Dreptul comertului international (Dumitrescu Aida Diana)

Dreptul comertului international (Dumitrescu Aida Diana)
-20%
Editura:
Anul publicării: 2014
Categoria: General
Preț: 39,92 lei
49,90 lei (-20%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare

DESCRIERE

Lucrarea „Dreptul comertului international” isi propune sa ofere publicului de specialitate un material suplu, actualizat si practic.
Analiza evolutiei conceptelor teoretice este insotita de exemple punctuale care permit o mai buna intelegere a materialului, dar si de dezbateri asupra practicii de referinta, iar prin inserarea unor teste grila, se ofera posibilitatea verificarii individuale a nivelului de cunostinte a cititorului.

Elemente de noutate

Necesitatea lucrarii reiese din considerente de sinteza si adaptare, determinate, pe de o parte, de intentia de a aduce in peisajul public un material de specialitate suplu, iar pe de alta parte de aparitia unor noi surse bibliografice, care obliga la actualizare si analiza, dintre care enumeram Codul civil, ordine ANRE, Raportul UNCITRAL 2013.

Din cuprins

    peste 150 de grile
    12 contracte specifice comertului international, analizate din punctul de vedere al particularitatilor
    prezentarea particularitatilor vanzarii energiei electrice
    prezentarea particularitatilor contractului tip EFET
    prezentarea conditiilor generale ale contractului FIDIC
    analiza practicii interne si internationale (Centrul de Arbitraj Washington)
    informarea publicului de specialitate asupra practicii internationale
    aplicarea unor acte normative, ordine sau alte documente (Codul civil, ordinele ANRE, Raportul UNCITRAL 2013 etc.)
    utilizarea unui material bibliografic complex, variat si actualizat, la elaborarea caruia concura multiple surse internationale

Puncte forte

    un material sintetizat, actualizat si complex, insotit de multiple exemplificari, analize practice si teste grila
    prezentarea unor particularitati ale contractelor de comert international (contractul de vanzare: vanzarea prin case de licitatie, vanzarea de energie electrica, contractul tip EFET; respectiv contractul de consulting-engineering: conditiile generale tip FIDIC etc.
    dezbaterea unor spete din practica interna– internationala (Centrul  de Arbitraj Washington)


Cuprins
Prefata XV
Abrevieri XVII
PARTEA GENERALA 1
Capitolul 1. Introducere 3
Sectiunea 1. Notiune. Metode. Delimitari in raport de ramurile
de drept conexe 3
 1. Notiune 3
2. Metode 7
3. Delimitari fata de ramurile de drept conexe 8
Sectiunea a 2-a. Principii fundamentale ale dreptului
comertului international 12
 1. Principiul libertatii comertului 12
2. Principiul concurentei loiale 13
3. Principiul egalitatii juridice a partilor 14
4. Principiul bunei-credinte 15
Sectiunea a 3-a. Izvoarele dreptului comertului international... 15
 1. Sistemele de drept 16
2. Conventiile 19
3. Uzantele comerciale 22
4. Izvoarele interne 25
5. Ipoteze si solutii privind conflictele dintre uzante
sau uzante si lege 26
Sectiunea a 4-a. Codificarea dreptului comertului international 27
 1. Armonizarea 27
2. Standardizarea 28
3. Uniformizarea 29
4. Unificarea 29
5. Codificarea INCOTERMS 29
6. Rolul Romaniei in activitatile de codificare 34
Sectiunea a 5-a. Raportul juridic de drept al comertului
international. 37
1. Notiune 37
2. Continutul raportului juridic 39
3. Obiect 39
4. Subiecte 39
VIII
Dreptul comertului international
Capitolul II. Subiectele dreptului comertului international.. .41
Sectiunea 1. Statul si organizatiile neguvernamentale 41
1. Statul 42
2. Principalele modalitati prin care statul roman se
manifesta ca subiect de drept comercial international .43
3. Organizatiile neguvernamentale 46
Sectiunea a 2-a. Comerciantul persoana fizica 47
 1. Notiune. Forme de manifestare .47
2. Activitatea comerciala a persoanelor fizice romane in
strainatate 51
3. Activitatea comerciala a persoanelor fizice straine in
Romania 52
4. Alte aspecte 53
Sectiunea a 3-a. Comerciantul persoana juridica straina 54
 1. Nationalitatea societatii comerciale 54
2. Prevederi ale legislatiei internationale 57
 3. Societatea comerciala straina 60
4. Grupurile de societati 67
5. Societatea europeana. Modalitatile de constituire 74
6. Societatea cooperativa europeana 78
Sectiunea a 4-a. Societatile comerciale romane 81
 1. Formele societatilor comerciale 82
2. Clasificarea societatilor comerciale 83
3. Etapele infiintarii societatii comerciale 84
4. Constituirea societatilor comerciale 86
5. Forma si cuprinsul actului constitutiv 88
6. Nationalitatea societatii comerciale 89
7. Functionarea societatilor comerciale 90
Sectiunea a 5-a. Societatea comerciala romana constituita cu
participare straina 98
Sectiunea a 6-a. Societatile cooperative 102
 1. Principiile activitatii cooperatiei 102
2. Formele societatii cooperatiste 103
PARTEA SPECIALA 105
Capitolul III. Contractul de comert international 107
Sectiunea 1. Introducere 107
 1. Notiune. Caractere 107
2. Conditiile de validitate ale contractului de comert
international 109
Cuprins
IX
3. Clasificarea contractului de comert international... 113
Sectiunea a 2-a. Incheierea contractului de comert international.... 116
 1. Negocierea contractului de comert international... 116
2. Oferta si acceptarea ofertei 118
3. Momentul si locul incheierii contractului 120
4. Forma contractului 123
5. Mijloacele electronice 124
Sectiunea a 3-a. Cuprinsul contractelor de comert international 126
 1. Clasificarea clauzelor contractului de comert
international 126
2. Analiza principalelor clauze ale contractului de
comert international 128
3. Interpretarea contractului 133
Sectiunea a 4-a. Efectele contractului de comert international 134
 1. Efectele specifice 135
2. Executarea contractului de comert international.. 135
Capitolul IV. Contractul de vanzare in comertul
international 138
Sectiunea 1. Introducere 138
 1. Notiune. Caracteristici 138
2. Sinteza evolutiei procesului de codificare 140
3. Domeniul de aplicare al Conventiei de la Viena (1980) 141
Sectiunea a 2-a. Incheierea contractului de vanzare in
comertul international 143
 1. Conditii de forma si momentul incheierii contractului 143
2. Oferta si acceptarea 145
Sectiunea a 3-a. Efectele contractului de vanzare-cumparare 146
 1. Obligatiile vanzatorului 146
2. Obligatiile cumparatorului 149
3. Reglementari comune obligatiilor partilor 151
4. Mijloacele de care dispune un contractant in caz de
contraventie la contract 152
Sectiunea a 4-a. Prescriptia in materie de vanzare
internationala de marfuri 154
Sectiunea a 5-a. Diferite tipuri de vanzare 157
1. Vanzare a la bursa 157
2. Vanzare prin licitatii 161
3. Vanzarea de energie electrica 164
x
Dreptul comertului international
Capitolul V. Contractele de intermediere 167
Sectiunea 1. Contractul de mandat comercial... 168
1. Generalitati 168
2. Persoane mandatate. Legea aplicabila 169
Sectiunea a 2-a. Contractul de comision 170
 1. Introducere 170
2. Conditii de validitate 171
3. Efectele contractului 171
4. Legea aplicabila. Incetarea contractului l72
Sectiunea a 3-a. Contractul de consignatie 172
 1. Caractere juridice. Conditii de validitate 172
2. Efectele contractului 172
3. Legea aplicabila. Incetarea contractului 174
Sectiunea a 4-a. Contractul de agency 174
 1. Contractul de agentie 174
2. Contractul de agency. Legea aplicabila 175
Capitolul VI. Contractele de concesiune in comertul
international 177
Sectiunea 1. Contractul de concesiune exclusiva 177
 1. Notiune 177
2. Obligatiile partilor. 177
3. Legea aplicabila. Incetare 178
Sectiunea a 2-a. Contractul de franchising 178
1. Notiune 178
2. Obligatiile partilor. 179
3. Legea aplicabila. Incetare 180
Capitolul VII. Contractele de licenta, know-how si
consulting-engineering 181
Sectiunea 1. Contractul de licenta 181
1. Notiune 181
2. Consideratii asupra cadrului normativ intern si
international 182
3. Legea aplicabila 183
Sectiunea a 2-a. Contractul de know-how 183
1. Notiune 183
2. Incheierea contractului de know-how 184
3. Obligatiile partilor. 184
4. Legea aplicabila 185
Sectiunea a 3-a. Contractul de consulting-engineering 185
Cuprins
XI
1. Notiune 185
2. Incheierea contractului 186
3. Obligatiile partilor. 186
4. Contractul de FIDIC 187
5. Legea aplicabila 190
Capitolul VIII. Contractele de finantare a operatiunilor
comerciale internationale 191
Sectiunea 1. Contractul de leasing 191
 1. Concept. Istoric normativ 191
2. Leasingul financiar si leasingul operational.. 193
3. Contractul de lease-back 193
4. Conventia internationala privind leasingul financiar
(Ottawa, 1988) 194
Sectiunea a 2-a. Contractul de factoring 195
 1. Concept. Istoric normativ 195
2. Conventia asupra factoringului international 196
Capitolul IX. Titlurile de valoare 199
Sectiunea 1. Introducere 199
 1. Concept 199
2. Evolutia cadrului normativ 202
Sectiunea a 2-a. Clasificarea titlurilor de valoare 204
 1. Categoriile titlurilor de valoare 204
2. Discutie asupra efectelor de comert, titlurilor
reprezentative ale marfurilor si valorilor mobiliare 206
3. Titlurile de credit improprii 209
Sectiunea a 3-a. Dispozitiile Codului civil in materia
titlurilor de valoare 210
 1. Legea aplicabila titlurilor de valoare 21 O
2. Legea aplicabila titlului reprezentativ al marfii 211
3. Reglementari de drept international privat in materia
cambiei, biletului la ordin si cecului 211
Sectiunea a 4-a. Efectele de comert 214
 1. Cambia 215
2. Biletul la ordin 229
3. Cecul 232
Sectiunea a 5-a. Titlurile reprezentative ale marfurilor 240
 1. Conosamentul. 240
2. Ordinul de livrare 242
3. Recipisa-warant 243
XII
Dreptul comertului international
4. Certificatul de depozit 245
Sectiunea a 6-a. Valorile mobiliare 245
 1. Concept 245
2. Naturajuridica 246
3. Calificare 248
Capitolul X. Mijloacele si modalitatile de plata in comertul
international 250
Sectiunea 1. Mijloacele de plata 250
1. Aurul 250
2. Valuta 251
3. Devizele 251
Sectiunea a 2-a. Modalitatile de plata in comertul intemational.. 252
 1. Creditul documentar.. 252
2. Incasso documentar 254
3. Legea model privind transferurile internationale
de credit 256
Capitolul XI. Arbitrajul in comertul international 258
Sectiunea 1. Concept. Competente 258
Sectiunea a 2-a. Conventia de arbitraj 260
Sectiunea a 3-a. Arbitrii. Hotararea arbitrala 260
Sectiunea a 4-a. Legea aplicabila 261
PARTEA PRACTICA 263
TESTE GRILA 265
Testul 1 265
Testul 2 267
Testul 3 269
Testul 4 272
Testul 5 274
Testul 6 275
Testul 7 277
Testul 8 279
Testul 9 281
Testul 10 284
Testul 11 287
Testul 12 289
Testul 13 291
Testul 14 294
Testul 15 296
Cuprins
XIII
ANALIZA PRACTICA 299
ANEXE 319
Anexa 1. Conventii pentru evitarea dublei impuneri 319
Anexa II. Contractul-cadru tip EFET 323
Anexa III. Conditii generale tip FIDIC 325
Bibliografie 329


Data aparitiei: 24 Feb 2014
Nr pagini : 360

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review
Created in 0.4170 sec