Competenta instantelor judecatoresti in materie civila (Colectia, Monografii)

Competenta instantelor judecatoresti in materie civila (Colectia, Monografii)
-10%
Anul publicării: 2014
Categoria: Procedura
Preț: 31,50 lei
35,00 lei (-10%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare

DESCRIERE

Noul Cod de procedura civila, desavarsind conceptia monista inceputa de catre noul Cod civil, aduce mutatii semnificative si in materia competentei instantelor judecatoresti in materie civila. In ambianta noului Cod de procedura civila, lucrarea purtand denumirea ,,Competenta instantelor judecatoresti in materie civila”, urmand structura instituita prin noul Cod de procedura civila, vine sa detalieze prevederile acestuia prin raportare la actele normative speciale in materie, ceea ce va asigura o analiza completa a acestei institutii fundamentale a procedurii civile.

O analiza detaliata, avand mare impact in materie, este consacrata aplicabilitatii in timp a normelor de procedura civila in materia competentei instantelor judecatoresti in materie civila dupa intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila. Prin modul de conceptie si analiza lucrarea va constitui un instrument util de lucru atat pentru magistrati si alti practicieni ai dreptului, cat si pentru cadre didactice universitare si studenti.


 Cuprins
Capitolul 1
Consideratii generale asupra competentei instantelor judecatoresti.. 5
Sectiunea 1. Privire generala asupra justitiei.. 5
1.1. Conceptul de jurisdictie si infaptuirea justitiei in Romania 5
1.2. Caracterul monist consacrat de noul Cod de procedura civila 10
Sectiunea a 2-a. Definitia competentei.. 13
Sectiunea a 3-a. Formele si modalitatile competente 16
3.1. Consideratii preliminare 16
3.2. Competenta materiala functionala 16
3.3. Competenta materiala procesuala 19
3.4. Competenta teritoriala a instantelor judecatoresti 21
Sectiunea a 4-a. Analiza normelor juridice de competenta 22
4.1. Consideratii generale privitoare la analiza normelor juridice de
competenta 22
4.2. Dispozitii generale cu privire la interpretarea normelor juridice
de competenta instituite prin noul Cod de procedura civila 23
4.3. Analiza normelor juridice de competenta prin raportare la
caracterul normelor juridice de competenta 25
4.4. Analiza normelor juridice de competenta prin raportare la
actiunea legilor de procedura civila in timp 27
4.5. Analiza normelor juridice de competenta prin raportare la
actiunea legilor de procedura civila in spatiu 30
4.6. Analiza normelor juridice de competenta prin raportare la
actiunea legilor de procedura civila asupra persoanelor 33
Capitolul II
Competenta generala a instantelor judecatoresti 35
Sectiunea 1. Competenta instantelor de judecata in materia controlului
de institutionalitate 35
Sectiunea a 2-a. Competenta instantelor de judecata in materia
contenciosului administrativ 38
2.1. Competenta tribunalului privind solutionarea in prima instanta a
litigiilor de contencios administrativ 38
2.2. Competenta Tribunalului Bucuresti in solutionarea unor litigii de
contencios administrativ 52
2.3. Competenta curtii de apel in materie de contencios administrativ 52
Gheorghe Nica
2.3.1. Competenta curtii de apel de a solutiona in prima instanta
litigii de contencios administrativ 52
2.3.2. Competenta curtii de apel de a solutiona recursurile
impotriva hotararilor pronuntate de catre tribunale in prima
instanta in materia contenciosului administrativ 58
2.3.3. Competenta exclusiva a Curtii de Apel Bucuresti in
solutionarea unor litigii de contencios administrativ 60
2.4. Competenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie in solutionarea
litigiilor de contencios administrativ 61
Sectiunea a 3-a. Competenta instantelor de judecata in alte materii 62
3.1. Competenta judecatoriilor in materia solutionarii proceselor
funciare 62
Capitolul III
Competenta materiala a instantelor judecatoresti in materie civila dupa
materie si valoare 66
Sectiunea 1. Precizari prealabile privind competenta materiala a
instantelor judecatoresti 66
Sectiunea a 2-a. Aspecte generale despre competenta 70
Sectiunea a 3-a. Aspecte derivate din analiza comparativa a competentei materiale reglementate prin vechiul Cod de procedura
civila cu cea reglementata prin noul Cod de procedura
civila 73
Sectiunea a 4-a. Competenta materiala a judecatoriilor 77
4.1. Analiza de ansamblu a competentei materiale a judecatoriilor din perspectiva vechiului Cod de procedura civila si a noului Cod de
procedura civila 77
4.2. Competenta de prima instanta a judecatoriei dupa materie si valoare, din perspectiva vechiului Cod de procedura civila si a
noului Cod de procedura civila. Analiza comparativa 84
4.2.1. Competenta de prima instanta a judecatoriei din perspectiva
vechiului Cod de procedura civila 84
4.2.2. Competenta de prima instanta a judecatoriei din perspectiva
noului Cod de procedura civila 86
4.2.3. Competenta judecatoriilor de a solutiona litigii referitoare la drepturi de creante in contextul noului Cod de procedura civila prin raportare la prevederile vechiului Cod de
procedura civila 92
4.2.4. Competenta judecatoriilor de a solutiona cereri de valoare
redusa 92
Competenta instantelor judecatoresti in materie civila 1373
4.2.5. Competenta judecatoriei ca instanta de control judecatoresc asupra hotararilor organelor cu activitate jurisdictionala din perspectiva vechiului Cod de procedura civila si a noului Cod
de procedura civila 96
4.2.6. Competenta judecatoriei in alte materii din perspectiva
vechiului Cod de procedura civila si a noului Cod de
procedura civila 99
4.2.7. Competenta materiala exclusiva a unor judecatorii 105
Sectiunea a 5-a. Competenta materiala a tribunalului 109
5.1. Aspecte generale privind locul si rolul tribunalului in sistemul
judiciar roman 109
5.2. Aspecte generale referitoare la competenta materiala a
tribunalului 111
5.3. Competenta tribunalului ca prima instanta 113
5.3.1. Competenta tribunalului in materie civila 113
5.3.1.1. Competenta tribunalului in materie civila in contextul
noului Cod de procedura civila si al unor acte normative
speciale 113
5.3.1.1.1. Aspecte generale 113
5.3.1.1.2. Aspecte particulare privind competenta materiala a tribunalului in materie civila in raport cu materia si
criteriul valoric in actualul Cod de procedura civila 120
5.3.1.1.3. Competenta tribunalului de a solutiona cererile in
materie neevaluabile in bani 127
5.4. Competenta tribunalului in materia conflictelor de munca 129
5.4.1. Aspecte generale referitoare la conflictele de munca 129
5.4.2. Conflictul colectiv de munca 132
5.4.3. Conflictul individual de munca 132
5.4.4. Partile in conflictele de munca 133
5.4.5. Coparticiparea procesuala (litisconsortiul) 136
5.4.6. Competenta materiala si teritoriala a tribunalului in
solutionarea conflictelor de munca 136
5.4.6.1. Competenta materiala 136
5.4.6.2. Competenta teritoriala 140
5.4.7. Termenele de sesizare a instantei.. 143
5.5. Competenta tribunalului in materie de creatie intelectuala din perspectiva vechiului Cod de procedura civila, a noului Cod de
procedura civila si a unor acte normative speciale 147
5.6. Competenta tribunalului in materie de expropriere 154
Gheorghe Nica
5.7. Competenta tribunalului in materie de adoptie din perspectiva vechiului Cod de procedura civila, a noului Cod de procedura
civila si a reglementarilor speciale in materie 157
5.8. Competenta tribunalului in materie de reparare a prejudiciilor
cauzate prin erori judiciare 162
5.9. Competenta tribunalului privind recunoasterea sau incuviintarea
executarii silite a hotararilor date in tari straine 166
5.10. Competenta tribunalului ca instanta de apel.. l71
5.10.1. Precizari prealabile cu privire la noile reglementari aduse apelului prin Legea nr. 134/2010, Legea nr. 76/2012 pentru
punerea in aplicare a noului Cod de procedura civila si prin Legea
nr. 2/2013 171
5.11. Hotarari pronuntate de judecatorii in prima instanta supuse
apelului 176
5.12. Hotarari pronuntate de judecatorie care nu pot fi atacate cu apel.. .. 180
5.13. Competenta tribunalului ca instanta de recurs 182
5.13.1. Precizari prealabile 182
5.13.2. Hotarari pronuntate de judecatorie fara drept de apel 184
5.13.3. Hotarari pronuntate de judecatorie pentru care legea
prevede direct calea recursului 185
5.13.4. Competenta tribunalului in alte materii.. 186
5.13.4.1. Competenta tribunalului in alte materii stabilita prin
Codul de procedura civila 186
5.13.4.2. Competenta tribunalului in alte materii stabilite prin
unele legi speciale 188
5.13.5. Competenta materiala exclusiva a Tribunalului
Municipiului Bucuresti 189
Sectiunea a 6-a. Competenta materiala a curtii de apel... 191
6.1. Precizari prealabile 191
6.2. Competenta in prima instanta a curtii de apel in alte materii
decat contenciosul administrativ prevazute de dispozitiile noului
Cod de procedura civila 193
6.3. Competenta curtii de apel ca instanta de apel.. 193
6.3.1. Precizari prealabile 193
6.3.2. Competenta curtii de apel de a judeca apelurile impotriva hotararilor pronuntate de tribunal in temeiul Codului de
procedura civila 194
6.3.3. Competenta curtii de apel de a judeca apelurile impotriva hotararilor pronuntate de tribunal in temeiul unor legi
speciale 196
Competenta instantelor judecatoresti in materie civila 1375
6.4. Competenta curtii de apel ca instanta de recurs 197
6.4.1. Precizari prealabile 197
6.4.2. Competenta curtii de apel de a judeca recursurile impotriva
hotararilor pronuntate de tribunal in apel 199
6.4.3. Competenta curtii de apel de a judeca recursurile impotriva hotararilor pronuntate de tribunal in prima instanta fara
drept de apel 201
6.4.3.1. Hotarari pronuntate de tribunal in prima instanta fara
drept de apel in temeiul Codului de procedura civila 201
6.4.3.2. Hotarari pronuntate de tribunale in prima instanta fara
drept de apel in temeiul unor legi speciale, altele decat
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 202
6.4.4. Hotarari pronuntate de tribunal care nu sunt supuse caii de
atac a recursului la curtea de apel 203
6.5. Competenta curtii de apel in orice alte materii 205
6.5.1. Precizari prealabile 205
6.5.2. Litigii date in competenta curtii de apel prin vechiul Codul
de procedura civila si noul Cod de procedura civila 205
6.5.3. Litigii date in competenta curtii de apel prin unele legi speciale 207
6.6. Competenta exclusiva a Curtii de apel Bucuresti.. 207
Sectiunea a 7 -a. Competenta materiala a Inaltei Curti de Casatie si
Justitie 208
7.1. Precizari prealabile 208
7.2. Sectiile Inaltei Curti de Casatie si Justitie 212
7.3. Competenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie de a judeca
recursurile declarate impotriva hotararilor curtilor de apel,
precum si a altor hotarari, in cazurile prevazute de lege 216
7.3.1. Precizari prealabile 216
7.3.2. Recursurile declarate impotriva hotararilor curtilor de apel.. 218
7.4. Competenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie de a judeca
recursurile in interesul legii 219
7.4.1. Precizari prealabile 219
7.4.2. Procedura de judecata a recursului in interesullegii.. 221
7.4.3. Decizia privind judecarea recursului in interesullegii.. 222
7.5. Sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea
pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor
chestiuni de drept 223
7.5.1. Reglementare. Obiectul sesizarii 223
7.5.2. Procedura de judecata 224
7.5.3. Continutul si efectele hotararii 226
Gheorghe Nica
7.6. Competenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie in orice alte materii
date prin lege in competenta ei 227
Capitolul IV
Competenta materiala a instantelor judecatoresti dupa valoarea
obiectului cererii introductive de instanta 230
Sectiunea 1. Aspecte particulare reglementate prin noul Cod de
procedura civila privind competenta materiala a instantelor judecatoresti in materie civila in raport cu criteriul valorii
obiectului cererii introductive de instanta 230
Capitolul V
Competenta teritoriala a instantelor judecatoresti.. 235
Sectiunea 1. Precizari prealabile 235
Sectiunea a 2-a. Competenta teritoriala generala (regula forum rei) 236
Sectiunea a 3-a. Competenta teritoriala in cazul procedurii
necontencioase judiciare 239
Sectiunea a 4-a. Competenta teritoriala alternativa 241
Sectiunea a 5-a. Competenta teritoriala facultativa 252
Sectiunea a 6-a. Competenta teritoriala conventionala 253
Sectiunea a 7-a. Competenta teritoriala exceptionala 255
7.1. Precizari prealabile 255
7.2. Cererile in materie de tutela si familie 257
7.3. Competenta teritoriala in cazullitigiilor privind bunurile imobile 258
7.3.1. Aspecte generale referitoare la bunuri.. 258
7.3.2. Competenta teritoriala in cazul actiunilor imobiliare din perspectiva vechiului Cod de procedura civila si a noului Cod
de procedura civila 260
7.4. Competenta teritoriala in cazullitigiilor referitoare la mostenire 265
7.4.1. Aspecte generale despre mostenire 265
7.4.2. Precizari prealabile cu privire la litigiile in materie de
mostenire 267
7.4.3. Intelesul notiunii de"cel din urma domiciliu al mortului" 268
7.4.4. Momentul pana la care este aplicabila norma de competenta prevazuta de art. 14 din vechiul Cod de procedura civila, prin raportare la dispozitiile art. 118 din noul Cod de procedura
civila 269
7.4.5. Aplicabilitatea normei de competenta prevazuta de art. 14 din vechiul Cod de procedura civila in cazul mostenitorului
unic si art. 118 din noul Cod de procedura civila 271
Competenta instantelor judecatoresti in materie civila 1377
7.4.6. Concursul dintre norma de competenta prevazuta de art. 14 si cea stipulata de art. 13 din vechiul Cod de procedura civila prin raportare la concursul dintre norma de competenta prevazuta de art. 117 si cea stipulata de art. 118 din noul
Cod de procedura civila 272
7.4.7. Situatiile in care se aplica regula de competenta teritoriala prevazuta de art. 14 din vechiul Cod de procedura civila si
art. 118 din noul Cod de procedura civila 273
7.4.7.1. Litigiile referitoare la validitatea testamentului si la executarea dispozitiilor testamentare [art. 14 alin. (1) pct. 1 din vechiul Cod de procedura civila si art. 118 pct.
1 din noul Cod de procedura civila] 274
7.4.7.2. Litigiile privitoare la mostenire, precum si cele privitoare la sarcinile si pretentiile pe care mostenitorii le-ar avea unul impotriva altuia [art. 14 alin. (1) pct. 2 din vechiul Cod de procedura civila si art. 118 pct. 2 din
noul Cod de procedura civila] 274
7.4.7.3. Litigiile ce au ca obiect cererile legatarilor sau ale creditorilor defunctului impotriva vreunuia dintre mostenitori ori impotriva executorului testamentar [art. 14 alin. (1) pct. 3 din vechiul Cod de procedura
civila si art. 118 pct. 3 din noul Cod de procedura civila] 275
7.5. Competenta teritoriala in materie de societate 276
7.5.1. Aspecte generale 276
7.5.2. Sediul principal al societatii.. 278
7.5.3. Domeniul de aplicare a normei de competenta teritoriala
prevazute de art. 15 din vechiul Cod de procedura civila si
art. 119 din noul Cod de procedura civila 279
7.5.4. Stabilirea momentului in care societatea este considerata
lichidata in fapt si in drept 280
7.6. Competenta teritoriala in materia insolventei, falimentului si a
concordatului preventiv 280
7.7. Competenta teritoriala exclusiva in privinta cererilor formulate
de un profesionist impotriva unui consumator 284
7.8. Competenta teritoriala exclusiva in materia cererilor pentru
punerea sub interdictie judecatoreasca a unei persoane 284
7.9. Competenta teritoriala in materia cererilor pentru declararea
mortii unei persoane 285
Sectiunea a 8-a. Competenta teritoriala in alte situatii prevazute de
Codul de procedura civila 287
Gheorghe Nica
8.1. Competenta teritoriala in materie de divort 287
8.2. Competenta teritoriala in materia partajului judiciar 296
8.3. Competenta teritoriala in materie de arbitraj privat.. 298
8.3.1. Reglementari aplicabile arbitrajului 298
8.3.1.1. Reglementari cu caracter general in dreptul romanesc 298
8.3.1.2. Notiune. Natura juridica a arbitrajului.. 299
8.3.1.3. Competenta teritoriala in materia arbitrajului.. 300
8.3.1.4. Calea de atac impotriva hotararii pronuntate de catre
tribunalul arbitral in contextul vechiului Cod de
procedura civila si a noului Cod de procedura civila 302
8.3.1.5. Reglementari cu caracter international 304
Capitolul VI
Incidente procedurale cu privire la competenta instantei judecatoresti
sesizate cu solutionarea litigiilor de drept privat 305
Sectiunea 1. Precizari prealabile privind incidentele procedurale cu
privire la competenta instantelor judecatoresti sesizate cu
solutionarea litigiilor de drept privat.. 305
Sectiunea a 2-a. Verificarea competentei 307
Sectiunea a 3-a. Prorogarea de competenta 308
3.1. Reglementare. Formele prorogarii de competenta a instantelor
judecatoresti 308
3.2. Prorogarea legala de competenta a instantelor judecatoresti
reglementata prin art. 123 din noul Cod de procedura civila 308
3.3. Prorogarea legala de competenta a instantelor judecatoresti
reglementata prin art. 124 din noul Cod de procedura civila 312
3.3.1. Reglementare. Sfera de incidenta 312
3.3.2. Exceptii de la aplicabilitatea principiului judecatorul actiunii
este si judecatorul exceptiei. 315
3.3.2.1. Exceptii de la aplicabilitatea principiului judecatorul
actiunii este si judecatorul exceptiei in cadrului
procesului civil intern 315
3.3.2.2. Exceptii de la aplicabilitatea principiului judecatorul
actiunii este si judecatorul exceptiei in cadrului
procesului civil international 318
3.4. Prorogarea legala de competenta a instantelor judecatoresti in
cazul conexitatii 319
3.4.1. Reglementare. Diferentiere fata de litispendenta 319
3.4.2. Conditiile care trebuie indeplinite cumulativ pentru a putea
opera conexitatea 320
Competenta instantelor judecatoresti in materie civila 1379
3.4.3. Modul de operare a prorogarii de competenta in cazul
conexitatii. 321
3.4.4. Dreptul de control al instantei superioare 322
3.5. Prorogarea de competenta in cazul conexitatii internationale 323
3.5.1. Reglementarea conexitatii internationale in dreptul intern 323
3.5.2. Reglementari europene ale conexitatii internationale 325
3.6. Prorogarea judiciara a competentei instantelor judecatoresti.. 326
3.7. Prorogarea conventionala a competentei instantelor
judecatoresti 326
3.7.1. Reglementare 326
3.7.2. Conditii 327
Sectiunea a 4-a. Litispendenta - incident procedural referitor la
competenta instantei 328
4.1. Reglementarea litispendentei din procesul civil intern in
acceptiunea noului Cod de procedura civila 328
4.2. Conditiile impuse pentru a opera exceptia litispendentei 328
4.3. Instantele competente in solutionarea exceptiei de litispendenta
din procesul civil intern si solutiile pe care le pot pronunta
instantele 329
4.4. Exceptia de litispendenta in procesul civil international.. 331
4.4.1. Reglementarea litispendentei internationale in contextul
noului Cod de procedura civila 331
4.4.2. Conditiile care trebuie indeplinite pentru a opera
litispendenta internationala 331
4.4.3. Suspendarea si repunerea pe rol a procesului in cazul
litispendentei internationale 332
4.4.4. Reglementari europene in materia litispendentei
internationale 333
Sectiunea a 5-a. Solutionarea situatiilor de necompetenta 334
5.1. Consideratii generale 334
5.2. Exceptia de necompetenta 335
5.3. Invocarea exceptiei de necompetenta 336
5.4. Solutionarea exceptiei de necompetenta si solutiile pe care le
poate pronunta instanta investita cu solutionarea exceptiei de
necompetenta 340
5.4.1. Solutionarea exceptiei de necompetenta 340
5.4.2. Solutiile pe care le poate pronunta instanta investita cu solutionarea exceptiei de necompetenta si efectele hotararii
pronuntate 341
5.5. Conflictul de competenta 343
Gheorghe Nica
5.5.1. Reglementare. Cazuri 343
5.5.2. Conditiile in care se poate invoca conflictul de competenta 344
5.5.3. Suspendarea procesului 345
5.5.4. Solutionarea conflictului de competenta si procedura
aplicabila 345
5.5.5. Reglementari speciale instituite prin noul Cod de procedura
civila in materia solutionarii conflictelor de competenta 346
5.5.6 Probele administrate in fata instantei necompetente 347
Sectiunea a 6-a. Stramutarea pricinilor 348
6.1. Reglementare 348
6.2. Formularea cererii de stramutare 349
6.3. Instanta competenta si judecarea cererii 349
6.4. Suspendarea judecarii procesului. 350
6.5. Hotararea pronuntata de instanta care solutioneaza cererea de
suspendare si caile de atac impotriva acestor hotarari 351
6.6. Efectele hotararii pronuntate de catre instanta care solutioneaza
cererea de stramutare 352
6.7. Formularea unei noi cereri de stramuta re 353
Sectiunea a 7-a. Delegarea instantei de judecata 354
Capitolul VII
Concluzii. Propuneri de lege ferenda 356
Sectiunea 1. Concluzii 356
Sectiunea a 2-a. Propuneri de lege ferenda 359
2.1. Propuneri de lege [erenda in materia solutionarii conflictelor de
munca 359
2.2. Propuneri de lege [erenda in materia competentei teritoriale a
instantelor judecatoresti care solutioneaza cererile de divort 360
2.3. Propuneri de lege [erenda privitoare la determinarea competentei judecatoriilor, prin corelarea art. 94 pct. llit. j) din noul Cod de procedura civila, care reglementeaza cererile evaluabile in bani in valoare de pana la 200.000 lei, cu cele ale art. 1.025 din noul Cod de procedura civila, care reglementeaza
cererile a caror valoare nu depaseste 10.000 lei 361
2.4. Propuneri de lege [erenda privind corelarea art. 471 din noul Cod de procedura civila cu dispozitiile art. XIV din Legea nr. 2/2013 privind degrevarea instantelor judecatoresti in materia sanctiunii aplicabile pentru depunerea apelului sau recursului la
o alta instanta decat cea a carei hotarare se ataca 361
Competenta instantelor judecatoresti in materie civila 1381
2.5. Propuneri de lege [erenda privind o delimitare mai clara de catre legiuitor a cazurilor in care devine incidenta competenta
teritoriala generala si competenta teritoriala alternativa 362
2.6. Propuneri de lege [erenda privitoare la completarea dispozitiilor art. 117 din noul Cod de procedura civila in materia competentei teritoriale a instantelor care solutioneaza cereri referitoare la
imobile 363
2.7. Propuneri de lege [erenda privind corelarea unor dispozitii legale instituite prin noul Cod de procedura civila in materia calitatii procesuale a partilor care pot invoca exceptia de necompetenta a
instantelor judecatoresti 363
Bibliografie 365
Ci Cuprins
Capitolul 1
Consideratii generale asupra competentei instantelor judecatoresti.. 5
Sectiunea 1. Privire generala asupra justitiei.. 5
1.1. Conceptul de jurisdictie si infaptuirea justitiei in Romania 5
1.2. Caracterul monist consacrat de noul Cod de procedura civila 10
Sectiunea a 2-a. Definitia competentei.. 13
Sectiunea a 3-a. Formele si modalitatile competente 16
3.1. Consideratii preliminare 16
3.2. Competenta materiala functionala 16
3.3. Competenta materiala procesuala 19
3.4. Competenta teritoriala a instantelor judecatoresti 21
Sectiunea a 4-a. Analiza normelor juridice de competenta 22
4.1. Consideratii generale privitoare la analiza normelor juridice de
competenta 22
4.2. Dispozitii generale cu privire la interpretarea normelor juridice
de competenta instituite prin noul Cod de procedura civila 23
4.3. Analiza normelor juridice de competenta prin raportare la
caracterul normelor juridice de competenta 25
4.4. Analiza normelor juridice de competenta prin raportare la
actiunea legilor de procedura civila in timp 27
4.5. Analiza normelor juridice de competenta prin raportare la
actiunea legilor de procedura civila in spatiu 30
4.6. Analiza normelor juridice de competenta prin raportare la
actiunea legilor de procedura civila asupra persoanelor 33
Capitolul II
Competenta generala a instantelor judecatoresti 35
Sectiunea 1. Competenta instantelor de judecata in materia controlului
de institutionalitate 35
Sectiunea a 2-a. Competenta instantelor de judecata in materia
contenciosului administrativ 38
2.1. Competenta tribunalului privind solutionarea in prima instanta a
litigiilor de contencios administrativ 38
2.2. Competenta Tribunalului Bucuresti in solutionarea unor litigii de
contencios administrativ 52
2.3. Competenta curtii de apel in materie de contencios administrativ 52
Gheorghe Nica
2.3.1. Competenta curtii de apel de a solutiona in prima instanta
litigii de contencios administrativ 52
2.3.2. Competenta curtii de apel de a solutiona recursurile
impotriva hotararilor pronuntate de catre tribunale in prima
instanta in materia contenciosului administrativ 58
2.3.3. Competenta exclusiva a Curtii de Apel Bucuresti in
solutionarea unor litigii de contencios administrativ 60
2.4. Competenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie in solutionarea
litigiilor de contencios administrativ 61
Sectiunea a 3-a. Competenta instantelor de judecata in alte materii 62
3.1. Competenta judecatoriilor in materia solutionarii proceselor
funciare 62
Capitolul III
Competenta materiala a instantelor judecatoresti in materie civila dupa
materie si valoare 66
Sectiunea 1. Precizari prealabile privind competenta materiala a
instantelor judecatoresti 66
Sectiunea a 2-a. Aspecte generale despre competenta 70
Sectiunea a 3-a. Aspecte derivate din analiza comparativa a competentei materiale reglementate prin vechiul Cod de procedura
civila cu cea reglementata prin noul Cod de procedura
civila 73
Sectiunea a 4-a. Competenta materiala a judecatoriilor 77
4.1. Analiza de ansamblu a competentei materiale a judecatoriilor din perspectiva vechiului Cod de procedura civila si a noului Cod de
procedura civila 77
4.2. Competenta de prima instanta a judecatoriei dupa materie si valoare, din perspectiva vechiului Cod de procedura civila si a
noului Cod de procedura civila. Analiza comparativa 84
4.2.1. Competenta de prima instanta a judecatoriei din perspectiva
vechiului Cod de procedura civila 84
4.2.2. Competenta de prima instanta a judecatoriei din perspectiva
noului Cod de procedura civila 86
4.2.3. Competenta judecatoriilor de a solutiona litigii referitoare la drepturi de creante in contextul noului Cod de procedura civila prin raportare la prevederile vechiului Cod de
procedura civila 92
4.2.4. Competenta judecatoriilor de a solutiona cereri de valoare
redusa 92
Competenta instantelor judecatoresti in materie civila 1373
4.2.5. Competenta judecatoriei ca instanta de control judecatoresc asupra hotararilor organelor cu activitate jurisdictionala din perspectiva vechiului Cod de procedura civila si a noului Cod
de procedura civila 96
4.2.6. Competenta judecatoriei in alte materii din perspectiva
vechiului Cod de procedura civila si a noului Cod de
procedura civila 99
4.2.7. Competenta materiala exclusiva a unor judecatorii 105
Sectiunea a 5-a. Competenta materiala a tribunalului 109
5.1. Aspecte generale privind locul si rolul tribunalului in sistemul
judiciar roman 109
5.2. Aspecte generale referitoare la competenta materiala a
tribunalului 111
5.3. Competenta tribunalului ca prima instanta 113
5.3.1. Competenta tribunalului in materie civila 113
5.3.1.1. Competenta tribunalului in materie civila in contextul
noului Cod de procedura civila si al unor acte normative
speciale 113
5.3.1.1.1. Aspecte generale 113
5.3.1.1.2. Aspecte particulare privind competenta materiala a tribunalului in materie civila in raport cu materia si
criteriul valoric in actualul Cod de procedura civila 120
5.3.1.1.3. Competenta tribunalului de a solutiona cererile in
materie neevaluabile in bani 127
5.4. Competenta tribunalului in materia conflictelor de munca 129
5.4.1. Aspecte generale referitoare la conflictele de munca 129
5.4.2. Conflictul colectiv de munca 132
5.4.3. Conflictul individual de munca 132
5.4.4. Partile in conflictele de munca 133
5.4.5. Coparticiparea procesuala (litisconsortiul) 136
5.4.6. Competenta materiala si teritoriala a tribunalului in
solutionarea conflictelor de munca 136
5.4.6.1. Competenta materiala 136
5.4.6.2. Competenta teritoriala 140
5.4.7. Termenele de sesizare a instantei.. 143
5.5. Competenta tribunalului in materie de creatie intelectuala din perspectiva vechiului Cod de procedura civila, a noului Cod de
procedura civila si a unor acte normative speciale 147
5.6. Competenta tribunalului in materie de expropriere 154
Gheorghe Nica
5.7. Competenta tribunalului in materie de adoptie din perspectiva vechiului Cod de procedura civila, a noului Cod de procedura
civila si a reglementarilor speciale in materie 157
5.8. Competenta tribunalului in materie de reparare a prejudiciilor
cauzate prin erori judiciare 162
5.9. Competenta tribunalului privind recunoasterea sau incuviintarea
executarii silite a hotararilor date in tari straine 166
5.10. Competenta tribunalului ca instanta de apel.. l71
5.10.1. Precizari prealabile cu privire la noile reglementari aduse apelului prin Legea nr. 134/2010, Legea nr. 76/2012 pentru
punerea in aplicare a noului Cod de procedura civila si prin Legea
nr. 2/2013 171
5.11. Hotarari pronuntate de judecatorii in prima instanta supuse
apelului 176
5.12. Hotarari pronuntate de judecatorie care nu pot fi atacate cu apel.. .. 180
5.13. Competenta tribunalului ca instanta de recurs 182
5.13.1. Precizari prealabile 182
5.13.2. Hotarari pronuntate de judecatorie fara drept de apel 184
5.13.3. Hotarari pronuntate de judecatorie pentru care legea
prevede direct calea recursului 185
5.13.4. Competenta tribunalului in alte materii.. 186
5.13.4.1. Competenta tribunalului in alte materii stabilita prin
Codul de procedura civila 186
5.13.4.2. Competenta tribunalului in alte materii stabilite prin
unele legi speciale 188
5.13.5. Competenta materiala exclusiva a Tribunalului
Municipiului Bucuresti 189
Sectiunea a 6-a. Competenta materiala a curtii de apel... 191
6.1. Precizari prealabile 191
6.2. Competenta in prima instanta a curtii de apel in alte materii
decat contenciosul administrativ prevazute de dispozitiile noului
Cod de procedura civila 193
6.3. Competenta curtii de apel ca instanta de apel.. 193
6.3.1. Precizari prealabile 193
6.3.2. Competenta curtii de apel de a judeca apelurile impotriva hotararilor pronuntate de tribunal in temeiul Codului de
procedura civila 194
6.3.3. Competenta curtii de apel de a judeca apelurile impotriva hotararilor pronuntate de tribunal in temeiul unor legi
speciale 196
Competenta instantelor judecatoresti in materie civila 1375
6.4. Competenta curtii de apel ca instanta de recurs 197
6.4.1. Precizari prealabile 197
6.4.2. Competenta curtii de apel de a judeca recursurile impotriva
hotararilor pronuntate de tribunal in apel 199
6.4.3. Competenta curtii de apel de a judeca recursurile impotriva hotararilor pronuntate de tribunal in prima instanta fara
drept de apel 201
6.4.3.1. Hotarari pronuntate de tribunal in prima instanta fara
drept de apel in temeiul Codului de procedura civila 201
6.4.3.2. Hotarari pronuntate de tribunale in prima instanta fara
drept de apel in temeiul unor legi speciale, altele decat
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 202
6.4.4. Hotarari pronuntate de tribunal care nu sunt supuse caii de
atac a recursului la curtea de apel 203
6.5. Competenta curtii de apel in orice alte materii 205
6.5.1. Precizari prealabile 205
6.5.2. Litigii date in competenta curtii de apel prin vechiul Codul
de procedura civila si noul Cod de procedura civila 205
6.5.3. Litigii date in competenta curtii de apel prin unele legi speciale 207
6.6. Competenta exclusiva a Curtii de apel Bucuresti.. 207
Sectiunea a 7 -a. Competenta materiala a Inaltei Curti de Casatie si
Justitie 208
7.1. Precizari prealabile 208
7.2. Sectiile Inaltei Curti de Casatie si Justitie 212
7.3. Competenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie de a judeca
recursurile declarate impotriva hotararilor curtilor de apel,
precum si a altor hotarari, in cazurile prevazute de lege 216
7.3.1. Precizari prealabile 216
7.3.2. Recursurile declarate impotriva hotararilor curtilor de apel.. 218
7.4. Competenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie de a judeca
recursurile in interesul legii 219
7.4.1. Precizari prealabile 219
7.4.2. Procedura de judecata a recursului in interesullegii.. 221
7.4.3. Decizia privind judecarea recursului in interesullegii.. 222
7.5. Sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea
pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor
chestiuni de drept 223
7.5.1. Reglementare. Obiectul sesizarii 223
7.5.2. Procedura de judecata 224
7.5.3. Continutul si efectele hotararii 226
Gheorghe Nica
7.6. Competenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie in orice alte materii
date prin lege in competenta ei 227
Capitolul IV
Competenta materiala a instantelor judecatoresti dupa valoarea
obiectului cererii introductive de instanta 230
Sectiunea 1. Aspecte particulare reglementate prin noul Cod de
procedura civila privind competenta materiala a instantelor judecatoresti in materie civila in raport cu criteriul valorii
obiectului cererii introductive de instanta 230
Capitolul V
Competenta teritoriala a instantelor judecatoresti.. 235
Sectiunea 1. Precizari prealabile 235
Sectiunea a 2-a. Competenta teritoriala generala (regula forum rei) 236
Sectiunea a 3-a. Competenta teritoriala in cazul procedurii
necontencioase judiciare 239
Sectiunea a 4-a. Competenta teritoriala alternativa 241
Sectiunea a 5-a. Competenta teritoriala facultativa 252
Sectiunea a 6-a. Competenta teritoriala conventionala 253
Sectiunea a 7-a. Competenta teritoriala exceptionala 255
7.1. Precizari prealabile 255
7.2. Cererile in materie de tutela si familie 257
7.3. Competenta teritoriala in cazullitigiilor privind bunurile imobile 258
7.3.1. Aspecte generale referitoare la bunuri.. 258
7.3.2. Competenta teritoriala in cazul actiunilor imobiliare din perspectiva vechiului Cod de procedura civila si a noului Cod
de procedura civila 260
7.4. Competenta teritoriala in cazullitigiilor referitoare la mostenire 265
7.4.1. Aspecte generale despre mostenire 265
7.4.2. Precizari prealabile cu privire la litigiile in materie de
mostenire 267
7.4.3. Intelesul notiunii de"cel din urma domiciliu al mortului" 268
7.4.4. Momentul pana la care este aplicabila norma de competenta prevazuta de art. 14 din vechiul Cod de procedura civila, prin raportare la dispozitiile art. 118 din noul Cod de procedura
civila 269
7.4.5. Aplicabilitatea normei de competenta prevazuta de art. 14 din vechiul Cod de procedura civila in cazul mostenitorului
unic si art. 118 din noul Cod de procedura civila 271
Competenta instantelor judecatoresti in materie civila 1377
7.4.6. Concursul dintre norma de competenta prevazuta de art. 14 si cea stipulata de art. 13 din vechiul Cod de procedura civila prin raportare la concursul dintre norma de competenta prevazuta de art. 117 si cea stipulata de art. 118 din noul
Cod de procedura civila 272
7.4.7. Situatiile in care se aplica regula de competenta teritoriala prevazuta de art. 14 din vechiul Cod de procedura civila si
art. 118 din noul Cod de procedura civila 273
7.4.7.1. Litigiile referitoare la validitatea testamentului si la executarea dispozitiilor testamentare [art. 14 alin. (1) pct. 1 din vechiul Cod de procedura civila si art. 118 pct.
1 din noul Cod de procedura civila] 274
7.4.7.2. Litigiile privitoare la mostenire, precum si cele privitoare la sarcinile si pretentiile pe care mostenitorii le-ar avea unul impotriva altuia [art. 14 alin. (1) pct. 2 din vechiul Cod de procedura civila si art. 118 pct. 2 din
noul Cod de procedura civila] 274
7.4.7.3. Litigiile ce au ca obiect cererile legatarilor sau ale creditorilor defunctului impotriva vreunuia dintre mostenitori ori impotriva executorului testamentar [art. 14 alin. (1) pct. 3 din vechiul Cod de procedura
civila si art. 118 pct. 3 din noul Cod de procedura civila] 275
7.5. Competenta teritoriala in materie de societate 276
7.5.1. Aspecte generale 276
7.5.2. Sediul principal al societatii.. 278
7.5.3. Domeniul de aplicare a normei de competenta teritoriala
prevazute de art. 15 din vechiul Cod de procedura civila si
art. 119 din noul Cod de procedura civila 279
7.5.4. Stabilirea momentului in care societatea este considerata
lichidata in fapt si in drept 280
7.6. Competenta teritoriala in materia insolventei, falimentului si a
concordatului preventiv 280
7.7. Competenta teritoriala exclusiva in privinta cererilor formulate
de un profesionist impotriva unui consumator 284
7.8. Competenta teritoriala exclusiva in materia cererilor pentru
punerea sub interdictie judecatoreasca a unei persoane 284
7.9. Competenta teritoriala in materia cererilor pentru declararea
mortii unei persoane 285
Sectiunea a 8-a. Competenta teritoriala in alte situatii prevazute de
Codul de procedura civila 287
Gheorghe Nica
8.1. Competenta teritoriala in materie de divort 287
8.2. Competenta teritoriala in materia partajului judiciar 296
8.3. Competenta teritoriala in materie de arbitraj privat.. 298
8.3.1. Reglementari aplicabile arbitrajului 298
8.3.1.1. Reglementari cu caracter general in dreptul romanesc 298
8.3.1.2. Notiune. Natura juridica a arbitrajului.. 299
8.3.1.3. Competenta teritoriala in materia arbitrajului.. 300
8.3.1.4. Calea de atac impotriva hotararii pronuntate de catre
tribunalul arbitral in contextul vechiului Cod de
procedura civila si a noului Cod de procedura civila 302
8.3.1.5. Reglementari cu caracter international 304
Capitolul VI
Incidente procedurale cu privire la competenta instantei judecatoresti
sesizate cu solutionarea litigiilor de drept privat 305
Sectiunea 1. Precizari prealabile privind incidentele procedurale cu
privire la competenta instantelor judecatoresti sesizate cu
solutionarea litigiilor de drept privat.. 305
Sectiunea a 2-a. Verificarea competentei 307
Sectiunea a 3-a. Prorogarea de competenta 308
3.1. Reglementare. Formele prorogarii de competenta a instantelor
judecatoresti 308
3.2. Prorogarea legala de competenta a instantelor judecatoresti
reglementata prin art. 123 din noul Cod de procedura civila 308
3.3. Prorogarea legala de competenta a instantelor judecatoresti
reglementata prin art. 124 din noul Cod de procedura civila 312
3.3.1. Reglementare. Sfera de incidenta 312
3.3.2. Exceptii de la aplicabilitatea principiului judecatorul actiunii
este si judecatorul exceptiei. 315
3.3.2.1. Exceptii de la aplicabilitatea principiului judecatorul
actiunii este si judecatorul exceptiei in cadrului
procesului civil intern 315
3.3.2.2. Exceptii de la aplicabilitatea principiului judecatorul
actiunii este si judecatorul exceptiei in cadrului
procesului civil international 318
3.4. Prorogarea legala de competenta a instantelor judecatoresti in
cazul conexitatii 319
3.4.1. Reglementare. Diferentiere fata de litispendenta 319
3.4.2. Conditiile care trebuie indeplinite cumulativ pentru a putea
opera conexitatea 320
Competenta instantelor judecatoresti in materie civila 1379
3.4.3. Modul de operare a prorogarii de competenta in cazul
conexitatii. 321
3.4.4. Dreptul de control al instantei superioare 322
3.5. Prorogarea de competenta in cazul conexitatii internationale 323
3.5.1. Reglementarea conexitatii internationale in dreptul intern 323
3.5.2. Reglementari europene ale conexitatii internationale 325
3.6. Prorogarea judiciara a competentei instantelor judecatoresti.. 326
3.7. Prorogarea conventionala a competentei instantelor
judecatoresti 326
3.7.1. Reglementare 326
3.7.2. Conditii 327
Sectiunea a 4-a. Litispendenta - incident procedural referitor la
competenta instantei 328
4.1. Reglementarea litispendentei din procesul civil intern in
acceptiunea noului Cod de procedura civila 328
4.2. Conditiile impuse pentru a opera exceptia litispendentei 328
4.3. Instantele competente in solutionarea exceptiei de litispendenta
din procesul civil intern si solutiile pe care le pot pronunta
instantele 329
4.4. Exceptia de litispendenta in procesul civil international.. 331
4.4.1. Reglementarea litispendentei internationale in contextul
noului Cod de procedura civila 331
4.4.2. Conditiile care trebuie indeplinite pentru a opera
litispendenta internationala 331
4.4.3. Suspendarea si repunerea pe rol a procesului in cazul
litispendentei internationale 332
4.4.4. Reglementari europene in materia litispendentei
internationale 333
Sectiunea a 5-a. Solutionarea situatiilor de necompetenta 334
5.1. Consideratii generale 334
5.2. Exceptia de necompetenta 335
5.3. Invocarea exceptiei de necompetenta 336
5.4. Solutionarea exceptiei de necompetenta si solutiile pe care le
poate pronunta instanta investita cu solutionarea exceptiei de
necompetenta 340
5.4.1. Solutionarea exceptiei de necompetenta 340
5.4.2. Solutiile pe care le poate pronunta instanta investita cu solutionarea exceptiei de necompetenta si efectele hotararii
pronuntate 341
5.5. Conflictul de competenta 343
Gheorghe Nica
5.5.1. Reglementare. Cazuri 343
5.5.2. Conditiile in care se poate invoca conflictul de competenta 344
5.5.3. Suspendarea procesului 345
5.5.4. Solutionarea conflictului de competenta si procedura
aplicabila 345
5.5.5. Reglementari speciale instituite prin noul Cod de procedura
civila in materia solutionarii conflictelor de competenta 346
5.5.6 Probele administrate in fata instantei necompetente 347
Sectiunea a 6-a. Stramutarea pricinilor 348
6.1. Reglementare 348
6.2. Formularea cererii de stramutare 349
6.3. Instanta competenta si judecarea cererii 349
6.4. Suspendarea judecarii procesului. 350
6.5. Hotararea pronuntata de instanta care solutioneaza cererea de
suspendare si caile de atac impotriva acestor hotarari 351
6.6. Efectele hotararii pronuntate de catre instanta care solutioneaza
cererea de stramutare 352
6.7. Formularea unei noi cereri de stramuta re 353
Sectiunea a 7-a. Delegarea instantei de judecata 354
Capitolul VII
Concluzii. Propuneri de lege ferenda 356
Sectiunea 1. Concluzii 356
Sectiunea a 2-a. Propuneri de lege ferenda 359
2.1. Propuneri de lege [erenda in materia solutionarii conflictelor de
munca 359
2.2. Propuneri de lege [erenda in materia competentei teritoriale a
instantelor judecatoresti care solutioneaza cererile de divort 360
2.3. Propuneri de lege [erenda privitoare la determinarea competentei judecatoriilor, prin corelarea art. 94 pct. llit. j) din noul Cod de procedura civila, care reglementeaza cererile evaluabile in bani in valoare de pana la 200.000 lei, cu cele ale art. 1.025 din noul Cod de procedura civila, care reglementeaza
cererile a caror valoare nu depaseste 10.000 lei 361
2.4. Propuneri de lege [erenda privind corelarea art. 471 din noul Cod de procedura civila cu dispozitiile art. XIV din Legea nr. 2/2013 privind degrevarea instantelor judecatoresti in materia sanctiunii aplicabile pentru depunerea apelului sau recursului la
o alta instanta decat cea a carei hotarare se ataca 361
Competenta instantelor judecatoresti in materie civila 1381
2.5. Propuneri de lege [erenda privind o delimitare mai clara de catre legiuitor a cazurilor in care devine incidenta competenta
teritoriala generala si competenta teritoriala alternativa 362
2.6. Propuneri de lege [erenda privitoare la completarea dispozitiilor art. 117 din noul Cod de procedura civila in materia competentei teritoriale a instantelor care solutioneaza cereri referitoare la
imobile 363
2.7. Propuneri de lege [erenda privind corelarea unor dispozitii legale instituite prin noul Cod de procedura civila in materia calitatii procesuale a partilor care pot invoca exceptia de necompetenta a
instantelor judecatoresti 363
Bibliografie 365

Data aparitiei: Februarie 2014
Format: A5
Pagini: 384

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review
Created in 3.4787 sec