Jurisdictii internationale si europene

Jurisdictii internationale si europene
-10%
Anul publicării: 2014
Categoria: Carti diverse
Preț: 36,00 lei
40,00 lei (-10%)
Disponibilitate: stoc indisponibil

DESCRIERE

Lucrarea Jurisdictii internationale si europene se doreste a fi un manual util atat studentilor facultatilor de drept, cat si practicienilor, precum si celor interesati de justitia internationala si europeana.

Autoarele au abordat, in capitole distincte, plecand de la general catre special, Curtea Internationala de Justitie, Tribunalul International pentru Dreptul Marii, Curtea Penala Internationala, Curtea Europeana a Drepturilor Omului si Sistemul jurisdictional al UE. Interesul pentru aceasta lucrare rezida din structurarea clara si ordonata a fiecarui capitol in parte, fiecare sistem jurisdictional fiind abordat din dubla perspectiva a organizarii si functionarii sale, fiind detaliate elementele de procedura, ceea ce confera lucrarii o mare aplicabilitate practica.

De asemenea, aspectele de idenit ale volumului sunt conferite de prezentarea unor spete relevante pentru fiecare jurisdictie in parte, insistandu-se asupra rolului jurisprudentei la nivel european si international, cu influente directe in dreptul intern.


CUPRINS
LISTA PRINCIPALELOR ABREVIERI 9
CAPITOLUL I. CADRUL mRISDICTIONAL INTERNATIONAL SI
EUROPEAN 11
I. Contencios international sau jurisdictii internationale. De1imitari conceptuale 11
II. Jurisdictii nationale si internationale 12
II. I. Jurisdictiile nationale 12
II. 2. Jurisdictiile internationale si europene. Diferendul international si
modalitati cansacrate de solutionare 14
II. 3. Justitia internationala 17
III. Analiza categoriala a jurisdictiilor internationale 20
IV. Semnificatia jurisdictiilor internationale 22
JURISDICTII INTERNATIONALE
CAPITOLUL II. CURTEA INTERNATIONALA DE mSTITIE 29
I. Organizatia Natiunilor Unite 29
I. l. Premise 29
II. Curtea Internationala de Justitie 30
II. l. Scurt istoric 30
II. 2. Statutul actual 36
III. Organizarea C. I. J 38
III. l. Corpul magistratilor. 39
III. l. l. Judecatorii permanenti 39
III. l. 2. Judecatorii ad-hoc 40
III. l. 3. Camerele 41
III. 2. Grefa Curtii 42
III. 3. Consilierii juridici 44
IV. Competenta de judecata a C. U. 44
IV. l. Competenta contencioasa 44
IV. 2. Competenta necontencioasa (consultativa) a C. U. 49
V. Sesizarea/investirea C. I. J 54
V. l. Consimtamantul statelor 54
V. 2. Dreptul aplicabil in fata C. I. J 54
VI. Procedura propriu-zisa de judecata a C. U 55
VI. l. Procedura scrisa 57
VI. 2. Procedura orala 58
VI. 3. Incidente procesuale 59
VII. Solutiile C. I. J 62
VIII. Contributia C. U. la dezvoltarea dreptului internationaL 66
IX. Jurisprudenta relevanta a Curtii Internationale de Justitie 72
6
Jurisdictii internationale si europene
CAPITOLUL III. TRIBUNALUL INTERNATIONAL PENTRU DREPTUL
MARII 81
I. Note generale privind dreptul marii 81
II. Tribunalul International pentru Dreptul Marii. Preliminarii 83
II. l. Note generale 83
II. 2. Cadrul juridic de organizare 84
III. Organizarea T. I. D. M 85
III. 1. Judecatorii T. I. D. M 85
III. l. l. Corpul magistratilor/judecatorilor 85
III. 1. 2. Camerele Tribunalului 88
III. 1. 3. Comisii si comitete ale T. I. D. M 90
III. 2. Grefa Tribunalului 91
III. 3. Expertii Tribunalului 92
IV. Competenta si procedura de judecata a T. I. D. M 92
IV. l. Competenta contencioasa 92
IV. 2. Competenta necontencioasa (consultativa) a T. I. D. M 94
V. Procedura de judecata a T. I. D. M 95
V. l. Procedura scrisa 96
V. 2. Procedura orala 97
V. 3. Procedura contencioasa in cazul eliberarii prompte a navelor si
echipajelor 100
VA. Procedura in fata Camerei pentru rezolvarea diferendelor referitoare la
teritoriile submarine 101
V. 5. Procedura contencioasa in fata camerelor ad-hoc 102
V. 6. Procedura consultativa in fata Tribunalului pe baza altor acorduri
internationale 103
VI. Solutiile T. I. D. M 103
VI. l. Hotararile T. I. D. M 103
VII. Jurisprudenta T. I. D. M 105
VII. l. Preliminarii 105
CAPITOLUL IV. CURTEA PENALA INTERNATIONALA ll3
I. Tribunalele internationale ad-hoc, un prim pas pentru infiintarea Curtii
Penale internationale 113
I. 1. Tribunalul penal ad-hoc de la Niirnberg 114
I. 2. Tribunalul Militar International pentru Extremul Orient 118
I. 3. Tribunalul Penal International pentru fosta Iugoslavie (TPII) 119
IA. Tribunalul Penal International pentru Ruanda (TPIR) 120
I. 5. Curtea Speciala pentru Sierra Leone (CSSL) 120
I. 6. Tribunalul Special pentru Cambodgia (TSC) 121
II. Infiintarea Curtii Penale Internationale 121
III. Organizarea Curtii 127
III. 1. Judecatorii si completele Curtii 127
III. 2. Biroul Procurorului 130
III. 3. Grefa Curtii 134
IIIA. Adunarea Statelor Parti 134
Cuprins
7
IV. Cooperarea internationala si asistenta juridica 135
V. Competenta Curtii si Dreptul aplicabil.. l37
V. 1. Competenta Curtii 137
V. 2. Dreptul aplicabil 140
VL Principiile generale de drept penal aplicabile 141
VII. Cauze care exonereaza de raspundere 144
VIIL Procedura jurisdictionala in fata Curtii 145
VIIL1. Declansarea anchetei. Faza urmaririi penale 145
VIIL2. Procedurile in fata Curtii 151
VIIL3. Caile de atac impotriva hotararilor Curtii 155
VIIIA. Pedepsele si executarea lor 156
IX. Din jurisprudenta Curtii 157
IX. l. Situatia din Congo 157
IX. 2. Situatia din Darfur, Sudan. Procurorul vs. Omar Hassan Ahmad Al
Bashir 158
JURISDICTII EUROPENE
CAPITOLUL V. CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI.. 163
L Scurt istoric 163
LI. Evolutia sistemelor de protectie a drepturilor omului la nivel mondial 163
L2. Evolutia Curtii Europene a Drepturilor Omului 165
IL Organizarea Curtii 173
ILl. Judecatorii 173
II. 2. Grefierul si Secretarii judiciari 176
III. Partile 177
IILl. Imunitati si Facilitati acordate partilor 177
IV. Competenta Curtii 183
V. Procedura jurisdictionala in fata Curtii 184
V. 1. Cererea si Conditiile de admisibilitate 184
V. 2. Procedura de admisibilitate 187
V. 3. Reguli generale cu privire la desfasurarea procedurii dupa declararea
admisibilitatii cererii 189
V. 5. Solutiile si Pronuntarea hotararii 192
VL Importanta jurisprudentei Curtii pentru Romania 196
VLl. Importanta jurisprudentei Curtii pentru Romania - aspecte generale 196
VL2. Modificari legislative relevante ca urmare a unor hotarari ale Curtii
pronuntate impotriva Romaniei 199
VL 3. Interpretarea anumitor articole din Conventia Europeana a Drepturilor
Omului in anumite cazuri ale Curtii. Jurisprudenta relavanta a Curtii in
diferite cazuri contra Romaniei 207
CAPITOLUL VL CURTEA DE mSTITIE A UNIUNII EUROPENE
- SISTEMUL mRISDICTIONAL AL UE - 238
L Specificitatea Uniunii Europene si a sistemului sau jurisdictional 238
8
Jurisdictii internationale si europene
I. I. Aspecte preliminare privind Uniunea Europeana 238
I. 2. Cadrul institutional al Uniunii Europene 240
I. 3. Ordinea juridica a Uniunii Europene 242
IA. Sistemul jurisdictional al Uniunii Europene. Caracteristici esentiale 249
II. Curtea de Justitie a Uniunii Europene. Evolutie. Structura 252
III. Constituirea, organizarea si functionarea instantelor Uniunii Europene 256
III. l. Curtea de Justitie 256
III. 2. Tribunalul 262
III. 3. Tribunalul Functiei Publice a Uniunii Europene (TFP) 266
IV. Competenta instantelor Uniunii Europene 267
IV. l. Natura si intinderea competentelor 267
IV. 2. Repartizarea competentelor jurisdictionale 271
IV. 3. Conflictele de competenta si declinarea competentei 273
IVA. Mijloace de control jurisdictional (principalele actiuni in fata
instantelor Uniunii Europene) 274
V. Procedura in fatajurisdictiilor Uniunii Europene 286
V. I. Reguli generale de procedura 286
V. 2. Procedura accelerata 296
V. 3. Reguli speciale de procedura aplicabile in cazul trimiterilor preliminare 296
VA. Particularitati ale procedurii in fata Tribunalului Functiei Publice 301
V. 5. Caile de atac impotriva hotararilor Tribunalului si ale Tribunalului
Functiei Publice 302
V. 6. Cai de atac de retractare a hotararilor 305
VI. Rolul jurisprudentei Curtii de Justitie a Uniunii Europene 306
VI. l. Statutul jurisprudentei 306
VI. 2. Rolul jurisprudentei in dezvoltarea dreptului Uniunii Europene 307
VII. Romania si Curtea de Justitie a Uniunii Europene 311
VII. l. Reprezentarea Romaniei in fata CmE 311
VII. 2. Dialogul dintre instantele nationale si CmE in cadrul procedurii
trimiterii preliminare. Sinteza unor cauze relevante 315
BIBLIOGRAFIE 333

Autor: Constanta Matusescu, Steluta Ionescu
Ed. coord. de: Lavinia Mihaela Vladila
Data aparitiei: Iunie 2014
Format: Academic
Pagini: 340

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review

Titluri de același autor

Created in 0.3458 sec