Vampirii energetici - metode de autoaparare

Vampirii energetici - metode de autoaparare
-15%
Editura:
Anul publicării: 2008
Pagini: 164
Categoria: Carti diverse
Preț: 16,99 lei
19,99 lei (-15,01%)
Disponibilitate: stoc indisponibil

DESCRIERE

Vampirii energetici - metode de autoaparare. Aşadar, am încercat să studiez unul dintre fenomenele cele mai complicate. Pe cît de dificile sînt percepţia şi înţelegerea sa, lupta împotriva lui şi a efectelor sale, pe atît de des se întîlneşte în viaţa de toate zilele. Este vorba de aşa-numita intervenţie energetică. Se poate spune şi astfel: atacul psihic. De ce se întîmplă aşa ceva? Cum se resimte? In ce constă pericolul? Să încercăm să răspundem la întrebările puse. Ce ne trebuie pentru aceasta? Experienţa vieţii şi, înainte de toate, o minte deschisă cunoaşterii, desprinsă din plasele raţionalismului. Ne-am obişnuit să vedem doar o parte a lumii. Ceea ce răzbate cîteodată întîmplător, "printre rînduri", din Cartea Vieţii se întîmplă să fie greu de captat. Uneori, dimpotrivă, scînteia cunoaşterii poate fi ascunsă sub un strat gros de reziduuri mistice. Primul pas: să detectezi pentru tine acest hotar îngust dintre "mistică" în conştiinţa domestică (ceva ce parcă nici nu există) şi realitatea supusă legilor pînă la deformare. Al doilea pas trebuie să fie pătrunderea treptată şi atentă în profunzimea acestei stări intermediare. Tocmai atunci se iveşte şi posibilitatea de a avea asupra tabloului adevărat al vieţii un punct de vedere cît de cît corespunzător. Partea raţională este reprezentată în concluziile mele de ştiinţa tradiţională. Ei bine, cum se împotriveşte ea şi nu vrea să admită concurenţa! Consolidîndu-se temeinic pe tot parcursul secolului al XlX-lea, secolul cercetărilor şi descoperirilor fundamentale, a fost mfrîntă în mod extrem de neplăcut de cele mai recente cercetări. CUPRINS Din partea autorului... 7 I. Cine sunt eu?... 13 II. Atacul energetic... 17 III. Energia... 21 IV. Cele 7 corpuri ale omului... 25 V. Distribuirea energiei. Ceakrele... 35 VI. Ce este vampirismul energetic?... 39 VII. Nivelurile de dezvoltare ale vampirismului Stadiile bolii... 45 VII. 1. Contaminarea... 45 VII. 2. Debutul bolii... 55 VII. 3. Inimã flãmândã... 69 VII. 4. Sã-l striveºti ºi sã-l înghiþi... 79 VII. 5. Nu-mi sorbi iubirea, nu-mi sorbi sufletul... 89 VII. 6. Asasinatul energetic... 105 VII. 7. Magia neagrã... 121 VIII. Aþi diagnosticat agresiunea. Ce-i de fãcut?... 123 IX. Metode de apãrare... 125 IX. 1. Apãrarea psihicã Apãrarea cu ajutorul divinitãþii.... 131 IX. 2. Realizarea scutului energetic... 133 IX. 3. Metode de pãtrundere în structura atacului... 135 IX. 4. Metoda rãspunsului glacial... 139 IX. 5. Apãrarea practicã... 139 IX. 6. Apãrarea prin acþiune... 143 IX. 7. Apãrarea informaþionalã... 145 IX. 8. Apãrarea prin forþele naturii... 147 IX. 9. Apãrarea prin rugãciune... 149 X. Metode fizice de apãrare... 151 XI. Dieta energeticã... 155 XII. Exerciþii pentru acumularea de energie... 157 XIII. Mântuieºte-mã pe mine, Doamne... 161 Din partea autorului Te salut, imaginarul meu interlocutor, închipuitul sau posibilul meu prieten. Sã stãm puþin de vorbã, poate cã tema acestei conversaþii te va interesa, ºi, sper eu, chiar îþi va fi de folos dacã vei încerca sã rememorezi împreunã cu mine cîteva dintre întîmplãrile propriei tale vieþi. Eu nu mai cred de mult în coincidenþa întîmplãrilor, în concursul de împrejurãri pe care obiºnuim a le numi misticism, supranatural º. a. m. d., încercînd parcã sã alungãm nevãzutul („piei de-aici!”), ºi sã le dãm un sens oarecum peiorativ. Mie experienþa de viaþã îmi sugereazã de mult, îmi explicã ºi mã-mpunge cu degetul spre ceea ce este evident: toate sînt departe de a fi întîmplãtoare, toate sînt cu adevãrat supranaturale! Putem, desigur, sã ne cramponãm de cuvinte, de ceea ce este natural ºi ce nu este natural, ce înseamnã „supra”, unde sînt susul ºi josul, ºi tot aºa, pînã reducem ideea la absurd. Departe de mine aceastã pornire: dar dacã ceva din închipuire s-a trezit ºi mi-am amintit nu este fãrã motiv; înseamnã cã trebuie sã duc la bun sfîrºit o treabã începutã. Încã din vremea îndepãrtatei adolescente am reflectat asupra fenomenului relaþionãrii umane: cît imprevizibil conþine, cum este Grigori Kapiþa 8 adesea de neînþeles. Am simþit, în acelaºi timp, cã în acest fenomen sînt ascunse o putere ºi un sens pe care-l voi lãmuri dacã voi încerca sã gîndesc puþin altfel decît ne-am obiºnuit ºi sã nu mã opresc la suprafaþa lucrurilor. Vorbesc cu tine în gînd, interlocutorul meu. Poate cã odatã, de mult, ne-am cunoscut sau, doar din întîmplare, ne-am intersectat pe cãrãrile întortocheate ale vieþii. Hai, ajutã-mã! Sã încercãm sã ne amintim ce am început împreunã ºi n-am dus la bun sfîrºit. Eu am o presupunere, ºi voi încerca sã þi-o expun, iar tu mã vei corecta dacã pe undeva nu am dreptate. Cu tine, vechiul meu prieten... am început sã ne adîncim în marile taine ale ºtiinþelor ezoterice, îþi aminteºti cîte controverse am avut? Cît de diferiþi eram prin educaþia noastrã, prin modul de abordare a înþelepciunii omeneºti! Pînã astãzi, încercînd adesea sã mã edific asupra unei probleme, intru din nou cu tine în polemicã, iar ºi iar, imaginarul sau poate foarte realul meu tovar㺠ºi combatant de idei. Excelent instruit, cu o minte iscoditoare, lipsitã de orice rutinã sau gîndire ºablonardã, aºa eºti tu, interlocutorul meu. Chirurgul numai cu mîinile absolut curate, sterile, poate realiza o operaþie complicatã prin care sã înlãture partea bolnavã fãrã o infectare ulterioarã ºi fãrã recidivã. Numai cu o inimã ºi o minte într-adevãr curate poþi sã te apropii de zona periculoasã a existenþei ºi conºtiinþei. Probabil cã de aceea îmi ºi trebuie un om „ideal” pentru a putea cu el de Vampirii energetici - Metode de autoapãrare 9 mînã „sã cobor în iad”, în strãfundul abisului. De ce vreau sã cobor pînã acolo? O lege veche spune: ce poþi gãsi sus poþi gãsi tot atît de bine ºi jos. Dacã nu putem sã cunoaºtem una dintre pãrþi, poate ca meritã sã o cunoaºtem pe cealaltã. Atunci vom putea ºi sã privim altfel ºi sã înþelegem din alt unghi obiºnuitul. Una dintre temele pe care am încercat noi sã le dezvoltãm atunci, în speculaþiile noastre, a fost cea a bioenergeticii, a lumii nevãzute impregnate de energie, cu schimburile ºi dinamica ei. Au fost teorii excelente, dezbateri pãtimaºe, au fost ºi germeni ai unor idei deloc rele, dar mã tem cã nu a fost nimic mai mult decît atît. Pentru a putea înþelege complicatele procese ale relaþionãrii umane, asupra cãrora mediteazã cele mai de seamã inteligenþe ale Planetei, specialiºti în psihologie, ideile ºi patosul nu sînt de ajuns. Este necesarã, în contactul cu oamenii, o experienþã continuã ºi susþinutã pe mai multe planuri. Doar astãzi, dupã ce am asimilat o asemenea cantitate de informaþie, încît s-a înscris în memorie o datã cu bãtãturile din palme ºi ridurile de pe piele, dupã ce a germinat în esenþa ei fizicã ºi a fost resimþitã ºi trãitã de propria-mi viaþã, doar astãzi pot sã încerc sã generalizez ºi sã fac o sintezã cu acele idei pe care le formulam pe sub bolþile universitare în frumoasele vremuri naive. ªi iatã, prietene, înþelegînd ca amintirea vie pe care mi-o trezeºti nu este întîmplãtoare, am dedus pentru mine însumi urmãtoarele: trebuie sã clarific problema iscatã încã de atunci, din tim

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review

Titluri de aceiași autori

Created in 0.2494 sec