Oana Cristina Niemesch, Faptul juridic licit. Gestiunea de afaceri. Plata nedatorata. Imbogatirea fara justa cauza

Oana Cristina Niemesch, Faptul juridic licit. Gestiunea de afaceri. Plata nedatorata. Imbogatirea fara justa cauza
-15%
Preț: 41,65 lei
49,00 lei (-15%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare
Editura:
Anul publicării: 2016
Pagini: 376
Categoria: General

DESCRIERE

Unul din pilonii majori ai teoriei generale a obligatiilor, faptele juridice licite au fost inexact si incomplet prevazute in vechiul Cod civil, dar recunoscute expres ca izvoare de obligatii prin noul Cod civil.

Evolutia faptului juridic licit de la dreptul roman, la recunoasterea pe cale jurisprudentiala in dreptul national, la reglementarea expresa ca izvor de obligatii si la reglementarea expresa a unui regim juridic distinct al fiecarei institutii ce face parte din aceasta categorie, urmata apoi de invocarea si consacrarea la nivelul Uniunii Europene a unor principii generale derivand din acesta, nu face decat sa sporeasca interesul pentru cunoasterea lui aprofundata.

Teoreticienilor si practicienilor dreptului li se ofera, pe de o parte, o abordare care, referitoare la legea aplicabila in timp faptelor juridice licite, impune o examinare atat a dispozitiilor in cauza din vechiul Cod civil, cat si a noii reglementari, iar, pe de alta parte, o analiza comparativa a actualului regim juridic al faptelor juridice licite cu dispozitiile similare din alte state europene, care sa permita identificarea atat a unui fond normativ comun, cat si a unor elemente distinctive.

Totodata, lucrarea nu poate sa nu evidentieze nici implicatiile pe care principiile derivand din faptele juridice licite au inceput sa le manifeste la nivelul dreptului european prin intermediul jurisprudentei Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

Cuprins:


Capitolul I. Faptul juridic licit, izvor de obligatii

    Sectiunea 1. Faptul juridic. Notiune. Clasifi carea faptelor juridice in sens restrans
    Sectiunea a 2-a. Clasifi carea izvoarelor obligatiilor. Cvasicontractul. Critica notiunii de cvasicontract folosita de vechiul Cod civil
    Sectiunea a 3-a. Reglementarea faptului juridic licit in Codul civil in vigoare

Capitolul al II-lea. Gestiunea de afaceri

    Sectiunea 1. Consideratii prealabile. Origine. Gestiunea de afaceri in reglementarea vechiului Cod civil
        - 1. Conditiile gestiunii de afaceri in reglementarea vechiului Cod civil
            1. 1. Obiectul gestiunii
            1. 2. Utilitatea gestiunii de afaceri
            1. 3. Atitudinea partilor fata de actele de gestiune
        - 2. Efectele gestiunii de afaceri in reglementarea vechiului Cod civil
            2. 1. Raporturile dintre gerant si gerat
                2. 1. 1. Obligatiile gerantului
                    I. Obligatia de a continua gestiunea
                    II. Obligatia gerantului ca, in efectuarea actelor de gestiune, sa depuna diligenta unui bun proprietar
                    III. Obligatia gerantului de a da socoteala geratului cu privire la operatiunile efectuate
                2. 1. 2. Obligatiile geratului
                    I. Obligatia de a indemniza pe gerant pentru toate cheltuielile necesare si utile
            2. 2. Raporturile dintre gerat si terti
            2. 3. Raporturile dintre gerant si terti
    Sectiunea a 2-a. Definitie si reglementare
    Sectiunea a 3-a. Gestiunea de afaceri in reglementarea Codului civil in vigoare. Conditii. Efecte
        - 1. Conditiile gestiunii de afaceri in reglementarea Codului civil in vigoare
            1. 1. Obiectul gestiunii
            1. 2. Utilitatea gestiunii
            1. 3. Atitudinea partilor fata de actele de gestiune
        - 2. Efectele gestiunii de afaceri in reglementarea Codului civil in vigoare
            2. 1. Raporturile dintre gerant si gerat
                2. 1. 1. Obligatiile gerantului
                    I. Obligatia de instiintare
                    II. Obligatia de continuare a gestiunii atat de catre gerant, cat si de catre mostenitorii acestuia
                    III. Diligenta datorata de gerant
                    IV. Obligatia de a da socoteala geratului
                    V. Obligatia de a-i remite geratului toate bunurile obtinute cu ocazia gestiunii
                2. 1. 2. Obligatiile geratului
                    I. Obligatia de a plati gerantului cheltuielile efectuate
                    II. Obligatia de a-l despagubi pe gerant pentru prejudiciul pe care, fara culpa sa, acesta l-a suferit din cauza gestiunii
                    III. Obligatia geratului de a executa actele necesare si utile care au fost incheiate de gerant
            2. 2. Raporturile dintre gerat si terti
            2. 3. Raporturile dintre gerant si terti
    Sectiunea a 4-a. Proba gestiunii de afaceri
    Sectiunea a 5-a. Ratifi carea gestiunii de afaceri
    Sectiunea a 6-a. Delimitarea gestiunii de afaceri de alte institutii asemanatoare. Natura juridica
        - 1. Gestiunea de afaceri si mandatul
        - 2. Gestiunea de afaceri si imbogatirea fara justa cauza
        - 3. Gestiunea de afaceri si actul juridic de formatie unilaterala
        - 4. Gestiunea de afaceri si stipulatia pentru altul
        - 5. Gestiunea de afaceri si administrarea bunurilor altuia
        - 6. Natura juridica
    Sectiunea a 7-a. Aplicatii practice ale gestiunii de afaceri

Capitolul al III-lea. Plata nedatorata

    Sectiunea 1. Consideratii prealabile. Origine. Plata nedatorata in reglementarea vechiului Cod civil
        - 1. Conditiile platii nedatorate in reglementarea vechiului Cod civil
            1. 1. Prestatia pe care solvensul a executat-o sa fi fost facuta cu titlu de plata
                1. 1. 1. Elementul material al platii
                1. 1. 2. Elementul intentional al platii
            1. 2. Datoria sa nu existe, din punct de vedere juridic, in raporturile dintre solvens si accipiens (indebitum)
            1. 3. Plata sa fi fost facuta din eroare
        - 2. Efectele platii nedatorate in reglementarea vechiului Cod civil
            2. 1. Obligatiile accipiensului
                2. 1. 1. Obligatiile accipiensului de buna-credinta
                2. 1. 2. Obligatiile accipiensului de rea-credinta
            2. 2. Obligatiile solvensului
    Sectiunea a 2-a. Definitie si reglementare
    Sectiunea a 3-a. Plata nedatorata in reglementarea Codului civil in vigoare. Conditii. Efecte
        - 1. Conditiile platii nedatorate in reglementarea Codului civil in vigoare
            1. 1. Existenta unei plati
                1. 1. 1. Elementul material al platii
                1. 1. 2. Elementul intentional al platii
            1. 2. Datoria sa nu existe in raporturile dintre parti
            1. 3. Plata sa fi fost facuta, in principiu, din eroare
        - 2. Efectele platii nedatorate in reglementarea Codului civil in vigoare
            2. 1. Efectele platii nedatorate intre parti
                2. 1. 1. Obligatiile lui accipiens
                    I. Plata nedatorata a avut ca obiect un bun fungibil
                    II. Plata nedatorata a avut ca obiect un bun cert
                    III. Plata nedatorata a avut ca obiect un bun frugifer
                2. 1. 2. Obligatiile lui solvens
                2. 1. 3. Dreptul de retentie
            2. 2. Efectele platii nedatorate fata de terti
    Sectiunea a 4-a. Actiunea in restituirea platii nedatorate. Termene de prescriptie
        - 1. Termenul de prescriptie
        - 2. Partile actiunii in restituire
            2. 1. Cine poate exercita actiunea in restituirea platii nedatorate
                2. 1. 1. Exercitiul actiunii de catre solvens
                2. 1. 2. Exercitiul actiunii de catre acela in numele caruia s-a facut plata
                2. 1. 3. Exercitiul actiunii de catre acela care are dreptul la prestatiunea a carei repetitiune se cere
            2. 2. Impotriva cui se poate formula actiunea in restituirea platii nedatorate
                2. 2. 1. Plata efectuata catre pretinsul creditor
                2. 2. 2. Plata efectuata catre reprezentantul pretinsului creditor
                2. 2. 3. Exercitarea actiunii in restituire impotriva tertului dobanditor
        - 3. Proba in cadrul actiunii in restituire
        - 4. Cazuri in care nu exista obligatia de restituire
            4. 1. Exceptie de la obligatia de restituire a accipiensului de buna-credinta, in ipoteza reglementata de art. 1342 NCC
    Sectiunea a 5-a. Delimitarea platii nedatorate de alte institutii asemanatoare. Natura juridica
        - 1. Plata nedatorata si raspunderea civila delictuala
        - 2. Plata nedatorata si imbogatirea fara justa cauza
        - 3. Plata nedatorata si gestiunea de afaceri
        - 4. Natura juridica
    Sectiunea a 6-a. Plata nedatorata in dreptul muncii
        - 1. Plata nedatorata in materia conflictelor de munca
        - 2. Plata nedatorata in materia asigurarilor sociale

Capitolul al IV-lea. Imbogatirea fara justa cauza

    Sectiunea 1. Origine si evolutie. Recunoasterea jurisprudentiala. Imbogatirea fara justa cauza sub imperiul vechiului Cod civil. Conditii. Efecte
        - 1. Originea si evolutia istorica a institutiei
        - 2. Rolul jurisprudentei in recunoasterea imbogatirii fara justa cauza ca izvor de obligatii sub imperiul vechiului Cod civil
        - 3. Conditiile imbogatirii fara justa cauza sub imperiul vechiului Cod civil
            3. 1. Conditiile materiale ale imbogatirii fara justa cauza
                3. 1. 1. Marirea unui patrimoniu
                    I. Diverse forme de marire a unui patrimoniu
                    A. Sporirea elementelor active ale patrimoniului
                    B. Micsorarea pasivului patrimoniului sau evitarea maririi acestui pasiv
                    II. Imbogatirea directa si imbogatirea indirecta
                    A. Imbogatirea directa
                    B. Imbogatirea indirecta
                    III. Aprecierea imbogatirii
                3. 1. 2. Micsorarea unui patrimoniu ca o consecinta a maririi altuia
                    I. Diverse forme de micsorare a patrimoniului unei persoane
                    II. Necesitatea dovedirii existentei micsorarii patrimoniului
                    III. Aprecierea saracirii
                3. 1. 3. Existenta unei legaturi intre sporirea unui patrimoniu si diminuarea celuilalt, respectiv ambele fenomene sa fie efectul unei cauze unice
            3. 2. Conditiile juridice ale intentarii actiunii in restituire
                3. 2. 1. Absenta unei cauze legitime a maririi patrimoniului unei persoane in detrimentul altuia
                    I. Intelesul notiunii de „cauza”
                    II. Contractul – justa cauza a imbogatirii
                    A. Contractul incheiat intre imbogatit si saracit
                    B. Contractul incheiat intre imbogatit si un tert – imbogatirea indirecta
                    III. O dispozitie legala
                    IV. O hotarare judecatoreasca
                    V. Cauza saracirii
                3. 2. 2. Absenta oricarui alt mijloc juridic pentru recuperarea, de catre cel care si-a micsorat patrimoniul, a pierderii suferite (caracterul subsidiar al actiunii de restituire)
                    I. Caracterul subsidiar
                    II. Obstacol de drept / obstacol de fapt
                    III. Raportul dintre actiunea in nulitate si imbogatirea fara justa cauza
        - 4. Efectele imbogatirii fara justa cauza sub imperiul vechiului Cod civil
            4. 1. Obligatia de restituire si intinderea ei
            4. 2. Modalitati de restituire
            4. 3. Momentul evaluarii imbogatirii si a saracirii
    Sectiunea a 2-a. Definitie si reglementare. Terminologie
    Sectiunea a 3-a. Imbogatirea fara justa cauza in reglementarea Codului civil in vigoare. Conditii. Efecte
        - 1. Conditiile imbogatirii fara justa cauza in reglementarea Codului civil in vigoare
            1. 1. Conditiile materiale
                1. 1. 1. Existenta unei imbogatiri
                    I. Modalitatile sub care se poate prezenta imbogatirea
                    II. Imbogatirea directa si imbogatirea indirecta
                    III. Imbogatirea de ordin intelectual sau moral
                1. 1. 2. Existenta unei saraciri
                1. 1. 3. Conexitatea sau corelatia dintre imbogatire si saracire
            1. 2. Conditiile juridice
                1. 2. 1. Absenta oricarui temei legitim al imbogatirii
                    I. Executarea unei obligatii valabile
                    II. Neexercitarea de catre pagubit a unui drept contra celui imbogatit
                    III. Un act indeplinit de cel pagubit in interesul sau personal si exclusiv, pe riscul sau ori cu intentia de a gratifica
                1. 2. 2. Buna-credinta a imbogatitului
                    I. Conduita imbogatitului
                    II. Conduita insaracitului
                1. 2. 3. Saracitul sa nu aiba si sa nu fi avut vreo alta actiune prin care sa ceara obligarea imbogatitului la restituire
                    I. Conditie juridica sau inadmisibilitate?
                    II. Obstacol de drept / obstacol de fapt
                    III. Imbogatirea directa / imbogatirea directa
        - 2. Efectele imbogatirii fara justa cauza in reglementarea Codului civil in vigoare
            2. 1. Limitele restituirii intemeiate pe imbogatirea fara justa cauza
            2. 2. Momentul in raport de care se stabileste obligatia de restituire
            2. 3. Reguli generale aplicabile restituirii prestatiilor aplicabile si in cazul imbogatirii fara justa cauza
    Sectiunea a 4-a. Actiunea in restituire (actio de in rem verso)
        - 1. Definitia actiunii. Conditiile de exercitare a actiunii de in rem verso
        - 2. Prescriptia dreptului la actiunea de in rem verso
        - 3. Partile in actiunea de in rem verso. Capacitatea juridica
        - 4. Proba in actiunea de in rem verso
    Sectiunea a 5-a. Delimitarea imbogatirii fara justa cauza de alte institutii asemanatoare. Natura juridica
        - 1. Imbogatirea fara justa cauza si raspunderea civila delictuala
        - 2. Imbogatirea fara justa cauza si gestiunea de afaceri
        - 3. Imbogatirea fara justa cauza si plata nedatorata
        - 4. Natura juridica
            4. 1. Teoria asimilarii cu gestiunea de afaceri
            4. 2. Teoria delictuala a lui Planiol
            4. 3. Teoria profitului creat
            4. 4. Teoria transferului patrimonial
            4. 5. Echitatea ca fundament al obligatiei de a nu se imbogati in detrimentul altei persoane
            4. 6. Natura juridica
    Sectiunea a 6-a. Aplicatii ale imbogatirii fara justa cauza in alte ramuri ale dreptului privat
        - 1. Aplicatii ale imbogatirii fara justa cauza in alte ramuri ale dreptului privat sub imperiul vechiului Cod civil
            1. 1. Aplicatii ale imbogatirii fara justa cauza in dreptul familiei
            1. 2. Aplicatii ale imbogatirii fara justa cauza in dreptul comercial
        - 2. Aplicatii ale imbogatirii fara justa cauza sub imperiul actualului Cod civil
            2. 1. Actiunea extracambiala de restituire a imbogatirii fara cauza – art. 65 din Legea nr. 58/1934
            2. 2. Actiunea in restituirea intretinerii nedatorate formulata impotriva aceluia caruia, in realitate, ii revenea obligatia de intretinere – art. 534 NCC

Capitolul al V-lea. Aspecte comune privind legea aplicabila in timp si spatiu faptelor juridice licite

    Sectiunea 1. Legea aplicabila in timp faptelor juridice licite
        - 1. Dispozitii comune privind legea aplicabila in timp faptelor juridice licite
        - 2. Legea aplicabila gestiunii de afaceri ce presupune mai multe acte de gestiune efectuate in mod succesiv sub imperiul ambelor Coduri civile
        - 3. Necesitatea cunoasterii dreptului tranzitoriu
    Sectiunea a 2-a. Legea aplicabila in spatiu faptelor juridice licite. Aspecte de drept international privat. Legea nr. 105/1992 privind reglementarea raporturilor de drept international privat. Regulamentul (CE) nr. 864/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 iulie 2007 privind legea aplicabila obligatiilor necontractuale (Roma II)
        - 1. Legea aplicabila faptelor juridice licite in reglementarea Legii nr. 105/1992
            1. 1. Legea aplicabila gestiunii de afaceri in reglementarea Legii nr. 105/1992
            1. 2. Legea aplicabila platii nedatorate in raporturile de drept international privat
            1. 3. Legea aplicabila imbogatirii fara justa cauza in reglementarea Legii nr. 105/1992
                1. 3. 1. Legea aplicabila in cazul in care imbogatirea fara justa cauza decurge dintr-un raport juridic nul sau ale carui efecte au incetat in orice alt mod
        - 2. Regulamentul (CE) nr. 864/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 iulie 2007 privind legea aplicabila obligatiilor necontractuale (Roma II)

Capitolul al VI-lea. Refl ectarea principiilor derivand din faptele juridice licite in jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene

    Sectiunea 1. Precizari prealabile
    Sectiunea a 2-a. Principiile derivand din faptele juridice licite in jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene

Concluzii si propuneri
Bibliografie selectiva

Nr. de pagini: 376
Anul aparitiei: 2016

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review
Created in 0.637 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.