Somatia de plata si ordonanta de plata (Practica judiciara si reglementarea din noul Cod de procedura civila)

Somatia de plata si ordonanta de plata (Practica judiciara si reglementarea din noul Cod de procedura civila)
-20%
Editura:
Anul publicării: 2012
Categoria: Procedura
Preț: 22,40 lei
28,00 lei (-20%)
Disponibilitate: stoc indisponibil

DESCRIERE

Lucrarea de fata cuprinde o analiza actuala a practicii instantelor nationale in solutionarea cererilor de„ordonanta de plata” si, in paralel, a cererilor de„somatie de plata”, precum si o prezentare a reglementarilor europene relevante (Directiva 2000/35/CE privind combaterea intarzierii efectuarii platilor in cazul tranzactiilor comerciale, aplicabila pana la 16 martie 2013, data de la care va intra in vigoare Directiva 2011/7/UE) si a interpretarilor date de Curtea de Justitie a Uniunii Europene in materie.

Hotararile judecatoresti selectate sunt sistematizate intr-o ordine logica, care sa faca previzibile pentru orice comerciant european (profesionist, in spatiul autohton) regulile de sesizare a instantei judecatoresti, procedura de solutionare a cauzei in cele doua faze– fond si cerere in anulare, ca si procedura obtinerii titlului executoriu. Date fiind importantele modificari legislative intervenite si preconizate, prin comentarii succinte si note privind legislatia aplicabila sunt evidentiate institutiile din noul Cod civil incidente in materia ordonantei si a somatiei de plata, ca si viitoarea reglementare a procedurilor simplificate– Titlul al IX-lea din Cartea a VI-a a noului Cod de procedura civila.Cuprins
Ordonanta de plata in dreptul Uniunii Europene si in
dreptul national. Analiza reglementarilor relevante din
O. U. G. nr. 119/2007 si noul Cod de procedura civila in
contextul dispozitiilor Directivei 2000/35/CE si ale
Directivei 2011/7/UE _______________________________ 1
Sectiunea 1. Ordonanta de plata ca rezultat al transpunerii in
legislatia nationala a Directivei 2000/35/CE privind
combaterea intarzierii efectuarii platilor in cazul
tranzactiilor comerciale ___________________________ 1
1. 1. Sediul materiei_________________________________ 1
1. 2. Domeniul de aplicare a procedurii ordonantei de plata __ 2
1. 3. Jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene in ce
priveste domeniul de aplicare a Directivei 2000/35/CE _____ 4
1. 4. Metodele prevazute de Directiva pentru uniformizarea
pietei interne in domeniul sau de aplicare _______________ 7
Sectiunea a 2-a. Procedura ordonantei de plata in noul
Cod de procedura civila. Fuziunea cu procedura
somatiei de plata________________________________ 19
Sectiunea a 3-a. Reformarea Directivei 2000/35/CE.
Intrarea in vigoare si dispozitiile Directivei 2011/7/UE__ 26
Capitolul I. Alegerea procedurii aplicabile ________________ 30
Sectiunea 1. Ordonanta de plata vs. somatia de plata _______ 30
1. Calificarea actiunii deduse judecatii ____________ 30
2. Abrogarea implicita a procedurii somatiei de plata
in domeniul relatiilor contractuale comerciale_____ 32
3. Coexistenta procedurilor simplificate, in lipsa
unei dispozitii exprese derogatorii ______________ 33
Sectiunea a 2-a. Domeniul ordonantei de plata ____________ 35
4. Creanta rezultata din raporturi comerciale________ 37
5. Contract de executie lucrari. Stabilirea normei
legale incidente ____________________________ 38
6. Contract incheiat intre un comerciant si un
consumator________________________________ 39
Somatia X de plata si ordonanta de plata
7. Creanta reprezentand restituirea unei prestatii
efectuate in temeiul unui contract pretins incetat___ 40
Sectiunea a 3-a. Domeniul somatiei de plata ______________ 43
8. Raport juridic necontractual___________________ 43
9. Creanta avand ca obiect despagubiri civile _______ 45
10. Notiunea de servicii, lucrari sau orice alte
prestatii. Contract de vanzare-cumparare_________ 46
11. Notiunea de servicii, lucrari sau orice alte
prestatii. Contract de inchiriere ________________ 47
12. Creanta avand ca obiect penalitati accesorii
unei obligatii de a face _______________________ 49
Capitolul al II-lea. Introducerea actiunii __________________ 52
Sectiunea 1. Instanta competenta _______________________ 52
1. 1. Competenta generala ___________________________ 55
13. Contract de vanzare-cumparare. Clauza
compromisorie _____________________________ 55
14. Neinvocarea clauzei compromisorii in fata
primei instante _____________________________ 56
15. Competenta tribunalului arbitral _______________ 57
1. 2. Competenta materiala __________________________ 59
16. Contract de achizitie publica, de concesiune
de lucrari publice sau de servicii _______________ 59
17. Contract de servicii incheiat in temeiul dispozitiilor
O. U. G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de
lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii ___________________________________ 61
18. Contract de achizitie publica. Act administrativ ___ 69
19. Contract privind achitarea tarifului de utilizare a
infrastructurii de transport rutier _______________ 71
20. Criteriul valoric. Debit principal si penalitati de
intarziere__________________________________ 73
1. 3. Competenta teritoriala __________________________ 76
21. Verificarea din oficiu a competentei teritoriale ____ 76
22. Determinarea competentei teritoriale prin
raportare la criteriile legale alternative: sediul
Cuprins XI
debitoarei, locul platii, locul nasterii obligatiei, locul
plecarii sau sosirii in contractul de transport ______ 77
23. Clauza atributiva de competenta _______________ 79
24. Dreptul reclamantei-creditoare de a alege instanta
alternativ competenta in temeiul conventiei
partilor ___________________________________ 81
25. Competenta alternativa. Locul platii. Plata intre
comercianti prin fila cec______________________ 83
Sectiunea a 2-a. Taxa de timbru si timbrul judiciar_________ 86
26. Timbru judiciar. Cerere neevaluabila in bani______ 86
Capitolul al III-lea. Judecata ___________________________ 90
Sectiunea 1. Analiza conditiilor de admisibilitate/temeinicie
a procedurilor simplificate ________________________ 90
27. Obiectul analizei instantei. Creanta certa, lichida,
exigibila __________________________________ 90
28. Imposibilitatea cercetarii in fond a raporturilor
juridice dintre partile contractante ______________ 92
29. Indeplinirea conditiilor. Creanta certa, lichida si
exigibila rezultata din contract comercial ________ 94
30. Indeplinirea conditiilor. Creanta certa, lichida si
exigibila in temeiul unui contract de vanzarecumparare.
Livrare succesiva de bunuri__________ 97
31. Indeplinirea conditiilor. Creanta certa, lichida
si exigibila in temeiul unui contract de vanzarecumparare
cu plata pretului in rate______________ 99
32. Indeplinirea conditiilor. Creanta certa si lichida in
temeiul unui contract autentic de imprumut______ 101
33. Indeplinirea conditiilor. Creanta certa si lichida in
temeiul unui contract de prestari servicii ________ 102
34. Semnificatia caracterului cert al creantei.
Exceptia neexecutarii contractului_____________ 104
35. Creanta necerta. Incertitudine in ceea ce priveste
titularul obligatiei de plata ___________________ 107
36. Creanta necerta. Raportare la principiul
relativitatii efectelor contractului______________ 109
Somatia XII de plata si ordonanta de plata
37. Creanta necerta. Antecontract de vanzare-cumparare.
Neexecutarea obligatiei de a vinde. Creanta
corelativa ________________________________ 111
38. Creanta necerta. Contract de cesiune de creanta.
Contract de finantare (imprumut)______________ 113
39. Invocarea prescriptiei dreptului material la actiune
inlatura caracterul cert al creantei _____________ 117
40. Creanta necerta. Exceptia prescriptiei dreptului
material la actiune solutionata in procedura
somatiei de plata___________________________ 118
41. Creanta nelichida. Nedeterminarea creantei prin
contract__________________________________ 122
42. Creanta nelichida. Plati efectuate de debitoare de
bunavoie si silit. Determinarea creantei restante __ 123
43. Creanta nelichida. Imposibilitatea verificarii
cuantumului creantei pretinse_________________ 125
44. Creanta nelichida. Lipsa unor explicatii
rezonabile din partea creditoarei ______________ 126
45. Creanta neexigibila. Dovedirea scadentei _______ 130
Sectiunea a 2-a. Contestarea creantei___________________ 130
46. Contestarea formala a creantei ________________ 131
47. Verificarea apararilor invocate de debitor prin
intampinare. Sarcina probei __________________ 133
48. Stingerea creantei prin compensare legala _______ 136
49. Invocarea clauzei de forta majora cu nerespectarea
conditiilor contractuale. Absenta consecintelor
in ce priveste caracterul cert al creantei _________ 138
50. Factura semnata de primire, fara a fi insusita la
plata. Aparare lipsita de sustinere juridica si
faptica___________________________________ 140
51. Facturi platite. Facturi neprimite. Aparari
nedovedite _______________________________ 142
52. Facturi contestate ca false ___________________ 144
53. Creanta contestata cu ocazia parcurgerii
procedurii concilierii directe _________________ 146
54. Aparari de fond intemeiate___________________ 150
55. Contestarea reciproca a indeplinirii obligatiilor
contractuale ______________________________ 152
Cuprins XIII
56. Contestarea cuantumului creantei _____________ 154
57. Particularitatile contractului sinalagmatic.
Exceptia neexecutarii contractului_____________ 156
58. Exceptia de neexecutare a contractului invocata
pentru prima data in procedura somatiei de plata _ 159
Sectiunea a 3-a. Dovada creantei ______________________ 161
59. Regimul probatoriu specific caracterului
necontencios al procedurii somatiei de plata _____ 162
60. Caracterul necontencios al procedurii somatiei
de plata se opune administrarii altor probe in
afara inscrisurilor si explicatiilor partilor________ 164
61. Inscris doveditor insusit de debitoare___________ 168
62. Creanta rezultata din acte unilaterale intocmite
de creditoare______________________________ 169
63. Inscris sub semnatura privata continand o obligatie
unilaterala de a da. Lipsa aratarii sumei in litere __ 170
64. Contract de imprumut. Lipsa aratarii in litere
a sumei imprumutate _______________________ 173
65. Contract nesemnat de debitor_________________ 174
66. Contract-cadru ____________________________ 176
67. Facturi semnate de o persoana careia i se contesta
calitatea de reprezentant legal al societatii
debitoare ________________________________ 179
68. Factura semnata de debitoare, fara aplicarea
stampilei_________________________________ 181
69. Factura purtand stampila societatii debitoare_____ 182
70. Contract simplificat. Recunoasterea datoriei in
procedura concilierii directe _________________ 184
71. Contract simplificat. Tacerea debitoarei ________ 185
72. Contract insusit de parti. Facturi nesemnate.
Uzanta comerciala _________________________ 188
73. Facturi acceptate de debitor prin necontestare in
conditiile contractuale ______________________ 189
74. Debitoare platitoare de taxa pe valoare adaugata.
Nerefuzarea expresa a facturii fiscale __________ 190
75. Facturi inregistrate in contabilitate ____________ 191
76. Confirmare de primire a facturii semnate de
debitoare. Creanta dovedita __________________ 192
Somatia XIV de plata si ordonanta de plata
77. Confirmare de primire a facturii semnate de
debitoare. Creanta nedovedita ________________ 195
78. Document de expeditie intocmit de societatea de
curierat, semnat si stampilat de debitoare prin
reprezentant ______________________________ 196
79. Avize de insotire a marfii semnate de debitoare __ 197
80. Achitarea partiala a debitului dupa declansarea
procedurii somatiei de plata. Recunoastere
implicita a datoriei _________________________ 199
81. Plata partiala a facturii anterior declansarii
procedurii somatiei de plata __________________ 201
82. Plata partiala a facturilor. Inregistrarea facturilor
in contabilitate ____________________________ 202
83. Plata partiala a facturilor. Prezumtii simple ______ 204
84. Prezumtia legala de recunoastere tacita _________ 205
85. Interogatoriul debitoarei. Prezumtia legala
rezultata din dispozitiile art. 225 C. proc. civ. ____ 206
Sectiunea a 4-a. Creante accesorii _____________________ 208
86. Clauza penala inscrisa in facturi acceptate la
plata. Lipsa unui acord de vointa expres ________ 208
87. Clauza penala inserata in tipizatul facturilor
emise. Lipsa conventiei partilor _______________ 210
88. Clauza penala mentionata pe facturi.
Semnificatia acceptarii facturii________________ 212
89. Contract incetat prin ajungere la termen.
Contract ulterior in forma simplificata.
Continuitatea clauzei penale__________________ 213
90. Penalitati de intarziere limitate la cuantumul
debitului asupra caruia se calculeaza. Incidenta
Legii nr. 469/2002 in vigoare la data contractarii _ 215
91. Penalitati de intarziere stabilite prin conditiile
generale ale contractului. Imposibilitatea stabilirii
caracterului unitar al conditiilor generale cu
contractul semnat de parti. Act de adeziune.
Clauza penala posibil abuziva ________________ 217
92. Clauza penala abuziva. Sanctiunea nulitatii
absolute partiale. Consecinte _________________ 219
93. Cumulul penalitatilor cu dobanda comerciala ____ 221
Cuprins XV
94. Acordarea dobanzii legale atunci cand partile au
convenit o clauza penala ____________________ 223
95. Inlocuirea clauzei penale cu dobanda legala
moratorie ________________________________ 225
96. Formalitatea punerii in intarziere a locatorului,
persoana fizica ____________________________ 227
Sectiunea a 5-a. Alte aspecte de procedura ______________ 228
97. Transformarea procedurii somatiei de plata in
actiune de drept comun. Conditii ______________ 228
98. Suspendarea procedurii somatiei de plata pana la
solutionarea litigiului dintre parti promovat
pe calea dreptului comun. Inadmisibilitate ______ 232
99. Puterea de lucru judecat a hotararii pronuntate in
procedura ordonantei de plata. Deosebiri fata de
procedura somatiei de plata __________________ 234
100. Contract de leasing– titlu executoriu. Lipsa
de interes in declansarea procedurii somatiei
de plata sau a ordonantei de plata _____________ 237
101. Bilet la ordin– titlu executoriu. Lipsa de interes
in declansarea procedurii somatiei de plata ______ 239
102. Bilet la ordin– titlu executoriu. Lipsa de interes
in declansarea procedurii ordonantei de plata ____ 240
103. Incheiere de inchidere a dosarului. Primirea
platii. Dovada cu inscrisuri __________________ 243
Sectiunea a 6-a. Calea de atac ________________________ 243
104. Inadmisibilitatea recursului in procedura
somatiei de plata __________________________ 244
105. Inadmisibilitatea recursului in procedura
ordonantei de plata_________________________ 246
106. Cererea in anulare, cale de atac de retractare.
Competenta materiala a instantei in solutionarea
cererii in anulare. Posibilitatea invocarii exceptiei
necompetentei teritoriale a instantei in
solutionarea cererii in anulare ________________ 247
107. Competenta teritoriala in solutionarea actiunii in
anulare __________________________________ 249
108. Cerere in anulare. Termen de decadere.
Tardivitate _______________________________ 250
Somatia XVI de plata si ordonanta de plata
109. Taxa de timbru si timbrul judiciar _____________ 251
110. Probe noi in cererea in anulare. Expertiza
contabila. Consecinte asupra ordonantei
de plata pronuntate_________________________ 252
111. Revizuire– hotarari potrivnice. Momentul
de inceput al termenului legal pentru exercitarea
caii de atac extraordinare ____________________ 253
Capitolul al IV-lea. Executarea silita ____________________ 255
Sectiunea 1. Investirea cu formula executorie_____________ 255
112. Somatie de plata. Comunicarea hotararii prin
scrisoare recomandata, restituita cu mentiunea
„expirat termen pastrare” ___________________ 255
113. Somatie de plata. Comunicarea efectiva
a hotararii ________________________________ 257
114. Ordonanta de plata impotriva careia s-a
promovat cerere in anulare___________________ 259
Sectiunea a 2-a. Incuviintarea executarii silite ___________ 260
115. Ordonanta de plata. Conditii. Absenta unui titlu
executoriu________________________________ 260
Index ______________________________________________ 263


Pagini:    288
Data aparititei:    6 Iunie 2012

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review
Created in 0.6317 sec