Lupulescu Dumitru si Ana Maria Lupulescu - Atributele de identificare ale persoanei fizice. Numele, prenumele si pseudonimul. Domiciliul si resedinta. Actele de stare civila

Lupulescu Dumitru si Ana Maria Lupulescu - Atributele de identificare ale persoanei fizice. Numele, prenumele si pseudonimul. Domiciliul si resedinta. Actele de stare civila
-15%
Preț: 35,70 lei
42,00 lei (-15%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 1 - 2 zile lucratoare
Anul publicării: 2015
Categoria: Carti diverse

DESCRIERE

Lucrarea Atributele de identificare ale persoanei fizice. Numele, prenumele si pseudonimul. Domiciliul si resedinta. Actele de stare civila are ca obiect analiza amanuntita a atributelor stabilite de lege, numele, domiciliul si starea civila prin care o persoana isi stabileste individualitatea, adica ceea ce este ea insasi, in realitate, in raport cu toate celelalte persoane ori familia din care face parte, precum si din societate.

A identifica o persoana inseamna a stabili identitatea acesteia. Identificarea persoanei fizice rezulta din datele si calitatile strict individuale ale fiecaruia, in parte, stabilite de lege, calitati ce decurg din actele si faptele sale de stare civila. Cu ajutorul acestora are loc indivizualizarea (identificarea) persoanei prin care se deosebeste de toate celelalte persoane in familie si societate, stabilindu-i in mod concret o identitate unica si indestructibila.

Atributele prin care are loc identificarea unei persoane fizice sunt imperativ si expres prevazute de lege, ele fiind aceleasi pentru toate persoanele fizice, constand din dreptul la nume, la domiciliu si la starea civila. Toate aceste atribute alcatuiesc intregul, adica institutia juridica a identificarii persoanei fizice, reglementata, in principal, de catre Codul civil, precum si de celelalte acte normative in aceasta materie.

Cuprins

Prefata 13
Abrevieri 17

TITLUL 1. IDENTIFICAREA PERSOANEI FIZICE
NOTIUNI INTRODUCTIVE 21

Capitolul 1. Persoana fizica - subiect al raporturilor juridice civile

Sectiunea 1. Subiectele de drept civil

1. Consideratii generale cu privire la subiectele de drept civil
2. Notiunea capacitatii civile a persoanei fizice si caracterele sale juridice

Sectiunea a II-a. Capacitatea de folosinta a persoanei fizice

1. Notiunea capacitatii de folosinta a persoanei fizice
2. Continutul capacitatii de folosinta a persoanei fizice
3. Ince~utul capacitatii de folosinta a persoanei fizice
4. Incetarea capacitatii de folosinta a persoanei fizice
Sectiunea a III-a. Capacitatea de exercitiu a persoanei fizice
1. Notiunea capacitatii de exercitiu a persoanei fizice
2. Capacitatea deplina de exercitiu
3. Lipsa capacitatii de exercitiu
4. Capacitatea de exercitiu restransa
5. Sanctiunea actelor juridice incheiate cu nesocotirea
lipsei ori restrangerii capacitatii de exercitiu
Capitolul II. Identificarea persoanei fizice.
Consideratii generale
Sectiunea 1. Notiunea si necesitatea identificarii persoanei fizice
1. Notiunea de identificare a persoanei fizice
2. Necesitatea identificarii persoanei fizice
Sectiunea a II-a. Natura si caracterele juridice ale atributelor de identificare a persoanei fizice

Atributele de identificare ale persoanei fizice

1. Natura juridica
2. Caracterele juridice ale atributelor de identificare a persoanei fizice
Sectiunea a III-a. Apararea atributelor de identificare a persoanei fizice
1. Reglementare legala
2. Mijloacele de aparare a drepturilor nepatrimoniale

TITLUL II. NUMELE PERSOANEI FIZICE

Capitolul 1. Consideratii generale cu privire la numele de familie, prenume si pseudonim
Sectiunea 1. Scurta prezentare istorica a evolutiei dobandirii numelui si principalele teorii cu privire la natura
juridica a dreptului la nume
1. Evolutia in timp a formarii si dobandirii numelui
2. Principalele teorii cu privire la natura juridica a dreptului la nume
Sectiunea a II-a. Notiunea si caracterele dreptului asupra numelui
1. Notiunea si structura numelui
2. Caracterele juridice ale dreptului asupra numelui
Sectiunea a III-a. Consideratii generale cu privire la prenume si la pseudonim
1. Notiunea si modul de stabilire a prenumelui
2. Caracterele juridice ale dreptului la prenume
3. Notiunea si caracterele juridice ale pseudonimului
Capitolul II. Dobandirea si stabilirea numelui de familie
Sectiunea 1. Dobandirea si stabilirea numelui de familie
1. Reglementare legala
2. Dobandirea si stabilirea numelui de familie
Capitolul III. Modificarea numelui de familie
Sectiunea 1. Consideratii generale cu privire la modificarea numelui de familie
1. Notiuni introductive
2. Deosebiri intre modificarea si schimbarea numelui de familie
Sectiunea a II-a. Modificarea numelui de familie ca urmare amodificarii starii civile
1. Modificarea numelui de familie ca efect al casatoriei
2. Modificarea numelui de familie ca efect al adoptiei
3. Modificarea numelui de familie ca efect al stabilirii filiatiei
Capitolul IV. Schimbarea numelui pe cale administrativa
Sectiunea 1. Privire istorica asupra evolutiei regimului juridic al
schimbarii numelui pe cale administrativa
1. Scurta prezentare istorica a reglementarii schimbarii numelui pe cale administrativa
2. Reglementarea legala actuala
Sectiunea a II-a. Conditii de fond pentru schimbarea numelui
1. Reglementare legala
2. Schimbarea numelui de catre minori
3. Schimbarea numelui de familie al persoanelor casatorite..
4. Cazurile prevazute de lege pentru schimbarea numelui
Sectiunea a III-a. Procedura de schimbare a numelui
1. Cererea de schimbare a numelui
2. Publicitatea cererii si opozitiile la schimbarea numelui
3. Procedura de schimbare a numelui
4. Efectele schimbarii numelui pe cale administrativa
Sectiunea a IV-a. Retranscrierea numelui si a prenumelui
1. Procedura retranscrierii numelui
2. Efectele aprobarii cererii de retranscriere a numelui
TITLUL III. DOMICILIUL SI RESEDINTA

Capitolul 1. Domiciliul
Sectiunea 1. Notiunea si importanta domiciliului

Atributele de identificare ale persoanei fizice
1. Privire istorica asupra reglementarii juridice a
domiciliului in Romania
2. Notiunea si caracterele juridice ale domiciliului
Sectiunea a II-a. Felurile domiciliului
1. Reglementare legala
2. Domiciliul de drept comun
3. Domiciliullegal
4. Domiciliul profesional
5. Domiciliul ales
Capitolul II. Resedinta
Sectiunea 1. Notiunea si caracterele resedintei
1. Notiunea de resedinta
2. Caracterele resedintei
Sectiunea a II-a. Importanta si dovada resediiuei
1. Importanta resedintei
2. Dovada resedintei
,,
Capitolul III. Organizarea evidentei populatiei. Codul
numeric personal si actele de identitate
Sectiunea 1. Organizarea evidentei populatiei. Codul numeric
personal
1. Consideratii generale cu privire la organizarea
evidentei populatiei
2. Codul numeric personal
Sectiunea a II-a. Actele de identitate
1. Reglementare legala
2. Deosebiri intre identitatea si identificarea persoanei fizice
3. Intocmirea si eliberarea actelor de identitate
,
TITLUL IV. STAREA CIVILA SI ACTELE DE STARE

CIVILA
Capitolul 1. Starea civila si actele de stare civila
Sectiunea 1. Notiunea si caracterele starii civile

1. Notiunea de stare civila
2. Delimitarea starii civile de alte institutii juridice
3. Caracterele starii civile
4. Continutul starii civile
Sectiunea a II-a. Actele de stare civila
1. Reglementarea starii civile. Prezentare istorica
2. Notiunea actelor de stare civila
Sectiunea a III-a. Raportul dintre starea civila si actele de stare civila
1. Concordanta deplina dintre starea civila a persoanei si actele de stare civila
2. Proba starii civile
Capitolul II. Organizarea starii civile
Sectiunea 1. Organele starii civile
1. Exercitarea atributiilor de stare civila
,
2. Persoanele desemnate de lege a avea calitatea de ofiter de stare civila
3. Competenta, ofiterului de stare civila
Sectiunea a II-a. Intocmirea si inregistrarea actelor de stare civila
ale romanilor in strainatate si ale cetatenilor straini in Romania
1. Intocmirea actelor de stare civila ale cetatenilor romani aflati in strainatate
2. Inregistrarea actelor si faptelor de stare civila ale cetatenilor straini si a persoanelor fara cetatenie
Sectiunea' a III-a. inregi: trarea actelor si faptelor de stare civila produse pe nave, aeronave ori in alte mijloace
de transport
1. Intocmirea actului de nastere si de deces ce s-au produs pe o nava, aeronava ori intr-un alt mijloc de transport in
timpul unei calatorii pe teritoriul Romaniei
2. Inregistrarea actelor si faptelor de stare civila care au loc pe nave si aeronave in timpul unei calatorii in afara
granitelor tarii

Atributele de identificare ale persoanei fizice
Sectiunea a IV-a. Raspunderea ofiterului de stare civila
1. Reglementare legala
2. Raspunderea disciplinara
3. Raspunderea contraventionala
4. Raspunderea civila
5. Raspunderea penala
Capitolul III. Intocmirea actelor de stare civila
Sectiunea 1. Consideratii generale
1. Notiunea de inregistrarea. Reguli generale privind
inregistrarile de stare civila
2. Registrele de stare civila
3. Certificatele de stare civila
Sectiunea a II-a. Intocmirea actului de nastere
1. Declaratia de nastere
2. Termenele pentru declararea si inregistrarea nasterii
3. Inregistrarea, tardiva a nasterii
Sectiunea a III-a. Intocmirea actului de casatorie
1. Declaratia de casatorie
2. Termenul legal pentru incheierea casatoriei. Opozitii la casatorie
3. Incheierea si, inregistrarea casatoriei
Sectiunea a IV-a. Intocmirea actului de deces
1. Declaratia de deces
2. Termenul in care se inregistreaza decesul
3. Inregistrarea decesului stabilit prin hotarare judecatoreasca
Capitolul IV. Inscrierea mentiunilor in actele de stare civila...
Sectiunea 1. Consideratii generale cu privire la inscrierea mentiunilor in actele de stare civila
1. Reglementare legala
2. Notiunea si procedura inscrierii de mentiuni in actele de stare civila

Sectiunea a II-a. Cazurile prevazute de lege de inscriere a mentiunilor in actele de stare civila
2. Inscrierea adoptiei, a anularii sau a des facerii adoptiei
3. Inscrierea divortului, anularii ori a incetarii casatoriei
4. Inscrierea mentiunii privind schimbarea numelui si/sau a prenumelui pe cale administrativa
5. Inscrierea mentiunilor privind acordarea sau pierderea cetateniei romane

Capitolul V. Reconstituirea si intocmirea ulterioara a actelor de stare civila
Sectiunea 1. Reconstituirea actelor de stare civila
1. Intelesul notiunii de reconstituire
2. Cazurile de reconstituire a actelor de stare civila
Sectiunea a II-a. Intocmirea ulterioara a actelor de stare civila

1. Intelesul notiunii de intocmire ulterioara a actelor de stare civila
2. Cazurile de intocmire ulterioara a actelor de stare civila
Sectiunea a III-a. Procedura reconstituirii si intocmirii ulterioare a actelor de stare civila
1. Reconstituirea si intocmirea ulterioara pe baza de dispozitie administrativa
2. Reconstituirea si intocmirea ulterioara a actelor de stare civila pe baza de hotarare judecatoreasca
Capitolul VI. Anularea, modificarea, rectificarea sau completarea actelor de stare civila si a mentiunilor
Sectiunea 1. Anularea, modificarea ori completarea actelor de stare civila
1. Reglementare legala
2. N otiunea si cazurile de anulare a actelor de stare civila
3. Procedura de anulare, modificare sau completare a actelor de stare civila

Atributele de identificare ale persoanei fizice
Sectiunea a II-a. Rectiiicarea actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe acestea
1. Notiunea de rectificare
2. Deosebiri intre rectificarea actului de stare civila si actiunea de stat (de stare civila)
3. Cazuri de rectificare a actelor de stare civila
Sectiunea a III-a. Procedura rectificarii actelor de stare civila
1. Organul competent sa dispuna rectificarea actelor de stare civila
2. Rectificarea actelor de stare civila pe cale judiciara
3. Efectele dispozitiei de rectificare a actelor de stare civilaAutor: Lupulescu Dumitru, Ana-Maria Lupulescu
Data aparitiei: Mai 2015
Format: A5
Pagini: 350

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review

Titluri de aceiași autori

Created in 0.073 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.