Regimul juridic al terenurilor. Cadastrul si publicitatea imobiliara asupra terenurilor

Regimul juridic al terenurilor. Cadastrul si publicitatea imobiliara asupra terenurilor
-10%
Anul publicării: 2014
Categoria: Administrativ
Preț: 64,80 lei
72,00 lei (-10%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare

DESCRIERE

Lucrarea, aparuta sub imperiul noilor modificari legislative in dreptul civil, intitulata Regimul juridic al terenurilor. Cadastrul si publicitatea imobiliara asupra terenurilor, se remarca atat prin modul accesibil si sistematic de prezentare, cat si prin abordarea interdisciplinara a tematicii analizate, atat din perspectiva dreptului civil, cat si a dreptului administrativ.

Analiza teoretica a informatiilor este facilitata prin prezentarea pe larg a jurisprudentei relevante in materie, precum si a opiniilor exprimate in doctrina de specialitate.

Cuprins

TITLUL 1. FONDUL FUNCIAR 11

Capitolul I

Dreptul funciar. Necesitatea consacrarii dreptului funciar ca ramura autonoma de drept avand ca obiect reglementarea regimului juridic al terenurilor. Notiune. Raporturi juridice Il
Sectiunea 1. Definitia si unicitatea dreptului funciar. Scurt istoric al proprietatii
funciare Il

Sectiunea a 2-a. Regimul juridic al terenurilor - obiect de reglementare al dreptului funciar. Interferenta dreptului funciar cu alte ramuri de drept 12

Sectiunea a 3-a. Raporturile juridice de drept funciar 15

Capitolul II

Fondul funciar 16
Sectiunea 1. Definitia fondului funciar. 16
Sectiunea a 2-a. Clasificarea terenurilor 16
2.1. Clasificarea terenurilor dupa criteriul categoriei de folosinta 16
2.1.1. Consideratii generale privitoare la criteriile de clasificare si identificare a
categoriilor de folosinta a terenurilor. 16
2.1.2. Terenuri cu destinatie agricola. Criterii de identificare a terenurilor cu
destinatie agricola 17
2.1.3. Terenuri cu destinatie forestiera. Criterii de identificare a terenurilor cu
destinatie forestiera 19
2.1.4. Terenuri aflate permanent sub ape. Criterii de identificare a terenurilor
aflate permanent sub ape 21
2.1.5. Terenuri aflate in intravilan 22
2.1.6. Terenuri cu destinatie speciala 22
2.1.7. Terenuri degradate si neproductive 23
2.2. Clasificarea terenurilor dupa forma de proprietate 23

TITLUL II. REGIMUL JURIDIC AL TERENURILOR PROPRIETATE
PRIVATA 25

Capitolul I

Regimul juridic al dreptului de proprietate privata asupra imobilelor (terenuri) 25
Sectiunea 1. Consideratii preliminare. Reglementarea juridica actuala a dreptului de proprietate asupra terenurilor 25

Sectiunea a 2-a. Caracterele dreptului de proprietate privata asupra terenurilor 29
Capitolul II

Stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor. 31
764 I Regimul juridic al terenurilor. Cadastrul si publicitatea imobiliara asupra terenurilor Sectiunea 1. Consideratii generale privitoare la stabilirea dreptului de proprietate privata a terenurilor agricole si silvice in contextul legislativ actual.. 31

Sectiunea a 2-a. Autoritati cu atributii in aplicarea legilor funciare cu caracter
reparatoriu 37
2.1. Consideratii preliminare 37
2.2. Unitatile detinatoare a imobilelor preluate abuziv in temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-2 decembrie, O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania si a O.U.G. nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor
apartinand minoritatilor nationale din Romania 38
2.3. Entitatea investita cu solutionarea notificarii 39
2.4. Comisiile locale de aplicare a Legii fondului funciar llT. 18/1991.
Reglementare. Componenta. Atributii 39
2.5. Comisia locala pentru inventarierea terenurilor 43
2.6. Comisiile judetene de aplicare a Legii fondului funciar nr. 18/1991 .44
2.6.1. Reglementare. Componenta. Atributii 44
2.6.2. Natura juridica a comisiilor judetene de aplicare a Legii fondului funciar nr,
18/1991 48
2.6.3. Caile de atac impotriva hotararilor adoptate de catre comisiile judetene de aplicare a Legii fondului funciar nr. 18/1991 si instanta competenta cu solutionarea plangerii impotriva hotararii comisiei judetene de aplicare a Legii
nr. 18/1991 55
2.6.4. Cu privire la obligativitatea de lege lata a comisiilor judetene de aplicare a Legii fondului funciar llT. 18/1991 la plata cheltuielilor de judecata si la acordarea de despagubiri materiale si morale, precum si unele consecinte ale
nerespectarii unor hotarari judecatoresti pronuntate in litigiile de fond funciar 58
2.7. Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor
religioase si comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania 61
2.8. Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor 62
2.9. Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor 64
2.9.1. Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor. Reglementare.
Organizare si functionare 64
2.9.2. Procedura de acordare a masurilor compensatorii si atributiile Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor in contextul noului cadru normativ instituit prin Legea nr, 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania 65
2.9.2.1. Noul cadru normativ instituit prin Legea nr, 165/2013 in vederea
acordarii masurilor compensatorii in cazul imobilelor preluate abuziv in
perioada regimului comunist 65
2.9.2.2. Procedura administrativa prealabila emiterii deciziei de compensare
de catre Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor 67

Cuprins I765
2.9.2.3. Atributiile Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor in acordarea masurilor compensatorii in urma propunerilor transmise de catre
Secretariatul acesteia 69
2.10. Sanctiuni contraventionale si penale aplicate membrilor entitatilor investite cu aplicarea legilor cu caracter reparatoriu 71

Capitolul III
Retrocedarea terenurilor agricole 73
Sectiunea 1. Reglementare. Consideratii generale privitoare la stabilirea dreptului de
proprietate privata asupra terenurilor agricole. Principiile restituirii terenurilor agricole 73
Sectiunea a 2-a. Categoriile de terenuri agricole care fac obiectul reconstituirii
dreptului de proprietate privata 80
2.1. Terenurile agricole aflate sau ramase la dispozitia comisiilor locale de aplicare
a Legii fondului funciar 80
2.2. Terenuri agricole proprietate privata a statului, aflate in administrarea
consiliilor locale si care au ramas disponibile 83
2.3. Terenurile agricole proprietate de stat, care se gaseau la data intrarii in vigoare
a Legii nr. 18/1991 in patrimoniul fostelor unitati agricole de stat 84
2.4. Alte categorii de terenuri agricole prevazute in Legea nr. 18/1991 si in acte
normative speciale prin care se confera competenta comisiilor de fond funciar de a solutiona cererile de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate privata 87

Sectiunea a 3-a. Subiectele dreptului de reconstituire si limitele reconstituirii dreptului de proprietate privata 87
3.1. Consideratii preliminare 87
3.2. Reconstituirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor agricole in favoarea persoanelor fizice. Limitele reconstituirii dreptului de proprietate privata apartinand persoanelor fizice 88
3.3. Constituirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor agricole in favoarea persoanelor fizice. Limitele constituirii dreptului de proprietate privata
asupra terenurilor agricole apartinand persoanelor fizice 91
3.4. Reconstituirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor agricole in
favoarea persoanelor juridice. Limitele reconstituirii dreptului de proprietate privata asupra terenurilor agricole in favoarea persoanelor juridice 92

Capitolul IV

Retrocedarea terenurilor forestiere 97
Sectiunea 1. Consideratii preliminare. Modalitatea de retrocedare a terenurilor
forestiere 97
Sectiunea a 2-a. Subiectii dreptului de reconstituire a proprietatii private asupra terenurilor forestiere. Categorii de terenuri supuse restituirii. Limitele reconstituirii dreptului de proprietate privata asupra terenurilor forestiere 99
2.1. Enumerare 99
2.2. Dobandirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor forestiere preluate de catre stat prin efectul unor acte normative speciale de catre persoanele fizice sau mostenitorii acestora 99
766 I Regimul juridic al terenurilor. Cadastrul si publicitatea imobiliara asupra terenurilor 2.3. Reconstituirea dreptului de proprietate pentru formele asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera, pasunilor, fanetelor, obsti de mosneni in devalmasie, obsti razesti nedivizate, composesorate, obsti de cumparare, paduri graniceresti, paduri urbariale, comune politice, cooperative, alte comunitati si forme asociative, cu diferite denumiri 103
2.3.1. Forme asociative ale proprietarilor de paduri 103
2.3.2. Reconstituirea dreptului de proprietate pentru formele asociative de
proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera, pasunilor, fanetelor, obsti
de mosneni in devalmasie, obsti razesti nedivizate, composesorate, obsti de
cumparare, paduri graniceresti, paduri urbariale, comune politice, cooperative,
alte comunitati si forme asociative, cu diferite denumiri 106
2.4. Reconstituirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor forestiere de catre unitatile de cult, institutiile de invatamant si Academia Romana 111
2.5. Reglementarea regimului juridic al terenurilor forestiere detinute de unitatile si institutiile de invatamant cu profil agricol si silvic 114
2.6. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor cu destinatie
forestiera detinute in proprietate de catre comune, orase si municipii 115
2.7. Regimul juridic al constructiilor edificate pe terenuri forestiere 116

Capitolul V

Regimul juridic al terenurilor proprietate de stat atribuite pentru edificarea de constructii prin acte normative anterioare intrarii in vigoare a Constitutiei din anul 1991 si a celei revizuite in anul 2003, a Legii nr. 18/1991 si a altor acte normative speciale adoptate in aplicarea dispozitiilor constitutionale. Regimul juridic al acestor terenuri in contextul dispozitiilor constitutionale, ale Legii fondului funciar nr, 18/1991, republicata, si ale
altor acte normative speciale 119
Sectiunea 1. Consideratii preliminare 119
Sectiunea a 2-a. Situatia reglementata prin dispozitiile art. 36 alin. (2)
din Legea nr. 18/1991, republicata 120
Sectiunea a 3-a. Situatia reglementata prin art. 36 alin. (3) si (4)
din Legea ill. 18/1991, republicata 122
Sectiunea a 4-a. Situatia juridica reglementata prin dispozitiile art. 36 alin. (5)
din Legea ill. 18/1991, republicata, si art. 34 din Legea nr. 1/2000 125
Sectiunea a 5-a. Situatia reglementata prin art. 41 din Legea fondului funciar nr.
18/1991, privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole fara constructii 127

Sectiunea a 6-a. Regimul juridic al suprafetelor cu destinatie agricola sau piscicola 129

Capitolul VI
Titlul de proprietate emis de catre comisia judeteana de aplicare a Legii fondului funciar nr. 18/1991 si alte categorii de acte administrative emise de catre autoritatile competente
cu atributii in aplicarea legilor funciare cu caracter reparatoriu 133
Sectiunea 1. Titlul de proprietate emis de catre comisia judeteana de aplicare a Legii
fondului funciar nr. 18/1991 133

Cuprins I767
Sectiunea a 2-a. Natura juridica a titlului de proprietate emis de catre comisia judeteana de aplicare a Legii fondului funciar nr. 18/1991 si instanta competenta sa solutioneze litigiile derivate din titlurile de proprietate 138
Sectiunea a 3-a. Caile si modalitatile legale pentru anularea sau modificarea titlurilor de proprietate 139
Sectiunea a 4-a. Inscrierea titlurilor de proprietate in cartea funciara in cadrul
organizarii lucrarilor sistematice de cadastru in vederea inscrierii in cartea funciara 159
Sectiunea a 5-a. Alte categorii de acte administrative emise de catre autoritati publice cu atributii in materia fondului funciar care fac obiectul plangerii solutionate de catre judecatorie 164
Capitolul VII
Regimul juridic al unor terenuri apartinand regiilor autonome si societatilor cu capital de
stat 167
Sectiunea 1. Regimul juridic al unor terenuri apartinand regiilor autonome si
societatilor cu capital de stat 167
Sectiunea a 2-a. Natura juridica a certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor apartinand societatilor cu capital de stat. Jurisprudenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie in materia solutionarii litigiilor derivate din certificatul de
atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor. 175
Capitolul VIII
Moduri de dobandire a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor. 179
Sectiunea 1. Consideratii generale privind reglementarea modurilor de dobandire a
dreptului de proprietate privata 179
Sectiunea a 2-a. Regimul juridic al terenurilor proprietate a persoanelor fizice ca efect
al accesiunii imobiliare artificiale reglementate prin noul Cod civil 179
Sectiunea a 3-a. Regimul juridic al terenurilor dobandite ca efect al accesiunii
imobiliare naturale 184
3.1. Regimul juridic al terenurilor dobandite ca efect al aluviunilor. 184
3.2. Regimul juridic al terenurilor lasate de apele curgatoare 185
3.3. Regimul juridic al terenurilor lasate de apele statatoare 186
3.4. Regimul juridic al terenurilor dobandite ca efect al avulsiunii 186
3.5. Regimul juridic al terenurilor ocupate cu albiile raurilor, insule si prundisuri 187
3.6. Regimul juridic al insulelor nou-formate 188
3.7. Regimul juridic al albiilor parasite ale apelor curgatoare 188
3.8. Accesiunea naturala a animalelor 189
Sectiunea a 4-a. Dobandirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor prin
uzucapiune 190
4.1. Consideratii generale asupra uzucapiunii imobiliare 190
4.2. Reglementarea uzucapiunii in conceptia noului Cod civil prin raportare la unele prevederi instituite prin vechiul Cod civil si Decretul-lege nr, 115/1938 privind
unificarea dispozitiilor referitoare la cartea funciara 192
4.3. Domeniul de aplicabilitate a uzucapiunii in sistemul noului Cod civil 196
4.4. Reglementarea uzucapiunii extratabulare in acceptiunea noului Cod civil.. 199
768 I Regimul juridic al terenurilor. Cadastrul si publicitatea imobiliara asupra terenurilor 4.4.1. Conditiile care trebuie indeplinite pentru dobandire a dreptului de
proprietate privata prin uzucapiune extratabulara 199
4.4.2. Efectele uzucapiunii extratabulare 199
4.5. Uzucapiunea imobiliara tabulara 200
4.5.1. Reglementare. Conditiile care trebuie indeplinite pentru dobandire a
dreptului de proprietate privata prin uzucapiune tabulara 200
4.5.2. Efectele uzucapiunii tabulare 201
4.6. Jonctiunea posesiilor 201
4.7. Actiunea in constatarea dreptului de proprietate privata dobandit prin uzucapiunea extratabulara si uzucapiunea tabulara. Procedura instituita prin noul Cod de procedura civila privitoare la inscrierea drepturilor dobandite in temeiul
uzucapiunii 2 01
4.8. Inscrierea in cartea funciara a dreptului uzucapat 206
4.8.1. Reglementari privitoare la inscrierea in cartea funciara a dreptului de
proprietate privata dobandit prin uzucapiune extratabulara, in conditiile noului
Cod civil, ale Legii nr. 7/1996 si ale unor acte normative speciale 206
4.8.2. Reglementari instituite prin noul Cod de procedura civila privitoare la
inscrierea in cartea funciara a dreptului uzucapat 207
Sectiunea a 5-a. Dobandirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor de catre
stat si unitatile administrativ-teritoriale 209
Capitolul IX
Limitari ale exercitarii dreptului de proprietate privata asupra terenurilor instituite prin
noul Cod civil si acte normative speciale 219
Sectiunea 1. Dispozitii constitutionale si legale instituite prin Constitutia republicata si
noul Cod civil in materia limitarii exercitarii dreptului de proprietate privata asupra
imobilelor (terenuri) 219
1.1. Consideratii generale 219
Sectiunea a 2-a. Limitele materiale ale exercitarii dreptului de proprietate asupra
terenurilor 220
Sectiunea a 3-a. Limitele juridice ale exercitarii dreptului de proprietate asupra
terenurilor 222
3.1. Limitele legale ale exercitarii dreptului de proprietate asupra terenurilor
stabilite in interes public. Consideratii generale 222
3.2. Limite legale ale exercitarii dreptului de proprietate stabilite in interes privat 223
3.2.1. Limite privitoare la folosirea apelor. 223
3 .2.1.a. Reguli privind curgerea fireasca a apelor 223
3.2.l.b. Reguli speciale cu privire la curgerea provocata a apelor 224
3 .2.1.c. Reguli privitoare la repartizarea cheltuielilor intre proprietarii riverani in
caz de utilizare a irigatiilor 224
3 .2.1.d. Reguli privitoare la obligatia proprietarului caruia ii prisoseste apa 224
3 .2.1.e. Reguli privitoare la intrebuintarea izvoarelor. 225
3.2.2. Limite ale exercitarii dreptului de proprietate in vederea asigurarii unor
raporturi de buna vecinatate 226
3.2.2.1. Consideratii generale 226
Cuprins I769
3.2.2.2. Reglementari instituite prin dispozitiile noului Cod civil privitoare la limitarile aduse exercitarii dreptului de proprietate privata tinand de raporturile de vecinatate. Practica judiciara in materia limitarilor aduse
exercitarii dreptului de proprietate privata tinand de raporturile de vecinatate 227
3.2.2.2.a. Picatura stresinii 227
3.2.2.2.b. Distanta minima in constructii 228
3.2.2.2.c. Distanta minima dintre arbori 228
3 .2.2.2.d. Vederea asupra proprietatii vecinului 229
3.2.2.2.e Dreptul de trecere 230
3.2.3. Alte limitari legale asupra exercitarii dreptului de proprietate privata asupra imobilelor (terenuri) stabilite prin noul Cod civil si acte normative
speciale 235
3.2.3.1. Consideratii preliminare 235
3.2.3.2. Dreptul de trecere pentru utilitati reglementat prin noul Cod civil si
acte normative speciale 235
3.2.3.2.a. Dreptul de trecere pentru utilitati reglementat prin noul Cod civil 235
3.2.3.2.b. Dreptul de trecere pentru utilitati reglementat prin acte normative
speciale 237
3.2.3.3. Dreptul de trecere pentru efectuarea unor lucrari 243
3.2.3.4. Dreptul de trecere pentru reintrarea in posesie 243
3.2.3.5. Starea de necesitate 244
Sectiunea a 4-a. Limite conventionale ale exercitarii dreptului de proprietate privata
asupra terenurilor 244
Sectiunea a 5-a. Limite judiciare ale exercitarii dreptului de proprietate privata asupra
terenurilor 248
Sectiunea a 6-a. Alte limite legale ale exercitiului dreptului de proprietate privata
asupra terenurilor, stabilite prin acte normative speciale 250
6.1. Limitari ale exercitiului dreptului de proprietate privata asupra terenurilor,
instituite prin legile funciare si Codul silvic 250
6.2. Limitari ale exercitiului dreptului de proprietate privata asupra terenurilor,
instituite in materia exproprierii pentru cauza de utilitate publica, precum si limitari
instituite prin alte acte normative speciale 253
6.3. Limitari ale exercitiului dreptului de proprietate privata asupra terenurilor,
instituite prin Legea nr, 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestarile de
servicii in interes public 254
6.4. Limitari ale exercitiului dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, care
erau instituite prin Legea nr, 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei 257
6.5. Limitari ale exercitiului dreptului de proprietate privata asupra terenurilor,
instituite prin acte normative al caror obiect este efectuarea de investitii 258
6.6. Limitari ale exercitiului dreptului de proprietate privata asupra terenurilor,
instituite prin Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national
mobil 260
6.7. Limitari ale exercitiului dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, instituite prin Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de
710 I Regimul juridic al terenurilor. Cadastrul si publicitatea imobiliara asupra terenurilor
restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in
perioada regimului comunist din Romania 261
Sectiunea a 7 -a. Problema raspunderii autoritatilor administratiei publice pentru actele administrative care vizeaza transformarea unor terenuri proprietate privata in spatii
verzi 262
Sectiunea a 8-a. Limitarile aduse exercitarii dreptului de proprietate privata asupra terenurilor in acceptiunea Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii de Justitie a
Uniunii Europene 263
Sectiunea a 9-a. Instanta competenta cu solutionarea litigiilor derivate din limitarile
aduse exercitiului dreptului de proprietate privata asupra terenurilor 267
Capitolul X
Regimul juridic al circulatiei terenurilor proprietate privata in contextul legislativ actual. Analiza regimului juridic actual al circulatiei terenurilor proprietate privata prin raportare la vechile prevederi instituite prin acte normative anterioare intrarii in vigoare a
Constitutiei Romaniei din anul 1991 si a celei revizuite in anul 2003 268
Sectiunea 1. Consideratii generale privind regimul juridic actual al circulatiei
terenurilor proprietate privata. Reguli instituite in materia vanzarii prin dispozitiile
noului Cod civil 268
Sectiunea a 2-a. Trasaturi cu caracter general aplicabile regimului juridic al circulatiei
terenurilor 272
2.1. Terenurile proprietate privata, indiferent de destinatie si titular, sunt in circuitul
civil. Analiza evolutiei in timp a regimului juridic al circulatiei terenurilor 272
2.2. Actele juridice intre vii incheiate pentru instrainare a terenurilor, precum si
vanzarea unei mosteniri, pentru a putea fi inscrise in cartea funciara trebuie
incheiate in forma autentica 277
2.3. Obligativitatea inscrierii drepturilor reale asupra terenurilor in cartea funciara-
conditie pentru dobandire a dreptului de proprietate asupra acestora 281
Sectiunea a 3-a. Promisiunea de vanzare si de cumparare (antecontractul privitor la
instrainare a unui teren) 287
Sectiunea a 4-a. Dreptul de preemptiune 297
4.1. Notiune. Reglementare 297
4.2. Reglementari cu caracter general ale dreptului de preemptiune instituite prin noul Cod civil, noul Cod de procedura civila si prin unele acte normative speciale in
materia vanzari de imobile 298
4.3. Dreptul de preemptiune la cumpararea terenurilor din fondul forestier 301
4.3.1. Dreptul de preemptiune la cumpararea terenurilor din fondul forestier
aflate in proprietate privata 3 O 1
4.3.2. Dreptul de preemptiune la cumpararea de catre stat a terenurilor care
urmeaza sa devina terenuri cu destinatie forestiera in proprietatea publica a statului 304
4.3.3. Dreptul de preemptiune la cumpararea terenurilor arendate 306
4.3.4. Dreptul de preemptiune conferit societatilor/organizatiilor cooperative la cumpararea unor imobile aflate in proprietatea privata a unitatilor administrativ-
teritoriale 306
4.3.5. Dreptul prioritar la dobandire a imobilului expropriat 307
Cuprins I771
4.3.6. Inscrierea in cartea funciara a dreptului de preemptiune 307
Sectiunea a S-a. Cerinta obtinerii certificatului de urbanism 308
5.1. Reglementare. Cerintele impuse de lege pentru emiterea certificatului de
urbanism in cazul incheierii unor acte juridice care au ca obiect terenuri 308
5.2. Controverse privitoare la natura juridica a certificatului de urbanism si la
posibilitatea formularii unei actiuni directe impotriva certificatului de urbanism 312
Sectiunea a 6-a. Dobandirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor de catre
cetatenii straini si apatrizi 314
Sectiunea a 7-a. Reguli speciale aplicabile vanzarii terenurilor instituite prin
dispozitiile noului Cod civil 319
Sectiunea a 8-a. Reguli speciale in materia vanzarii silite asupra imobilelor (terenuri), instituite prin dispozitiile noului Cod de procedura civila. Aspecte privitoare la inscrierile in cartea funciara a actelor de executare silita si a dreptului de proprietate
dobandit prin vanzare silita 320
8.1. Reglementarea vanzarii silite in contextul noului Cod de procedura civila.
Imobile care pot face obiectul vanzarii silite 320
8.2. Procedura urmaririi silite a imobilelor in vederea valorificarii acestora prin
vanzare silita 321
8.3. Notarea in cartea funciara a urmaririi imobilului 322
8.4. Procesul-verbal de situatie 322
8.5. Deschiderea cartii funciare in ipoteza in care imobilul urmarit nu este inscris in
cartea funciara 323
8.6. Declansarea procedurii de vanzare a imobilului urmarit silit 323
8.7. Desemnarea adjudecatarului si intocmirea actului de adjudecare 325
8.8. Intabularea dreptului de proprietate si punerea in posesie a adjudecatarului 325
8.9. Efectele adjudecarii 327
8.10. Viciile ascunse si leziune a in cazul vanzarii silite la licitatie a imobilului urmarit 329
Sectiunea a 9-a Schimbul de terenuri agricole si silvice 331
9.1. Schimbul de terenuri agricole 331
9.2. Schimbul de terenuri forestiere 335
Sectiunea a 10-a. Achizitionarea de catre stat prin donatie de terenuri care vor fi
incluse in categoria de terenuri forestiere in proprietatea publica a statului 336
Sectiunea a Il-a. Regimul juridic al instrainarii terenurilor apartinand comunitatii
legale de bunuri, in acceptiunea noului Cod civil... 337
Sectiunea a 12-a. Regimul juridic al circulatiei terenurilor proprietate privata
apartinand statului sau unitatilor administrativ-teritoriale 342
12.1. Reglementarea, de lege lata, a regimului juridic al terenurilor apartinand
statului sau unitatilor administrativ-teritoriale 342
12.2. Controverse cu privire la natura juridica a actelor administrative adoptate de
catre autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale prin care sunt
puse in valoare bunuri imobile (terenuri) apartinand domeniului privat al unitatilor administrativ-teritoriale si la instanta competenta sa solutioneze litigiile derivate din
aceste acte administrative 343
12.3. Aspecte privitoare la regimul juridic al circulatiei unor terenuri proprietate privata care fac parte din domeniul public al statului sau al unitatilor administrative-
teritoriale 349
772 I Regimul juridic al terenurilor. Cadastrul si publicitatea imobiliara asupra terenurilor
Sectiunea a l3-a. Inchirierea terenurilor proprietate privata 350
13.1. Reglementarea dreptului de inchiriere a terenurilor proprietate privata apartinand persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat si persoanelor juridice de drept
public (statul sau unitatile administrativ-teritoriale) 350
13.2. Inscrierea in cartea funciara a dreptului la inchiriere 351
Sectiunea a 14-a Arendarea terenurilor agricole - modalitate de exercitare a dreptului
de folosinta si de administrare a terenurilor agricole 353
14.1. Reglementare. Definitie 353
14.2. Caracterele juridice ale contractului de arendare 354
14.3. Forma contractului de arendare 354
14.4. Conditiile de validitate a contractului de arendare 357
14.4.1. Capacitatea de a contracta 357
14.4.1. a. Arendatorul 357
14.4.1.b. Arendasul 358
14.4.2. Obiectul contractului de arendare 359
14.4.2.a. Bunul arendat 359
14.4.2.b. Arenda 359
14.5. Termenul arendarii 360
14.6. Reinnoirea arendarii 361
14.7. Dreptul de preemptiune al arendasului 361
14.8. Riscul in contractul de arendare 361
14.9. Obligatiile partilor 364
14.9.1. Obligatiile arendatorului 364
14.9.2. Obligatiile arendasului 364
14.10. Sanctiunea neexecutarii obligatiilor din contractul de arendare 365
14.11. Incetarea contractului de arendare 365
14.12. Efectele instrainarii bunurilor arendate intre vii 365
14.13. Renta viagera agricola in cazul arendarii terenurilor agricole din extravilanul
localitatilor 365
Sectiunea a 15-a. Contractul de concesiune si contractul de arendare a terenurilor cu destinatie agricola apartinand domeniului privat al statului incheiate, de catre Agentia Domeniilor Statului. Controverse jurisprudentiale cu privire la calificarea naturii
juridice a acestor contracte 366
Capitolul XI
Dezmembramintele dreptului de proprietate privata asupra terenurilor. 370
Sectiunea 1. Reglementare 370
Sectiunea a 2-a. Dreptul de superficie 371
2.1. Reglementarea dreptului de superficie anterior intrarii in vigoare a noului Cod
civil 371
2.2. Reglementarea dreptului de superficie dupa intrarea in vigoare a noului Cod
civil 372
2.3. Dobandirea dreptului de superficie in acceptiunea noului Cod civil.. 374
2.4. Inscrierea dreptului de superficie in cartea funciara - conditie pentru
dobandire a dreptului de superficie 376
Cuprins I773
2.5. Exercitarea dreptului de superficie 378
2.6. Actiunea confesorie de superficie 380
2.7. Sanctiuni si cazuri de incetare a dreptului de superficie 381
Sectiunea a 3-a. Dreptul de uzufruct. 383
3.1. Reglementare. Modalitati de constituire 383
3.2. Reglementari speciale instituite prin dispozitiile noului Cod civil in materia
dreptului de uzufruct, cu incidenta in materia terenurilor 384
3.3. Inscrierea dreptului de uzufruct in cartea funciara 385
3.4. Apararea dreptului de uzufruct 386
Sectiunea a 4-a. Dreptul de uz si abitatia 387
Sectiunea a S-a. Dreptul de servitute 388
5.1. Reglementare 388
5.2. Caracterele juridice ale dreptului de servitute 389
5.3. Clasificarea servitutilor 390
5.4. Modalitati de constituire a servitutilor. Practica judiciara in materia constituirii
servitutilor 391
5.5. Exercitarea servitutilor. Practica judiciara in materia exercitarii dreptului de
servitute 395
5.6. Drepturile si obligatiile proprietarilor 396
5.7. Stingerea servitutilor 397
5.8. Inscriere in cartea funciara a dreptului de servitute 399
Capitolul XII
Regimul utilizarii terenurilor si a modului de administrare a acestora 401
Sectiunea 1. Preliminarii 401
Sectiunea a 2-a. Reguli privitoare la folosinta terenurilor pentru productia agricola si silvica. Sanctiunile aplicabile in cazul nerespectarii dispozitiilor legale privitoare la
folosinta terenurilor agricole si silvice 401
2.1. Reguli privitoare la folosinta terenurilor pentru productia agricola. Sanctiunile
penale aplicabile in cazul nerespectarii dispozitiilor legale privitoare la folosinta
terenurilor agricole 401
2.2. Reguli privitoare la folosinta terenurilor pentru productia silvica. Sanctiunile penale aplicabile in cazul nerespectarii dispozitiilor legale privitoare la folosinta
terenurilor silvice 406
2.3. Reglementari privitoare la gestionarea durabila a fondului forestier proprietate privata si modalitati de sprijin pentru dezvoltarea durabila a padurilor, proprietate
privata 411
2.4. Sanctiunile contraventionale aplicabile in cazul incalcarii dispozitiilor legale
privitoare modul de folosire a terenurilor agricole si a terenurilor forestiere .412
Sectiunea a 3-a. Reguli privitoare la schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor
agricole si silvice. Sanctiuni aplicabile in cazul nerespectarii dispozitiilor legale
privitoare la schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor agricole si silvice .414
Sectiunea a 4-a. Reguli de ocupare a terenurilor din intravilanullocalitatilor pentru
autorizarea executarii constructiilor. Restrictii si protectii de urbanism privitoare la
ocuparea unor terenuri 419
774 I Regimul juridic al terenurilor. Cadastrul si publicitatea imobiliara asupra terenurilor
4.1. Consideratii generale 419
4.2. Procedura de autorizare a constructiilor pe terenuri situate in intravilanul
localitatilor 420
Sectiunea a 5-a. Reguli de ocupare a terenurilor situate in extravilanullocalitatilor. Restrictii de urbanism impuse de lege pentru ocuparea unor terenuri din extravilanul
localitatilor 422
Sectiunea a 6-a. Scoaterea definitiva sau temporara a terenurilor din circuitul agricol
sau silvic 438
6.1. Reglementari, modalitati si autoritati competente pentru aprobarea scoaterii
definitive sau temporare a terenurilor din circuitul agricol sau silvic 438
6.2. Documentatia care trebuie intocmita pentru aprobarea scoaterii din circuitul
agricol a terenurilor situate in extravilanullocalitatilor 442
6.3. Documentatia care trebuie intocmita pentru aprobarea scoaterii din circuitul
agricol a terenurilor situate in intravilanullocalitatilor 444
Sectiunea a 7 -a. Organizarea si amenajarea teritoriului agricol.. 445
Sectiunea a 8-a. Constituirea societatilor agricole - modalitate eficienta de folosire a
terenurilor agricole 446
Sectiunea a 9-a. Constituirea de exploatatii agricole 448
9.1. Reglementare. Consideratii generale 448
9.2. Dimensionarea exploatatiilor agricole 449
9.3. Formele de constituire a exploatatiilor agricole si modalitatile de diferentiere a
acestora 450
9.4. Protejarea exploatatiilor agricole 452
9.5. Sprijinul acordat de stat exploatatiilor agricole prin posibilitatea acordarii
ajutorului de stat 452
9.6. Masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea
accesului la finantare al fermierilor 457
Sectiunea a 10-a. Constituirea cooperativelor agricole avand ca obiect exploatarea si
gestionarea terenurilor agricole, silvice, piscicole si a efectivelor de animale 458
Sectiunea a Il-a. Constituirea societatilor cooperative agricole si forestiere in scopul
exploatarii in comun a suprafetelor agricole si suprafetele de teren cu destinatie
forestiera 461
Sectiunea a 12-a. Administrarea, de lege lata, a fondului forestier proprietate privata
prin ocoale silvice private 463
Sectiunea a 13 -a. Camerele pentru agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala 465
Capitolul XIII
Apararea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor 467
Sectiunea 1. Actiunea in revendicare a terenurilor 467
1.1 Reglementare 467
1.2. Instanta competenta cu solutionarea actiunii in revendicare imobiliara 468
1.3. Jurisprudenta instantelor judecatoresti in materia solutionarii actiunilor in
revendicare a terenurilor si doctrina referitoare la actiunea in revendicare .4 72
1.4. Efectele actiunii in revendicare imobiliara asupra unui teren 480
Sectiunea a 2-a. Actiunea negatorie 482
Sectiunea a 3-a. Actiunea in constatarea nulitatii absolute a actelor emise cu incalcarea
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 1/2000 482
Sectiunea a 4-a. Actiunea in granituire 485
4.1. Reglementare 485
4.2. Instanta competenta cu solutionarea actiunii in granituire 485
Cuprins I775
4.3. Practica instantelor judecatoresti in materia solutionarii actiunilor in granituire .486
4.4. Efectele actiunii in granituire 489
Sectiunea a 5-a. Solutionarea prin mediere a litigiilor derivate din actiunile posesorii,
actiunile in granituire, precum si a oricaror litigii derivate din raporturile de vecinatate 489
Capitolul XIV
Aspecte privitoare la hotararile judecatoresti pronuntate in litigiile din materia fondului
funciar si la procedura de executare a acestor hotarari in contextul legislativ actual., 494
Sectiunea 1. Hotararile judecatoresti care vizeaza obligatia autoritatilor cu atributii in
materia fondului funciar sa emita titlul de proprietate sau, dupa caz, ordinul
prefectului, precum si punerea in posesie a persoanelor carora li s-a recunoscut dreptul
de proprietate asupra terenurilor prin hotarari judecatoresti definitive 494
Sectiunea a 2-a. Autoritatile investite cu punerea in executare a hotararilor definitive
pronuntate de catre instantele judecatoresti in litigiile din materia fondului funciar 498
Sectiunea a 3 -a. Reglementari privitoare la accelerarea judecatilor in materia restituirii
proprietatilor funciare 505
Sectiunea a 4-a. Jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului in materia litigiilor de fond funciar si a executarii hotararilor definitive prin care au fost
solutionate litigii din materia fondului funciar 507
Capitolul XV
Dreptul de proprietate asupra terenurilor aferente locuintelor dobandite in conditiile in conditiile Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu
destinatia de locuinta trecute in proprietatea statului 512
Capitolul XVI
Dreptul de proprietate asupra terenurilor aferente locuintelor, spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta, dobandite in conditiile Decretului-lege nr. 61/1990, a Legii nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat,
republicata, si a altor acte normative speciale 516
Capitolul XVII
Regimul juridic al unor bunuri preluate abuziv de stat in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 potrivit Constitutiei Romaniei din 1991 si a celei revizuite prin Legea nr, 429/2003, a Conventiei europene a drepturilor omului si a actelor normative cu caracter reparatoriu adoptate in aplicarea dispozitiilor constitutionale, cu incidenta in
materia amenajarii teritoriului si a urbanismului 518
Sectiunea 1. Consideratii preliminare privind notiunea de patrimoniu 518
Sectiunea a 2-a. Acte normative si categorii de bunuri care au facut obiectul
constituirii patrimoniului Statului anterior intrarii in vigoare a Constitutiei Romaniei
din anul 1991. Aspecte de drept substantial si procedural privind regimul juridic al
acestor bunuri dupa intrarea in vigoare a Constitutiei Romaniei din 1991, a celei
revizuite in anul 2003 si a actelor normative speciale cu caracter reparator adoptate in
aplicarea prevederilor constitutionale 519
Sectiunea a 3-a. Regimul juridic al imobilelor nationalizate(terenuri si constructii) prin
acte normative emise in perioada 1945-1989 dupa intrarea in vigoare a Constitutiei
Romaniei din 1991, a celei revizuite prin Legea nr. 429/2003, si a actelor normative
776 I Regimul juridic al terenurilor. Cadastrul si publicitatea imobiliara asupra terenurilor
speciale cu caracter reparatoriu adoptate in aplicarea prevederilor constitutionale, cu
incidenta in materia amenajarii teritoriului si a urbanismului 535
Capitolul XVIII
Regimul juridic al terenurilor expropriate in contextul dispozitiilor constitutionale, ale Conventiei europene a drepturilor omului si ale actelor normative cu caracter reparatoriu
adoptate in aplicarea prevederilor constitutionale 544
Sectiunea 1. Consideratii preliminare. Reglementarea actuala a exproprierii 544
Sectiunea a 2-a. Regimul juridic al exproprierii potrivit actelor normative adoptate
anterior intrarii in vigoare a Constitutiei din anul 1991 si incidenta acestor acte
normative asupra exproprierilor reglementate prin acte normative adoptate dupa
intrarea in vigoare a Constitutiei din anul 1991 in aplicarea dispozitiilor constitutionale 546
Sectiunea a 3-a. Declararea utilitatii publice. Caile legale de atac impotriva actului de
declarare a utilitatii publice 550
Sectiunea a 4-a. Masuri premergatoare exproprierii 552
4.1. Masuri premergatoare exproprierii reglementate prin Legea nr. 33/1994 privind
expropriere a pentru cauza de utilitate publica 552
4.2. Masuri premergatoare exproprierii stabilite prin acte normative speciale 554
Sectiunea a 5-a. Exproprierea si stabilirea despagubirilor in contextul Legii ill. 33/1994
privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica 556
Sectiunea a 6-a. Exproprierea si stabilirea despagubirilor in contextul unor acte
normative speciale 559
Sectiunea a 7 -a Imobile care fac obiectul exproprierii. Delimitarea terenurilor care fac obiect de reglementare al Legii nr. 18/1991 de terenurile care fac obiect de
reglementare al Legii nr. 10/2001 564
Sectiunea a 8-a Stabilirea valorii masurilor reparatorii in privinta imobilelor
expropriate dupa intrarea in vigoare a Legii nr, 165/20 13 569
Sectiunea a 9-a. Regimul juridic al exproprierii in contextul Conventiei europene a
drepturilor omului. Jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului in materia
exproprierii imobilelor 572
Capitolul XIX
Solutionarea litigiilor derivate din aplicarea Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si din alte
acte normative speciale cu caracter reparatoriu 579
TITLUL III. REGIMUL JURIDIC AL TERENURILOR PROPRIETATE PUBLICA APARTINAND STATULUI SAU UNITATILOR ADMINISTRATIV-
TERITORIALE 591
Capitolul I
Proprietatea publica asupra terenurilor in contextul legislativ actual 591
Sectiunea 1. Reglementare 591
Sectiunea a 2-a. Domeniul public 592
2.1. Notiune. Sfera bunurilor care fac parte din domeniul public 592
2.2. Trasaturi specifice ale bunurilor din domeniul public 597
Cuprins I777
Sectiunea a 3-a. Titularii dreptului de proprietate publica 598
Sectiunea a 4-a. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate publica asupra
terenurilor 599
4.1. Reglementare 599
4.2. Caracterul inalienabil al bunurilor proprietate publica 599
4.3. Caracterul imprescriptibil al bunurilor proprietate publica 601
4.4. Caracterul insesizabil al dreptului de proprietate publica 603
4.4.1. Consideratii preliminare. Reglementare 603
4.4.2. Executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri
executorii, potrivit O.G. nr. 22/2002 607
4.4.3. Procedura de executarea a obligatiilor de plata a unitatilor administrativ-
teritoriale, subdiviziunilor acestora si a institutiilor publice de subordonare
locala, reglementata prin O.U.G. nr, 46/20 13 610
Capitolul II
Dobandirea dreptului de proprietate publica asupra terenurilor. 615
Sectiunea 1. Modalitati si acte juridice care constituie temei pentru dobandire a
dreptului de proprietate publica asupra terenurilor 615
Sectiunea a 2-a. Inventarierea bunurilor proprietate publica - conditie prealabila
pentru atestarea dreptului de proprietate publica prin hotarare a Guvernului Romaniei
si pentru dobandire a dreptului de proprietate publica prin inscrierea in cartea funciara 621
Sectiunea a 3 -a. Problema naturii juridice a hotararilor adoptate de catre autoritatile
deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale privitoare la insusirea inventarului
bunurilor apartinand domeniului public si a hotararilor adoptate de Guvern privitoare
la atestarea bunurilor la domeniul public. Jurisprudenta Inaltei Curti de Casatie si
Justitie in materia solutionarii actiunilor in contencios administrativ formulate
impotriva hotararilor autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale si
a hotararilor adoptate de Guvern 622
Capitolul III
Moduri de incetare a dreptului de proprietate publica asupra terenurilor 630
Capitolul IV
Limitari ale exercitarii dreptului de proprietate publica asupra terenurilor. 631
Capitolul V
Exercitarea dreptului de proprietate publica asupra terenurilor 633
Sectiunea 1. Modalitati de exercitare a dreptului de proprietate publica asupra
terenurilor 633
Capitolul VI
Drepturile reale corespunzatoare dreptului de proprietate publica asupra terenurilor. 634
Sectiunea 1. Consideratii preliminare 634
Sectiunea a 2-a Dreptul de administrare 635
Sectiunea a 3-a Dreptul de concesiune asupra terenurilor in contextul legislativ actual 641
3 .1. Reglementare 641
3.2. Contractul de concesiune de bunuri proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ teritoriale, reglementat prin O.U.G. nr. 54/2006 privind
778 I Regimul juridic al terenurilor. Cadastrul si publicitatea imobiliara asupra terenurilor
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica si alte acte
normative speciale 642
3.2.1. Contractul de concesiune de bunuri proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ teritoriale, reglementat prin O.U.G. nr. 54/2006 privind
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica 642
3.2.2. Varietati ale contractului de concesiune de bunuri proprietate publica
(terenuri) reglementate prin acte normative speciale 648
3.2.2.1. Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de utilitati
publice, reglementat prin Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de
utilitati publice 648
3.2.2.2. Contractul de concesiune a terenurilor proprietate publica a statului sau unitatilor administrativ teritoriale in vederea realizarii de constructii sau
de obiective de uz si/sau de interes public 649
3.3. Contractul de concesiune a suprafetelor cu destinatie de pajisti 657
3.4. Contractul de concesiune miniera asupra terenurilor destinate activitatilor
miniere 658
3.5. Contractul de concesiune petroliera 661
3.6. Solutionarea litigiilor derivate din contractul de concesiune pe calea arbitraj ului
institutionalizat 667
Sectiunea a 4-a. Dreptul de folosinta cu titlu gratuit a terenurilor in contextul
legislativ actual 671
4.1. Reglementare 671
4.2. Contractele de atribuire in folosinta gratuita a terenurilor proprietate publica
sau privata a statului sau a unitatilor administrativ teritoriale 671
Sectiunea a 5-a. Contractul de inchiriere a bunurilor imobile (terenuri) proprietate
publica a statului sau a unitatilor administrative-teritoriale 675
Sectiunea a 6-a. Inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate publica si a
drepturilor reale corespunzatoare proprietatii publice - conditie a dobandirii dreptului
de proprietate publica si a drepturilor reale corespunzatoare proprietatii publice a
statului si a unitatilor administrativ-teritoriale 676
Capitolul VII
Apararea in justitie a dreptului de proprietate publica si a drepturilor reale
corespunzatoare proprietatii publice 681
TITLUL IV. CADASTRUL SI PUBLICITATEA IMOBILIARA ASUPRA
TERENURILOR 685
Capitolul 1
Aspecte privitoare la cadastrul funciar si publicitatea imobiliara in contextul legislativ
actual 685
Sectiunea 1. Reglementare. Etimologie. Definitie 685
Sectiunea a 2-a. Organizarea activitatii de cadastru funciar 688
Capitolul II
Cadastrul funciar 689
Cuprins I779
Sectiunea 1. Consideratii generale. Scopul si obiectivele sistemului integrat de
cadastru si carte funciara 689
Sectiunea a 2-a. Reguli privitoare la inceperea lucrarilor de inregistrare sistematica de
cadastru in vederea inscrierii in cartea funciara 690
Sectiunea a 3-a. Persoanele care pot fi autorizate pentru efectuarea lucrarilor de
cadastru funciar 693
Sectiunea a 4-a. A vizarea, verificarea si receptia lucrarilor de specialitate din
domeniul cadastrului 693
Sectiunea a S-a. Numerotarea cadastrala 695
Capitolul III
Publicitatea imobiliara in contextul Legii nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii
imobiliare si a noului Cod civil 698
Sectiunea 1. Reguli si principii generale privitoare la publicitatea drepturilor reale
imobiliare prin cartile funciare instituite prin noul Cod civil si Legea nr. 7/1996 698
Sectiunea a 2-a. Obiectul material si juridic al cartii funciare 703
Capitolul IV
Cartile funciare si inscrierile efectuate in cartile funciare 706
Capitolul V
Documentatiile cadastrale pentru inscrierea in cartea funciara 715
Capitolul VI
Evidentierea starii de coproprietate 716
Capitolul VII
Procedura de inscriere in cartea funciara si actele emise de catre autoritatile competente in aplicarea Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996. Solutionarea litigiilor derivate din actele de carte funciara emise in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996. Calitatea procesuala a Oficiului de Cadastru si Publicitate
Imobiliara in solutionarea acestor litigii 718
Sectiunea 1. Procedura de inscriere in cartea funciara. Acte administrative emise in
aplicarea Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996. Litigiile derivate din
actele emise de catre autoritatile competente in aplicarea Legii cadastrului si
publicitatii imobiliare ill. 7/1996 si instantele competente sa solutioneze aceste
litigii 718
Sectiunea a 2-a. Calitatea procesuala a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara in solutionarea de catre instantele judecatoresti a litigiilor derivate din actele administrative, emise in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare
nr. 7/1996 723
Sectiunea a 3-a. Practica instantelor judecatoresti in materia solutionarii litigiilor
derivate din incheierile de carte funciara 724
Capitolul VIII
Rectificarea inscrierilor din cartea funciara si solutionarea litigiilor privitoare la
rectificarea inscrierilor in cartea funciara 728
Sectiunea 1. Reglementare. Conditiile de exercitare a actiunilor referitoare la
rectificarea inscrierilor in cartea funciara 728
780 I Regimul juridic al terenurilor. Cadastrul si publicitatea imobiliara asupra terenurilor
Sectiunea a 2-a. Modalitati de exercitare a actiunii in rectificarea inscrierilor de carte
funciara 731
Sectiunea a 3 -a. Natura juridica a actiunii in rectificare de carte funciara 732
Sectiunea a 4-a. Instanta competenta cu solutionarea actiunii in rectificare de carte
funciara, in cazul in care rectificarea inscrierii in cartea funciara nu se face pe cale
amiabila 733
Sectiunea a 5-a. Termenul de exercitare a actiunii in rectificare de carte funciara 735
Sectiunea a 6-a. Practica judiciara in materia actiunilor de rectificare a inscrierilor in
cartea funciara 736
Sectiunea a 7 -a. Efectele admiterii actiunii in rectificare imobiliara 741
Capitolul IX
Actiunea in prestatie tabulara 742
Sectiunea 1. Reglementare 742
Sectiunea a 2-a. Notarea in cartea funciara a actiunii in prestatie tabulara 743
Sectiunea a 3-a. Actiunea in prestatie tabulara impotriva tertului dobanditor de rea-
credinta 744
Sectiunea a 4-a. Termenul de prescriptie a dreptului la actiune in prestatie tabulara 744
Sectiunea a 5-a. Instanta competenta cu solutionarea actiunii in prestatie tabulara 746
Sectiunea a 6-a. Natura juridica a actiunii in prestatie tabulara 746
Sectiunea a 7 -a. Practica instantelor judecatoresti in materia actiunilor in prestatie
tabulara 747
Capitolul X
Publicitatea imobiliara realizata prin registrul agricol 751
BIBLIOGRAFIE 753

CUVANT INAINTE


"Educatia este singurul lucru care nu iti poate fi luat. Poti pierde diplomele, dar nu poti pierde cunoasterea. Te poti debarasa de cunostinte, dar nu de ceea ce ai devenit datorita lor", sublinia cu eleganta Domnul Profesor Dan Claudiu Danisor.
Tinerii juristi care se dedica cercetarii dreptului sunt din ce in ce mai rari. Doctrina juridica nu mai asigura, nici pe departe, statutul social sau veniturile din trecut. Cu toate acestea, in pofida mediului ostil, peisajul juridic romanesc releva inca oameni dedicati stiintei Dreptului. Monografia pe care o recomandam astazi cu caldura, concerteaza experienta si munca de cercetare, neobosita, a unui asemenea om: dr. Oliviu Puie.
Opera profesorului Oliviu Puie dezvaluie, in toata dimensiunea sa, o veritabila abordare complexa a unor domenii mai putin cercetate ale Dreptului, context in care, in anul 2009, i-a fost decernat premiul"Savelly Zilberstein" pentru cel mai bun articol publicat in Revista Romana de Executare Silita. De altfel, dupa cum insusi autorul marturiseste, toate lucrarile sale poarta amprenta perioadei in care s-a format ca cercetator sub indrumarea unui simbol al doctrinei romanesti, profesorul Ion Deleanu.
Aici trebuie mentionat ca autorul, cadru didactic universitar, este consacrat in mediul academic romanesc cu un aport prodigios adus in doctrina juridica, prin numarul impresionant de articole si carti publicate. Amintim, in acest sens, teza de doctorat a autorului intitulata"Contenciosul administrativ", realizata sub directia stiintifica a eminentului profesor Ion Deleanu, publicata sub egida"Universul Juridic" sau alte monografii, precum: Executarea hotarari/ar judecatoresti In contenciosul administrativ; Recursul administrativ si jurisdictional; Servicii/e de utilitate publica; Reglementari juridice In materia urbanismului. Dreptul de proprietate si contenciosul administrativ In materie; Reglementari juridice In materia amenajarii teritoriului si a urbanismului - legislatie. doctrina. jurisprudenta; Parteneriatul public privat.
Ultima sa lucrare, aparuta sub imperiul noilor modificari legislative in dreptul civil, intitulata Regimul juridic al terenurilor. Cadastrul si publicitatea imobiliara asupra terenurilor, se remarca atat prin modul accesibil si sistematic de prezentare, cat si prin abordarea interdisciplinara a tematicii analizate; atat din perspectiva dreptului civil, cat si a dreptului administrativ. Analiza teoretica a informatiilor este facilitata prin prezentarea pe larg a jurisprudentei relevante in materie, precum si a opiniilor exprimate in doctrina de specialitate. Stradania autorului acopera intreg cadrul normativ in materie respectiv: legile, hotararile de Guvern, dar si ordinele emise de administratia centrala de specialitate. Nu in ultimul rand, fundamentarea argumentarii are la baza jurisprudenta nationala sau a Curtii Europene a Drepturilor Omului.
Nu dorim insa sa facem o analiza complexa sau o recenzie a volumului, ceea ce evident excede unui"cuvant inainte", ci doar sa punem in evidenta o serie de argumente care sustin faptul ca lucrarea colegului nostru Oliviu Puie reprezinta o abordare temeinica a unei institutii inca insuficient cercetata in literatura de specialitate.
8 I Regimul juridic al terenurilor. Cadastrul si publicitatea imobiliara asupra terenurilor
Publicat la editura"Universul Juridic", volumul analizeaza problematica regimului juridic al tuturor categoriilor de terenuri, respectiv al terenurilor proprietate privata, cat si al terenurilor proprietate publica. Maniera sistematica de abordare cuprinde toate etapele care conduc la reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privata, cat si referitor la modalitatile de dobandire si punere in valoare a dreptului de proprietate publica, umpland astfel un gol pe care pana acum restul doctrinei nu a reusit sa-I acopere.
Ab initia, impartasim argumentele autorului din prima parte a lucrarii privind necesitatea consacrarii dreptului funciar ca ramura autonoma de drept, avand ca obiect reglementarea regimului juridic al terenurilor; sens in care arata ca:"pe langa normele juridice care reglementeaza dreptul de proprietate privata asupra terenurilor, mai putem vorbi despre un drept funciar special, care reglementeaza prin acte normative speciale regimul juridic al dreptului de proprietate asupra terenurilor apartinand proprietatii publice a statului sau a unitatilor administrativ- teritoriale".
A doua parte si cea mai ampla a lucrarii este dedicata regimului juridic aplicabil terenurilor proprietate privata, context in care autorul identifica atat cadrul normativ si institutional, cat si etapele care trebuie parcurse in vederea reconstituirii respectiv constituirii dreptului de proprietate privata. Aici remarcam o serie de aprecieri critice concretizata prin interesante propuneri de lege [erenda cum ar fi modificarea art. 52 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, in acord cu dispozitiile constitutionale si cele ale Legii contenciosului administrativ in sensul calificarii comisiilor judetene de aplicare a Legii fondului funciar, drept autoritati administrative cu autoritate administrativ-jurisdictionaIa.
Regimul juridic al terenurilor proprietate publica apartinand statului sau unitatilor administrativ - teritoriale face obiectul celei de-a treia parti a lucrarii, unde impartasim o opinie"cu incidenta" in studiul autorului potrivit careia comunele, orasele, municipiile si judetele, ca unitati administrativ-teritoriale, nu pot fi incluse chiar generic, in sfera institutiilor publice locale, intrucat, pe de o parte, potrivit art. 3 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 republicata, comunele, orasele, municipiile si judetele, reprezinta colectivitatile locale avand in componenta lor totalitatea locuitorilor din unitatea administrativ-teritoriala, iar, pe de alta parte, in acceptiunea art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 554/2004, o institutie publica locala poate fi doar un organ al unitatii administrativ-teritoriale, si nu unitate administrativ-teritoriala.
Ultima parte a lucrarii face obiectul unui studiu amplu asupra cadastrului si publicitatii imobiliare, institutii care, dupa cum autorul arata, prin cartea funciara, constituie un sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica, de importanta nationala a tuturor imobilelor de pe intreg teritoriul tarii, inclusiv a actelor si faptelor juridice legate de acestea.
In final ne permitem sa sustinem ca volumul constituie un ghid comprehensiv a problematicii analizata, oferind informatii complete, utile atat pentru studentii, masteranzii sau doctoranzii care studiaza materii legate de problematica analizata, cat si pentru cadrele universitare sau practicienii dreptului care doresc sa-si dezvolte cunostintele in desfasurarea activitatii lor profesionale.
Modul de abordare al lucrarii ne indreptateste sa afirmam in continuare ca lucrarea elaborata de catre unul dintre cei mai prolifici autori ai doctrinei contemporane ofera o
Cuvant Inainte I9
interpretare cu valoare autentica a materiei pe care o abordeaza, justificandu-i astfel pe deplin prezenta in biblioteca personala a tuturor persoanelor care au nevoie de informatii legate de acest domeniu.
Dr. Ioan LAZAR Cercetator asociat - Institutul de Cercetari Juridice"Acad. Andrei Radulescu", Academia Romana Avocat; Baroul Alba
TITLUL I Fondul funciar
CAPITOLUL I
Dreptul funciar. Necesitatea consacrarii dreptului funciar ca ramura autonoma de drept avand ca obiect reglementarea regimului juridic al terenurilor. Notiune. Raporturi juridice
Sectiunea 1
Definitia si unicitatea dreptului funciar. Scurt istoric al proprietatii funciare
Dreptul funciar este ansamblul relatiilor sociale funciare reglementate prin norme juridice. Norma juridica privind dreptul funciar actioneaza in interdependenta cu norme juridice din alte ramuri de drept, ceea ce caracterizeaza intregul nostru sistem de drept, reglementandu-se, astfel conduita subiectelor de drept atat in raporturile de drept funciar pe care le stabilesc intre ele, cat si in raporturile subiectelor de drept funciar cu autoritatile publice investite cu atributii in aplicarea legilor funciare.
Raporturile juridice specifice, reglementate de normele juridice in materia dreptului funciar se constituie in institutia juridica a dreptului de proprietate. Institutia juridica a dreptului de proprietate asupra terenurilor sau, mai simplu spus, regimul juridic al terenurilor, cuprinde totalitatea prevederilor legale prin care se definesc drepturile si obligatiile legate de detinerea si exploatarea terenurilor.
Importanta pamantului, in expresia sa curenta de suprafata de teren, s-a dovedit a fi capitala, sursa de materii prime si locatie pentru desfasurarea tuturor activitatilor. Pamantul este in prezent bunul economic de baza, indispensabil tuturor activitatilor, principalul mijloc de productie in agricultura diferit de alte mijloace de productie, deoarece este de neinlocuit, limitat ca intindere, stabil si indestructibil'. Ca obiect al dreptului de proprietate privata, pamantul a devenit o posibilitate de acumulare de capital, sursa sigura de investitie si garant al creditului, intrucat conform unei expresii populare"pamantul nu il arde focul, nu il duce apa si nu cere de mancare'".
Din punct de vedere al evolutiei istorice a proprietatii private", primele lucruri care au intrat in proprietatea privata a familiei au fost probabil slavii, proprietatea asupra slavilor precedand proprietatea asupra pamantului, heredium, care era pamantul din cetate. Ager sau ager publicus romani era pamantul cetatii situat in afara zidurilor (extra muros), adica pamantul statului roman care provine din cuceriri. O parte din pamanturile cucerite erau atribuite in proprietate, in loturi mici cetatenilor; aceste pamanturi se numeau agri limitari, deoarece fixarea hotarelor noilor proprietati se facea de agrimensores, printr-o ceremonie, limitatio, care conferea hotarelor un caracter religios. Pietrele de hotar se numeau res sanctae.
1 G. Olaru, V. Mandicescu, Cadastru funciar, Ed. Ceres, Bucuresti, 1978, p. 5.
2 N. Bos, O. Iacobescu, Cadastru si cartea funciara, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2009, p. 6. 3 A se vedea M. Vasile [akota, Dreptul roman Il, Ed. Chemarea, Iasi, 1993, pp. 304-309.
12 I Regimul juridic al terenurilor. Cadastrul si publicitatea imobiliara asupra terenurilor
O alta parte a pamanturilor cucerite se atribuia in proprietate celor care participau la fundarea unei colonii latine ori romane. Partea din ager publicus, mai putin roditoare, era lasata in virtutea unei concesiuni stravechi si generale la dispozitia cetatenilor, care puteau sa ocupe din el cat puteau sa cultive cu mijloacele de care dispuneau. Acest pamant se numea ager occupatorius, iar dreptul de proprietate al statului asupra acestui pamant se manifesta atat prin perceperea unei dari, cat si prin posibilitatea de a revoca concesia. Acest pamant se mai numea si agri arcifznales, pentru ca spre deosebire de agri limitati, pamanturile delimitate, hotarele lor nu erau determinate prin limitatio, ci se puteau extinde in raport cu posibilitatile de care dispuneau familiile respective.
In ceea ce priveste notiunea romana de proprietate in epoca clasica, romanii confundau dreptul de proprietate cu obiectul dreptului, motiv pentru care pro

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review
Created in 7.8174 sec