Lucian Mihali Viorescu, Clauzele abuzive in contractele de credit

Lucian Mihali Viorescu, Clauzele abuzive in contractele de credit
-20%
Preț: 44,00 lei
55,00 lei (-20%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare
Editura:
Anul publicării: 2015
Pagini: 360
Categoria: Carti diverse

DESCRIERE

Clauzele abuzive in contractele de credit.
 
Problematica clauzelor abuzive in contractele de credit bancar a devenit, in ultimii ani, una de un deosebit interes, atat pentru partile acestor raporturi juridice – consumatori si profesionisti, cat si pentru practicienii dreptului.

Pe langa litigiile deja devenite clasice, cum sunt cele privitoare la clauzele ce instituie anumite comisioane sau la clauzele ce permit profesionistului modificarea valorii dobanzii, perioada mai recenta a fost caracterizata prin aparitia unor tipuri noi de actiune, cum sunt cele in care se solicita ca obligatiile de plata ale imprumutatilor, in cazul creditelor in moneda straina, in special al celor in franci elvetieni, sa fie calculate prin raportare la cursul de schimb de la data incheierii contractului, si nu la cel de la data executarii obligatiei de plata, aceste cereri fiind cunoscute si sub denumirile de cereri de„denominare” sau cereri de„inghetare a cursului”, ori cele declansate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, in temeiul formei actuale a art. 12 alin. (1) din Legea nr. 193/2000.

In acest context, lucrarea Clauzele abuzive in contractele de credit isi propune o cercetare, atat din perspectiva teoretica, dar, mai ales, din perspectiva practica, a majoritatii problemelor pe care le ridica litigiile referitoare la clauzele abuzive din contracte, cu privire speciala asupra contractelor de credit bancar.

Pentru a-i imprima un mai pronuntat caracter practic, structura lucrarii Clauzele abuzive in contractele de credit a fost realizata dupa tiparul unui proces civil, urmarindu-se, in ordinea in care apar, problemele specifice ale acestui domeniu.

Astfel, sunt analizate, din perspectiva particularitatilor materiei, aspecte legate de:
•    cererea de chemare in judecata;
•    apararile formulate de parati;
•    indatorirea instantei de a analiza din oficiu posibilul caracter abuziv al unor clauze contractuale;
•    competenta de solutionare a cauzelor;
•    prescriptia;
•    probele;
•    finele de neprimire;
•    solutia instantei;
•    analiza propriu-zisa, pe fond, a caracterului abuziv al clauzelor contractuale;
•    ordonanta presedintiala in materie;
•    contestatia la executare in materie;
•    litigiile declansate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.

In cuprinsul acestor sectiuni a fost integrata jurisprudenta relevanta a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, a Inaltei Curti de Casatie si Justitie si a celorlalte instante judecatoresti.

Importante sunt si sectiunile ce vizeaza tipurile de clauze specifice contractelor de credit bancar si cu privire la care instantele judecatoresti au retinut sau nu caracterul abuziv, spre exemplu:
•    clauze care instituie diverse comisioane;
•    clauze care permit profesionistului modificarea dobanzii; sau
•    clauze care prevad ca restituirea sumei imprumutate si plata celorlalte sume datorate de consumatori se fac in moneda creditului.

Referitor la aceste clauze a fost prezentata exhaustiv jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene in domeniul Directivei 93/13, inclusiv concluziile avocatilor generali, precum si jurisprudenta publicata a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. De asemenea, a fost cercetata practica recenta si relevanta a judecatoriilor, tribunalelor si curtilor de apel, selectia cuprinzand atat solutii pronuntate in favoarea consumatorilor, cat si solutii pronuntate in favoarea profesionistilor.

Nu in ultimul rand, lucrarea Clauzele abuzive in contractele de credit cuprinde o analiza, dupa caz, critica sau aprobativa a doctrinei relevante, dar si elemente de drept comparat.

Despre autor:
Lucian Mihali-Viorescu este, in prezent, judecator in cadrul Sectiei civile a Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti.

Cuprins:


Titlul I. ACTIUNILE IN MATERIA CLAUZELOR ABUZIVE IN CONTRACTELE DE CREDIT

    Capitolul I. Consideratii introductive
    Capitolul al II-lea. Actiunea declansata de consumator
        Sectiunea 1. Actiunea de fond
           § 1. Cererea de chemare in judecata
                1. 1. Particularitati referitoare la obiectul cererii
                1. 2. Particularitati referitoare la motivele de fapt
                1. 3. Particularitati referitoare la taxele judiciare de timbru
                1. 4. Situatia cererilor formulate de mai multi reclamanti
                1. 5. Particularitati in cazul in care creanta a fost cesionata
           § 2. Competenta
                2. 1. Consideratii introductive
                2. 2. Competenta internationala
                2. 3. Competenta materiala
                2. 4. Competenta teritoriala
                2. 5. Clauze atributive de competenta
                2. 6. Conflictul de competenta intre sectiile aceleiasi instante
           § 3. Prescriptia extinctiva
                3. 1. Consideratii introductive
                3. 2. Caracterul imprescriptibil al actiunii in constatarea caracterului abuziv al clauzei contractuale
                3. 3. Solutionarea exceptiei prescriptiei in cazul formularii cererii in constatarea nulitatii absolute a clauzelor contractuale
                3. 4. Problema prescriptiei in privinta cererilor de restituire a sumelor deja platite in temeiul clauzelor declarate ca fiind abuzive
           § 4. Probele in litigiile privind clauzele abuzive
           § 5. Finele de neprimire
                5. 1. Consideratii introductive
                5. 2. Finele de neprimire reglementat de dispozitiile art. 4 alin. (6) din Legea nr. 193/2000
                5. 3. Finele de neprimire ce rezulta din dispozitiile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 193/2000
                5. 4. Finele de neprimire ce rezulta din lipsa calitatii de consumator a reclamantului
                5. 5. Finele de neprimire ce rezulta din lipsa calitatii de profesionist a paratului
                5. 6. Finele de neprimire ce rezulta din caracterul negociat al clauzelor
                5. 7. Finele de neprimire ce ar decurge din faptul ca efectele contractului au fost epuizate
           § 6. Analiza pe fond a caracterului abuziv al clauzelor contractuale
                6. 1. Lista clauzelor considerate ca fiind abuzive din anexa la Legea nr. 193/2000, respectiv anexa la Directiva 93/13. Caracterul de„lista neagra” sau„lista gri”
                6. 2. Criteriile de analiza pe fond a caracterului abuziv in sistemul Legii nr. 193/2000
                    6. 2. 1. Generalitati
                    6. 2. 2. Criteriul dezechilibrului semnificativ
                    6. 2. 3. Criteriul lipsei bunei-credinte
                    6. 2. 4. Existenta unei contraprestatii specifice in cazul clauzelor care reglementeaza comisioane
                    6. 2. 5. Criteriul lipsei transparentei
           § 7. Solutia instantei
                7. 1. Consecintele constatarii caracterului abuziv al clauzei. Indatoririle instantei nationale
                7. 2. Sanctiunea care intervine in ipoteza constatarii caracterului abuziv– nulitatea absoluta a clauzei
                7. 3. Verifi carea consecintelor eliminarii clauzei din contract
                7. 4. Solutia asupra capetelor accesorii de cerere, de obligare a profesionistului la restituirea sumelor deja platite in temeiul clauzelor constatate ca fiind abuzive
                7. 5. Posibilitatea instantei de a modifica sau de a inlocui o clauza abuziva, in loc de a dispune doar eliminarea ei din contract
        Sectiunea a 2-a. Ordonanta presedintiala in materia clauzelor abuzive
           § 1. Aspecte generale. Conditiile de admisibilitate a ordonantei presedintiale
           § 2. Aspecte specifice domeniului clauzelor abuzive
                2. 1. Obiectul cererii si stabilirea competentei materiale
                2. 2. Conditia vremelniciei
                2. 3. Conditia neprejudecarii fondului
                2. 4. Conditia urgentei
                2. 5. Conditia aparentei de drept
                2. 6. Conditii de admitere a cererii formulate de consumatori
        Sectiunea a 3-a. Invocarea caracterului abuziv al clauzelor contractuale in cadrul contestatiei la executare
           § 1. Admisibilitatea cererii
           § 2. Modalitati de invocare a motivelor de fapt si de drept privitoare la fondul dreptului cuprins in contractul de credit– titlu executoriu
           § 3. Termenul in care poate fi invocat caracterul abuziv al unor clauze contractuale in procedura contestatiei la executare
           § 4. Posibilitatea suspendarii executarii silite sau a suspendarii provizorii a executarii silite. Problema evacuarii consumatorului
    Capitolul al III-lea. Sesizarea instantei de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului
        Sectiunea 1. Reglementare
        Sectiunea a 2-a. Natura actiunii formulate de ANPC– civila sau contraventionala?
        Sectiunea a 3-a. Efectele hotararii judecatoresti
    Capitolul al IV-lea. Indatorirea instantei de a analiza, din oficiu, eventualul caracter abuziv al clauzelor contractuale
        Sectiunea 1. Consideratii introductive
        Sectiunea a 2-a. Statuari de principiu ale Curtii de Justitie a Uniunii Europene
        Sectiunea a 3-a. Particularitati in procedura investirii cu formula executorie
        Sectiunea a 4-a. Invocarea caracterului abuziv al clauzelor contractuale direct in apel

Titlul al II-lea. CLAUZE CONTRACTUALE RECLAMATE CA FIIND ABUZIVE

    Capitolul I. Comisionul de risc
        Sectiunea 1. Descriere
        Sectiunea a 2-a. Argumente aduse de parti
        Sectiunea a 3-a. Argumentele Curtii de Justitie a Uniunii Europene
        Sectiunea a 4-a. Argumentele Inaltei Curti de Casatie si Justitie
           § 1. Favorabile consumatorilor
           § 2. Favorabile profesionistilor
        Sectiunea a 5-a. Argumentele altor instante
           § 1. Favorabile consumatorilor
           § 2. Favorabile profesionistilor
    Capitolul al II-lea. Clauzele care permit profesionistului sa stabileasca sau sa modifi ce valoarea dobanzii
        Sectiunea 1. Descriere
        Sectiunea a 2-a. Argumentele aduse de parti
        Sectiunea a 3-a. Argumentele Curtii de Justitie a Uniunii Europene
        Sectiunea a 4-a. Argumentele Inaltei Curti de Casatie si Justitie
           § 1. Favorabile consumatorilor
           § 2. Favorabile profesionistilor
        Sectiunea a 5-a. Argumentele altor instante
           § 1. Favorabile consumatorilor
           § 2. Favorabile profesionistilor
        Sectiunea a 6-a. Alte observatii
    Capitolul al III-lea. Clauzele care prevad ca restituirea sumei imprumutate si plata celorlalte sume datorate de consumatori se fac in moneda creditului
        Sectiunea 1. Cauza Kásler
        Sectiunea a 2-a. Regula nominalismului monetar
        Sectiunea a 3-a. Teoria impreviziunii
        Sectiunea a 4-a. Argumentele Inaltei Curti de Casatie si Justitie
        Sectiunea a 5-a. Argumentele aduse de parti si argumentele altor instante
           § 1. Favorabile consumatorilor
           § 2. Favorabile profesionistilor
        Sectiunea a 6-a. Observatii
    Capitolul al IV-lea. Alte clauze
        Sectiunea 1. Clauze atributive de competenta
        Sectiunea a 2-a. Clauza care prevede dreptul bancii de a incasa un comision de administrare
        Sectiunea a 3-a. Clauzele care prevad dreptul profesionistului de a declara scadenta anticipata a creditului
            I. HOTARARI RELEVANTE ALE CURTII DE JUSTITIE A UNIUNII EUROPENE IN DOMENIUL DIRECTIVEI 93/13
            II. LEGISLATIE RELEVANTA

CONCLUZII
ANEXE
Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori
Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive in contractele incheiate cu consumatorii
Index

Nr. de pagini: 360
Anul aparitiei: 2015

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review
Created in 0.320 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.