Codul fiscal si Normele metodologice Actualizat 13 februarie 2012

Codul fiscal si Normele metodologice Actualizat 13 februarie 2012
-20%
Editura:
Anul publicării: 2012
Categoria: Cod
Preț: 36,00 lei
45,00 lei (-20%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare

DESCRIERE

Lucrarea de fata cuprinde textul Codului fiscal, cu ultimele modificari aduse prin O.U.G. nr. 125/2011, si, subsecvent, Normele metodologice de aplicare, cu modificarile si completarile aduse prin H.G. nr. 50/2012. De asemenea, sub fiecare articol au fost facute trimiteri la ordinele, instructiunile, deciziile si procedurile emise de Ministerul Finantelor Publice, ANAF sau de Comisia fiscala centrala, toate actualizate pana la data de 13 februarie 2012.

H.G. nr. 50/2012 clarifica si detaliaza multe dintre reglementarile Codului fiscal, in materia impozitului pe profit, a impozitului pe venit, TVA, accize sit axe locale, contributii de asigurari sociale.

Spre exemplu, in privinta contributiilor sociale obligatorii, fata de regelementarea ambigua si echivoca a O.U.G. nr. 117/2010, recent adoptata ordonanta 125/2011, precum si normele metodologice introduse prin H.G. nr. 50/2012 detaliza mult mai bine tipurile de venituri care intra on baza de calcul a contributiilor sociale, clarificand, totodata, si veniturile exceptate de la plata contributiilor datorate de angajat/angajator.


7 - CODUL FISCAL SI NORMELE METODOLOGICE CUPRINS
Cuprins
Art. _______ Pag.
Titlul I. Dispozitii generale ____________________________________ 1-121 _______ 11
Capitolul I. Scopul si sfera de cuprindere a Codului fi scal ______________ 1-2 _______ 11
Capitolul II. Interpretarea si modifi carea Codului fi scal ________________ 3-6 _______ 12
Capitolul III. Defi nitii ___________________________________________ 7-8 _______ 13
Capitolul IV. Reguli de aplicare generala _________________________ 9-121 _______ 26
Titlul II. Impozitul pe profi t ____________________________________ 13-38 _______ 35
Capitolul I. Dispozitii generale _________________________________ 13-18 _______ 35
Capitolul II. Calculul profi tului impozabil ________________________ 19-282 _______ 44
Capitolul III. Aspecte fi scale internationale _______________________ 29-32 _______ 93
Capitolul IV. Reguli speciale aplicabile vanzarii-cesionarii
proprietatilor imobiliare si titlurilor de participare (abrogat) _____________ 33 _______ 99
Capitolul V. Plata impozitului si depunerea declaratiilor fi scale ________ 34-35 _______ 99
Capitolul VI. Impozitul pe dividende _______________________________ 36 ______ 105
Capitolul VII. Dispozitii tranzitorii si fi nale ________________________ 37-38 ______ 106
Titlul III. Impozitul pe venit ___________________________________ 39-102 ______ 113
Capitolul I. Dispozitii generale _________________________________ 39-45 ______ 113
Capitolul II. Venituri din activitati independente ____________________ 46-54 ______ 123
Capitolul III. Venituri din salarii _________________________________ 55-60 ______ 139
Capitolul IV. Venituri din cedarea folosintei bunurilor _______________ 61-64 ______ 158
Capitolul V. Venituri din investitii ______________________________ 65-672 ______ 163
Capitolul VI. Venituri din pensii _______________________________ 68-701 ______ 171
Capitolul VII. Venituri din activitati agricole _______________________ 71-74 ______ 173
Capitolul VIII. Venituri din premii si din jocuri de noroc ______________ 75-77 ______ 175
Capitolul VIII1. Venituri din transferul proprietatilor imobiliare
din patrimoniul personal _____________________________________771-773 ______ 176
Capitolul IX. Venituri din alte surse ____________________________ 78-791 ______ 183
Capitolul X. Venitul net anual impozabil __________________________ 80-84 ______ 185
Capitolul XI. Proprietatea comuna si asociatiile fara personalitate
juridica ___________________________________________________ 85-86 ______ 194
Capitolul XII. Aspecte fi scale internationale _______________________ 87-92 ______ 197
Capitolul XIII. Obligatii declarative ale platitorilor de venituri cu
retinere la sursa ______________________________________________ 93 ______ 204
Capitolul XIV. Dispozitii tranzitorii si fi nale _______________________ 94-102 ______ 205
Titlul IV. Impozitul pe veniturile microintreprinderilor (abrogat) ____ 103-112 ______ 208
Titlul IV1. Impozitul pe venitul microintreprinderilor ___________ 1121-11211 ______ 209
Titlul V. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de
nerezidenti si impozitul pe reprezentantele fi rmelor straine
infi intate in Romania ______________________________________113-12441 ______ 214
Capitolul I. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de
nerezidenti ______________________________________________ 113-121 ______ 214
CUPRINS CODUL FISCAL SI NORMELE METODOLOGICE - 8
Capitolul II. Impozitul pe reprezentante ________________________ 122-124 ______ 232
Capitolul III. Modul de impozitare a veniturilor din economii
obtinute din Romania de persoane fi zice rezidente in state membre
si aplicarea schimbului de informatii in legatura cu aceasta
categorie de venituri _____________________________________ 1241-12417 ______ 234
Capitolul IV. Redevente si dobanzi la intreprinderi asociate ______12418-12427 ______ 243
Capitolul V. Schimb de informatii in domeniul impozitelor directe __12428-12441 ______ 249
Titlul VI. Taxa pe valoarea adaugata _________________________ 125-1612 ______ 258
Capitolul I. Defi nitii _______________________________________ 125-1252 ______ 258
Capitolul II. Operatiuni impozabile ______________________________ 126 ______ 263
Capitolul III. Persoane impozabile _______________________________ 127 ______ 267
Capitolul IV. Operatiuni cuprinse in sfera de aplicare a taxei _______ 128-131 ______ 272
Capitolul V. Locul operatiunilor cuprinse in sfera de aplicare a
taxei ___________________________________________________ 132-133 ______ 284
Capitolul VI. Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea
adaugata _______________________________________________ 134-136 ______ 302
Capitolul VII. Baza de impozitare ____________________________ 137-1391 ______ 307
Capitolul VIII. Cotele de taxa ___________________________________ 140 ______ 318
Capitolul IX. Operatiuni scutite de taxa _______________________ 141-1441 ______ 323
Capitolul X. Regimul deducerilor _____________________________ 145-149 ______ 345
Capitolul XI. Persoanele obligate la plata taxei _________________ 150-1512 ______ 376
Capitolul XII. Regimuri speciale _____________________________ 152-1524 ______ 380
Capitolul XIII. Obligatii ____________________________________ 153-1582 ______ 396
Capitolul XIV. Dispozitii comune ____________________________ 159-1601 ______ 433
Capitolul XV. Dispozitii tranzitorii ____________________________ 161-1612 ______ 437
Titlul VII. Accize si alte taxe speciale ________________________ 162-2215 ______ 450
Capitolul I. Accize armonizate ______________________________ 162-2061 ______ 450
Sectiunea 1. Dispozitii generale (abrogat) ____________________ 162-168 ______ 450
Sectiunea a 2-a. Produse accizabile (abrogat) ________________ 169-1754 ______ 450
Sectiunea a 3-a. Nivelul accizelor __________________________ 176-177 ______ 450
Sectiunea a 4-a. Regimul de antrepozitare (abrogat) ____________ 178-185 ______ 453
Sectiunea a 41-a. Operatorul inregistrat si operatorul
neinregistrat (abrogat) __________________________________1851-1852 ______ 453
Sectiunea a 5-a. Deplasarea si primirea produselor accizabile
afl ate in regim suspensiv (abrogat) ________________________ 186-1921 ______ 453
Sectiunea a 51-a. Lipsuri si nereguli pe parcursul circulatiei
intracomunitare in regim suspensiv a produselor accizabile
(abrogat) _____________________________________________1922-1923 ______ 453
Sectiunea a 52-a. Deplasarea intracomunitara a produselor
cu accize platite (abrogat) ______________________________ 1924-19210 ______ 453
Sectiunea a 53-a. Inregistrarea operatorilor de produse
accizabile (abrogat) _______________________________________ 19211 ______ 453
Sectiunea a 6-a. Obligatiile platitorilor de accize (abrogat) _______ 193-198 ______ 453
Sectiunea a 7-a. Scutiri la plata accizelor (abrogat) _____________ 199-201 ______ 454
Sectiunea a 8-a. Marcarea produselor alcoolice si tutunului
prelucrat (abrogat) ______________________________________ 202-206 ______ 454
Sectiunea a 81-a. Inregistrarea operatorilor de produse
accizabile (abrogat) ________________________________________ 2061 ______ 454
9 - CODUL FISCAL SI NORMELE METODOLOGICE CUPRINS
Capitolul I1. Regimul accizelor armonizate ____________________ 2062-20671 ______ 454
Sectiunea 1 Dispozitii generale ___________________________2062-2069 ______ 454
Sectiunea a 2-a. Alcool si bauturi alcoolice _________________20610-20614 ______ 463
Sectiunea a 3-a. Tutun prelucrat _____________________________ 20615 ______ 466
Sectiunea a 4-a. Produse energetice ______________________20616-20618 ______ 468
Sectiunea a 5-a. Energie electrica ____________________________ 20619 _____________471
Sectiunea a 6-a. Exceptii de la regimul de accizare pentru
produse energetice si energie electrica ________________________ 20620 _____________471
Sectiunea a 7-a. Regimul de antrepozitare _________________20621-20628 _____________477
Sectiunea a 8-a. Destinatarul inregistrat _______________________ 20629 _____________497
Sectiunea a 9-a. Deplasarea si primirea produselor accizabile
afl ate in regim suspensiv de accize _______________________20630-20641 _____________500
Sectiunea a 10-a. Restituiri de accize _________________________ 20642 _____________513
Sectiunea a 11-a. Deplasarea intracomunitara si impozitarea
produselor accizabile dupa eliberarea pentru consum _________20643-20650 ______ 517
Sectiunea a 12-a. Obligatiile platitorilor de accize ____________20651-20655 _____________524
Sectiunea a 13-a. Scutiri la plata accizelor __________________20656-20660 _____________531
Sectiunea a 14-a. Marcarea produselor alcoolice si a
tutunului prelucrat _____________________________________20661-20664 _____________552
Sectiunea a 15-a. Alte obligatii pentru operatorii economici
cu produse accizabile __________________________________20665-20671 _____________559
Capitolul II. Alte produse accizabile ___________________________ 207-214 ______ 565
Capitolul II1. Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule
(abrogat) ______________________________________________2141-2143 _____________569
Capitolul III. Impozitul la titeiul din productia interna ______________ 215-217 ______ 570
Capitolul IV. Dispozitii comune _____________________________ 218-2201 _____________570
Capitolul V. Dispozitii tranzitorii si derogari ____________________2202-2212 _____________572
Capitolul VI. Contraventii si sanctiuni _________________________2213-2215 ______ 579
Anexe la Titlul VII din Codul fi scal __________________________________________ 582
Lista anexelor la Titlul VII din Normele metodologice din Codul fi scal ______________ 586
Titlul VIII. Masuri speciale privind supravegherea productiei,
importului si circulatiei unor produse accizabile ________________ 222-246 ______ 695
Capitolul I. Sistemul de supraveghere a productiei de alcool
etilic (abrogat) ___________________________________________ 222-229 ______ 695
Capitolul II. Sistemul de supraveghere a circulatiei alcoolului
etilic si a distilatelor in vrac din productia interna sau din
import (abrogat) __________________________________________ 230-232 ______ 695
Capitolul III. Sistemul de supraveghere pentru tuica si rachiuri
de fructe (abrogat) ________________________________________ 233-234 ______ 695
Capitolul IV. Sistemul de supraveghere a importurilor de alcool,
de distilate si de bauturi spirtoase, in vrac (abrogat) ______________ 235-236 ______ 695
Capitolul V. Dispozitii comune de supraveghere aplicate
productiei si importului de alcool, distilate si bauturi spirtoase
(abrogat) _______________________________________________ 237-238 ______ 695
Capitolul VI. Masuri speciale privind productia, importul si
circulatia uleiurilor minerale (abrogat) _________________________ 239-242 ______ 696
Capitolul VII. Alte masuri speciale (abrogat) ___________________ 243-2441 ______ 696
Capitolul VIII. Sanctiuni (abrogat) ____________________________ 245-246 ______ 696
CUPRINS CODUL FISCAL SI NORMELE METODOLOGICE - 10
Titlul IX. Impozite si taxe locale ______________________________ 247-296 ______ 697
Capitolul I. Dispozitii generale _______________________________ 247-248 ______ 697
Capitolul II. Impozitul si taxa pe cladiri _________________________ 249-255 ______ 703
Capitolul III. Impozitul si taxa pe teren _________________________ 256-260 ______ 730
Capitolul IV. Impozitul pe mijloacele de transport ________________ 261-265 ______ 741
Capitolul V. Taxa pentru eliberarea certifi catelor, avizelor si a
autorizatiilor _____________________________________________ 266-269 ______ 755
Capitolul VI. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si
publicitate _______________________________________________ 270-272 ______ 763
Capitolul VII. Impozitul pe spectacole _________________________ 273-277 ______ 766
Capitolul VIII. Taxa hoteliera ________________________________ 278-281 ______ 770
Capitolul IX. Taxe speciale ____________________________________ 282 ______ 772
Capitolul X. Alte taxe locale ____________________________________ 283 ______ 773
Capitolul XI. Facilitati comune _______________________________ 284-286 ______ 773
Capitolul XII. Alte dispozitii comune ___________________________ 287-293 ______ 782
Capitolul XIII. Sanctiuni ___________________________________ 294-2941 ______ 789
Capitolul XIV. Dispozitii fi nale _______________________________ 295-296 ______ 790
Titlul IX1. Infractiuni __________________________________________ 2961 ______ 804
Titlul IX2. Contributii sociale obligatorii _____________________ 2962-29632 ______ 806
Capitolul I. Contributii sociale obligatorii privind persoanele
care realizeaza venituri din salarii, venituri asimilate salariilor si
venituri din pensii, precum si persoanele afl ate sub protectia
sau in custodia statului __________________________________ 2962-29620 _____________806
Capitolul II. Contributii sociale obligatorii privind persoanele
care realizeaza venituri din activitati independente, activitati
agricole si asocieri fara personalitate juridica _________________29621-29626 ______ 828
Capitolul III. Contributia de asigurari sociale de sanatate
privind persoanele care realizeaza alte venituri, precum si
persoanele care nu realizeaza venituri ______________________29627-29632 ______ 831
Titlul X. Dispozitii fi nale ____________________________________ 297-298 ______ 833
Dispozitii tranzitorii cuprinse in actele normative de
modifi care a Codului fi scal ________________________________________________ 837


Data aparitiei: 27.02.2012
856 pagini
Vezi și alte cărți: Fiscal

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review

Titluri de aceiași autori

Created in 0.5176 sec