Drept civil. Teoria generala a drepturilor reale. Editia 3

Drept civil. Teoria generala a drepturilor reale. Editia 3
-20%
Autor:
Editura:
Anul publicării: 2013
Categoria: General
Preț: 87,20 lei
109,00 lei (-20%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare

DESCRIERE

Lucrare elaborata dupa o metoda didactica, de analiza comparativa, tranzitorie de la vechea reglementare la noul Cod civil.

Preocupare constanta a autorului, materia drepturilor reale este abordata pe larg, aproape exhaustiv, in aceasta lucrare pe care o supune atentiei studentilor si, deopotriva, teoreticienilor si practicienilor dreptului. Locul central il ocupa analiza institutiei fundamentale a dreptului– proprietatea– cu cele doua forme ale sale, proprietatea publica si privata, precum si a celorlalte drepturi reale.

Lucrarea se infatiseaza ca o inspirata imbinare a controversatelor chestiuni doctrinare specifice materiei drepturilor reale, fata de care autorul isi precizeaza argumentat pozitia, cu raspunsul dat de jurisprudenta acestei problematici.
Conceptia care a stat la baza elaborarii acestei lucrari a avut in vedere o metoda didactica, de analiza comparativa, tranzitorie de la vechea reglementare a Codului civil din 1864 la noua reglementare a Legii nr. 287/2009, astfel cum aceasta a fost pusa in aplicare prin Legea nr. 71/2011 si prin O.U.G. nr. 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a noului Cod civil.

In acest sens, autorul a procedat la evidentierea si analizarea sistematica a elementelor de noutate absoluta, raportand intregul demers stiintific la principiile fundamentale pe care se grefau institutiile traditionale care contureaza sfera obiectului de reglementare a materiei drepturilor reale.

Dat fiind faptul ca unele dintre textele legale din Codul civil in vigoare, prin continutul lor, reprezinta o transpunere a conceptiei doctrinare si a practicii judiciare nascute sub imperiul Codului civil din 1864, autorul a pastrat atat opiniile exprimate in literatura de specialitate, cat si pozitia practicii judiciare care raman de actualitate si in noul context juridic creat prin Legea nr. 287/2009.Cuprins

Abrevieri xv

Capitolul 1. Patrimoniul si drepturile patrimoniale 1

Sectiunea 1. Notiune. Elemente 1

1. Consideratii generale 1

2. Reglementare legaIa 1

3. Definitie 3

Sectiunea a 2-a. Elementele patrimoniului. Caractere juridice 6

1. Continutul patrimoniului 6

2. Caracterele juridice generale ale patrimoniului 7

Sectiunea a 3-a. Functiile patrimoniului 13

1. Enumerare 13

2. Patrimoniul si dreptul de gaj general al creditorilor chirografari 13

3. Patrimoniul si subrogatia reala cu titlu universal. 17

4. Patrimoniul si subrogatia reala cu titlu particular 20

5. Patrimoniul si transmisiunea universala sau cu titlu universal. 22

Sectiunea a 4-a. Statica si dinamica patrimoniului 24

1. Preliminarii 24

2. Categorii de acte juridice care se savarsesc In legatura cu patrimoniul. 24

Sectiunea a 5-a. Drepturile patrimoniale 26

1. Clasificarea drepturilor patrimoniale 26

2. Comparatie Intre drepturile reale si drepturile de creanta 27

3. Obligatiile reale 29

4. Clasificarea drepturilor reale 30

Capitolul II. Teoria generala a proprletatll 36

Sectiunea 1. Notiunea, definitia si continutul dreptului de proprietate 36

1. Notiune 36

2. Definitie 37

3. Continutul juridic al dreptului de proprietate 39

Sectiunea a 2-a. Caracterele dreptului de proprietate .44

1. Caracterul absolut. 47

2. Caracterul inviolabil 50

3. Caracterul deplin 54

4. Caracterul exclusiv 55

5. Caracterul perpetuu si transmisibil 56

Sectiunea a 3-a. Limitele dreptului de proprietate 57

1. Consideratii generale 58

2. limitari stabilite prin vointa titularului dreptului de proprietate 59

3. limitari stabilite de lege 68

4. limitari datorate proprietatii comune 75

VI

Drept civil. Teoria generala a drepturilor reale

5. limitari privind autorizarea prealabila 76

6. limitari rezultand din exercitarea atributelor dreptului de proprietate publica 76

7. limitari impuse prin legi speciale circulatiei juridice a unor bunuri

cu regim special 78

8. limitari izvorate din raporturile de vecinatate 79

Sectiunea a 4-a. Exproprierea pentru cauza de utilitate publica 96

1. Consideratii generale 96

2. Reglementare legaIa 96

3. Bunuri supuse exproprierii 98

4. Procedura exproprierii 100

5. Efectele exproprierii 1 03

6. Masuri speciale de protectie a expropriatului 106

7. Exploatarea subsolului oricarei proprietati imobiliare pentru lucrari

de interes general 109

Capitolul III. Proprietatea publica 112

Sectiunea 1. Notiunea si definitia dreptului de proprietate publica 112

Sectiunea a 2-a. Reglementarea legala a dreptului de proprietate publica 114

1. Reglementarea dreptului de proprietate publica In Constitutie 114

2. Reglementarea dreptului de proprietate publica In Codul civil In vigoare, In

conformitate cu Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica 116

Sectiunea a 3-a. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate publica 122

1. Notiune 122

2. Inalienabilitatea 122

3. Imprescriptibilitatea 125

4. Insesizabilitatea 127

Sectiunea a 4-a. Domeniul public. Notiune. Definitie 128

1. Notiuni generale 128

2. Definitie 129

Sectiunea a 5-a. Domeniul public - obiect al dreptului de proprietate publica.

Bunurile ce fac parte din domeniul public 132

1. Chestiuni preliminarii 132

2. Bunurile ce fac parte din domeniul public potrivit Constitutiei Romaniei 132

3. Bunurile care fac parte din domeniul public potrivit Codului civil din 1864 132

4. Bunuri care fac parte din domeniul public potrivit Legii nr. 213/1998 133

5. Bunurile care fac parte din domeniul public potrivit Codului civil In vigoare 135

6. Clasificarea bunurilor ce formeaza domeniul public 136

7. Criterii de includere a bunurilor In domeniul public 138

Sectiunea a 6-a. Formarea domeniului public 141

1. Reglementare 141

2. Dobandirea proprietatii publice pe cale naturaIa 142

3. Dobandirea proprietatii publice prin achizitii publice 142

4. Dobandirea proprietatii publice prin expropriere pentru

cauza de utilitate publica 147

5. Dobandirea proprietatii publice prin acte de donatie sau legate acceptate 147

Cuprins

VII

6. Dobandirea proprietatii publice prin trecerea unor bunuri din domeniul privat al

statului sau unitatilor administrativ-teritoriale, In domeniul public al acestora 148

7. Dobandirea proprietatii prin conventie cu titlu oneros 150

8. Dobandirea proprietatii prin alte moduri prevazute de lege 150

Sectiunea a 7 -a. Delimitarea domeniului public de interes national

de domeniul public de interes local 151

1. Criterii de delimitare prevazute de Legea nr. 18/1991, Legea nr. 215/2001

si In hotarari de Guvern 151

2. Criterii de delimitare prevazute de Legea nr. 213/1998 152

Sectiunea a 8-a. Delimitarea domeniului public de domeniul privat... 154

1. Reglementare 154

2. Criteriul naturii sau afectarii bunului uzului sau interesului public 155

3. Criteriul declaratiei legii 156

Sectiunea a 9-a. Regimul juridic al dreptului de proprietate publica 158

1. Consideratii generale asupra formelor de exercitare a dreptului

de proprietate publica 161

2. Dreptul de administrare 160

3. Concesionarea bunurilor ce fac parte din domeniul public 168

4. Inchirierea bunurilor ce fac parte din domeniul public 180

5. Darea In folosinta gratuita a bunurilor din domeniul public 182

Sectiunea a 1 O-a. Stingerea dreptului de proprietate publica 183

1. Moduri de stingere 183

Capitolul IV. Proprietatea privata 186

Sectiunea 1. Notiuni introductive 186

1. Consideratii generale. Definitie 186

2. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate privata 188

Sectiunea a 2-a. Titularii dreptului de proprietate privata 191

1. Enumerare 194

2. Persoanele fizice - titulare ale dreptului de proprietate privata 191

3. Alte incapacitati ale persoanelor fizice de a fi titularele dreptului

de proprietate 200

4. Persoanele juridice - titulare ale dreptului de proprietate privata 201

5. Statul si unitatile administrativ-teritoriale - titulare ale dreptului

de proprietate privata 205

Sectiunea a 3-a. Domeniul privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale 206

1. NoUune.ConUnut 206

2. Formarea domeniului privat al statului 207

3. Formarea domeniului privat al unitatilor administrativ-teritoriale 209

4. Importanta distinctiei Intre domeniul public si domeniul privat al statului

sau al unitatilor administrativ-teritoriale 211

5. Criteriile distinctiei Intre domeniul public si domeniul privat al statului

sau al unitatilor administrativ-teritoriale 213

Sectiunea a 4-a. Regimul juridic al circulatiei terenurilor 214

1. Regimul instituit de Legea nr. 247/2005 - Titlul X 214

VIII

Drept civil. Teoria generala a drepturilor reale

2. Regimul juridic actual al circulatiei terenurilor 218

3. Modalitati de realizare a circulatiei juridice a terenurilor 219

4. Cazuri de inalienabilitate a terenurilor 251

Sectiunea a 5-a. Reconstituirea dreptului de proprietate privata asupra imobilelor

constructii si terenuri preluate abuziv de catre stat 256

1. Reconstituirea dreptului de proprietate privata asupra imobilelor

cu destinatie de locuinta, In conditiile Legii nr. 112/1995 256

2. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra imobilelor preluate In mod abuziv de catre stat sau alte persoane juridice, prin prisma

Legii nr. 10/2001, modificata prin Legea nr. 247/2005 266

3. Exercitarea dreptului de restituire 286

4. Finalizarea procesului de restituire, In natura sau prin echivalent a imobilelor

preluate abuziv prin prisma Legii nr. 165/2013 296

Sectiunea a 6-a. Constituirea oneroasa a dreptului de proprietate

asupra imobilelor constructii 302

1. Aspecte generale 305

2. Dobandirea de catre persoanele fizice Indreptatite a unor spatii de locuit In

conditiile Legii nr. 112/1995 302

3. Suspendarea ape legis a vanzarii imobilelor In conditiile art. 9 din

Legea nr. 112/1995, prin prevederile Legii nr. 10/2001 305

4. Executarea silita atipica a obligatiei statului de a vinde imobilele

In conditiile art. 9 din Legea nr. 112/1995 306

5. Natura juridica a dreptului subdobanditorului In conditiile

art. 9 din Legea nr. 112/1995 308

6. Inalienabilitatea temporara a imobilelor dobandite In conditiile

art. 9 din Legea nr. 112/1995 309

7. Dobandirea de catre persoanele fizice Indreptatite a unor spatii de locuit sau cu alta destinatie, In conditiile Decretului-lege nr. 61/1990 si ale

Legii nr. 85/1992. Prezentare generala 311

Sectiunea a 7 -a. Regimul juridic al circulatiei constructiilor proprietate privata 317

1. Regimul juridic al Instrainarii constructiilor prin acte Intre vii guvernat

de principiul consensualismului consacrat de Codul civil din 1864 320

2. Regimul juridic actual al circulatiei constructiilor 319

Capitolul V. Modalitalile dreptului de proprietate 321

Sectiunea 1. Proprietatea rezolubila (revocabiIa) 322

1. Definitie. Sediul materiei 322

2. Izvoare 323

3. Importanta proprietatii rezolubile 324

4. Efectele proprietatii rezolubile 328

Sectiunea a 2-a. Proprietatea anulabila 333

1. Definitie. Sediul materiei 336

2. Cauzele si regimul juridic al nulitatii relative 334

3. Efectele proprietatii anulabile. Principii 335

Cuprins

IX

4. Asemanari si deosebiri Intre proprietatea rezolubila

si proprietatea anulabila 340

Sectiunea a 3-a. Proprietatea comuna 341

1. Notiune 341

2. Importanta 342

3. Forme 343

Capitolul VI. Dezmembramintele dreptului de proprietate 418

Sectiunea 1. Consideratii generale privind dezmembramintele

dreptului de proprietate .418

1. Notiune 418

2. Enumerare 421

3. Mod de constituire 421

Sectiunea a 2-a. Dreptul de uzufruct... .422

1. Notiune. Reglementare legala .422

2. Caracterele juridice ale uzufructului 424

3. Obiectul dreptului de uzufruct. .427

4. Moduri de dobandire 429

5. Drepturile uzufructuarului 432

6. Obligatiile uzufructuarului 439

7. Drepturile nudului proprietar .443

8. Obligatiile nudului proprietar 444

9. Incetarea dreptului de uzufruct .445

10. Lichidarea uzufructului 448

Sectiunea a 3-a. Dreptul de uz si dreptul de abitatie .449

1. Caracteristici comune 449

2. Dreptul de uz. Notiune .450

3. Dreptul de abitatie. Notiune .452

4. Drepturile titularului dreptului de abitatie .454

5. Obligatiile titularului dreptului de abitatie .455

6. Incetarea dreptului de abitatie 455

7. Dreptul de abitatie stabilit prin lege .455

Sectiunea a 4-a. Dreptul de servitute .457

1. Notiune. Reglementare legala .457

2. Caractere juridice 458

3. Clasificarea servitutilor. Moduri de clasificare .460

4. Servituti de interes public si servituti de interes privat... .461

5. Servitutile stabilite prin fapta omului .462

6. Moduri de constituire 462

7. Servituti stabilite prin titlu .462

8. Servituti stabilite prin uzucapiune .463

9. Servituti stabilite prin destinatia proprietarului .464

10. Exercitarea dreptului de servitute .465

11. Drepturile care revin proprietarului fondului dominant .466

12. Obligatiile proprietarului fondului dominant... .466

x

Drept civil. Teoria generala a drepturilor reale

13. Drepturile proprietarului fondului aservit .467

14. Obligatiile proprietarului fondului aservit 467

15. Stingerea servitutilor 468

16. Actiunile prin care este aparat dreptul de servitute .469

Sectiunea a 5-a. Dreptul de superficie .4 70

1. Notiune 470

2. Caractere juridice 472

3. Formele dreptului de superficie .472

4. Moduri de constituire a dreptului de superficie. Enumerare .473

5. Exercitarea dreptului de superficie .479

6. Stingerea dreptului de superficie .481

Sectiunea a 6-a. Drepturile reale de folosinta .483

1. Dreptul real de folosinta agricola asupra terenurilor proprietatea unitatilor

administrativ-teritoriale 483

2. Dreptul real de folosinta asupra terenurior aferente locuintelor cumparate In

conditiile Decretului-lege nr. 61 /1990 .487

3. Dreptul de folosinta special asupra terenurilor dobandit de cetatenii straini

si de apatrizi 488

Capitolul VII. Posesia 489

Sectiunea 1. Notiune. Definitie. Natura juridica .489

1. Notiune 489

2. Definitie 489

3. Natura juridica 491

Sectiunea a 2-a. Caracterele posesiei .492

Sectiunea a 3-a. Elementele constitutive ale posesiei .492

1. Elementele posesiei 492

2. Elementul material (corpus) 492

3. Elementul intentional (animus) 493

Sectiunea a 4-a. Posesia si detentia precara .495

1. Comparatie Intre detentia precara si posesie .495

2. Intervertirea detentiei precare 497

Sectiunea a 5-a. Dobandirea si pierderea posesiei 500

1. Dobandirea posesiei 500

2. Dovada posesiei 501

3. Pierderea posesiei 502

4. Calitatile posesiei 503

5. Viciile posesiei 506

Sectiunea a 6-a. Efectele posesiei 511

1. Enumerare 511

2. Prezumtia de proprietate In favoarea posesorului 511

3. Apararea posesiei prin intermediul actiunilor posesorii 513

4. Caracterele actiunilor posesorii 516

5. Felurile actiunilor posesorii 516

6. Dobandirea fructelor prin posesie de buna-credinta 522

7. Necesitatea unui titlu translativ de proprietate 524

Cuprins

XI

Capitolul VIII. Moduri generale de dobandire a dreptului de proprietate

si a celorlalte drepturi reale reglementate de Codul civil 526

Sectiunea 1. Notiuni generale. Moduri de dobandire 526

1. Notiune. Reglementare 526

2. Moduri de dobandire 528

Sectiunea a 2-a. Clasificarea modurilor de dobandire 528

1. Notiune 528

Sectiunea a 3-a. Accesiunea sau incorporatiunea, ca mod de

dobandire a dreptului de proprietate 530

1. Notiunea accesiunii 530

2. Felurile accesiunii 532

3. Accesiunea imobiliara naturala 532

4. Accesiunea imobiliara artificiala 536

5. Accesiunea mobiliara 560

Sectiunea a 4-a. Uzucapiunea (prescriptia achizitiva), ca mod de dobandire a

proprietatii asupra bunurilor imobile 563

1. Consideratii generale privind notiunea si natura uzucapiunii 563

2. Domeniul de aplicare a uzucapiunii 565

3. Posesia - conditie esentiala a uzucapiunii 566

4. Practica judiciara 568

5. Reglementarea dobandirii drepturilor reale imobiliare prin uzucapiune,

In cazul succesiunii legilor In timp 569

6. Jonctiunea posesiilor 573

7. Intreruperea prescriptiei achizitive 577

8. Suspendarea prescriptiei achizitive 587

9. Uzucapiunea In sistemul Codului civil din 1864 588

10. Uzucapiunea In regimul de carte funciara 596

11. Uzucapiunea In Codul civil In vigoare 599

12. Efectele uzucapiunii 602

Sectiunea a 5-a. Posesia de buna-credinta ca mod de dobandire

a dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile 604

1. Consideratii generale. Semnificatia art. 1909 alin. (1) C.civ. din 1864 604

2. Dobandirea proprietatii bunurilor mobile prin posesia de buna-credinta

In Codul civil In vigoare 606

3. Conditiile dobandirii dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile

prin posesie de buna-credinta 608

4. Exceptii de la aplicarea dispozitiilor art. 937 alin. (1) C.civ 611

5. Situatia dobandirii bunului imobil pierdut sau furat 611

Sectiunea a 6-a. Alte moduri de dobandire a proprietatii si a celorlalte

drepturi reale 613

1. Conventia sau contractul, ca mod de dobandire a dreptului

de proprietate si a altor drepturi reale 613

2. Principii 614

3. Exceptii 615

4. Legea ca mod de dobandire a drepturilor reale 616

XII

Drept civil. Teoria generala a drepturilor reale

5. Hotararea judecatoreasca - mod de dobandire a drepturilor reale 618

6. Traditiunea ca mod de dobandire a proprietatii 620

7. Ocupatiunea ca mod de dobandire a proprietatii 622

Capitolul IX. Apararea dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale 626

Sectiunea 1. Consideratii generale privind mijloacele juridice de protectie

a dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale 626

1. Preliminarii 626

2. Mijloace nespecifice de protectie a dreptului de proprietate

si a celorlalte drepturi reale 626

3. Mijloace directe de protectie a dreptului de proprietate

si a celorlalte drepturi reale 627

4. Deosebirea dintre actiunile posesorii si actiunile petitorii 627

Sectiunea a 2-a. Actiunea In revendicare 628

1. Definitie. Reglementare legaIa 628

2. Deosebirea de alte actiuni 629

3. Caracterele actiunii In revendicare 631

4. Conditiile exercitarii actiunii In revendicare. Consideratii generale 632

5. Titularii actiunii In revendicare 632

6. Domeniul de aplicare 636

Sectiunea a 3-a. Revendicarea bunurilor imobile 637

1. Preliminarii 637

2. Proba dreptului de proprietate 637

3. Comparatia titlurilor 639

4. Actiunea In revendicare imobiliara este, In principiu, imprescriptibiIa 642

5. Efectele specifice ale actiunii In revendicare imobiliara 642

6. Revendicarea bunurilor imobile In sistemul publicitatii prin carti funciare 645

Sectiunea a 4-a. Revendicarea de catre fostul proprietar a imobilelor preluate

abuziv de catre stat sau alte persoane juridice In perioada

6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 647

1. Evolutia jurisprudentei 647

2. Revendicarea de catre fostul proprietar a imobilelor preluate"fara titlu"

si"fara titlu valabil" sau"prin vicierea consimtamantului" 649

3. Actiunea In revendicare a adevaratului proprietar Impotriva

subdobanditorului de buna-credinta al unui imobil preluat abuziv de stat... 652

Sectiunea a 5-a. Revendicarea bunurilor mobile 655

1. Consideratii generale 655

2. Domeniul de aplicare al actiunii In revendicare mobiliara 656

3. Cazurile In care poate fi exercitata actiunea In revendicare

a unor bunuri mobile 657

Sectiunea a 6-a. Efectele actiunii In revendicare 662

1. Aspecte generale 667

2. Principalele efecte ale actiunii In revendicare 662

Sectiunea a 7 -a. Alte actiuni petitorii 664

1. Actiunea In granituire 664

Cuprins

XIII

2. Actiunea confesorie 666

3. Actiunea negatorie 667

Capitolul X. Publicitatea imobiliara 668

Sectiunea 1. Consideratii generale privind notiunea de publicitate

In dreptul civil roman 668

1. Notiunea de publicitate. Justificare 668

2. Forme de publicitate. Enumerare 669

Sectiunea a 2-a. Consideratii generale asupra publicitatii imobiliare 670

1. Notiunea de publicitate imobiliara 670

2. Justificarea publicitatii imobiliare 671

3. Caracterele publicitatii imobiliare. Enumerare 671

4. Sisteme de publicitate imobiliara. Enumerare 672

Sectiunea a 3-a. Sistemele de publicitate imobiliara din Romania.

Prezentare generala 673

Sectiunea a 4-a. Sistemul registrelor de transcriptiuni si inscriptiuni 674

1. Prezentare generala 674

2. Origine 675

3. Sediul materiei 675

4. Felurile Inscrierilor. Enumerare 676

5. Neajunsurile sistemului publicitatii personale 679

Sectiunea a 5-a. Sistemul de publicitate al cartilor funciare 679

1. Prezentare generala 679

2. Evolutia reglementarii prin prisma succesiunii legilor In timp 680

3. Caracteristici generale 681

4. Cartea funciara. Definitie 682

5. Alcatuirea cartii funciare 682

6. Documentele anexa 682

7. Obiectul cartii funciare 683

8. Inscrierile In cartea funciara. Enumerare 684

9. Principiile ce stau la baza sistemului de publicitate imobiliara

prin carti funciare. Generalitati 686

10. Actiunile de carte funciara 689

Sectiunea a 6-a. Noile carti funciare. Cadru legislativ 693

1. Punerea In aplicare a Legii nr. 7 /1996 693

2. Caracteristicile aplicarii Legii nr. 7 /1996 695

Sectiunea a 7 -a. Noile carti funciare. Notiune. Structura 696

1. Notiunea de carte funciara 696

2. Structura cartilor funciare 697

3. Documentele conexe 698

Sectiunea a 8-a. Obiectul cartilor funciare 699

1. Chestiuni prealabile 699

2. Corpul de proprietate 700

3. Drepturile tabulare 701

XIV

Drept civil. Teoria generala a drepturilor reale

Sectiunea a 9-a. Principiile sistemului de publicitate imobiliara

al noilor carti funciare 702

1. Principiile de carte funciara 702

2. Principiul opozabilitatii 703

3. Principiul publicitatii integrale 705

4. Principiul legalitatii 706

5. Principiul oficialitatii 706

6. Principiul neutralitatii 707

7. Principiul specialitatii 707

8. Principiul prioritatii 707

9. Principiul relativitatii 708

10. Principiul fortei probante 709

Sectiunea a 1 O-a. Inscrierile In cartea funciara 710

1. Aspecte generale 71 O

2. Intabularea 711

3. Inscrierea provizorie 712

4. Notarea 713

5. Efectele inscrierilor de carte funciara 714

6. Efectul opozabilitatii fata de terti 715

7. Efectul informarii tertilor 717

8. Procedura de efectuare a inscrierilor In cartea funciara 717

Sectiunea a 11-a. Actiunile de carte funciara 719

1. Utilitate 719

2. Actiunea In prestatie tabulara 719

3. Actiunea In rectificare. Notiune 729

Sectiunea a 12-a. Publicitatea imobiliara In sistemul Codului civil In vigoare 735

1. Consideratii generale 735

2. Corelatie Intre reglementarile cuprinse In Legea nr. 7/1996 si

dispozitiile din Codul civil In vigoare In materie 736

3. Scopul si obiectul cartii funciare 736

4. Inscrierea In cartea funciara 737

5. Actiunile In justitie specifice cartii funciare 746

6. Raspunderea pentru tinerea defectuoasa a cartii funciare 749
Data aparitiei: 21 Oct 2013
Nr pagini : 768

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review
Created in 1.5655 sec