Drept procesual civil. Editia a XII-a

Drept procesual civil. Editia a XII-a
-10%
Anul publicării: 2011
Categoria: General
Preț: 63,00 lei
70,00 lei (-10%)
Disponibilitate: stoc indisponibil

DESCRIERE

Descriere:
Lucrarea"Drept procesual civil", editia a XII-a, autor Florea Magureanu, este, pe de o parte, un curs universitar, destinat studentilor la Facultatile de Drept, dar pe de alta parte se constituie intr-un veritabil tratat, cuprinzand pe langa temele obligatorii in materie procesual civila - precum normele de procedura civila; principiile dreptului procesual civil; actiunea civila; partile la procesul civil; actele de procedura; competenta instantelor judecatoresti; judecata in fond; caile de atac - si ample capitole dedicate executarii silite si activitatii notariale, lucrarea dovedindu-se astfel utila nu doar studentilor ori profesorilor de drept, ci chiar practicantilor dreptului precum executori judecatoresti ori notari. In plus, lucrarea cuprinde o ampla disertatie despre rolul justitiei si al procesului civil in statul de drept, iar reputatia in materie a autorului este incontestabila


Cuprins:


CONSIDERATII GENERALE
PRIVIND JUSTITIA  IN STATUL DE DREPT.
PROCESUL CIVIL, MIJLOC DE REALIZAREA JUSTITIEI IN CAUZELE DE NATURA CIVILA


Consideratii generale privind justitia
1.1. Justitia in statul de drept
1.2. Notiunea Dreptului procesual civil
1.3. Procesul civil, mijloc de realizare a justitiei in pricinile civile
1.3.1. Consideratii generale
1.3.2. Definirea procesului civil
1.4. Dreptul procesual civil in sistemul dreptului romanesc
1.4.1. Legaturile dreptului procesual civil cu alte ramuri de drept
1.4.1.1. Dreptul procesual civil si dreptul constitutional
1.4.1.2. Dreptul procesual civil si dreptul material civil
1.4.1.3. Dreptul procesual civil si dreptul administrativ
1.4.1.4. Dreptul procesual civil si dreptul comercial
1.4.1.5. Dreptul procesual civil si dreptul procesual penal
1.5. Istoricul Codului de procedura civila si structura lui
1.6. Izvoarele dreptului procesual civil
1.6.1. Constitutia
1.6.2. Legile
1.6.3. Actele normative subordonate legii
1.6.4. Practica judiciara

CAPITOLUL 2 -  - Normele de procedura civila


2.1. Notiunea si clasificarea normelor de procedura civila
2.1.1. Consideratii generale. Notiune
2.2. Clasificarea normelor de procedura civila
2.2.1. Dupa obiectul normelor
2.2.2. Dupa intinderea campului de aplicare
2.2.3. Dupa caracterul conduitei pe care o prescriu
2.3. Actiunea normelor de procedura civila
2.3.1. Aplicarea normelor de procedura civila asupra persoanelor
2.3.2. Actiunea normelor de procedura civila in timp
2.3.3. Actiunea normei de procedura civila in spatiu


CAPITOLUL 3 - Principiile fundamentale ale dreptului procesual civil

3.1. Notiuni introductive si importanta principiilor dreptului procesual civil
3.2. Principiile dreptului procesual civil
3.2.1. Principiul legalitatii
3.2.1.1. Legalitatea instantei
3.2.1.2. Independenta judecatorilor
3.2.2. Principiul aflarii adevarului
3.2.3. Principiul dreptului la aparare
3.2.4. Gratuitatea justitiei
3.2.5. Caracterul permanent si sediul stabil al instantei
3.2.6. Organizarea justitiei pe sistemul dublului grad de jurisdictie
3.2.7. Principiul colegialitatii
3.2.8. Instantele judecatoresti sunt unitare
3.2.9. Principiul publicitatii si principiul oralitatii dezbaterilor
3.2.9.1. Principiul publicitatii
3.2.9.2. Principiul oralitatii
3.2.10. Principiul rolului activ al judecatorului
3.2.11. Principiul disponibilitatii
3.2.12. Principiul contradictorialitatii
3.2.13. Principiul nemijlocirii
3.2.14. Principiul continuitatii


CAPITOLUL 4 - Actiunea civila
4.1. Notiune si natura juridica
4.2. Elementele actiunii civile
4.2.1. Partile
4.2.2. Obiectul actiunii civile
4.2.3. Cauza actiunii civile
4.3. Conditiile de exercitiu ale actiunii civile
4.3.1. Notiuni introductive
4.3.2. Dreptul
4.3.3. Interesul
4.3.4. Capacitatea procesuala
4.3.4.1. Capacitatea procesuala de folosinta
4.3.4.2. Capacitatea procesuala de exercitiu
4.3.4.3. Sanctiunea lipsei capacitatii procesuale
4.3.5. Calitatea procesuala
4.3.5.1. Definitia calitatii procesuale si justificarea ei
4.3.5.2. Transmisiunea calitatii procesuale
4.3.5.3. Sanctiunea lipsei calitatii procesuale
4.4. Clasificarea actiunilor civile
4.4.1. Notiuni introductive
4.4.2. Clasificarea actiunilor civile
4.4.2.1. Dupa scopul material urmarit de reclamant
4.4.2.1.1. Actiuni in realizarea dreptului
4.4.2.1.2. Actiuni in constatarea dreptului
4.4.2.1.3. Actiuni in constituirea de drepturi
4.4.2.2. Dupa natura dreptului ce se valorifica prin actiune
4.4.2.2.1. Actiunile personale
4.4.2.2.2. Actiunile reale
4.4.2.2.3. Actiunile mixte
4.4.2.3. Dupa calea procedurala aleasa de parte pentru apararea dreptului


CAPITOLUL 5 - Participantii la procesul civil
5.1. Notiuni introductive
5.2. Participantii la procesul civil
5.2.1. Instanta de judecata
5.2.1.1. Notiuni introductive
5.2.1.2. Pozitia si rolul instantei in procesul civil
5.2.1.3. Compunerea instantei de judecata
5.2.1.4. Constituirea instantei
5.2.1.5. Incidentele procedurale privind compunerea si constituirea instantei
5.2.1.5.1. Incompatibilitatea
5.2.1.5.2. Abtinerea si recuzarea
5.2.2. Partile
5.2.2.1. Notiuni introductive. Pozitia procesuala a partilor
5.2.2.2. Coparticiparea procesuala
5.2.2.3. Conditiile pentru a fi parte la proces
5.2.2.4. Drepturile si indatoririle procesuale ale partilor
5.2.2.5. Participarea tertilor la procesul civil
5.2.2.5.1. Interventia voluntara
5.2.2.5.2. Interventia fortata
5.2.2.5.2.1. Chemarea in judecata a altor persoane
5.2.2.5.2.2. Chemarea in garantie
5.2.2.5.2.3. Aratarea titularului dreptului
5.2.2.6. Asistenta juridica
5.2.2.7. Reprezentarea judiciara conventionala a partilor in proces
5.2.2.7.1. Reprezentarea judiciara conventionala a persoanelor fizice
5.2.2.7.2. Reprezentarea juridica conventionala a persoanelor juridice
5.2.2.7.3. Sanctiunea in cazul nejustificarii calitatii de reprezentant
5.2.3. Participarea procurorului in procesul civil
5.2.3.1. Scurt istoric privind institutia Ministerului Public
5.2.3.2. Rolul si importanta participarii procurorului in procesul civil
5.2.3.3. Pozitia procesuala a procurorului in procesul civil
5.2.3.4. Formele de participare a procurorului in procesul civil
5.2.3.4.1. Introducerea actiunii civile

A. Actiuni care pot fi introduse de catre procuror
B. Activitati prealabile sesizarii instantei, desfasurate de catre procuror

5.2.3.4.2. Participarea la judecata procesului civil
5.2.3.4.3. Exercitarea cailor de atac
5.2.3.4.4. Cererea de a se pune in executare hotararile judecatoresti
5.2.4. Avocatul
5.2.4.1. Aparitia si evolutia avocaturii in Romania
5.2.4.2. Principii si reguli fundamentale ale exercitarii avocaturii
5.2.4.3. Formele de organizare a profesiei de avocat
5.2.4.3.1.  Baroul


C. Decanul baroului.

5.2.4.3.2. Uniunea Nationala a Barourilor din Romania
5.2.4.4. Formele de exercitare a profesiei de avocat
5.2.4.4.1. Cabinetele individuale
5.2.4.4.2. Cabinete asociate
5.2.4.4.3. Societatea civila profesionala
5.2.4.4.4. Societatea civila profesionala cu raspundere limitata
5.2.4.5. Primirea in profesia de avocat
5.2.4.6. Nedemnitatea, incompatibilitatea si compatibilitatea cu profesia de avocat
5.2.4.7. Avocatii stagiari
5.2.4.8. Suspendarea, transferul si incetarea calitatii de avocat
5.2.4.9. Asistenta juridica si dreptul la aparare
5.2.4.10. Continutul activitatii profesionale
5.2.4.11. Contractul de asistenta juridica. Forma, continutul si efectele contractului
5.2.4.12. Reguli deontologice privind pe avocati
5.2.4.13. Drepturile si indatoririle avocatilor
5.2.4.14. Raspunderea disciplinara a avocatilor
5.2.4.15. Exercitarea in Romania a profesiei de avocat de catre avocatii din statele membre ale uniunii europene si ale spatiului economic european
5.2.4.16. Tabloul avocatilor
5.2.4.17. Casa de Asigurari a Avocatilor
5.2.5. Consilierul juridic
5.2.5.1. Consideratii generale
5.2.5.2. Organizarea profesiei de consilier juridic
5.2.5.2.1. Consideratii generale
5.2.5.2.2. Organizarea si functionarea Colegiului Consilierilor Juridici
5.2.5.2.3. Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din Romania
5.2.5.2.4. Primirea in profesie si incetarea calitatii de consilier juridic
5.2.5.2.5. Atributiile, drepturile si raspunderea consilierilor juridici
5.2.6. Executorul judecatoresti
5.2.6.1. Organizarea si functionarea birourilor de executori  judecatoresti
5.2.6.2. Camera executorilor judecatoresti
5.2.6.3. Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti
5.2.6.4. Admiterea in profesia de executor judecatoresc
5.2.6.5. Incompatibilitati cu profesia de executor judecatoresc
5.2.6.6. Suspendarea si incetarea calitatii de executor judecatoresc
5.2.6.7. Drepturile, indatoririle si raspunderea executorilor judecatoresti
5.2.6.8. Competenta executorilor judecatoresti
5.2.6.9. Desfasurarea activitatii executorilor judecatoresti

CAPITOLUL 6 - Competenta instantelor judecatoresti
6.1. Notiunea si clasificarea competentei
6.1.1. Notiunea
6.1.2. Clasificarea normelor de competenta
6.2. Competenta generala a instantelor judecatoresti
6.2.1. Aspecte generale
6.2.2. Delimitarea intre competenta instantelor judecatoresti si competenta altor organe cu activitate jurisdictionala
6.2.2.1. Delimitarea intre competenta instantelor judecatoresti si competenta Curtii Constitutionale
6.2.2.2. Delimitare intre competenta generala a instantelor judecatoresti si competenta comisiei pentru protectia copilului
6.2.2.3. Alte delimitari
6.3. Competenta jurisdictionala a instantelor judecatoresti
6.3.1. Competenta materiala
6.3.1.1. Competenta materiala a judecatoriilor
6.3.1.2. Competenta materiala a tribunalelor
6.3.1.3. Competenta materiala a curtilor de apel
6.3.1.4. Competenta materiala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie
6.3.2. Competenta teritoriala
6.3.2.1. Competenta teritoriala de drept comun
6.3.2.2. Competenta teritoriala alternativa sau facultativa
6.3.2.3. Competenta teritoriala exclusiva sau exceptionala


6.4. Incidente procedurale cu privire la instanta sesizata
6.4.1. Delegarea instantei
6.4.2. Stramutarea pricinilor
6.4.3. Necompetenta instantei. Exceptia de necompetenta
6.4.4. Conflictele de competenta
6.5. Intinderea competentei instantei sesizate
6.5.1. Competenta instantei sesizate prin cererea reclamantului in privinta apararilor paratului
6.5.2. Competenta instantei sesizate prin cererea reclamantului in privinta incidentelor de procedura
6.5.3. Prorogarea competentei
6.5.3.1. Prorogarea legala
6.5.3.2. Prorogarea judecatoreasca
6.5.3.3. Prorogarea conventionala

CAPITOLUL 7 - Actele de procedura si termenele procedurale

7.1. Notiunea actului de procedura
7.2. Clasificarea actelor de procedura
7.2.1. In raport de organele sau persoanele care le intocmesc ori de la care emana
7.2.2. In functie de natura lor
7.2.3. In functie de continut
7.2.4. In functie de modul de executare
7.2.5. In functie de caracterul lor
7.2.6. In functie de etapa procesuala in care se indeplinesc actele
7.3. Conditiile cerute pentru intocmirea actelor de procedura
7.4. Notiunea si clasificarea termenelor procedurale
7.4.1. Notiunea
7.4.2. Clasificarea termenelor procedurale
7.4.2.1. In functie de caracterul lor
7.4.2.2. Dupa modul in care sunt stabilite
7.4.2.3. Dupa sanctiunea nerespectarii lor
7.4.2.4. Dupa durata lor
7.5. Modul de calcul al termenelor
7.6. Durata termenelor procedurale
7.7. Sanctiuni pentru nerespectarea conditiilor referitoare la actele de procedura si la termenele procedurale
7.7.1. Nulitatea actelor de procedura
7.7.1.1. Notiunea
7.7.1.2. Cazurile de nulitate
7.7.1.3. Clasificarea nulitatilor
7.7.1.4. Mijloace de invocare a nulitatii
7.7.1.5. Efectele anularii actelor de procedura
7.7.2. Decaderea
7.7.2.1. Cazurile de decadere
7.7.2.2. Efectele decaderii
7.2.3. Repunerea in termen
7.7.3. Sanctiuni pecuniare
7.7.4. Sanctiuni disciplinare
PARTEA a II-A


PARTEA SPECIALA

PROCEDURA DE JUDECATA A ACTIUNILOR CIVILE  SI EXECUTAREA SILITA A HOTARARILOR JUDECATORESTI SI A ALTOR TITLURI EXECUTORII


CAPITOLUL 1 - Judecata in fata instantei de fond
1.1. Notiuni introductive
1.2. Etapa scrisa
1.2.1. Proceduri prealabile sesizarii instantei de judecata
1.2.1.1. Procedura prealabila sesizarii instantei in materia contenciosului administrativ
1.2.1.2. Procedura prealabila a concilierii directe in materie comerciala
1.2.2. Cererea de chemare in judecata
1.2.2.1. Conditiile generale ale formei si continutului cererii de chemare in judecata
1.2.2.2. Elementele cererii de chemare in judecata
1.2.2.3. Timbrarea cererii de chemare in judecata
1.2.2.3.1. Taxa de timbru
1.2.2.3.2. Valoarea taxei de timbru
1.2.2.4. Introducerea cererii de chemare in judecata
1.2.2.5. Efectele cererii de chemare in judecata
1.2.3. Intampinarea
1.2.4. Cererea reconventionala
1.3. Masuri asiguratorii
1.3.1. Notiunea
1.3.2. Sechestrul judiciar
1.3.3. Sechestrul asigurator
1.3.4. Poprirea asiguratorie
1.4. Citarea partilor si comunicarea actelor de procedura
1.5. Etapa dezbaterilor
1.5.1. Sedinta de judecata
1.5.2. Rolul completului de judecata, al presedintelui si conducerea sedintei
1.5.3. Momentele principale in desfasurarea judecatii
1.5.3.1. Lista proceselor
1.5.3.2. Principalele activitati si momente in desfasurarea judecatii
1.5.4. Prima zi de infatisare
1.5.5. Incheierile de sedinta
1.5.6. Exceptiile procesuale
1.5.6.1. Importanta si definitia exceptiilor procesuale
1.5.6.2. Clasificarea exceptiilor procesuale
1.5.6.3. Procedura de solutionare a exceptiilor
1.5.6.4. Principalele exceptii reglementate de Codul de procedura civila si caracteristicile acestora
1.5.7.1. Notiunea si clasificarea probelor
1.5.7.2. Subiectul, obiectul si sarcina probei
1.5.7.3. Reguli comune pentru admisibilitatea, administrarea si aprecierea probelor
1.5.7.3.1. Admisibilitatea probelor
1.5.7.3.2. Administrarea probelor
1.5.7.3.3. Aprecierea probelor
1.5.7.4. Asigurarea probelor
1.5.7.5. Proba prin inscrisuri
1.5.7.5.1. Inscrisurile autentice
1.5.7.5.2. Inscrisurile sub semnatura privata
1.5.7.5.3. Administrarea probei prin inscrisuri
1.5.7.6. Proba prin declaratia de martor
1.5.7.6.1. Admisibilitatea probei cu martori
1.5.7.6.2. Persoane care pot fi ascultate ca martori
1.5.7.6.3. Administrarea probei cu martori
1.5.7.6.4. Aprecierea probei cu martori
1.5.7.7. Recunoasterea (marturisirea)
1.5.7.7.1. Notiunea, caracterele si natura juridica a marturisirii
1.5.7.7.2. Clasificarea marturisirii
5.7.7.3. Admisibilitatea si administrarea probei marturisirii. Interogatoriul
1.5.7.8. Proba prin rapoartele de expertiza
1.5.7.8.1. Admisibilitatea si administrarea expertizei
1.5.7.8.2. Forta probanta a expertizei
1.5.7.9. Cercetarea la fata locului
1.5.7.10. Prezumtiile
1.5.7.10.1. Notiunea
1.5.7.10.2. Clasificarea prezumtiilor
1.5.8. Incidente procesuale ce pot sa apara in cursul judecatii
1.5.8.1. Suspendarea judecatii
1.5.8.1.1. Suspendarea voluntara
1.5.8.1.2. Suspendarea legala
1.5.8.1.2.1. Suspendare legala de drept
1.5.8.1.2.2. Suspendarea legala facultativa
1.5.8.1.3. Procedura suspendarii si efectele ei
1.5.8.1.4. Incetarea suspendarii
1.5.8.2. Perimarea
1.5.8.2.1. Consideratii generale. Definitie si natura juridica
1.5.8.2.2. Domeniul de aplicare al perimarii
1.5.8.2.3. Termenul de perimare
1.5.8.2.4. Constatarea si conditiile perimarii
1.5.8.2.5. Efectele perimarii
1.5.8.2.6. Comparatie intre perimare si decadere
1.5.9. Actele de dispozitie ale partilor
1.5.9.1. Renuntarea reclamantului
1.5.9.2. Achiesarea
1.5.9.3. Tranzactia
1.6. Etapa deliberarii
1.6.1. Deliberarea si pronuntarea hotararii
1.6.2. Hotararea judecatoreasca
1.6.2.1. Clasificarea hotararilor judecatoresti
1.6.2.2. Redactarea, semnarea si comunicarea hotararii
1.6.2.3. Termenul de gratie
1.6.2.4. Cheltuieli de judecata
1.6.2.5. Efectele hotararii judecatoresti
1.6.2.6. Investirea cu formula executorie
1.6.2.7. Executia vremelnica
1.6.2.8. Indreptarea erorilor materiale din hotarare

 
CAPITOLUL 2 - Proceduri speciale

2.1. Consideratii generale privind procedurile speciale
2.2. Procedura necontencioasa
2.3. Somatia de plata
2.4. Ordonanta presedintiala
2.4.1. Notiuni generale
2.4.2. Conditii de admisibilitate
2.4.3. Procedura de judecata
2.4.4. Caile de atac impotriva ordonantei presedintiale
2.4.5. Domeniile de aplicare ale ordonantei presedintiale
2.5. Procedura arbitrala
2.5.1. Avantajele procedurii arbitrale fata de procedura de drept comun
2.5.2. Conventia arbitrala
2.5.3. Constituirea tribunalului arbitral
2.5.4. Procedura de judecata
2.5.5. Actiunea in anulare a hotararii arbitrale
2.5.6. Arbitrajul electronic
2.5.7. Arbitrajul international
2.5.8. Efectele extrateritoriale ale hotararilor arbitrale
2.6. Oferta reala
2.6.1. Aspecte generale privind oferta reala
2.6.2. Conditiile ofertei reale
2.6.3. Procedura ofertei reale
2.7. Actiunile posesorii
2.7.1. Consideratii generale. Notiune
2.7.2. Clasificarea actiunilor posesorii
2.7.3. Conditii de admisibilitate
2.7.4. Procedura de solutionare a actiunilor posesorii
2.8. Procedura partajului judiciar
2.8.1. Conceptul de indiviziune
2.8.2. Notiunea, natura juridica si sediul materiei
2.8.3. Formele partajului
2.8.3.1. Partajul voluntar
2.8.3.2. Partajul judiciar
2.8.4. Sesizarea instantei si procedura propriu-zisa
2.8.4.1. Instanta competenta
2.8.4.1.1. Competenta materiala
2.8.4.1.2. Competenta teritoriala
2.8.4.2. Participantii la partaj
2.8.4.3. Cererea de partaj
2.8.5. Procedura propriu-zisa a partajului judiciar si modalitati de realizare
2.8.6. Hotararea de partaj
2.9. Refacerea inscrisurilor si hotararilor disparute
2.9.1. Competenta
2.9.2. Procedura de judecata
2.10. Procedura divortului
2.10.1. Consideratii generale
2.10.2. Procedura de solutionare a cererii de divort
2.10.2.1. Competenta
2.10.2.2. Cererea de chemare in judecata
2.10.2.3. Cererea reconventionala
2.10.2.4. Cereri accesorii
2.10.2.5. Particularitati privind mijloacele de proba
2.10.2.6. Masuri provizorii ce pot fi luate in timpul actiunii de divort
2.10.2.7. Judecata cererii
2.10.2.8. Hotararea de divort. Efectele hotararii. Solutiile ce le poate pronunta instanta
2.10.2.9. Caile de atac impotriva hotararii de divort
2.11. Procedura insolventei
2.11.1. Aspecte generale
2.11.2. Participantii la procedura insolventei.
2.11.2.1. Instantele judecatoresti
2.11.2.2. Judecatorul-sindic
2.11.2.3. Administratorul special
2.11.2.4. Administratorul judiciar
2.11.3. Procedura propriu-zisa
2.11.4. Caile de atac impotriva hotararilor judecatorului sindic


CAPITOLUL 3 - Caile de atac

3.1. Notiunea, importanta si clasificarea cailor de atac
3.1.1. Notiunea
3.1.2. Importanta cailor de atac
3.1.3. Clasificarea cailor de atac
3.1.3.1. Cai de atac ordinare si cai de atac extraordinare
3.1.3.2. Cai de atac suspensive de executare silita si cai de atac nesuspensive de executare silita
3.1.3.3. Cai de atac de reformare si cai de atac de retractare
3.1.3.4. Cai de atac devolutive si nedevolutive
3.2. Reguli comune privind folosirea cailor de atac
3.2.1. Existenta unei hotarari judecatoresti pe care legea sa o declare susceptibila de a fi atacata
3.2.2. Manifestarea de vointa a partii interesate in sensul exercitarii caii de atac
3.2.3. Legalitatea caii de atac
3.2.4. Ierarhia cailor de atac
3.2.5. Unicitatea dreptului de a folosi o cale de atac
3.3. Controlul judiciar si controlul judecatoresc
3.4. Apelul
3.4.1. Reglementarea apelului pana la modificarile aduse prin Legea nr. 59/1993
3.4.2. Consideratii generale privind apelul
3.4.3. Elementele apelulul
3.4.3.1. Subiectele apelului
3.4.3.2. Obiectul apelului
3.4.3.3. Cauza apelului
3.4.4. Sesizarea instantei de apel
3.4.4.1. Instanta competenta sa solutioneze cererea de apel
3.4.4.2. Termenul pentru exercitarea apelului
3.4.5. Efectele apelului
3.4.6. Cererea de apel
3.4.6.1. Elementele cererii de apel
3.4.6.2. Efectele cererii de apel
3.4.7. Procedura de judecata a apelului
3.4.7.1. Procedura prealabila
3.4.7.2. Principalele momente in desfasurarea judecatii
3.4.7.3. Judecata apelului
3.4.7.4. Probele in apel
3.4.7.5. Solutiile pe care le poate pronunta instanta de apel
3.4.8. Incidente procedurale ce pot sa apara in cursul judecarii apelului
3.5. Recursul
3.5.1. Sediul materiei. Caracterizare
3.5.2. Elementele recursului
3.5.2.1. Obiectul recursului. Hotararile susceptibile de recurs
3.5.2.2. Subiectele recursului
3.5.2.3. Motivele de casare (cauza recursului)
3.5.3. Sesizarea instantei de recurs
3.5.3.1. Instanta competenta
3.5.3.2. Termenul de recurs
3.5.3.3. Cererea de recurs
3.5.4. Procedura de judecata a recursului
3.5.4.1. Procedura prealabila
3.5.4.2. Compunerea si constituirea instantei de recurs
3.5.4.3. Judecata recursului
3.5.5. Incidente ce pot sa apara in cursul judecarii recursului
3.5.6. Solutiile pe care le poate pronunta instanta de recurs si efectele acestora
3.5.6.1. Admiterea recursului
3.5.6.2. Respingerea recursului
3.5.6.3. Hotararea instantei de recurs
3.5.7. Judecata in fond dupa casare
3.6. Contestatia in anulare
3.6.1. Consideratii generale
3.6.2. Elementele contestatiei in anulare
3.6.2.1. Partile
3.6.2.2. Obiectul
3.6.2.3. Cauza
3.6.3. Contestatia in anulare obisnuita sau de drept comun
3.6.3.1. Motivele ce pot fi invocate
3.6.3.2. Conditii de admisibilitate
3.6.4. Contestatia in anulare speciala
3.6.4.1. Motiv de admisibilitate
3.6.4.2. Conditii de admisibilitate
3.6.4.3. Sesizarea instantei
3.6.4.4. Procedura de judecata a contestatiei in anulare
3.7. Revizuirea
3.7.1. Consideratii generale
3.7.2. Subiectele si obiectul revizuirii
3.7.2.1. Subiectele revizuirii
3.7.2.2. Obiectul revizuirii
3.7.3. Motivele de revizuire
3.7.4. Sesizarea instantei
3.7.5. Procedura de judecata
3.8. Recursul in interesul legii
3.8.1. Consideratii generale
3.8.2. Particularitatile recursului in interesul legii


CAPITOLUL 4 - Executarea silita

4.1. Consideratii generale cu privire la executarea silita
4.2. Natura juridica a executarii silite
4.3. Scurt istoric al executarii silite in Romania
4.4. Aspecte privind normele de procedura civila ce reglementeaza executarea silita
4.5. Modalitatile executarii silite
4.5.1. Executarea silita directa
4.5.2. Executarea silita indirecta
4.6. Participantii la executarea silita
4.6.1. Consideratii generale
4.6.2. Partile
4.6.3. Organele de executare
4.6.4. Participarea procurorului la activitatea de executare silita
4.6.5. Participarea instantei judecatoresti la executarea silita
4.6.6. Participarea tertilor la executarea silita
4.7. Pornirea executarii silite
4.7.1. Consideratii generale
4.7.2. Titlurile executorii
4.7.2.1. Hotararile judecatoresti
4.7.2.2. Hotararile arbitrale
4.7.2.3. Actele autentificate de notarul public
4.7.2.4. Alte titluri executorii
4.7.2.5. Titlurile executorii europene
4.8. Obiectul executarii silite
4.8.1. Aspecte generale
4.8.2. Bunurile supuse executarii
4.8.3. Bunurile apartinand debitorilor persoane fizice
4.8.4. Bunurile persoanelor juridice formand obiectul dreptului de proprietate publica sau dreptului de proprietate privata
4.9. Executarea silita directa
4.9.1. Aspecte generale
4.9.2. Executarea silita directa mobiliara
4.9.3. Executarea silita directa imobiliara
4.9.4. Executarea silita a altor obligatii de a face sau de a nu face
4.9.4.1. Executarea silita a obligatiei de a face sau de a nu face, ce nu implica faptul personal al debitorului
4.9.4.2. Executarea silita a obligatiilor de a face sau de a nu face ce implica faptul personal al debitorului
4.9.4.3. Executarea hotararilor prin care s-a dispus reintegrarea in munca a salariatului, ca urmare a anularii desfacerii contractului de munca
4.10. Executarea silita indirecta
4.10.1. Modalitatile executarii silite indirecte
4.10.2. Urmarirea bunurilor mobile
4.10.2.1. Consideratii generale
4.10.2.2. Procedura prealabila executarii
4.10.2.3. Vanzarea la licitatie a bunurilor urmarite
4.10.2.3.1. Aspecte prealabile
4.10.2.3.2. Publicitatea vanzarii
4.10.2.3.3. Procedura licitatiei
4.10.2.3.4. Distribuirea pretului obtinut prin vanzare
4.10.3. Urmarirea silita imobiliara
4.10.3.1. Consideratii generale
4.10.3.2. Formalitatile premergatoare vanzarii la licitatie
4.10.3.2.1. Procesul-verbal de situatie
4.10.3.2.2. Somatia
4.10.3.3. Stabilirea termenului pentru vanzare si publicitatea vanzarii
4.10.3.4. Vanzarea la licitatie a bunului imobil
4.10.3.5. Actul de adjudecare
4.10.3.6. Distribuirea sumelor obtinute prin vanzarea imobilului
4.10.4. Poprirea executorie
4.10.4.1. Consideratii generale
4.10.4.2. Subiectele popririi
4.10.4.3. Obiectul popririi
4.10.4.4. Procedura popririi
4.10.4.5. Contestatia la poprire
4.10.4.6. Executarea popririi. Poprirea fara validare
4.10.5. Contestatia la executare
4.10.5.1. Consideratii generale
4.10.5.2. Subiectele si obiectul contestatiei la executare
4.10.5.3. Procedura de solutionare a contestatiei la executare
4.10.6. Intoarcerea executarii


CAPITOLUL 5 - Activitatea notariala

5.1. Consideratii generale
5.2. Organizarea activitatii notariale
5.3. Drepturile si indatoririle notarilor publici
5.4. Raspunderea notarilor publici
5.5. Competenta notarului public
5.5.1. Competenta materiala
5.5.2. Competenta teritoriala a notarului public
5.6. Procedura actelor notariale
5.6.1. Reguli comune privind intocmirea actelor notariale
5.6.2. Redactarea inscrisurilor
5.6.3. Incheierea de indeplinire a actului notarial
5.7. Proceduri notariale
5.7.1. Autentificarea inscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de avocat
5.7.2. Procedura succesorala notariala
5.7.3. Legalizarea copiilor dupa inscrisuri
5.7.4. Legalizarea semnaturilor si a sigiliilor
5.7.5. Darea de data certa inscrisurilor
5.7.6. Efectuarea si legalizarea traducerilor
5.7.7. Eliberarea de duplicate ale inscrisurilor notariale
5.7.8. Reconstituirea actelor originale
5.7.9. Certificarea unor fapte
5.7.10. Primirea in depozit de inscrisuri si documente
5.7.11. Acte de protest al cambiilor, cecurilor si al altor titluri la ordin
5.8. Caile de atac in procedura notariala
5.8.1. Plangerea
5.8.2. Actiunea in anulare

BIBLIOGRAFIE

TRATATE, CURSURI,
MONOGRAFII

Lista de abrevieri


Data aparitiei: Decembrie 2010
Format: Academic 17x24 mm
Numar de pagini: 768

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review
Created in 1.4461 sec