Drept civil. Drepturile reale principale conform Noului Cod civil

Drept civil. Drepturile reale principale conform Noului Cod civil
-20%
Editura:
Anul publicării: 2012
Categoria: General
Preț: 35,92 lei
44,90 lei (-20%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare

DESCRIERE

Detalii: Drept civil. Drepturile reale principale conform Noului Cod civil.

Adresata unor categorii diverse de cititori, lucrarea prezinta analiza principalelor institutii in materie, dar poate reprezenta si un instrument util pentru o mai buna intelegere a acestui domeniu al dreptului civil, de o fascinatie si o frumusete aparte.

Prezentul manual isi propune sa prezinte, sistematizat, principalele reglementari din materia drepturilor reale, in conformitate cu prevederile Noului Cod civil, care se afla intr-un puternic raport de continuitate si constanta cu  vechiul Cod. Studiul acestor noi prevederi este cu atat mai necesar in prezent, cand, dupa 147 de ani, s-a petrecut o schimbare de Cod civil pe scena juridica a tarii.

Cuprins
PRIMA VERBA .....................................................................................XI
Capitolul I. Patrimoniul si drepturile patrimoniale .............................1
Sectiunea I. Notiunea juridica de patrimoniu .......................................1
1. Notiuni generale despre patrimoniu ...........................................1
2. Dispozitii legale care fac referire la patrimoniu in dreptul civil
roman ............................................................................................2
3. Definitia patrimoniului ...............................................................3
4. Teorii despre patrimoniu .............................................................5
5. Caracterele juridice ale patrimoniului .......................................8
Sectiunea a 2-a. Functiile patrimoniului .............................................13
1. Gajul general al creditorilor ......................................................13
2. Transmisiunea universala si cu titlu universal ..........................15
3. Subrogatia reala cu titlu universal si subrogatia reala cu titlu
particular ....................................................................................16
Sectiunea a 3-a. Clasificarea si continutul drepturilor patrimoniale ...18
1. Drepturile reale– ius in re .......................................................18
2. Drepturile de creanta– ius ad personam .................................19
3. Comparatie intre drepturile reale si drepturile de creanta ........19
4. Clasificarea drepturilor reale ....................................................21
Capitolul II. Teoria generala a proprietatii ........................................26
Sectiunea 1. Notiunea, continutul si caracterele dreptului
de proprietate privata ......................................................................26
1. Preliminarii ...............................................................................26
2. Notiunea dreptului de proprietate privata .................................29
3. Continutul juridic al dreptului de proprietate ...........................31
4. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate .......................33
Sectiunea a 2-a. Limitari si restrictii ale dreptului de proprietate
privata .............................................................................................35
VI Drept civil. Drepturi reale principale
2. Limite materiale ale dreptului de proprietate privata ...............37
3. Limite legale ale dreptului de proprietate privata stabilite in
cadrul raporturilor de vecinatate ................................................39
4. Limite judiciare ale dreptului de proprietate privata stabilite
in cadrul raporturilor de vecinatate ............................................43
5. Limite conventionale ale dreptului de proprietate privata
stabilite in cadrul raporturilor de vecinatate ...............................44
Capitolul III. Formele dreptului de proprietate .................................46
Sectiunea 1. Dreptul de proprietate privata ........................................46
1. Definitia dreptului de proprietate .............................................46
2. Subiectele dreptului de proprietate privata ...............................48
Sectiunea a 2-a. Modalitatile juridice ale drepturilor reale
principale ........................................................................................75
1. Definitie ....................................................................................75
2. Proprietatea rezolubila ..............................................................76
3. Proprietatea anulabila ...............................................................79
4. Proprietatea comuna. Notiune ..................................................80
5. Coproprietatea comuna pe cote-parti obisnuita ........................81
6. Coproprietatea pe cote-parti fortata. Notiune ...........................93
6.1. Drepturile si obligatiile coproprietarilor..............................96
7. Dreptul de proprietate comuna in devalmasie. Notiune ...........97
8. Proprietatea periodica. Notiune ..............................................104
Sectiunea a 3-a. Dreptul de proprietate publica ................................ 107
1. Consideratii generale ..............................................................107
2. Definitia si caracterele dreptului de proprietate publica ........ 110
3. Subiectele dreptului de proprietate publica ............................ 113
4. Delimitarea domeniului public al statului fata de dome niul
public de interes local ............................................................... 114
5. Dobandirea dreptului de proprietate publica .......................... 115
6. Exercitarea dreptului de proprietate publica ........................... 116
7. Stingerea dreptului de proprietate publica ..............................125
Capitolul IV. Posesia ........................................................................... 126
Sectiunea 1. Notiunea si elementele posesiei ................................... 126
1. Notiunea posesiei ....................................................................126
2. Elementele posesiei ................................................................127
Cuprins VII
Sectiunea a 2-a. Dobandirea si pierderea posesiei ............................ 129
1. Dobandirea posesiei ................................................................129
2. Pierderea posesiei ...................................................................129
3. Calitatile si viciile posesiei .....................................................130
Sectiunea a 3-a. Efectele posesiei ..................................................... 134
1. Enumerare ...............................................................................134
2. Posesia creeaza o prezumtie de proprietate in favoarea
posesorului ...............................................................................135
3. Dobandirea fructelor prin posesia de buna-credinta ...............136
Sectiunea a 4-a. Actiunile posesorii .................................................. 139
1. Notiunea actiunilor posesorii ..................................................139
2. Clasificarea actiunilor posesorii .............................................140
3. Conditiile de exercitare si admisibilitate a actiunilor
posesorii ...................................................................................140
4. Protectia juridica speciala a posesiei ......................................142
Capitolul V. Dezmembramintele dreptului de proprietate
privata .............................................................................................. 144
Sectiunea 1. Consideratii generale .................................................... 144
1. Preliminarii .............................................................................144
2. Enumerare ...............................................................................145
Sectiunea a 2-a. Dreptul de superficie .............................................. 145
1. Notiune si caractere juridice ...................................................145
2. Constituirea dreptului de superficie ........................................146
3. Exercitarea dreptului de superficie .........................................148
4. Incetarea dreptului de superficie .............................................149
Sectiunea a 3-a. Dreptul de uzufruct ................................................ 150
1. Notiunea dreptului de uzufruct ...............................................150
2. Caracterele juridice ale dreptului de uzufruct .........................151
3. Continutul si importanta uzufructului .....................................152
4. Obiectul dreptului de uzufruct ................................................152
5. Modurile de dobandire a uzufructului ....................................154
6. Drepturile si obligatiile uzufructuarului si ale nudului
proprietar ..................................................................................155
7. Drepturile si obligatiile nudului proprietar .............................158
8. Stingerea uzufructului ............................................................159
9. Lichidarea uzufructului...........................................................161
VIII Drept civil. Drepturi reale principale
Sectiunea a 4-a. Dreptul de uz si dreptul de abitatie ......................... 162
1. Caracteristici comune .............................................................162
2. Dreptul de uz ..........................................................................163
3. Dreptul de abitatie ..................................................................164
Sectiunea a 5-a. Dreptul de servitute ................................................ 165
1. Notiune si caractere juridice ...................................................165
2. Clasificarea servitutilor ..........................................................167
3. Exercitarea dreptului de servitute ...........................................171
3.1. Drepturile si obligatiile proprietarului fondului
dominant ..............................................................................171
3.2. Drepturile si obligatiile proprietarului fondului aservit ....172
4. Stingerea servitutilor ..............................................................173
Capitolul VI. Modurile generale de dobandire a drepturilor reale
principale ......................................................................................... 175
Sectiunea 1. Notiuni generale .......................................................... 175
Sectiunea a 2-a. Accesiunea .............................................................. 176
1. Notiunea si felurile accesiunii ................................................176
2. Accesiunea imobiliara naturala ...............................................176
3. Accesiunea imobiliara artificiala ............................................178
4. Accesiunea mobiliara ..............................................................181
Sectiunea a 3-a. Uzucapiunea ........................................................... 184
1. Notiune ...................................................................................184
2. Justificare si domeniu de aplicare ...........................................185
3. Felurile uzucapiunii ................................................................186
4. Jonctiunea posesiilor ..............................................................190
Sectiunea a 4-a. Ocupatiunea ............................................................ 193
Sectiunea a 5-a. Traditiunea .............................................................. 195
Sectiunea a 6-a. Hotararea judecatoreasca ........................................ 198
Capitolul VII. Apararea dreptului de proprietate privata
si a altor drepturi reale ................................................................... 200
Sectiunea 1. Consideratii generale privind mijloacele juridice
de aparare a drepturilor reale principale ....................................... 200
Sectiunea a 2-a. Actiunea in revendicare .......................................... 201
1. Notiune si caractere juridice ...................................................201
2. Conditiile specifice pentru promovarea actiunii
in revendicare ...........................................................................203
Cuprins IX
3. Efectele actiunii in revendicare ..............................................204
4. Actiunea in revendicare imobiliara .........................................207
5. Actiunea in revendicare mobiliara .......................................... 211
6. Revendicarea bunurilor mobile in conditiile
art. 937 alin. (2) si (3) NCC .....................................................214
7. Particularitati ale actiunii in revendicare ca mijloc
de aparare a dreptului de proprietate publica ...........................216
Sectiunea a 3-a. Actiunea in granituire ............................................. 218
Sectiunea a 4-a. Alte actiuni reale ..................................................... 220
1. Actiunea negatorie ..................................................................220
2. Actiunea confesorie ................................................................220
Capitolul VIII. Publicitatea imobiliara ............................................. 221
Sectiunea 1. Consideratii generale privind publicitatea imobiliara .
Necesitatea, obiectivele si rolul publicitatii imobiliare ............... 221
1. Consideratii generale ..............................................................221
2. Notiunea si sistemele de publicitate imobiliare ......................225
3. Sistemul de publicitate prin cartile funciare ...........................227
3.1. Caracterizare generala, fundamente istorice
si reglementare .....................................................................227
3.2. Structura si obiectul cartii funciare.
Obiectul cartii funciare ........................................................231
3.3. Structura cartii funciare .....................................................233
3.4. Principiile cartilor funciare ................................................234
3.5. Inscrierile in cartea funciara ..............................................241
3.6. Efectele inscrierilor in cartile funciare ..............................245
3.7. Actiunile de carte funciara .................................................246
Bibliografie .......................................................................................... 253


Data aparitiei: 24 Ian 2012
Nr pagini : 296

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review

Titluri de același autor

Created in 0.4980 sec