Drept procesual civil. Partea generala. Editia 5 (Partea generala conform noului Cod de procedura civila)

Drept procesual civil. Partea generala. Editia 5 (Partea generala conform noului Cod de procedura civila)
-20%
Editura:
Anul publicării: 2013
Categoria: General
Preț: 47,92 lei
59,90 lei (-20%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare

DESCRIERE

Primul curs de Drept procesual civil. Partea generala conform noului Cod de procedura civila

Editia a 5-a a lucrarii Drept procesual civil. Partea generala poate fi considerata de fapt o noua carte, urmare a rescrierii sale prin prisma noului Cod de procedura civila si a dispozitiilor procedurale din noul Cod civil.

Intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila a determinat rescrierea partii generale a procedurii civile si reanalizarea procesului civil din perspectiva teoretica, prin raportare la institutiile clasice ale procesului civil.

Desi dedicata cu preponderenta mai tinerilor colegi de pe bancile facultatilor de drept, lucrarea este cu siguranta utila si practicienilor , acestia regasind in paginile sale referiri la norme noi, la actualizari de ultima ora aduse in legislatie cu impact in procesul civil (legea notarilor publici, legea medierii, s.a.).

Fara a fi exhaustiva, cartea este utila si raspunde prin actualitatea sa cerintelor publicului caruia i se adreseaza, reprezentand un instrument de lucru necesar in orice biblioteca juridica.Cuprins

Abrevieri XVII

Capitolul 1. Aspecte introductive 1

1. Definitia, izvoarele, normele, principiile si continutul dreptului

procesual civil 1

1.1. Definitia dreptului procesual civil 1

1.2. Izvoarele dreptului procesual civil. Jurisprudenta 4

1.3. Normele dreptului procesual civil 7

1.4. Clasificarea normelor de procedura civila in functie de obiectul lor 8

1.4.1. Normele dejurisdictie 8

1.4.1.1. Normele de organizare judecatoreasca 9

1.4.1.2. Normele de competenta 9

1.4.2. Normele de procedura propriu-zise 10

1.5. Clasificarea normelor de procedura civila dupa gradul de

aplicabilitate si sanctiunea aplicabila 12

1.6. Aplicarea legilor de procedura civila in timp, in spatiu si asupra

persoanelor 14

2. Procesul civil 16

2.1. Continutul dreptului procesual civil 18

2.2. Principiile dreptului procesual civil. Principiile procesului civil 19

2.3. Principiile procesului civil reglementate in Codul de procedura civila 20

2.3.1. Indatorirea de a primi si de a solutiona orice cerere de competenta

instantelor judecatoresti potrivit legii 21

2.3.2. Principiul dreptului la un proces echitabil, in termen optim si

previzibil 21

2.3.3. Legalitatea 23

2.3.4. Egalitatea. Principiul egalitatii partilor in procesul civil si al

liberului acces la procesul civil. 24

2.3.5. Dreptul de dispozitie al partilor. Principiul disponibilitatii 29

2.3.6. Obligatiile partilor in desfasurarea procesului 31

2.3.7. Obligatiile tertilor in desfasurarea procesului 31

2.3.8. Buna-credinta 32

2.3.9. Dreptul la aparare. Principiul dreptului la aparare 32

2.3.10. Contradictorialitatea. Principiul contradictorialitatii 35

2.3.11. Oralitatea. Principiul caracterului oral al procesului civil 36

2.3.12. Nemijlocirea. Principiul nemijlocirii 37

2.3.13. Publicitatea. Principiul publicitatii dezbaterilor. 39

2.3.14. Limba desfasurarii procesului 40

2.3.15. Continuitatea. Principiul continuitatii 41

2.3.16. Principiul respectarii principiilor fundamentale 41

VIII

Drept procesual civil

2.3.17. Principiul rolului judecatorului in aflarea adevarului. Principiul realizarii justitiei de catre instantele de judecata. Principiul

independentei judecatorilor 41

2.3.18. Rolul judecatorului in aflarea adevarului 44

2.3.19. Respectul cuvenit justitiei 45

2.3.20. Alte principii ale procesului civil... .45

Capitolul II. Jurisdictia. Actul jurisdictional. Organizarea judecatoreasca

si competenta instantelor de judecata 46

1. Jurisdictia. Actul jurisdictional 46

2. Organizarea judiciara si activitatea judiciara 48

3. Competenta instantelor de judecata si a organelor cu atributii

jurisdictionale 52

3.1. Competenta instantelor judecatoresti 52

3.2. Competenta generala a instantelor judecatoresti 53

3.3. Competenta materiala 55

4. Intinderea competentei instantei sesizate 57

4.1. Competenta in privinta apararilor paratului 58

4.2. Competenta in privinta incidentelor de procedura 59

4.3. Prorogarea de competenta 59

4.3.1. Prorogarea legala 59

4.3.2. Prorogareajudecatoreasca 61

4.3.3. Prorogarea conventionala 61

4.4. Incidente procedurale privitoare la competenta instantei 61

4.4.1. Necompetenta si conflictele de competenta 61

4.4.2. Mijloacele procedurale de invocare a necompetentei 61

4.5. Conflictele de competenta 63

4.6. Litispendenta si conexitatea 64

4.7. Stramutarea pricinii 65

4.8. Delegarea instantei 67

5. Competenta materiala a judecatoriei 67

5.1. Competenta materiala a judecatoriei in prima instanta 67

5.1.1. Competenta judecatoriei ca prima instanta 67

5.1.2. Competenta judecatoriei ca instanta de control judiciar 68

5.1.3. Alte atributii ale judecatoriei raportat la competenta materiala 68

5.2. Competenta materiala a tribunalului 69

5.2.1. Competenta materiala a tribunalului in prima instanta 69

5.2.2. Competenta tribunalului ca instanta de apel 69

5.2.3. Competenta tribunalului ca instanta de recurs 69

5.2.4. Alte competente ale tribunalului 70

5.3. Competenta materiala a curtilor de ape 70

5.3.1. Competenta materiala a curtilor de apel ca prima instanta

reglementata de prevederile art. 96 C.proc.civ 70

5.3.2. Competenta materiala a curtilor de apel ca instanta de apel 70

Cuprins

IX

5.3.3. Competenta materiala a curtilor de apel ca instanta de recurs 70

5.3.4. Alte competente ale curtilor de apel 70

5.4. Competenta materiala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie 70

5.4.1. Competenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie in solutionarea

re cursurilor 70

5.4.2. Alte competente ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie 71

6. Competenta materiala a instantelor dupa valoarea obiectului

cererii introductive de instanta 71

7. Competenta teritoriala 72

7.1. Competenta teritoriala alternativa 74

7.2. Competenta teritoriala exclusiva 76

7.3. Dispozitii speciale cu privire la competenta teritoriala 77

Capitolul III. Actiunea civila 79

1. Consideratii generale asupra actiunii civile 79

1.1. Notiunea de actiune civila si trasaturile acesteia 79

1.2. Categorii de actiuni civile 79

1.2.1. Actiuni in realizarea dreptului, in constatarea dreptului si

actiuni in constituire de drepturi 80

1.2.2. Raportul dintre actiunea in realizarea dreptului si actiunea in

constatarea dreptului 82

1.2.3. Actiuni personale, actiuni reale si actiuni mixte 82

1.2.4. Actiuni mobiliare si actiuni imobiliare 84

1.2.5. Actiuni petitorii si actiuni posesorii 85

1.2.6. Actiuni privind starea civila 86

1.3. Dreptul subiectiv si actiunea civila 86

1.4. Actiunea in sens material si actiunea in sens procesual.

Dreptul la actiune in sens material si in sens procesual.. 88

1.5. Actiunea civila si cererea de chemare injudecata 89

1.6. Elementele actiunii civile 90

1.6.1. Subiectele 90

1.6.2. Reprezentarea in justitie 91

1.6.3. Reprezentarea legala a partilor in judecata 91

1.6.4. Reprezentarea judiciara conventionala 92

1.6.5. Reprezentarea judiciara. Asistenta judiciara 96

1.7. Obiectul actiunii civile 97

1.8. Cauza actiunii civile 97

1.9. Caracterele actiunii civile 98

1.9.1. Caracterul facultativ 98

1.9.2. Caracterul liber 98

1.1 O. Conditiile de exercitare a actiunii civile 99

1.10.1. Interesul. Notiune 99

1.10.2. Cerintele interesului 99

1.10.3. Exceptia lipsei de interes 101

1.10.4. Dreptul. Notiune 10 1

x

Drept procesual civil

1.10.5. Conditii 101

1.11. Calitatea procesuala. Notiune 104

1.11.1. Justificarea calitatii procesuale 105

1.11.2. Transmiterea calitatii procesuale 106

1.11.3. Exceptia lipsei calitatii procesuale 107

1.12. Capacitatea procesuala. Notiune 108

1.12.1. Capacitatea procesuala de folosinta in cazul persoanelor

fizice sijuridice 108

1.12.2. Capacitatea procesuala de exercitiu in cazul persoanelor

fizice sijuridice 108

1.12.3. Exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta si de exercitiu 109

Capitolul IV. Procedura contencioasa. Judecata in prima instanta lll

1. Procedura in fata primei instante 111

1.1. Dispozitii generale privind procedura judiciara 111

1.2. Instanta de judecata. Compunerea instantei de judecata 113

1.3. Incidente cu privire la compunerea instantei. Incompatibilitatea.

Abtinerea. Recuzarea. Gresita compunere a instantei 113

1.3.1. Incompatibilitatea 114

1.3.2. Abtinerea 117

1.3.3. Recuzarea 117

1.3.4. Gresita compunere a instantei 119

2. Participantii la judecata. Partile procesului civil... 119

2.1. Reclamantul si paratul. Litisconsortiul... 119

2.1.1. Reclamantul si paratul 119

2.1.2. Coparticiparea procesuala activa si pasiva (litisconsortiul) 120

2.2. Introducerea si participarea tertilor in procesul civil. Situatia

procesuala a tertilor 123

2.2.1. Interventia voluntara 124

2.2.2. Interventia in interes propriu (interventia principala) 124

2.2.3. Interventia in interesul altei persoane (interventia accesorie) 126

2.2.4. Interventia fortata 127

2.2.4.1 Chemarea in judecata a altor persoane 127

2.2.4.2 Chemarea in garantie 128

2.2.4.3 Aratarea titularului dreptului 129

2.2.4.4 Introducerea fortata in cauza a altor persoane, din oficiu

persoane 131

2.3. Rolul si pozitia procurorului in procesul civil... 131

2.4. Reprezentarea partilor in judecata. Rolul si pozitia avocatului in

procesul civil. Contractul de asistenta juridica. Rolul si pozitia

consilierului juridic in procesul civil 133

2.4.1. Reprezentarea conventionala 133

2.4.2. Limitele reprezentarii 135

Cuprins

XI

3. Cereri principale, accesorii, aditionale si incidentale 136

3.1. Cererea de chemare in judecata. Cerinte legale, timbrare, efecte 138

3.1.1. Cuprinsul cererii de chemare in judecata 138

3.1.2. Cererea de chemare in judecata. Timbrarea cererilor in justitie.

Taxele de timbru 142

3.1.3. Inregistrarea cererii de chemare in judecata. Regularizarea cererii de chemare in judecata. Completarea si modificarea cererii de chemare in judecata. Fixarea primului termen de judecata si masuri pentru pregatirea judecatii. Efectele introducerii cererii de

chemare in judecata 156

3.1.4. Efectele cererii de chemare injudecata 158

3.2. Apararile paratului fata de cererea de chemare in judecata prin

intampinare 160

3.2.1. Apararile de fond si exceptiile procesuale 161

3.2.2. Exceptiile ca mijloace de aparare in procesul civil.. 161

3.2.3. Exceptiile de fond 163

3.2.4. Exceptiile privitoare la taxele de timbru 164

3.2.5. Exceptia de necompetenta 164

3.2.6. Exceptia privind gresita compunere a instantei si exceptia privind

gresita constituire a instantei 165

3.2.7. Exceptia de incompatibilitate 165

3.2.8. Exceptia de recuzare 165

3.2.9. Exceptia nulitatii actelor de procedura 166

3.2.10. Exceptia lipsei de citare sau a citarii nelegale, respectiva

comunicarii nelegale sau a lipsei de comunicare a actelor de

procedura 166

3.2.11. Exceptia de prematuritate sau de tardivitate 167

3.2.12. Exceptia de perimare 167

3.2.13. Exceptia de conexitate si exceptia de disjungere 167

3.2.14. Exceptia lipsei de calitate procesuala activa sau pasiva 168

3.2.15. Exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta si exceptia

capacitatii procesuale de exercitiu 168

3.2.16. Exceptia prescriptiei 169

3.2.17. Exceptia autoritatii de lucru judecat sau a puterii lucrului

judecat (res judicata pro veritatae habetur) si exceptia de

litispendenta 170

3.3. Repozitionarea paratului in procesul civil prin formularea propriilor

pretentii. Cererea reconventionala 171

3.4. Drepturile si obligatiile procesuale comune ale partilor. Drepturile si

obligatiile procesuale specifice ale partilor 173

3.5. Contestatia privind tergiversarea procesului 173

3.6. Acordarea ajutorului public judiciar partilor procesului civil 175

4. Actele de procedura. Forma cererilor. Citarea si comunicarea

actelor de procedura. Nulitatea actelor de procedura 179

4.1. Actele de procedura. Forma cererilor.. 180

4.2. Actele de procedura. Citarea si comunicarea actelor de procedura 182

XII

Drept procesual civil

5. Actele de procedura. Zilele de comunicare. Indeplinirea comunicarii actelor de procedura. Imposibilitatea comunicarii

actelor de procedura 188

5.1. Zilele de comunicare 188

5.2. Prin agent procedural 188

5.3. Prin publicitate 188

5.4. Intre avocati sau consilieri juridici 189

5.5. Comunicarea in instanta 189

5.6. Comunicarea catre alti participanti 189

5.7. Imposibilitatea de a comunica actul de procedura 190

6. Actele de procedura. Nulitatea actelor de procedura 190

6.1. Definitie si forme 190

6.2. Regimul juridic al nulitatii actelor de procedura 191

6.3. Efectele nulitatii actelor de procedura 191

Capitolul V. Judecata procesului civil 192

1. Dispozitii generale 192

1.1. Dispozitii legate de organizarea si desfasurarea sedintei de judecata.

Drepturile si obligatiile instantei de judecata 193

1.2. Drepturile si obligatiile persoanelor care iau parte la sedinta 194

1.3. Dispozitii privind derularea procesului in timp. Amanarea cauzei.

Termenul in cunostinta 195

1.4. Drepturile si obligatiile partilor, precum si ale persoanelor care

participa la sedinta de judecata 196

2. Cercetarea procesului 197

2.1. Cercetarea procesului. Dispozitii comune 198

2.2. Cercetarea procesului. Exceptiile procesuale. Prevederi generale 200

2.3. Cercetarea procesului. Probele 201

2.3.1. Probele si probatiunea. Definirea si clasificarea probelor.. 20 1

2.3.2. Subiectul, obiectul si sarcina probei 202

2.4. Dispozitii generale privitoare la probe 204

2.4.1. Reguli comune privind admisibilitatea, administrarea si

aprecierea probelor 204

2.4.2. Propunerea probelor 205

2.4.3. Admisibilitatea probelor 207

2.4.4. Administrarea probelor 207

2.4.5. Conventiile asupra probelor 208

2.4.6. Probele care pot fi administrate in procesul civil.. 209

2.5. Inscrisurile, Proba prin inscrisuri 209

2.5.1. Inscrisurile autentice. Forta probanta. Exceptii prevazute

de legi speciale 209

2.5.2. Inscrisurile sub semnatura privata. Data certa. Situatii reglementate

de legi speciale si neprevazute in Codul de procedura civila 211

Cuprins

XIII

2.5.3. Dispozitii comune pentru duplicate si copii de pe inscrisurile autentice sau sub semnatura privata. Inscrisurile re cognitive sau

reinnoitoare 214

2.5.4. Inscrisurile pe suport informatic 215

2.5.5. Alte inscrisuri - mijloace de proba si regimul lor juridic 215

2.5.6. Administrarea probei prin inscrisuri 216

2.5.7. Verificarea de inscrisuri (art. 301-308 C.proc.civ.) 217

2.6. Martorii 219

2.6.1. Aprecierea declaratiilor martorului 220

2.6.2. Administrarea probei cu martori 220

2.7. Prezurntiile 224

2.8. Expertiza 225

2.8.1. Administrarea expertizei 226

2.9. Mijloacele materiale de proba 230

2.10. Cercetarea la fata locului 232

2.11. Marturisirea 232

2.11.1. Indivizibilitatea si irevocabilitatea marturisirii judiciare 234

3. Proceduri speciale de administrare a probelor 234

3.1. Asigurarea probelor sau asigurarea de dovezi 234

3.2. Proceduri speciale de administrare a probelor. Comisia rogatorie 236

3.3. Proceduri speciale de administrare a probelor. Administrarea

probelor de catre avocati sau consilieri juridici 236

3.3.1. Cadrul procesual de aplicabilitate a administrarii probelor

de catre avocati sau consilieri juridici 23 8

3.3.2. Conditii de fond si de forma pentru declansarea procedurii de

administrare a probelor prin avocati sau consilieri juridici 239

3.3.3. Declansarea procedurii de administrare a probelor de catre

avocati sau de consilierii juridici 240

3.3.4. Prima zi de infatisare - termen in care partile sunt legal citate in

procesele in care probele se administreaza de catre avocati 241

3.3.5. Admisibilitatea probelor in cadrul procedurii de administrare a

probelor de catre avocati sau consilieri juridici 242

3.3.6. Administrarea probelor in cadrul procedurii de administrare a

probelor de catre avocati. Prevederi procedurale imperative 242

3.3.7. Administrarea probei cu inscrisuri in cadrul administrarii probelor

prin avocati sau consilieri juridici 243

3.3.8. Administrarea probei cu martori in cadrul administrarii probelor

prin avocati sau consilieri juridici 244

3.3.9. Administrarea probei cu expertiza in cadrul administrarii

probelor prin avocati sau consilieri juridici 244

3.3.10. Administrarea probei constand in cercetarea la fata locului in

cazul administrarii probelor prin avocati sau consilieri juridici 245

3.3.11. Administrarea probei cu interogatoriu in cadrul procedurii

speciale de administrare a probelor prin avocati sau consilieri

juridici 245

XIV

Drept procesual civil

3.3.12. Comunicari procedurale specifice in cadrul administrarii

probelor prin avocati sau consilieri juridici 245

3.3.13. Judecarea cauzei cercetate prin prisma probelor administrate

de catre avocati sau consilieri juridici 245

3.4. Incidente procedurale derivate din acte procedurale de dispozitie

ale partilor 246

3.4.1. Renuntarea lajudecata 246

3.4.2. Renuntarea la dreptul subiectiv 247

3.4.3. Achiesarea 248

3.4.4. Tranzactia 250

3.5. Incidente in judecata 252

3.5.1. Conexarea 252

3.5.2. Disjungerea 253

3.5.3. Suspendarea judecatii. Formele suspendarii. Efectele suspendarii 253

3.5.3.1. Suspendarea voluntara 253

3.5.3.2. Suspendare legala de drept 254

3.5.4. Suspendarea legala facultativa sau judecatoreasca 255

3.5.5. Masuri procesuale obligatorii in cazul suspendarii cauzei 256

3.6. Perimarea. Notiune. Intrerupere. Suspendare. Constatarea perimarii.

Efecte 257

4. Termenele procedurale 260

4.1. Definitie 260

4.2. Clasificarea termenelor 261

4.3. Calculul termenelor de procedura, intreruperea si suspendarea

termenelor 262

4.4. Decaderea, nulitatea, repunerea in termen 263

5. Sanctiuni procedurale. Amenzi judiciare si despagubiri 265

5.1. Definitie, reglementare, scop 265

5.2. Cazurile in care instanta poate dispune aplicarea amenzii judiciare

sau a amenzii judiciare cumulat cu despagubiri 265

5.3. Procedura de aplicare a amenzilor si despagubirilor si calea

de atac impotriva masurii dispuse de instanta 266

Capitolul VI. Hotarare a judecatoreasca 268

1. Notiunea de hotarare, categorii de hotarari, structura 268

1.1. Categorii de hotarari 268

1.1.1. Incheierea judecatoreasca 268

1.1.2. Sentinta judecatoreasca 269

1.1.3. Decizia judecatoreasca 269

1.1.4. Alte clasificari de hotarari 270

1.1.5. Hotararea prin care se incuviinteaza invoiala partilor. Reglementarea

acestei hotarari se regaseste in prevederile art. 438-441 C.proc.civ 271

2. Deliberarea, pronuntarea, elaborarea si comunicarea hotararii 272

2.1. Deliberarea 272

Cuprins

xv

2.2. Pronuntarea si redactarea minutei 273

2.3. Elaborarea hotararii. Structura hotararii 274

2.3.1. Structura hotararii 274

2.3.2. Redactarea si semnarea hotararii. Comunicarea hotararii 276

2.3.3. Despagubiri si cheltuieli de judecata 276

2.3.4. Sanctiuni privitoare la lipsa elementelor de continut ale hotararii 278

2.4. Comunicarea hotararii 278

2.5. Indreptarea, lamurirea si completarea hotararii 279

2.6. Executarea provizorie 279

2.6.1. Executarea provizorie de drept 280

2.6.2. Executarea provizorie judecatoreasca 280

2.6.3. Suspendarea executarii provizorii 281

3. Efectele hotararii judecatoresti 281

3.1. Efectul pozitiv si efectul negativ al lucrului judecat 283

3.2. Obligativitatea si opozabilitatea hotararii 283

3.3. Puterea executorie 284

Capitolul VII. Procedura necontencioasa 285

1. Dispozitii generale 285

2. Dispozitii speciale 286

Bibliografie selectiva 289Data aparitiei: 23 Oct 2013
Nr pagini : 312

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review
Created in 1.2468 sec