Drept civil. Partea generala. Persoanele. In reglementarea noului Cod civil

Drept civil. Partea generala. Persoanele. In reglementarea noului Cod civil
-20%
Editura:
Anul publicării: 2012
Categoria: General
Preț: 44,00 lei
55,00 lei (-20%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare

DESCRIERE

Lucrarea de fata trateaza institutiile clasice, specifice acestei parti din materia dreptului civil, in reglementarea noului Cod civil, prezentata comparativ cu reglementarea anterioara. Metoda comparativa releva faptul ca noul Cod nu schimba radical abordarea institutiilor de drept civil in domeniul supus analizei, in sensul ca nu contine prevederi de o noutate absoluta, care sa surprinda. Ceea ce este nou si diferit reprezinta, de fapt, solutiile propuse de doctrina si jurisprudenta pentru problemele controversate ori solutii imprumutate din coduri civile ale altor tari, verificate in timp.

Modificari importante au intervenit, in special, la institutia actului juridic civil, a prescriptiei extinctive, la ocrotirea persoanei fizice si la reglementarea persoanei juridice. Modificarile intervenite, precum si„constructiile noi”, realizate pe temeliile dreptului civil, au fost analizate si interpretate, semnalandu-se problemele si propunandu-se solutii de rezolvare a lor. Practica judiciara va fi, insa, aceea care va avea ultimul cuvant de spus.

Carmen Tamara UngureanuCuprins
Capitolul I. Notiuni introductive 1
Sectiunea I. Definitia dreptului civil _ 1
Sectiunea a II-a. Delimitarea dreptului civil _ 3
 1. Criterii de delimitare 4
1. Obiectul de reglementare_ 4
2. Metoda de reglementare _ 4
3. Caracterul normelor juridice (al regulilor de drept) 4
4. Natura sanctiunilor  7
5. Calitatea subiectelor_ 7
6. Principiile proprii ale ramurii _ 7
6.1. Principiul proprietatii _ 8
6.2. Principiul egalitatii in fata legii civile _ 9
6.3. Principiul imbinarii intereselor personale cu
interesele generale_ 10
6.4. Principiul garantarii si ocrotirii drepturilor subiective
civile  11
 2. Delimitarea dreptului civil de alte ramuri de drept  11
1. Dreptul constitutional _ 11
2. Dreptul administrativ 12
3. Dreptul financiar _ 13
4. Dreptul muncii  14
5. Dreptul comercial  14
6. Dreptul familiei  15
7. Dreptul international privat _ 16
8. Dreptul procesual civil  17
Sectiunea a III-a. Izvoarele dreptului civil _ 18
1. Notiune 18
2. Clasificare 18
2.1. Izvoare formale  18
2.2. Izvoare neformale  23
Sectiunea a IV-a. Aplicarea normei juridice civile _ 26
 1. Aplicarea normei juridice civile in timp_ 26
1. Principiul neretroactivitatii 28
2. Principiul aplicarii imediate a normei juridice civile noi 31
 2. Aplicarea normei juridice civile in spatiu _ 32
Drept civil. Partea generala. Persoanele
XII
 3. Aplicarea normei juridice civile asupra persoanelor_ 33
Sectiunea a V-a. Interpretarea normelor juridice civile _ 34
1. Necesitatea interpretarii _ 34
2. Clasificare 35
2.1. In raport de persoana care face interpretarea si
de forta juridica a interpretarii_ 35
2.2. In raport de metodele folosite la interpretarea
normelor juridice civile  37
2.3. In raport de rezultatul la care se ajunge prin
interpretare _ 41
Capitolul II. Raportul juridic civil  45
Sectiunea I. Definitia, caracterele si izvoarele raportului juridic civil _ 45
1. Definitie _ 45
2. Caractere  45
3. Izvoare  46
Sectiunea a II-a. Structura raportului juridic civil  48
 1. Subiectele raportului juridic civil 48
1. Notiune 48
2. Individualizarea subiectelor raportului juridic civil 49
3. Pluralitatea subiectelor raportului juridic civil _ 50
4. Schimbarea subiectelor raportului juridic civil  54
5. Capacitatea subiectelor raportului juridic civil  60
5.1. Notiune  60
5.2. Persoana fizica  61
5.2.1. Capacitatea de folosinta si capacitatea de
exercitiu _ 62
5.2.2. Capacitatea delictuala _ 62
5.2.3. Inceputul capacitatii juridice _ 64
5.2.4. Incetarea capacitatii juridice_ 66
a) Constatarea fizica a mortii  66
b) Declararea judecatoreasca a mortii _ 67
5.2.5. Notiunea de incapacitate si de incapabil _ 73
5.2.6. Felurile incapacitatii _ 75
a) Incapacitatea absoluta _ 76
b) Incapacitatea relativa  85
5.2.7. Capacitatea deplina de exercitiu _ 88
5.3. Persoana juridica_ 88
5.3.1. Capacitatea de folosinta 89
5.3.2. Capacitatea de exercitiu _ 91
 2. Continutul raportului juridic civil  95
Cuprins
XIII
1. Notiune 95
2. Clasificarea drepturilor subiective civile _ 97
2.1. Drepturile absolute si drepturile relative _ 97
2.2. Drepturile patrimoniale si drepturile personale
nepatrimoniale  97
2.3. Drepturi principale si drepturi accesorii  99
2.4. Drepturi simple si drepturi afectate de modalitati _ 104
3. Recunoasterea, exercitarea si apararea drepturilor
subiective civile  105
4. Clasificarea obligatiilor civile  109
4.1. Obligatii care se nasc din acte juridice sau din fapte
juridice _ 110
4.2. Obligatii civile in functie de obiectul lor _ 112
4.3. Obligatii perfecte si obligatii imperfecte_ 113
4.4. Obligatii obisnuite, reale si opozabile tertilor _ 114
4.5. Obligatii simple si obligatii complexe_ 114
 3. Obiectul raportului juridic civil  115
1. Definitie  115
2. Clasificarea bunurilor  117
2.1. Dupa calitatea titularului din al carui patrimoniu fac
parte _ 117
2.2. Dupa posibilitatea de a face obiectul unor acte
juridice civile _ 118
2.3. Dupa natura bunurilor si calificarea data lor de lege _ 119
2.4. Dupa modul in care sunt determinate  122
2.5. Dupa cum se pot sau nu se pot schimba unele
cu altele  124
2.6. Dupa cum intrebuintarea bunurilor conduce sau
nu la consumarea substantei lor 125
2.7. Dupa posibilitatea impartirii bunurilor, fara a li se
schimba destinatia  125
2.8. Dupa corelatia dintre bunuri _ 126
2.9. Dupa cum bunurile sunt producatoare de fructe
sau nu 127
Capitolul III. Actul juridic civil _ 129
Sectiunea I. Notiune  129
Sectiunea a II-a. Clasificarea actelor juridice civile _ 130
1. Dupa numarul partilor 130
2. Dupa scopul urmarit la incheierea lor 132
Drept civil. Partea generala. Persoanele
XIV
3. Dupa momentul in care isi produc efectele _ 134
4. Dupa modul lor de formare 135
5. Dupa efectele pe care le produc _ 136
6. Dupa importanta actului juridic in raport cu un bun sau
cu un patrimoniu 137
7. Dupa rolul recunoscut de lege vointei partilor in
determinarea continutului actelor juridice_ 138
8. Dupa corelatia dintre ele _ 139
9. Dupa posibilitatea incadrarii lor juridice in unul din
tipurile de acte juridice reglementate expres de lege 139
10. Dupa modul de incheiere a actelor juridice civile 140
11. Dupa modul lor de executare _ 140
Sectiunea a III-a. Conditiile actului juridic civil_ 142
 1. Definitie si clasificare _ 142
 2. Conditiile de formare si de validitate a actului juridic _ 143
1. Capacitatea _ 143
2. Consimtamantul  144
2.1. Definitie _ 144
2.2. Legatura dintre consimtamant si vointa juridica  144
2.3. Corelatia dintre vointa interna si vointa declarata _ 145
2.4. Conditiile de valabilitate a consimtamantului_ 146
2.5. Viciile de consimtamant_ 151
2.5.1. Eroarea 151
2.5.2. Dolul  157
2.5.3. Violenta 161
2.5.4. Leziunea _ 165
3. Obiectul actului juridic civil  169
3.1. Notiune _ 169
3.2. Conditii de validitate generale  169
3.2.1. Obiectul trebuie sa existe  169
3.2.2. Obiectul trebuie sa fie determinat sau
determinabil _ 170
3.2.3. Obiectul trebuie sa fie posibil _ 171
3.2.4. Obiectul trebuie sa fie in circuitul civil_ 172
3.2.5. Obiectul trebuie sa fie licit si moral _ 172
3.3. Conditii de validitate speciale  173
3.3.1. Obiectul sa constituie un fapt personal al celui
care se obliga  173
Cuprins
XV
3.3.2. Cel care se obliga trebuie sa fie titularul
dreptului  174
4. Cauza actului juridic civil _ 175
4.1. Notiune _ 175
4.2. Elementele cauzei _ 175
4.3. Conditii de validitate _ 176
4.3.1. Cauza trebuie sa existe _ 176
4.3.2. Cauza trebuie sa fie licita si morala  177
5. Forma actului juridic civil _ 178
5.1. Principiul autonomiei de vointa _ 178
5.2. Notiunea de forma a actului juridic civil si felurile ei _ 179
5.2.1. Forma ceruta pentru validitatea actului juridic
civil  179
5.2.2. Forma ceruta pentru probarea actului juridic _ 182
5.2.3. Forma ceruta pentru opozabilitate fata de terti 183
 3. Conditiile de eficacitate a actului juridic civil. Modalitatile
actului juridic civil _ 185
1. Termenul _ 186
1.1. Notiune _ 186
1.2. Clasificare _ 187
1.3. Efectele termenului  189
2. Conditia  190
2.1. Notiune _ 190
2.2. Clasificare _ 191
2.3. Reguli cu privire la realizarea sau nerealizarea
conditiei  193
2.4. Efectele conditiei  195
2.5. Diferente intre termen si conditie 196
3. Sarcina _ 196
3.1. Notiune _ 196
3.2. Clasificare _ 197
3.3. Efectele neexecutarii sarcinii_ 198
Sectiunea a IV-a. Interpretarea actului juridic civil 198
1. Notiune_ 198
2. Reguli de interpretare 199
Sectiunea a V-a. Efectele actului juridic civil  201
1. Notiune_ 201
2. Principiile efectelor actului juridic _ 201
2.1. Principiul fortei obligatorii 201
Drept civil. Partea generala. Persoanele
XVI
2.1.1. Exceptii de la principiul fortei obligatorii _ 202
2.2. Principiul irevocabilitatii _ 203
2.2.1. Exceptii de la principiul irevocabilitatii_ 204
2.3. Principiul relativitatii efectelor actului juridic civil  205
2.3.1. Succesorii 206
2.3.2. Creditorii chirografari _ 208
2.3.3. Exceptii de la principiul relativitatii _ 209
Sectiunea a VI-a. Reprezentarea in actele juridice civile  213
1. Notiune_ 213
2. Clasificare_ 213
2.1. Reprezentarea legala, conventionala si judiciara _ 213
2.1.1. Reprezentarea legala _ 214
2.1.2. Reprezentarea judiciara _ 214
2.1.3. Reprezentarea conventionala_ 215
2.2. Reprezentarea generala si speciala _ 216
3. Forma imputernicirii reprezentarii_ 216
4. Conditiile reprezentarii _ 217
4.1. Imputernicirea de a reprezenta _ 217
4.2. Intentia de a reprezenta_ 219
4.3. Vointa valabila a reprezentantului _ 220
5. Efectele reprezentarii  220
6. Incetarea reprezentarii _ 221
Sectiunea a VII-a. Nulitatea actului juridic civil  222
 1. Definitie si functii  222
1. Definitie  222
2. Functiile nulitatii  222
 2. Clasificarea nulitatilor_ 223
1. Nulitatea absoluta si nulitatea relativa _ 223
1.1. Regimul juridic al nulitatii absolute  224
1.2. Regimul juridic al nulitatii relative _ 225
1.3. Confirmarea 226
2. Nulitatea totala si nulitatea partiala _ 228
3. Nulitatea expresa si nulitatea virtuala 229
4. Nulitatea de fond si nulitatea de forma_ 229
5. Nulitatea de drept si nulitatea judiciara  229
6. Nulitatea amiabila si nulitatea judiciara  230
 3. Cauzele de nulitate  230
 4. Efectele nulitatii _ 231
1. Principiile efectelor nulitatii 232
Cuprins
XVII
1.1. Principiul retroactivitatii efectelor nulitatii 232
1.1.1. Exceptii 233
1.2. Principiul repunerii partilor in situatia anterioara
(restitutio in integrum) 234
1.2.1. Exceptii 234
1.2.2. Restituirea prestatiilor_ 235
1.3. Principiul anularii actului subsecvent ca urmare
a anularii actului initial (resoluto iure dantis,
resolvitur ius accipientis) _ 237
1.3.1. Exceptii 237
2. Principii care inlatura nulitatea _ 239
2.1. Principiul conversiunii actului juridic _ 240
2.1.1. Conditii  240
2.1.2. Aplicatii  241
2.2. Principiul validitatii aparentei in drept  241
2.3. Principiul raspunderii civile delictuale  242
 5. Delimitarea nulitatii de alte cauze de ineficacitate a
actului juridic  243
1. Rezolutiunea  243
2. Rezilierea _ 243
3. Revocarea  244
4. Reductiunea _ 244
5. Caducitatea _ 245
6. Inopozabilitatea  245
7. Clauzele considerate nescrise _ 245
Capitolul IV. Dovada drepturilor civile (probele)  248
Sectiunea I. Notiunea, obiectul, sarcina si importanta probei.
Reguli de admisibilitate  248
1. Notiune_ 248
2. Obiectul probei _ 249
3. Sarcina probei _ 250
4. Importanta probei _ 251
5. Reguli de admisibilitate  251
Sectiunea a II-a. Mijloacele de proba _ 251
 1. Inscrisurile _ 251
1. Notiune si clasificare  251
2. Inscrisul autentic 253
3. Inscrisul sub semnatura privata  255
3.1. Notiune _ 255
Drept civil. Partea generala. Persoanele
XVIII
3.2. Formalitatea multiplului exemplar _ 256
3.3. Mentiunea„bun si aprobat”  257
3.4. Forta probanta 258
3.5. Data 259
4. Inscrisul in forma electronica  259
5. Inscrisurile nepreconstituite _ 260
5.1. Mentiunile facute de creditor pe titlul de creanta 260
5.2. Registrele, cartile si hartiile casnice _ 261
5.3. Scrisorile  262
 2. Marturia (proba cu martori)  262
1. Notiune. Trasaturi_ 262
2. Admisibilitatea probei cu martori _ 263
2.1. Interdictia de a se dovedi cu martori existenta
actelor juridice de o valoare mai mare de 250 lei_ 264
2.2. Interdictia de a se dovedi cu martori impotriva si
peste cuprinsul unui inscris _ 265
2.3. Exceptii _ 266
 3. Marturisirea  268
1. Notiunea si caracterul juridic al marturisirii 268
2. Felurile marturisirii  268
3. Interogatoriul  269
 4. Prezumtiile _ 270
1. Notiune_ 270
2. Clasificarea prezumtiilor 271
2.1. Prezumtiile legale _ 271
2.2. Prezumtiile simple sau ale omului _ 273
 5. Expertiza  274
 6.Cercetarea la fata locului  275
Capitolul V. Prescriptia extinctiva  276
Sectiunea I. Consideratii generale 276
1. Notiune_ 276
2. Sediul materiei _ 277
3. Caracterul normelor _ 277
4. Natura juridica _ 281
5. Functiile prescriptiei extinctive _ 282
6. Efectul prescriptiei extinctive  282
7. Principiile efectului prescriptiei extinctive _ 283
Cuprins
XIX
Sectiunea a II-a. Domeniul prescriptiei extinctive  285
 1. Domeniul prescriptiei extinctive in cadrul drepturilor
patrimoniale _ 285
1. Drepturile de creanta  285
2. Drepturile reale accesorii _ 286
3. Drepturile reale principale  286
 2. Domeniul prescriptiei extinctive in cadrul drepturilor
nepatrimoniale _ 289
 3. Probleme speciale referitoare la domeniul prescriptiei
extinctive _ 290
1. Valorificarea dreptului subiectiv civil pe calea exceptiei 290
2. Actiunea in constatare _ 290
3. Actiunile mixte _ 291
4. Dualitatea de actiuni_ 291
5. Actiuni privind un drept secundar_ 292
6. Actiuni in repararea unui prejudiciu moral  292
7. Actiuni in restituirea prestatiilor executate in baza unui
act juridic anulat (desfiintat) _ 293
Sectiunea a III-a. Termenele de prescriptie extinctiva_ 293
1. Notiune_ 293
2. Clasificare_ 294
2.1. Termenul general _ 294
2.2. Termene speciale _ 294
Sectiunea a IV-a. Cursul prescriptiei extinctive  296
 1. Inceputul prescriptiei extinctive _ 296
1. Regula generala 296
2. Reguli speciale_ 297
 2. Suspendarea prescriptiei extinctive  302
1. Notiune_ 302
2. Cauzele de suspendare  303
3. Efectele suspendarii prescriptiei extinctive 306
 3. Intreruperea prescriptiei extinctive_ 307
1. Notiune_ 307
2. Cauzele de intrerupere_ 308
3. Efectele intreruperii prescriptiei extinctive  311
 4. Repunerea in termenul de prescriptie extinctiva  312
1. Notiune_ 312
2. Cauzele de repunere in termen  313
3. Efectul repunerii in termen  314
Drept civil. Partea generala. Persoanele
XX
 5. Implinirea prescriptiei extinctive_ 314
Sectiunea a V-a. Delimitarea prescriptiei extinctive_ 315
1. Uzucapiunea (prescriptia achizitiva)_ 315
2. Termenul extinctiv, ca modalitate a actului juridic civil_ 316
3. Decaderea  316
Capitolul VI. Persoanele  318
Subcapitolul I. Persoana fizica  318
Sectiunea I. Individualizarea persoanei fizice _ 318
Subsectiunea I. Notiune 318
Subsectiunea II. Mijloace de individualizare  319
 1. Numele 319
1. Notiune_ 319
2. Dobandirea (stabilirea) numelui si a prenumelui _ 320
2.1. Numele si prenumele copilului din casatorie _ 321
2.2. Numele si prenumele copilului din afara casatoriei  323
2.3. Numele si prenumele copilului nascut din parinti
necunoscuti _ 323
3. Modificarea numelui de familie_ 324
3.1. Schimbari in filiatia persoanei fizice _ 324
3.2. Schimbari determinate de institutia adoptiei _ 326
3.3. Schimbari determinate de institutia casatoriei 326
4. Schimbarea numelui de familie si a prenumelui pe cale
administrativa  328
5. Retranscrierea numelui de familie si a prenumelui _ 332
6. Alte mijloace de individualizare, asemanatoare numelui _ 333
6.1. Pseudonimul _ 333
6.2. Porecla _ 334
6.3. Codul numeric personal_ 334
6.4. Identificarea pe baza amprentelor genetice _ 334
 2. Domiciliul  335
1. Notiune_ 335
2. Felurile domiciliului 336
2.1. Domiciliul de drept comun _ 336
2.2. Domiciliul legal 336
2.3. Domiciliul ales sau conventional  338
2.4. Domiciliul profesional_ 339
2.5. Resedinta _ 339
 3. Starea civila  340
1. Notiune_ 340
Cuprins
XXI
2. Continutul starii civile  341
2.1. Calitati privind filiatia persoanei fizice  341
2.2. Calitati privind starea conjugala a persoanei fizice  349
2.3. Sexul _ 350
2.4. Cetatenia  351
2.5. Varsta  351
3. Sursele starii civile  351
3.1. Faptele de stare civila  352
3.2. Actele juridice de stare civila _ 356
3.3. Hotararile judecatoresti _ 359
4. Actele de stare civila (ca inscrisuri) _ 360
4.1. Notiune _ 360
4.2. Anularea, modificarea si completarea actelor
de stare civila si ale mentiunilor de pe acestea  360
4.3. Rectificarea actelor de stare civila_ 361
4.4. Reconstituirea si intocmirea ulterioara a actelor
de stare civila  362
5. Inregistrarile de stare civila 363
6. Proba starii civile _ 365
Sectiunea a II-a. Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace
de drept civil_ 366
 1. Protectia incapabililor_ 367
1. Protectia minorului  367
1.1. Autoritatea parinteasca _ 367
1.1.1. Notiune  367
1.1.2. Continutul autoritatii parintesti  368
1.1.3. Locuinta copilului  369
1.1.4. Exercitarea autoritatii parintesti _ 369
1.1.5. Solutionarea neintelegerilor dintre parinti 370
1.1.6. Raspunderea parintilor  371
1.1.7. Incetarea autoritatii parintesti _ 373
1.2. Masuri de protectie speciala a minorului  373
1.3. Tutela_ 374
1.3.1. Notiune  374
1.3.2. Caractere juridice  375
1.3.3. Principiile tutelei _ 376
1.3.4. Cazurile de instituire a tutelei _ 376
1.3.5. Numirea tutorelui  377
1.3.6. Consiliul de familie _ 379
Drept civil. Partea generala. Persoanele
XXII
1.3.7. Exercitarea tutelei 381
1.3.8. Raspunderea tutorelui  388
1.3.9. Incetarea tutelei _ 389
1.4. Curatela speciala a minorului  390
2. Protectia persoanelor fizice cu tulburari psihice 391
2.1. Protectia persoanelor cu tulburari psihice,
potrivit Legii nr. 487/2002 _ 392
2.1.1. Notiunea de persoana cu tulburari psihice _ 392
2.1.2. Internarea intr-o unitate de psihiatrie _ 392
2.1.3. Tratamentul medical obligatoriu _ 396
2.1.4. Capacitatea civila a persoanelor cu tulburari
psihice internate  398
2.1.5. Incetarea internarii _ 398
2.2. Protectia interzisilor judecatoresti _ 398
2.2.1. Notiunea de interdictie judecatoreasca 398
2.2.2. Persoanele care pot fi puse sub interdictie
judecatoreasca _ 399
2.2.3. Conditiile punerii sub interdictie _ 401
2.2.4. Procedura punerii sub interdictie  402
2.2.5. Efectele punerii sub interdictie  403
2.2.6. Actele juridice ale interzisului _ 406
2.2.7. Incetarea interdictiei  407
 2. Protectia unor categorii de persoane capabile. Curatela  407
1. Notiune_ 407
2. Felurile curatelei 408
3. Cazuri de curatela  408
4. Instanta competenta_ 409
5. Persoanele care pot fi curator _ 409
6. Persoanele care pot solicita instituirea curatelei _ 409
7. Numirea curatorului _ 409
8. Capacitatea de exercitiu a celui reprezentat de curator 410
9. Incetarea curatelei  410
Subcapitolul II. Persoana juridica  410
Sectiunea I. Notiunea si elementele constitutive ale persoanei
juridice  410
1. Notiune_ 410
2. Elementele constitutive ale persoanei juridice _ 411
2.1. Organizarea proprie, de sine statatoare  411
2.2. Patrimoniul propriu  412
Cuprins
XXIII
2.3. Scopul propriu  413
Sectiunea a II-a. Clasificarea persoanelor juridice _ 413
1. Persoane juridice de drept public si persoane juridice
de drept privat _ 414
1.1. Persoanele juridice de drept public  414
1.2. Persoanele juridice de drept privat  415
2. Persoane juridice cu scop patrimonial si fara scop
patrimonial  416
3. Persoane juridice romane si persoane juridice straine_ 416
4. Persoane juridice infiintate prin actul de infiintare al
organului competent si persoane juridice infiintate prin
actul de infiintare al celor care o constituie, autorizat _ 416
5. Persoane juridice pe durata nedeterminata si persoane
juridice pe durata determinata _ 417
6. Persoane juridice cu sediul in Romania si persoane
juridice cu sediul in strainatate_ 417
Sectiunea a III-a. Identificarea persoanei juridice  417
 1. Atributele generale de identificare _ 417
1. Denumirea  417
2. Sediul  418
3. Nationalitatea  419
4. Contul bancar 420
 2. Atributele speciale de identificare _ 420
1. Codul unic de inregistrare  420
2. Capitalul social _ 420
3. Firma  421
4. Marca  421
Sectiunea a IV-a. Regimul persoanei juridice _ 421
1. Infiintarea persoanei juridice  421
1.1. Moduri de infiintare  421
1.2. Nulitatea persoanei juridice  424
1.2.1. Cauzele de nulitate_ 424
1.2.2. Regimul juridic al nulitatii  425
1.2.3. Efectele nulitatii 425
2. Reorganizarea persoanei juridice_ 426
2.1. Notiune _ 426
2.2. Moduri de reorganizare _ 427
2.2.1. Fuziunea_ 427
2.2.2. Divizarea_ 429
Drept civil. Partea generala. Persoanele
XXIV
2.2.3. Transformarea  430
2.3. Opozitia _ 431
3. Incetarea persoanei juridice _ 432
3.1. Notiune si moduri de incetare  432
3.2. Dizolvarea persoanei juridice  432
3.3. Desfiintarea persoanei juridice _ 435
Index 437


Data aparitiei: 10.01.2012
Nr. pagini: 472

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review

Titluri de același autor

Created in 1.0344 sec