Expulzarea, extradarea si readmisia in dreptul international (editia a 2-a revizuita si adaugita)

Expulzarea, extradarea si readmisia in dreptul international (editia a 2-a revizuita si adaugita)
-20%
Editura:
Anul publicării: 2012
Categoria: Procedura
Preț: 47,20 lei
59,00 lei (-20%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare

DESCRIERE

Cartea de fata aduce in prim-plan transformarile produse la nivelul dreptului international pe fondul cresterii rolului organizatiilor internationale si al evolutiei relatiilor dintre state, in efortul comun de a crea un spatiu de libertate, securitate si justitie, in care protejarea libertatii individuale si a dreptului la libera circulatie sa fie garantat. Autorul nu propune o abordare doar cu referire la tarile membre ale Uniunii Europene, ci trateaza probleme ale liberei circulatii si in afara acestui spatiu.

Prezentarea principalelor probleme pe care le ridica expulzarea, extradarea si readmisia constituie un demers absolut necesar, in contextul internationalizarii raporturilor juridice de drept international public. Prin urmare, sunt analizate atat reglementarile interne si internationale, dar si jurisprudenta in materie a Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Institutiile expulzarii, extradarii si readmisiei capata o importanta tot mai mare si necesita, din acest motiv, reglementari frecvente, asa incat lucrarea prezinta o abordare perfectionista in ceea ce priveste controlul exercitat de catre state asupra proceselor de imigrare si emigrare si tratarea mecanismului de expulzare a cetatenilor straini si apatrizilor care incalca regulile de intrare si de sedere in tara, precum si de trecere in tranzit pe teritoriul ei.CUPRINS
TITLUL I. DREPTUL INTERNATIONAL PUBLIC CONTEMPORAN 17
Capitolul I. Societatea internationala si dreptul international 17
Sectiunea 1. Consideratii generale 17
Sectiunea a 2-a. Notiunea, obiectul, normele si sistemul dreptului international 24
1. Notiune 24
2. Fundamentul juridic al dreptului international 24
3. Obiectul dreptului international 29
Sectiunea a 3-a. Izvoarele dreptului international 31
Sectiunea a 4-a. Etape in evolutia dreptului international contemporan 38
Sectiunea a 5-a. Subiectele dreptului international 38
Capitolul al II-lea. Caracterul transformator prin prisma
noilor realitati politice 42
TITLUL AL II-LEA. ROMANIA– MEMBRU NATO SI STAT
MEMBRU AL UNIUNII EUROPENE 45
Capitolul I. Organizatii internationale in dreptul international
public contemporan 45
Capitolul al II-lea. Integrarea europeana 46
Capitolul al III-lea. Romania si Uniunea Europeana 48
Capitolul al IV-lea. Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord 52
Sectiunea 1. Consideratii generale 52
Sectiunea a 2-a. Relatia Romaniei cu NATO 53
Capitolul al V-lea. Complementaritatea proceselor de aderare la NATO si UE 55
Sectiunea 1. Relatia dintre procesele de aderare la NATO si UE 56
Sectiunea a 2-a. Exista o contradictie intre a fi membru NATO si membru UE? 57
Capitolul al VI-lea. Extradarea, expulzarea si readmisia in contextul
dreptului Uniunii Europene 58
Sectiunea 1. Aspecte comune 58
Sectiunea a 2-a. Regimul circulatiei cetatenilor romani in spatiul UE 58
X EXPULZAREA, EXTRADAREA S I READMI S IA IN DREPTUL INTERNATIONAL
TITLUL AL III-LEA. EXTRADAREA, EXPULZAREA SI READMISIA
RAPORTATE LA PARAMETRII DE INTERNATIONALIZARE 61
Capitolul I. Populatia in dreptul international public 61
Sectiunea 1. Consideratii generale 61
Sectiunea a 2-a. Cetatenia persoanelor fizice 62
1. Notiune 62
1.1. Consideratii preliminare 62
1.2. Evolutia istorica a termenului„cetatenie” 64
1.3. Definitia cetateniei romane 66
1.4. Evolutia notiunii de cetatenie in Romania 66
1.5. Principii generale ale cetateniei romane 70
2. Dobandirea cetateniei 71
2.1. Reglementarile cu privire la dobandirea cetateniei
in dreptul international 71
2.2. Dobandirea cetateniei romane prin nastere 72
2.3. Dobandirea cetateniei romane prin adoptie 73
2.4. Dobandirea cetateniei romane prin repatriere 73
2.5. Dobandirea cetateniei romane la cerere 73
2.6. Cetatenia copilului gasit pe teritoriul Romaniei 74
3. Pierderea cetateniei 75
3.1. Pierderea cetateniei in dreptul international public 75
3.2. Pierderea cetateniei romane 75
3.2.1. Retragerea cetateniei romane 75
3.2.2. Aprobarea renuntarii la cetatenia romana 76
4. Repatrierea 76
5. Dubla cetatenie 77
6. Situatii conflictuale privind cetatenia 78
7. Cetatenia nationala si cetatenia supranationala 79
7.1. Abordari actuale ale cetateniei 79
7.2. Cetatenia multiculturala 79
7.3. Cetatenia supranationala 82
7.3.1. Patriotismul constitutional 82
7.3.2. Cetatenia cosmopolita 82
7.4. Cetatenia europeana 83
7.4.1. Precizari introductive 83
7.4.2. Necesitatea cetateniei europene 84
7.4.3. Continutul conceptului de cetatenie europeana 85
CUPRINS XI
Sectiunea a 3-a. Refugiatii si persoanele stramutate 88
1. Refugiatii 88
1.1. Notiune 88
1.2. Drepturile refugiatilor 89
1.3. Principiul non-refoulement 89
1.4. Exceptii de la principiul non-refoulement 91
1.5. Admiterea refugiatilor pe o baza temporara 92
1.6. Protectia refugiatilor– un element primordial al protectiei
drepturilor omului 93
1.7. Eticile internationale ale refugiatilor 94
1.8. Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati
(United Nations High Commissioner for Refugees– UNHCR) 96
1.9. Procedurile pentru determinarea statutului de refugiat 100
1.9.1. Intervievarea solicitantului 101
1.9.2. Luarea deciziei 101
1.9.3. Proceduri de urgenta 101
1.9.4. Garantii minime 102
1.9.5. Detentia 102
1.9.6. Resedinta 103
1.10. Retragerea statutului de refugiat 103
1.10.1. Incetarea statutului de refugiat 103
1.10.2. Anularea 103
1.11. Nereturnarea si expulzarea refugiatilor 103
1.12. Oficiul Roman pentru Imigrari 104
1.13. Aspecte de jurisprudenta privind situatia refugiatilor
in statele europene si non-europene 104
1.14. Responsabilitatea statului 105
1.15. Accesul la protectie in statul de azil– cazuri in care pericolul emana
de la autoritatile din statul in care urmeaza sa fie returnata persoana 106
2. Persoana stramutata. Notiune 107
3. Azilul 107
3.1. Notiune 107
3.2. Evolutia legislatiei romanesti in materia azilului 108
Anexa
Conventia ONU privind statutul refugiatilor din 28 iulie 1951 109
Capitolul al II-lea. Intreruperea sederii in tara a unor straini 122
Sectiunea 1. Modalitati de intrerupere a prezentei unor straini
pe teritoriul unui stat 122
Sectiunea a 2-a. Expulzarea 123
1. Notiune 123
XII EXPULZAREA, EXTRADAREA S I READMI S IA IN DREPTUL INTERNATIONAL
2. Istoric. Reglementare 124
3. Continutul masurii 125
4. Conditiile expulzarii 126
4.1. Conditii in care se poate lua masura de siguranta 126
4.2. Interdictia de expulzare 128
5. Drepturile expulzatului 130
6. Durata masurii 131
7. Executarea masurii 131
7.1. Amanarea, liberarea conditionata si revocarea expulzarii 132
7.2. Elemente procedurale in executarea pedepsei 132
7.3. Efectele expulzarii asupra vietii de familie 133
8. Expulzarea individuala si expulzarea colectiva 134
9. Expulzarea unor persoane cu un statut special 134
9.1. Strainul rezident in Romania 134
9.2. Expulzarea apatrizilor 135
9.3. Expulzarea refugiatilor 135
9.4. Expulzarea si dreptul de azil 135
10. Statutul de indezirabil 136
11. Institutia expulzarii in contextul libertatii de miscare a persoanelor 137
11.1. Consideratii generale 137
11.2. Expulzarea pe motiv de ordine publica, securitate publica
si sanatate publica 138
12. Masura de expulzare in jurisprudenta Curtii Europene
a Drepturilor Omului. Spete concludente in materie 143
13. Masura expulzarii. Studiu comparativ intre regimul institutional
din Romania, Spania, Franta, Danemarca, Kosovo 149
13.1. Sediul materiei 149
13.2. Conditii de inlaturare a masurii expulzarii din considerente
de protectie sociala a infractorului 151
13.3. Conditii de inlaturare a masurii expulzarii in cazuri speciale 153
13.4. Durata masurii de expulzare 154
13.5. Colaborare contra retelelor organizate 155
13.6. Masuri si perspective ulterioare pentru cel care a colaborat
cu organele de cercetare penala 155
13.7. Concluzii definitorii asupra studiului dintre cele cinci tari 156
14. Regimul masurii de expulzare 157
14.1. Comparatie intre actualul si viitorul Cod penal 157
CUPRINS XIII
Anexe
1. Conventia pentru apararea drepturilor omului
si a libertatilor fundamentale 158
2. Pactul international cu privire la drepturile civile si politice 170
3. Protocolul aditional la Conventia europeana asupra transferarii
persoanelor condamnate, adoptat la Strasbourg la 18 decembrie 1997 179
4. Conventia Natiunilor Unite impotriva criminalitatii
transnationale organizate 182
Sectiunea a 3-a. Extradarea 200
1. Notiune si caractere 200
2. Referinte istorice 202
3. Reglementare 204
4. Principiile extradarii din perspectiva Legii nr. 302/2004 205
5. Prevederile Legii nr. 302/2004 in materia extradarii 210
5.1. Privire generala 211
5.2. Conditii pentru extradare 211
5.3. Procedura extradarii pasive (extradarea din Romania) 216
5.4. Procedura extradarii active (solicitarea extradarii de catre Romania) 217
5.5. Transpunerea in dreptul intern a Deciziei-cadru privind mandatul
european de arestare si predare intre statele membre ale Uniunii Europene 219
5.5.1. Prezentare generala a deciziei-cadru 219
5.5.2. Emiterea si executarea de catre autoritatile judiciare romane
a unui mandat european de arestare si predare 220
5.6. Asistenta judiciara internationala 223
5.6.1. Cadrul general 223
5.6.2. Noi forme de asistenta judiciara reglementate de Legea nr. 302/2004 223
5.6.3. Transferul de proceduri in materie penala 225
5.6.4. Recunoasterea si executarea hotararilor 226
5.7. Conventii si tratate internationale cu privire la extradare
incheiate de statul roman 227
6. Alte aspecte privind extradarea 233
6.1. Forme speciale de extradare 233
6.1.1. Extradarea temporara 233
6.1.2. Extradarea de tranzit 233
6.1.3. Reextradarea 234
6.1.4. Extradarea pentru masuri de siguranta 234
6.2. Drepturile fundamentale ale omului si extradarea 235
6.3. Delimitarea extradarii de expulzare 237
7. Jurisprudenta 237
8. Concluzii si recomandari 250
9. Drept comparat 251
XIV EXPULZAREA, EXTRADAREA S I READMI S IA IN DREPTUL INTERNATIONAL
9.1. Venezuela 251
9.2. Bolivia 252
9.3. Filipine 253
9.4. Spania 254
9.5. Rusia 255
9.6. Paraguay 256
9.7. Mexic 256
9.8. China, Japonia, Israel, Belarus 257
9.9. Statele Unite ale Americii 257
9.10. Uniunea Europeana 258
10. Tabele extradare 260
Anexe
Conventii in materia extradarii incheiate de Romania cu diverse state 262
Capitolul al III-lea. Readmisia 385
Sectiunea 1. Contextul aparitiei institutiei readmisiei 385
Sectiunea a 2-a. Notiune 386
Sectiunea a 3-a. Readmisia cetatenilor statelor contractante,
ai statelor terte si a apatrizilor 388
1. Readmisia propriilor cetateni 388
1.1. Conditii 388
1.2. Dovedirea ori prezumarea cetateniei 388
2. Readmisia cetatenilor unor state terte sau apatrizilor 389
2.1. Conditii 389
2.2. Exceptii de la obligatia readmisiei cetatenilor
unor state terte sau apatrizilor 390
Sectiunea a 4-a. Tranzitul si transportul sub escorta in scopul readmisiei 391
1. Conditii de tranzit 391
2. Cererea de tranzit 392
3. Obligatiile partilor in vederea tranzitarii 392
3.1. Obligatiile partii contractante solicitante 392
3.2. Obligatiile partii contractante solicitate 393
4. Escortarea tranzitatilor 393
5. Refuzarea tranzitarii 393
Sectiunea a 5-a. Formalitati si conditii pentru efectuarea readmisiei 394
1. Cererea de readmisie 394
2. Termene 394
3. Protectia datelor personale 394
CUPRINS XV
4. Suportarea cheltuielilor 396
5. Transportul bunurilor personale legal dobandite 396
Sectiunea a 6-a. Incetarea obligatiei de readmisie 396
Sectiunea a 7-a. Activitatea autoritatilor competente 397
Sectiunea a 8-a. Acorduri internationale care nu sunt afectate
de acordurile de readmisie 397
Sectiunea a 9-a. Readmisia in contextul tratatelor bilaterale ale Romaniei 398
1. Precizari prealabile 398
2. Readmisia si regimul vizelor si pasapoartelor 399
3. Clasificarea tratatelor bilaterale de readmisie 400
3.1. Tratate bilaterale de readmisie incheiate cu state din interiorul UE 400
3.2. Tratate bilaterale de readmisie incheiate cu state candidate la UE 404
3.3. Tratate bilaterale de readmisie incheiate cu state terte 404
4. Reinsertia sociala a persoanelor readmise in Romania 406
4.1. Drepturile persoanelor readmise 406
4.2. Obligatiile persoanelor readmise 407
4.3. Procedura privind primirea persoanelor readmise 407
Sectiunea a 10-a. Jurisprudenta nationala si a Curtii de Justitie
a Uniunii Europene 408
1. Cazul romilor repatriati din Elvetia 408
2. Hotararea C.J.C.E. in cauza C-33/07, Jipa, privind restrictiile
la dreptul de libera circulatie al romanilor 410
Capitolul a IV-lea. Asemanari si deosebiri intre expulzare,
extradare si readmisie 411
Sectiunea 1. Asemanari 411
Sectiunea a 2-a. Deosebiri 412
Anexe
Acorduri de readmisie incheiate de Romania cu diverse state 414
TITLUL AL IV-LEA. CONCLUZII SI PROPUNERI DE LEGE FERENDA 610
LISTA ACTELOR NORMATIVE INCIDENTE IN MATERIE 612
BIBLIOGRAFIE 617
INDEX 621Data aparitiei:    23 Noiembrie 2012
Nr. pagini: 624

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review
Created in 0.4813 sec