Infractiunile contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice in dreptul penal roman

Infractiunile contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice in dreptul penal roman
-10%
Autor:
Anul publicării: 2014
Preț: 27,00 lei
30,00 lei (-10%)
Disponibilitate: stoc indisponibil

DESCRIERE

Lucrarea Infractiunile contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice in dreptul penal roman supune analizei infractiunile contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice, care, in legea anterioara, erau prevazute in O. U. G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit dispozitiilor noului Cod penal.

Cuprinzand, pe langa examinarea infractiunilor, si o bogata jurisprudenta specifica instantelor romane sau CEDO, de actualitate, si in conditiile intrarii in vigoare a noii legi, lucrarea este recomandata unei categorii largi de cititori, respectiv, conducatorilor auto, reprezentantilor persoanelor juridice cu activitati circumscrise domeniului, autoritatilor judiciare cu atributii directe in prevenirea si combaterea criminalitatii din acest domeniu, studentilor si in general tuturor celor care doresc sa-si completeze cunostintele in domeniul circulatiei si transporturilor rutiere.


Cuprins
Abrevieri 5
Cuvant-Inainte 7
CAPITOLUL 1. GENERALlTATI 11
1. Noul Cod penal In raport cu legea anterioara 11
2. Concept si caracterizare 17
3. Elemente preexistente 22
3. 1. Obiectul juridic special. 22
3. 2. Obiectul material 22
3. 3. Subiectii infractiunilor 23
3. 3. 1. Subiectul activ 23
3. 3. 2. Subiectul pasiv 26
4. Structura si continutul juridic al infractiunilor 26
4. 1. Situatia premisa 26
4. 2. Continuturile constitutive ale infractiunilor 26
4. 2. 1. Latura obiectiva 26
4. 2. 2. Latura subiectiva 28
5. Forme. Modalitati. Sanctiuni 30
5. 1. Forme 30
5. 1. 1. Actele de pregatire 30
5. 1. 2. Tentativa 30
5. 1. 3. Consumarea 30
5. 1. 4. Epuizarea 30
5. 2. Modalitati 30
5. 2. 1. Modalitati normative simple 30
5. 2. 2. Modalitati normative agravate 31
5. 2. 3. Modalitati normative atenuate 31
5. 2. 4. Modalitati de fapt 31
5. 3. Sanctiuni 32
362 Infractiunile contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice
6. Explicatii complementare 32
6. 1. Legatura cu alte infractiuni 32
6. 2. Aspecte procesuale 33
6. 3. Situatii tranzitorii 37
7. Referinte istorice 58
7. 1. Codul penal de la 1864 59
7. 2. Codul penal Carol al II-lea 60
7. 3. Codul penal de la 1969 62
7. 4. Legi speciale cu dispozitii penale 62
7. 5. Decretul nr. 328/1966 62
7. 6. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002
privind circulatia pe drumurile publice 64
8. Elemente de drept comparat 65
8. 1. Codul penal german 65
8. 2. Codul penal olandez 70
8. 3. Codul penal francez 72
8. 4. Codul penal spaniol. 76
8. 5. Codul penal finlandez 79
CAPITOLUL II. PUNEREA IN CIRCULATIE SAU CONDUCEREA
UNUI VEHICUL NEINMATRICULAT 82
1. Noul Cod penal In raport cu legea anterioara 83
2. Concept si caracterizare 83
3. Elemente preexistente 84
3. 1. Obiectul juridic special. 85
3. 2. Obiectul material 86
3. 3. Subiectii infractiunii 86
3. 3. 1. Subiectul activ 86
3. 3. 2. Subiectul pasiv 87
3. 4. Participatia penala 87
4. Structura si continutul juridic al infractiunii 89
4. 1. Situatia premisa 89
4. 2. Continutul constitutiv al infractiunii 90
Cuprins
363
4. 2. 1. Latura obiectiva 90
4. 2. 2. Latu ra su biectiva 104
5. Forme. Modalitati. Sanctiuni 106
5. 1. Formele infractiunii 106
5. 1. 1. Actele de pregatire 106
5. 1. 2. Tentativa 107
5. 1. 3. Consumarea 107
5. 1. 4. Epuizarea 107
5. 2. Modalitati 108
5. 3. Sanctiuni 109
6. Explicatii complementare 109
6. 1. Legaturi cu alte infractiuni. Asemanari si deosebiri l09
6. 2. Aspecte procesuale 110
7. Precedente legislative si situatii tranzitorii 111
7. 1. Precedente legislative 111
7. 2. Situatii tranzitorii 111
CAPITOLUL III. CONDUCEREA UNUI VEHICUL FARA PERMIS
DE CONDUCERE 114
1. Noul Cod penal In raport cu legea anterioara 115
2. Concept si caracterizare 116
3. Elemente preexistente 117
3. 1. Obiectul juridic special. 117
3. 2. Obiectul material 118
3. 3. Su biectii infractiu nii 118
3. 3. 1. Subiectul activ 118
3. 3. 2. Subiectul pasiv 119
3. 4. Participatia penala 119
4. Structura si continutul juridic al infractiunii 121
4. 1. Situatia premisa 121
4. 2. Continutul constitutiv al infractiunii 122
4. 2. 1. Latura obiectiva 122
4. 2. 2. Latura subiectiva 132
364 Infractiunile contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice
5. Forme. Modalitati. Sanctiuni 132
5. 1. Forme 132
5. 1. 1. Actele de pregatire 133
5. 1. 2. Tentativa 133
5. 1. 3. Consumarea 133
5. 1. 4. Epuizarea 134
5. 2. Modalitati 134
5. 3. Sanctiuni 135
6. Explicatii complementare 135
6. 1. Legatura cu alte infractiuni. Asemanari si deosebiri 135
6. 2. Aspecte procesuale 135
7. Precedente legislative si situatii tranzitorii 137
7. 1. Precedente legislative 137
7. 2. Situatii tranzitorii 137
CAPITOLUL IV. CONDUCEREA UNUI VEHICUL SUB INFLUENTA
ALCOOLULUI SAU A ALTOR SUBSTANTE 139
1. Noul Cod penal In raport cu legea anterioara 140
2. Concept si caracterizare 141
3. Elemente preexistente 143
3. 1. Obiectul juridic special. 143
3. 2. Obiectul material 143
3. 3. Su biectii infractiu nii 143
3. 3. 1. Subiectul activ 143
3. 3. 2. Subiectul pasiv 145
3. 4. Participatia penala 145
4. Structura si continutul juridic al infractiunii 146
4. 1. Situatia premisa 146
4. 2. Continutul constitutiv al infractiunii 146
4. 2. 1. Latura obiectiva 146
4. 2. 2. Latura subiectiva 157
5. Forme. Modalitati. Sanctiuni 158
5. 1. Forme 158
Cuprins
365
5. 1. 1. Actele de pregatire 158
5. 1. 2. Tentativa 158
5. 1. 3. Consumarea infractiunii 159
5. 2. Modalitati 159
5. 2. 1. Modalitati normative simple 159
5. 2. 2. Modalitati normative agravate 160
5. 2. 3. Modalitati faptice 16O
5. 3. Sanctiuni 160
6. Explicatii complementare 160
6. 1. Legatura cu alte infractiuni. Asemanari si deosebiri 160
6. 2. Aspecte procesuale 161
7. Precedente legislative si situatii tranzitorii 162
7. 1. Precedente legislative 162
7. 2. Situatii tranzitorii 163
CAPITOLUL V. REFUZUL SAU SUSTRAGEREA DE LA
PRELEVAREA DE MOSTRE BIOLOGICE 167
1. Noul Cod penal In raport cu legea anterioara 167
2. Concept si caracterizare 169
3. Elemente preexistente 170
3. 1. Obiectul juridic special. 170
3. 2. Obiectul material 170
3. 3. Su biectii infractiu nii 171
3. 3. 1. Subiectul activ 171
3. 3. 2. Subiectul pasiv 172
3. 4. Participatia penala 172
4. Structura si continutul juridic al infractiunii l72
4. 1. Situatia premisa 172
4. 2. Continutul constitutiv al infractiunii 172
4. 2. 1. Latura obiectiva 173
4. 2. 2. Latu ra su biectiva 178
5. Forme. Modalitati. Sanctiuni 178
5. 1. Forme 178
366 Infractiunile contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice
5. 1. 1. Actele de pregatire 179
5. 1. 2. Tentativa 179
5. 1. 3. Consumarea infractiunii 179
5. 2. Modalitati 179
5. 2. 1. Modalitati normative simple 179
5. 2. 2. Modalitati faptice 18O
5. 3. Sanctiuni 180
6. Explicatii complementare 180
6. 1. Legatura cu alte infractiuni. Asemanari si deosebiri 180
6. 2. Aspecte procesuale 180
7. Precedente legislative si situatii tranzitorii 182
7. 1. Precedente legislative 182
7. 2. Situatii tranzitorii 182
CAPITOLUL VI. PARASIREA LOCULUI ACCIDENTULUI ORI
MODIFICAREA SAU STERGEREA URMELOR ACESTUIA 185
1. Noul Cod penal In raport cu legea anterioara 186
2. Concept si caracterizare 188
3. Elemente preexistente 190
3. 1. Obiectul juridic special. 190
3. 2. Obiectul material 191
3. 3. Su biectii infractiu nii 192
3. 3. 1. Subiectul activ 192
3. 3. 2. Subiectul pasiv 193
3. 4. Participatia penala 193
4. Structura si continutul juridic al infractiunii 193
4. 1. Situatia premisa 194
4. 2. Continutul constitutiv al infractiunii 194
4. 2. 1. Latura obiectiva 194
4. 2. 2. Latura subiectiva 204
5. Forme. Modalitati. Sanctiuni 204
5. 1. Forme 204
5. 1. 1. Actele de pregatire 204
Cuprins
367
5. 1. 2. Tentativa 205
5. 1. 3. Consumarea infractiunii 205
5. 2. Modalitati 205
5. 2. 1. Modalitati normative simple 205
5. 2. 2. Modalitati faptice 206
5. 3. Sanctiuni 207
5. 4. Cauze de nepedepsire 207
6. Explicatii complementare 208
6. 1. Legatura cu alte infractiuni. Asemanari si deosebiri 208
6. 2. Aspecte procesuale 208
7. Precedente legislative si situatii tranzitorii 209
7. 1. Precedente legislative 209
7. 2. Situatii tranzitorii 210
CAPITOLUL VII. IMPIEDICAREA SAU INGREUNAREA
CIRCULATIEI PE DRUMURILE PUBLlCE 211
1. Noul Cod penal In raport cu legea anterioara 212
2. Concept si caracterizare 213
3. Elemente preexistente 214
3. 1. Obiectul juridic special. 214
3. 2. Obiectul material 215
3. 3. Subiectii infractiunii 215
3. 3. 1. Subiectul activ 215
3. 3. 2. Subiectul pasiv 216
3. 4. Participatia penaIa 217
4. Structura si continutul juridic al infractiunii 217
4. 1. Situatia premisa 217
4. 2. Continutul constitutiv al infractiunii 217
4. 2. 1. Latura obiectiva 217
4. 2. 2. Latura subiectiva 222
5. Forme. Modalitati. Sanctiuni 223
5. 1. Forme 223
5. 1. 1. Actele de pregatire 223
368 Infractiunile contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice
5. 1. 2. Tentativa 223
5. 1. 3. Consumarea infractiunii 223
5. 2. Modalitatile infractiunii 223
5. 3. Sanctiuni 224
6. Explicatii complementare 224
6. 1. Legatura cu alte infractiuni. Asemanari si deosebiri 224
6. 2. Aspecte procesuale 224
7. Precedente legislative si situatii tranzitorii 225
7. 1. Precedente legislative 225
7. 2. Situatii tranzitorii 226
CAPITOLUL VIII. NERESPECTAREA ATRIBUTIILOR PRIVIND
VERIFICAREA TEHNiCA ORI EFECTUAREA REPARATIILOR 230
1. Noul Cod penal In raport cu legea anterioara 231
2. Concept si caracterizare 232
3. Elemente preexistente 234
3. 1. Obiectul juridic special. 234
3. 2. Obiectul material 234
3. 3. Subiectii infractiunii 235
3. 3. 1. Subiectul activ 235
3. 3. 2. Subiectul pasiv 235
3. 4. Participatia penala 236
4. Structura si continutul juridic al infractiunii 236
4. 1. Situatia premisa 236
4. 2. Continutul constitutiv al infractiunii 236
4. 2. 1. Latura obiectiva 237
4. 2. 2. Latura subiectiva 242
5. Forme. Modalitati. Sanctiuni 243
5. 1. Forme 243
5. 1. 1. Actele de pregatire 243
5. 1. 2. Tentativa 244
5. 1. 3. Consumarea infractiunii 244
5. 2. Modalitati 244
Cuprins
369
5. 2. 1. Modalitati normative simple 244
5. 2. 2. Modalitati normative agravate 245
5. 2. 3. Modalitati normative atenuate 245
5. 2. 4. Modalitati de fapt 245
5. 3. Sanctiuni 246
6. Explicatii complementare 246
6. 1. Legatura cu alte infractiuni. Asemanari si deosebiri 246
6. 2. Aspecte procesuale 248
7. Precedente legislative si situatii tranzitorii 249
7. 1. Precedente legislative 249
7. 2. Situatii tranzitorii 249
CAPITOLUL IX. EFECTUAREA DE LUCRARI NEAUTORIZATE IN
ZONA DRUMULUI PUBLlC 252
1. Noul Cod penal In raport cu legea anterioara 253
2. Concept si caracterizare 254
3. Elemente preexistente 255
3. 1. Obiectul juridic special. 255
3. 2. Obiectul material 256
3. 3. Subiectii infractiunii 256
3. 3. 1. Subiectul activ 256
3. 3. 2. Subiectul pasiv 256
3. 4. Participatia penala 257
4. Structura si continutul juridic al infractiunii 257
4. 1. Situatia premisa 257
4. 2. Continutul constitutiv al infractiunii 257
4. 2. 1. Latura obiectiva 257
4. 2. 2. Latura subiectiva 261
5. Forme. Modalitati. Sanctiuni 262
5. 1. Forme 262
5. 1. 1. Actele de pregatire 262
5. 1. 2. Tentativa 262
5. 1. 3. Consumarea infractiunii 262
370 Infractiunile contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice
5. 2. Modalitati 262
5. 3. Sanctiuni 263
6. Explicatii complementare 263
6. 1. Legatura cu alte infractiuni. Asemanari si deosebiri 263
6. 2. Aspecte procesuale 265
7. Precedente legislative si situatii tranzitorii 266
7. 1. Precedente legislative 266
7. 2. Situatii tranzitorii 266
CAPITOLULX. UCIDEREA DIN CULPA 269
1. Noul Cod penal In raport cu legea penala anterioara 270
2. Concept si caracterizare 271
3. Elemente preexistente 272
3. 1. Obiectul juridic 272
3. 2. Obiectul material 273
3. 3. 1. Subiectul activ 273
3. 3. 2. Subiectul pasiv 274
3. 4. Participatia penala 274
4. Structura si continutul juridic al infractiunii 275
4. 1. Situatia premisa 275
4. 2. Continutul constitutiv al infractiunii 275
4. 2. 1. Latura obiectiva 275
4. 2. 2. Latura subiectiva 281
5. Cauze de neimputabilitate 286
6. Forme. Modalitati. Sanctiuni 288
6. 1. Forme 288
6. 2. Modalitati 288
6. 3. Sanctiuni 289
7. Explicatii complementare 289
7. 1. Legatura cu alte infractiuni, asemanari si deosebiri 289
7. 2. Aspecte procesuale 290
7. 2. 1. Competenta de judecata si de urmarire penaIa 290
7. 2. 2. Incadrarea juridica 292
Cuprins
371
7. 2. 3. Actiunea civila In procesul penal 292
7. 2. 4. Raspunderea penala a persoanei juridice 296
8. Precedente legislative si situatii tranzitorii 300
8. 1. Precedente legislative 300
8. 2. Situatii tranzitorii 302
CAPITOLUL XI. VATAMAREA CORPORALA DIN CULPA 317
1. Noul Cod penal In raport cu legea penala anterioara 319
2. Concept si caracterizare 321
3. Elemente preexistente 322
3. 1. Obiectul juridic 322
3. 2. Obiectul material 322
3. 3. Subiectii infractiunii 322
3. 3. 1. Subiect activ 322
3. 3. 2. Subiect pasiv 322
3. 4. Participatia penala 323
4. Structura si continutul juridic al infractiunii 323
4. 1. Situatia premisa 323
4. 2. Continutul constitutiv 323
4. 2. 1. Latura obiectiva 323
4. 2. 2. Latura subiectiva 328
5. Cauze de neimputabilitate 328
6. Forme. Modalitati. Sanctiuni 331
6. 1. Forme 331
6. 2. Modalitati 332
6. 2. 1. Modalitatea normative 332
6. 2. 2. Modalitatile de fapt 332
6. 3. Sanctiuni 333
7. Explicatii complementare 333
7. 1. Legatura cu alte infractiuni. Asemanari si deosebiri 333
7. 2. Aspecte procesuale 333
7. 2. 1. Competenta de judecata si de urmarire penaIa 333
7. 2. 2. Incadrarea juridica 335
372 Infractiunile contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice
7. 2. 3. Actiunea civila In procesul penal 338
7. 2. 4. Raspunderea penala a persoanei juridice 342
8. Precedente legislative si situatii tranzitorii 342
8. 1. Precedente legislative 342
8. 2. Situatii tranzitorii 343
BIBLIOGRAFIE 353

Autor: Ion Rusu, Minodora-Ioana Balan-Rusu
Data aparitiei: Iunie 2014
Format: A5
Pagini: 330

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review

Titluri de același autor

Created in 0.5476 sec