Arestarea si detentia in jurisprudenta CEDO

Arestarea si detentia in jurisprudenta CEDO
-20%
Editura:
Anul publicării: 2012
Categoria: Constitutional
Preț: 28,00 lei
35,00 lei (-20%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare

DESCRIERE

Lucrarea de fata aduce in atentia cititorilor o selectie a jurisprudentei relevante a Curtii Europene a Drepturilor Omului in materia arestarii preventive si detentiei, care nu este intotdeauna perfect cunoscuta, principala explicatie tinand de dimensiunile muncii de informare pe care juristul sau justitiabilul trebuie sa o realizeze. Hotararile prezentate sunt rezumate si selectate in anumite domenii, insistandu-se in principal pe cele pronuntate in ultimii 5 ani, intrucat jurisprudenta Curtii este intr-o oarecare evolutie si, in plus, hotararile mai vechi sunt relativ cunoscute. S-a insistat, de asemenea, pe jurisprudenta in cauzele romanesti sau in cauze care prezinta anumite particularitati si prin raportare la sistemul roman. In consecinta, cartea se adreseaza practicienilor si justitiabililor, insa nu are nicio pretentie de a fi epuizat problemele prezentate si nici de a fi redat toate argumentele Curtii, preferandu-se realizarea unei selectii subiective prin natura sa in ambele privinte.

Culegerea, care cuprinde 211 hotarari si decizii ale Curtii de la Strasbourg, a fost realizata in cadrul eforturilor pe care Asociatia de studii in dreptul constitutional si drepturile omului le face in vederea asigurarii corectei informatii juridice si raspandirii cunoasterii stiintifice in acest domeniu atat de vast al dreptului, toti autorii fiind membri ai asociatiei.

Radu Chirita (coordonator)


Cuprins
CAPITOLUL I. PRIVAREA DE LIBERTATE A UNEI
PERSOANE ___________________________________________1
1. Legalitatea privarii de libertate _______________________1
1. Lipsire de libertate dispusa ilegal. Persoana obligata sa
vietuiasca intr-o institutie psihiatrica, in conditii inumane
[cauza Stanev c. Bulgariei (MC), Hotararea
din 17 ianuarie 2012 (cererea nr. 36760/06)] __________1
2. Arest preventiv ulterior ispasirii pedepsei cu inchisoarea.
Lipsa de garantii pentru implementarea masurii la nivel
national [cauza O.H. c. Germaniei, Hotararea din 24
noiembrie 2011 (cererea nr. 4646/08)] _______________5
3. Conditii de detentie. Mentinere in stare de detentie dupa
ramanerea definitiva a hotararii de liberare
[cauza Ogica c. Romaniei, Hotararea din 27 mai 2010
(cererea nr. 24708/03)] ___________________________6
4. Persoane retinute in zona de tranzit. Lipsa unei baze
legale pentru detentia lor [cauza Riad si Idiab c. Belgiei,
Hotararea din 24 ianuarie 2008 (cererile nr. 29787/03
si nr. 29810/03)] ________________________________8
5. Persoane tinute in detentie in urma condamnarii lor de
catre o instanta care nu respecta exigentele impuse de
Conventie. Rele tratamente. Incalcarea dreptului la viata
privata si de familie [cauza Ivantoc si altii c. Moldovei si
Rusiei, Hotararea din 15 noiembrie 2011
(cererea nr. 23687/05)] __________________________10
6. Rele tratamente aplicate de politisti. Privare de libertate
nelegala. Lipsa mandatului de perchezitie [cauza Rupa c.
Romaniei (nr. 1), Hotararea din 16 decembrie 2008
(cererea nr. 58478/00)] __________________________13
7. Indepartarea unui text de lege existent. Previzibilitatea
legii. Inexistenta unei nereguli grave si manifeste.
Avocatul nu a avut acces la dosar. Incalcarea principiului
egalitatii armelor [cauza Mooren c. Germaniei (MC),
Hotararea din 9 iulie 2009 (cererea nr. 11364/03)]_____16
8. Punerea unei persoane la dispozitia autoritatilor printr-o
hotarare judecatoreasca. Lipsa unei incalcari a Conventiei
Arestarea si detentia VIII in jurisprudenta CEDO
[cauza De Schepper c. Belgiei, Hotararea din
13 octombrie 2009 (cererea nr. 27428/07)]__________ 19
9. Detentie incompatibila cu prevederile art. 5 din
Conventie. Masura ce nu constituie tratament degradant
[cauza Haidn c. Germaniei, Hotararea din
13 ianuarie 2011 (cererea nr. 6587/04)] ____________ 20
10. Persoana tinuta in arest preventiv peste durata maxima
prevazuta de lege [cauza M. c. Germaniei, Hotararea
din 17 decembrie 2009 (cererea nr. 19359/04)] ______ 21
11. Detentie dupa condamnare. Masura internarii intr-un
centru de detentie nu este justificata daca nu a fost dispusa
de un judecator [cauza Schönbrod c. Germaniei, Hotararea
din 24 noiembrie 2011 (cererea nr. 48038/06)]_______ 22
12. Echipaj al unei nave retinut in mod ilegal in marea libera,
dar prezentat intr-un timp rezonabil in fata autoritatilor
judiciare [cauza Medvedyev si altii c. Frantei (MC),
Hotararea din 29 martie 2010 (cererea nr. 3394/03)] __ 24
13. Privare de libertate a unui activist in domeniul drepturilor
omului. Inregistrarea acestuia intr-o baza de date constituie
o ingerinta in viata privata [cauza Shimovolos c. Rusiei,
Hotararea din 21 iunie 2011 (cererea nr. 30194/09)] __ 28
14. Intarzierea punerii in libertate a persoanei arestate,
datorata necesitatii indeplinirii formalitatilor
administrative. Imixtiune in viata privata prin inregistrarea
convorbirilor telefonice [cauza Raducu c. Romaniei,
Hotararea din 21 aprilie 2009 (cererea nr. 70787/01)] _ 29
15. Detentiune pe viata cu posibilitate de liberare doar in caz
de boala in stadiu terminal. Proportionalitatea cu gravitatea
faptelor [cauza Vinter si altii c. Regatului Unit, Hotararea
din 17 ianuarie 2012 (cererile nr. 66069/09, nr. 130/10 si
nr. 3896/10)] _________________________________ 31
2. Privarea de libertate in vederea executarii unei
obligatii legale_______________________________________32
16. Internarea unei femei intr-un spital psihiatric in lipsa
unei autorizari legale [cauza Beiere c. Letoniei,
Hotararea din 29 noiembrie 2011 (cererea
nr. 30954/05)] _______________________________ 32
17. Revocarea liberarii pe cautiune. Detentie
disproportionata pentru neplata unei datorii
[cauza Gatt c. Maltei, Hotararea din 27 iulie 2010
(cererea nr. 28221/08)] ________________________ 34
18. Obligatia de a colabora cu politia in cazul controlului
de identitate. Obligatie specifica si concreta. Recursul la
Cuprins IX
forta al autoritatilor. Lipsa de proportionalitate
[cauza Sarigiannis c. Italiei, Hotararea din
5 aprilie 2011 (cererea nr. 14569/05)] _____________35
19. Persoane plasate in detentie in scopul prevenirii
participarii lor la cateva demonstratii organizate
[cauza Schwabe si M.G. c. Germaniei, Hotararea
din 1 decembrie 2011 (cererile nr. 8080/08 si
nr. 8577/08)]_________________________________36
3. Arestarea preventiva_______________________________38
20. Lipsa diligentei autoritatilor. Schimbarea competentei
instantelor. Prelungirea arestarii de catre instante
necompetente. Prelungirea colectiva a arestarii si lipsa
unor motive concrete [cauza Calmanovici c. Romaniei,
Hotararea din 1 iulie 2008 (cererea nr. 42250/02)]____38
21. Retinere fara emiterea mandatului. Principiul securitatii
raporturilor juridice [cauza Creanga c. Romaniei,
Hotararea din 15 iunie 2010 (cererea nr. 29226/02)] __42
22. Persoana privata de libertate in absenta deciziei unui
magistrat. Utilizarea unor formule stereotipe pentru
prelungirea arestarii [cauza Farhad Aliyev c.
Azerbaidjanului, Hotararea din 9 noiembrie 2010
(cererea nr. 37138/06)] _________________________46
23. Retinere nejustificata. Minori privati de drepturile
procesuale o perioada de 3 zile [cauzaİpek si altii c.
Turciei, Hotararea din 3 februarie 2009
(cererile nr. 17019/02 si nr. 30070/02)] ____________47
24. Minor tinut in arest pe o perioada de 48 de zile
[cauza Nart c. Turciei, Hotararea din 6 mai 2008
(cererea nr. 20817/04)] _________________________49
25. Persoane retinute de politie pentru organizarea unor
proteste. Privare de libertate nelegala [cauza Hyde Park
si altii c. Moldovei (nr. 4), Hotararea din 7 aprilie 2009
(cererea nr. 18491/07)] _________________________49
26. Detentie arbitrara a minorilor intr-un centru pentru
minori [cauza Ichin si altii c. Ucrainei, Hotararea
din 21 decembrie 2010 (cererile nr. 28189/04 si
nr. 28192/04)]________________________________50
27. Privare de libertate ce nu are la baza suspiciuni
rezonabile privind savarsirea unei infractiuni [cauza
Kandzhov c. Bulgariei, Hotararea din 6 noiembrie 2008
(cererea nr. 68294/01)] _________________________51
28. Privare de libertate ilegala. Refuzul instantei de punere
in libertate la expirarea duratei arestarii [cauza Asatryan
Arestarea si detentia X in jurisprudenta CEDO
c. Armeniei, Hotararea din 9 februarie 2010
(cererea nr. 24173/06)] ________________________ 52
29. Persoana arestata preventiv doar in baza marturiei depuse
de catre victima. Conditii de detentie [cauza Stepuleac c.
Moldovei, Hotararea din 6 noiembrie 2007
(cererea nr. 8207/06)] _________________________ 53
30. Arestare preventiva prelungita dupa casarea cu
trimitere a deciziei de fond [cauza Konolos c. Romaniei,
Hotararea din 7 februarie 2008
(cererea nr. 26600/02)] ________________________ 55
31. Rearestare in baza unor acuzatii similare. Incercarea
autoritatilor de a specula lacunele legislative [cauza
Mikhaniv c. Ucrainei, Hotararea din 6 noiembrie 2008
(cererea nr. 75522/01)] ________________________ 56
32. Lipsa unui temei legal al arestarii preventive. Perchezitie
efectuata fara mandat [cauza Varga c. Romaniei,
Hotararea din 1 aprilie 2008 (cererea nr. 73957/01)] _ 58
33. Privare de libertate. Legalitatea arestului preventiv si a
detentiei [cauzele Schmitz c. Germaniei si Mork c.
Germaniei, Hotararile din 9 iunie 2011 (cererile
nr. 30493/04, respectiv nr. 31047/04)] ____________ 60
34. Obligatia de a proteja potentialele victime nu justifica
prelungirea retroactiva a unei masuri de siguranta
[cauza Jendrowiak c. Germaniei, Hotararea din
14 aprilie 2011 (cererea nr. 30060/04)] ___________ 61
35. Depasirea duratei retinerii cu 30 de minute. Lipsa
unor motive pertinente si suficiente [cauza Ignatenco c.
Moldovei, Hotararea din 8 februarie 2011
(cererea nr. 36988/07)] ________________________ 62
36. Persoana retinuta de politisti dupa expirarea masurii
retinerii in vederea prezentarii in fata unui magistrat
[cauza Zervudacki c. Frantei, Hotararea din
27 iulie 2006 (cererea nr. 73947/01)] _____________ 63
37. Prelungirea arestarii motivata prin necesitatea
administrarii probelor in favoarea apararii. Inexistenta
unei cai de atac eficace [cauza Irinel Popa si altii c.
Romaniei, Hotararea din 1 decembrie 2009
(cererile nr. 6289/03, nr. 6297/03 si nr. 9115/03)] ___ 64
38. Anularea amnistiei nu poate fi dispusa de catre
presedintele tarii. Arestare nelegala [cauza Lexa c.
Slovaciei, Hotararea din 23 septembrie 2008
(cererea nr. 54334/00)] ________________________ 66
Cuprins XI
4. Durata arestarii preventive__________________________67
39. Arest preventiv continuu pe perioada unui proces in curs
ce dura de aproximativ 13 ani [cauza Yakısan c. Turciei,
Hotararea din 6 martie 2007 (cererea nr. 11339/03)] __67
40. Persoana arestata, tinuta intr-o cusca de metal in fata
instantei. Scopul arestului diferit fata de cel real.
Prelungirea arestarii dispusa inclusiv in baza unor
informatii obtinute de la avocatul reclamantului [cauza
Khodorkovskiy c. Rusiei, Hotararea din 31 mai 2011
(cererea nr. 5829/04)] __________________________68
41. Persoana arestata transportata inadecvat de la inchisoare
la instanta. Prelungirea arestului in baza unor motive
abstracte. Masuri disproportionate de interzicere a
vizitelor familiale [cauza Moisseiev c. Rusiei, Hotararea
din 9 octombrie 2008 (cererea nr. 62936/00)] _______70
42. Obligatii impuse autoritatilor pentru modificarea
legislatiei interne in conformitate cu exigentele prevazute
in art. 5 si art. 3 din Conventie [cauza Kharchenko c.
Ucrainei, Hotararea-pilot din 10 februarie 2011 (cererea
nr. 4010/02)]_________________________________72
43. Calcularea duratei arestarii preventive. Risc de
influentare a martorilor. Motive suficiente [cauza Bąk c.
Poloniei, Hotararea din 16 ianuarie 2007 (cererea
nr. 7870/04)]_________________________________74
44. Intarzierea avocatilor persoanei arestate. Impiedicarea
lor sa intre in sala. Sedinta nepublica [cauza
Lebedev c. Rusiei, Hotararea din 25 octombrie 2007
(cererea nr. 4493/04)] __________________________75
45. Motive care au justificat arestarea preventiva si care nu
au subzistat ulterior [cauza Begu c. Romaniei,
Hotararea din 15 martie 2011 (cererea nr. 20448/02)] _76
46. Acte de urmarire penala efectuate pe o perioada de mai
bine de 5 ani [cauza Cretello c. Frantei, Hotararea din 23
ianuarie 2007 (cererea nr. 2078/04)]_______________77
47. Obligatia instantelor nationale de a avea in vedere si
celelalte masuri alternative arestarii [cauza Degeratu c.
Romaniei, Hotararea din 6 iulie 2010 (cererea
nr. 35104/02)]________________________________78
48. Neluarea in considerare de catre instantele nationale si a
altor masuri alternative arestarii [cauza Lelièvre c.
Belgiei, Hotararea din 8 noiembrie 2007 (cererea
nr. 11287/03)]________________________________80
Arestarea si detentia XII in jurisprudenta CEDO
49. Neluarea in considerare a altor masuri alternative, chiar
daca persoana arestata a prezentat garantii suficiente.
Imposibilitatea reclamantului de a-si revedea tatal inainte
de moartea acestuia [cauza Lind c. Rusiei, Hotararea
din 6 decembrie 2007 (cererea nr. 25664/05)] ______ 81
50. Termen rezonabil al arestarii preventive. Motiv
suficient: posibilitatea influentarii anchetei [cauza
Erimescu c. Romaniei, Decizia din 18 ianuarie 2011
(cererea nr. 33762/05)] ________________________ 82
51. Arestare prelungita cu motivarea ca inculpatul prezinta
pericol pentru ordinea publica. Neluarea in considerare a
altor masuri alternative [cauza Jiga c. Romaniei,
Hotararea din 16 martie 2010 (cererea
nr. 14352/04)] _______________________________ 84
52. Neindicarea de catre instante a niciunui motiv concret din
care sa rezulte pericolul pentru ordinea publica. Motivari
stereotipe. Neluarea in considerare a altor masuri
alternative [cauza Scundeanu c. Romaniei, Hotararea
din 2 februarie 2010 (cererea nr. 10193/02)] _______ 85
53. Persoana arestata legata cu catuse de patul din spital.
Prelungirea arestarii prin indicarea abstracta a unor
criterii legale. Neluarea in considerare a altor masuri
alternative [cauza Tanase c. Romaniei, Hotararea
din 12 mai 2009 (cererea nr. 5269/02)]____________ 86
54. Prelungirea arestarii preventive in baza a numeroase
motivari. Motivari stereotipe [cauza Prencipe c.
Monaco, Hotararea din 16 iulie 2009 (cererea
nr. 43376/06)] _______________________________ 88
55. Prelungirea arestarii preventive facuta doar prin referire
la texte legale. Absenta persoanei arestate la judecarea
recursului [cauza Tarau c. Romaniei, Hotararea din
24 februarie 2009 (cererea nr. 3584/02)] __________ 89
56. Prelungirea arestarii preventive in baza unor motivari
succinte si abstracte. Expulzare pusa in executare in lipsa
unei hotarari definitive [cauza Estrikh c. Letoniei,
Hotararea din 18 ianuarie 2007 (cererea
nr. 73819/01)] _______________________________ 90
57. Lipsa unor motive ,,pertinente si suficiente” oferite de
catre autoritati. Caracterul succint si abstract al motivarii.
Prelungiri colective. Neanalizarea posibilitatii aplicarii
unor masuri alternative. Controlul tardiv al legalitatii
arestarii [cauza Mihuta c. Romaniei, Hotararea din 31
martie 2009 (cererea nr. 13275/03)] ______________ 92
Cuprins XIII
58. Justificarea mentinerii arestarii preventive. Lipsa unor
motive ,,pertinente si suficiente” [cauza Tase c.
Romaniei, Hotararea din 10 iunie 2008 (cererea
nr. 29761/02)]________________________________95
59. Arestare de aproximativ 6 ani si 8 luni. Lipsa unor
motive ,,pertinente si suficiente” [cauza Solmaz c.
Turciei, Hotararea din 16 ianuarie 2007 (cererea
nr. 27561/02)]________________________________96
60. Prelungirea masurii arestarii. Referirea instantei doar la
motivele initiale si la faptul ca inculpatul nu a
recunoscut anumite fapte [cauza Tiron c. Romaniei,
Hotararea din 7 aprilie 2009 (cererea nr. 17689/03)] __97
61. Neluarea in considerare a unor masuri alternative. Starea
de sanatate a persoanei arestate inrautatita in cursul
detentiei. Intarzierea dosarului [cauza Wedler
c. Poloniei, Hotararea din 16 ianuarie 2007
(cererea nr. 44115/98)] _________________________99
5. Privarea de libertate in scopuri medicale______________100
62. Persoana cu probleme psihiatrice, detinuta pe o perioada
de 8 luni pana la internarea intr-un spital [cauza
Mocarska c. Poloniei, Hotararea din 6 noiembrie 2007
(cererea nr. 26917/05)] ________________________100
63. Internare nedispusa de o instanta. Plangere la procuror,
singurul mijloc de a o contesta [cauza Gulub Atanasov c.
Bulgariei, Hotararea din 6 noiembrie 2008 (cererea
nr. 73281/01)]_______________________________101
64. Internare psihiatrica fortata. Lipsa unui control
jurisdictional [cauza C.B. c. Romaniei, Hotararea
din 20 aprilie 2010 (cererea nr. 21207/03)] ________102
65. Necesitatea unui echilibru just intre necesitatea
mentinerii ordinii publice si dreptul la libertate al
petentului [cauza Kharin c. Rusiei, Hotararea din
3 februarie 2011 (cererea nr. 37345/03)] __________103
6. Privarea de libertate in scopul expulzarii sau extradarii__104
66. Calitatea de victima. Detinere pe 10 zile in vederea
extradarii [cauza Stephens c. Maltei, Hotararea din 21
aprilie 2009 (cererea nr. 11956/07)] ______________104
67. Procedura administrativa de repatriere lipsita de
eficacitate [cauza Galliani c. Romaniei, Hotararea
din 10 iunie 2008 (cererea nr. 69273/01)] _________105
68. Plasarea in detentie a unei persoane in asteptarea unei
schimbari de legislatie. Lipsa oricarei justificari [cauza
Arestarea si detentia XIV in jurisprudenta CEDO
Mikolenko c. Estoniei, Hotararea din 8 octombrie 2009
(cererea nr. 10664/05)] _______________________ 107
69. Lipsa unui temei suficient pentru detinerea unei
persoane in vederea extradarii [cauza Nasrulloyev c.
Rusiei, Hotararea din 11 octombrie 2007
(cererea nr. 656/06)] _________________________ 108
70. Detentie lipsita de baza legala in vederea extradarii
[cauza Shchebet c. Rusiei, Hotararea din 12 iunie 2008
(cererea nr. 16074/07)] _______________________ 109
71. Persoana tinuta in detentie o perioada de doua luni,
pana la solutionarea cererii de azil politic [cauza
S.D. c. Greciei, Hotararea din 11 iunie 2009
(cererea nr. 53541/07)] _______________________ 110
72. Privare de libertate in vederea expulzarii
[cauza John c. Greciei, Hotararea din 10 mai 2007
(cererea nr. 199/05)] _________________________ 112
73. Nerespectarea stricta a unor criterii de drept intern
pentru detentia unei persoane in vederea expulzarii
[cauza Jusic c. Elvetiei, Hotararea din 2 decembrie
2010 (cererea nr. 4691/06)]____________________ 113
Capitolul al II-lea. Aspecte procedurale ale privarii
de libertate__________________________________________ 115
1. Dreptul de a fi informat asupra motivelor privarii
de libertate_________________________________________115
74. Arestare arbitrara. Neinformarea celui in cauza, intr-o
limba pe care sa o inteleaga, despre motivele arestarii.
Lipsa verificarii legalitatii masurii [cauza Ladent c.
Poloniei, Hotararea din 18 martie 2008
(cererea nr. 11036/03)] _______________________ 115
75. Intarziere in comunicarea motivelor pentru care s-a
dispus masura retinerii [cauza Saadi c. Regatului Unit
(MC), Hotararea din 29 ianuarie 2008 (cererea
nr. 13229/03)] ______________________________ 116
76. Neinformarea persoanei in termen cu privire la acuzatiile
ce i se aduc. Arestarea acesteia pentru ca nu a vrut sa
divulge sursele informatiei pe care a publicat-o
[cauza Voskuil c. Olandei, Hotararea din 22 noiembrie
2007 (cererea nr. 64752/01)]___________________ 118
2. Verificarea legalitatii arestarii ______________________119
77. Persoana arestata, prezentata in fata unui magistrat
dupa 41 de zile de privare de libertate [cauza
Cuprins XV
Milošević c. Serbiei, Hotararea din 28 aprilie 2009
(cererea nr. 31320/05)] ________________________119
78. Persoana arestata care nu a fost prezentata de indata in
fata unui magistrat in sensul art. 5 parag. 3 din
Conventie [cauza Moulin c. Frantei, Hotararea
din 23 noiembrie 2010 (cererea nr. 37104/06)] _____120
79. Autoritatea care dispune prelungirea arestarii preventive.
Omisiuni legislative [cauza Krejčíř c. Republicii Cehe,
Hotararea din 26 martie 2009 (cererile nr. 39298/04
si nr. 8723/05)] ______________________________121
80. Cautiune fixata pentru liberarea unui capitan de nava
care a cauzat o catastrofa ecologica. Cuantumul
ridicat al acesteia [cauza Mangouras c. Spaniei (MC),
Hotararea din 28 septembrie 2010 (cererea
nr. 12050/04)]_______________________________123
81. Persoana prezentata in fata unui ,,magistrat” dupa 8 zile
[cauza Nicut-Tanasescu c. Romaniei, Hotararea din 6
iulie 2010 (cererea nr. 25842/03)] _______________125
82. Persoane arestate care, desi au fost prezentate unui
magistrat, nu au beneficiat de analizarea legalitatii
arestarii. Neasigurarea prezentei inculpatilor la judecarea
recursului. Avocat din oficiu numit in ziua judecatii
[cauza Samoila si Cionca c. Romaniei, Hotararea din
4 martie 2008 (cererea nr. 33065/03)] ____________126
3. Dreptul la un recurs contra deciziei de privare
de libertate ________________________________________129
83. Lipsa structurala a unui recurs impotriva masurii de
mentinere in stare de detentie. Imposibilitatea solicitarii
unor reparatii [cauza Altınok c. Turciei, Hotararea-pilot
din 29 noiembrie 2011(cererea nr. 31610/2008)] ____129
84. Riscul de a se sustrage de la judecata. Imposibilitatea de
a comunica in mod eficient cu avocatul [cauza
Castravet c. Moldovei, Hotararea 13 martie 2007
(cererea nr. 23393/05)] ________________________131
85. Tratament inadecvat aplicat pe parcursul sedintei de
judecata si al detentiei. Conditii improprii pentru
analizarea legalitatii arestarii [cauza Ramichvili si
Kokhreidze c. Georgiei, Hotararea din 27 ianuarie 2009
(cererea nr. 1704/06)] _________________________133
86. Lipsa persoanei arestate la judecarea recursului indreptat
impotriva solutiei prin care i s-a respins cererea de
liberare pe cautiune [cauza Allen c. Regatului Unit,
Arestarea si detentia XVI in jurisprudenta CEDO
Hotararea din 30 martie 2010 (cererea
nr. 18837/06)] ______________________________ 135
87. Refuzul instantei interne de a examina recursul.
Neasigurarea prezentei recurentului la proces [cauza
Bolos c. Romaniei, Hotararea din 12 ianuarie 2010
(cererea nr. 33078/03)] _______________________ 136
88. Existenta unui recurs impotriva masurii arestarii
preventive. Necesitatea asigurarii acelorasi garantii ca si
in fata primei instante [cauza Lapusan c. Romaniei,
Hotararea din 3 iunie 2008 (cererea nr. 29723/03)] _ 138
89. Legalitatea arestarii preventive. Confidentialitatea
convorbirilor dintre avocat si client [cauza Modarca c.
Moldovei, Hotararea din 10 mai 2007 (cererea
nr. 14437/05)] ______________________________ 140
4. Dreptul la despagubiri in caz de privare de libertate
ilicita _____________________________________________141
90. Refuzul autoritatilor de a acorda despagubiri pentru
detentia nelegala [cauza Danev c. Bulgariei, Hotararea
din 2 septembrie 2010 (cererea nr. 9411/05)]______ 141
Capitolul al III-lea. Conditiile de detentie ________________ 143
1. Decesul persoanelor aflate in stare de detentie _________143
91. Decesul unui detinut in urma prelungirii nejustificate a
starii de detentie [cauza Dzieciak c. Poloniei, Hotararea
din 9 decembrie 2008 (cererea nr. 77766/01)] _____ 143
92. Sinuciderea unui detinut din cauza unei supradoze de
substante psihotrope prescrise pentru un tratament
psihiatric [cauza Jasińska c. Poloniei, Hotararea
din 1 iunie 2010 (cererea nr. 28326/05)]__________ 145
93. Tratament medical inadecvat primit de o persoana
surdo-muta aflata in custodia politiei [cauza Jasinskis c.
Letoniei, Hotararea din 21 decembrie 2010
(cererea nr. 45744/08)] _______________________ 146
94. Explicatie oficiala necredibila in legatura cu moartea in
inchisoare a unui tanar de 20 de ani [cauza Predica c.
Romaniei, Hotararea din 7 iunie 2011 (cererea
nr. 42344/07)] ______________________________ 147
95. Persoana cu probleme psihice, inchisa 45 de zile
in celula disciplinara. Sinucidere [cauza Renolde c.
Frantei, Hotararea din 16 octombrie 2008 (cererea
nr. 5608/05)] _______________________________ 149
Cuprins XVII
96. Persoana schizofrenica decedata dupa ce a fost luata in
custodia politiei [cauza Saoud c. Frantei, Hotararea
din 9 octombrie 2007 (cererea nr. 9375/02)] _______151
97. Persoane disparute din custodia autoritatilor [cauza
Varnava si altii c. Turciei (MC), Hotararea din 18
septembrie 2009 (cererile nr. 16064/90, nr. 16065/90,
nr. 16066/90, nr. 16068/90, nr. 16069/90, nr. 16070/90,
nr. 16071/90, nr. 16072/90 si nr. 16073/90)] _______153
98. Neacordarea de tratament medical unui detinut bolnav de
tuberculoza [cauza Makharadze si Sikharulidze c.
Georgiei, Hotararea din 22 noiembrie 2011 (cererea
nr. 35254/07)]_______________________________155
2. Dreptul la conditii decente de detentie ________________156
99. Conditii de detentie din arestul Politiei Cluj-Napoca.
Inregistrarea convorbirilor telefonice. Interzicerea
automata a exercitarii drepturilor parintesti [cauza Viorel
Burzo c. Romaniei, Hotararea din 30 iunie 2009
(cererile nr. 75109/01 si nr. 12639/02)] ___________156
100. Conditii de detentie in Penitenciarele din Arad si
Timisoara. Poluare olfactiva [cauza Branduse c.
Romaniei, Hotararea din 7 aprilie 2009 (cererea
nr. 6586/03)]________________________________159
101. Conditii de detentie in Penitenciarele Gherla si Galati.
Suprapopularea carcerala [cauza Porumb c. Romaniei,
Hotararea din 7 decembrie 2010
(cererea nr. 19832/04)] ________________________161
102. Conditii de detentie in Penitenciarul Ploiesti. Necesitatea
unui control medical la sosirea in penitenciar
[cauza Dobri c. Romaniei, Hotararea din 14 decembrie
2010 (cererea nr. 25153/04)] ___________________162
103. Conditii de detentie in Penitenciarul Rahova. Spatiul
vital de care dispune persoana detinuta [cauza Ali c.
Romaniei, Hotararea din 9 noiembrie 2010
(cererea nr. 20307/02)] ________________________162
104. Conditii de detentie in Penitenciarul Rahova. Incalcarea
art. 3 din Conventie [cauza Iamandi c. Romaniei,
Hotararea din 1 iunie 2010 (cererea nr. 25867/03)] __167
105. Conditiile de detentie in Penitenciarul Targsor.
Suprapopularea celulelor [cauza Mariana Marinescu c.
Romaniei, Hotararea din 2 februarie 2010 (cererea
nr. 36110/03)]_______________________________169
106. Conditii de detentie in Penitenciarul Botosani.
Vulnerabilitatea celui detinut [cauza Florea
Arestarea si detentia XVIII in jurisprudenta CEDO
c. Romaniei, Hotararea din 14 septembrie 2010
(cererea nr. 37186/03)] _______________________ 170
107. Conditii de detentie in Penitenciarul Jilava.
Suprapopulare carcerala grava [cauza Maciuca c.
Romaniei, Hotararea din 26 mai 2009
(cererea nr. 25763/03)] _______________________ 172
108. Conditii de detinere„mizerabile” si„alarmante” in
Penitenciarul Jilava [cauza Grozavu c. Romaniei,
Hotararea din 2 noiembrie 2010 (cererea
nr. 24419/04)] ______________________________ 173
109. Conditii de detentie improprii suportate pe o perioada
de timp considerabila. Penitenciarul Jilava [cauza
Eugen Gabriel Radu c. Romaniei, Hotararea din
13 octombrie 2009 (cererea nr. 3036/04)]_________ 174
110. Conditii de detentie in Penitenciarul Jilava. Lipsa
spatiului personal necesar [cauza Todireasa
c. Romaniei, Hotararea din 3 mai 2011 (cererea
nr. 35372/04)] ______________________________ 175
111. Persoana arestata obligata sa suporte conditii de
detentie nesatisfacatoare pe o perioada mare de timp.
Interdictia exercitarii drepturilor parintesti prin lege fara
interventia unei instante [cauza Marcu c. Romaniei,
Hotararea din 26 octombrie 2010
(cererea nr. 43079/02)] _______________________ 177
112. Boala agravata progresiv. Spitalul-penitenciar Jilava
[cauza Aharon Schwarz c. Romaniei, Hotararea din
12 ianuarie 2010 (cererea nr. 28304/02)] _________ 179
113. Conditii de detentie in Penitenciarul Poarta Alba.
Neincalcarea dispozitiilor Conventiei [cauza Gavrilita
c. Romaniei, Hotararea din 22 iunie 2010 (cererea
nr. 10921/03)] ______________________________ 181
114. Conditii de detentie in Penitenciarele Rahova si
Margineni [cauza Goh c. Romaniei, Hotararea din
21 iunie 2011 (cererea nr. 9643/03)]_____________ 183
115. Conditiile sanitare si privarea de hrana pe parcursul
transportului din penitenciar catre alte locatii [cauza
Artimenco c. Romaniei, Hotararea din 30 iunie 2009
(cererea nr. 12535/04)] _______________________ 185
116. Persoana supusa unui regim de siguranta maxima.
Transferuri dintr-un centru de detentie in altul. Perioade
lungi de izolare. Perchezitii corporale numeroase
[cauza Khider c. Frantei, Hotararea din 9 iulie 2009
(cererea nr. 39364/05)] _______________________ 185
Cuprins XIX
117. Persoana detinuta in conditii precare. Transferul intre
centrele de detentie in conditii improprii. Lipsa unui
recurs efectiv [cauza Yakovenko c. Ucrainei, Hotararea
din 25 octombrie 2007 (cererea nr. 15825/06)] _____187
118. Supraaglomerarea celulelor, combinata cu durata
detentiei. Tratament degradant [cauza Micu c. Romaniei,
Hotararea din 8 februarie 2011 (cererea
nr. 29883/06)]_______________________________189
119. Spatiu de detentie insuficient. Conditii sanitare
nesatisfacatoare [cauza Racareanu c. Romaniei,
Hotararea din 1 iunie 2010 (cererea nr. 14262/03)] __191
120. Spatiu necesar suficient in cazul unei persoane
condamnate [cauza Sulejmanovic c. Italiei, Hotararea
din 16 iulie 2009 (cererea nr. 22635/03)] __________192
121. Detinut transferat in mai multe randuri de la un
penitenciar la altul. Tentative de sinucidere in
detentie [cauza Dimakos c. Romaniei, Hotararea
din 6 iulie 2010 (cererea nr. 10675/03)] ___________193
122. Detinut transferat dintr-un penitenciar in altul.
Problema suprapopularii celulelor [cauza Orchowski c.
Poloniei, Hotararea-pilot din 22 octombrie 2009
(cererea nr. 17885/04)] ________________________195
123. Perchezitii corporale integrale efectuate de o maniera
excesiva [cauza El Shennawy c. Frantei, Hotararea
din 20 ianuarie 2011 (cererea nr. 51246/08)] _______196
124. Persoana detinuta supusa unor perchezitii corporale
complexe [cauza Frérot c. Frantei, Hotararea
din 12 iunie 2007 (cererea nr. 70204/01)] _________197
125. Tratament degradant aplicat printr-o perchezitie
corporala umilitoare [cauza Wieser c. Austriei,
Hotararea din 22 februarie 2007 (cererea
nr. 2293/03)]________________________________198
126. Detinut supus la perchezitii corporale dese. Prezenta
ofiterilor mascati cand acesta primea vizite
[cauza Ciupercescu c. Romaniei, Hotararea
din 15 iunie 2010 (cererea nr. 35555/03)] _________199
127. Inexistenta unor deteriorari ale starii fizice sau psihice
perceptibile obiectiv. Aplicabilitatea Conventiei.
Fumatul pasiv [cauza Elefteriadis c. Romaniei,
Hotararea din 25 ianuarie 2011 (cererea
nr. 38427/05)]_______________________________201
128. Conditii de detentie a unei persoane care sufera de o
maladie infectioasa [cauza Kotsaftis c. Greciei,
Arestarea si detentia XX in jurisprudenta CEDO
Hotararea din 12 iunie 2008 (cererea
nr. 39780/06)] ______________________________ 202
129. Lasarea unui detinut fara haine. Tratament inuman si
degradant [cauza Hellig c. Germaniei, Hotararea
din 7 iulie 2011 (cererea nr. 20999/05)] __________ 203
130. Minor detinut intr-o inchisoare pentru adulti. Inexistenta
unui interes real pentru prelungirea arestarii preventive
[cauza Güveç c. Turciei, Hotararea din 20 ianuarie 2009
(cererea nr. 70337/01)] _______________________ 204
131. Izolare in conditii neadecvate. Detinut incatusat de
fiecare data cand era scos din celula [cauza Csüllög c.
Ungariei, Hotararea din 7 iunie 2011 (cererea
nr. 30042/08)] ______________________________ 207
132. Persoana retinuta, incatusata in fata colegilor. Legatura
de cauzalitate intre tratamentele suferite si afectiunile
psihologice diagnosticate ulterior [cauza Erdoğan
Yağız c. Turciei, Hotararea din 6 martie 2007
(cererea nr. 27473/02)] _______________________ 208
133. Incatusarea sistematica a persoanei retinute. Tratament
degradant [cauza Kashavelov c. Bulgariei, Hotararea
din 20 ianuarie 2011 (cererea nr. 891/05)] ________ 209
134. Inexistenta intentiei autoritatilor de a umili persoana
arestata. Violarea prevederilor art. 3 din Conventie
[cauza Petrea c. Romaniei, Hotararea din
29 aprilie 2008 (cererea nr. 4792/03)] ___________ 210
135. Detinut obligat sa poarte cagula pe perioada
in care a fost arestat. Tratament degradant [cauza Petyo
Petkov c. Bulgariei, Hotararea din 7 ianuarie 2010
(cererea nr. 32130/03)] _______________________ 212
136. Persoana condamnata la detentiune pe viata.
Tratament compatibil cu prevederile art. 3 [cauza
Ramirez Sanchez c. Frantei (MC), Hotararea din
4 iulie 2006 (cererea nr. 59450/00)] _____________ 212
137. Examinare ginecologica a unei minore pe perioada
retinerii. Tratament degradant [cauza Yazgül Yılmaz c.
Turciei, Hotararea din 1 februarie 2011 (cererea
nr. 36369/06)] ______________________________ 213
138. Persoana arestata, privata de ochelari in mod
nejustificat. Tratament degradant [cauza Slyusarev c.
Rusiei, Hotararea din 20 aprilie 2010 (cererea
nr. 60333/00)] ______________________________ 215
139. Obligarea statului parat sa adopte masuri generale
pentru a imbunatati conditiile de detentie din
Cuprins XXI
penitenciare [cauza Ananyev si altii c. Rusiei,
Hotararea-pilot din 10 ianuarie 2012
(cererile nr. 42525/07 si nr. 60800/08)] ___________216
3. Dreptul detinutilor la asistenta medicala______________218
140. Obligatia statului de a adopta masurile interne necesare
in vederea inlocuirii masurilor privative de libertate cu
unele mai putin restrictive in cazul detinutilor bolnavi
[cauza Aleksanyan c. Rusiei, Hotararea-pilot din 22
decembrie 2008 (cererea nr. 46468/06)]___________218
141. Persoana arestata tinuta intr-o cusca metalica in timpul
audierii. Tratament medical inadecvat in inchisoare
[cauza Ashot Harutyunyan c. Armeniei, Hotararea
din 15 iunie 2010 (cererea nr. 34334/04)] _________220
142. Lipsa unui tratament medical adecvat. Privarea de
libertate nelegala anterioara condamnarii [cauza
Grori c. Albaniei, Hotararea din 7 iulie 2009
(cererea nr. 25336/04)] ________________________222
143. Refuzul autoritatilor de a asigura tratament medical
unei persoane aflate in arestul politiei [cauza Umar
Karatepe c. Turciei, Hotararea din 12 octombrie 2010
(cererea nr. 20502/05)] ________________________224
144. Neasigurarea unui tratament medical corespunzator.
Boli contractate in penitenciar, pe fondul unei deficiente
preexistente a sistemului imunitar [cauza Ghavtadze c.
Georgiei, Hotararea-pilot din 3 martie 2009
(cererea nr. 23204/07)] ________________________225
145. Detentia unei persoane cu handicap, pe o lunga perioada
de timp, intr-un loc in care nu se poate deplasa de o
maniera autonoma si in care nu poate beneficia de
ingrijirile medicale necesare [cauza Cara-Damiani c.
Italiei, Hotararea din 7 februarie 2012 (cererea
nr. 2447/05)]________________________________227
146. Calitatea ingrijirilor medicale. Nejustificarea mentinerii
in detentie [cauza Hüseyin Yıldırım c. Turciei,
Hotararea din 3 mai 2007 (cererea nr. 2778/02)] ____228
147. Detentia continua a persoanei detinute, in lipsa asistentei
sau ingrijirilor medicale adecvate [cauza Kaprykowski c.
Poloniei, Hotararea din 3 februarie 2009 (cererea
nr. 23052/05)]_______________________________229
148. Individ cu probleme psihice grave, detinut intr-o
inchisoare in care nu putea beneficia de servicii medicale
[cauza Sławomir Musiał c. Poloniei, Hotararea din 20
ianuarie 2009 (cererea nr. 28300/06)]_____________231
Arestarea si detentia XXII in jurisprudenta CEDO
149. Detinut in scaun cu rotile obligat sa utilizeze scarile
pentru a urma un tratament medical vital [cauza
Arutyunyan c. Rusiei, Hotararea din 10 ianuarie 2012
(cererea nr. 48977/09)] _______________________ 232
150. Agravarea starii de sanatate din cauza conditiilor de
detentie. Incalcarea prezumtiei de nevinovatie
[cauza Pavalache c. Romaniei, Hotararea din 18
octombrie 2011 (cererea nr. 38746/03)] __________ 233
4. Integritatea fizica in locurile de detentie ______________235
151. Imigrant ilegal violat de catre autoritatile in custodia
carora se afla [cauza Zontul c. Greciei, Hotararea
din 17 ianuarie 2012 (cererea nr. 12294/07)] ______ 235
152. Rele tratamente in stare de detentie aplicate de
colegii de celula. Pasivitatea organelor penitenciare
[cauza Alexandru Marius Radu c. Romaniei, Hotararea
din 21 iulie 2009 (cererea nr. 34022/05)] _________ 236
153. Rele tratamente aplicate unui detinut prin interventia
fortelor speciale. Lipsa unui remediu procedural efectiv
[cauza Alboreo c. Frantei, Hotararea din 20 octombrie
2011 (cererea nr. 51019/08)]___________________ 239
154. Detinuti torturati de catre autoritati pentru a depune
marturie mincinoasa. Lipsa unei anchete efective.
Imposibilitatea de a contesta legalitatea detinerii
[cauza Chitayev si Chitayev c. Rusiei, Hotararea
din 18 ianuarie 2007 (cererea nr. 59334/00)] ______ 241
155. Rele tratamente aplicate de politisti. Persoana de
etnie roma [cauza Cobzaru c. Romaniei, Hotararea
din 26 iulie 2007 (cererea nr. 48254/99)] _________ 244
156. Persoana supusa la rele tratamente in detentie.
Lipsa unei anchete eficace [cauza Georgescu c.
Romaniei, Hotararea din 13 mai 2008 (cererea
nr. 25230/03)] ______________________________ 246
157. Persoana retinuta, fortata prin diferite metode sa
regurgiteze drogurile pe care le-a inghitit. Tratament
inuman si degradant [cauza Jalloh c. Germaniei
(MC), Hotararea din 11 iulie 2006 (cererea
nr. 54810/00)] ______________________________ 248
158. Detinut in greva foamei, alimentat fortat de catre
autoritati [cauza Ciorap c. Moldovei, Hotararea
din 19 iunie 2007 (cererea nr. 12066/02)]_________ 251
159. Persoana retinuta, torturata de politisti. Raport medical
necredibil [cauza Colibaba c Moldovei, Hotararea
din 23 octombrie 2007 (cererea nr. 29089/06)] ____ 253
Cuprins XXIII
160. Detinuti torturati de fortele speciale. Remediu teoretic si
iluzoriu pentru obtinerea unor despagubiri [cauza
Dedovskiy si altii c. Rusiei, Hotararea din 15 mai 2008
(cererea nr. 7178/03)] _________________________254
161. Reclamanti de etnii diferite detinuti in acelasi loc.
Neindeplinirea de catre stat a obligatiei de a asigura
integritatea fizica a acestora [cauza Rodić si alte 3
persoane c. Bosniei si Hertegovinei, Hotararea din 27
mai 2008 (cererea nr. 22893/05)] ________________255
162. Rele tratamente aplicate unui detinut care suferea de
schizofrenie [cauza Dybeku c. Albaniei, Hotararea-pilot
din 18 decembrie 2007 (cererea nr. 41153/06)] _____257
163. Detinut schizofrenic agresat in mod nejustificat de
gardieni. Nerespectarea indicatiilor date de medic de a fi
transferat. Lipsa unui temei legal al arestarii [cauza
Kucheruk c. Ucrainei, Hotararea din 6 septembrie 2007
(cererea nr. 2570/04)] _________________________259
164. Detinuta violata de un agent al statului. Incetarea
anchetei datorita unor vicii de procedura [cauza
Maslova si Nalbandov c. Rusiei, Hotararea din
24 ianuarie 2008 (cererea nr. 839/02)] ____________261
165. Detinut batut la talpi cu bastonul de cauciuc.
Imposibilitatea de a-si contacta avocatul [cauza
Mammadov (Jalaloglu) c. Azerbaidjanului, Hotararea
din 11 ianuarie 2007 (cererea nr. 34445/04)] _______262
166. Detinut batut la sediul politiei [cauza Iambor
c. Romaniei (nr. 1), Hotararea din 24 iunie 2008
(cererea nr. 64536/01)] ________________________263
167. Rele tratamente suferite pe intreaga perioada a detentiei
din partea celorlalti codetinuti [cauza Premininy c.
Rusiei, Hotararea din 10 februarie 2011 (cererea
nr. 44973/04)]_______________________________267
168. Rele tratamente aplicate de politisti. Lipsa unei anchete
eficace [cauza Yusuf Gezer c. Turciei, Hotararea
din 1 decembrie 2009 (cererea nr. 21790/04)] ______268
Capitolul al IV-lea. Drepturile persoanelor aflate in stare
de detentie ___________________________________________270
1. Dreptul detinutilor la viata privata___________________270
169. Refuzul accesului la procedura inseminarii artificiale
[cauza Dickson c. Regatului Unit, Hotararea din
4 decembrie 2007 (cererea nr. 44362/04)] _________270
Arestarea si detentia XXIV in jurisprudenta CEDO
170. Interzicerea dreptului la vizite. Dreptul la aparare
[cauza Gülmez c. Turciei, Hotararea din 20 mai 2008
(cererea nr. 16330/02)] _______________________ 271
171. Control ginecologic efectuat in mod nejustificat si fara
consimtamantul persoanei in cauza [cauza Juhnke
c. Turciei, Hotararea din 13 mai 2008 (cererea
nr. 52515/99)] ______________________________ 273
172. Persoana retinuta, supusa la rele tratamente de catre
politisti in cursul anchetei. O persoana detinuta nu pierde
dreptul la respectarea vietii private [cauza Toma c.
Romaniei, Hotararea din 24 februarie 2009 (cererea
nr. 42716/02)] ______________________________ 274
2. Inviolabilitatea corespondentei detinutilor ____________276
173. Corespondenta din inchisoare cu un avocat. Statut
privilegiat [cauza Ekinci si Akalın c. Turciei, Hotararea
din 30 ianuarie 2007 (cererea nr. 77097/01)] ______ 276
174. Refuzul autoritatilor de a expedia scrisorile unor detinuti,
pentru ca erau scrise in alta limba [cauza Mehmet Nuri
Özen si altii c. Turciei, Hotararea din 11 ianuarie 2011
(cererile nr. 15672/08, nr. 24462/08, nr. 27559/08,
nr. 28302/08, nr. 28312/08, nr. 34823/08, nr. 40738/08,
nr. 41124/08, nr. 43197/08, nr. 51938/08 si
nr. 58170/08)] ______________________________ 277
175. Lipsa de acces la instructiunile privind regimul
corespondentei in penitenciar. Detentie de 18 zile fara a
fi prezentat in fata unui magistrat [cauza Nastase-
Silivestru c. Romaniei, Hotararea din 4 octombrie 2007
(cererea nr. 74785/01)] _______________________ 278
176. Verificarea corespondentei, neproportionala si
nejustificata de un scop legitim. Interdictia persoanei
retinute de a-si contacta telefonic concubina [cauza
Petrov c. Bulgariei, Hotararea din 22 mai 2008
(cererea nr. 15197/02)] _______________________ 280
177. Necesitatea unei anumite forme de cenzura a
corespondentei detinutilor [cauza Puzinas c. Lituaniei
(nr. 2), Hotararea din 9 ianuarie 2007 (cererea
nr. 63767/00)] ______________________________ 281
3. Dreptul detinutilor la viata de familie ________________282
178. Interdictie aplicata sotiei reclamantului aflat in arest
[cauza Ferla c. Poloniei, Hotararea din 20 mai 2008
(cererea nr. 55470/00)] _______________________ 282
179. Refuzul autoritatilor nationale de a-i permite detinutului
sa isi viziteze fiica aflata pe moarte [cauza Giszczak c.
Cuprins XXV
Poloniei, Hotararea din 29 noiembrie 2011 (cererea
nr. 40195/08)]_______________________________283
180. Interzicerea exercitarii drepturilor parintesti aplicata
automat de catre instanta [cauza Iordache c. Romaniei,
Hotararea din 14 octombrie 2008 (cererea
nr. 6817/02)]________________________________284
181. Retinerea familiilor insotite de minori in vederea
expulzarii [cauza Popov c. Frantei, Hotararea din 19
ianuarie 2012 (cererile nr. 39472/07 si
nr. 39474/07)]_______________________________285
4. Dreptul detinutilor la casatorie _____________________287
182. Refuzul de a permite casatoria in inchisoare. Inexistenta
unei baze legale in dreptul intern [cauza Frasik c.
Poloniei, Hotararea din 5 ianuarie 2010 (cererea
nr. 22933/02)]_______________________________287
183. Refuzul de a permite unui detinut sa se casatoreasca in
inchisoare. Limitari in materie de viata privata si de
familie [cauza Jaremowicz c. Poloniei, Hotararea
din 5 ianuarie 2010 (cererea nr. 24023/03)] ________288
5. Libertatea de exprimare in stare de detentie ___________289
184. Portul unor simboluri interzise. Libertatea de exprimare
[cauza Donaldson c. Regatului Unit, Decizia din
25 ianuarie 2011 (cererea nr. 56975/09)] __________289
6. Drepturile electorale ale detinutilor__________________291
185. Caracterul automat al interdictiei drepturilor electorale
[cauza Scoppola c. Italiei (nr. 3), Hotararea din
18 ianuarie 2011 (cererea nr. 126/05)] ____________291
Capitolul al V-lea. Anchetarea incidentelor petrecute
in stare de detentie ____________________________________292
1. Obligatia statului de a realiza o ancheta eficace
in cazul decesului unui detinut ori al recursului la forta
al autoritatilor penitenciare ___________________________292
186. Refuzul persoanei detinute de a se supune unui
control ginecologic. Lipsa unei anchete eficace
[cauza B. c. Romaniei, Hotararea din 10 ianuarie 2012
(cererea nr. 42390/07)] ________________________292
187. Reclamant torturat pentru a-si marturisi fapta. Lipsa
unei anchete eficace [cauza Valyayev c. Rusiei,
Hotararea din 14 februarie 2012 (cererea
nr. 22150/04)]_______________________________293
188. Procuror arestat la domiciliu. Anchetarea mortii
acestuia lipsita de impartialitate si obiectivism [cauza
Arestarea si detentia XXVI in jurisprudenta CEDO
Kolevi c. Bulgariei, Hotararea din 5 noiembrie 2009
(cererea nr. 1108/02)] ________________________ 295
189. Pretins suicid petrecut in cursul unei audieri. Lipsa unei
anchete independente si efective [cauza Miigárová c.
Slovaciei, Hotararea din 14 decembrie 2010
(cererea nr. 74832/01)] _______________________ 297
190. Ancheta ineficace din cauza lipsei de diligenta a
procurorilor [cauza Peker c. Turciei (nr. 2), Hotararea
din 12 aprilie 2011 (cererea nr. 42136/06)] _______ 298
191. Lipsa celeritatii procedurilor si a unei anchete eficace
[cauza Teren Aksakal c. Turciei, Hotararea din 11
septembrie 2007 (cererea nr. 51967/99)] _________ 299
192. Traumatisme suferite in timpul cat o persoana s-a
aflat in custodia politiei. Lipsa unei anchete eficace
[cauza Pascari c. Moldovei, Hotararea din
20 decembrie 2011 (cererea nr. 53710/09)] _______ 300
193. Detinut lovit cu bastoanele de catre gardieni. Lipsa
unei cai de atac efective [cauza Vladimir Romanov
c. Rusiei, Hotararea din 24 iulie 2008 (cererea
nr. 41461/02)] ______________________________ 302
194. Incatusarea unei persoane bolnave in curtea sectiei de
politie. Lipsa unei anchete efective [cauza Archip c.
Romaniei, Hotararea din 27 septembrie 2011
(cererea nr. 49608/08)] _______________________ 304
195. Obligatia autoritatilor nationale de a efectua o ancheta
riguroasa cu privire la acuzatiile ce intra in domeniul
art. 3 din Conventie [cauza Bolovan c. Romaniei,
Hotararea din 24 noiembrie 2009 (cererea
nr. 64541/01)] ______________________________ 306
196. Neacordare de tratament medical adecvat. Lipsa unei
anchete efective [cauza Denis Vasilyev c. Rusiei,
Hotararea din 17 decembrie 2009
(cererea nr. 32704/04)] _______________________ 307
197. Persoana presupus agresata de politisti. Lipsa unei
anchete eficace a autoritatilor nationale [cauza Ghiga
Chiujdea c. Romaniei, Hotararea din 5 octombrie 2010
(cererea nr. 4390/03)] ________________________ 308
198. Lipsa unei anchete eficace. Necomunicarea motivelor
retinerii [cauza Hussain c. Romaniei, Hotararea din
14 februarie 2008 (cererea nr. 12338/02)] ________ 310
199. Persoane implicate in ancheta. Necesitatea independentei
acestora fata de cele implicate in evenimente [cauza
Cuprins XXVII
Melinte c. Romaniei, Hotararea din 9 noiembrie 2006
(cererea nr. 43247/02)] ________________________312
200. Persoana supusa unor rele tratamente de catre autoritati.
Lipsa unei anchete eficace [cauza Rupa c. Romaniei
(nr. 2), Hotararea din 19 iulie 2011 (cererea
nr. 37971/02)]_______________________________313
201. Garantii privind protejarea caracterului intact si complet
al inregistrarilor telefonice. Independenta si
impartialitatea SRI. Lipsa unei anchete eficace in
legatura cu o plangere pentru rele tratamente [cauza
Dumitru Popescu c. Romaniei (nr. 1 si nr. 2), Hotararea
din 26 aprilie 2007 (cererile nr. 49234/99 si
nr. 71525/01)]_______________________________314
2. Dreptul detinutilor la un remediu intern impotriva
violarii drepturilor lor fundamentale ____________________318
202. Detinut trimis la izolare in conditii inumane. Inexistenta
unui remediu procesual eficace impotriva acestei masuri
[cauza Plathey c. Frantei, Hotararea din 10 noiembrie
2011 (cererea nr. 48337/09)] ___________________318
203. Violenta disproportionata din partea unui inspector de
politie. Inexistenta unui remediu efectiv [cauza Fahriye
Çalıskan c. Turciei, Hotararea din 2 octombrie 2007
(cererea nr. 40516/98)] ________________________320
204. Persoana retinuta in aeroport in vederea expulzarii
[cauza Gebremedhin (Gaberamadhien) c. Frantei,
Hotararea din 26 aprilie 2007 (cererea
nr. 25389/05)]_______________________________321
205. Lipsa unui recurs efectiv impotriva masurii
transferurilor de siguranta [cauza Payet c. Frantei,
Hotararea din 20 ianuarie 2011 (cererea
nr. 19606/08)]_______________________________323
Capitolul al VI-lea. Interdictia unor extradari sau expulzari__325
206. Extradarea unui individ banuit de genocid in
Rwanda. Inexistenta incalcarii dispozitiilor Conventiei
[cauza Ahorugeze c. Suediei, Hotararea din
27 octombrie 2011 (cererea nr. 37075/09)] ________325
207. Extradare. Posibilitatea ca reclamantul sa fie supus unor
rele tratamente [cauza Klein c. Rusiei, Hotararea din
1 aprilie 2010 (cererea nr. 24268/08)] ____________327
208. Extradare. Absenta unui dispozitiv eficace de prevenire a
torturii. Inexistenta unei proceduri suficient de accesibile
si previzibile pentru evitarea unei detineri arbitrare
Arestarea si detentia XXVIII in jurisprudenta CEDO
[cauza Soldatenko c. Ucrainei, Hotararea din 23
octombrie 2008 (cererea nr. 2440/07)] ___________ 328
209. Expulzare. Refuzul autoritatilor de a acorda azil politic
[cauza R.C. c. Suediei, Hotararea din 9 martie 2010
(cererea nr. 41827/07)] _______________________ 330
210. Arestare contrara dreptului national. Risc de tratamente
inumane in cazul extradarii [cauza Garabaïev c. Rusiei,
Hotararea din 7 iunie 2007 (cererea nr. 38411/02)] _ 331
211. Transfer ilegal fara a se evalua riscul relelor tratamente
[cauza Iskandarov c. Rusiei, Hotararea din 23 septembrie
2010 (cererea nr. 17185/05)]___________________ 333
Index ______________________________________________ 335


Autori:    Radu Chirita, Lucian Criste, Mirel Toader, Alina Ivan, Anca Stoian
Data aparititei:    28 Mai 2012
Format: Carte brosata
Pagini:    368
Vezi și alte cărți: Omului, Decembrie

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review

Titluri de aceiași autori

Created in 5.4341 sec