Contractul de credit bancar. Principiile, legea, uzantele

Contractul de credit bancar. Principiile, legea, uzantele
-10%
Anul publicării: 2014
Categoria: General
Preț: 27,00 lei
30,00 lei (-10%)
Disponibilitate: stoc indisponibil

DESCRIERE

Lucrarea Contractul de credit bancar. Principiile, legea, uzantele abordeaza, din diferite perspective, contractul de credit bancar, figura juridica esentiala pentru buna functionare a economiei. Studiile care il alcatuiesc ofera o perspectiva sincronica asupra contextului normativ, doctrinar si jurisprudential al unuia dintre cele mai importante instrumente care asigura suport juridic circuitelor financiare.

Simpla inventariere a subiectelor puse in discutie (conceptualizarea creditului bancar, reglementarea creditului bancar in noul Cod civil, mecanismul juridic al creditarii, riscul de credit si garantiile asociate creditarii, formele speciale ale creditului bancar, tratamentul creditului in procedura insolventei sau in executarea silita de drept comun, raspunderea bancilor pentru conduita contractuala in relatia cu clientul creditat) ofera o imagine elocventa a complexitatii temelor examinate.

Printre autorii articolelor care alcatuiesc volumul se numara: Gheorghe Piperea, Lucian Bercea, Ianfred Silberstein, Radu Rizoiu, Lucian Sauleanu, Radu Bufan, Sergiu Popovici. Diversitatea statutului profesional al acestora (universitari, specialisti din banca centrala si institutii de credit, avocati) asigura nu numai ancorarea analizelor, deopotriva, in teoria si practica bancara, a caror interactiune este mijlocita de autori, dar si complementaritatea perspectivelor din care sunt abordate subiectele.

Resortul colectiv care a generat prezenta lucrare a fost conferinta omonima desfasurata la Timisoara in perioada 8-9 noiembrie 2012, in organizarea Facultatii de Drept din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara si a Asociatiei Europene pentru Drept Bancar si Financiar– Romania.

Cuprins

CUVANT INAINTE 7
1. CREDITUL BANCAR. PRINCIPII SI REGULI COMUNE 9
CONTRACTELE BANCARE IN NOUL COD CIVIL. COMENTARII
Gheorghe Piperea 11
CREDITUL BANCAR. O INCERCARE DE CONCEPTUALIZARE
Lucian Bercea 36
RASPUNDEREA INSTITUTIILOR DE CREDIT IN CADRUL
CONTRACTULUI DE CREDIT BANCAR
Ianfred Silberstein 68
CARACTERULONEROSALCONTRACTULUI DE IPOTECA
Radu Rizoiu 82
EXECUTAREA SILITA A CONTRACTELOR DE CREDIT BANCARASPECTE TEORETICE SI PRACTICE
Lucian Sauleanu 102
POZITIA CREDITORULUI BANCAR IN PROCEDURA INSOLVENTEI
Radu Bufan, Florentina Folea 117
RISCUL DE CREDIT, TIPURI DE GARANTII SI INTERACTIUNEA DINTRE ACESTEA IN CONTRACTELE DE CREDIT BANCAR
Sorina Ioana Doroga 128
II. CREDITUL BANCAR PENTRU CONSUM 141
CERTITUDINI SI DILEME PRIVIND EXECUTAREA CONTRACTELOR DE CREDIT PENTRU CONSUM
Emilia Mihai 143
REGIMUL JURIDIC AL CLAUZELOR ABUZIVE IN CONTRACTELE DE CREDIT BANCAR
Carmen Adriana Gheorghe 157
LEASINGUL PENTRU CONSUM DIN PERSPECTIVA ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 50/2010 PRIVIND CONTRACTELE DE CREDIT PENTRU CONSUMATORI
Sergiu Popovici 173
ASPECTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND PROTECTIA
CONSUMATORULUI DE CREDITE
Alexandra Rusu 190
III. ALTE FORME SPECIALE ALE CREDITULUI BANCAR 221
SCRISOAREA DE GARANTIE BANCARA
Rada Postolache 223
ROLUL BANCII NATIONALE A ROMANIEI IN SFERA CONTRACTELOR DE ECONOMISIRE-CREDITARE
Lavinia Elena Smarandache 249
REGLEMENTAREA FACTORINGULUI SI A OPERATIUNII DE FORFETARE IN LEGISLATIA ROMANEASCA
Roxana Musoi 273
CREDITUL SINDICALIZA T. PARTICULARITATI SI PRACTICA
Bogdan Plesuvescu, Iulia Bogdan 289Cuvant inainte

Volumul de fata abordeaza, din diferite perspective, contractul de credit bancar, figura juridica esentiala pentru buna functionare a economiei. Avand o dinamica remarcabila, transformarile sistemului bancar, provocate de fenomenele de instabilitate economica din ultimii ani, constituie premisa actualitatii lucrarii.

Studiile care alcatuiesc volumul ofera o perspectiva sincroni ca asupra contextului normativ, doctrinar si jurisprudential al unuia dintre cele mai importante instrumente care asigura suport juridic circuitelor financiare. Mizele stabilitatii si viabilitatii sistemului bancar sunt puternic legate de performanta creditarii bancare, iar aceasta depinde, la randul ei, de un cadru contractual coerent, functional, echilibrat.
Cartea urmareste sa produca o diagnoza a problemelor care alcatuiesc nucleul dezbaterilor din doctrina asupra contractului de credit bancar, dar si o analiza a unor chestiuni adiacente. Simpla inventariere a subiectelor puse in discutie (conceptualizarea creditului bancar, reglementarea creditului bancar in noul Cod civil, mecanismul juridic al creditarii, riscul de credit si garantiile asociate creditarii, formele speciale ale creditului bancar, tratamentul creditului in procedura insolventei sau in executarea silita de drept comun, raspunderea bancilor pentru conduita contractuala in relatia cu clientul creditat) ofera o imagine elocventa a complexitatii temelor examinate. Cele 15 studii care formeaza angrenajul volumului sunt structurate in trei parti: Creditul bancar. Principii si reguli comune, Creditul bancar pentru consum, Alte forme speciale ale creditului bancar.
Semneaza lucrari (in ordinea in care se regasesc in cuprins) Gheorghe Piperea, Lucian Bercea, Ianfred Silberstein, Radu Rizoiu, Lucian Sauleanu, Radu Bufan, Florentina Folea, Sorin Ioana Doroga, Emilia Mihai, Carmen Adriana Gheorghe, Sergiu Popovici, Alexandra Rusu, Rada Postolache, Lavinia Elena Smarandache, Roxana Musoi, Bogdan Plesuvescu si Iulia Bogdan. Diversitatea statutului profesional al acestora (universitari, specialisti din banca centrala si institutii de credit, avocati) asigura nu numai ancorarea analizelor, deopotriva, in teoria si practica bancara, a caror interactiune este mijlocita de autori, dar si complementaritatea perspectivelor din care sunt abordate subiectele.
Resortul colectiv care a generat prezenta lucrare a fost conferinta omonima desfasurata la Timisoara in perioada 8-9 noiembrie 2012, in organizarea Facultatii de Drept din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara si a Asociatiei Europene pentru Drept Bancar si Financiar - Romania.
Se cuvin multumiri editorului Universul Juridic, pentru competenta si promptitudinea cu care a sprijinit aparitia cartii.
Lucian Bercea
1. CREDITUL BANCAR.
PRINCIPII SI REGULI COMUNE
CONTRACTELE BANCARE IN NOUL COD CIVIL.
COMENTARII
Prof. univ. dr. Gheorghe PIPEREA Facultatea de Drept Universitatea din Bucuresti

Abstract: The regulation of banking contracts in the new Romanian Civil code,
a first in Romanian private law, gives occasion to explanatory comments of the law texts, accompanied by references to the relevant doctrine, case-Iaw and banking practices.
Termeni-cheie: contract bancar, cont bancar curent, depozit bancar, facilitate de credit
Keywords: banking contract, current bank account, bank deposit, credit facility.
Rezumat: Reglementarea contractelor bancare In noul Cod civil roman, o premiera In dreptul privat din Romania, prilejuieste comentarii explicative ale textelor de lege, Insotite de referiri la doctrina si jurisprudenta anterioare In materie, precum si la uzantele bancare.
Contul bancar curent
Art. 2. 184 (Dreptul de a dispune de soldul creditor)
In cazul In care depozitul bancar, creditul sau orice alta operatiune bancara se realizeaza prin contul curent, titularul contului poate sa dispuna In orice moment de soldul creditor al contului, cu respectarea termenului de preaviz, daca acesta a fost convenit de parti.
1. Contractul de cont curent bancar nu este definit de art. 2. 184-2. 190 C. civ., texte dedicate acestei figuri juridice. Reglementarea face referire doar la unele efecte ale contractului, la situatii de cotitularitate si indiviziune asupra soldului contului, la componenta de mandat a contului, la prescriptia drepturilor rezultate din contract si la denuntarea sa unilaterala (de altfel, nu este reglementat in Codul civil nici contractul de credit, care nu este un simplu contract de imprumut; sunt reglementate scrisoarea de garantie bancara si scrisoarea de confort, sub denumirea de"garantii autonome" in materia garantiilor personale).
Contul curent bancar este un depozit remunerat de bani, fara termen (la vedere), peste care se suprapune, de regula, si un mandat acordat bancii de titularul contului pentru a efectua diferite plati sau operatiuni din cont in numele si pe seama titularului. Acest depozit poate fi desfiintat oricand. Bancadepozitar devine proprietar al banilor depusi (care-si pierd individualitatea dupa depunerea lor in contul curent), titularul contului avand doar dreptul de creanta asupra banilor. Dar titularul contului curent bancar are dreptul de a dispune oricand de soldul creditor al contului prin retrageri, prin viramente sau emitere de titluri de plata ori prin constituire de garantii asupra soldului creditor si, in plus, creditorii sai personali pot popri (cu titlu asiguratoriu sau cu titlu executoriu) sumele aflate in soldul creditor. Pe de alta parte, contul curent bancar are si o componenta de mandat, in care banca are calitatea de mandatar pentru titularul contului, calitate in care banca poate efectua plati in numele si pe seama titularului contului. In fine, sumele aflate in contul curent pot fi debitate automat de banca (sumele sunt trase din cont pentru acoperirea datoriilor titularului contului catre banca) sau pot fi supuse unor compensari intre banca si titularul contului.
Contractul de cont curent bancar nu este un contract de cont curent. Din definitia acestuia, emisa de art. 2. 171 C. civ., rezulta ca, spre deosebire de contul curent bancar, contractul de cont curent presupune ca partile ("curentisti") sa-si inscrie in cont creantele decurgand din remit eri reciproce, partile considerand aceste creante reciproce neeligibile si indisponibile pana la inchiderea contului. Doar soldul creditor al contului de la inchiderea sa este o creanta exigibila; in caz ca aceasta creanta nu se achita, urmeaza ca ea sa se constituie intr-o prima remitere pentru un nou cont curent, daca partile nu convin altfel. Asadar, suntem in prezenta unor prestatii (remiteri) periodice si reciproce ale partilor, facute pe perioade lungi de timp (de obicei un an, perioada care corespunde anului"fiscal"), in care partile sunt creditor si debitor in acelasi timp. Creantele sunt nescadente si indisponibile (titularul acestora nu poate dispune de ele si nici tertii nu le pot popri), Jiind supuse si unei compensatii, la finalul perioadei contractate. In schimb, contul curent bancar nu elimina exigibilitatea soldului creditor (de care titularul poate dispune oricand si pe care tertii il pot popri) si nu opreste banca sa debiteze automat sumele aflate in cont pentru datorii ale titularului contului fata de banca.
2. Contul curent bancar este, in primul rand, un depozit remunerat. Dobanzile platibile de banca titularului contului pentru sumele aflate in contul curent sunt cu mult mai mici decat dobanzile la depozit, aceasta intrucat sumele disponibile nu sunt menite sa fie pastrate in cont, ci sa circule.
Retragerile, precum si viramentele ordonate de titularul contului curent bancar, presupun un comision acordat bancii stabilit, de regula, ca procent din sumele implicate, dar si sub forma de costuri fixe. De regula, daca se depaseste un plafon zilnic de retrageri, titularul contului trebuie sa dea bancii un preaviz de minimum o zi. In caz de urgenta (titularul bancii nu respecta termenul de preaviz), se plateste un comision de retragere majorat. Aceste costuri sunt justificate de componenta de mandat a contului curent.
3. Soldul creditor reprezinta"disponibilul" in contul curent.
Titularul poate emite cecuri (sau alte instrumente de plata) asupra acestui disponibil, caz in care disponibilul devine"provizion" sau"acoperire a cecului". Daca disponibilul este retras de titular, tras de banca sau poprit de tert inainte ca cecul sa fie incasat de beneficiar, titularul contului va fi inscris, practic, automat, in Centrala Incidentelor de Plati (cu consecinta interdictiei de a emite cecuri si de a lua credite pe o perioada de un an, respectiv, 5 ani) si va putea fi urmarit pentru infractiunea de inselaciune prin emiterea de cecuri fara acoperire. Daca este profesionist, titularul contului curent bancar poate emite si cambii sau bilete la ordin. Emiterea de astfel de titluri de credit fara acoperire este sanctionata, de asemenea, cu Inscrierea emitentului In Centrala Incidentelor de Plati, dar fapta nu este infractiune decat daca sunt Intrunite elementele inselaciunii obisnuite.
4. Daca depozitul bancar, creditul sau alte operatiuni bancare se realizeaza prin contul curent, titularul poate sa dispuna de soldul creditor, cu respectarea termenului de preaviz, daca acesta a fost convenit.
5. Contractele de cont curent bancar (ca, de altfel, toate celelalte contracte bancare) sunt, de regula, contracte de adeziune, preformulate. De regula, aceste contracte sunt non-negociabile. In relatiile cu consumatorii, ele pot contine clauze abuzive (definite de art. 4 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive In contractele Incheiate de profesionisti cu consumatorii drept clauze din contracte nenegociate care creeaza In detrimentul consumatorului un dezechilibru semnificativ al prestatiilor, contrar cerintelor bunei-credinte). Aceste clauze abuzive sunt fara efect fata de consumatori si, In plus, pot fi Inlaturate din contract, prin actiune In constatarea nulitatii,
 Art. 2. 185 (Compensarea reciproca a soldurilor)
In cazul In care Intre institutia de credit si client exista mai multe raporturi juridice sau mai multe conturi, chiar si In monede diferite, soldurile active si pasive se compenseaza reciproc, afara de cazul In care partile au convenit altfel.
1. In conformitate cu art. 2. 185 C. civ., se pot efectua Intre banca si titularul contului curent bancar compensari reciproce Intre solduri active (creditor) si solduri pasive (debitor), fie ca este vorba de acelasi cont, fie ca este vorba de compensari Intre mai multe conturi sau raporturi juridice.
Efectul de compensatie este implicit, rezultand din lege. Partile pot Inlatura, Insa, acest efect prin conventie contrara sau prin stipulatie contrara In conventiile existente.

Data aparitiei: Februarie 2014
Format: A5
Pagini: 296

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review
Created in 0.5025 sec