Vanzarea in Noul Cod civil
119,20 lei
149,00 lei (-20%)

Vanzarea in Noul Cod civil

Vanzarea in Noul Cod civil
-20%
Autor:
Editura:
Anul publicării: 2011
Categoria: Cod
Preț: 119,20 lei
149,00 lei (-20%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare

DESCRIERE

Detalii: Vanzarea in Noul Cod civil.

Spre deosebire de monografiile publicate pana in prezent, la noi si in alte parti, consacrate acestui contract, cartea profesorului Turcu trateaza contractul impreuna cu obiectul sau si nu izolat. Aceasta contribuie la o mai completa intelegere a vanzarii, cel mai uzual contract. Totodata, largeste substantial sfera persoanelor interesate de acest contract.

Monografia profesorului Turcu, pe o intindere de cca. 850 de pagini, prezinta vanzarea– regina contractelor– integral in reglementarea Noului Cod civil.

Cuprins
Abrevieri ................................................................................................................... XXIII
Argument .................................................................................................................... XXV
Partea generala„Vanzarea este contractul…” ............................................................ 1
Capitolul I. Contractul– izvor de obligatii ................................................................ 1
Sectiunea 1. Contractul. Notiune ............................................................................... 1
1. Izvoarele obligatiilor. Contractul. Dispozitii generale .................................... 1
1.1. Acordul de vointe ..................................................................................... 2
1.2. Natura contractului. Terminologie ........................................................... 6
1.3. Obiectiv si subiectiv in formarea contractului ........................................ 10
1.4. Expansiune, vitalitate, specializare ......................................................... 12
1.5. Autonomia vointei. Dirijismul contractual ............................................. 15
1.6. Criza de identitate a contractului si imbogatirea fenomenului
contractual .............................................................................................. 17
1.7. Solutia crizei: Reforma franceza. Necesitatea reformei ......................... 18
1.8. Opinii in legatura cu proiectul francez de reforma ................................. 19
1.9. Principiile dreptului european al contractelor ......................................... 21
1.10. Dreptul anglo-saxon al contractelor ..................................................... 22
2. Regulile generale si regulile particulare aplicabile contractelor.
Libertatea ...................................................................................................... 24
2.1. Intre libertate si exces ............................................................................. 24
2.2. Excesul si sanctiunea excesului .............................................................. 30
2.3. Excesul si abuzul .................................................................................... 32
2.4. Masura excesului .................................................................................... 33
2.5. Excesul distributiv si excesul comutativ ................................................ 34
2.6. Echilibrul contractului ............................................................................ 35
2.7. Impreviziunea ......................................................................................... 37
2.8. Excesul garantiilor reale ......................................................................... 39
2.9. Nulitatea ca sanctiune a excesului .......................................................... 40
2.10. Extinderea sanctiunii excesului ............................................................ 42
2.11. Buna-credinta. Aspecte generale .......................................................... 49
2.12. Abuzul ca manifestare a relei-credinte ................................................. 50
2.13. Lealitatea si rautatea ............................................................................. 52
2.14. Cele trei expresii ale abuzului .............................................................. 57
2.15. Functia clauzelor .................................................................................. 59
2.16. Abuzul de prerogative .......................................................................... 61
2.17. Clauze prezumate abuzive .................................................................... 63
Sectiunea a 2-a. Diferite categorii de contracte ....................................................... 65
1. Criterii de calificare a contractelor ................................................................ 65
2. Contract sinalagmatic/contract unilateral ...................................................... 70
VI Vanzarea in Noul Cod civil
3. Contract oneros/contract gratuit .................................................................... 73
4. Contract comutativ/contract aleatoriu ........................................................... 74
5. Contractul consensual/contractul solemn/contractul real .............................. 74
6. Contractul de adeziune .................................................................................. 76
7. Contractul-cadru ........................................................................................... 77
8. Alte categorii de contracte care nu sunt reglementate de Noul Cod civil ..... 78
8.1. Contracte cu formare continua ............................................................... 78
8.2. Contractul cu sine insusi ......................................................................... 79
8.3. Contractele complexe ............................................................................. 79
8.4. Grupari de contracte ............................................................................... 79
8.5. Contracte grefate .................................................................................... 80
8.6. Contracte de reactie ................................................................................ 80
8.7. Contracte„ing” ....................................................................................... 81
8.8. Contracte tip ........................................................................................... 81
8.9. Contracte impuse .................................................................................... 83
8.10. Contractul medical ............................................................................... 83
Sectiunea a 3-a. Incheierea contractului .................................................................. 84
1. Reforma franceza .......................................................................................... 84
2. Libertatea formei ........................................................................................... 85
3. Vanzarea civila si vanzarea comerciala. Interesul practic al distinctiei ........ 87
Concluzii ...................................................................................................................... 88
Bibliografie .................................................................................................................. 98
Documente ................................................................................................................. 102
Jurisprudenta .............................................................................................................. 107
Spete ........................................................................................................................... 109
Capitolul II. Reguli comune privind incheierea contractului ............................... 112
Sectiunea 1. Conditiile esentiale pentru validitatea contractului.
Enumerare. Capacitatea .................................................................................... 112
1. Conditiile esentiale pentru validitatea contractului ..................................... 112
2. Capacitatea partilor ..................................................................................... 113
Sectiunea a 2-a. Consimtamantul. Formarea contractului ..................................... 119
1. Consimtamantul. Formarea contractului ..................................................... 119
2. Buna-credinta in negocieri .......................................................................... 120
3. Obligatia de confidentialitate in negocierile precontractuale ...................... 121
4. Consimtamantul in dreptul anglo-saxon ..................................................... 122
Sectiunea a 3-a. Oferta si acceptarea ..................................................................... 123
1. Elementele contractului .............................................................................. 123
2. Momentul si locul incheierii contractului ................................................... 123
3. Forma ofertei si a acceptarii ........................................................................ 124
4. Oferta .......................................................................................................... 124
5. Propunerea adresata unor persoane nedeterminate ..................................... 126
6. Solicitarea de oferte .................................................................................... 127
7. Oferta irevocabila ........................................................................................ 127
8. Termenul de acceptare ................................................................................ 128
Cuprins VII
9. Oferta fara termen adresata unei persoane absente ..................................... 128
10. Oferta fara termen adresata unei persoane prezente .................................. 129
11. Caducitatea ofertei .................................................................................... 130
12. Acceptarea ofertei ..................................................................................... 130
13. Acceptarea necorespunzatoare a ofertei .................................................... 132
14. Acceptarea tardiva .................................................................................... 133
15. Retragerea ofertei sau a acceptarii ............................................................ 133
16. Comunicarea ofertei, acceptarii si revocarii .............................................. 133
Concluzii .................................................................................................................... 133
Bibliografie ................................................................................................................ 135
Documente ................................................................................................................. 135
Jurisprudenta .............................................................................................................. 138
Spete ........................................................................................................................... 140
Capitolul III. Clauze ................................................................................................ 143
Sectiunea 1. Clauze externe si clauze standard ..................................................... 143
1. Clauze externe ............................................................................................. 143
2. Clauze standard ........................................................................................... 144
Sectiunea a 2-a. Clauze neuzuale .......................................................................... 145
1. Categorii ...................................................................................................... 145
2. Conceptul de clauza abuziva ....................................................................... 145
3. Calificarile abstracte si calificarile concrete ............................................... 149
4. Functiile si finalitatile clauzelor .................................................................. 153
5. Recomandarile Comisiei franceze ............................................................... 156
6. Echilibrul contractual .................................................................................. 157
7. Armonia interna .......................................................................................... 165
8. Abuzul de drept ........................................................................................... 167
9. Pragul dezechilibrului ................................................................................. 169
10. Aprecierea concreta si globala .................................................................. 170
11. Remediile .................................................................................................. 170
Concluzii .................................................................................................................... 172
Bibliografie ................................................................................................................ 175
Documente ................................................................................................................. 176
Jurisprudenta .............................................................................................................. 180
Spete ........................................................................................................................... 181
Capitolul IV. Valabilitatea consimtamantului ....................................................... 184
Sectiunea 1. Conditiile .......................................................................................... 184
1. Enumerarea conditiilor ................................................................................ 184
2. Lipsa discernamantului ............................................................................... 185
Sectiunea a 2-a. Viciile de consimtamant. Eroarea ............................................... 186
1. Enumerarea viciilor ..................................................................................... 186
2. Eroarea ........................................................................................................ 187
VIII Vanzarea in Noul Cod civil
3. Eroarea nescuzabila .................................................................................... 197
4. Eroarea asumata .......................................................................................... 200
5. Eroarea de calcul ......................................................................................... 201
6. Eroarea de comunicare sau de transmitere .................................................. 203
7. Invocarea erorii cu buna-credinta................................................................ 204
8. Adaptarea contractului ................................................................................ 205
Sectiunea a 3-a. Dolul ........................................................................................... 207
1. Generalitati .................................................................................................. 207
2. Dolul comis de un tert ................................................................................. 210
Sectiunea a 4-a. Violenta ....................................................................................... 212
1. Generalitati .................................................................................................. 212
2. Amenintarea cu exercitiul unui drept .......................................................... 214
3. Starea de necesitate ..................................................................................... 214
4. Temerea reverentiara .................................................................................. 215
5. Violenta savarsita de un tert ........................................................................ 215
6. Leziunea ...................................................................................................... 216
7. Sanctiunea ................................................................................................... 217
8. Termenul de prescriptie .............................................................................. 217
9. Inadmisibilitatea leziunii ............................................................................. 218
10. Scurte concluzii privind inovatiile Noului Cod civil in domeniul
reglementarii viciilor de consimtamant ....................................................... 218
Concluzii .................................................................................................................... 218
Bibliografie ................................................................................................................ 222
Document ................................................................................................................... 223
Jurisprudenta .............................................................................................................. 224
Spete ........................................................................................................................... 226
Capitolul V. Obiectul contractului ......................................................................... 228
Sectiunea 1. Obiectul contractului si obiectul obligatiei ....................................... 228
1. Obiectul contractului ................................................................................... 228
2. Obiectul obligatiei ....................................................................................... 230
3. Lucruri si bunuri (NCC art. 535 si urm.) .................................................... 231
4. Bunuri si persoane ...................................................................................... 232
Sectiunea a 2-a. Situatii privind obiectul contractului si obiectul obligatiei ......... 236
1. Imposibilitatea initiala a obiectului obligatiei ............................................. 236
2. Bunurile viitoare ......................................................................................... 236
3. Bunurile care nu sunt in circuitul civil ........................................................ 237
4. Bunurile care apartin altuia ......................................................................... 239
5. Determinarea calitatii obiectului ................................................................ 240
6. Determinarea obiectului de catre un tert ..................................................... 240
7. Determinarea pretului intre profesionisti .................................................... 241
8. Raportarea la un factor de referinta ............................................................ 242
Concluzii .................................................................................................................... 243
Bibliografie ................................................................................................................ 244
Cuprins IX
Document ................................................................................................................... 245
Jurisprudenta .............................................................................................................. 247
Speta ........................................................................................................................... 248
Capitolul VI. Cauza ................................................................................................. 249
Sectiunea 1. Notiune. Conditii. Dovada ................................................................ 249
1. Notiunea ...................................................................................................... 249
2. Conditiile ................................................................................................... 251
3. Proba .......................................................................................................... 254
Sectiunea a 2-a. Frauda si sanctiunea fraudei ........................................................ 257
1. Frauda ........................................................................................................ 257
2. Sanctiunea fraudei ...................................................................................... 257
Concluzii .................................................................................................................... 258
Bibliografie ................................................................................................................ 259
Document ................................................................................................................... 259
Jurisprudenta .............................................................................................................. 264
Capitolul VII. Forma ............................................................................................... 266
Sectiunea 1. Forma contractului ............................................................................ 266
Sectiunea a 2-a. Forma scrisa si sanctiunea absentei formei scrise ....................... 267
Sectiunea a 3-a. Modificarea contractului ............................................................. 268
Sectiunea a 4-a. Alte exigente privind forma ........................................................ 269
1. Forma ceruta pentru inscrierea in cartea funciara ....................................... 269
2. Forma contractelor electronice .................................................................... 269
Concluzii .................................................................................................................... 269
Bibliografie ................................................................................................................ 270
Capitolul VIII. Nulitatea contractului .................................................................... 271
Sectiunea 1. Aspecte comune ................................................................................ 271
1. Nulitatea contractului. Definitie si varietati ................................................ 271
2. Prescriptia ................................................................................................... 272
Sectiunea a 2-a. Cauzele de nulitate ...................................................................... 272
1. Cauzele de nulitate absoluta ........................................................................ 272
2. Cauzele de nulitate relativa ......................................................................... 274
3. Prezumtia de nulitate relativa ...................................................................... 274
4. Nulitatea virtuala ......................................................................................... 274
Sectiunea a 3-a. Efectele nulitatii .......................................................................... 279
1. Desfiintarea retroactiva a contractului ....................................................... 279
2. Nulitatea partiala ......................................................................................... 279
Sectiunea a 4-a. Nulitatea contractului plurilateral ................................................ 283
Sectiunea a 5-a. Alte efecte ale nulitatii ................................................................ 284
1. Daunele-interese si reducerea prestatiilor ................................................... 284
2. Repararea prejudiciului ............................................................................... 285
3. Refacerea contractului nul .......................................................................... 285
4. Conversiunea contractului nul .................................................................... 285
X Vanzarea in Noul Cod civil
Sectiunea a 6-a. Validarea contractului ................................................................. 285
1. Cauzele de validare ..................................................................................... 285
2. Confirmarea contractului ............................................................................ 286
3. Conditiile confirmarii .................................................................................. 286
4. Cuprinsul actului confirmativ ..................................................................... 287
5. Efectele confirmarii .................................................................................... 287
Concluzii .................................................................................................................... 287
Bibliografie ............................................................................................................... 289
Jurisprudenta .............................................................................................................. 289
Spete ........................................................................................................................... 290
Capitolul IX. Interpretarea contractului ............................................................... 292
Sectiunea 1. Interpretarea dupa vointa concordanta a partilor ............................... 292
Sectiunea a 2-a. Interpretarea sistematica .............................................................. 294
Sectiunea a 3-a. Interpretarea clauzelor indoielnice .............................................. 295
Sectiunea a 4-a. Regulile subsidiare de interpretare .............................................. 295
Concluzii .................................................................................................................... 296
Bibliografie ................................................................................................................ 296
Documente ................................................................................................................. 297
Jurisprudenta .............................................................................................................. 297
Speta ........................................................................................................................... 298
Capitolul X. Efectele contractului ........................................................................... 299
Sectiunea 1. Efectele intre parti ............................................................................. 299
1. Forta obligatorie .......................................................................................... 299
2. Impreviziunea ............................................................................................. 301
3. Salvarea contractului lovit de criza financiara. Teorii si remedii ................ 305
4. Intinderea obligatiilor .................................................................................. 308
5. Constituirea si transferul drepturilor reale .................................................. 312
6. Riscul in contractul translativ de proprietate .............................................. 312
7. Transmiterea succesiva a unui bun mobil ................................................... 315
8. Denuntarea unilaterala ................................................................................ 315
9. Contractul pe durata nedeterminata ............................................................ 316
Sectiunea a 2-a. Anticiparea contractului .............................................................. 316
1. Pactul de optiune ......................................................................................... 316
2. Promisiunea de a contracta ......................................................................... 317
Sectiunea a 3-a. Efectele fata de terti .................................................................... 318
1. Dispozitii generale. Relativitatea efectelor contractului ............................. 318
2. Opozabilitatea efectelor contractului .......................................................... 319
3. Transmisiunea drepturilor si obligatiilor catre succesori ............................ 319
Sectiunea a 4-a. Promisiunea faptei altuia ............................................................. 320
1. Efectele ....................................................................................................... 320
Sectiunea a 5-a. Stipulatia pentru altul .................................................................. 321
1. Efectele ...................................................................................................... 321
Cuprins XI
2. Conditiile privind tertul beneficiar .............................................................. 321
3. Acceptarea stipulatiei .................................................................................. 322
4. Revocarea stipulatiei ................................................................................... 322
5. Mijloacele de aparare ale promitentului ...................................................... 323
Sectiunea a 6-a. Simulatia ..................................................................................... 323
Sectiunea a 7-a. Reprezentarea .............................................................................. 325
1. Formare si functionare ................................................................................ 325
2. Modificarea, revocarea si incetarea reprezentarii ........................................ 328
Sectiunea a 8-a. Cesiunea contractului. Notiune. Functionare. Efecte .................. 330
Sectiunea a 9-a. Incetarea contractului .................................................................. 332
Concluzii .................................................................................................................... 333
Bibliografie ............................................................................................................... 338
Jurisprudenta .............................................................................................................. 339
Spete ........................................................................................................................... 341
Capitolul XI. Raspunderea civila ............................................................................ 344
Sectiunea 1. Dispozitii generale ............................................................................ 344
Sectiunea a 2-a. Cauze exoneratoare de raspundere .............................................. 351
1. Forta majora si cazul fortuit ....................................................................... 351
2. Fapta victimei sau a tertului ........................................................................ 356
3. Exercitiul drepturilor ................................................................................... 357
4. Alte cauze de exonerare ............................................................................. 357
5. Clauze privind raspunderea ......................................................................... 358
6. Anunturi privitoare la raspundere ............................................................... 360
Concluzii .................................................................................................................... 361
Bibliografie ................................................................................................................ 363
Jurisprudenta .............................................................................................................. 363
Spete .......................................................................................................................... 365
Capitolul XII. Modalitatile obligatiilor .................................................................. 368
Sectiunea 1. Dispozitii generale (art. 1396-1398 NCC) ........................................ 368
Sectiunea a 2-a. Conditia ....................................................................................... 368
1. Obligatia conditionala ................................................................................. 368
2. Conditia suspensiva .................................................................................... 369
3. Conditia imposibila, ilicita sau imorala ...................................................... 373
4. Conditia pur potestativa .............................................................................. 375
5. Constatarea indeplinirii conditiei ................................................................ 377
6. Transmiterea obligatiei conditionale ........................................................... 380
7. Acte conservatorii. Culegerea fructelor. Acte de administrare ................... 381
Sectiunea a 3-a. Termenul ..................................................................................... 382
1. Notiune si categorii ..................................................................................... 382
2. Beneficiul termenului .................................................................................. 382
3. Efectul termenului suspensiv ...................................................................... 383
4. Stabilirea judiciara a termenului ................................................................. 383
XII Vanzarea in Noul Cod civil
5. Calculul termenelor ..................................................................................... 384
6. Decaderea din beneficiul termenului .......................................................... 384
7. Exigibilitatea anticipata. Inopozabilitatea decaderii din termen. Nerealizarea
evenimentului ............................................................................................. 385
Concluzii .................................................................................................................... 386
Bibliografie ............................................................................................................... 388
Jurisprudenta ............................................................................................................. 388
Spete .......................................................................................................................... 389
Capitolul XIII. Obligatiile complexe ...................................................................... 391
Sectiunea 1. Obligatiile divizibile si obligatiile indivizibile .................................. 391
1. Categorii de obligatii. Obligatia conjuncta. Obligatia indivizibila .............. 391
2. Efectele obligatiei indivizibile .................................................................... 393
3. Restituirea prestatiilor ................................................................................. 396
4. Existenta mai multor creditori ..................................................................... 397
Sectiunea a 2-a. Obligatiile solidare ...................................................................... 398
1. Obligatiile solidare intre creditori ............................................................... 398
2. Obligatiile solidare intre debitori. Generalitati ........................................... 400
3. Efectele solidaritatii in raporturile dintre creditor si debitorii solidari.
Efectele principale ...................................................................................... 401
4. Efectele secundare in raporturile dintre creditor si debitorii solidari ......... 403
5. Efectele solidaritatii in raporturile dintre debitori ....................................... 404
Sectiunea a 3-a. Obligatiile alternative si facultative ............................................ 407
1. Obligatiile alternative .................................................................................. 407
2. Obligatiile facultative .................................................................................. 408
Concluzii .................................................................................................................... 408
Bibliografie ................................................................................................................ 410
Jurisprudenta .............................................................................................................. 410
Spete ........................................................................................................................... 411
Capitolul XIV. Executarea obligatiilor prin plata................................................. 413
Sectiunea 1. Dispozitii generale ............................................................................ 413
1. Notiune si temei .......................................................................................... 413
2. Plata obligatiei naturale ............................................................................... 414
Sectiunea a 2-a. Subiectele platii ........................................................................... 414
1. Persoanele care pot plati ............................................................................. 414
2. Persoanele care pot primi plata ................................................................... 416
Sectiunea a 3-a. Conditiile platii ........................................................................... 417
1. Executarea obligatiilor de plata ................................................................... 417
2. Obligatia de a preda bunuri individual determinate .................................... 418
3. Obligatia de a stramuta proprietatea ........................................................... 419
4. Cedarea drepturilor sau actiunilor ............................................................... 419
5. Obligatia de a preda un bun ........................................................................ 419
6. Obligatia de a constitui o garantie ............................................................... 420
Cuprins XIII
7. Obligatia de a da o suma de bani ................................................................ 420
8. Plata partiala ............................................................................................... 423
9. Plata facuta cu bunul altuia ......................................................................... 423
10. Darea in plata ............................................................................................ 424
11. Cesiunea de creanta in locul executarii .................................................... 424
12. Locul platii ................................................................................................ 425
13. Data platii si cheltuielile .......................................................................... 425
Sectiunea a 4-a. Dovada platii ............................................................................... 427
1. Mijloace de proba ....................................................................................... 427
2. Remiterea inscrisului original ..................................................................... 428
3. Plata prin virament bancar .......................................................................... 428
4. Liberarea garantiilor .................................................................................... 428
Sectiunea a 5-a. Imputatia platii ............................................................................ 429
Sectiunea a 6-a. Punerea in intarziere a creditorului ............................................. 431
1. Cazuri si efecte ............................................................................................ 431
2. Procedura .................................................................................................... 431
Concluzii .................................................................................................................... 432
Bibliografie ............................................................................................................... 434
Jurisprudenta .............................................................................................................. 435
Capitolul XV. Executarea silita a obligatiilor ........................................................ 437
Sectiunea 1. Dispozitii generale ............................................................................ 437
1. Drepturile creditorului ............................................................................... 437
2. Raspunderea debitorului si a tertilor ........................................................... 438
Sectiunea a 2-a. Punerea in intarziere a debitorului .............................................. 439
1. Punerea in intarziere ................................................................................. 439
2. Intarzierea de drept ..................................................................................... 440
3. Oferta de executare ..................................................................................... 441
4. Efectele intarzierii debitorului .................................................................... 441
5. Cazul obligatiilor solidare ........................................................................... 442
Sectiunea a 3-a. Executarea silita in natura ........................................................... 442
Sectiunea a 4-a. Executarea prin echivalent .......................................................... 443
1. Dispozitii generale ...................................................................................... 443
2. Prejudiciul ................................................................................................... 443
2.1. Evaluarea prejudiciului ......................................................................... 444
2.2. Clauza penala si arvuna ........................................................................ 447
3. Vinovatia debitorului .................................................................................. 450
Sectiunea a 5-a. Rezolutiunea, rezilierea si reducerea prestatiilor ......................... 451
1. Dreptul la rezolutiune sau reziliere ............................................................. 451
2. Modul de operare ....................................................................................... 451
3. Reducerea prestatiilor ................................................................................. 453
4. Rezolutiunea unilaterala .............................................................................. 454
5. Pactul comisoriu.......................................................................................... 456
6. Efectele rezolutiunii si ale rezilierii .......................................................... 457
Sectiunea a 6-a. Cauze justificate de neexecutare a obligatiilor contractuale ....... 458
1. Ordinea executarii obligatiilor .................................................................... 458
XIV Vanzarea in Noul Cod civil
2. Exceptia de neexecutare .............................................................................. 459
3. Imposibilitatea de executare ...................................................................... 460
Concluzii .................................................................................................................... 461
Bibliografie ................................................................................................................ 464
Document ................................................................................................................... 465
Spete ........................................................................................................................... 466
Capitolul XVI. Mijloacele de protectie a drepturilor creditorului ...................... 467
Sectiunea 1. Masurile conservatorii ...................................................................... 467
Sectiunea a 2-a. Actiunea oblica ........................................................................... 468
Sectiunea a 3-a. Actiunea revocatorie ................................................................... 470
Concluzii .................................................................................................................... 472
Bibliografie ............................................................................................................... 473
Jurisprudenta .............................................................................................................. 473
Capitolul XVII. Transmisiunea si transformarea obligatiilor ............................. 476
Sectiunea 1. Cesiunea de creanta in general .......................................................... 476
1. Transmisiunea unei creante ........................................................................ 476
2. Efectele cesiunii (art. 1575-1580) ............................................................... 479
3. Efectele cesiunii intre cesionar si debitorul cedat si alte efecte
ale cesiunii .................................................................................................. 480
4. Cesiuni succesive ........................................................................................ 481
5. Efectele cesiunii partiale ............................................................................. 481
6. Obligatia de garantie ................................................................................... 481
7. Raspunderea cedentului .............................................................................. 482
Sectiunea a 2-a. Cesiunea unei creante constatate printr-un titlu nominativ,
la ordin sau la purtator ...................................................................................... 482
1. Notiune ....................................................................................................... 482
2. Modalitati de transmitere ............................................................................ 484
3. Mijloace de aparare ..................................................................................... 484
4. Alte aspecte ale titlului la purtator ............................................................. 485
Concluzii .................................................................................................................... 486
Bibliografie ............................................................................................................... 487
Jurisprudenta .............................................................................................................. 487
Spete ........................................................................................................................... 488
Capitolul XVIII. Subrogatia ................................................................................... 490
Bibliografie ................................................................................................................ 492
Jurisprudenta .............................................................................................................. 492
Spete ........................................................................................................................... 493
Cuprins XV
Capitolul XIX. Preluarea datoriei .......................................................................... 495
Bibliografie ............................................................................................................... 496
Capitolul XX. Novatia .............................................................................................. 497
Sectiunea 1. Notiune si varietati ............................................................................ 497
Sectiunea a 2-a. Proba si efectele novatiei ............................................................ 499
Bibliografie ............................................................................................................... 500
Jurisprudenta .............................................................................................................. 500
Capitolul XXI. Stingerea obligatiilor ..................................................................... 501
Sectiunea 1. Compensatia ...................................................................................... 501
1. Scurt istoric ................................................................................................. 501
2. Noul Cod civil ............................................................................................. 502
3. Compensatia este de ordine publica? .......................................................... 502
4. Vorba ardeleanului:„Are minte multa ... da’ nu-i tata buna” ..................... 503
5. Competenta generala apartine judecatoriei si nu I.C.C.J. ........................... 504
6. Logica matematica ...................................................................................... 506
Sectiunea a 2-a. Confuziunea ................................................................................ 510
Sectiunea a 3-a. Remiterea de datorie ................................................................... 511
Sectiunea a 4-a. Imposibilitatea fortuita de executare ........................................... 511
Bibliografie ................................................................................................................ 512
Jurisprudenta .............................................................................................................. 512
Capitolul XXII. Restituirea prestatiilor ................................................................. 514
Sectiunea 1. Dispozitii generale ............................................................................ 514
Sectiunea a 2-a. Modalitatile de restituire ............................................................. 514
Sectiunea a 3-a. Efectele restituirii fata de terti ..................................................... 516
PREAMBUL LA PARTEA SPECIALA ............................................................... 517
Partea speciala Vanzarea– regina contractelor ......................................................... 520
Capitolul I. Aspecte introductive ............................................................................ 520
Sectiunea 1. Regimul legal .................................................................................... 520
1. Observatii prealabile ................................................................................... 520
2. Cateva definitii legale ................................................................................. 520
3. Dreptul comunitar aplicabil vanzarii ........................................................... 522
4. Sursele de drept international ...................................................................... 523
Sectiunea a 2-a. Istoricul regimului legal al vanzarii ............................................ 527
1. De la schimb la vanzare .............................................................................. 527
2. Cele patru noi drepturi, in cautarea echilibrului .......................................... 527
Sectiunea a 3-a. Delimitarea fata de alte contracte ................................................ 528
Concluzii .................................................................................................................... 530
Bibliografie ................................................................................................................ 531
XVI Vanzarea in Noul Cod civil
Capitolul II. Definitia vanzarii ................................................................................ 533
Sectiunea 1. Analiza sintactica a definitiei legale a vanzarii in Noul Cod civil .... 533
1. Vanzarea este un contract .......................................................................... 533
2. Cumpararea-vanzarea comerciala ............................................................... 535
2.1. Aspecte generale ................................................................................... 535
2.2. Bunurile mobile care pot constitui obiect al cumpararii-vanzarii
comerciale ............................................................................................. 536
2.3. Calificarea operatiunilor cu imobile care fac obiectul activitatii
comerciale ............................................................................................. 537
2.4. Cumpararea spre„a se revinde” (...)„ori numai spre a se inchiria” ..... 538
2.5. Revanzarea bunurilor„dupa ce se vor fi lucrat sau pus in lucru” ......... 538
2.6. Inchirierea bunului cumparat. Leasingul .............................................. 539
2.7. Concluzii .............................................................................................. 540
3.„..un contract prin care vanzatorul transmite sau, dupa caz, se obliga sa
transmita cumparatorului proprietatea unui bun ...”. Aspecte introductive . 540
4. Drepturile reale, in general (art. 551-554 NCC) ......................................... 541
Sectiunea a 2-a. Proprietatea - drept real ............................................................... 543
1. Aspecte generale ......................................................................................... 543
2. Proprietatea privata (art. 555-692 NCC) ..................................................... 545
3. Limitele dreptului de proprietate (art. 556, 602-630 NCC)......................... 551
Sectiunea a 3-a. Modurile de dobandire a dreptului de proprietate ....................... 554
1. Clarificari prealabile necesare ..................................................................... 554
2. Moduri de dobandire. Mostenirea legala sau testamentara
(art. 953-1010; art. 1034-1163) ................................................................... 555
3. Accesiunea in general (art. 567-568 NCC) si accesiunea imobiliara naturala
(art. 569-576 NCC) ..................................................................................... 556
4. Uzucapiunea (art. 930-934; art. 935-940 NCC) .......................................... 556
5. Ocupatiunea (art. 941-947 NCC) ................................................................ 557
6. Dobandirea fructelor prin posesie de buna-credinta (art. 948 NCC) ........... 557
7. Alte moduri de dobandire a dreptului de proprietate .................................. 557
Capitolul III. Formele dreptului de proprietate comuna ..................................... 558
1. Proprietatea comuna obisnuita (art. 631-645 NCC) .................................... 558
2. Proprietatea comuna fortata (art. 646-666 NCC) ........................................ 559
3. Proprietatea comuna in devalmasie (art. 667, 668) ..................................... 559
4. Proprietatea periodica (art. 687-692) .......................................................... 559
Capitolul IV. Dezmembramintele dreptului de proprietate ................................. 560
Sectiunea 1. Superficia (art. 693-702) ................................................................... 560
Sectiunea a 2-a. Uzufructul (art. 703-748) ............................................................ 562
Sectiunea a 3-a. Uzul si abitatia (art. 749-754) ..................................................... 563
Capitolul V.„... Sau orice alt drept ...” .................................................................. 564
1. Drepturi reale si drepturi de creanta ............................................................ 564
2. Drepturi litigioase si drepturi conditionale.................................................. 564
3. Legislatie comparata ................................................................................... 564
Concluzii comune capitolelor II-V ............................................................................. 565
Bibliografie comuna capitolelor II-V ......................................................................... 566
Cuprins XVII
Jurisprudenta comuna capitolelor II-V ....................................................................... 567
Spete comune capitolelor II-V ................................................................................... 569
Capitolul VI. Anticiparea vanzarii ......................................................................... 575
Sectiunea 1. Pactul de optiune ............................................................................... 575
Sectiunea a 2-a. Promisiunea de vanzare ............................................................... 576
Bibliografie ................................................................................................................ 578
Jurisprudenta .............................................................................................................. 579
Spete ........................................................................................................................... 580
Capitolul VII. Incapacitati si interdictii privind vanzarea ................................... 586
Sectiunea 1. Principiul capacitatii ......................................................................... 586
Sectiunea a 2-a. Cine poate vinde sau cumpara? (art. 1652-1656 NCC) ............... 586
1. Incapacitati de a cumpara ............................................................................ 586
2. Incapacitati de a vinde ............................................................................... 588
Sectiunea a 3-a. Interdictii si infractiuni ................................................................ 588
Bibliografie ................................................................................................................ 590
Jurisprudenta .............................................................................................................. 590
Spete ........................................................................................................................... 591
Capitolul VIII. Obiectul contractului. Orice drept ............................................... 592
Sectiunea 1. Consecvent in inconsecventa. Drept sau bun? .................................. 592
1.„Curat acuratete si rigoare”! Conu Iancu nemuritor ................................... 592
2.„Orice drept” ............................................................................................... 592
Sectiunea a 2-a. Dreptul de proprietate asupra unui drept de creanta .................... 593
Sectiunea a 3-a. Titlurile de creanta si titluri de credit .......................................... 596
1. Clasificarea titlurilor de credit .................................................................... 598
2. Cambia ........................................................................................................ 599
2.1. Utilitatea cambiei ................................................................................. 600
2.2. Conditiile de validitate ale cambiei. ..................................................... 601
2.3. Cambia in alb ....................................................................................... 601
2.4. Acceptarea cambiei .............................................................................. 602
2.5. Consecintele acceptarii ......................................................................... 603
2.6. Girul cambiei ........................................................................................ 604
3. Cecul. Proviziunea cecului– creanta care poate fi obiect al vanzarii ......... 606
3.1. Utilizarea gresita a cecului. Utilizarea cecului ca proviziune ............... 608
3.2. Cecuri fara acoperire (proviziune) ........................................................ 608
3.3. Utilizarea cecului ca garantie prin scont. Cec de complezenta, fara
acoperire, acceptat drept garantie reala, ulterior eliberarii fondurilor
pe baza contractului de credit ............................................................... 609
3.4. Utilizarea cecului ca garantie prin cesiunea creantei ............................ 610
3.5. Utilizarea cecului emis de societatea comerciala, pentru plata
unei datorii personale a asociatului, in beneficiul unei alte societati,
al carei asociat este titularul creantei .................................................... 611
3.6. Cecul de„garantie”, o controversa si o deruta grava ............................ 611
XVIII Vanzarea in Noul Cod civil
3.7. Cuprinsul, girul, avalul si plata cecului ................................................ 615
3.8. Girul cecului ......................................................................................... 616
3.9. Incidentele platii si regresul .................................................................. 617
Sectiunea 4-a. Drepturi de creanta conferite de actiunile societatilor
comerciale privite ca obiect al vanzarii ............................................................ 619
1. Armonizarea legislatiei societatilor comerciale cu acquis-ul comunitar ..... 621
2. Drept comparat............................................................................................ 621
3. Forma democratica si limitele ei ............................................................

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review
Created in 8.0148 sec