Managementul calitatii pentru invatamantul preuniversitar

Managementul calitatii pentru invatamantul preuniversitar
-15%
Autor:
Anul publicării: 2010
Categoria: Curs
Preț: 12,75 lei
15,00 lei (-15%)
Disponibilitate: stoc indisponibil

DESCRIERE

Lucrarea„Managementul calitatii pentru invatamantul preuniversitar” este conceputa ca ghid pentru realizarea evaluarii si asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar. Cu un solid suport teoretic si practic, ghidul este adresat directorilor, responsabililor cu managementul calitatii, membrilor Comisiilor de Evaluare si Asigurare a Calitatii ai scolilor din Romania, preocupati de formarea si perfectionarea in domeniul managementului calitatii. Autorii ofera o explicatie concisa a conceptului de Sistem de management al calitatii, prezinta documentele, etaleaza proceduri de lucru, tehnici de audit etc., elaboreaza manualul calitatii, indicand cu meticulozitate pasii care trebuie parcursi in vederea asigurarii calitatii actului educational.


CUPRINS
Cuvant-inainte. 5
1. Introducere. 7
2. Prezentarea Colegiul National„Aurel Vlaicu” (C. N. A. V.) 9
3. Declaratia Directorului in privinta calitatii procesului educational. 13
4. Structuri pentru implementarea calitatii invatamantului. 13
5. Managementul strategic  14
6. Organigrama. 15
7. Managementul schimbarii  16
8. Managementul calitatii. 16
9. Roluri si responsabilitati. 17
10. Managementul evaluarii. 18
11. Metodologia evaluarii procesului educational  19
12. Auditul sau evaluarea interna. 20
13. Regulamentul privind asigurarea calitatii serviciilor educationale,
de consiliere si extrascolare al Colegiului National„Aurel Vlaicu”. 20
14. Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de Evaluare
si Asigurare a Calitatii Educatiei (C. E. A. C.) de la C. N. A. V.. 29
15. Decizia de consituire a C. E. A. C.  33
16. Portofoliul Comisiei de Evaluare si Asigurare a Calitatii  34
17. Fisa postului pentru responsabilul cu managementul calitatii
in C. N. A. V.. 34
18. Competentele si responsabilitatile membrilor C. E. A. C.. 37
19. Planul managerial al C. E. A. C. pentru anul scolar 2008– 2009. 38
20. Planificarea activitatilor privind evaluarea
si asigurarea calitatii pentru anul scolar 2008– 2009. 45
21. Manualul Calitatii. 47
21. 1. Introducere. 47
21. 2. Declaratia Directorului in privinta calitatii procesului educational 47
21. 3. Domeniul de aplicare. 48
21. 4. Documente de referinta. 48
21. 5. Termeni, definitii, abrevieri. 49
21. 6. Sistemul de management al calitatii  50
21. 6. 1. Cerinte generale. 50
21. 6. 2. Harta proceselor. 52
21. 6. 3. Cerinte referitoare la documentatie. 58
4
21. 7. Responsabilitatea managementului. 61
21. 7. 1. Angajamentul managementului  61
21. 7. 2. Orientarea catre client. 62
21. 7. 3. Politica referitoare la calitate 62
21. 7. 4. Planificare. 63
21. 7. 5. Responsabilitate, autoritate si comunicare. 64
21. 7. 6. Analiza efectuata de menagement  65
21. 8. Managementul resurselor  66
21. 8. 1. Asigurarea resurselor 66
21. 8. 2. Resurse umane 67
21. 8. 3. Asigurarea infrastructurii 67
21. 8. 4. Asigurarea mediului de lucru 68
21. 9. Realizarea serviciilor educationale si de consiliere. 68
21. 9. 1. Planificarea realizarii serviciilor educationale si de consiliere. 68
21. 9. 2. Procese referitoare la relatia cu clientul 68
21. 9. 3. Proiectare si dezvoltare. 69
21. 9. 4. Aprovizionare. 69
21. 9. 5. Furnizare de servicii educationale si de consiliere. 70
21. 9. 6. Controlul proceselor suport  72
21. 10. Masurare, analiza si imbunatatire. 72
21. 10. 1. Generalitati. 72
21. 10. 2. Monitorizare si masurare  73
21. 10. 3. Controlul produsului neconform. 77
21. 10. 4. Analiza datelor 79
21. 10. 5. Imbunatatire S. M. C.. 79
22. Anexe la Manualul Calitatii  82
22. 1. Ghidul pentru elaborarea procedurilor
in cadrul Colegiului National„Aurel Vlaicu”. 82
22. 2. Exemple de proceduri  84
22. 3. Chestionare  94
22. 4. Formulare S. M. S.. 105
22. 5. Planul de imbun@t@tire a S. M. C.. 110
23. Raportul de autoevaluare pentru anul scolar 2008– 2009. 111
5
Cuvant-inainte
Lucrarea Managementul calitatii pentru invatamantul preuniversitar este
conceputa ca un real ghid, pentru evaluarea si asigurarea calitatii in orice institutie
de invatamant preuniversitar, ghid care are la baza experienta teoretica si practica a
unei echipe, formata dintr-un director cu o bogata experienta in arta manageriala si
un responsabil cu managementul calitatii tanar, ambitios, foarte bine pregatit in
domeniul psihologiei de la Colegiului National„Aurel Vlaicu”.
In conformitate cu acest scop, ne-am propus sa abordam urmatoarele aspecte:
Declaratia directorului in privinta calitatii procesului educational;
Structuri pentru implementarea calitatii;
Managementul schimbarii;
Managementul calitatii;
Roluri si responsabilitati;
Metodologia evaluarii procesului educational;
Evaluarea interna sau auditul intern;
Regulamentul privind asigurarea calitatii serviciilor educationale;
Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de Evaluare si
Asigurare a Calitatii Educatiei de la Colegiul Nasional„Aurel Vlaicu”
(C. N. A. V.);
Decizia de consituire a Comisiei de Evaluare si Asigurare a Calitatii
Educatiei (C. E. A. C.);
Portofoliul Comisiei de Evaluare si Asigurare a Calitatii Educatiei
(C. E. A. C.);
Fisa postului pentru responsabilul cu calitatea in Colegiul National
„Aurel Vlaicu”;
Responsabilitatile si atributiile membrilor Comisiei de Evaluare si
Asigurare a Calitatii Educationale (C. E. A. E.);
Planul managerial al Comisiei de Evaluare si Asigurare a Calitatii
Educationale (C. E. A. E.) pentru anul scolar 2008-2009;
Planificarea activitatilor privind evaluarea si asigurarea calitatii;
Manualul Calitatii;
Anexe la Manualul Calitatii;
Raportul de evaluare pentru anul scolar 2008-2009.
Baza metodologica a lucrarii a constituit-o abordarea complexa a conceptului
de management al calitatii in sistemul de invatamant preuniversitar, prin prisma
teoreticianului, practicianului si a experientei manageriale a calitatii acumulate, dar
si a noutatilor din domeniu.
Suportul stiintific al lucrarii s-a constituit baza documentelor sistemului de
management al calitatii elaborate pentru Colegiul National„Aurel Vlaicu”, sector 1,
6
Bucuresti, cat si pe diferitele lucrari publicate sau prezentate la simpozioane,
pe cursurile de perfectionare in managementul calitatii, managementul descentralizarii,
managementul educational etc., dar si lucrarile din domeniul managementului
calitatii, in general.
Lucrarea reprezinta in sine un ghid managerial teoretic si practic pentru orice
institutie de invatamant preuniversitar, dar mai ales pentru directori, responsabilii
cu managementul calitatii si a membrilor Comisiei de Evaluare si Asigurare a
Calitatii Educationale, prezentand intr-o viziune holistica, conceptul„sistemul de
management al calitatii”. De asemenea, incearca sa constientizeze directorii,
responsabilii mangementului calitatii si membrii Comisiei de Evaluare si Asigurare
a Calitatii de necesitatea perfectionarii in managementul calitatii, de participarea
frecventa la diferitele manifestari legate de sistemul de management al calitatii,
cat si de necesitatea cresterii calitatii serviciilor educationale oferite de institutiile
de invatamant.
Experienta in domeniu a tarilor Uniunii Europene, precum Franta, Anglia,
Danemarca etc., este elocventa in acest sens.
Procesul educational de calitate, descentralizarea reala a invatamantului,
realizarea de programe si proiecte cu scopul atragerii fondurilor europene se pot
face numai cu adevarati profesionisti, cu liberalizarea pietei educationale, cu
implicarea puternica a comunitatii locale in viata scolii, aplicand conceptul de
sistem de management al calitatii serviciilor educationale.
Valoarea teoretica si practica a lucrarii este determinata de continutul acesteia,
de prezentarea unor modele utile pentru elaborarea documentelor sistemului de
management al calitatii, alcatuirea unui manual al calitatii, masurarea satisfactiei
clientilor, auditul intern al calitatii, intocmirea rapoartelor anuale cu privire la
calitatea procesului educational.
Analiza lucrarii Managementul calitatii pentru invatamantul preuniversitar
evidentiaza complexitatea conceptului de sistem de management al calitatii,
documentele privind calitatea, elaborate la nivelul fiecarei institutii de invatamant,
activitatea Comisiei de Evaluare si Asigurare a Calitatii si, in final, accentueaza
complexitatea pregatirii pe care trebuie sa o aiba directorul si responsabilul cu
managementul calitatii.
29. 12. 2008 Autorii
7
1. INTRODUCERE
Intr-o economie de piata functionala in care concurenta este acerba, prestatorii
de servicii educationale (invatamant de stat si particular) sunt constransi sa tina
cont de cerintele societ@tii si, din ce in ce mai mult, de nevoile consumatorilor de
educatie.
Tinerii din ziua de astazi au acces facil si rapid la diverse surse de informare,
devenind astfel tot mai bine informati si, in acelasi timp, mai exigenti in privinta
actului educational. Din aceasta cauza managerii scolari trebuie sa acorde o atentie
deosebita calitatii procesului educational in toate etapele sale. Ei trebuie sa stie
cum sa obtina calitatea educationala, sa o poata evalua si sa o imbunatateasca.
Toate aceste competente impun managerului scolar, responsabilului C. E. A. C. si
echipei C. E. A. C. o buna pregatire in domeniul managementului calitatii educationale,
fara de care calitatea ramane doar un deziderat la nivel declarativ.
Managerul si corpul profesoral trebuie sa constientizeze ca scoala are misiunea
de a asigura elevilor o pregatire stiintifica, profesionala si morala, astfel incat, ei sa
fie capabili de a utiliza informatiile cu succes in timpul studiilor sau dupa
integrarea socioeconomica.
Din aceasta cauza, obiectivul principal al scolii trebuie sa fie calitatea actului
educational, care se regaseste in personalitatile puternice, bine ancorate in realitatea
moral-comunitara a elevilor. La realizarea calitatii educationale trebuie sa
contribuie personalul didactic, auxiliar si personalul administrativ (nedidactic), in
functie de competentele si responsabilitatile ce revin fiecaruia prin fisa postului.
Managerului scolar ii revine sarcina de a elabora o strategie pentru managementul
calitatii educationale si de consiliere in scoala pe care o conduce, in
concordanta cu strategia nationala si europeana in domeniu calit@tii educationale.
Dificultatea elaborarii unei astfel de strategii rezida din greutatea definirii calitatii
serviciului educational, deoarece ea este perceputa in mod diferit de cei direct
implicati si este influentata de„n” factori (materiali, financiari, umani etc.). Ca
urmare, este necesara o impartire a procesului educational pe etape sau procese cat
mai detaliate permitand astfel masurarea (cuantificarea) calitatii.
Asadar managementul calitatii educationale trebuie focalizat pe procese si nu
pe oameni, iar calitatea sa devina:
atat responsabilitatea furnizorului, cat si a beneficiarului;
atitudine mentala, un mod de viata profesionala a fiecaruia si a intregii
scoli.
De asemenea, trebuie stabilite:
standarde, norme si indicatori de calitate pentru diferitele componente
ale procesului educational si de consiliere;
8
tehnici pentru controlul calitatii, care sa evidentieze calitatea procesului
educational si de consiliere;
metode pentru rezolvarea situatiilor dificile care afecteaza calitatea
educationala.
Calitatea procesului educational se regaseste in:
calitatea unitatii scolare, care poate fi pus@ in evident@ de modul cum
resursele materiale si umane corespund standadelor de calitate;
calitatea serviciilor educationale oferite este determinata de modul in
care structurile organizatorice ale colegiului realizeaza obiectivele
educationale stabilite;
calitatea procesului educational de instruire si educare a elevilor
este evidentiat de modul cum resursele umane inteleg si aplica
curriculumul, ce metode de predare, evaluare, de consiliere si certificare
folosesc.
Se constata astfel ca managementul calitatii educationale exprima viziunea
strategica a unitatii scolare, cultura organizationala, resursele materiale si umane,
procesele de predare-invatare-evaluare, serviciile de consiliere, procesele de
ameliorare a activitatii curente, deci intr-un cuvant de intreaga activitate scolara in
complexitatea sa.
In concluzie, putem spune ca in fiecare unitate de invatamant managerul,
responsabilul Comisiei de Evaluare si Asigurare a Calitatii si membrii acestei
comisii, personalul didactic, personalul didactic auxiliar si personalul administrativ
(nedidactic) devin responsabili de implementarea si asigurarea calitatii serviciilor
educationale oferite si o garanteaza beneficiarilor.

Autori: Ioan Toca, Lorena Elena Spuza
Anul aparitiei: 2010
Nr. pagini: 124

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review

Titluri de aceiași autori

20,47 lei
24,08 lei (-14,99%)
Created in 0.5160 sec