Corneliu Birsan, Drept civil. Drepturile reale principale in reglementarea noului Cod civil. Edia a II-a, revizuita si actualizata

Corneliu Birsan, Drept civil. Drepturile reale principale in reglementarea noului Cod civil. Edia a II-a, revizuita si actualizata
-10%
Preț: 71,10 lei
79,00 lei (-10%)
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2015
Categoria: General

DESCRIERE

Sub semnatura bine cunoscuta a Profesorului Corneliu Birsan, lucrarea de fata analizeaza in detaliu regimul juridic al bunurilor, reglementat de Cartea a III-a din noul Cod civil.

In succesiunea indicata de Codul civil, sunt tratate toate aspectele importante privind drepturile reale: notiune si clasificare, delimitarea fata de drepturile de creanta, dobandirea drepturilor reale, regimul juridic al proprietatii private si cel al proprietatii publice, modalitatile juridice si apararea dreptului de proprietate, superficia, uzufructul, uzul si abitatia, servitutile, posesia si publicitatea drepturilor reale.

Pentru a sublinia continuitatea, dar si pentru a sesiza mai usor elementele de noutate, prezentarea tuturor institutiilor este realizata prin compararea dispozitiilor anterioare cu cele ale noului cod, iar comentariile si opiniile autorului sunt insotite de numeroase trimiteri la literatura de specialitate si la solutii din jurisprudenta nationala si a Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Aceasta a 2-a editie a fost revizuita si actualizata la nivelul anului 2015, fiind avute in vedere ultimele modificari ale legislatiei speciale mentionate in cuprinsul cursului, precum si doctrina si solutiile recente din practica judiciara.Cuprins

    Capitolul I. Patrimoniul. Notiune. Caractere juridice. Functii
        Sectiunea 1. Notiunea de patrimoniu
        Sectiunea a 2-a. Caracterele juridice ale patrimoniului
        Sectiunea a 3-a. Functiile patrimoniului
    Capitolul al II-lea. Drepturile reale si drepturile de creanta. Categorii intermediare. Clasificarea drepturilor reale
        Sectiunea 1. Drepturile reale si drepturile de creanta
        Sectiunea a 2-a. Categorii juridice intermediare
        Sectiunea a 3-a. Clasificarea drepturilor reale
    Capitolul al III-lea. Dreptul de proprietate. Definitie. Caractere juridice. Continut. Conditii generale de exercitare
        Sectiunea 1. Definitia dreptului de proprietate
        Sectiunea a 2-a. Continutul juridic al dreptului de proprietate
        Sectiunea a 3-a. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate
    Capitolul al IV-lea. Dreptul de proprietate privata
        Sectiunea 1. Notiuni generale. Definitie
        Sectiunea a 2-a. Subiectele dreptului de proprietate privata
            1. Persoanele fizice ca subiecte ale dreptului de proprietate privata
            2. Persoanele juridice de drept privat
            3. Statul si unitatile sale administrativ-teritoriale ca subiecte ale dreptului de proprietate privata
        Sectiunea a 3-a. Continutul si limitele dreptului de proprietate privata
            1. Consideratii generale
            2. Limitele exercitarii dreptului de proprietate privata
                2. 1. Reglementare. Precizari prealabile. Clasificari
                2. 2. Limitele materiale ale exercitiului dreptului de proprietate privata
                2. 3. Limitele juridice ale exercitiului dreptului de proprietate privata
                    2. 3. 1. Consideratii generale. Clasificari
                    2. 3. 2. Limitele legale
                    2. 3. 3. Limitele conventionale
                    2. 3. 4. Limitele judiciare
                    2. 3. 5. Alte limite ale exercitiului dreptului de proprietate privata
        Sectiunea a 4-a. Regimul juridic al unor categorii de bunuri proprietate privata
            1. Consideratii generale
            2. Regimul juridic al realizarii si al desfiintarii constructiilor
            3. Dobandirea de locuinte si alte spatii in proprietate privata
            4. Circulatia juridica a constructiilor
            5. Regimul folosintei terenurilor pentru productia agricola si silvica. Organizarea si amenajarea teritoriului agricol
            6. Circulatia juridica a terenurilor
            7. Regimul juridic al bunurilor din patrimoniul national cultural
            8. Limitari temporare sau definitive ale folosintei unor bunuri in situatii speciale. Rechizitia unor bunuri
        Sectiunea a 5-a. Stingerea dreptului de proprietate privata. Exproprierea pentru cauza de utilitate publica
            1. Principii generale
            2. Exproprierea pentru cauza de utilitate publica
        Sectiunea a 6-a. Abuzul de drept in materia dreptului de proprietate privata
    Capitolul al V-lea. Dreptul de proprietate publica
        Sectiunea 1. Consideratii generale. Reglementare
        Sectiunea a 2-a. Definitia dreptului de proprietate publica. Subiectele, continutul si obiectul sau
        Sectiunea a 3-a. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate publica si limitele exercitarii sale
            1. Caractere juridice
            2. Limitele exercitarii dreptului de proprietate publica
        Sectiunea a 4-a. Exercitarea dreptului de proprietate publica
            1. Precizari preliminare
            2. Dreptul de administrare
            3. Concesionarea bunurilor proprietate publica
            4. Inchirierea bunurilor proprietate publica
            5. Darea in folosinta cu titlu gratuit a unor bunuri proprietate publica
        Sectiunea a 5-a. Incetarea dreptului de proprietate publica
    Capitolul al VI-lea. Modalitatile juridice ale dreptului de proprietate
        Sectiunea 1. Notiuni generale. Enumerare
        Sectiunea a 2-a. Proprietatea comuna pe cote-parti
            1. Consideratii generale
            2. Coproprietatea obisnuita
            3. Coproprietatea fortata
        Sectiunea a 3-a. Proprietatea comuna in devalmasie
        Sectiunea a 4-a. Incetarea proprietatii comune
        Sectiunea a 5-a. Comparatie intre proprietatea comuna pe cote-parti si proprietatea comuna in devalmasie
        Sectiunea a 6-a. Proprietatea periodica
    Capitolul al VII-lea. Dezmembramintele dreptului de proprietate
        Sectiunea 1. Consideratii generale
        Sectiunea a 2-a. Dreptul de superficie
            1. Dreptul de superficie in sistemul anterior intrarii in vigoare a noului Cod civil
            2. Dreptul de superficie in noul Cod civil
        Sectiunea a 3-a. Dreptul de uzufruct
            1. Definitie. Caractere juridice. Constituire. Obiect
            2. Drepturile si obligatiile uzufructuarului si ale nudului proprietar
                2. 1. Drepturile uzufructuarului
                2. 2. Drepturile nudului proprietar
                2. 3. Obligatiile uzufructuarului
                2. 4. Obligatiile nudului proprietar
                2. 5. Drepturile si obligatiile uzufructuarului si ale nudului proprietar in unele situatii speciale
            3. Stingerea uzufructului
        Sectiunea a 4-a. Dreptul de uz si dreptul de abitatie
        Sectiunea a 5-a. Dreptul de servitute
            1. Consideratii generale
            2. Clasificarea servitutilor
            3. Constituirea servitutilor
            4. Exercitarea servitutilor. Drepturile si obligatiile proprietarilor
            5. Stingerea servitutilor
    Capitolul al VIII-lea. Apararea dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale principale
        Sectiunea 1. Consideratii generale
        Sectiunea a 2-a. Actiunea in revendicare intemeiata pe dreptul de proprietate privata
            1. Definitie. Caracterizare generala
            2. Categorii ale actiunii in revendicare
        Sectiunea a 3-a. Regimul juridic comun al actiunii in revendicare
            1. Precizari prealabile
            2. Actiunea in revendicare imobiliara
            3. Actiunea in revendicare mobiliara
            4. Efectele actiunii in revendicare
        Sectiunea a 4-a. Alte actiuni reale de aparare a dreptului de proprietate privata si a dezmembramintelor sale
            1. Actiunea negatorie
            2. Actiunile confesorii
            3. Actiunea in granituire
        Sectiunea a 5-a. Actiunea in revendicare a dreptului de proprietate publica si a drepturilor reale corespunzatoare proprietatii publice
            1. Actiunea in revendicare a dreptului de proprietate publica
            2. Actiunea in revendicare a drepturilor reale corespunzatoare dreptului de proprietate publica
    Capitolul al IX-lea. Posesia
        Sectiunea 1. Notiuni generale
        Sectiunea a 2-a. Dobandirea si pierderea posesiei
            1. Dobandirea posesiei
            2. Pierderea posesiei
        Sectiunea a 3-a. Viciile posesiei
            1. Consideratii generale
            2. Discontinuitatea posesiei
            3. Violenta
            4. Clandestinitatea
            5. Precaritatea
        Sectiunea a 4-a. Efectele posesiei
            1. Consideratii generale
            2. Posesia creeaza o prezumtie de proprietate
            3. Protejarea posesiei prin actiunile posesorii
    Capitolul al X-lea. Modurile de dobandire a drepturilor reale principale
        Sectiunea 1. Consideratii generale
        Sectiunea a 2-a. Accesiunea ca mod de dobandire a drepturilor reale
            1. Consideratii generale
            2. Accesiunea imobiliara naturala
            3. Accesiunea imobiliara artificiala
                3. 1. Accesiunea imobiliara artificiala in fostul Cod civil
                3. 2. Accesiunea imobiliara artificiala in noul Cod civil
                    3. 2. 1. Principii generale
                    3. 2. 2. Realizarea de lucrari cu materialele altei persoane
                    3. 2. 3. Realizarea de lucrari autonome cu caracter durabil asupra imobilului apartinand altei persoane
                    3. 2. 4. Realizarea de lucrari adaugate cu caracter durabil asupra imobilului apartinand altei persoane
                    3. 2. 5. Intelesul unor termeni si dispozitii legale speciale privitoare la accesiunea imobiliara artificiala
            4. Accesiunea mobiliara
        Sectiunea a 3-a. Uzucapiunea (prescriptia achizitiva) ca mod de dobandire a drepturilor reale
            1. Consideratii generale
            2. Uzucapiunea in sistemul fostului Cod civil de la 1864
                2. 1. Felurile uzucapiunii
                2. 2. Modul de calcul al termenului uzucapiunii
                2. 3. Efectele uzucapiunii
                2. 4. Uzucapiunea in regimul de carte funciara reglementat de Decretul-lege nr. 115/1938
            3. Uzucapiunea in noul Cod civil
                3. 1. Uzucapiunea imobiliara extratabulara
                3. 2. Uzucapiunea imobiliara tabulara
                3. 3. Dispozitii comune aplicabile uzucapiunii imobiliare extratabulare si celei tabulare
                3. 4. Uzucapiunea bunurilor mobile
        Sectiunea a 4-a. Dobandirea proprietatii bunurilor mobile prin posesia de buna-credinta
            1. Consideratii generale
            2. Conditiile dobandirii dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile prin posesia de buna-credinta
            3. Situatia dobandirii bunului mobil pierdut ori furat
            4. Probleme comune privitoare la aplicarea art. 937 NCC
        Sectiunea a 5-a. Dobandirea proprietatii fructelor de catre posesorul de buna-credinta
            1. Consideratii generale
            2. Conditiile si justificarea dobandirii fructelor de catre posesorul de buna-credinta. Situatia posesorului de rea-credinta
        Sectiunea a 6-a. Ocupatiunea, traditiunea si hotararea judecatoreasca
            1. Ocupatiunea
            2. Traditiunea (predarea materiala) ca mod de dobandire a drepturilor reale
            3. Hotararea judecatoreasca, mod de dobandire a drepturilor reale
    Capitolul al XI-lea. Publicitatea dobandirii drepturilor reale imobiliare
        Sectiunea 1. Consideratii generale
        Sectiunea a 2-a. Problema sistemelor de publicitate imobiliara
            1. Sistemul de publicitate imobiliara al transcriptiunilor si inscriptiunilor
            2. Sistemul de publicitate bazat pe cartea funciara
        Sectiunea a 3-a. Publicitatea imobiliara in sistemul Legii nr. 7/1996
        Sectiunea a 4-a. Publicitatea imobiliara in sistemul noului Cod civil
            1. Consideratii generale
            2. Inscrierea drepturilor tabulare
            3. Notarea unor drepturi, fapte si raporturi juridice in cartea funciara
            4. Rectificarea inscrierilor de carte funciara
    Index


Data aparititei: 12 Martie 2015
Format: Carte brosata
Nr. pagini: 504

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review
Created in 0.092 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.