Electronica analogica si digitala (Vol I+II+III)

Electronica analogica si digitala (Vol I+II+III)
PRP: 78,00 lei
?
Acesta este Prețul Recomandat de Producător. Prețul de vânzare al produsului este afișat mai jos.
Preț: 66,30 lei
Diferență: 11,70 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Autor:
Editura:
Anul publicării: 2008
Pagini: Vol I+II+III 995

DESCRIERE

Electronica analogica si digitala (Vol I+II+III) - ALBASTRA. De ce circuite analogice si digitale? Rsspunsul la aceasts intrebare este foarte simplu. Performanta unui lant de prelucrare a semnalului este dats de veriga sa cea mai slabs. Nu are nici o importants dacs ea este analogics sau digitals. Conteazs numai cat este de buns. Cele mai bune performante se obþin imbinand cu abilitate cele dous categorii. De aceea am considerat cs prezentarea lor intr-o singurs lucrare, va atenua acea aparents si subiectivs rivalitate si va indruma cititorul cstre o alegere, fsrs prejudecsti, care ss-l conducs la obtinerea unui raport performants-cost demn de invidiat. Autorii sunt cadre didactice cu indelungats experients la Universitatea Politehnica din Bucuresti si, din acest motiv, aceasts carte a fost scriss avand in vedere in primul rand un cititor student al facultstilor de profil electric sau neelectric. Continutul csrtii acopers inss mai mult decat o programs de invstsmant pentru acestia. Lucrarea este folositoare tuturor acelora care vor ss inteleags in profunzime pricipiile si functionarea dispozitivelor electronice si a circuitelor electronice analogice si digitale. Este de asemenea utils in proiectare, prin numeroasele exemple numerice si scheme cu valori numerice prezentate. Primul volum -Dispozitive si circuite electronice fundamentale- prezints notiunile de bazs legate de componentele electronice pasive (rezistoare, condensatoare, si inductante), sursele independente si comandate, functionarea fizics a dispozitivelor semiconductoare impreuns cu exemple de circuite care ss ilustreze utilizarea proprietstilor de bazs ale acestora, precum si modelarea functionsrii dispozitivelor semiconductoare pe baza unor structuri liniare simplificate.(284 pag.) Al doilea volum -Circuite analogice- prezints circuitele analogice utilizate cel mai des in aplicatii practice: amplificatoare, amplificatoare operationale, amplificatoare de putere, comparatoare, circuite de temporizare, circuite de generare de semnal dreptunghiular si triunghiular, oscilatoare sinusoidale, comutatoare analogice, circuite de esantionare si memorare, surse de alimentare (referinte de tensiune, stabilizatoare liniare de tensiune si circuite de alimentare in comutatie), filtre active si convertoare A/D si D/A.(384 pag.) Al treilea volum -Circuite digitale- prezints lumea digitals, de la bazele ei teoretice si portile logice pans la structurile programabile: algebrs booleans, familii de circuite integrate, circuite logice combinationale, circuite logice secventiale asincrone, hazardul in circuitele logice combinationale si secventiale asincrone, circuite basculante bistabile, numsrstoare sincrone si asincrone, registre de memorie, de deplasare si combinate, acumulatoare, automate finite, circuite logice programabile, precum si bazele proiectsrii sistemelor digitale cu circuite integrate digitale. V-168 1. COMPONENTE ELEMENTARE DE CIRCUIT 1. 1. Rezistoare 1. 1. 1. Caracteristicile rezistoarelor fixe 1. 1. 2. Caracteristicile rezistoarelor variabile 1. 1. 3. Circuite simple cu rezistoare 1. 1. 3. 1. Gruparea rezistoarelor 1. 1. 3. 2. Divizoare rezistive 1. 1. 3. 3. Reteaua R–2R 1. 2. Condensatoare 1. 2. 1. Caracteristicile condensatoarelor fixe 1. 2. 2. Circuite simple cu condensatoare 1. 2. 2. 1. Gruparea condensatoarelor 1. 2. 2. 2. Incarcarea condensatorului printr-o rezistenta sub tensiune continua constanta 1. 2. 2. 3. Descarcarea condensatorului printr-o rezistenta 1. 2. 2. 4. Incarcarea condensatorului sub un curent constant 1. 3. Bobina 1. 3. 1. Bobine cuplate 1. 3. 2. Inmagazinarea energiei intr-o bobina sub o tensiune continua constanta 1. 4. Surse electrice 1. 4. 1. Surse electrice independente ideale 1. 4. 1. 1. Sursa de tensiune independenta ideala 1. 4. 1. 2. Sursa de curent independenta ideala 1. 4. 2. Surse electrice independente reale 1. 4. 2. 1. Caracteristicile surselor reale 1. 4. 2. 2. Reprezentarea puterilor in sursele reale 1. 4. 3. Surse de putere electrica comandate 1. 5. Probleme propuse 2. DIODA 2. 1. Scurta prezentare a diodei 2. 2. Structura si functionarea jonctiunii pn 2. 3. Caracteristica idealizata a diodei 2. 4. Abateri de la caracteristica idealizata a diodei 2. 5. Influenta temperaturii asupra caracteristicii diodei 2. 6. Dioda Zener 2. 7. Aproximatii ale caracteristicii diodei la variatii lente in timp (in curent continuu) 2. 8. Date de catalog pentru diode 2. 9. Circuite cu diode 2. 9. 1. Selectia impulsurilor dupa polaritate 2. 9. 2. Redresor monoalternanta (fara filtru) 2. 9. 3. Redresor dubla alternanta in punte 2. 9. 4. Obtinerea unei dependente logaritmice curent-tensiune 2. 9. 5. Limitator de maxim cu dioda 2. 10. Probleme propuse 3. TRANZISTORUL CU EFECT DE CAMP CU POARTA JONCTIUNE (TEC-J) 3. 1. Scurta prezentare a TEC-J 3. 2. Structura si functionarea TEC-J 3. 3. Influenta temperaturii asupra caracteristicilor TEC-J 3. 4. Caracteristici electrice ale TEC-J 3. 5. Circuite cu TEC-J 3. 5. 1. Generator de curent fix 3. 5. 2. Repetor de tensiune compensat termic 3. 5. 3. Polarizarea TEC-J de la o singura sursa 3. 5. 4. Polarizarea TEC-J de la doua surse 3. 6. Probleme propuse 4. TRANZISTORUL CU EFECT DE CAMP CU POARTA IZOLATA (TEC-MOS) 4. 1. Scurta prezentare a TEC-MOS 4. 2. Structura si functionarea TEC-MOS 4. 3. Caracteristici electrice ale TEC-MOS 4. 4. Circuite de curent continuu cu TEC-MOS 4. 4. 1. Sursa de curent cu TEC-MOS 4. 4. 2. Polarizare TEC-MOS cu canal initial de la o singura sursa 4. 4. 3. Polarizarea unui TEC-MOS cu canal indus n 4. 5. Probleme propuse 5. TRANZISTORUL BIPOLAR 5. 1. Scurta prezentare a tranzistorului bipolar 5. 2. Structura si functionarea tranzistorului bipolar 5. 3. Analiza functionarii TB in regim static 5. 4. Caracteristicile TB 5. 4. 1. Caracteristicile de iesire idealizate in conexiunea BC 5. 4. 2. Caracteristicile de iesire idealizate in conexiunea EC 5. 4. 3. Caracteristica de intrare in conexiunea BC 5. 4. 4. Caracteristica de intrare in conexiunea EC 5. 4. 5. Influenta temperaturii asupra caracteristicilor de iesire ale TB 5. 5. Regiuni de functionare ale TB 5. 5. 1. Regiunea activa normala (RAN) 5. 5. 2. Regiunea de blocare 5. 5. 3. Regiunea de saturatie 5. 5. 4. Regiunea activa inversata (RAI) 5. 6. Comportarea tranzistorului bipolar la tensiuni colector-baza mari 5. 7. Caracteristici electrice ale TB 5. 8. Circuite de curent continuu cu TB 5. 8. 1. Polarizarea TB de la o singura sursa 5. 8. 2. Circuitul de polarizare a TB cu doua surse 5. 8. 3. Grup de TB polarizat de la doua surse 5. 9. Probleme propuse 6. COMPORTAREA DISPOZITIVELOR SEMICONDUCTOARE LA VARIATII MICI DE SEMNAL 6. 1. Comportarea diodei la variatii mici de semnal 6. 2. Comportarea la variatii mici de semnal a tranzistorului bipolar in RAN 6. 2. 1. Comportarea la vBC constant 6. 2. 2. Comportarea la vBE constant 6. 2. 3. Relatii intre parametrii de semnal mic ai TB 6. 3. Comportarea la variatii mici de semnal a tranzistoarelor cu efect de camp 6. 3. 1. Comportarea TEC-J la variatii mici de semnal 6. 3. 2. Comportarea TEC-MOS la variatii mici de semnal 6. 4. Etaje de amplificare 6. 4. 1. Etaje de amplificare de baza 6. 4. 2. Calculul amplificarii unui etaj cu TEC in conexiunea sursa comuna 6. 4. 3. Performantele etajelor de amplificare cu TB la frecvente medii 6. 4. 4. Performantele etajelor de amplificare cu TEC 6. 5. Caracteristici elementare de frecventa 6. 6. Probleme propuse ANEXA A CONDUCTIA CURENTULUI ELECTRIC IN SEMICONDUCTOR ANEXA B ANALIZA JONCTIUNII PN ABRUPTE IDEALE ANEXA C ANALIZA TRANZISTOARELOR CU EFECT DE CAMP ANEXA D ANALIZA TRANZISTORULUI BIPOLAR V-169 7. AMPLIFICATOARE 7. 1. Semnale digitale si semnale analogice 7. 1. 1. Semnale digitale (numerice) 7. 1. 2. Semnale analogice 7. 1. 3. Prelucrari liniare de semnale 7. 2. Definirea amplificatorului si parametrii acestuia 7. 3. Reactia in amplificatoare 7. 3. 1. Definirea reactiei in amplificatoare 7. 3. 2. Influenta reactiei asupra amplificarii si neliniaritatilor 7. 3. 3. Topologii de baza ale amplificatoarelor cu reactie 7. 3. 4. Influenta reactiei asupra impedantelor de intrare si de iesire 7. 3. 5. Exemplificari ale topologiilor de reactie cu amplificatoare operationale 7. 4. Raspunsul in frecventa si stabilitatea amplificatoarelor 7. 4. 1. Comportarea cu frecventa a unui amplificator 7. 4. 2. Influenta reactiei asupra caracteristicii de frecventa 7. 4. 3. Compensarea caracteristicii de frecventa pentru evitarea intrarii in oscilatie a amplificatoarelor 7. 5. Zgomotul in amplificatoare 7. 5. 1. Tipuri de zgomot 7. 5. 2. Reprezentarea zgomotului in tranzistoare si sursele lui 7. 5. 3. Zgomotul in amplificatoare 7. 6. Probleme propuse 8. AMPLIFICATOARE OPERATIONALE 8. 1. Definirea amplificatorului operational ideal 8. 2. Parametrii specifici AO si masurarea acestora 8. 3. Aplicatii liniare ale AO 8. 3. 1. Conexiunea neinversoare (amplificator neinversor) 8. 3. 2. Conexiunea inversoare (amplificator inversor) 8. 3. 3. Circuitul integrator 8. 3. 4. Circuit de derivare 8. 3. 5. Amplificator cu intrare diferentiala 8. 3. 6. Sumator ponderat 8. 3. 7. Convertor curent-tensiune 8. 3. 8. Convertor tensiune-curent 8. 4. Aplicatii neliniare ale AO 8. 4. 1. Inversarea unei functii 8. 4. 2. Redresor monoalternanta 8. 4. 3. Redresor bialternanta 8. 4. 4. Detector de varf 8. 4. 5. Convertor (amplificator) logaritmic 8. 4. 6. Convertor functional de tipul X×Y/Z 8. 4. 7. Limitatoare active de tensiune 8. 4. 8. Circuit cu fereastra (banda) interzisa 8. 4. 9. Limitator de panta DV/Dt 8. 5. Erorile AO in amplificatoare 8. 5. 1. Erori introduse de tensiunea de offset 8. 5. 2. Erori introduse de curentii de polarizare 8. 5. 3. Eroarea data de influenta variatiei temperaturii asupra tensiunii de offset si curentilor de polarizare 8. 5. 4. Eroarea data de valoarea finita a amplificarii in bucla deschisa 8. 5. 5. Eroarea data de factorul de rejectie de mod comun (CMRR) 8. 5. 6. Eroarea data de rezistenta de iesire 8. 5. 7. Eroarea data de rezistenta de intrare 8. 5. 8. Eroarea data de largimea de banda la semnal mic 8. 5. 9. Eroarea data de viteza finita de variatie a tensiunii de iesire (largimea de banda de semnal mare) 8. 6. Erorile AO in integratoare 8. 7. Amplificatoare de curent alternativ cu AO 8. 8. Probleme propuse 9. AMPLIFICATOARE SPECIALE SI APLICATII 9. 1. Amplificator operational transconductanta – AOT (Operational Transconductance Amplifier) 9. 1. 1. Comportarea la variatii mici de semnal 9. 1. 2. Echivalenta tranzistor – amplificator operational transconductanta 9. 1. 3. Circuit cu AOT cu reactie directa 9. 1. 4. AOT cu reactie de curent 9. 1. 5. Amplificator cu castig reglabil 9. 1. 6. Comparator cu AOT 9. 1. 7. Comanda rapida in curent pentru dioda laser 9. 1. 8. Integrator pentru impulsuri de durate mici (ns) 9. 1. 9. Matrice de sumare pentru semnal video 9. 1. 10. Redresor dubla alternanta pentru semnal de inalta frecventa (detector de anvelopa) 9. 1. 11. Amplificator cu iesire diferentiala 9. 2. Amplificator cu castig controlat in tensiune 9. 2. 1. Amplificator cu gama de reglaj extinsa si zgomot mic 9. 2. 2. Amplificator RAA cu o gama de intrare 1000: 1 9. 2. 3. Oscilator sinusoidal cu retea Wien 9. 2. 4. Filtru trece jos acordabil comandat in tensiune 9. 2. 5. Filtru trece sus acordabil comandat in tensiune 9. 3. Amplificatoare de instrumentatie 9. 3. 1. Modulul diferential 9. 3. 2. Modul diferential cu gama extinsa de tensiuni de mod comun 9. 3. 3. Modulul preamplificator cu intrare si iesire diferentiala 9. 3. 4. Amplificator de instrumentatie 9. 3. 5. Amplificatoare de sarcina (electrometrice) 9. 4. Aspecte practice ale utilizarii amplificatoarelor 9. 5. Probleme propuse 10. AMPLIFICATOARE DE PUTERE 10. 1. Cuplarea directa a doua sau mai multe tranzistoare 10. 1. 1. Montajul Darlington (montajul super beta) 10. 1. 2. Montajul Darlington complementar (montajul super g) 10. 1. 3. Cuplarea in paralel a tranzistoarelor 10. 2. Cuplajul cu sarcina 10. 2. 1. Cuplajul direct 10. 2. 2. Cuplajul prin condensator 10. 2. 3. Cuplajul prin transformator 10. 3. Configuratii de baza ale etajelor de iesire de putere 10. 3. 1. Etaj de iesire repetor pe emitor clasa A 10. 3. 2. Etaje de iesire in contratimp clasa B 10. 3. 3. Etaje de iesire clasa D 10. 4. Probleme propuse 11. COMPARATOARE 11. 1. Comparatoare simple (fara memorie) 11. 1. 1. Comparatorului ideal si parametrii comparatorului real 11. 1. 1. 1. Comparatorul ideal 11. 1. 1. 2. Parametrii comparatorului real 11. 1. 2. Calculul erorilor unui comparator 11. 2. Comparatoare cu histerezis (cu memorie) 11. 2. 1. Comparator cu histerezis fara inversare 11. 2. 2. Comparator cu histerezis cu inversare 11. 3. Exemple de circuite comparatoare 11. 3. 1. Comparator fereastra 11. 3. 2. Comparator cu histerezis cu praguri independente 11. 3. 3. Comparator cu histerezis cu referinta de curent 11. 4. Probleme propuse 12. CIRCUITE DE TEMPORIZARE SI GENERARE DE SEMNAL 12. 1. Principiul temporizarii analogice 12. 2. Circuit specializat pentru temporizari analogice 12. 2. 1. Circuit de temporizare 12. 2. 2. Circuit de intarziere a frontului unui impuls 12. 3. Generare de semnal dreptunghiular 12. 4. Generarea de semnal triunghiular 12. 5. Oscilatoare sinusoidale 12. 5. 1. Oscilatoare cu reactie 12. 5. 2. Controlul amplificarii cu tensiunea de iesire din amplificator 12. 5. 3. Reteaua de reactie 12. 6. Probleme propuse 13. COMUTATOARE ANALOGICE SI CIRCUITE DE ESANTIONARE SI MEMORARE 13. 1. Comutatoare analogice 13. 1. 1. Comutator cu diode 13. 1. 2. Comutator cu TEC 13. 1. 2. 1. Comutator cu TEC-J 13. 1. 2. 2. Comutator cu TEC-MOS 13. 1. 3. Comutator cu tranzistor bipolar 13. 2. Circuite de esantionare si memorare - E/M (sample and hold – S/H, track and hold amplifiers) 13. 2. 1. Esantionare si parametrii circuitelor E/M 13. 2. 2. Circuite de esantionare si memorare 13. 3. Probleme propuse 14. CIRCUITE DE ALIMENTARE 14. 1. Redresoare si circuite de filtrare 14. 2. Referinte de tensiune si curent 14. 2. 1. Referinta cu dioda Zener 14. 2. 2. Referinta de curent 14. 3. Stabilizatoare liniare 14. 3. 1. Principiul stabilizatoarelor liniare 14. 3. 2. Protectia la supracurent (limitarea de curent) si la supratensiune la iesire 14. 4. Surse de alimentare in comutatie 14. 4. 1. Circuite de alimentare in comutatie cu conectare in secundar 14. 4. 1. 1. Convertor coborator de tensiune 14. 4. 1. 2. Convertor ridicator de tensiune 14. 4. 1. 3. Convertor inversor 14. 4. 2. Circuite de alimentare cu conectare in primar 14. 4. 3. Transformatoare de inalta frecventa 14. 4. 4. Comutatoare de putere 14. 5. Probleme propuse 15. FILTRE ACTIVE 15. 1. Definitii, clasificari 15. 2. Derivatorul si integratorul 15. 3. Filtre RC pasive de ordinul I 15. 3. 1. Filtrul RC trece sus de ordinul I 15. 3. 2. Filtrul RC trece jos de ordinul I 15. 4. Filtre active de ordinul I 15. 5. Functiile de transfer de ordinul I 15. 5. 1. Filtrul trece jos 15. 5. 2. Filtrul trece sus 15. 6. Functiile de transfer de ordinul II 15. 6. 1. Filtrul trece jos 15. 6. 2. Filtrul trece sus 15. 6. 3. Filtrul trece banda 15. 6. 4. Filtrul opreste banda 15. 7. Implementarea functiilor de transfer de ordinul II cu amplificatoare operationale 15. 7. 1. Filtre active cu reactie multipla (filtre Rauch) 15. 7. 2. Filtre active cu sursa de tensiune controlata in tensiune (filtre Salen si Key) 15. 7. 3. Filtre active cu variabile de stare (filtre KHN) 15. 8. Probleme propuse 16. CONVERTOARE ANALOG-DIGITALE SI DIGITAL-ANALOGICE 16. 1. Convertoare A/D si D/A ideale 16. 2. Teoria esantionarii – scurta prezentare 16. 2. 1. Esantionarea ideala 16. 2. 2. Esantionarea reala 16. 2. 3. Reconstructia semnalului analogic 16. 3. Erorile convertoarelor 16. 3. 1. Erorile statice 16. 3. 2. Erori dinamice in convertoare A/D 16. 3. 3. Erori dinamice in convertoare D/A 16. 4. Arhitecturi de convertoare D/A 16. 4. 1. Convertor D/A cu comutare de tensiune 16. 4. 2. Convertor D/A cu comutare de curent 16. 4. 3. Multiplicator D/A 16. 4. 4. Amplificator cu castig programabil 16. 5. Arhitecturi de convertoare A/D 16. 5. 1. Convertoare A/D paralel (Flash Converters) 16. 5. 2. Convertoare A/D paralel pe subgame (Subranging Pipeline) 16. 5. 3. Convertoare A/D cu aproximatii succesive 16. 5. 4. Convertoare A/D cu modulator sigma-delta 16. 6. Probleme propuse V-170 17. ALGEBRA BOOLEANA 17. 1. Algebra booleana 17. 1. 1. Definirea axiomatica a algebrei booleene 17. 1. 2. Interpretarea operatiilor algebrei booleene 17. 1. 3. Reguli de calcul in algebra booleana 17. 2. Functii booleene 17. 2. 1. Generalitati 17. 2. 2. Reprezentarea functiilor booleene 17. 2. 3. Functii booleene elementare 17. 2. 4. Forma canonica a functiilor booleene 17. 3. Minimizarea functiilor booleene 17. 3. 1. Metoda analitica 17. 3. 2. Metoda diagramelor Veitch-Karnaugh 17. 3. 3. Minimizarea functiilor incomplet definite 17. 3. 4. Minimizarea sistematica 17. 4. Notiuni suplimentare 17. 4. 1. Functii inverse 17. 4. 2. Sistem de functii complete 17. 5. Probleme propuse 18. FAMILII DE CIRCUITE LOGICE 18. 1. Reprezentarea fizica a variabilelor booleene 18. 2. Glosar de termeni 18. 3. Caracteristicile circuitelor logice 18. 3. 1. Caracteristici electrice statice 18. 3. 2. Caracteristici electrice dinamice 18. 4. Clasificarea structurilor elementare integrate 18. 5. Familii de circuite integrate realizate in tehnologia bipolara 18. 5. 1. Circuite logice rezistor-tranzistor (RTL) 18. 5. 2. Circuite logice dioda-tranzistor (DTL) 18. 5. 3. Circuite logice tranzistor-tranzistor (TTL) 18. 5. 3. 1. Poarta elementara SI-NU 18. 5. 3. 2. Poarta elementara sau-nu 18. 5. 3. 3. Circuite logice ttl rapide (httl) 18. 5. 3. 4. Circuite logice tip Shottky TTL (sttl) 18. 5. 3. 5. Circuite cu iesiri cu colectorul in gol si cu iesiri cu trei stari 18. 5. 3. 6. Parametrii circuitelor logice standard ttl 18. 5. 4. Circuite logice cuplate prin emitor (ECL) 18. 5. 5. Familia de circuite logice I2L 18. 6. Familii de circuite integrate realizate in tehnologie unipolara 18. 6. 1. Poarta inversoare NMOS statica 18. 6. 2. Poarta inversoare CMOS statica 18. 6. 3. Poarta de transmisie cmos 18. 6. 4. Circuite logice de joasa tensiune (Low Voltage CMOS – LVC) 18. 6. 4. 1. Particularitati structurale 18. 6. 4. 2. Compatibilizarea nivelelor logice in structurile mixte 18. 6. 5. Familia de circuite logice bicmos (bipolar + cmos) 18. 7. Probleme propuse 19. CIRCUITE LOGICE COMBINATIONALE 19. 1. Generalitati si definitii 19. 2. Functii logice elementare 19. 3. Analiza circuitelor logice combinationale 19. 4. Sinteza circuitelor logice combinationale 19. 5. Exemple de circuite logice combinationale 19. 5. 1. Circuite de multiplexare 19. 5. 2. Circuite de decodificare si demultiplexare 19. 5. 2. 1. Decodificator de adresa 19. 5. 2. 2. Folosirea decodificatorului de adresa, cu intrare de validare, ca un demultiplexor 19. 5. 2. 3. Posibilitatea de realizare a unei functii booleene cu decodificatoare 19. 5. 2. 4. Conectarea in cascada a circuitelor de demultiplexare 19. 5. 2. 5. Conectarea in cascada a circuitelor de multiplexare cu cele de demultiplexare 19. 5. 2. 6. Decodificatorul integrat BCD-zecimal 7442 19. 5. 2. 7. Decodificatorul BCD-7 segmente 19. 5. 3. Codificatoare de adresa 19. 5. 3. 1. Codificatorul de adresa simplu 19. 5. 3. 2. Codificatorul de adresa prioritar 19. 5. 4. Comparatoare numerice 19. 5. 4. 1. Comparatorul numeric de un bit 19. 5. 4. 2. Comparatoare numerice de mai multi biti 19. 5. 5. Generatorul si detectorul de paritate 19. 5. 6. Reprezentarea numerelor 19. 5. 7. Adunarea si scaderea 19. 5. 8. Circuite aritmetice 19. 5. 9. Unitati Aritmetice Logice 19. 6. Probleme propuse 20. CIRCUITE LOGICE SECVENTIALE ASINCRONE 20. 1. Generalitati si definitii 20. 2. Analiza circuitelor secventiale asincrone 20. 2. 1. Analiza unor circuite logice secventiale fara intarzieri interne 20. 2. 2. Analiza unui circuit secvential asincron cu intarzieri interne 20. 3. Probleme propuse 21. Hazardul 21. 1. Generalitati 21. 2. Tipuri de hazard in circuite logice combinationale 21. 2. 1. Hazardul static 21. 2. 2. Hazardul dinamic 21. 2. 3. Hazardul functional 21. 3. Hazardul in circuite logice secventiale 22. Circuite basculante bistabile 22. 1. CBB de tipul S-R asincron (Unlocked Latch) 22. 2. CBB de tip S-R sincron active pe palierul tactului (Level Sensitive Latch) 22. 3. Celula D-Latch 22. 4. Conditii de timp 22. 5. Bistabile de tipul master-slave 22. 5. 1. CBB de tip S-R master-slave 22. 5. 2. CBB de tip J-K master-slave 22. 5. 3. CBB de tip T (Toggle) 22. 5. 4. CBB de tip D (Delay) 22. 6. CBB active pe frontul impulsului de tact 22. 7. Conectarea in cascada a bistabilelor 22. 8. Conversia de bistabile 22. 9. Utilizarea practica a bistabilelor 22. 10. Probleme propuse 23. CIRCUITE LOGICE SECVENTIALE SINCRONE 23. 1. Generalitati 23. 2. Circuite logice secventiale sincrone monoregistru 23. 3. Analiza circuitelor logice secventiale sincrone 23. 4. Sinteza unui circuit logic secvential sincron 23. 5. Probleme propuse 24. NUMARATOARE 24. 1. Generalitati, definitii 24. 2. Numaratoare binare asincrone 24. 2. 1. Numarator binar direct 24. 2. 2. Numarator binar asincron invers 24. 2. 3. Numarator binar asincron reversibil 24. 3. Numaratoare binare sincrone 24. 3. 1. Numarator binar sincron de tip serie 24. 3. 2. Numarator binar sincron de tip paralel 24. 3. 3. Numarator binar sincron reversibil 24. 4. Numaratoare modulo p ¹ 2n 24. 4. 1. Sinteza numaratorului modulo p ¹ 2n 24. 4. 2. Numaratorul decadic 24. 4. 3. Numaratoare modulo p realizate prin aducere la zero 24. 4. 4. Divizoare programabile 24. 5. Probleme propuse 25. REGISTRE 25. 1. Registre de memorie 25. 2. Registre de deplasare 25. 3. Registru combinat (de memorie si de deplasare) 25. 4. Registru universal 25. 5. Exemple de utilizare 25. 5. 1. Memorie FIFO 25. 5. 2. Memoria LIFO 25. 5. 3. Convertor paralel-serie 25. 5. 4. Convertor serie-paralel 25. 5. 5. Registre de deplasare cu reactie 25. 5. 5. 1. Registrul de deplasare in inel 25. 5. 5. 2. Numaratorul Johnson (Moebius) 25. 5. 5. 3. Generatoare de secventa 25. 5. 6. Circuite de multiplicare si de divizare a polinoamelor cu coeficienti binari 25. 6. Probleme propuse 26. ACUMULATOARE 26. 1. Structura generala si functii indeplinite 26. 2. Acumulatorul integrat SN74281 26. 3. Probleme propuse 27. CIRCUITE LOGICE SECVENTIALE COMPLEXE 27. 1. Generalitati si definitii 27. 2. Exemplu de circuit secvential multiregistru – circuit de multiplicare 27. 3. Problematica hazardului la cuplarea UC cu UE 27. 4. Realizari posibile ale unitatii de executie 27. 5. Realizarea unitatii de comanda 27. 6. Microprocesorul 28. CIRCUITE LOGICE PROGRAMABILE 28. 1. Principii de organizare si de programare 28. 2. Circuite logice programabile 28. 2. 1. Notatii 28. 2. 2. Structuri de baza ale circuitelor logice programabile 28. 3. Circuite logice programabile complexe 28. 3. 1. Structura CPLD 28. 3. 2. Circuite Altera 28. 4. Arii logice programabile (FPGA) 28. 4. 1. Arhitectura celulei logice 28. 4. 2. Tehnici de programare 28. 4. 3. Metode de proiectare 28. 5. Familii de circuite FPGA 28. 5. 1. Circuitele Xilinx 28. 5. 2. Circuite Actel 28. 6. Probleme propuse 29. ELEMENTE DE PROIECTARE A SISTEMELOR DIGITALE 29. 1. Etapele principale ale proiectarii 29. 2. Sistemul de afisare digitala 29. 3. Sistem de monitorizare a starii de functionare a becurilor de pe pista unui aeroport ANEXA E SIMBOLURI DIGITALE STANDARD Autori: S. Pasca, N. Tomescu, I. Sztojanov Vol I+II+III 995 pag.

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review
Created in 0.0756 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.