Drept comercial roman (Gheorghe Cristian)

Drept comercial roman (Gheorghe Cristian)
-20%
Editura:
Anul publicării: 2013
Categoria: General
Preț: 103,20 lei
129,00 lei (-20%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare

DESCRIERE

Primul curs de Drept comercial roman care are in vedere prevederile Codului insolventei.


Lucrarea Drept comercial roman reprezinta rezultatul a circa zece ani de cercetare si predare in domeniul dreptului comercial. Evolutiile noi din domeniu ne-au determinat la o interpretare unitara proprie a domeniului comercial. Structura propusa este una noua, cu accentuarea institutiilor de drept comercial (societatea simpla, administrarea bunurilor altuia, fiducia, sistemul sanctionator) si a altor persoane de drept comercial (grupul de interes economic, societatea europeana etc.). Materia insolventei este prezentata la zi, cu observarea modificarilor normative operate prin Codul insolventei care unifica reglementarile anterioare privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa. Intrarea in vigoare a Noului Cod civil si asimilarea unei abordari bazata pe unitatea dreptului privat, cu observarea statului special al profesionistilor, a suscitat pozitii doctrinare diferite, de la aruncarea in uitare a intregii constructii doctrinare a dreptului comercial clasic pana la minimizarea noutatii reglementarii, dupa modelul doctrinei interbelice dominante aferente Codului civil italian. Desfiintarea dihotomiei drept comercial - drept civil, care a ocupat o parte importanta din propedeutica comerciala, dar si din disputele cu traditie din doctrina aprofundata, parea a lasa un vid in stiinta dreptului si in programele scolare. La data redactarii acestui curs este insa format un curent dominant in doctrina: dreptul comercial continua sa existe. Conformatia exacta a noului drept comercial, ca subramura de drept privat, suscita insa reprezentari diferite, lucru tradus in perceptia diferita a stiintei dreptului comercial. Dreptul comercial va supravietui in mod sigur prin subdiviziunile sale bine coagulate care s-au sustras codificarii unice: dreptul societatilor, al intreprinderilor in dificultate, al titlurilor de valoare, al institutiilor de credit, al pietei de capital, al concurentei etc. Tocmai aceste centre de reglementare care amenintau unitatea dreptului comercial clasic ii asigura acum supravietuirea. Regruparea conceptuala in institutii precum intreprinderea, activitatea economica sau categoria profesionistilor asigura teorii de aproximare a unei realitati amorfe formate din toate domeniile speciale desprinse din dreptul comercial care nu au sucombat odata cu codificarea prezenta a dreptului privat. In plus, lucrarea cuprinde 31 de teme de dezbatere, 96 de subiecte de sinteza si 30 de grile in vederea pregatirii studentilor pentru examenele de la sfarsit de semestru.Cuprins

Cuvant-inainte XV

Abrevieri XVII

TITLUL 1. Introducere in dreptul comercial 1

Capitolul 1. Notiuni introductive privind dreptul comercial 2

Capitolul II. Sisteme normative de drept comercial.. .4

Capitolul III. Evolutia dreptului comercial din Romania 13

Capitolul IV. Izvoarele dreptului comercial... 15

Capitolul V. Stiinta dreptului comercial roman 21

Teme de dezbatere si teste 28

Bibliografie specifica 30

TITLUL II. Profesionistul si intreprinderea in dreptul comercial.. 31

Capitolul 1. Notiunile noului drept comercial 32

Capitolul II. Profesionistul 36

Capitolul III. Intreprinderea .41

Capitolul IV. Intreprinderi economice individuale si colective .47

Sectiunea 1. Intreprinderi individuale .4 7

Sectiunea a 2-a. Intreprinderile colective 50

Capitolul V. Dobandirea calitatii de profesionist 58

Capitolul VI. Conditiile de exercitare a activitatii economice (comerciale) 63

Capitolul VII. Obligatiile profesionistilor-comercianti 70

Sectiunea 1. Publicitate si raportare 70

Sectiunea a 2-a. Caracterul licit al activitatii economice 74

Teme de dezbatere si teste 80

Bibliografie specifica 82

TITLUL III. Obligatiile nascute in legatura cu exploatarea unei intreprinderi 83

Capitolul 1. Obligatii civile. Principii generale in sarcina profesionistilor. 84

Capitolul II. Notiunea de patrimoniu 88

Sectiunea 1. Abordari teoretice 88

Sectiunea a 2-a. Diviziuni patrimoniale 90

Capitolul III. Diviziuni si afectatiune de mase patrimoniale 93

Capitolul IV. Fondul de comert 96

Capitolul V. Regulile speciale privind executarea obligatiilor profesionistilor 1 02

Capitolul VI. Probatiunea obligatiilor profesionistilor 1 09

Teme de dezbatere si teste 113

Bibliografie specifica 114

TITLUL IV. Institutii de drept comercial 115

Capitolul 1. Contractul de societate 116

Sectiunea 1. Societatea simpla 119

VIII

Drept comercial roman

Sectiunea a 2-a. Functionarea societatii simple 123

Sectiunea a 3-a. Incetarea societatii simple 130

Capitolul II. Contractul de fiducie 13 6

Sectiunea 1. Notiune 136

Sectiunea a 2-a. Efectele contractului de fiducie 140

Sectiunea a 3 -a. Incetarea contractului de fiducie 147

Capitolul III. Administrarea bunurilor altuia 148

Sectiunea 1. Notiune 148

Sectiunea a 2-a. Efectele administrarii 151

Sectiunea a 3 -a. Incetarea administrarii 15 8

Capitolul IV. Sistemul sanctionator de drept privat 160

Sectiunea 1. Introducere 160

Sectiunea a 2-a. Caracteristicile sanctiunii civile 163

Sectiunea a 3-a. Tipuri de sanctiuni civile 167

Subsectiunea 1. Specii de sanctiuni. Abuzul de drept, ineficacitatea

si inexistenta actului juridic 167

Subsectiunea a 2-a. Specii de sanctiuni. Raspunderea juridica, penalitatile

pentru neexecutare, prescriptia si decaderea 1 71

Subsectiunea a 3-a. Specii de sanctiuni. Nulitatea l79

Sectiunea a 4-a. Nulitatea in domeniul comercial.. 195

Subsectiunea 1. Introducere 195

Subsectiunea a 2-a. Abordarea holista 197

Subsectiunea a 3-a. Conturul unei nulitati speciale 199

Subsectiunea a 4-a. Principii 201

Subsectiunea a 5-a. Efecte juridice speciale 203

Sectiunea a 5-a. Nulitati de drept societar. Nulitatea societatii cu personalitate

juridica 206

Subsectiunea 1. Nulitatile sui generis 206

Subsectiunea a 2-a. Problematica nulitatii societatii cu personalitate

juridica 209

Subsectiunea a 3-a. Nulitatea societatii si nulitatea actului constitutiv 212

Subsectiunea a 4-a. Caracteristici si procedura 218

Subsectiunea a 5-a. Remedierea si nulitatea societatii cu personalitate

juridica 221

Subsectiunea a 6-a. Limitele institutiei nulitatii societatii 223

Teme de dezbatere si teste 227

Bibliografie specifica 229

TITLUL V. Societatea cu personalitate juridica. Reguli generale. Constituire 231

Capitolul 1. Introducere 232

Sectiunea 1. Reglementare 234

Sectiunea a 2-a. Vointa sociala si vointa asociatilor 235

Capitolul II. Vointa asociatilor, punctul de plecare in constituirea societatilor 237

Sectiunea 1. Vointa juridica a asociatilor; principii, limite 23 7

Sectiunea a 2-a. Natura juridica a societatii cu personalitate juridica 243

Capitolul III. Reguli comune aplicabile societatilor cu personalitate juridica 252

Sectiunea 1. Caracterele societatii cu personalitate juridica 252

Cuprins

IX

Sectiunea a 2-a. Actul constitutiv, taramul principal de exprimare a vointelor

asociatilor 262

Sectiunea a 3-a. Constituirea societatii cu personalitate juridica 272

Sectiunea a 4-a. Sanctiunile nerespectarii regimului legal al constituirii

societatii cu personalitate juridica 281

Capitolul IV. Societatea - persoana juridica 284

Sectiunea 1. Societatea cu personalitate juridica. Atribute de identificare 284

Sectiunea a 2-a. Capacitatea si vointa juridica 288

Teme de dezbatere si teste 296

Bibliografie specifica 298

TITLUL VI. Societatea cu personalitate juridica. Functionare. Reguli speciale 299

Capitolul 1. Generalitati despre functionarea societatilor. 300

Sectiunea 1. Functia deliberativa 3 O 1

Sectiunea a 2-a. Functia de administrare 303

Sectiunea a 3-a. Functia de supraveghere a gestiunii 308

Capitolul II. Societatea in nume colectiv 310

Capitolul III. Societatea in comandita simpla 315

Capitolul IV. Societatea cu raspundere limitata 317

Sectiunea 1. Introducere 317

Sectiunea a 2-a. Adunarea generala 319

Sectiunea a 3-a. Administratia 323

Sectiunea a 4-a. Cenzorii 324

Sectiunea a 5-a. Partile sociale 324

Subsectiunea 1. Caracteristici si transmisibilitate 324

Subsectiunea a 2-a. Garantiile reale purtand asupra partilor sociale 326

Sectiunea a 6-a. Societatea cu raspundere limitata cu asociat unic 333

Capitolul V. Societatea pe actiuni 336

Sectiunea 1. Actiunile 337

Subsectiunea 1. Tipuri de actiuni 342

Subsectiunea a 2-a. Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor

si constituirea ipotecilor mobiliare 345

Subsectiunea a 3-a. Dobandirea de catre societate a propriilor actiuni 350

Sectiunea a 2-a. Adunarile generale 353

Subsectiunea 1. Constituirea si desfasurarea adunarii generale 361

Subsectiunea a 2-a. Adunarile generale ordinare 365

Subsectiunea a 3-a. Adunarea generala extraordinara 367

Subsectiunea a 4-a. Anularea hotararilor adunarilor generale

ale actionarilor 369

Sectiunea a 3-a. Administrarea societatilor pe actiuni 384

Subsectiunea 1. Sistemul de administrare unitar 385

Subsectiunea a 2-a. Sistemul dualist 395

Subsectiunea a 3-a. Reglementari speciale privind administrarea in general 399

Sectiunea a 4-a. Cenzorii si auditorii societatii .403

Sectiunea a 5-a. Limitele arbitraj ului in privinta organelor institutionale

societare 406

Sectiunea a 6-a. Protectia si drepturile actionarilor in societatile pe actiuni .413

x

Drept comercial roman

Subsectiunea 1. Drepturi patrimoniale .414

Subsectiunea a 2-a. Drepturile nepatrimoniale .416

Subsectiunea a 3-a. Drepturi legale instituite pentru protectia actionarilor.

Minoritatea de actionari .418

Sectiunea a 7 -a. Societatile tranzactionate pe o piata reglementata .427

Subsectiunea 1. Emitentii si admiterea la tranzactionare .427

Subsectiunea a 2-a. Reguli speciale aplicabile societatilor cotate .432

Subsectiunea a 3-a. Guvernanta corporativa .444

Capitolul VI. Societatea in comandita pe actiuni .451

Teme de dezbatere si teste .452

Bibliografie specifica 454

TITLUL VII. Societatea cu personalitate juridica. Modificarea si incetarea .455

Capitolul 1. Modificarea si transformarea societatilor cu personalitate juridica .456

Sectiunea 1. Modificarea societatilor cu personalitate juridica .456

Sectiunea a 2-a. Conditii speciale impuse dupa tipurile de societati .459

Subsectiunea 1. Societatile de capitaluri .460

Subsectiunea a 2-a. Societatile de persoane .463

Sectiunea a 3-a. Modificari uzuale ale actului constitutiv .464

Subsectiunea 1. Majorarea de capital social .465

Subsectiunea a 2-a. Reducerea capitalului social... .476

Subsectiunea a 3-a. Modificari in persoana asociatilor. .480

Subsectiunea a 4-a. Alte modificari statutare .487

Sectiunea a 4-a. Transformarea societatii .492

Capitolul II. Fuziunea si divizarea societatilor cu personalitate juridica .494

Sectiunea 1. Descrierea si specificul operatiunilor de fuziune si divizare .494

Sectiunea a 2-a. Procedura 503

Subsectiunea 1. Proiectul de fuziune sau divizare 503

Subsectiunea a 2-a. Drepturi si garantii ale persoanelor interesate

in procedura 505

Subsectiunea a 3 -a. Aprobarea adunarilor generale 511

Sectiunea a 3 -a. Proceduri speciale 512

Sectiunea a 4-a. Efecte juridice 514

Sectiunea a 5-a. Nulitatea operatiunii de fuziune si divizare 518

Subsectiunea 1. Procedura si limitarile 520

Subsectiunea a 2-a. Efectele nulitatii fuziunii si divizarii 523

Sectiunea a 6-a. Fuziunea transfrontaliera 526

Capitolul III. Dizolvarea si lichidarea societatii 532

Sectiunea 1. Dizolvarea 532

Subsectiunea 1. Modalitati de realizare 533

Subsectiunea a 2-a. Motive speciale de dizolvare 540

Subsectiunea a 3-a. Procedura dizolvarii 542

Subsectiunea a 4-a. Efecte juridice 544

Sectiunea a 2-a. Lichidarea 545

Subsectiunea 1. Procedura generala 545

Subsectiunea a 2-a. Dispozitii speciale 555

Subsectiunea a 3-a. Efecte juridice 558

Cuprins

XI

Teme de dezbatere si teste 562

Bibliografie specifica 564

TITLUL VIII. Alte persoane juridice de drept privat 565

Capitolul 1. Grupul de interes economic (GIE) 566

Sectiunea 1. Introducere 566

Sectiunea a 2-a. Reglementarea romana a grupurilor de interes economic 571

Sectiunea a 3-a. Grupurile europene de interes economic 578

Capitolul II. Societatea europeana (Societas Europaea) 580

Sectiunea 1. Constituirea SE 582

Subsectiunea 1. Constituirea prin fuziune 582

Subsectiunea a 2-a. Constituirea unui holding SE 586

Subsectiunea a 3-a. Constituirea prin formarea unei filiale SE 589

Subsectiunea a 4-a. Transformarea unei societati pe actiuni preexistenta

intr-o SE 589

Sectiunea a 2-a. Actul constitutiv 590

Sectiunea a 3-a. Functionarea SE 592

Subsectiunea 1. Organele de administrare 593

Subsectiunea a 2-a. Adunarile generale 596

Sectiunea a 4-a. Modificarea actului constitutiv 597

Sectiunea a 5-a. Incetarea societatii europene. Dizolvare, lichidare,

insolventa si incetare de plati 599

Sectiunea a 6-a. Societas Europaea de origine romana 600

Sectiunea a 7-a. Participarea salariatilor 601

Sectiunea a 8-a. Locul SE in materia societara 604

Capitolul III. Societatea cooperativa 606

Sectiunea 1. Izvoarele cooperatiei 606

Sectiunea a 2-a. Societatea cooperativa 608

Subsectiunea 1. Constituirea societatilor cooperative 611

Subsectiunea a 2-a. Calitatea de membru 612

Subsectiunea a 3-a. Functionarea societatii cooperativa. Organele

societatii 614

Subsectiunea a 4-a. Modificarea actelor constitutive 616

Subsectiunea a 5-a. Incetarea societatii cooperativa 618

Subsectiunea a 6-a. Forme speciale de organizare a cooperatiei 619

Sectiunea a 3-a. Societatea cooperativa europeana (SCE) 621

Subsectiunea 1. Caracteristicile SCE 622

Subsectiunea a 2-a. Reguli generale ale SCE 623

Subsectiunea a 3-a. Constituirea SCE 625

Subsectiunea a 4-a. Structura si functionarea SCE 627

Subsectiunea a 5-a. Modificarea actelor constitutive 629

Subsectiunea a 6-a. Incetarea SCE 630

Capitolul IV. Grupurile de societati 631

Sectiunea 1. Introducere 631

Sectiunea a 2-a. Constituirea grupurilor de societati 636

Sectiunea a 3-a. Functionarea grupului de societati 638

Sectiunea a 4-a. Grupul de societati in legislatia societara 642

XII

Drept comercial roman

Sectiunea a 5-a. Societati tranzactionate pe o piata reglementata 644

Teme de dezbatere si teste 647

Bibliografie specifica 649

TITLUL IX. Titlurile de credit 651

Capitolul 1. Titlurile de credit. Notiuni generale 652

Capitolul II. Cambia 657

Sectiunea 1. Conditiile legale pentru valabilitatea cambiei 661

Sectiunea a 2-a. Girul. 664

Sectiunea a 3-a. Garantiile de plata ale cambiei 667

Sectiunea a 4-a. Scadenta cambiei. Plata si refuzul platii 670

Capitolul III. Biletul la ordin 673

Capitolul IV. Cecul 676

Teme de dezbatere si teste 680

Bibliografie specifica 682

TITLUL X. Dreptul procedurilor de prevenire a insolventei si de insolventa 683

Capitolul 1. Introducere 684

Capitolul II. Codul insolventei 687

Capitolul III. Mandatul ad-hoc 691

Capitolul IV. Concordatul preventiv 693

Capitolul V. Procedura insolventei. Deschiderea procedurii 702

Sectiunea 1. Conditiile aplicarii procedurii insolventei 705

Sectiunea a 2-a. Participantii la procedura insolventei 708

Sectiunea a 3 -a. Cererile introductive 718

Sectiunea a 4-a. Efectele deschiderii procedurii 723

Subsectiunea 1. Desfasurarea procedurii insolventei 729

Subsectiunea a 2-a. Situatia actelor juridice ale debitorului 732

Capitolul VI. Reorganizarea judiciara 739

Capitolul VII. Procedura falimentului 747

Capitolul VIII. Inchiderea procedurii 755

Sectiunea 1. Modalitati de realizare 755

Sectiunea a 2-a. Raspunderea pentru intrarea in insolventa 757

Capitolul IX. Grupul de societati si insolventa 761

Sectiunea 1. Introducere 761

Sectiunea a 2-a. Reguli speciale privind competenta si organele care aplica

procedura 7 62

Sectiunea a 3-a. Deschiderea procedurilor si alte reguli speciale 764

Capitolul X. Proceduri speciale de insolventa. Falimentul institutiilor de credit 765

Sectiunea 1. Participantii la procedura falimentului 766

Sectiunea a 2-a. Deschiderea si desfasurarea procedurii 768

Sectiunea a 3-a. Metode specifice de lichidare si distribuire in procedura

falimentului 770

Sectiunea a 4-a. Raspunderea membrilor organelor colegiale, personalului de executie sau cu atributii de control din institutia de credit aflata in faliment.

Inchiderea procedurii 771

Cuprins

XIII

Capitolul XI. Proceduri speciale de insolventa. Falimentul societatilor

de asigurare si reasigurare 773

Sectiunea 1. Participantii 774

Sectiunea a 2-a. Deschiderea procedurii 776

Sectiunea a 3-a. Raspunderea organelor de conducere ale societatii de

asigurare. Incetarea procedurii 778

Capitolul XII. Insolventa transfrontaliera 780

Sectiunea 1. Recunoasterea unei proceduri de insolventa straine in Romania 781

Sectiunea a 2-a. Creditorii straini si procedura romana de insolventa 784

Sectiunea a 3-a. Dispozitii privind coordonarea insolventei grupurilor

de societati 785

Sectiunea a 4-a. Insolventa transfrontaliera a institutiilor de credit 786

Sectiunea a S-a. Insolventa transfrontaliera a societatilor de asigurare 789

Teme de dezbatere si teste 791

Bibliografie specifica 793

Bibliografie selectiva 795


Anul aparitei: 2013
Nr pagini: 816

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review

Titluri de același autor

Created in 0.8616 sec