Asociatii si fundatii (editia a VII-a-2 noiembrie 2011)

Asociatii si fundatii (editia a VII-a-2 noiembrie 2011)
-15%
Anul publicării: 2011
Categoria: Carti diverse
Preț: 10,20 lei
12,00 lei (-15%)
Disponibilitate: stoc indisponibil

DESCRIERE

Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii
       Dispozitii generale
       Infiintarea asociatiilor si a fundatiilor
       Organizarea si functionarea asociatiilor si a fundatiilor
       Modificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei sau fundatiei
       Federatia
       Asociatiile, fundatiile si federatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica
       Veniturile
       Relatiile cu autoritatile publice
       Dizolvarea si lichidarea
       Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial
       Dispozitii privind persoanele juridice straine fara scop patrimonial
       Dispozitii tranzitorii si finale

Ordinul  MJ 954/B/C/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor, Registrului federatiilor si Registrului national al persoanelor juridice fara scop patrimonial
       Dispozitii comune
       Organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor
       Organizarea Registrului federatiilor
       Organizarea registrului persoanelor juridice straine
       Organizarea Registrului national al persoanelor juridice fara scop patrimonial
       Acordarea disponibilitatii denumirii
       Accesul la Registrul national
       Dispozitii speciale
       Dispozitii tranzitorii si finale
       Cerere de inscriere in vederea dobandirii personalitatii juridice
       Certificat de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial
       Cerere pentru inscrierea modificarilor actului constitutiv si/sau statutului
       Registrul special
       Registrul special - Federatii
       Registrul special pentru inscrierea persoanelor juridice straine fara scop patrimonial, recunoscute in Romania
       Registrul national
       Cerere pentru acordarea disponibilitatii denumirii
       Dovada disponibilitatii denumirii

Ordinul MJ nr. 2076/2007 pentru organizarea evidentei speciale a asociatiilor religioase constituite potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor

Ordinul MJ nr. 1417/C/2006 privind accesul la Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial

Ordinul MFP nr. 62/2009 pentru aprobarea modelului extrasului situatiilor financiare anuale care se publica de asociatiile, fundatiile si federatiile recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publica

Ordinul ANAF nr. 830/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii
       Inregistrarea organizatiilor neguvernamentale si gestionarea relatiei cu mediul asociativ
       Dispozitii privind colaborarea intre ONG si ANAF
       Conditii si criterii de evaluare pentru emiterea scrisorilor de recomandare in vederea acordarii statutului de utilitate publica
       Registrul de evidenta ONG

Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

Hotararea Guvernului nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala
       Dispozitii generale
       Procedura de solicitare a subventiei
       Evaluarea si selectionarea asociatiilor si fundatiilor
       Acordarea subventiei
       Verificarea acordarii serviciilor de asistenta sociala si a utilizarii subventiei
       Cerere de solicitare a subventiei in temeiul Legii nr. 34/1998
       Raport privind oportunitatea acordarii subventiei
       Conventie pentru acordarea de servicii de asistenta sociala
       Raport privind acordarea serviciilor de asistenta sociala si utilizarea subventiei

Ordonanta Guvernului nr. 51/1998 privind  imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale
       Dispozitii generale
       Proceduri de acordare a finantarilor nerambursabile
       Administratia Fondului Cultural National
       Dispozitii tranzitorii si finale

Ordinul MEC nr. 3571/2003 privind punerea in aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003

Ordinul MMFPS nr. 1334/2010 privind aprobarea liniilor prioritare pentru subventionarea in anul 2011, de la bugetul de stat, a asociatiilor si fundatiilor, in baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, precum si pentru
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de evaluare si selectionare si a Grilei de evaluare a asociatiilor si fundatiilor
     Unitatile de asistenta sociala si capitolele de cheltuieli pentru care  asociatiile si fundatiile pot solicita subventii de la bugetul de stat, pentru anul 2011, in baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta juridica
     Regulament de organizare si functionare al Comisiei de evaluare si selectionare
     Grila de evaluare

Ordinul MMSS nr. 98/2003 privind eliberarea avizului in vederea acordarii personalitatii juridice

Ordinul MMSS nr. 115/2003 privind organizarea compartimentului pentru relatia cu asociatiile si fundatiile si aprobarea Criteriilor specifice Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale de acordare a statutului de utilitate publica asociatiilor, fundatiilor si federatiilor

Ordinul MCC nr. 2664/2003 pentru aprobarea Criteriilor si procedurii de acordare a statutului de utilitate publica asociatiilor, fundatiilor si federatiilor care desfasoara activitati din sfera de competenta a Ministerului Culturii si Cultelor

Ordinul ANPH nr. 302/2003 privind aprobarea Criteriilor specifice Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap de acordare a statutului de utilitate publica persoanelor juridice de drept privat fara scop patrimonial

Ordinul ANPCA nr. 139/2003 privind aprobarea Criteriilor specifice Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie persoanelor juridice de drept privat fara scop patrimonial

Ordinul MTCT nr. 808/2003 privind procedura de acordare a avizelor necesare pentru infiintarea si functionarea asociatiilor/fundatiilor/federatiilor si filialelor acestora si de aprobare a Criteriilor specifice de acordare a statutului de utilitate publica

Ordinul ANIMMC nr. 258/2003 privind aprobarea criteriilor specifice de acordare a statutului de utilitate publica asociatiilor, fundatiilor si federatiilor care desfasoara activitati din sfera de competenta a Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, a listei documentelor solicitate acestora in vederea recunoasterii ca fiind de utilitate publica si a formularului raportului de activitate pe ultimii 3 ani al acestora

Hotararea Guvernului nr. 97/2003 pentru aprobarea Criteriilor de selectare a organizatiilor neguvernamentale sau a altor persoane juridice care pot participa la realizarea, in comun cu ministerele si institutiile publice, a unor activitati sau programe in domeniul sanatatii publice si protectiei familiei, precum si a modului de finantare a acestora
       Dispozitii generale
       Procedura de selectare a organizatiilor neguvernamentale sau a altor persoane juridice
       Evaluarea si finantarea programelor in domeniul sanatatii publice si protectiei familiei
       Decontarea cheltuielilor
       Dispozitii finale
       Cerere
       Scrisoare de intentie
       Adresa de inaintare
       Conventie de finantare
       Bugetul de venituri si cheltuieli al programului
       Raport final
       Executia bugetului de venituri si cheltuieli

Ordinul MEC nr. 5336/2004 pentru aprobarea Criteriilor specifice si a procedurii de acordare a statutului de utilitate publica asociatiilor, fundatiilor si federatiilor care desfasoara activitati din sfera de competenta a Ministerului Educatiei si Cercetarii

Ordinul AVptSA nr. 7/2004 privind procedura de eliberare a avizului pentru constituirea si inscrierea asociatiilor si fundatiilor ale caror activitati intra in sfera de competenta a Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

Ordinul ANS nr. 130/2006 privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramura de sport judetene si ale municipiului Bucuresti
       Scopul si obiectivele programelor sportive de utilitate publica
       Criteriile si conditiile  de acces la fondurile publice pentru finantarea proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramura de sport judetene si ale municipiului Bucuresti
       Cerere de finantare-cadru
       Contract-cadru privind finantarea actiunilor/activitatilor din cadrul programului

Ordinul MADR nr. 772/2007 privind criteriile de recunoastere a organizatiilor de producatori din sectorul pescuitului si acvaculturii
       Zonele de pescuit si volumul minim de productie anuala realizata
       Cerere
       Lista membrilor titulari ai organizatiei
       Proces-verbal de constatare
       Aviz de recunoastere
       Registrul unic de evidenta
       Decizie de retragere a recunoasterii

Ordinul MMP nr. 2053/2010 pentru aprobarea modelului, continutului si procedurii de inscriere in Registrul national al asociatiilor de proprietari de paduri
     Registrul national al asociatiilor de proprietari de paduri
     Procedura de inscriere in Registrul national al asociatiilor de proprietari de paduri
     Certificat de inscriere in Registrul national al asociatiilor de proprietari de paduri


Ordinul ANPC nr. 306/2008

pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea criteriilor de evaluare si selectare a centrelor de consultanta si informare a consumatorilor, din cadrul asociatiilor de consumatori, care primesc sume de la bugetul de stat


       Dispozitii generale
       Evaluarea si selectarea centrelor
       Capitolul III - nu are titlu
       Incheierea si finalizarea contractului de finantare
       Cai de atac
       Declaratie
       Criterii de evaluare a capacitatii operationale si financiare a centrelor
       Cerinte de finantare
       Criterii de evaluare a proiectelor de functionare a centrelor
       Declaratia de impartialitateAnul aparitiei: 2011

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review

Titluri de aceiași autori

Created in 0.3511 sec