Dreptul finantelor publice. Caiet de seminarii. Editia a V-a revazuta si adaugita

Dreptul finantelor publice. Caiet de seminarii. Editia a V-a revazuta si adaugita
-20%
Editura:
Anul publicării: 2014
Categoria: General
Preț: 20,00 lei
25,00 lei (-20%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare

DESCRIERE

Dupa cativa ani,„Dreptul Finantelor Publice. Caiet de Seminarii” a devenit o prezenta constanta si extrem de utila pentru studentii Facultatii de Drept a Universitatii„Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca (si, speram noi, si pentru studentii altor Facultati de Drept). Continuand aceasta traditie, propunem pentru 2014 un caiet de seminarii cu trei componente: un numar semnificativ de aplicatii practice, cu probleme de drept financiar si fiscal de maxima actualitate; jurisprudenta relevanta a Curtii de Justitie a Uniunii Europene in cauzele fiscale care implica Romania; prezentarea unor modele de subiecte de examen din anii anteriori, cu indicatii privind rezolvarea si notarea acestora. In egala masura, apreciem ca temele de discutie propuse de noi prin intermediul caietului de seminarii pot servi drept baza de discutii pentru pregatirea profesionala a magistratilor si avocatilor, in cadrul Institutului National al Magistraturii sau al Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor.


PARTEA 1. ASPECTE ADMINISTRATIVE

Seminariile disciplinei Dreptul Finantelor Publice se desfasoara pentru o perioada de un semestru, sub forma unor intalniri saptamanale a cate doua ore, timp de 14 saptamani. In aceste conditii, pentru o buna organizare si desfasurare a activitatii, este necesar ca studentii care participa la seminarii sa cunoasca de la Inceput obiectivele seminariilor, modalitatea de lucru, materialele necesare, bibliografia care trebuie studiata pentru pregatirea seminariilor si, In cadru mai larg, a examenului final, precum si forma si gradul de dificultate al acestuia. In acest fel, In lumina principiului european al securitatii juridice, se lamuresc aspectele esentiale ale colaborarii dintre studenti si cadrele didactice, pentru studiul materiei Dreptului Finantelor Publice.
1. Obiective. Mod de lucru.
Materiale necesare
Obiectivul seminariilor este acela de a clarifica, sub toate aspectele, regulile si principiile fundamentale care guverneaza Dreptul Financiar, respectiv Dreptul Fiscal. In vederea pregatirii optime pentru examen, se va insista asupra rezolvarii unor cazuri practice (spete) de tipul celor care vor face obiectul examenului scris. In planul seminariilor nu sunt Inscrise examinari partiale, In cursul semestrului, dar asemenea examinari pot fi organizate la solicitarea studentilor. In conditiile unui examen dificil si unei materii complexe, se recomanda frecventarea seminarii lor si un program de pregatire intens, pe Intreg parcursul semestrului.
Pentru pregatirea examenului si activitatea de la seminarii, sunt necesare urmatoarele lucrari:
1. M.St. Minea, C.F. Costas, Dreptul Finantelor Publice, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2013 (doua volume) - curs disponibil la libraria Facultatii de Drept;


DREPTUL FINANTELOR PUBLICE. CAIET DE SEMINARII
2. C.F. Costas, T. Vidrean-Capusan, B. lonita, Dreptul Finantelor Publice. Caiet de seminarii, Ed. Hamangiu si Ed. Sfera Juridica, Bucuresti, 2014 - lucrare disponibila la libraria Facultatii de Drept;
3. Codul Fiscal- o varianta actualizata la 1 .01 .2014 sau ulterior acestei date - lucrare disponibila la libraria Facultatii, la alte librarii sau online (prin intermediul unui soft legislativ).
Suplimentar, pentru pregatirea seminariilor, studentilor li se va recomanda si studiul unor acte normative, respectiv al unor hotarari pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie, Curtea Constitutionala, Curtea Europeana a Drepturilor Omului si Curtea de Justitie a Uniunii Europene.
II. Bibliografie
Pentru pregatirea seminariilor si, In general, pentru aprofundarea dreptului financiar si a dreptului fiscal, pot fi avute In vedere titlurile mentionate In continuare:
1. P. Beltrame, L. Mehl, Techniques, potitiques et institutions fiscales comperees. Ed. Presses Universitaires de France (PUF), Paris, 1997;
2. C. Birsan, Conventia Europeana a Drepturilor Omului.
Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2010;
3. R. Bufan, M.St. Minea (coordonatori), Codul Fiscal comentat si adnotat, Ed. Wolters Kluwer, Bucuresti, 2008;
4. W. vanderCorput, F. Annacondia(editori), EUVATCompass 2013/2014, Ed. IBFD, Amsterdam, 2014;
5. C.F. Costas, Legislatie fiscala comunitara, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2008;
6. C.F. Costas, T. Vidrean-Capusan, B. lonita, Dreptul Finantelor Publice. Caiet de seminarii, Ed. Hamangiu si Ed. Sfera Juridica, Bucuresti, 2014;
7. S. Deleanu, G. Fabian, C.F. Costas, B. lonita, Curtea de Justitie Europeana. Hotarari comentate, Ed. Wolters Kluwer, Bucuresti, 2007;
8. P. Derouin, Ph. Martin, Droit communautaire et tiscelite.
Setection d'errets et de decisions, Ed. Litec, Paris, 2006;
9. E. Douat, Finances Publiques (Finances communautaires, nationales, sociales et locales), Ed. Preses Universitaires de France (PUF), Paris, 1999;
10. D. Drosu Saguna, Tratat de drept financiar si fiscal, Ed. AII Beck, Bucuresti, 2001;
11. D. Drosu Saguna, D. Sova, Drept financiar public, Ed. AII Beck, Bucuresti, 2005;
12. 1. Gliga, Drept financiar, Ed. Humanitas, Bucuresti, 1998;
13. M.St. Minea, C.F. Costas, Dreptul Finantelor Publice, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2013 (voI. 1- Drept financiar si voI. II - Drept tiscets;

DREPTUL FINANTELOR PUBLICE. CAIET DE SEMINARII
14. M.St. Minea, C.F. Costas, Fiscalitatea In Europa la Inceputul mileniului III, Ed. Rosetti, Bucuresti, 2006;
15. B. Obuoforibo (editor), ECJ Direct Tax Compass 2012, Ed. IBFD, Amsterdam, 2012;
16. 1. Pingel (coordonator), Commentaire article par article des Treites UE et CE, Ed. Helbing Lichtenhahn (Bale) - Dalloz (Paris), Bruylant (Bruxelles), 2010;
17. P. Pistone (editor), Legal Remedies in European Tax Law, Ed. IBFD, Amsterdam, 2009;
18. V. Ros, Drept financiar, Ed. AII Beck, Bucuresti, 2005;
19. B. Terra, P. Wattel, European Tax Law, ed. a V-a, Ed. Kluwer Law International, Haga, 2012;
20. 1. Vacarel, F. Bercea, Gh.D. Bistriceanu, G. Anghelache,
M. Bodnar, T. Mosteanu, F. Georgescu, Finante Publice, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2003.
Aceasta bibliografie este una minimala. Studentii sunt Incurajati sa exploreze si orice alte titluri publicate, precum si sa citeasca articolele de specialitate publicate In reviste precum:
European Taxation, International VA T Monitor, 1/ Fisco, Dreptul, Pandectele Romane, Pandectele Saptamanale, Curierul Fiscal, Revista Romana de Drept al Afacerilor, Revista Romana de Drept European, Curierul Judiciar, Studia Universitetis BabesBolyai, lurisprudentia.
In privinta resurselor electronice, se recomanda accesarea jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului, respectiva Curtii de Justitie a Uniunii Europene, prin intermediul paginilor web ale acestor institutii (http://echr.coe.int, http://curia.europa. eu). Comisia Europeana - DG Taxation and Customs Union si baza de date Taxation in Europe Database ofera de asemenea informatii actuale cu privire la principalele probleme de natura fiscala In discutie In interiorul Uniunii Europene. La nivel national, jurisprudenta I~altei Curti de Casatie si Justitie poate fi In g~neral accesata online (www.scj.ro). Ocazional, unele instante publica rezumate sau sinteze ale jurisprudentei proprii (spre pilda, Curtea de Apel Cluj, la adresa www.curteadeapelcluj.ro).
III. Modele de subiecte si bareme de corectare si notare
In aceasta sectiune sunt prezentate o parte dintre subiectele elaborate In anii precedenti, sub forma unor aplicatii practice, Impreuna cu baremele de corectare si notare. Aceste subiecte sunt irepetabile si sunt oferite studentilor doar cu titlu de model, pentru ca acestia sa se poata lamuri asupra formei In care este organizat examenul, sa evalueze gradul de dificultate al acestuia, respectiv necesarul de timp si resurse pentru pregatirea corespunzatoare In vederea seminariilor si a examenului final.
Subiectul nr. 1. X, persoana fizica, realizeaza un venit brut lunar din salarii In cuantum de 1.000 RON. In fiecare luna, acesta achita suma de 5 RON cu titlul de cotizatie sindicala. Stiind ca X nu are nicio persoana In Intretinere si ca la nivelul anului contribuie cu suma de 720 RON la un fond de pensii private, determinati:
a) contributiile sociale obligatorii platite lunar de X si contributia lunara de asigurari de sanatate platita de angajatorul lui X, societatea Y;
b) impozitul pe venit lunar platit de X;
c) suma care poate fi donata unei entitati non-profit la nivelul anului [3 p].
Barem subiectul nr. 1. a) Lunar, X trebuie sa plateasca o contributie de asigurari sociale (10,5% din venitul brut - 105 RON), contributia de asigurari sociale pentru somaj (0,5% din venitul brut - 5 RON) si contributia de asigurari sociale de sanatate (5,5% din venitul brut - 55 RON). Totalul contributiilor sociale obligatorii datorate lunar de catre X este deci de 165 RON. Angajatorul lui X, societatea Y, datoreaza o contributie de asigurari sociale de 5,2% din venitul brut, adica 52 RON lunar [1 p].
b) Pentru determinarea venitului impozabil lunar se vor scadea din venitul brut de 1.000 RON urmatoarele:
- contributiile sociale obligatorii [165 RON, conform celor determinate la pct. a)];
- deducerea personala (250 RON);
6
DREPTUL FINANTELOR PUBLICE. CAIET DE SEMINARII
- cotizatia sindicala (5 RON);
- cota de 1/12 din contributia anuala la fondul de pensii private
(60 RON).
In aceste conditii, venitul lunar impozabil este de 520 RON, iar impozitul pe veniturile din salarii rezultat din aplicarea cotei de impunere de 16% este de 83 RON [1,5 p].
c) La nivelul anului, se poate dona unei entitati non-profit 2% din totalul impozitului pe venit achitat. Avand In vedere un impozit anual pe venit de 12 x 83 RON = 996 RON, rezulta ca poate fi donata suma totala de 20 RON [0,5 p].
Subiectul nr. 2. Persoana fizica A realizeaza In luna iunie 2012 urmatoarele venituri:
a) venit din pensii In cuantum de 1.200 RON;
b) venit din transferul dreptului de proprietate asupra unei cladiri dobandite In anul 2007 In favoarea societatii comerciale B, pretul vanzarii fiind de 300.000 RON;
c) venit brut din dividendele detinute la societatea comerciala C, In cuantum de 2.000 RON.
Determinati impozitul pe venit/contributiile sociale obligatorii datorate de persoana fizica A [3 p].
Barem subiectul nr. 2. a) In cazul veniturilor din pensii, se determina mai Intai contributia de asigurari sociale de sanatate, pentru suma ce depaseste 740 RON [adica 5,5% din (1200 RON - 740 RON), respectiv 25 RON. Baza impozitului pe venit este 200 RON - 25 RON, adica 175 RON, impozitul pe veniturile din pensii fiind astfel de 28 RON [1 p].
b) Fiind vorba de un transfer al dreptului de proprietate intervenit dupa mai mult de 3 ani de la data dobandirii, impozitul este de 4.000 RON + 1 % din ceea ce depaseste 200.000 RON, adica In total 5.000 RON [1 p].
c) In cazul veniturilor din dividende, impozitul este de 16% din venitul brut (respectiv 320 RON), se retine la momentul platii dividendului de catre societatea comerciala C si se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 a lunii urmatoare [1 p].
Subiectul nr. 3. Societatea comerciala A edifica In anul 2010, In municipiul Arad, trei case tip duplex identice, valoarea constructiei fiecarui imobil fiind de 124.000 euro cu TVA inclus.
III. MODELE DE SUBIECTE SI BAREME DE CORECTARE SI NOTARE 7
Dintre aceste imobile, In aceeasi luna In care s-a finalizat constructia, doua dintre ele sunt Instrainate la pretul de 120.000 euro plus TVA fiecare, iar al treilea imobil ramane In proprietatea societatii. AI treilea imobil este Instrainat In luna decembrie 2011 , la pretul de 150.000 euro plus TVA. Stiind ca societatea nu are nicio alta activitate comerciala In afara construirii si vanzarii imobilelor aratate, determinati urmatoarele:
a) Modul In care se exercita dreptul de deducere al TVA In anul 2010;
b) Impozitul pe cladiri datorat de societatea comerciala A In anu12011, stiind ca la nivelul municipiului Arad cota de impunere prevazuta de art. 253 alin. (2) C. fisc. este de 1 %.
c) Impozitul pe profit In anii 2010 si 2011 [3 p].
Barem subiectul nr. 3. a) Dreptul de deducere al TVA se exercita potrivit regulii Dreptul de Deducere = TVA incasata In amonte - TVA platita In aval. Pentru cele doua imobile vandute In 2010, TVA incasata In amonte este de 57.600 euro (cate 28.800 euro pentru fiecare imobil). TVA platita In aval pentru construirea celor 3 imobile este de 72.000 euro (cate 24.000 euro pentru fiecare imobil). Prin urmare, rezulta TVA de rambursat In cuantum de 14.400 euro la nivelul anului 2010 [1 p].
b) Impozitul pe cladiri datorat de o persoana juridica este de 1 % din valoarea de construire a imobilului detinut In proprietate In anul 2011, adica 1.000 euro [1 p].
c) In anul 2010, societatea are cheltuieli deductibile de 300.000 euro (costurile de construire) si venituri de 240.000 euro (pretul vanzarii celor doua imobile). Prin urmare, In anul 2010, societatea Inregistreaza pierderi fiscale de 60.000 euro si nu plateste impozit pe profit. In anul 2011, societatea nu are cheltuieli deductibile, ci doar un profit de 150.000 euro rezultat din vanzarea celui de-al treilea imobil. Prin urmare, In anul2011 se deduc mai Intai pierderile fiscale de 60.000 euro, iar apoi se impoziteaza cu 16% diferenta de 90.000 euro, impozitul pe profit rezultat fiind de 14.400 euro [1 p].
Subiectul nr. 4. Persoana fizica X realizeaza In acelasi timp urmatoarele categorii de venituri: (i) venituri din salarii; (ii) venituri din activitati independente; (iii) venituri din dobanzi; (iv) venituri

DREPTUL FINANTELOR PUBLICE. CAIET DE SEMINARII

din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal. Vi se solicita urmatoarele:
a) Sa explicati argumentat pentru care dintre aceste categorii de venituri datoreaza X contributii de asigurari sociale de sanatate.
b) Sa formulati o propunere de lege ferenda cu privire la o posibila modificare a modului de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate;
c) Avand In vedere ca In luna mai 2013 X are un salariu lunar brut de 1.000 RON si ca obtine venituri din avocatura In cuantum de 1.500 RON, sa determinati si sa calculati toate categoriile de contributii de asigurari sociale datorate de X;
d) Sa indicati organul competent, la data de 15.06.2013, pentru a efectua un control cu privire la contributiile de asigurari de sanatate datorate de X [2,5 p].
Barem subiectul nr. 4. a) Potrivit art. 257 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, contributia se datoreaza doar pentru veniturile din salarii si din activitati independente, celelalte categorii de venituri fiind excluse [1 p];
b) Se puncteaza orice solutie rezonabila (ex. plafonarea contributiei totale; limitarea doar la anumite categorii de venituri; reducerea sau eliminarea obligatiei de plata In cazul contractarii unei asigurari voluntare) [0,25 p];
c) Pentru salariul brut de 1.000 RON, se datoreaza contributia de asigurari sociale 10,5% (105 RON), contributia de asigurari de sanatate 5,5% (55 RON) si contributia de asigurari sociale pentru somaj de 0,5% (5 RON). Pentru veniturile din avocatura, exista o contributie la sistemul propriu de asigurari al avocatilor, de 10% din venitul brut (150 RON), alaturi de contributia de asigurari sociale de sanatate catre sistemul public (5,5% din venitul net) [1 p];
d) Potrivit modificarilor aduse Codului fiscal de O.U.G. nr. 125/2011, cu Incepere de la 1.07.2012 competenta exclusiva revine organelor fiscale [0,25 p].
Subiectul nr. 5. In perioada 1.07.2008 - 31.12.2012, Statul Roman a prelevat, cu ocazia primei Inmatriculari a unui autoturism In Romania, o taxa de poluare. La data de 15.05.2013, Curtea de Justitie a Uniunii Europene constata ca aceasta taxa este
III. MODELE DE SUBIECTE SI BAREME DE CORECTARE SI NOTARE 9
incompatibila cu art. 110 din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene si respinge cererea Guvernului Romaniei de aplicare a hotararii doar pentru viitor. Prin urmare, In perioada 16.05 - 15.06.2013, la nivel national se iau urmatoarele masuri:
(i) Camerele de Conturi judetene efectueaza controale fiscale la directiile finantelor publice judetene si emit rapoarte de control potrivit carora taxa de poluare a fost prelevata legal In perioada 1.07.2008 - 31.12.2012 si nu exista temei juridic pentru restituirea ei;
(ii) Inalta Curte de Casatie si Justitie, printr-un recurs In interesul legii, stabileste faptul ca termenul de formulare a unor cereri de restituire a taxelor de poluare este de 60 de zile de la data pronuntarii hotararii Curtii de Justitie a Uniunii Europene si ca taxa se restituie fara dobanzi;
(iii) Printr-o ordonanta de urgenta, Guvernul decide ca restituirea taxelor sa se faca, dupa pronuntarea unor hotarari judecatoresti de obligare la restituire, doar In cazul contribuabililor ce au venituri mai mici de 1.000 RON.
Extrageti si explicati teoretic eventualele elemente de nelegalitate ale'actelor emise de Camerele de Conturi, Inalta Curte de Casatie si Justitie si Guvern [2,5 p].
Barem subiectul nr. 5. (i) Se va explica faptul ca o Camera de Conturi nu are atributii de control fiscal (ci doar de control financiar) si ca actul destinat sa Impiedice aplicarea cu prioritate a dreptului european este nul. Hotararea C.J.U.E. produce efecte retroactive [0,75 p];
(ii) Decizia Inaltei Curti contravine principiului suprematiei si prioritatii dreptului european, principiului efectivitatii si echivalentei (datorita termenului extrem de scurt) si principiului respectului drepturilor fundamentale (se Incalca dreptul la respectul proprietatii, prin aceea ca se nu acorda dobanzi) [1,25 p];
(iii) Suntem In prezenta unei ipoteze de Incalcare a principiului egalitatii In fata legii fiscale, contribuabilii cu venituri mai mari de 1.000 RON fiind discriminati [0,5 p].
Subiectul nr. 6. Persoana fizica A edifica In anul 2011 un numar de 6 apartamente, costul de constructie al fiecarui apartament fiind de 24.800 euro cu TVA inclus. Fiecare apartament are o suprafata utila de 50 mp. Apartamentele sunt

Instrainate astfel:

DREPTUL FINANTELOR PUBLICE. CAIET DE SEMINARII

- In luna decembrie 2011 , un apartament la pretul de 30.000 euro;
- In luna septembrie 2012, doua apartamente la pretul de 33.000 euro fiecare;
- In luna noiembrie 2012, un apartament la pretul de 35.000 euro, catre o familie care Indeplineste conditiile pentru aplicarea cotei reduse de TV A;
- In luna decembrie 2012, doua apartamente la pretul de 37.200 euro cu TVA inclus.
Raportat la aceasta stare de fapt, vi se solicita:
a) sa determinati data la care A era obligat sa se Inregistreze ca platitor de TV A;
b) sa determinati modalitatea In care se exercita dreptul de deducere a TVA, In 2011 si 2012 [2 p].
Barem subiectul nr. 6. a) Se va mentiona ca In anul 2011 A nu a depasit plafonul de TVA de 35.000 euro. Pragul nou de 65.000 euro, existent de la 1 iulie 2012, este depasit In luna septembrie 2012, astfel Incat data de la care A devine persoana impozabila este cea de 1.11.2012 [0,5 p];
b) In anul 2011 si pana la data de 1 noiembrie 2012, A nu poate deduce TV A, Intrucat nu era persoana impozabila. Odata ce devine persoana impozabila, dreptul de deducere = TVA colectat (5% x 35.000 euro + 2 x 7.200 euro = 16.150 euro) - TVA achitat pentru edificarea celor 6 apartamente (6 x 4.800 euro = 28.800 euro), rezultand o diferenta negativa de 11.650 euro care se ramburseaza de la buget [1,5 p].
Subiectul nr. 7. Societatea B detine In proprietate, In municipiul Cluj-Napoca, urmatoarele bunuri:
- o cladire de birouri, achizitionata In anul 2007 la pretul de 120.000 euro si care nu a mai fost reevaluata In perioada 2007 - 2013;
- un teren intravilan cu constructii In suprafata de 12.000 mp,
din care 2.000 mp ocupati de constructii, In zona A de impozitare (municipiul Cluj-Napoca fiind localitate de rang O);
- un autoturism cu capacitatea cilindrica de 3.300 crn-.
Se va retine ca, potrivit hotararii Consiliului Local Cluj-Napoca, cota de impozitare prevazuta de art. 253 alin. (6) lit. a) C. fisc.


Autori: Cosmin Flavius Costas, Tudor Vidrean Capusan, Bogdan Ionita
Data aparitiei:    17 Martie 2014
Nr. pagini: 186

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review
Created in 0.8233 sec