Efectele obligatiilor civile (Editie, 2013)

Efectele obligatiilor civile (Editie, 2013)
-10%
Preț: 27,00 lei
30,00 lei (-10%)
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2013

DESCRIERE

Lucrarea trateaza materia reglementata de Titlul V„Executarea obligatiilor” din Cartea a V-a„Despre obligatii” in noul Cod civil. In materia efectelor obligatiilor, notiunile de obligatie si executarea acesteia, modalitatile de executare, plata, conditiile platii, persoanele care pot efectua plata, persoanele care o pot primi sunt elemente sine qua non.

Buna-credinta si diligenta in executarea obligatiei sunt notiuni ce se regasesc in noul Cod civil, avand consacrate doua sectiuni distincte in aceasta lucrare.

Ce se intampla in caz de neexecutare a obligatiei asumate? Traditional, ca efect al obligatiei, avem dreptul creditorului de a urmari si de a obtine de la debitor executarea intocmai a prestatiei, precum si de a obtine despagubiri in caz de neexecutare, executare cu intarziere sau necorespunzatoare. In temeiul noului Cod civil, creditorul are dreptul de a opta intre mai multe remedii/sanctiuni/mijloace juridice, cu observarea prioritatii executarii silite in natura.

Exista o ordine sau o ierarhie a mijloacelor juridice/remediilor/sanctiunilor? Poate renunta creditorul aprioric expres la unul dintre ele?Cuprins
Capitolul I. Notiunea de obligatie civila_________________ 1
Sectiunea 1. Notiunea de obligatie. Structura ___________ 1
1. Notiune. Definitie____________________________ 1
2. Sensurile notiunii de obligatie. Notiunea
de indatorire________________________________ 2
3. Structura raportului juridic de obligatie___________ 4
3.1. Subiectele (partile)_ ______________________ 4
3.2. Continutul_ _____________________________ 4
3.3. Obiectul________________________________ 4
3.4. Importanta sanctiunii in clasificarea
obligatiilor______________________________ 10
Sectiunea a 2-a. Notiunea de obligatie contractuala_____ 11
1. Criteriile de delimitare a unei obligatii
contractuale_______________________________ 11
2. Categorii de obligatii contractuale. Obligatii
primare si obligatii secundare_ ________________ 17
3. Efectele obligatiilor. Distinctia efectele
obligatiilor– efectele contractului_______________ 19
3.1. Efectele contractelor si efectele obligatiilor____ 20
3.2. Reglementarea efectelor contractului________ 24
3.2.1. Principiile care guverneaza efectele
contractului__________________________ 24
3.2.1.1. Principiul obligativitatii contractului
(pacta sunt servanda)________________ 24
3.2.1.2. Principiul relativitatii_ ____________ 27
3.2.1.3. Opozabilitatea efectelor
contractului________________________ 28
Capitolul al II-lea. Executarea obligatiilor prin plata_ ____ 29
Sectiunea 1. Plata_ ______________________________ 29
1. Aspecte generale privind valabilitatea __________ 29
1.1. Notiunea si functiile _ ____________________ 29
1.2. Natura juridica _ ________________________ 30
1.3. Temeiul platii. Conform art. 1470 C. civ.
Orice plata presupune o datorie_____________ 32
2. Conditiile ________________________________ 33
VIII Efectele obligatiilor civile
2.1. Subiectele _ ___________________________ 33
2.1.1. Solvensul_________________________ 33
2.1.1.1. Regula generala stabilita de art. 1472
C. civ. Categoria solvensului__________ 33
2.1.1.2. Calitatile solvensului_____________ 35
2.1.1.3. Caz particular: efectuarea platii
de catre un tert_____________________ 36
2.1.1.4. Caz particular: efectuarea platii
in cazul cesiunilor succesive ale creantelor
inscrise in arhiva electronica a garantiilor
mobiliare__________________________ 38
2.1.2. Accipiensul________________________ 39
2.1.2.1. Categoria accipiensului___________ 39
2.1.2.2. Deplina capacitate de exercitiu a
accipiensului_ _____________________ 39
2.1.2.3. Caz particular: plata facuta
unui tert___________________________ 40
2.1.2.4. Caz particular: plata facuta unui
creditor aparent. Conditii si consecinte___ 42
2.2. Indivizibilitatea platii_ ____________________ 44
2.3. Imputatia platii__________________________ 44
2.3.1. Imputatia facuta de debitor____________ 45
2.3.2. Imputatia facuta de creditor___________ 46
2.3.3. Imputatia legala_____________________ 46
2.4. Valabilitatea platii in functie de obiectul
obligatiei_______________________________ 47
2.4.1. Obligatia de a da (de a stramuta) un bun
individual determinat. Obligatia de a preda
bunuri individual determinate_____________ 47
2.4.2. Obligatia de a da bunuri de gen________ 49
2.4.3. Obligatia de a da o suma de bani_______ 49
2.4.4. Obligatia de a constitui o garantie_______ 50
2.4.5. Valabilitatea platii avand ca obiect
predarea bunurilor individual determinate___ 51
2.4.6. Plata facuta cu bunul altuia____________ 53
2.4.7. Darea in plata______________________ 54
2.5. Locul platii_____________________________ 55
2.6. Data platii_ ____________________________ 57
2.6.1. Plata anticipata_____________________ 58
2.7. Cheltuielile platii_ _______________________ 59
2.8. Dovada platii___________________________ 59
Cuprins IX
2.8.1. Reguli privind dovada platii_ _____________ 59
2.8.2. Proba executarii prestatiilor accesorii____ 60
2.8.3. Dovada executarii prestatiilor periodice_ _ 61
2.8.4. Forta probatorie a inscrisului original al
creantei_ ____________________________ 61
2.8.5. Proba platii efectuate prin virament
bancar_ _____________________________ 62
2.8.6. Consimtirea creditorului la liberarea
garantiilor– ultim efect al primirii platii
de catre creditor_______________________ 63
Sectiunea a 2-a. Diligenta in executarea obligatiilor_ ____ 63
1. Aspecte generale. Diligenta bunului proprietar in
executarea obligatiilor. Intelesul unor termeni_____ 63
2. Criteriul bunului proprietar. Criteriul persoanei
rezonabile. Comparatie_ _____________________ 65
3. Criteriul bunului proprietar si regula
bunei-credinte in executarea obligatiilor_ ________ 76
Sectiunea a 3-a. Buna-credinta in executarea
obligatiilor contractuale_________________________ 77
1. Reglementarea de catre Codul civil de la 1864 a
regulii bunei-credinte in executarea contractelor.
Evolutia conceptului in dreptul roman si francez.
Tendinte noi in dreptul francez________________ 77
2. Obligatia de buna-credinta in executarea
obligatiilor
(contractuale) conform noului
Cod civil__________________________________ 82
Capitolul al III-lea. Neexecutarea obligatiilor. Mijloacele
juridice ale creditorului__________________________ 91
Sectiunea 1. Aspecte generale privind neexecutarea_ ___ 91
1. Notiunea de neexecutare. Conceptualizarea
consecintelor neexecutarii____________________ 91
1.1. Principiul executarii in natura a obligatiilor____ 91
1.2. Conceptualizarea consecintelor neexecutarii:
sanctiuni, mijloace juridice sau remedii________ 93
2. Prezentarea mijloacelor juridice ale creditorului
in caz de neexecutare a obligatiilor_____________ 96
2.1. Identificarea mijloacelor juridice ale
creditorului in caz de neexecutare a
obligatiilor______________________________ 96
2.2. Prezentarea conditiilor generale de activare
a mijloacelor juridice ale creditorului__________ 99
X Efectele obligatiilor civile
2.2.1. Conditia generala a neexecutarii fara
justificare a obligatiei civile_____________ 100
2.2.1.1. Notiunea de neexecutare fara
justificare_________________________ 100
2.2.1.2. Neimputabilitatea fata de creditor
a faptului neexecutarii obligatiei de catre
debitor___________________________ 102
2.2.1.3. Ce se intelege prin dovada
neexecutarii?_____________________ 103
2.2.2. Conditia generala a punerii
debitorului in intarziere_ _______________ 104
2.2.2.1. Importanta si rolul punerii in
intarziere_________________________ 104
2.2.2.2. Sensurile si functiile punerii in
intarziere_________________________ 106
2.2.2.3. Modurile punerii in intarziere:
regula si derogarile_________________ 107
2.2.2.4. Efectele punerii in intarziere______ 109
2.2.3. Punerea in intarziere a creditorului de
catre debitor_________________________ 111
2.2.3.1. Plata, drept subiectiv al debitorului_ 111
2.2.3.2. Reglementarea cazurilor de
punere in intarziere a creditorului______ 111
2.2.3.3. Reglementarea efectelor punerii in
intarziere a creditorului______________ 112
2.2.3.4. Reglementarea drepturilor
debitorului in cazul punerii in intarziere a
creditorului_ ______________________ 113
Sectiunea a 2-a. Executarea silita (in natura) a
obligatiilor_ _________________________________ 114
1. Prioritatea executarii silite in natura_ __________ 114
1.1. Regula prioritatii executarii silite in natura_ __ 114
1.2. Conditiile, continutul si limitele dreptului la
executarea silita in natura. Situatia
obligatiilor intuitu personae________________ 116
2. Executarea silita in natura a obligatiilor de a da _ 120
3. Executarea silita in natura a obligatiilor
de a face_ _______________________________ 121
3.1. Sediul legal si domeniul de aplicatie.
Recitirea adagiului nemo praecise
cogi potest ad factum____________________ 121
Cuprins XI
3.2. Caz particular: executarea obligatiei de a
face constand in predarea unui bun_________ 125
3.3. Modalitatile specifice de executare a
obligatiilor de a face, potrivit art. 1528_ ______ 125
3.4. Concluzii in privinta executarii silite in
natura a obligatiilor de a face______________ 127
4. Executarea silita a obligatiilor de a nu face______ 127
4.1. Particularitatile executarii silite in natura a
obligatiilor
de a nu face___________________ 127
4.2. Executarea obligatiei de a nu face in contextul
art. 1529 C. civ._________________________ 128
Sectiunea a 3-a. Daunele-interese, mijloc juridic
complex in cadrul art. 1516_____________________ 129
1. Regimul juridic al daunelor-interese, in contextul
art. 1516_________________________________ 129
1.1. Introducere. Relatia dintre daunele-interese
si celelalte mijloace juridice ale creditorului_ __ 129
1.2. Functiile si natura juridica a
daunelor-interese_ ______________________ 130
2. Daunele-interese si raspunderea civila
contractuala______________________________ 132
2.1. Daunele-interese ca forma a raspunderii
civile contractuale_______________________ 132
2.2. Functiile raspunderii contractuale__________ 134
2.3. Soarta obligatiei contractuale neexecutate
in cazul acordarii de daune-interese_________ 138
2.4. Clasificarea daunelor-interese
(despagubirilor)_________________________ 139
2.5. Prezentarea conditiilor acordarii
daunelor-interese_ ______________________ 142
2.5.1. Prejudiciul _______________________ 144
2.5.1.1. Notiunea de prejudiciu __________ 144
2.5.2. Raportul de cauzalitate intre
neexecutarea obligatiei si prejudiciu_ _____ 146
2.5.3. Vinovatia debitorului________________ 147
2.5.3.1. Formele de vinovatie___________ 147
2.5.3.2. Intentia (dolul) si culpa grava
asimilata intentiei (dolului)___________ 149
2.5.4. Inexistenta unei conventii de
neraspundere________________________ 152
XII Efectele obligatiilor civile
3. Chestiunea cumulului celor doua forme de
raspundere civila_ _________________________ 153
4. Evaluarea daunelor-interese _ _______________ 156
4.1. Evaluarea legala a daunelor-interese.
Domeniul de aplicare_ ___________________ 156
4.1.1. Evaluarea legala a daunelor moratorii
in cazul obligatiilor banesti______________ 156
4.1.2. Modalitati de evaluare a daunelor
moratorii in cazul obligatiilor de a face.
Evaluarea legala_ ____________________ 160
4.2. Evaluarea judiciara a daunelor-interese_____ 162
4.2.1. Principiul repararii integrale a
prejudiciului_ ________________________ 163
4.2.2. Determinarea repararii integrale a
prejudiciului. Pierderea suferita (damnum
emergens) si beneficiul nerealizat
(lucrum cessans)_____________________ 165
4.2.3. Previzibilitatea prejudiciului, limita a
principiului repararii integrale____________ 169
4.2.4. Repararea prejudiciului direct si necesar,
limita a principiului repararii integrale_____ 171
4.2.5. Prejudiciul imputabil creditorului, limita
a principiului repararii integrale_ _________ 172
4.3. Evaluarea conventionala a
daunelor-interese. Clauza penala___________ 173
4.3.1. Caracteristicile clauzei penale________ 174
4.3.2. Functiile clauzei penale______________ 175
4.3.3. Conditiile invocarii clauzei penale______ 176
4.3.4. Chestiunea cumulului clauzei penale___ 177
4.3.5. Mutabilitatea clauzei penale.
Reductibilitatea clauzei penale_ _________ 179
Sectiunea a 4-a. Rezolutiunea, rezilierea
si reducerea prestatiilor________________________ 182
1. Regimul juridic al rezolutiunii si rezilierii________ 182
1.1. Natura juridica. Domeniul de aplicare_______ 182
1.2. Conditiile rezolutiunii____________________ 184
1.3. Rezolutiunea partiala_ __________________ 185
1.4. Modalitati de operare a rezolutiunii_________ 186
1.4.1. Rezolutiunea judiciara_______________ 187
1.4.2. Rezolutiunea unilaterala. Declaratia
de rezolutiune_ ______________________ 189
Cuprins XIII
1.4.3. Pactele comisorii___________________ 191
1.5. Aplicabilitatea rezolutiunii in cazul
nerespectarii obligatiei de executare cu
buna-credinta a contractelor. Distinctia necesara
intre comportamentul creditorului si cel al
creditorului din perspectiva verificarii
obligatiei de buna-credinta________________ 193
1.6. Efectele rezolutiunii si ale rezilierii_ ________ 196
2. Regimul juridic al reducerii prestatiilor_________ 197
2.1. Notiunea mijlocului juridic al reducerii
prestatiilor_____________________________ 197
2.2. Conditiile reducerii prestatiei creditorului_ ___ 197
Sectiunea a 5-a. Exceptia de neexecutare___________ 199
1. Ordinea executarii obligatiilor________________ 199
1.1. Neexecutarea fara justificare si neexecutarea
din cauze justificate a obligatiilor___________ 199
1.2. Regulile de executare a obligatiilor
contractuale, conform art. 1555 C. civ._______ 200
2. Regimul juridic al exceptiei de neexecutare_____ 201
2.1. Notiunea exceptiei de neexecutare_________ 201
2.2. Domeniul de aplicare al exceptiei de
neexecutare_ __________________________ 202
2.3. Conditiile exceptiei de neexecutare_ _______ 203
2.4. Efectele exceptiei de neexecutare_ ________ 205
3. Regimul juridic al imposibilitatii de executare____ 206
3.1. Notiunea imposibilitatii de executare_______ 206
3.2. Desfiintarea de drept a contractului_ _______ 207
3.3. Suspendarea contractului________________ 207
3.4. Desfiintarea contractului prin rezolutiune_ ___ 207
Sectiunea a 6-a. Mijloacele de protectie a drepturilor
creditorului__________________________________ 208
1. Prezentarea mijloacelor de protectie a
drepturilor creditorului_ _____________________ 208
2. Actiunea oblica___________________________ 209
2.1. Notiunea si natura juridica_______________ 209
2.2. Domeniul de aplicare ___________________ 210
2.3. Conditiile _ ___________________________ 211
2.3.1. Conditii cu privire la creanta__________ 212
2.3.2. Conditii cu privire la debitor___________ 212
2.3.3. Conditii cu privire la creditor__________ 212
2.4. Prescriptia extinctiva _ __________________ 213
XIV Efectele obligatiilor civile
2.5. Efectele admiterii actiunii oblice_ __________ 213
2.5.1. Efectele fata de creditori_____________ 213
2.5.2. Efectele fata de debitorul
pasiv/neglijent_ ______________________ 214
3. Actiunea revocatorie_______________________ 215
3.1. Notiunea si natura juridica a actiunii
revocatorii_____________________________ 215
3.2. Domeniul de aplicare al actiunii revocatorii___ 216
3.3. Conditiile actiunii revocatorii______________ 217
3.3.1. Conditia prejudiciului suferit de
creditor ca urmare a incheierii actului
juridic de catre debitor_________________ 217
3.3.2. Conditia fraudei debitorului___________ 218
3.3.3. Conditia complicitatii tertului
la frauda____________________________ 219
3.3.4. Conditii privitoare la creanta__________ 220
3.4. Prescriptibilitatea ______________________ 221
3.5. Efectele admiterii actiunii revocatorii________ 222
3.5.1. Efectele fata de creditori_____________ 222
3.5.2. Drepturile tertului fata de bunul obiect
al actului juridic declarat inopozabil_______ 223
Concluzii _______________________________________ 225
Bibliografie selectiva_____________________________ 235
Index___________________________________________ 239


Data aparititei:    19 Iulie 2013
Nr. pagini: 256

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review

Titluri de același autor

21,60 lei
24,00 lei (-10%)
Created in 0.084 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.