Evaluarea intreprinderii
50,35 lei
53,00 lei (-5%)

Evaluarea intreprinderii

Evaluarea intreprinderii
-5%
Editura:
Anul publicării: 2010
Preț: 50,35 lei
53,00 lei (-5%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare

DESCRIERE

Evaluarea intreprinderii este intersectia intre autostrada reprezentata de teoria finantelor cu drumul reprezentat de realitatea tranzactiilor economice (si deci, nevoia de estimare a valorii de piata) cu o alta autostrada reprezentata de nevoia de informare corecta a utilizatorilor de informatie economico-financiara (si deci, nevoia de estimare a valorii juste).

      Unii o considera o arta, altii o stiinta; in pragmatismul lumii reale este unanim recunoscuta atat ca disciplina de specialitate, cat si ca un serviciu profesional.

      In prima ipostaza, evaluarea intreprinderii contribuie la formarea unei gandiri coerente si pragmatice in masura in care intreprinderea este inteleasa de catre studenti din cel mai sintetic si mai pragmatic mod posibil, si anume valoarea acesteia. In a doua ipostaza avem de-a face cu un serviciu profesional menit sa asigure buna functionare a sistemului economic si social ce are nevoie, in multe situatii, de o estimare independenta a valorii companiilor (tranzactionare, justa despagubire, inregistrarea valorii juste in contabilitate, finantare, restructurare si reorganizare etc.).

      Aceasta carte a fost elaborata de un colectiv de experti evaluatori de intreprinderi, membri ANEVAR, cu experienta practica si didactica in formarea evaluatorilor.


Cuprins
Cuvant-inainte .............. 11
Capitolul 1
Introducere in evaluarea intreprinderii .................................. 13
1.1. Introducere ........... 13
1.2. Evaluarea intreprinderii– consideratii generale .................. 15
1.3. Despre evaluare si evaluator. Cine evalueaza intreprinderile ........................................................... 16
1.4. Cine si cand are nevoie de servicii de evaluare a intreprinderii ........................................................ 18
1.5. Cadrul legal si regulile de evaluare a intreprinderii. Posibilitatile de atac
asupra opiniei evaluatorului ................................................. 19
1.6. Cadrul profesional al evaluarii. Organizatii profesionale in domeniul evaluarii ................................. 21
Intrebari ........................ 26
Capitolul 2
Activitatea de evaluare a intreprinderii ................................. 29
2.1. Definirea misiunii de evaluare ............................................. 29
2.2. Conditii de acceptare a misiunii de evaluare ....................... 31
2.3. Calitatea si revizuirea rapoartelor de evaluare .................... 32
2.4. Despre acuratetea si precizia evaluarilor ............................ 33
2.5. Raportarea valorii. Despre incertitudine in evaluare ........... 35
2.6. Erori comune in cadrul rapoartelor de evaluare .................. 37
Intrebari ........................ 40
Capitolul 3
Teoria valorii. Bazele si principiile evaluarii ......................... 51
3.1. Scurt istoric al teoriei valorii. Teoria evaluarii ...................... 51
3.2. Concepte de baza in evaluare ............................................ 54
3.3. Bazele evaluarii. Principalele tipuri de valoare .................... 60
3.4. Principii fundamentale de evaluare. Principii de evaluare a intreprinderii ......................................... 68
Intrebari ........................ 70
Capitolul 4
Procesul de evaluare a intreprinderii ..................................... 79
4.1. Definirea problemei ............................................................. 80
4.2. Diagnosticul intreprinderii .................................................... 83
4.3. Aplicarea celor trei abordari ale evaluarii intreprinderii ....... 90
4.4. Reconcilierea valorii si estimarea valorii finale .................... 93
Intrebari ........................ 94
Capitolul 5
Analiza si prezentarea informatiilor pentru evaluarea firmei ............................................................. 97
5.1. Obtinerea informatiilor interne ............................................. 97
5.2. Tehnici de cercetare si planificarea cercetarii ..................... 98
5.3. Surse de informatii: Baze de date financiare privind intreprinderile ................................................ 100
5.4. Cercetarea economica ...................................................... 102
5.5. Selectarea surselor de informatii economice .................... 102
5.6. Selectarea surselor de informatii despre industrie ............ 105
Evaluarea intreprinderii
8
5.7. Cercetarea tranzactiilor cu companii ................................. 106
5.8. Surse de date privind tranzactii cu companii listate .......... 106
5.9. Prezentarea cercetarii in raport ......................................... 107
5.10. Alte surse de informatii .................................................... 108
Intrebari ...................... 108
Capitolul 6
Analiza financiara in scopul evaluarii intreprinderii .......... 113
6.1. Importanta si scopul analizei financiare pentru evaluare .. 113
6.2. Cadrul de analiza si evaluare a intreprinderii .................... 115
6.3. Analiza strategiei intreprinderii .......................................... 119
6.4. Analiza informatiei contabile ............................................. 124
6.5. Analiza financiara  130
6.6. Prezentarea principalelor rate financiare utilizate in evaluarea companiilor ................................... 134
6.7. Ajustarea informatiilor financiar-contabile in analiza si evaluarea intreprinderii.............................. 152
Intrebari ...................... 157
Capitolul 7
Abordari si metode utilizate in evaluarea intreprinderii .... 161
7.1. Abordari in evaluarea intreprinderii ................................... 161
7.2. Metode de evaluare a intreprinderii .................................. 163
7.3. Capitalul actionarilor si capitalul investit ............................ 165
7.4. Avantaje si dezavantaje ale metodelor de evaluare .......... 166
Intrebari ...................... 170
Capitolul 8
Costul capitalului ..... 173
8.1. Introducere .......... 173
8.2. Valoarea in timp a banilor ................................................. 175
8.3. Conceptul de cost al capitalului ......................................... 180
8.4. Metode de stabilire a costului capitalului propriu .............. 185
8.4.1. Metoda constructiei in trepte (Build-up Method) ...... 185
8.4.2. Modelul de evaluare a activelor financiare (Capital Asset Pricing Model– CAPM) ............... 186
8.4.3. Modelul CAPM modificat pentru marimea si pentru riscul specific/nesistematic
al intreprinderii ......................................................... 186
8.4.4. APM .......... 190
8.4.5. Modelul Gordon ....................................................... 191
8.5. Costul capitalului propriu in actiuni preferentiale............... 194
8.6. Costul capitalului imprumutat (kd) ..................................... 195
8.7. Costul mediu ponderat al capitalului (cmpc) ..................... 198
8.8. Rata de actualizare pentru capitalul de risc ...................... 203
Intrebari ...................... 204
Capitolul 9
Abordarea pe baza de venit in evaluarea intreprinderii .... 207
9.1. Logica abordarii pe baza de venit ..................................... 207
9.2. Concepte fundamentale .................................................... 208
9.3. Corectiile Contului de profit si pierdere ............................. 209
Cuprins
9
9.4. Metode de evaluare in cadrul abordarii prin venit ............. 213
9.5. Metoda fluxului de numerar net actualizat (DCF) .............. 214
9.6. Metoda capitalizarii venitului ............................................. 223
Intrebari ...................... 226
Capitolul 10
Abordarea prin comparatie in evaluarea intreprinderii ..... 229
10.1. Logica abordarii prin comparatia de piata ....................... 229
10.2. Definirea multiplilor valorii de piata ................................. 232
10.3. Elementele de comparatie si sursele de informatii .......... 235
10.4. Piata intreprinderilor necotate ......................................... 237
10.5. Metodele uzuale de evaluare prin comparatie ................ 240
Intrebari ...................... 244
Capitolul 11
Abordarea pe baza de active ................................................. 247
11.1. Logica abordarii bazate pe active ................................... 247
11.2. Fundamente teoretice ..................................................... 248
11.3. Aplicabilitatea abordarii ................................................... 250
11.4. Premisele valorii  250
11.5. Etape generale in evaluarea activelor ............................. 251
11.6. Evaluarea activelor si datoriilor ....................................... 252
Intrebari ...................... 282
Capitolul 12
Nivelurile valorii intreprinderii. Conceptele de control, marketabilitate si lichiditate ................... 285
12.1. Conceptul si importanta controlului in evaluarea intreprinderii ..................................................... 285
12.2. Conceptul si importanta lichiditatii si a marketabilitatii .... 287
12.3. Nivelurile valorii intreprinderii .......................................... 289
Intrebari ...................... 290
Capitolul 13
Discounturi si prime aplicate in evaluarea intreprinderii .. 293
13.1. Logica aplicarii primei de control si a discounturilor in evaluarea intreprinderii ............................ 293
13.2. Pachet de control– pachet minoritar. Prima de control .. 296
13.3. Discountul pentru lipsa de control ................................... 297
13.4. Evidente privind marimea ajustarilor pentru lipsa de control ......................................................... 301
13.5. Discountul pentru lipsa de lichiditate ............................... 303
13.6. Evidente privind marimea ajustarilor pentru lipsa de marketabilitate/lichiditate ............................ 304
13.7. Alte discounturi aplicate in evaluarea intreprinderii ........ 309
Intrebari ...................... 311
Capitolul 14
Evaluarea in cazul actiunilor la firme mici sau mijlocii ..... 315
14.1. Ce este o intreprindere mica? ......................................... 315
14.2. Ajustarea situatiilor financiare ......................................... 318
14.3. Factorii calitativi care afecteaza valoarea si metode de evaluare ................................................. 319
14.3.1. Abordarea pe baza de active .............................. 320
Evaluarea intreprinderii
10
14.3.2. Abordarea pe baza de venit ................................ 321
14.3.3. Abordarea prin comparatie ................................. 321
14.3.4. Metoda cash-flow ................................................ 322
Intrebari ...................... 323
Capitolul 15
Abordarea managementului si strategiei companiei din prisma valorii ....................................... 325
15.1. Introducere ........ 325
15.2. Abordarea strategiei companiei din prisma valorii .......... 326
15.3. Utilizarea managementului valorii ................................... 329
15.4. De ce se utilizeaza managementul valorii. Cum sa devii manager al valorii ................................. 330
15.5. Indicatori de masurare a performantei in managementul valorii ................................................... 332
Intrebari ...................... 335
Capitolul 16
Evaluarea activelor necorporale ........................................... 339
16.1. Introducere ........ 339
16.2. Capitalul intelectual. Sursa valorii necorporale a companiilor ....................................................... 341
16.3. Definirea activelor necorporale si a goodwill-ului ............ 344
16.4. Clasificarea activelor necorporale ................................... 347
16.5. Abordari si metode de evaluare a activelor intangibile .... 354
16.6. Exemple privind evaluarea unor active necorporale ....... 359
Intrebari ...................... 368
Capitolul 17
Teoria optiunilor in evaluare ................................................. 373
17.1. Introducere ........ 373
17.2. Aplicatii ale teoriei optiunilor in evaluare ......................... 373
17.3. Exemplu de evaluare a optiunii de dezvoltare ................ 376
17.4. Utilizarea teoriei optiunilor. Evaluarea intreprinderilor in dificultate .............................................. 382
Intrebari ...................... 386
Capitolul 18
Cazuri specifice de evaluare a intreprinderii ....................... 389
18.1. Evaluarea activelor necorporale pentru inregistrare in contabilitate ............................................. 389
18.2. Evaluarea intreprinderii in cazul disputelor intre actionari ............................................................ 393
18.3. Evaluarea datoriilor ......................................................... 399
Intrebari ...................... 401
Anexe ......................... 403
Anexa 1. Chestionar de evaluare ............................................. 405
Anexa 2. Glosar de termeni importanti in evaluarea intreprinderii ......................................................... 411
Bibliografie ................. 447
Rezolvare texte .......... 453


Autori: Ion Anghel, Adrian Anica Popa, Mihaela Oancea Negescu, Ana Maria Popescu
Nr. de pagini: 455
Format 17x24 cm
An aparitie 2010

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review
Created in 0.4489 sec