Raspunderea penala a magistratului

Raspunderea penala a magistratului
-20%
Editura:
Anul publicării: 2011
Categoria: Carti diverse
Preț: 39,12 lei
48,90 lei (-20%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare

DESCRIERE

Cuprins si prefata Raspunderea penala a magistratului


Cuprins

Prefata .....................................................................................................IX
Introducere...........................................................................................XIII
Titlul I. Conditii generale privind raspunderea magistratului 1
Capitolul I. Locul si rolul magistratului in activitatea judiciara.........2
Sectiunea 1. Justitia ca putere in stat......................................2
Sectiunea a 2-a. Notiuni introductive privind calitatea de
magistrat si rolul acestuia in activitatea judiciara...............5
Sectiunea a 3-a. Principiile independentei si impartialitatii
in activitatea judiciara.......................................................15
1. Independenta si impartialitatea judecatorului............15
2. Independenta si impartialitatea procurorului............27
Capitolul II. Rea credinta si grava neglijenta, premise ale
raspunderii magistratului...................................................................40
Sectiunea 1. Notiunile de buna credinta, rea credinta
si grava neglijenta.............................................................41
Sectiunea a 2-a. Calitatea de magistrat si modalitatile
exercitarii functiei cu rea credinta, grava neglijenta
ori nerespectarea normelor procedurale in activitatea
judiciara ............................................................................54
Sectiunea a 3-a. Consecintele exercitarii functiei cu
rea credinta, grava neglijenta sau nerespectarii
normelor procedurale in activitatea judiciara ...................69
1. Premisele raspunderii penale a magistratului ............70
2. Aspecte procedurale privind cercetarea penala
a magistratului ...............................................................76
Titlul II. Infractiuni de serviciu sau in legatura cu serviciul.
Principalele fapte pentru care poate fi antrenata
raspunderea penala a magistratului ......................................79
Capitolul I. Infractiuni de abuz si neglijenta in serviciu ...................81
Sectiunea 1. Explicarea notiunilor de serviciu public
si functie publica...............................................................81
1. Notiunea de serviciu public.......................................82
Raspunderea penala VI a magistratului
2. Notiunea de functie publica.......................................83
Sectiunea a 2-a. Analiza infractiunilor.................................90
1. Aspecte comune ........................................................90
2. Abuzul in serviciu contra intereselor persoanelor .....93
3. Abuzul in serviciu prin ingradirea unor drepturi .....103
4. Abuzul in serviciu contra intereselor publice ..........107
5. Abuzul in serviciu in forma calificata .....................113
6. Neglijenta in serviciu...............................................114
7. Purtare abuziva........................................................120
8. Neglijenta in pastrarea secretului de stat .................124
9. Conflictul de interese...............................................129
10. Represiunea nedreapta ............................................132
Capitolul II. Infractiuni de coruptie....................................................138
Sectiunea 1. Conceptul de coruptie in legislatia penala
romana ............................................................................138
Sectiunea a 2-a. Analiza faptelor de coruptie.....................142
1. Luarea de mita .........................................................142
2. Darea de mita ..........................................................168
3. Primirea de foloase necuvenite................................178
4. Traficul de influenta ................................................182
5. Fapte savarsite de alti functionari............................195
Sectiunea a 3-a. Principalele cauze de ordin general
care determina comiterea infractiunilor de serviciu
sau in legatura cu serviciul .............................................196
Titlul III. Raspunderea civila (patrimoniala), disciplinara
si morala a magistratului .......................................................199
Capitolul I. Raspunderea civila (patrimoniala) a magistratului .....200
Sectiunea 1. Daune materiale si daune morale...................201
Sectiunea a 2-a. Eroarea judiciara in procesul penal..............209
Sectiunea a 3-a. Jurisprudenta romana in materia
art. 504 si urmatoarele din Codul de procedura
penala. Studii de caz .......................................................214
Sectiunea a 4-a. Criterii de apreciere in acordarea de
daune materiale si morale in materia art. 504 din
Codul de procedura penala si intinderea reparatiilor ......227
Sectiunea a 5-a. Jurisprudenta comparata ..........................231
1. Franta.......................................................................232
Cuprins VII
2. Italia.........................................................................233
3. Germania .................................................................236
4. Spania......................................................................238
5. Marea Britanie si Statele Unite ale Americii...........239
Sectiunea a 6-a. Corelatia dintre raspunderea penala
si raspunderea civila a magistratului ..............................240
Capitolul II. Raspunderea disciplinara si morala
a magistratului......................................................................242
Sectiunea 1. Raspunderea disciplinara...............................242
1. Particularitati, limite, consecinte. Rolul
Consiliului Superior al Magistraturii in
materia raspunderii disciplinare ..................................243
1.1. Particularitati ale raspunderii disciplinare..........250
1.2. Analiza abaterilor disciplinare din perspectiva
practicii comisiilor de disciplina si a Consiliului
Superior al Magistraturii, cu rol de instanta
de judecata in materia raspunderii disciplinare.........256
2. Procedura cercetarii disciplinare .............................298
2.1. Procedura disciplinara in cadrul comisiilor
de disciplina ..............................................................303
2.2. Procedura disciplinara in fata Sectiilor
Consiliului Superior al Magistraturii ........................305
3. Sanctiuni..................................................................306
4. Drept comparat ........................................................307
4.1. Italia ...................................................................308
4.2. Franta .................................................................311
4.3. Polonia ...............................................................313
4.4. Spania ................................................................314
4.5. Corelatia dintre raspunderea disciplinara
si raspunderea penala................................................315
Sectiunea a 2-a. Raspunderea morala ................................317
1. Norme morale si norme deontologice .....................318
1.1. Norma morala ....................................................318
1.2. Norma etica si deontologia ................................320
1.3. Codul deontologic al judecatorilor si
procurorilor ...............................................................323
2. Reglementari in alte legislatii..................................335
2.1. Italia ...................................................................335
Raspunderea penala VIII a magistratului
2.2. Olanda................................................................336
2.3. Germania............................................................338
2.4. Spania ................................................................341
2.5. Statele Unite ale Americii..................................341
3. Corelatia dintre raspunderea penala si raspunderea
disciplinara si morala...................................................343
Concluzii...............................................................................................345
Bibliografie...........................................................................................363

Prefata
In orice societate magistratul ocupa un loc aparte. Statutul
magistratului rolul si locul acestuia in activitatea judiciara sunt
reglementate prin dispozitii constitutionale si prin legile de
organizare judiciara. Fara a ignora diferentele de statut si atributii
intre procuror si judecator, intr-o exprimare generala se poate
spune ca acestia au ca principala menire infaptuirea justitiei. In
cadrul acestei nobile misiuni magistratul este cel care stabileste,
atunci cand este cazul, diferitele forme de raspundere juridica in
sarcina unor persoane.
Aceasta pozitie privilegiata pe care o are magistratul nu il
exonereaza pe el insusi de raspundere. In ipoteza in care incalca
norma, magistratul nu se bucura de imunitate, oricare dintre
formele raspunderii juridice ii poate fi aplicata, in conditiile legii.
Lucrarea Florentinei Dragomir abordeaza o tema punctuala,
Raspunderea penala a magistratului dar, pentru deplina intelegere
a problemelor ridicate de acest subiect, nu poate ignora celelalte
forme de raspundere (civila, disciplinara si morala).
Interesul realizarii unei cercetari stiintifice pe tema raspunderii
penale a magistratului nu poate fi pus la indoiala.
Raspunderea magistratului, in general, si cu atat mai mult
raspunderea penala, cea mai severa forma de raspundere juridica,
au reprezentat multa vreme un subiect, daca nu intangibil, cel putin
de evitat pentru doctrina juridica.
In ultima vreme, criza pe care justitia o traverseaza, o criza de
sistem si de imagine in acelasi timp, a facut ca discutiile privind
raspunderea magistratului sa reprezinte un subiect predilect pentru
mass media si pentru societatea civila. In mod cat se poate de
firesc aceste discutii au fost alimentate de o serie de disfunctionalitati
evidente aparute in actul de justitie, precum si de unele
cazuri de coruptie avand ca protagonisti magistrati.
Criticile repetate aduse sistemului, dar si unor reprezentanti ai
acestuia, in mod direct, au determinat, cum era si firesc, luari de
Raspunderea penala X a magistratului
pozitie pe aceasta tema, din partea magistratilor, individual, sau
prin reprezentantii diferitelor asociatii profesionale. Dintr-un
subiect tabu, raspunderea magistratului, si mai ales raspunderea
penala, a devenit asadar un subiect de interes public, ce suscita o
larga dezbatere.
In contextul creat, doctrina juridica nu mai poate evita nici ea
tema raspunderii penale a magistratului ci, are aproape o datorie de
a clarifica unele aspecte legate de aceasta.
Iata de ce, raspunderea penala a magistratului reprezinta in
acest moment o tema extrem de actuala si de un evident interes de
ordin teoretic si practic.
Contributia originala pe care lucrarea o aduce in cercetarea
temei priveste mai multe aspecte:
Trebuie spus, in primul rand, ca, pana in prezent, in literatura
juridica din Romania nu a existat o lucrare monografica in care sa
se examineze raspunderea penala a magistratului, cum, de altfel, nu
a existat o lucrare in care sa fie analizate celelalte forme de
raspundere juridica in ceea ce-l priveste pe magistrat. Din acest
punct de vedere curajul de a aborda din unghi teoretic, conceptual,
o tema putin cercetata sau, in orice caz, neacoperita printr-o lucrare
de specialitate este de apreciat.
In al doilea rand este de evidentiat faptul ca, in ultimii ani, au
fost depuse numeroase plangeri penale impotriva unor magistrati,
cele mai multe pentru infractiuni de abuz in serviciu. Putine astfel
de cauze au ajuns in fata instantei dar, incepe sa se contureze si in
aceasta materie o practica judiciara. In schimb, jurisprudenta
ultimilor ani a cunoscut din ce in ce mai multe cazuri de coruptie
in care, sub o forma sau alta, au fost implicati magistrati. Din acest
punct de vedere, tema abordata prezinta un interes de ordin practic
din ce in ce mai ridicat. Evidentierea si analizarea cauzelor in care
a fost antrenata raspunderea penala a magistratului are deci, din ce
in ce mai mult sens.
In al treilea rand trebuie spus ca exista o zona de granita, care
nu a fost pana in prezent suficient de bine explorata, intre raspunderea
penala si celelalte forme de raspundere ce pot fi retinute in
sarcina magistratului. Si din aceasta perspectiva tema prezinta un
Prefata XI
real interes deoarece, atat distinctia intre diferitele forme de
raspundere, cat si cumulul acestora antreneaza probleme complexe,
atat in plan conceptual, cat si in plan practic. Lucrarea abordeaza
aceste probleme si propune solutii, multe dintre ele avand inevitabil
un caracter de noutate.
Analiza pertinenta a problemelor de ordin conceptual insotita
de opinii proprii privind clarificarea unor aspecte de acest gen, pe
de o parte, examinarea jurisprudentei in materie, cu unele accente
critice si cu propunerea unor solutii alternative, pe de alta parte,
reprezinta o contributie importanta, atat din punct de vedere
teoretic, fundamental, cat si din punct de vedere practic, aplicativ,
la cunoasterea temei cercetate.
Am convingerea ca lucrarea Raspunderea penala a magistratului,
pe care o recomand cititorilor, nu va reprezenta doar o
simpla noutate in peisajul literaturii juridice de la noi ci, ea va
aduce o serie de clarificari, de ordin conceptual si aplicativ, in
materia sensibila si complexa pe care o analizeaza.
Prof. Univ. dr. Valerian Cioclei

Lucrarea isi propune explorarea unui domeniu care, pana nu demult, era considerat intangibil, pornind de la rolul justitiei ca putere in stat, statutul magistratului in sistemul judiciar roman, pozitia de arbitru in conflictul dintre parti dar si de reprezentant al intereselor statului in anumite situatii precum si atributiile specifice activitatii judiciare. Sunt analizate principiile care guverneaza activitatea judiciara si garanteaza realizarea unui act de justitie independent si impartial, fiind evaluate deopotriva criteriile in raport de care se apreciaza buna credinta a magistratului in exercitarea atributiilor de serviciu.

Detalii: Raspunderea penala a magistratului.

Observarea si analiza opiniilor doctrinare, compararea asertiunilor teoretice cu deciziile instantelor ori cu solutiile parchetelor si exprimarea unor opinii personale in legatura cu acestea precum si exemplificarea unor cazuri concrete permit intelegerea problematicii raspunderii penale a magistratului in raport cu atributiile ce ii revin in infaptuirea actului de justitie, iar prin analiza infractiunilor de serviciu cuprinse in Codul penal si legea speciala sunt conturate limitele raspunderii penale a judecatorului si procurorului in exercitiul functiei, delimitarea raspunderii penale in raport cu alte forme de raspundere juridica.

Totodata, se aduce in atentia celor interesati practica judiciara in materie, prin prezentarea si analizarea unor cazuri concrete in care a fost angajata raspunderea penala a magistratului in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu.


Data aparitiei: 09 Dec 2011
Nr pagini : 392

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review
Created in 0.6888 sec