Codul de procedura fiscala si Normele metodologice - Legislatie consolidata - 10 martie 2014

Codul de procedura fiscala si Normele metodologice - Legislatie consolidata - 10 martie 2014
-10%
Anul publicării: 2014
Categoria: Procedura
Preț: 11,61 lei
12,90 lei (-10%)
Disponibilitate: stoc indisponibil

DESCRIERE

Lucrarea Codul de procedura fiscala si Normele metodologice. Legislatie consolidata: 10 martie 2014 cuprinde dispozitiile Codului de procedura fiscala si cele ale Normelor metodologice de aplicare a acestuia, inserate sub articolele din Cod la care se refera, actualizate pana la data de 10 martie 2014, precum si ultimele modificari aduse Codului de procedura fiscala prin O. U. G. nr. 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare (M. Of. nr. 151 din 28 februarie 2014).

Prezenta lucrare se doreste a fi un instrument de lucru esential pentru oricine este interesat sau lucreaza in domeniile juridic, economic, fiscal, financiar, contabil.

Pentru a veni in ajutorul cititorilor, lucrarea contine extrase din recursurile in interesul legii si din deciziile Curtii Constitutionale, decizii ale Comisiei fiscale centrale si ale Comisiei de proceduri fiscale, instructiuni pentru aplicarea Titlului IX (Ordinul presedintelui ANAF nr. 450/2013), anexe utile (O. U. G. nr. 46/2009 privind imbunatatirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale, Regulamentul UE nr. 1189/2011, Regulamentul UE nr. 1156/2012), precum si actualizari terminologice.


Cuprins

Codul de procedura fiscala si Normele metodologice 9
Titlul 1. Dispozitii generale 9
Capitolul 1. Domeniul de aplicare a Codului de procedura
Capitolul II. Principii generate de conduita In administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate
bugetului general consolidat 11
Capitolul III. Aplicarea prevederilor legislatiei fiscale 15
Capitolul IV. Raportul juridic fiscal. 15
Titlul II. Dispozitii generale privind raportul de drept
material fiscal 18
Capitolul 1. Dispozitii generale 18
Capitolul II. Domiciliul fiscal. 23
Titlul III. Dispozitii procedurale generale 25
Capitolul 1. Competenta organului fiscal. 25
Capitolul II. Actele emise de organele fiscale 30
Capitolul III. Administrarea si aprecierea probelor 38
Sectiunea 1. Dispozitii generale 38
Sectiunea a 2-a. Informatii si expertize 39
Sectiunea a 3-a. Verificarea lnscrisuriior si cercetarea la
fata locului. 43
Sectiunea a 4-a. Dreptul de a refuza furnizarea de dovezi. 45
Sectiunea a 5-a. Colaborarea dintre autoritatile publice. 45
Sectiunea a 6-a. Sarcina probei. 46
Capitolul IV. Termene. 49
Titlul IV. Inregistrarea fiscala si evidenta contabila si fiscaIa 51
Titlul V. Declaratia fiscaIa 60
Titlul VI. Stabilirea impozitelor, taxelor, contributii lor si a
altor sume datorate bugetului general consolidat 65
Capitolul 1. Dispozitii generale 65
Capitolul II. Prescriptia dreptului de a stabili obligatii fiscale 67
Titlul V11. Procedura amiabila pentru evitarealeliminarea
dublei impuneri 69
Titlul V12• Controlul antifrauda 71
Titlul VII. Inspectia fiscala 72
Capitolul 1. Sfera inspectiei fiscale 72
Capitolul II. Realizarea inspectiei fiscale 75
Capitolul III. Dispozitii speciale privind verificarea
persoanelor fizice supuse impozitului pe venit 83
Titlul V1I1. Cooperarea administrativa In domeniul fiscal 86
Capitolul 1. Dispozitii generale 86
Capitolul II. Schimbul de informatii 89
Sectiunea 1. Schimbul de informati la cerere 89
Sectiunea a 2-a. Schimbul automat obligatoriu de informatii 90
Sectiunea a 3-a. Schimbul spontan de informatii 92
Capitolul III. Alte forme de cooperare administrativa 93
Sectiunea 1. Prezenta In birourile administrative si
participarea la anchetele administrative 93
Sectiunea a 2-a. Cooperarea administrativa prin
efectuarea de controale simultane 94
Sectiunea a 3-a. Notificari administrative 94
Sectiunea a 4-a. Rezultatul utilizarii informatiilor 95
Sectiunea a 5-a. Schimbul de experienta si de bune practici 95
Capitolul IV. Conditii aplicabile cooperarii administrative 96
Capitolul V. Relatiile cu Comisia Europeana 1 00
Capitolul VI. Relatiile cu tarile terte 100
Capitolul VII. Dispozitii generale si finale 101
Titlul VIII. Colectarea creantelor fiscale 102
Capitolul 1. Dispozitii generale 1 02
Capitolul II. Stingerea creantelor fiscale prin plata,
compensare si restituire 106
Capitolul III. Dobanzi, penalitati de Intarziere sau majorari
de Intarziere 118
Capitolul IV. Inlesniri la plata 126
Capitolul V. Constituirea de garantii 128
Capitolul VI. Masuri asiguratorii 129
Capitolul VII. Prescriptia dreptului de a cere executarea silita
si a dreptului de a cere compensarea sau restituirea 132
Capitolul VIII. Stingerea creantelor fiscale prin executare
silita 133
Sectiunea 1. Dispozitii generale 133
Sectiunea a 2-a. Executarea silita prin poprire 147
Sectiunea a 3-a. Executarea silita a bunurilor mobile 150
Sectiunea a 4-a. Executarea silita a bunurilor imobile 154

Sectiunea a 5-a. Executarea silita a altor bunuri 156
Sectiunea a 6-a. Valorificarea bunurilor 157
Capitolul IX. Cheltuieli 166
Capitolul X. Eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin
executare silita 167
Capitolul XI. Contestatia la executare silita 170
Capitolul XII. Stingerea creantelor fiscale prin alte modalitati 171
Capitolul X111. Asistenta reciproca In materie de recuperare a
creantelor legate de taxe, impozite, drepturi si alte masuri 178
Sectiunea 1. Dispozitii generale 178
Sectiunea a 2-a. Schimbul de informatii 181
Sectiunea a 3-a. Asistenta pentru notificarea
documentelor 182
Sectiunea a 4-a. Masurile asiguratorii sau de recuperare 183
Sectiunea a 5-a. Dispozitii generale aplicabile tuturor
tipurilor de cereri de asistenta 189
Sectiunea a 6-a. Dispozitii finale 192
Capitolul XIII. Aspecte internationale 192
Titlul IX. Solutionarea contestatiilor formulate Impotriva
actelor administrative fiscale 193
Capitolul 1. Dreptul la contestatie 193
Capitolul II. Competenta de solutionare a contestatiilor.
Decizia de solutionare 198
Capitolul III. Dispozitii procedurale 203
Capitolul IV. Solutii asupra contestatiei 208
Titlul X. Sanctiuni. 212
Titlul XI. Dispozitii tranzitorii si finale 217
Anexe 224
Actualizari terminologice 253


Data aparitiei: Martie 2014
Format: 13x20
Pagini: 256

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review

Titluri de aceiași autori

Created in 0.2268 sec