Protectia juridica a drepturilor copilului. Curs universitar

Protectia juridica a drepturilor copilului. Curs universitar
-10%
Anul publicării: 2013
Categoria: General
Preț: 27,00 lei
30,00 lei (-10%)
Disponibilitate: stoc indisponibil

DESCRIERE

Protectia copilului a fost si va ramane o tema de o sensibilitate si importanta cu totul deosebite, ale carei valente juridice, sociale si morale reprezinta fundamentul unei societati care graviteaza in jurul principiului protectiei fiintei umane.

Pornind de la necesitatea instruirii corecte si a formarii noilor generatii de juristi si specialisti in administratie publica, prezentul curs universitar prezinta institutiile fundamentale in domeniul protectiei copilului, fiind conceput pentru a fi util atat doctrinarilor, cat si practicienilor, in drumul lor de interpretare si aplicare a dispozitiilor normative intr-un domeniu al dreptului care, mai mult decat celelalte, are nevoie de permanenta adaptare si imbunatatire.

Fara a avea pretentia unui studiu exhaustiv, prezentul demers stiintific se doreste a fi atat un instrument de informare, dar si de analiza critica a dispozitiilor normative si implicatiilor lor in realitatea sociala, cu prezentarea unor solutii viitoare si necesare in peisajul juridic romanesc.

Cuprins

PARTEA 1. DREPTURI SI LIBERTATI

RECUNOSCUTE COPILULUI 7

CAPITOLUL 1. DESPRE SITUATIA mRIDICA A

COPILULUI 9

Sectiunea 1. Analiza a notiunii de copil in legislatie si

doctrina 9

1. 1. Definitia copilului si a copilariei in legislatia

interna si supranationala 9

1. 2. Definitia copilului in doctrina 19

Sectiunea a 2-a. Scurte reflectii filosofice, doctrinare si legislative privind conceptul de copil si copilarie.

Analiza lapidara a dreptului roman 25

2. 1. Reflectii filosofice privitoare la copil 25

2. 2. Despre copil in dreptul roman 27

CAPITOLUL II. PRINCIPIILE CARE GUVERNEAZA

PROTECTIA COPILULUI 30

Sectiunea 1. Principiul interesului superior al copilului

[art. o lit. a)] 32

1. 1. Prezentare generala a principiului interesului

superior al copilului 32

1. 2. Organisme care asigura respectarea principiului

interesului superior al copilului 37

Sectiunea a 2-a. Egalitatea de sanse si nediscriminarea

[art. o lit. b)] 41

2. 1. Prezentare generala a principiului egalitatii de

sanse si nediscriminarii 41

2. 2. Beneficiarii principiului. Aplicatii ale

principiului 44

322

Cuprins

Sectiunea a 3-a. Responsabilizarea parintilor cu privire la respectarea si garantarea drepturilor

copilului [art. ti lit. c)] 48

3. 1. Prezentare generala 48

3. 2. Modalitati de responsabilizare a parintilor cu

privire la respectarea si garantarea drepturilor

copilului 48

Sectiunea a 4-a. Primordialitatea responsabilitatii parintilor cu privire la respectarea si garantarea

drepturilor copilului [art. o lit. d)] 50

Sectiunea a S-a. Descentralizarea serviciilor de

protectie a copilului, interventia multisectoriala si parteneriatul dintre institutiile publice si organismele

private autorizate [art. o lit. e)] 53

Sectiunea a 6-a. Asigurarea unei ingrijiri

individualizate si personalizate pentru fiecare copil

[art. 61it. j)] 55

6. 1. Prezentare generala 55

6. 2. Aplicatii practice ale principiului 56

Sectiunea a 7-a. Respectarea demnitatii copilului

[art. o lit. g)] 57

7. 1. Prezentare generala 57

7. 2. Aplicatii ale principiului respectarii demnitatii

copilului 58

Sectiunea a 8-a. Ascultarea opiniei copilului si luarea in considerare a acesteia, tinand cont de varsta si de

gradul de maturitate [art. o lit. h)] 62

8. 1. Prezentare generala 62

8. 2. Conditii 63

Sectiunea a 9-a. Asigurarea stabilitatii si continuitatii in ingrijirea, cresterea si educarea copilului, tinand cont de originea sa etnica, religioasa, culturala si lingvistica, in cazul luarii unei masuri de protectie

[art. o lit. i)] 65

Cuprins

323

9. 1. Prezentare generala 65

9. 2. Reguli care permit asigurarea continuitatii in

ingrijirea, cresterea si educarea copilului 67

Sectiunea a IO-a. Celeritate in luarea oricarei decizii

cu privire la copil [art. 61it. j)j 68

10. 1. Prezentare generala 68

10. 2. Aplicatii ale principiului celeritatii 69

Sectiunea a Il-a. Asigurarea protectiei impotriva

abuzului si exploatarii copilului [art. 6 lit. k)j 73

11. 1. Prezentare generala 73

11. 2. Forme ale agresiunilor indreptate impotriva

copilului 74

11. 3. Actiuni si demersuri intreprinse la nivel intern

si european 84

11. 4. Rolul si importanta anchetei sociale 88

Sectiunea a 12-a. Interpretarea fiecarei norme juridice referitoare la drepturile copilului in corelatie cu

ansamblul reglementarilor din aceasta materie

[art. o lit. l)j 90

CAPITOLUL III. DREPTURILE SI LIBERTATILE

COPILULUI 93

Sectiunea 1. Consideratii introductive privind

drepturile copilului 93

1. 1. Importanta reglementarii legale a drepturilor

copilului 93

1. 2. Notiunea de drepturi ale copilului 97

1. 3. Clasificarea drepturilor copilului 98

Sectiunea a 2-a. Dreptul copilului la identitate 100

2. 1. Notiunea si reglementarea dreptului copilului la

identitate... 100

2. 2. Dimensiunile dreptului copilului la identitate 103

2. 2. 1. Obligatia inregistrarii nasterii copilului 103

324

Cuprins

2. 2. 2. Dreptul copilului la nume 106

2. 2. 3. Dreptul copilului la cetatenie 124

2. 2. 4. Dreptul copilului de a-si cunoaste parintii si

de a fi ingrijit, crescut si educat de acestia 131

Sectiunea a 3-a. Libertatea de asociere in structuri

formale si informale, precum si libertatea de intrunire

pasnica, in limitele prevazute de lege 142

Sectiunea a 4-a. Libertatea de exprimare 145

4. 1. Natura juridica si continut 145

4. 2. Obligativitatea ascultarii opiniei copilului 146

4. 3. Dreptul copilului de a cere si de a avea acces la informatii pertinente... 147

Sectiunea a S-a. Libertatea de gandire, constiinta si

religie 151

5. 1. Natura juridica 151

5. 2. Posibilitatea copilului de a beneficia de

indrumarea si sfaturile parintilor.. 152

Sectiunea a 6-a. Dreptul copilului la respectarea

personalitatii si individualitatii 154

Sectiunea a 7-a. Dreptul copilului la protejarea

imaginii sale publice si a vietii sale intime, private si

familiale 157

7. 1. Natura juridica a dreptului copilului la protejarea imaginii sale publice si a vietii sale

intime, private si familiale 157

7. 2. Fatete ale dreptului copilului la propria imagine 159

Sectiunea a 8-a. Dreptul copilului de a face petitii 165

Sectiunea a 9-a. Dreptul copilului la ocrotire in mediul

familial si la ingrijire alternativa 166

9. 1. Dreptul copilului la viata de familie - drept

fundamental al omului 166

9. 2. Dreptul parintilor si al altor persoane de a

mentine relatii personale cu copilul in caz de

Cuprins

325

incredintare si reincredintare - modalitate esentiala

de garantare a dreptului copilului la viata de familie... 169 Sectiunea a IO-a. Dreptul copilului la ingrijire

alternativa 178

Sectiunea a Il-a. Dreptul copilului la educatie si la

activitati recreative si culturale 180

11. 1. Prezentare a dreptului copilului la educatie 180

11. 2. Obligatiile parintelui privind exercitarea

dreptului la educatie de catre copil 183

11. 3. Obligatiile statului in privinta exercitarii

dreptului la educatie 183

Sectiunea a 12-a. Dreptul copilului la sanatate si

bunastare 185

12. 1. Prezentare generala 185

12. 2. Continutul dreptului copilului la sanatate si

bunastare 186

12. 3. Protectia maternitatii la locul de munca 188

PARTEA A II-A. MIJLOACE DE PROTECTIE SI

OCROTIRE A COPILULUI 193

CAPITOLUL 1. AUTORITATEA PARINTEASCA 195

Sectiunea 1. Cadrul legal. Definitie. Principii 195

1. 1. Sediul materiei 195

1. 2. Definitia autoritatii parintesti 195

1. 3. Principiile care guverneaza autoritatea

parinteasca 196

Sectiunea a 2-a. Drepturile si indatoririle parintesti 199

2. 1. Continutul autoritatii parintesti 199

2. 2. Factori care determina indatorirea parintilor de a

creste copilul 201

2. 3. Dreptul parintelui de a indruma copilul 203

2. 4. Dreptul parintelui de a alege numele copilului 204

2. 5. Dreptul parintelui de a alege locuinta copilului 204

326

Cuprins

2. 6. Dreptul parintelui de a cere inapoierea copilului

de la orice persoana care l-ar detine fara drept 206

2. 7. Dreptul parintelui de a consimti la adoptia

copilului 207

2. 8. Drepturi si indatoriri care privesc patrimoniul

copilului 208

Sectiunea a 3-a. Exercitarea autoritatii parintesti 210

3. 1. Regula exercitarii autoritatii parintesti 210

3. 2. Situatia scindarii autoritatii parintesti 212

Sectiunea a 4-a. Decaderea din drepturile parintesti 215

4. 1. Definitie 215

4. 2. Calificarea faptelor care atrag decaderea din

drepturile parintesti 215

4. 3. Procedura decaderii din drepturile parintesti 216

CAPITOLUL II. PROTECTIA ALTERNATIV A A

COPILULUI 218

Sectiunea 1. Tutela - prima masura de protectie

alternativa 219

1. 1. Cadrul legal si caracterele tutelei 219

1. 2. Deschiderea tutelei. Cazurile de instituire si

procedura de numire a tutorelui 224

1. 3. Consiliul de familie 229

1. 4. Exercitarea tutelei 232

1. 5. Incetarea tutelei 234

Sectiunea a 2-a. Protectia speciala a copilului lipsit

temporar sau definitiv de ocrotirea parintilor sai 235

2. 1. Consideratii generale privind protectia speciala a

copilului 235

2. 2. Plasamentul- masura de protectie speciala a

copilului 240

2. 3. Plasamentul in regim de urgenta - masura de

protectie speciala a copilului 244

Cuprins

327

2. 4. Supravegherea specializata - masura de

protectie speciala a copilului 245

CAPITOLUL III. ADOPTIA 247

Sectiunea 1. Cadrul legislativ actual. Notiunea si

scopul adoptiei 247

1. 1. Definitia adoptiei 247

1. 2. Natura juridica a adoptiei 249

Sectiunea a 2-a. Principiile adoptiei 254

2. 1. Enumerare 254

2. 2. Principiul interesului superior al copilului 255

2. 3. Principiul cresterii si educarii copilului intr-un

mediu familial 260

2. 4. Principiul continuitatii in cresterea si educarea copilului, tinandu-se seama de originea sa etnica,

culturala si lingvistica 261

2. 5. Principiul celeritatii in indeplinirea oricaror acte

referitoare la procedura adoptiei 263

2. 6. Principiul informarii copilului si luarii in

considerare a opiniei acestuia in raport cu varsta si

gradul sau de maturitate 264

2. 7. Garantarea confidentialitatii in ceea ce priveste

datele de identificare ale adoptatorului sau, dupa caz,

ale familiei adoptatoare, precum si in ceea ce

priveste identitatea parintilor firesti 266

Sectiunea a 3-a. Conditiile de fond ale adoptiei 271

3. 1. Conditii de fond privitoare la persoanele care

pot fi adoptate 272

3. 2. Conditii de fond privitoare la persoanele care

pot adopta 278

3. 3. Consimtamantulla adoptie al parintilor firesti

sau al reprezentantului legal.. 289

Sectiunea a 4-a. Efectele adoptiei 294

328

Cuprins

4. 1. Stabilirea legaturii de filiatie Intre adoptat si

adoptator 294

4. 2. Exercitarea autoritatii parintesti 297

4. 3. Efecte cu privire la numele si domiciliul

copilului 298

4. 4. Efecte cu privire la cetatenia copilului 299

Sectiunea a S-a. Incetarea adoptiei 300

5. 1. Desfacerea adoptiei 300

5. 2. Nulitatea adoptiei 303

BIBLIOGRAFIE 307


Data aparitiei: 2013
Pagini: 330

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review

Titluri de același autor

Created in 0.4646 sec