Florin Ludusan, Clauza penala in noul cod civil

Florin Ludusan, Clauza penala in noul cod civil
-10%
Anul publicării: 2014
Categoria: Procedura
Preț: 29,70 lei
33,00 lei (-10%)
Disponibilitate: stoc indisponibil

DESCRIERE

Lucrarea reprezinta un valoros demers stiintific de mare actualitate, cu numeroase implicatii teoretice si de o reala utilitate practica. Importanta subiectului tratat consta in faptul ca acesta are o larga aplicare in jurisprudenta, fiind vorba despre o institutie fundamentala a dreptului civil.

Valorificand in mod corespunzator doctrina de specialitate si solutiile jurisprudentiale, demersul stiintific intreprins de autor impresioneaza atat prin consistenta ideilor exprimate, cat si prin stilul si forma de prezentare a acestora, lucrarea fiind corect sistematizata si structurata pentru a acoperi subiectul tratat.
In concluzie, apreciem faptul ca prin tematica si, mai cu seama, prin continutul de idei exprimate, lucrarea reprezinta o contributie importanta la dezvoltarea stiintifica a domeniului tratat, respectiv raspunderea contractuala sub forma clauzei penale inserata in contract.


Cuprins

Abrevieri 7
Cuvant inainte 9

CAPITOLUL I
CONSIDERATII GENERALE PRIVIND RASPUNDEREA
CONTRACTUALA 13
Sectiunea 1. Raspunderea contractuala - forma a raspunderii
civile 13
1.1. Notiune. Specific. Caracterul si finalitatea raspunderii
civile 13
1.2. Particularitatile si functiile raspunderii civile 15
1.3. Principiile raspunderii civile 16
1.3.1. Principiul repararii integrale a prejudiciului.. 16
1.3.2. Principiul repararii in natura a prejudiciului 18
Sectiunea a 2-a. Raspunderea civila contractuala in noul Cod
civil 20
2.1. Reglementare 20
2.2. Definitia si principiile raspunderii contractuale 21
2.3. Conditiile raspunderii contractuale 24
2.3.1. Existenta unei fapte ilicite 24
2.3.2. Prejudiciul 24
2.3.3. Legatura de cauzalitate dintre fapta si prejudiciu 30
2.3.4. Culpa debitorului 32
Sectiunea a 3-a. Delimitarea raspunderii contractuale 32
3.1. Delimitarea raspunderii contractuale de raspunderea
civila delictuala 32
3.1.1. Asemanarile dintre raspunderea contractuala si
raspunderea delictuala 34
3.1.2. Deosebirile dintre raspunderea contractuala si
raspunderea delictuala 35
3.2. Delimitarea raspunderii contractuale de raspunderea
penala 40
3.2.1. Asemanarile dintre raspunderea contractuala si
raspunderea penala 40
Florin Ludusan
3.2.2. Deosebirile dintre raspunderea contractuala si
raspunderea penala 41
CAPITOLUL II
DAUNELE- INTERESE. EVALUAREA JUDICIARA SI EVALUAREA
LEGALA A DAUNELOR-INTERESE 45
Sectiunea 1. Consideratii generale si definirea notiunii de
daune-interese 45
Sectiunea a 2-a. Daunele-interese compensatorii si daunele-interese moratorii. Conditiile acordarii
daunelor-interese 48
Sectiunea a 3-a. Daunele-interese in contractul de vanzare-cumparare si in contractul de
locatiune 50
3.1. Daunele-interese in cazul evictiunii totale in contractul
de vanzare-cumparare 51
3.2. Daunele-interese in contractul de locatiune 52
Sectiunea a 4-a. Evaluarea daunelor-interese 53
4.1. Evaluarea judiciara 53
4.2. Evaluarea legala a daunelor-interese 56
4.3. Daunele-interese moratorii in cazul obligatiilor de a face 62
Sectiunea a S-a. Dobanzile in diferite tipuri de contracte 63
5.1. Dobanzi in contractul de vanzare-cumparare 63
5.2. Dobanzi in contractul de locatiune 65
Sectiunea a 6-a. Cumulul dobanzilor cu despagubirile in cazul
obligatiilor banesti 66
CAPITOLUL III
CLAUZA PENALA. MODALITATE DE EVALUARE CONVENTIONALA
A DAUNELOR-INTERESE 68
Sectiunea 1. Clauza penala. Caracterizare generala 68
1.1. Repere istorice 68
1.2. Definirea clauzei penale in Codul civil din 1864 si in noul
Cod civil. Definitii doctrinare ale clauzei penale 70
1.3. Obiectul clauzei penale 74
1.4. Avantajele si dezavantajele inserarii clauzei penale in
contracte 74
1.5. Clauza penala vs. penalitate 76
Sectiunea a 2-a. Functiile clauzei penale 76
Clauza penala in noul Cod civil
2.1. Functia de garantie a executarii obligatiilor de catre
debitor 76
2.2. Functia de mobilizare a debitorului in executarea
obligatiilor contractuale 78
2.3. Functia sanctionatorie a clauzei penale 78
2.4. Functia compensatorie, de evaluare si de reparare a
prejudiciului 79
Sectiunea a 3-a. Caracterele juridice ale clauzei penale, cu
privire speciala asupra caracterului accesoriu 82
3.1. Caracterul consensual al clauzei penale 82
3.2. Caracterul accesoriu al clauzei penale 83
3.3. Caracterul sanctionator si caracterul reparator 84
Sectiunea a 4-a. Natura juridica a clauzei penale 84
Sectiunea a S-a. Clauza penala si alte institutii ale dreptului
civil 92
5.1. Clauza penala si gajul.. 92
5.2. Delimitarea clauzei penale de obligatia alternativa 95
5.3. Clauza penala si obligatia facultativa 97
5.4. Delimitarea clauzei penale de arvuna 98
5.5. Clauza de dezicere si clauza penala 101
5.6. Delimitarea clauzei penale de clauzele limitative de
raspundere 102
5.7. Delimitarea clauzei penale de clauza de forta majora 104
5.8. Delimitarea clauzei penale de daunele-interese moratorii.. 106
5.9. Delimitarea clauzei penale de dobanda 107
5.10. Clauza penala si dobanda penalizatoare l09
5.11. Clauza penala si rezolutiunea 110
5.12. Clauza penala si obligatiile indivizibile si obligatiile
divizibile 115
5.13. Clauza penala si compensatia 116
5.14. Clauza penala si clauza de confidentialitate 117
Sectiunea a 6-a. Cumulul penalitatilor 120
6.1. Cumulul penalitatilor pentru neexecutarea in natura a
obligatiilor 120
6.2. Cum ulul penalitatilor pentru executarea
necorespunzatoare a obligatiilor cu executarea in natura .. 121 6.3. Penalitatile pentru intarzierea in executare si cum ulul
acestora cu executarea in natura 122
6.4. Cum ulul penalitatilor de intarziere cu dobanda legala 123
6.5. Cumulul penalitatilor cu despagubirile 126
Florin Ludusan
Sectiunea a 7-a. Modele de clauza penala. Clauza penala
moratorie. Clauza penala compensatorie 128
CAPITOLUL IV
CONDITIILE ACORDARII CLAUZEI PENALE. CAUZELE NIMPUTABILE DEBITORULUI CARE FAC CA PENALITATEA SA NU
POATA FI CERUTA 129
Sectiunea 1. Existenta unei clauze penale valabil constituite 129
Sectiunea a 2-a. Fapta ilicita constand in neexecutarea,
executarea necorespunzatoare sau executarea
cu intarziere a obligatiilor 133
2.1. Neexecutarea obligatiei contractuale 134
2.2. Executarea necorespunzatoare 135
2.3. Executarea cu intarziere a obligatiilor 137
Sectiunea a 3-a. Vinovatia debitorului, conditie necesara
acordarii clauzei penale 138
Sectiunea a 4-a. Punerea in intarziere a debitorului sau aflarea
de drept in intarziere a acestuia 140
Sectiunea a S-a. Forta majora si cazul fortuit - cauze
exoneratoare de raspundere care fac ca
penalitatea sa nu poata fi ceruta 146
5.1. Reglementarea fortei majore si a cazului fortuit in
acceptiunea noului Cod civil 146
5.2. Distinctia dintre forta majora si cazul fortuit.. 147
5.3. Efectele fortei majore 155
5.3.1. Efectul exonerator de raspundere civila, in totul sau
in parte, a partii obligate in baza unei dispozitii
legale sau tractuale 155
5.3.2. Suspendarea cursului raportului juridic afectat, pe
toata durata de desfasurare a evenimentului de forta
majora 157
Sectiunea a 6-a. Fapta victimei (creditorului) si fapta unui tertcauze exoneratoare de raspundere care fac ca
penalitatea sa nu poata fi ceruta 158
6.1. Reglementarea faptei victimei si a faptei tertului in
acceptiunea noului Cod civil 158
CAPITOLUL V
REDUCTIBILITATEA CLAUZEI PENALE 162
Sectiunea 1. Definitia mutabilitatii clauzei penale 162
Clauza penala in noul Cod civil
Sectiunea a 2-a. Reductibilitatea clauzei penale in Codul civil
din 1864 163
Sectiunea a 3-a. Intangibilitatea judiciara a clauzei penale.
Argumente folosite pentru sustinerea acestei
teorii.. 164
Sectiunea a 4-a. Argumentele aduse de doctrina juridica in
favoarea sustinerii mutabilitatii clauzei penale ..... 169 Sectiunea a S-a. Solutiile de reducere a clauzei penale
pronuntate de catre tribunalele arbitrale si
instantele judecatoresti.. 174
Sectiunea a 6-a. Acte normative care prevad posibilitatea
reducerii cuantumului clauzei penale 179
Sectiunea a 7 -a. Reducerea clauzei penale in noul Cod civil 182
7.1. Regula instituita de art. 1.541 NCC. Exceptii.. 182
Sectiunea a 8-a. Fundamentele juridice ale reducerii
penalitatilor 187
Sectiunea a 9-a. Reductibilitatea clauzei penale in dreptul
francez 190
Sectiunea a 10-a. Aspecte de drept comparat privind reductibilitatea clauzei penale. Codul civil
italian. Codul civil german. Codul civil belgian ... 192
CAPITOLUL VI
CLAUZA PENALA ABUZIVA 193
Sectiunea 1. Domeniul de reglementare a clauzelor abuzive 193
Sectiunea a 2-a. Clauza penala abuziva in contractele de
adeziune 202
2.1. Consideratii preliminare. Reglementarea clauzelor
abuzive in contractele de adeziune 202
2.2. Problematica clauzelor abuzive care imbraca forma
clauzelor penale in contractele de adeziune 205
2.3. Clauza penala abuziva in contractele de
furnizare-prestare a serviciilor 206
2.3.1. Consideratii preliminare. Reglementare. Natura
juridica 206
2.3.2. Clauza penala abuziva in materia prestarii serviciilor
de telefonie mobila si internet.. 208
2.3.3. Clauza penala abuziva in contractele de furnizarejprestare a serviciilor de utilitate publica ..... 209
Florin Ludusan
2.4. Clauza penala abuziva in contractele de credit.. 213
2.4.1. Reglementare. Caractere juridice. Trasaturi 213
2.4.2. Clauze abuzive in contractele de credit, desprinse din practica judiciara si jurisprudenta Curtii de Justitie a
Uniunii Europene 216
2.4.3. Sanctiunile civile aplicabile in cazul clauzelor
abuzive din contractele de consum 220
Sectiunea a 3-a. Sanctiunile aplicabile si procedurile de urmat
in cazul constatarii clauzelor penale abuzive in
materia contractelor de adeziune 221
Sectiunea a 4-a. Clauzele abuzive in contractele negociate 235
4.1. Consideratii preliminare 235
4.2. Problematica clauzelor abuzive si a clauzei penale
abuzive in contractele de distributie exclusiva 236
4.3. Clauza penala abuziva in contractul de leasing 243
4.3.1. Reglementare. Natura juridica a contractului de
leasing 243
4.3.2. Tipuri de clauze penale abuzive inscrise in
contractul de leasing. Practica judiciara 244
Sectiunea a S-a. Problematica clauzelor penale abuzive in
contractele administrative 247
CAPITOLUL VII
CLAUZA PENALA SI IMPREVIZIUNEA 251
Sectiunea 1. Impreviziunea in acceptiunea noului Cod civil.. 251
1.1. Reglementarea impreviziunii in acceptiunea noului Cod
civil 251
1.2. Caracteristicile impreviziunii in contracte 253
Sectiunea a 2-a. Distinctia dintre impreviziune si forta majora 254
Sectiunea a 3-a. Efectele impreviziunii in ipoteza revizuirii
conventionale a contractului 257
3.1. Adaptarea contractului noilor circumstante generate de
aparitia situatiei de impreviziune 257
3.2. Alte efecte ale impreviziunii in ipoteza revizuirii
conventionale a contractului 261
3.2.1. Suspendarea contractului.. 262
3.2.2. Prorogarea contractului 262
3.2.3. Executarea prin anticipare a obligatiei debitorului 263
Clauza penala in noul Cod civil
Sectiunea a 4-a. Problematica adaptarii clauzei penale in raport
de imprejurarea care a generat impreviziunea 264
Sectiunea a S-a. Procedura prealabila a concilierii - conditie de exercitare a dreptului la actiunea de adaptare a
contractului 266
Sectiunea a 6-a. Efectele impreviziunii in ipoteza revizuirii judiciare a contractului pentru impreviziune. Modalitati de adaptare a contractului pe calea
revizuirii judiciare 277
6.1. Adaptarea contractului la noile circumstante impuse de
aparitia cauzei de impreviziune 278
6.1.1. Consideratii generale 278
6.1.2. Conditiile impreviziunii 279
6.1.3. Modalitati de interventie a judecatorului in vederea
adaptarii contractului la noile circumstante 281
6.2. Desfiintarea contractului prin rezilierejrezolutiune
pentru cauza de impreviziune 282
6.2.1. Titularul actiunii 283
6.2.2. Modalitatea acordarii de despagubiri 284
6.2.3. Efectele rezolutiunii contractului.. 284
BIBLIOGRAFIE 285


Cuvant inainte
Lucrarea monografica intitulata"Clauza penala In noul Cod civil" reprezinta un valoros demers stiintific de mare actualitate, cu numeroase implicatii teoretice si de o reala utilitate practica. Importanta subiectului tratat in lucrare consta in faptul ca are o larga aplicare in jurisprudenta, fiind vorba despre o institutie fundamentala a dreptului civil.
Valorificand in mod corespunzator doctrina de specialitate si solutiile jurisprudentiale, demersul stiintific intreprins de autor impresioneaza atat prin consistenta ideilor exprimate, cat si prin stilul si forma de prezentare a acestora, lucrarea fiind corect sistematizata si structurata pentru a acoperi subiectul tratat.
Capitolul I trateaza aspecte generale privind raspunderea civila, cu referire speciala asupra raspunderii civile contractuale in noul Cod civil, principiile si conditiile raspunderii contractuale. Totodata, sunt analizate aspecte privind delimitarea raspunderii contractuale de alte tipuri de raspundere, respectiv raspunderea civila delictuala si raspunderea penala, autorul evidentiind particularitatile referitoare la capacitatea juridica a persoanei fizice care raspunde din punct de vedere contractual si delictual in raport cu capacitatea juridica a acesteia in privinta raspunderii penale.
In Capitolul II autorul prezinta, in detaliu, cele doua categorii de daune-interese, respectiv daunele compensatorii si daunele-interese moratorii, identificand asemanarile si deosebirile dintre acestea, mai cu seama cele privitoare la posibilitatea cumulului cu executarea in natura a obligatiei contractuale.
In realizarea demersului stiintific autorul a considerat ca este oportun a fi analizate daunele-interese in cateva contracte, cum ar fi: contractul de vanzare si contractul de locatiune, punand in evidenta particularitatile raspunderii contractuale in functie de obligatiile partilor specifice celor doua categorii de contracte. Una dintre problemele tratate de autor care a prezentat si prezinta interes, atat din punct de vedere teoretic, cat si practic, este cea privitoare la cum ulul dobanzilor cu despagubirile, in cazul obligatiilor banesti, analizand comparativ dispozitiile din noul Cod civil cu cele din G.G. nr. 13/2011, modificata, privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar.
Capitolul III, intitulat"Clauza penala. Modalitate de evaluare conventionala a daunelor-interese", este capitolul cel mai substantial care raspunde titlului monografiei. Astfel, dupa o incursiune in istoricul clauzei penale pornind de la vechiul drept roman, ajungand in epoca moderna la Codul civil francez de la 1804 si apoi la Codul civil roman de la 1864, autorul surprinde evolutia reglementarilor in materia clauzei penale, mai cu seama din punct de vedere conceptual. O alta problematica tratata de autor in acest capitol este cea privind functiile clauzei penale, evidentiind functia sanctionatorie, considerand-o drept o"pedeapsa privata contractuala", precum si functia compensatorie de evaluare si de reparare a prejudiciului cauzat prin neexecutarea obligatiilor contractuale de catre debitor. Sunt exprimate de asemenea unele opinii personale cu privire la natura juridica a clauzei penale. Astfel, pornind de la premisa ca aceasta are o natura juridica contractuala, se apreciaza ca penalitatile inserate in facturile fiscale nu pot fi acordate de instanta de judecata cata vreme factura fiscala este doar un act unilateral de vointa.
In dorinta delimitarii clauzei penale de alte institutii ale dreptului civil pentru a stabili identitatea acesteia, autorul analizeaza clauza penala si gajul, clauza penala si obligatia alternativa, clauza penala si obligatia facultativa, clauza penala si arvuna, clauza de dezicere si clauza penala, clauza penala si rezolutiunea, parte a lucrarii in care autorul isi exprima opinia potrivit careia clauza penala nu supravietuieste rezolutiunii contractului atata timp cat are in vedere simpla intarziere in executare.
Pe langa celelalte aspecte privitoare la clauza penala si compensatia, clauza penala si clauza de confidentialitate, este surprins in acelasi capitol cumulul penalitatilor, finalizand capitolul cu modele practice de clauza penala, fie ca aceasta este moratorie, fie compensatorie.
Capitolul IVeste destinat conditiilor acordarii clauzei penale, precum si cauzelor neimputabile debitorului care fac ca penalitatea sa nu poata fi ceruta. Dupa o vasta analiza din punct de vedere stiintific a conditiilor acordarii clauzei penale, analiza raportata atat la dispozitiile noului Cod civil, cat si la dispozitiile Codului civil de la 1864, este antamata una dintre problemele de mare actualitate, respectiv cea privitoare la reductibilitatea clauzei penale.
Problematica reductibilitatii clauzei penale formeaza substanta Capitolului V, in care sunt tratate intr-o maniera originala, comparati sta, dispozitiile din noul Cod civil si cele din Codul civil de la 1864, fundamentele juridice ale reducerii penalitatilor, insistandu-se si asupra
Clauza penala in noul Cod civil
reglementarilor existente si in alte legislatii in materie, cum ar fi: reglementarile din dreptul francez, din dreptul italian, german si belgian.
De un deosebit interes teoretic si practic este capitolul VI, intitulat"Clauza penala abuziva". Pornind de la reglementarile adoptate la nivelul Uniunii Europene, autorul trateaza cadrul general al clauzelor abuzive, cadru stabilit prin Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori, precum si cadrul special amenajat de diferite acte normative speciale, cum ar fi: Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, a.G. nr. 21/1992 privind protectia consumatorului, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 204/2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produse cu defecte.
Stabilind cadrul juridic general si special privind clauzele penale abuzive sunt analizate in continuare: clauza penala abuziva in contractele de adeziune, clauza penala abuziva in contractele de furnizare - prestare a serviciilor, clauza penala abuziva in contractele de credit.
a problematica interesanta asupra careia s-a aplecat autorul, este cea privitoare la clauzele abuzive in contractele negociate, cu speciala privire asupra clauzei abuzive in contractul de distributie exclusiva, precum si in contractul de leasing. Subliniem prezenta in cadrul acestei analize a jurisprudentei interne, dar si a celei pronuntate de instantele straine, atat cele statale, cat si cele nestatale, respectiv instantele de arbitraj.
Capitolul VII este intitulat"Clauza penala si impreviziunea", capitol in care este surprinsa noua institutie din Codul civil, respectiv institutia impreviziunii. Distinctia dintre impreviziune si forta majora este judicios tratata, evidentiindu-se deosebirile dintre cele doua institutii, efectele care se produc in fiecare caz in parte.
In concluzie, apreciem faptul ca lucrarea, atat prin tematica cat, mai cu seama, prin continutul de idei reprezinta o contributie importanta la dezvoltarea stiintifica a domeniului tratat, respectiv raspunderea contractuala sub forma clauzei penale inserata in contract.
Prof. univ. dr.
Smaranda Angheni
 Capitolul 1
Consideratii generale privind raspunderea contractuala
Sectiunea 1. Raspunderea contractuala - forma a raspunderii civile
Raspunderea civila contractuala este o forma a raspunderii civile, in cazurile in care paguba este consecinta incalcarii obligatiilor contractuale",
Raspunderea civila este una dintre cele mai importante manifestari concrete ale raspunderii juridice", fiind in acelasi timp o institutie fundamentala a dreptului civil si una dintre formele de baza ale raspunderii juridice, care a provocat interesul doctrinarilor si practicienilor dreptului. De asemenea, raspunderea civila este o categorie fundamentala si, in acelasi timp, o institutie deosebit de larga si complexa a dreptului civil".
Locul raspunderii civile in ansamblul formelor raspunderii juridice este determinat de importanta ei teoretica si mai cu seama practica. Raspunderea civila ocupa un loc central in cadrul raspunderii juridice in general+
1.1. Notiune. Specific. Caracterul si finalitatea raspunderii civile
Codul civil din 1864 nu a formulat o definitie cuprinzatoare si de maxima generalitate a notiunii de raspundere civila. Nici NCC nu cuprinde un text in care legiuitorul sa defineasca raspunderea civila ca manifestare concreta a raspunderii juridice. In aceste conditii, doctrina juridica a formulat mai multe definitii ale notiunii de raspundere civila.
1 G. Boroi, L. Stanciulescu, Institutii de drept civil, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2012, p.187.
2 L. Pop, Teoria generala a obligatiilor, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1998, p. 164.
3 A se vedea: 1. Albu, V. Ursa, Raspunderea civila pentru daunele morale, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1979, p. 23.
4 L. Pop, Teoria generala a obligatiilor, op. cit., p. 165.
Florin Ludusan
Definitia cel mai des citata in doctrina de drept civil este cea potrivit careia:"Raspunderea civila este o forma a raspunderii juridice care consta intr-un raport de obligatii in temeiul caruia o persoana este indatorata sa repare prejudiciul cauzat altuia prin fapta sa ori, in cazurile prevazute de lege, prejudiciul pentru care este raspunzatoare:". Intr-o alta formulare se arata ca:"Raspunderea civila este o forma a raspunderii juridice, reprezentand raportul de obligatie in temeiul caruia cel care a pagubit pe altul este tinut sa repare prejudiciul suferit de victima-,
Ca institutie juridica, raspunderea civila este alcatuita din totalitatea normelor de drept prin care se reglementeaza obligatia unei persoane de a repara prejudiciul cauzat altuia prin fapta sa extracontractuala sau contractuala pentru care este chemata sa raspunda-. Aceasta raspundere nu se exercita din oficiu (ex officio] impotriva autorului faptei ilicite, ci numai la staruintele titularului dreptului incalcat. In ansamblul sau, aceasta raspundere vizeaza ordinea juridica in intregime, caci asigura securitatea unei categorii de relatii sociale, care se integreaza in ansamblul valorilor ocrotite de drept+
Raspunderea civila, fie ea contractuala sau delictuala, prin principiile si functiile sale, prin conditiile pe care se intemeiaza si prin finalitatea ei, constituie dreptul comun in materie de raspundere patrimoniala, contribuind la ocrotirea drepturilor subiective si a intereselor legitime ale tuturor persoanelor fizice si [uridice-.
Specificul raspunderii civile care o face sa se deosebeasca principial fata de celelalte feluri ale raspunderii juridice consta in indatorirea de repara re integrala a unui prejudiciu, obligatie care incumba autorului sau persoanei chemate de lege sa raspunda".
1 1. Albu, V. Ursa, Raspunderea civila pentru daunele morale, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1979, p. 24.
2 M.N. Costin, C.M. Costin, Dictionar de drept civil de la A la Z, ed. a II-a, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2007, p. 815.
3 A.V. Farcas, Teoria generala a dreptului, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2011, p.381.
4 L. Barac, Elemente de teoria dreptului, ed. a II-a, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2009, p.229.
5 E.C. Verdes, Raspunderea juridica. Relatia dintre raspunderea civila delictuala si raspunderea penala, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2011, p. 75.
6 A se vedea: 1. Albu, V. Ursa, Raspunderea civila pentru daunele morale, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1979, p. 24 si 25; L. Pop, Teoria generala a obligatiilor, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1998, p. 165.


Data aparitiei: Martie 2014
Format: A5
Pagini: 310

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review
Created in 1.2148 sec