț: 34,40 lei
43,00 lei (-20%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare

DESCRIERE

Dupa publicarea unui prim comentariu, pe articole, al noului Cod civil, Editura Hamangiu inaugureaza o noua serie de comentarii, dedicate tuturor institutiilor din Codul civil. Seria va fi structurata in mai multe volume– cel putin 20, conform proiectului nostru initial– care vor varia ca intindere in functie de complexitatea materiei si de relevanta practica a problemelor analizate.

Sistematizarea pe institutii ofera fiecarei carti avantajul unei relative„independente” fata de celelalte volume din cadrul colectiei si lasa autorilor libertate pentru analiza mai ampla a subiectelor alese.

Linia comuna a intregii serii de comentarii o reprezinta, insa, abordarea practica a subiectelor; toate aceste lucrari sunt gandite spre a servi ca instrumente de lucru pentru judecatori, avocati, notari, consilieri juridici, registratori de carte funciara si celelalte categorii de practicieni ai dreptului.

 
Necesitatea comentarii art. 18-24 si art. 876-915 din noul Cod civil vine din constatarea ca normele privind publicitatea, in general, si publicitatea imobiliara, in special, sunt putin intelese si aplicate in practica, existand chiar o teama de a uza de mijloacele lasate la dispozitie de Legea nr. 7/1996 si, in prezent, de Titlul VII din Cartea a III-a a noului Cod civil. In acelasi timp, o buna intelegere a institutiei cartilor funciare si o curajoasa aplicare a acesteia pot conduce la respectarea principiului securitatii juridice si la incurajarea circulatiei juridice a imobilelor.


CUPRINS IX
CUPRINS
CUVANT-INAINTE ________________________________________ V
ABREVIERI _____________________________________________ VII
TITLUL I. PUBLICITATEA DREPTURILOR, A ACTELOR
SI A FAPTELOR JURIDICE _______________________________ 1
PARTEA I. COMENTARII _________________________________ 1
Capitolul I. Notiuni introducti ve privind publicitatea __________ 1
Sectiunea 1. Principiul securitatii drepturilor subiecti ve civile __ 1
Sectiunea a 2-a. Mijloace juridice de realizare
a securitatii drepturilor subiecti ve civile __________________ 2
Sectiunea a 3-a. Publicitatea– mijloc de realizare
a securitatii juridice _________________________________ 3
Sectiunea a 4-a. Clasifi carea formelor de publicitate _________ 4
Sectiunea a 5-a. Functiile publicitatii ______________________ 6
Capitolul II. Consideratii generale cu privire la publicitatea
imobiliara ___________________________________________ 9
Sectiunea 1. Notiune. Justi fi care. Caracteristi ci ______________ 9
Sectiunea a 2-a. Sisteme de publicitate imobiliara __________ 11
Capitolul III. Reguli generale de drept comun
privind publicitatea in reglementarea noului Cod civil ______ 14
Sectiunea 1. Obiectul publicitatii si modalitatile de realizare __ 15
Sectiunea a 2-a. Conditiile de publicitate _________________ 16
Sectiunea a 3-a. Efectele publicitatii _____________________ 20
Sectiunea a 4-a. Prezumtiile ___________________________ 25
Sectiunea a 5-a. Lipsa publicitatii. Sanctiuni _______________ 27
Sectiunea a 6-a. Concursul dintre formele de publicitate _____ 30
Sectiunea a 7-a. Consultarea registrelor publice ____________ 32
PARTEA A II-A. REGLEMENTARE SI JURISPRUDENTA _________ 33
Art. 18. Obiectul publicitatii si modalitatile de realizare ______ 33
Art. 19. Conditiile de publicitate ________________________ 33
Art. 20. Efectele publicitatii ____________________________ 34
Art. 21. Prezumtiile __________________________________ 34
Art. 22. Lipsa publicitatii. Sanctiuni ______________________ 34
Art. 23. Concursul dintre formele de publicitate ____________ 34
Art. 24. Consultarea registrelor publice ___________________ 35
Jurisprudenta [art. 18-24 NCC] ________________________ 35
X CUPRINS
TITLUL II. CARTEA FUNCIARA ___________________________ 38
PARTEA I. COMENTARII ________________________________ 38
Capitolul I. Cartea funciara in noul Cod civil ________________ 38
Sectiunea 1. Notiuni generale privind cartea funciara _______ 38
1. Notiunile de publicitate imobiliara si carte funciara ____ 38
2. Elementele defi nitorii ale notiunii de carte funciara ____ 40
3. Trasaturile juridice ale cartii funciare ________________ 41
Sectiunea a 2-a. Structura cartii funciare _________________ 43
Sectiunea a 3-a. Obiectul cartii funciare __________________ 45
Sectiunea a 4-a. Modifi carea obiectului cartii funciare _______ 51
1. Modifi carea imobilului inscris in cartea funciara _______ 51
2. Situatia parti culara a modifi carii imobilului
grevat de o sarcina _______________________________ 53
3. Situatia parti culara a modifi carii imobilului grevat de
o ipoteca, alipit la un imobil grevat de o alta ipoteca ____ 59
Sectiunea a 5-a. Cercetarea cartii funciare ________________ 64
Capitolul II. Principiile noilor carti funciare _________________ 66
Sectiunea 1. Notiuni introducti ve _______________________ 66
Sectiunea a 2-a. Principiul publicitatii integrale a cartilor
funciare __________________________________________ 67
Sectiunea a 3-a. Principiul relati vitatii (conti nuitatii)
inscrierilor in cartea funciara _________________________ 69
Sectiunea a 4-a. Principiul neutralitatii
(disponibilitatii) inscrierilor in cartea funciara ___________ 77
1. Continutul principiului neutralitatii (disponibilitatii) ____ 77
2. Exceptii de la principiul neutralitatii (disponibilitatii) ___ 85
Sectiunea a 5-a. Principiul legalitatii inscrierilor in cartea
funciara __________________________________________ 87
1. Precizari introducti ve ____________________________ 87
2. Cerintele impuse de legalitatea formala _____________ 88
3. Cerintele impuse de legalitatea materiala ____________ 90
Sectiunea a 6-a. Principiul specialitatii inscrierilor
in cartea funciara __________________________________ 97
Sectiunea a 7-a. Principiul efectului consti tuti v
de drepturi reale al inscrierilor ________________________ 99
1. Notiunea, reglementarea si continutul principiului
efectului consti tuti v ______________________________ 99
2. Efectul consti tuti v in privinta consti tuirii, transmiterii
sau modifi carii drepturilor reale imobiliare ___________ 102
CUPRINS XI
3. Efectul consti tuti v in privinta sti ngerii drepturilor
reale imobiliare _________________________________ 106
4. Exceptii de la principiul efectului consti tuti v _________ 111
Sectiunea a 8-a. Principiul prioritatii inscrierilor
in cartea funciara _________________________________ 113
1. Notiunea si continutul principiului prioritatii
inscrierilor _____________________________________ 113
2. Schimbarea rangului inscrierilor in cartea funciara
pe cale judecatoreasca ___________________________ 119
3. Schimbarea rangului preferential al ipotecii
imobiliare prin acordul partilor _____________________ 124
4. Exceptii de la principiul prioritatii inscrierilor in
cartea funciara__________________________________ 127
5. Actiunea in justi tie avand ca obiect acordarea
rangului preferential _____________________________ 129
Sectiunea a 9-a. Principiul publicitatii materiale ___________ 138
1. Notiunea si reglementarea principiului publicitatii
materiale ______________________________________ 138
2. Prezumtia existentei unui drept tabular si prezumtia
inexistentei unui drept tabular _____________________ 139
3. Continutul principiului publicitatii materiale.
Dobandirea cu buna-credinta a unui drept tabular _____ 143
4. Conditiile legale pentru aplicarea principiului
publicitatii materiale _____________________________ 147
5. Efectele principiului publicitatii materiale ___________ 152
Capitolul III. Inscrierile in cartea funciara _________________ 154
Sectiunea 1. Felul inscrierilor in cartea funciara ___________ 154
1. Consideratii generale ___________________________ 154
2. Clasifi carea inscrierilor de carte funciara ____________ 155
3. Inscrierea drepturilor reale afectate de modalitati ____ 159
Sectiunea a 2-a. Intabularea in cartea funciara ___________ 164
1. Consideratii generale ___________________________ 164
2. Conditiile de forma pentru intabulare ______________ 166
3. Cerinte speciale pentru intabulare _________________ 173
4. Efectele intabularii _____________________________ 174
Sectiunea a 3-a. Inscrierea provizorie in cartea funciara ____ 175
1. Consideratii generale ___________________________ 175
2. Cazurile in care se realizeaza o inscriere provizorie ____ 176
3. Conditiile legale si efectele inscrierii provizorii _______ 182
4. Justi fi carea inscrierii provizorii ____________________ 185
XII CUPRINS
5. Termenul in care trebuie sa se realizeze justi fi carea
inscrierii provizorii _______________________________ 189
Sectiunea a 4-a. Notarea in cartea funciara ______________ 195
1. Consideratii generale ___________________________ 195
2. Obiectul notarii priveste persoana ti tularului
dreptului tabular ________________________________ 196
3. Obiectul notarii priveste drepturile personale si alte
raporturi juridice in legatura cu imobilele inscrise in
cartea funciara__________________________________ 198
4. Obiectul notarii priveste actiunile in justi tie in
legatura cu imobilele inscrise in cartea funciara________ 218
5. Alte cazuri prevazute expres de lege pentru a fi
supuse sau permise notarii ________________________ 222
6. Efectele notarii ________________________________ 223
Capitolul IV. Procedura de inscriere in cartea funciara _______ 224
Sectiunea 1. Notiuni introducti ve. Caracterul
necontencios al procedurii __________________________ 224
Sectiunea a 2-a. Cererea de inscriere ___________________ 226
Sectiunea a 3-a. Incheierea de carte funciara _____________ 233
Sectiunea a 4-a. Calea de atac impotriva incheierii
de carte funciara __________________________________ 235
1. Precizari prealabile _____________________________ 235
2. Cererea de reexaminare _________________________ 236
3. Plangerea impotriva incheierii pronuntate in
solutionarea cererii de reexaminare _________________ 244
Sectiunea a 5-a. Raspunderea pentru tinerea defectuoasa
a cartii funciare ___________________________________ 258
1. Precizari prealabile _____________________________ 258
2. Conditiile pentru angajarea raspunderii ____________ 259
3. Caracterele juridice ale actiunii ___________________ 261
4. Aspecte procesuale ____________________________ 263
Capitolul V. Actiunile de carte funciara ___________________ 266
Sectiunea 1. Notiuni introducti ve ______________________ 266
Sectiunea a 2-a. Actiunea in prestatie tabulara ___________ 268
1. Notiunea de actiune in prestatie tabulara ___________ 268
2. Caractere juridice ______________________________ 269
3. Exercitarea actiunii in prestatie tabulara ____________ 272
4. Exercitarea actiunii in prestatie tabulara speciala _____ 274
5. Aspecte procesuale ____________________________ 276
Sectiunea a 3-a. Actiunea in justi fi care tabulara ____________ 281
1. Notiunea de actiune in justi fi care tabulara __________ 281
CUPRINS XIII
2. Caractere juridice ______________________________ 282
3. Situatiile in care este admisibila actiunea in justi fi care
tabulara _______________________________________ 284
4. Aspecte procesuale ____________________________ 285
Sectiunea a 4-a. Actiunea in recti fi care tabulara ____________ 291
1. Notiunea de actiune in recti fi care tabulara __________ 291
2. Caractere juridice ______________________________ 292
3. Situatiile de admisibilitate a actiunii in recti fi care
tabulara, in cazul intabularii si inscrierii provizorii ______ 294
4. Situatiile de admisibilitate a actiunii in recti fi care
tabulara, in cazul notarii __________________________ 301
5. Modalitati de realizare a recti fi carii ________________ 302
6. Alte situatii de neconformitate a cartii funciare_______ 303
7. Aspecte procesuale ____________________________ 304
Capitolul VI. Legea aplicabila in materie de carte funciara ___ 313
Sectiunea 1. Aplicarea in ti mp a legii in materia cartii
funciare _________________________________________ 313
Sectiunea a 2-a. Aplicarea in spatiu a legii in materia
cartii funciare ____________________________________ 319
Sectiunea a 3-a. Aplicarea legii in materia cartii funciare
asupra persoanelor _______________________________ 320
PARTEA A II-A. REGLEMENTARE SI JURISPRUDENTA ________ 322
Art. 876. Scopul si obiectul cartii funciare _______________ 322
Art. 877. Drepturile tabulare __________________________ 322
Art. 878. Obiectul drepturilor tabulare __________________ 322
Art. 879. Modifi carea imobilului inscris in cartea funciara ___ 323
Art. 880. Inscrierile in caz de alipire sau dezlipire __________ 323
Art. 881. Felurile inscrierilor __________________________ 324
Art. 882. Inscrierea drepturilor reale afectate de modalitati _ 324
Art. 883. Cercetarea cartii funciare _____________________ 325
Art. 884. Procedura de inscriere _______________________ 325
Jurisprudenta [art. 876-884 NCC] _____________________ 326
Art. 885. Dobandirea si sti ngerea drepturilor reale
asupra imobilelor _________________________________ 330
Art. 886. Modifi carea drepturilor reale asupra imobilelor ___ 331
Art. 887. Dobandirea unor drepturi reale fara inscriere _____ 332
Art. 888. Conditii de inscriere _________________________ 332
Art. 889. Renuntarea la dreptul de proprietate ____________ 333
Art. 890. Data producerii efectelor inscrierilor ____________ 333
XIV CUPRINS
Art. 891. Confl ictul dintre tertii dobanditori de la un
autor comun ____________________________________ 334
Art. 892. Situatia tertului dobanditor de rea-credinta _____ 334
Art. 893. Persoanele impotriva carora se poate face
inscrierea drep turilor tabulare _______________________ 335
Art. 894. Inscrierea drepturilor reale in cazul actelor
juridice succesive _________________________________ 335
Art. 895. Inscrierile intemeiate pe obligatiile defunctului ___ 335
Art. 896. Actiunea in prestatie tabulara _________________ 336
Art. 897. Efectele actiunii in prestatie tabulara fata de tertul
dobanditor de rea-credinta _________________________ 336
Art. 898. Inscrierea provizorie _________________________ 337
Art. 899. Efectele inscrierii provizorii ___________________ 337
Art. 900. Prezumtia existentei sau inexistentei unui
drept tabular ____________________________________ 338
Art. 901. Dobandirea cu buna-credinta a unui drept tabular _ 339
Jurisprudenta [art. 885-901 NCC] _____________________ 340
Art. 902. Actele sau faptele supuse notarii _______________ 344
Art. 903. Actele sau faptele care pot fi notate in
cartea funciara ___________________________________ 345
Art. 904. Notarea intentiei de a instraina sau de a ipoteca ___ 345
Art. 905. Pierderea efectului notarii ____________________ 346
Art. 906. Notarea antecontractelor si a pactelor
de optiune ______________________________________ 346
Jurisprudenta [art. 902-906 NCC] _____________________ 347
Art. 907. Notiune ___________________________________ 350
Art. 908. Recti fi carea intabularii sau inscrierii provizorii ____ 350
Art. 909. Termenele de exercitare a actiunii in
recti fi care _______________________________________ 351
Art. 910. Efectele admiterii actiunii in recti fi care __________ 352
Art. 911. Recti fi carea notarii in cartea funciara ____________ 353
Art. 912. Radierea drepturilor conditionale ______________ 353
Art. 913. Indreptarea erorilor materiale _________________ 353
Art. 914. Modifi carea descrierii imobilului _______________ 354
Art. 915. Raspunderea pentru tinerea defectuoasa
a cartii funciare ___________________________________ 354
Jurisprudenta [art. 907-915 NCC] _____________________ 355
BIBLIOGRAFIE _________________________________________ 359
INDEX ______________________________________________ 361Pagini:    384
Data aparititei:    6 Iunie 2012

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review
Created in 0.7003 sec