Dreptul Uniunii Europene -Tratat

Dreptul Uniunii Europene -Tratat
-15%
Preț: 42,50 lei
50,00 lei (-15%)
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2008
Categoria: General

DESCRIERE

Dreptul Uniunii Europene -Tratat. CUPRINS

PARTEA GENERALATEORIA GENERALA A DREPTULUI UNIUNII EUROPENE7

CAPITOLUL INOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL COMUNITAR91. Notiunea dreptului comunitar92. Obiectul dreptului comunitar102. 1. Notiune102. 2. Specificul raporturilor juridice de drept comunitar112. 3. Raporturi juridice ce nu formeaza obiect al dreptului comunitar11CAPITOLUL IICONSTITUIREA COMUNITATILOR EUROPENE SI EVOLUTIA ACESTORA121. Constituirea Comunitatilor europene121. 1. Evolutia ideilor de unitate europeana pana la primul razboi mondial121. 2. Incercarile de unitate europeana in perioada interbelica131. 3. Evolutia tendintelor de integrare europeana dupa cel de-al doilea razboi mondial151. 4. Infiintarea Comunitatilor europene171. 4. 1. Premisele infiintarii Comunitatilor europene171. 4. 2. Infiintarea Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului181. 4. 3. Infiintarea Comunitatii Economice Europene si a Comunitatii Europene a Energiei Atomice191. 4. 4. Analiza structurala a tratatelor constitutive ale Comunitatilor Europene202. Evolutia Comunitatilor europene222. 1. Evolutia comunitatilor europene sub aspect cantitativ, prin cresterea numarului statelor membre222. 1. 1. Succesiunea aderarii de noi state222. 1. 2. Procedura aderarii la Comunitati242. 1. 2. 1. Conditiile cerute pentru aderare242. 1. 2. 2. Fondurile de pre-aderare252. 1. 2. 3. Fazele procedurii de aderare282. 1. 3. Natura juridica a acordului de aderare302. 1. 4. Incetarea calitatii de membru302. 1. 4. 1. Modalitati de incetare a calitatii de membru302. 1. 4. 2. Dispozitiile Tratatului de la Lisabona privind incetarea calitatii de membru312. 2. Evolutia Comunitatilor europene sub aspect calitativ pana la instituirea Uniunii Europene312. 2. 1. Evolutia crizelor si realizarilor comunitare312. 2. 2. Tratatul de fuziune de la Bruxelles342. 2. 3. Actul Unic European353. Instituirea Uniunii Europene373. 1. Adoptarea Tratatului de la Maastricht373. 2. Analiza structurala a tratatului383. 3. Analiza dispozitiilor Tratatului404. Evolutia Uniunii Europene434. 1. Tratatul de la Amsterdam434. 2. Agenda 2000464. 3. Tratatul de la Nisa474. 4. Tratatul instituind o Constitutie pentru Europa484. 4. 1. Caracterizare generala484. 4. 2. Principalele modificari legislative propuse prin Tratatul instituind Constitutia Europeana484. 4. 4. Tratatul de la Lisabona504. 4. 4. 1. Contextul european al adoptarii Tratatului de la Lisabona504. 4. 4. 2 Principalele modificari legislative propuse prin Tratatul de la Lisabona Presedintele UE51CAPITOLUL IIICARACTERISTICILE JURIDICE FUNDAMENTALE ALE COMUNITATILOR EUROPENE521. Caracterele generale ale Comunitatilor europene521. 1. Fundamentele juridice ale Comunitatilor521. 2. Statutul international al Comunitatilor531. 2. 1. Personalitatea juridica a Comunitatilor europene531. 2. 2. Reprezentarea Comunitatilor in relatiile internationale551. 2. 3. Recunoasterea552. Caracterele specifice ale Comunitatilor europene562. 1. Natura juridica specifica a Comunitatilor europene562. 2. Modalitatile specifice de exercitare a competentelor comunitare582. 2. 1. Aspecte generale582. 2. 2. Distinctia dintre comunitatile europene si organizatiile economice regionale592. 3. Modalitatile specifice de cooperare economica602. 4. Procedura specifica de modificare a tratatelor622. 5. Sistemul institutional unic632. 5. 1. Aspecte generale632. 5. 2. Primele actiuni in directia unificarii institutionale632. 5. 3. Evolutia unificarii institutionale64CAPITOLUL IVIZVOARELE DREPTULUI COMUNITAR681. Notiune si clasificare682. Izvoarele principale (dreptul comunitar primar)692. 1. Tratatele de constituire a Comunitatilor Europene692. 2. Tratatele si acordurile de modificare a tratatelor initiale692. 3. Acordurile de aderare692. 4. Conventiile si protocoalele anexa702. 5. Actele comunitare supuse aprobarii statelor membre702. 6. Procedura de revizuire a tratatelor702. 6. 1. Procedura de revizuire actuala stabilita prin Tratatul de la Lisabona702. 6. 2. Procedura de revizuire stabilita prin Tratatul de la Lisabona713. Izvoarele secundare723. 1. Aspecte generale723. 2. Regimul juridic al regulamentelor743. 3. Regimul juridic al directivelor743. 4. Regimul juridic al deciziilor753. 5. Regimul juridic al avizelor si recomandarilor753. 6. Regimul juridic al instrumentelor legislative adoptate in cadrul pilonului III764. Izvoarele complementare764. 1. Principiile generale de drept764. 1. 1. Principiile clasice ale dreptului774. 1. 2. Principiile generale comune dreptului statelor membre774. 1. 3. Principiile privind natura Comunitatilor774. 1. 4. Principiile respectarii drepturilor democratice si a drepturilor fundamentale ale omului774. 2. Acordurile internationale794. 2. 1. Acordurile incheiate de catre statele membre794. 2. 2. Acordurile incheiate de catre Comunitati cu terte state805. Ierarhia normelor comunitare806. Raportul dintre dreptul comunitar si dreptul national al statelor membre816. 1. Aspecte generale816. 2. Principiul aplicabilitatii directe816. 2. 1. Fundamentarea principiului816. 2. 2. Domeniul de aplicare826. 2. 3. Consecintele aplicarii principiului efectului direct856. 3. Primordialitatea dreptului comunitar866. 3. 1. Instituirea principiului866. 3. 2. Fundamentarea principiului866. 3. 3. Domeniul de aplicare876. 4. Rolul statelor membre in aplicarea dreptului comunitar88CAPITOLUL VSISTEMUL INSTITUTIONAL AL UNIUNII EUROPENE891. Principiile care stau la baza organizarii activitatii institutiilor comunitare901. 1. Principiul atribuirii de competente911. 2. Principiul echilibrului institutional921. 3. Principiul autonomiei institutionale932. Consiliul European942. 1. Constituire942. 2. Natura juridica952. 3. Competente962. 4. Organizare, functionare963. Consiliul Uniunii Europene983. 1. Constituire, componenta983. 2. Organizare1003. 2. 1. Secretariatul general1003. 2. 2. COREPER (Comitetul Reprezentantilor Permanenti)1003. 2. 3. Comitetele specializate1013. 3. Functionare1023. 3. 1. Sediul1033. 3. 2. Presedintia si sesiunile Consiliului1033. 3. 3. Reguli si metode de votare1043. 4. Atributii1073. 4. 1. Atributii ce revin Consiliului i cadrul primului pilon comunitar1073. 4. 2. Atributiile Consiliului privind Politica Externa si de Securitate Comuna (PESC)1093. 4. 3. Atributiile Consiliului privind cooperarea in domeniul justitiei si afacerilor interne (JAI)1104. Comisia Uniunii Europene1144. 1. Constituire, componenta1144. 1. 1. Calitatea de comisar1144. 1. 2. Presedintele Comisiei1164. 1. 3. Inaltul Reprezentant pentru afaceri externe si politica de securitate1174. 1. 4. Statutul comisarilor1174. 2. Organizare1184. 2. 1. Cabinetele comisarilor1194. 2. 2. Serviciile administrative1204. 2. 3. Functia publica comunitara1214. 3. Functionare1224. 4. Atributii1244. 4. 1. Functia de initiativa legislativa1254. 4. 2. Functia de executie1264. 4. 3. Functia de supraveghere1284. 4. 4. Functia de decizie1294. 4. 5. Functia de reprezentare1305. Parlamentul European1305. 1. Constituire, componenta1315. 1. 1. Constituire1315. 1. 2. Procedura alegerilor1325. 1. 3. Statutul deputatilor1335. 2. Organizare1355. 2. 1. Presedintia si biroul1355. 2. 2. Comisiile parlamentare1365. 2. 3. Grupurile politice1375. 2. 4. Delegatiile1385. 2. 5. Serviciile administrative1395. 3. Functionarea1395. 4. Atributii1405. 4. 1. Atributii normative si proceduri utilizate1415. 4. 2. Atributii privind desemnarea si cenzurarea Comisiei1445. 4. 3. Atributii privind adoptarea bugetului1455. 4. 4. Atributii de control si proceduri utilizate1466. Organele jurisdictionale comunitare1506. 1. Curtea de Justitie1516. 1. 1. Constituire, componenta1516. 1. 1. 1. Constituire1516. 1. 1. 2. Componenta1516. 1. 2. Organizare1536. 1. 3. Functionare1546. 1. 4. Competentele Curtii de Justitie1556. 1. 4. 1. Competenta generale a Curtii de Justitie1556. 1. 4. 2. Evolutia competentelor Curtii de Justitie1556. 1. 5. Procedura de judecata1596. 1. 5. 1. Procedura scrisa1596. 1. 5. 2 Procedura instructiei1606. 1. 5. 3. Procedura orala1616. 1. 5. 4. Redactarea hotararii1616. 1. 5. 5. Procedurile speciale1626. 1. 6. Caile de atac extraordinare1636. 1. 7. Functiile Curtii de Justitie1646. 2. Tribunalul de Prima Instanta1666. 2. 1. Constituire, componenta1666. 2. 2. Organizare1676. 2. 3. Functionare1696. 2. 4. Competente1696. 3. Tribunalul Functiei Publice1726. 3. 1. Constituire1726. 3. 2. Organizare si functionare1737. Curtea de Conturi1777. 1. Constituire, componenta1777. 2. Organizare, functionare1787. 3. Competente1787. 3. 1. Functia de control1797. 3. 2. Functia consultativa1798. Organe comunitare cu caracter financiar bancar1808. 1. Organe financiar-bancare1808. 1. 1. Sistemul European al Bancilor Centrale (SEBC)1808. 1. 1. 1. Banca Centrala Europeana (BCE)1818. 1. 1. 2. Bancile Centrale Nationale1858. 1. 1. 3. Structura de ansamblu a SEBC1868. 1. 2. Banca Europeana de Investitii1878. 1. 2. 1. Constituire, componenta1878. 1. 2. 2. Organizare, functionare1888. 1. 2. 3. Atributii1888. 1. 3. Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare1899. Organe comunitare cu caracter consultativ1909. 1. Comitetul Economic si Social1909. 1. 1. Componenta, organizare1909. 1. 2. Atributii1929. 2. Comitetul Regiunilor1929. 2. 1. Componenta, organizare1929. 2. 2. Atributii19310. Organe comunitare cu caracter tehnic19410. 1. Agentiile Comunitatii Europene19410. 2. Institutii tehnice pentru punerea in aplicare a politicii externe si de securitate comuna19910. 3. Institutii tehnice pentru cooperarea politieneasca si judiciara in materie penala19910. 3. 1. EUROPOL19910. 3. 2. Organismul European pentru Imbunatatirea Cooperarii Judiciare (Eurojust)20110. 3. 3. Colegiul European de Politie (CEPOL)20211. Evolutia institutiilor comunitare in contextul extinderii Uniunii Europene20212. 1. Aspecte generale20212. 2. Perspectivele evolutiei institutiilor comunitare203CAPITOLUL VIREPARTIZAREA PUTERILOR INTRE INSTITUTIILE COMUNITARE2071. Functia normativa2081. 1. Competentele Comisiei2111. 2. Competentele Consiliului European2121. 3. Competentele Consiliului2121. 4. Competentele Parlamentului European2121. 5. Competentele Bancii Centrale Europene2141. 6. Competentele parlamentelor nationale2142. Functia executiva2162. 1. Competentele Comisiei2162. 2. Competentele Consiliului2182. 3. Competentele Parlamentului European2192. 4. Competentele organelor monetare2193. Functia bugetara2193. 1. Evolutia reglementarilor comunitare privind constituirea bugetului Uniunii Europene2193. 2. Principiile bugetare comunitare2213. 3. Continutul bugetului2223. 4. Repartizarea competentelor bugetare intre institutii2233. 5. Dispozitiile Tratatului de la Lisabona privind exercitiul bugetar al Uniunii Europene2233. 5. 1. Adoptarea bugetului anual2233. 5. 2. Executia bugetului si descarcarea2253. 6. Rolul statelor membre privind executarea bugetului comunitar2254. Functia de control2264. 1. Controlul politic2264. 1. 1. Controlul exercitat de Parlament2264. 1. 2. Controlul exercitat de Comisie2284. 1. 3. Controlul exercitat de Curtea de Conturi2294. 1. 4. Controlul exercitat de BCE2294. 2. Controlul jurisdictional2295. Functia internationala2315. 1. Procedura incheierii acordurilor internationale2315. 1. 1. Procedura anterioara Tratatului de la Lisabona2315. 1. 2. Procedura incheierii acordurilor internationale conform dispozitiilor Tratatului de la Lisabona2335. 2. Relatiile Uniunii Europene cu organizatii internationale si state terte2355. 2. 1. Relatiile Uniunii Europene cu Asociatia Europeana a Liberului Schimb (AELS)2365. 2. 2. Relatiile Uniunii Europene cu Uniunea Europei Occidentale2365. 2. 3. Relatiile Uniunii Europene cu Consiliul Europei2385. 2. 4. Relatiile Uniunii Europene cu tari industrializate din afara Europei2395. 2. 5. Relatiile de asociere intre Uniunea Europeana si tarile in curs de dezvoltare din Africa, Zona Caraibelor si Pacific (ACP)2405. 2. 6. Relatiile Uniunii Europene cu tari din Zona Mediteranei, Orientului Mijlociu, America Latina si Asia2435. 2. 7. Relatiile Uniunii Europene cu tari din Europa Centrala si Rasariteana2445. 3. Relatiile Romaniei cu Uniunea Europeana2455. 3. 1. Evolutia relatiilor Romaniei cu Uniunea Europeana2455. 3. 2. Rezumatul Tratatului de aderare a Romaniei si Bulgariei la Uniunea Europeana2465. 3. 2. 1. Elemente generale2465. 3. 2. 2. Structura Tratatului de aderare247CAPITOLUL VIICONTROLUL JURISDICTIONAL2531. Aspecte generale2532. Judecata in fata Tribunalului de Prima Instanta si recursul la Curtea de Justitie2542. 1. Judecata in fata Tribunalului2542. 2. Recursul impotriva hotararii Tribunalului2542. 2. 1. Hotararile care pot fi atacate cu recurs2542. 2. 2. Titularii recursului2552. 2. 3. Motivele recursului2552. 2. 4. Judecarea recursului2552. 2. 5. Efectele recursului2563. Cooperarea judiciara intre instantele nationale si Curtea de Justitie. Recursul prejudiciar2563. 1. Aspecte generale2563. 2. Temeiul juridic al recursului prejudiciar2563. 3. Instantele competente sa sesizeze Curtea2573. 4. Facultatea si obligatia sesizarii2593. 5. Obiectul recursului prejudiciar2593. 6. Momentul solicitarii2623. 7. Formularea recursului2623. 8. Admisibilitatea recursului2633. 9. Caracteristicile procedurii2633. 10. Efectele hotararilor Curtii2634. Recursurile promovate in fata Curtii de Justitie2654. 1. Recursul in anulare2654. 1. 1. Notiune si temei juridic2654. 1. 2. Conditiile de admisibilitate a recursului in anulare2664. 1. 2. 1. Conditii privind natura actului atacat2664. 1. 2. 2. Titularii recursului in anulare2674. 1. 2. 3. Institutiile reclamate2694. 1. 3. Termenul de recurs2694. 1. 4. Motivele de anulare2694. 1. 4. 1. Incompetenta2694. 1. 4. 2. Incalcarea formelor substantiale2694. 1. 4. 3. Incalcarea tratatului si a altor norme juridice de aplicare a acestuia2704. 1. 4. 4. Abuzul de putere2704. 1. 5. Competentele judecatorului2704. 1. 6. Efectele anularii actului2704. 1. 7. Efectul retroactiv al anularii2704. 2. Recursul in carenta2714. 2. 1. Generalitati2714. 2. 2. Institutiile care pot fi acuzate2714. 2. 3. Conditii privind reclamantul2714. 2. 4. Procedura2724. 2. 4. 1. Faza prealabila administrativa2724. 2. 4. 2. Faza jurisdictionala2724. 2. 5. Notiunea de carenta2724. 2. 6. Efectele hotararii2734. 3. Recursul in constatarea neindeplinirii de catre state a obligatiilor decurgand din tratatele constitutive2734. 3. 1. Aspecte generale2734. 3. 2. Notiunea de neindeplinire a obligatiilor2744. 3. 3. Temei juridic2754. 3 4. Aspecte procedurale (Procedura prevazuta in Tratatele CE si CEEA)2764. 3. 4. 1. Faza administrativa (prejudiciara)2774. 3. 4. 2. Faza judiciara2784. 3. 5. Efectele recursului2794. 3. 6. Sanctiuni2794. 3. 7. Regimul derogator de la procedura comuna2804. 4. Recursul in responsabilitate2814. 4. 1. Apreciere generala2814. 4. 2. Recursul in responsabilitate extracontractuala2814. 4. 2. 1. Reglementarea in tratate a raspunderii extracontractuale2814. 4. 2. 2. Conditiile necesare pentru angajarea responsabilitatii2824. 4. 2. 3. Reparatia prejudiciului2834. 4. 2. 4. Aspecte procedurale2834. 4. 3. Raspunderea contractuala2834. 5. Alte actiuni si masuri judiciare2834. 5. 1. Exceptia de ilegalitate2834. 5. 2. Procedura de urgenta si masurile provizorii284PARTEA SPECIALAPOLITICILE COMUNITARETITLUL IINTRODUCERE287CAPITOLUL IACQUIS-UL COMUNITAR2871. Notiune2872. Obiectivele Comunitatii Europene si mijloacele de realizare2893. Continutul acquis-ului comunitar290CAPITOLUL IICOMPETENTELE COMUNITATILOR EUROPENE SI DOMENIILE DE ACTIUNE2931. Principii generale privind competentele2931. 1. Instituirea principiilor2931. 2. Coexistenta competentelor comunitare cu cele ale statelor membre2941. 3. Principiul specializarii2951. 4. Principiul subsidiaritatii2961. 4. 1. Aspecte generale2961. 4. 2. Respectarea principiului subsidiaritatii in activitatea institutiilor comunitare2971. 5. Principiul proportionalitatii2981. 6. Aspecte cuprinse in Protocolul privind principiile subsidiaritatii si proportionalitatii anexat Tratatului de la Amsterdam2981. 7. Aspecte noi cuprinse in Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiaritatii si proportionalitatii, anexat Tratatului de la Lisabona2992. Domeniul de aplicare a competentelor comunitare3002. 1. Competenta teritoriala3002. 2. Competenta personala3012. 2. 1. Aspecte generale3012. 2. 2. Cetatenia europeana3013. Domeniile de actiune ale Comunitatilor si Uniunii Europene3023. 1. Calificarea politicilor comunitare din perspectiva dispozitiilor tratatelor comunitare3023. 2. Calificarea politicilor comunitare din perspectiva dispozitiilor Tratatului de la Lisabona3033. 2. 1. Aspecte generale3033. 2. 2. Categoriile de competente3033. 2. 3. Competentele exclusive3043. 2. 4. Domeniile de competenta partajata3043. 2. 5. Domeniile actiunii de sprijinire, de coordonare sau complementare305TITLUL IIPOLITICILE DE BAZA ALE UNIUNII EUROPENE306CAPITOLUL IPOLITICA EXTERNA SI DE SECURITATE (PESC)3061. Temei juridic3062. Acquis-ul comunitar privind politica externa si de securitate3072. 1. Obiectivele politicii externe si de securitate comune3072. 2. Mijloacele de realizare a politicii externe si de securitate comuna3082. 3. Componentele politicii externe si de securitate comuna. 3092. 4. Procedura de punere in aplicare a politicii externe si de securitate comuna3112. 5. Cooperarea intensificata in domeniul politicii externe si de securitate comuna3142. 6. Principalele reglementari cuprinse in Tratatul de la Lisabona privind politica externa si de securitate comuna315CAPITOLUL IICOOPERAREA IN DOMENIUL JUSTITIEI SI AFACERILOR INTERNE3181. Evolutia preocuparilor privind cooperarea in domeniul justitiei si afacerilor interne3182. Mijloacele de realizare a cooperarii in domeniul justitiei si afacerilor interne3202. 1. Pozitia comuna3202. 2. Actiunea comuna3203. Directiile de actiune comunitara in vederea realizarii cooperarii in domeniul justitiei si afacerilor interne3213. 1. Crearea unui spatiu al libertatii, securitatii si justitiei3213. 2. Cooperarea politieneasca si judiciara in domeniul penal3213. 3. Libera circulatie a persoanelor3223. 4. Lupta impotriva crimei organizate3233. 5. Lupta impotriva fraudei3243. 6. Cooperarea intensificata3243. 7. Sistemul institutional de aplicare JAI3253. 8. Acquis-ul Schengen3253. 8. 1. Aspecte generale3253. 8. 2. Aspecte privind eliminarea controalelor la frontierele interne si circulatia persoanelor3273. 8. 3. Aspecte privind politia si securitatea3293. 8. 4. Aspecte privind Sitemul de Informare Schengen3303. 8. 5. Aspecte privind protectia datelor cu caracter personal3313. 9. Principalele reglementari cuprinse in Tratatul de la Lisabona privind cooperarea in domeniul justitiei si afacerilor interne331TITLUL IIIREALIZAREA PIETEI INTERNE339CAPITOLUL IASPECTE GENERALE DELIMITARI TERMINOLOGICE3391. Evolutia conceptului de piata interna3392. Elementele componente ale Pietei Interne342CAPITOLUL IILIBERA CIRCULATIE A MARFURILOR3431. Temei juridic3432. Acquis-ul comunitar privind libera circulatie a marfurilor3432. 1. Realizarea Uniunii vamale si instituirea tarifului vamal comun3432. 2. Interzicerea restrictiilor cantitative si a masurilor cu efect echivalent3462. 3. Reorganizarea monopolurilor cu caracter comercial3482. 4. Modalitati procedurale de realizare a liberei circulatii a marfurilor348CAPITOLUL IIILIBERA CIRCULATIE A PERSOANELOR3511. Temei juridic3512. Reglementarea cetateniei Uniunii Europene3512. 1. Instituirea cetateniei europene3512. 2. Prerogativele calitatii de cetatean european3533. Acquis-ul comunitar privind libera circulatie a persoanelor3563. 1. Evolutia reglementarilor comunitare generale privind libera circulatie a persoanelor3563. 2. Continutul liberei circulatii a persoanelor3583. 3. Beneficiarii liberei circulatii a persoanelor3603. 4. Limitarea dreptului la libera circulatie a persoanelor364CAPITOLUL IVLIBERA CIRCULATIE A SERVICIILOR3671. Temei juridic3672. Acquis-ul comunitar privind libera circulatie a serviciilor3672. 1. Raporturile dintre libertatea de stabilire a persoanelor si libera circulatie a serviciilor3672. 2. Modalitati de realizare a liberei circulatii a serviciilor3682. 3. Reglementari comunitare interne privind libera circulatie a serviciilor372CAPITOLUL VLIBERA CIRCULATIE A CAPITALULUI3771. Temei juridic3772. Acquis-ul comunitar privind libera circulatie a capitalului3772. 1. Libera circulatie a platilor curente3772. 2. Libera miscare a capitalurilor378CAPITOLUL VIPOLITICA COMUNITARA IN DOMENIUL CONCURENTEI3821. Temei juridic3822. Acquis-ul comunitar in domeniul concurentei3832. 1. Interdictia acordurilor restrictive si a practicilor anticoncurentiale3832. 2. Interdictia abuzului de pozitie dominanta3872. 3. Controlul fuziunilor (concentrarilor) de intreprinderi3912. 4. Controlul ajutoarelor de stat3942. 5. Aplicarea regulilor concurentei in sectorul public398TITLUL IVPOLITICILE COMUNE402CAPITOLUL I402POLITICA COMERCIALA4021. Calificarea politicilor comunitare din perspectiva dispozitiilor tratatelor comunitare4022. Temei juridic4033. Acquis-ul comunitar privind politica comerciala comuna4033. 1. Principiile politicii comerciale comune si procedura de aplicare a acesteia4033. 2. Regimul importurilor si exporturilor4043. 3. Masurile de protectie comerciala4063. 4. Incheierea acordurilor comerciale externe410CAPITOLUL IIIPOLITICA COMUNITARA IN DOMENIUL AGRICULTURII SI PESCUITULUI4111. Politica in domeniul agriculturii4111. 1. Temei juridic4111. 2. Obiectivele generale ale politicii agricole comune4121. 3. Reforma politicii agricole comune4142. Politica in domeniul pescuitului4192. 1. Temei juridic4192. 2. Reforma politicii comune in domeniul pescuitului420CAPITOLUL IVPOLITICA COMUNITARA IN DOMNIUL TRANSPORTURILOR4231. Temei juridic4232. Piata comuna a transporturilor4242. 1. Regimul concurentei stabilit prin dispozitiile tratatului4242. 2. Transportul rutier4252. 3. Transportul feroviar4272. 4. Transportul pe caile navigabile interioare4302. 5. Transportul aerian4302. 6. Transportul maritim431CAPITOLUL IVPOLITICA ECONOMICA SI MONETARA4341. Istoricul realizarii Uniunii Economice si Monetare4341. 1. Etape parcurse pana la realizarea Uniunii Economice si Monetare4341. 2. Realizarea Uniunii Economice si Monetare4371. 3. Problemele cu care se confrunta UEO in prezent4392. Acquis-ul comunitar in domeniul Uniunii Economice si Monetare4392. 1. Temei juridic4392. 2. Principiile de baza ale Uniunii Economice si Monetare4402. 3. Dispozitiile Tratatului CE privind politica economica4412. 4. Dispozitiile Tratatului CE privind politica monetara4442. 5. Consecintele introducerii EURO la nivel comunitar446TITULUL VALTE POLITICI COMUNITARE449CAPITOLUL IPOLITICA SOCIALA COMUNITARA4491. Temei juridic4502. Aquisul comunitar privind politica sociala comunitara4512. 1. Obiectivele si procedura stabilirii politicii sociale comunitare4512. 2. Reglementarea ocuparii fortei de munca si a conditiilor de munca4532. 3. Protectia sociala4572. 4. Politica comunitara privind educatie, tineretul si formarea profesionala458CAPITOLUL IIPOLITICA COMUNITARA IN DOMENIUL MEDIULUI4601. Evolutia reglementarilor comunitare in domeniul mediului4602. Acquis-ul comunitar in domeniul mediului4642. 1. Obiectivele si principiile politicii comunitare a mediului4642. 2. Reglementari comunitare privind protectia unor factori de mediu4652. 3. Reglementari comunitare privind sursele de poluare a mediului467CAPITOLUL IIIPOLITICA COMUNITARA IN DOMENIUL PROTECTIEI CONSUMATORILOR4711. Evolutia reglementarilor juridice privind protectia consumatorilor4711. 1. Evolutia reglementarilor comunitare in domeniu4711. 2. Preocupari privind crearea unui cadru institutional de protectie a intereselor consumatorilor4722. Obiectivele politicii comunitare in domeniul protectiei consumatorilor4722. 1. Obiectivele politicii comunitare in domeniul protectiei consumatorilor si mijloacele de realizare4722. 2. Continutul reglementarilor comunitare adoptate in domeniu473CAPITOLUL IVPOLITICA INDUSTRIALA COMUNITARA4751. Temei juridic4752. Acquis-ul comunitar privind politica industriala4752. 1. Obiectivele politicii industriale comune4752. 2. Evolutia preocuparilor comunitare privind reglementarea politicii industriale generale4762. 3. Acquis-ul comunitar privind intreprinderile mici si mijlocii4782. 3. 1. Definirea si clasificarea intreprinderilor mici si mijlocii4792. 3. 2. Temei juridic4802. 4. Principalele politici industriale sectoriale486CAPITOLUL VPOLITICA COMUNITARA IN DOMENIUL CERCETARII SI DEZVOLTARII TEHNOLOGICE4891. Evolutia reglementarilor comunitare privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica4892. Obiectivele comunitare ale politicii in domeniul cercetarii si dezvoltarii tehnologice si mijloacele de actiune comunitara490CAPITOLUL VIPOLITICA COMUNITARA PRIVIND COEZIUNEA ECONOMICA SI SOCIALA4941. Evolutia reglementarilor comunitare privind coeziunea economica si sociala4942. Obiectivele comunitare privind coeziunea economica si sociala si mijloacele de realizare a acestora4942. 1. Obiectivele comunitare4942. 2. Mijloacele de realizare a obiectivelor stabilite in domeniu  reglementarea constituirii Fondurilor structurale4952. 3. Evolutia si caracterizarea fondurilor structurale europene4962. 4. Bugetul alocat fondurilor structurale499CAPITOLUL VIIPOLITICA COMUNITARA PRIVIND COOPERAREA INTENSIFICATA5011. Temei juridic5012. Conditiile generale si procedura cooperarii intensificate5022. 1. Conditiile initierii unei cooperari intensificate5022. 2. Procedura cooperarii intensificate505CAPITOLUL VIIIPOLITICA COMUNITARA PRIVIND COOPERAREA IN VEDEREA DEZVOLTARII5071. Obiectivele cooperarii comunitare in vederea dezvoltarii5072. Procedura realizarii cooperarii in vederea dezvoltarii508CAPITOLUL IXPOLITICA COMUNITARA PRIVIND CULTURA5101. Temei juridic5102. Obiectivele politicii comunitare in domeniul culturii si procedura de realizare a acestora511CAPITOLUL XPOLITICA COMUNITARA PRIVIND SANATATEA5131. Temei juridic5132. Obiectivele comunitare privind protectia sanatatii513BIBLIOGRAFIE SELECTIVA516Anexa 1  Declaratia din 9 mai 1950519Anexa 2  Statele membre ale Uniunii Europene521Anexa 3  Tabel cronologic cu principalele momente din evolutia Uniunii Europene526

Anul aparitiei: 2008

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review
Created in 1.209 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.