Codul fiscal si Normele metodologice de aplicare - Legislatie consolidata - 5 martie 2014

Codul fiscal si Normele metodologice de aplicare - Legislatie consolidata - 5 martie 2014
-10%
Anul publicării: 2014
Categoria: Cod
Preț: 44,10 lei
49,00 lei (-10%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare

DESCRIERE

Codul fiscal si Normele metodologice de aplicare. Contine modificarile aduse prin O.U.G. nr. 8/2014 ( M. Of. nr. 151 din 28 februarie 2014).Lucrarea Codul fiscal si Normele metodologice de aplicare. Legislatie consolidata: 5 martie 2014 cuprinde dispozitiile Codului fiscal si cele ale Normelor metodologice de aplicare a acestuia, inserate sub articolele din Cod la care se refera, actualizate pana la data de 5 martie 2014, precum si ultimele modificari aduse:

- Codului fiscal, prin O.U.G. nr. 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare (M. Of. nr. 151 din 28 februarie 2014);

- Normelor metodologice de aplicare, prin H.G. nr. 77/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 (M. Of. nr. 108 din 12 februarie 2014).

Prezenta lucrare se doreste a fi un instrument de lucru esential pentru oricine este interesat sau lucreaza in domeniile juridic, economic, fiscal, financiar, contabil.Cuprins
TITLUL 1. DISPOZITII GENERALE 11
Capitolul 1. Scopul si sfera de cuprindere a Codului fiscal 11
Capitolul II. Interpretarea si modificarea Codului fiscal 12
Capitolul III. Definitii 13
Capitolul IV. Reguli de aplicare generala 23
TITLUL II. IMPOZITUL PE PROFIT 30
Capitolul 1. Dispozitii generale 30
Capitolul II. Calculul profitului impozabil 36
Capitolul III. Aspecte fiscale internationale 77
Capitolul IV. Reguli speciale aplicabile vanzarii-cesionarii proprietatilor imobiliare
si titlurilor de participare 82
Capitolul V. Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale 82
Capitolul VI. Impozitul pe dividende 88
Capitolul VII. Dispozitii tranzitorii si finale 89
TITLUL III. IMPOZITUL PE VENIT 94
Capitolul 1. Dispozitii generale 94
Capitolul II. Venituri din activitati independente 100
Capitolul III. Venituri din salarii 112
Capitolul IV. Venituri din cedarea folosintei bunurilor 126
Capitolul V. Venituri din investitii 131
Capitolul VI. Venituri din pensii 136
Capitolul VII. Venituri din activitati agricole,silvicultura si piscicultura 138
Capitolul VIII. Venituri din premii si din jocuri de noroc 142
Capitolul VIIi1. Venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 143
Capitolul IX. Venituri din alte surse 147
Capitolul X. Venitul net anual impozabil 149
Capitolul XI. Proprietatea comuna si asociatiile fara personalitate juridica 155
Capitolul XII. Aspecte fiscale internationale 157
Capitolul XIII. Obligatii declarative ale platitorilor de venituri cu retinere la sursa 163
Capitolul XIV. Dispozitii tranzitorii si finale 163
TITLUL IV. IMPOZITUL PE VENITURILE MICROINTREPRINDERILOR 165
TITLUL IV1.IMPOZITUL PE VENITURILE MICROINTREPRINDERILOR 166
TITLUL V. IMPOZITUL PE VENITURILE OBTINUTE DIN ROMANIA DE NEREZIDENTI
SI IMPOZITUL PE REPREZENTANTELE FIRMELOR STRAINE INFIINTATE IN ROMANIA 171
Capitolul 1. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti 171
Capitolul II. Impozitul pe reprezentante 183
Capitolul III. Modul de impozitare a veniturilor din economii obtinute din Romania de persoane fizice rezidente In state membre si aplicarea schimbului de informatii
In legatura cu aceasta categorie de venituri 184
Capitolul IV. Redevente si dobanzi la Intreprinderi asociate 193
Capitolul V. Schimb de informatii In domeniul impozitelor directe 198
TITLUL VI. TAXA PE VALOAREAADAUGATA 199
Capitolul 1. Definitii 199
Capitolul II. Operatiuni impozabile 203
Capitolul III. Persoane impozabile 206
Capitolul IV. Operatiuni cuprinse In sfera de aplicare a taxei 210
Capitolul V. Locul operatiunilor cuprinse In sfera de aplicare a taxei 218
Capitolul VI. Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata 232
Capitolul VII. Baza de impozitare 242
Capitolul VIII. Cotele de taxa 251
Capitolul IX. Operatiuni scutite de taxa 255
Capitolul X. Regimul deducerilor 271
Capitolul XI. Persoanele obligate la plata taxei 302
Capitolul XII. Regimuri speciale 305
Capitolul XIII. Obligatii 32O
Capitolul XIV. Dispozitii comune 355
Capitolul XV. Dispozitii tranzitorii 359
Anexe la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Titlului VI din Codul fiscal 367
TITLUL VII. ACCIZE SI ALTE TAXE SPECIALE 369
Capitolul 1. Accize armonizate 369
Sectiunea 1. Dispozitii generale 369
Sectiunea a 2-a. Produse accizabile 369
Sectiunea a 3-a. Nivelul accizelor 369
Sectiunea a 4-a. Regimul de antrepozitare 371
Sectiunea a 41-a. Operatorul Inregistrat si operatorul neinreqisfrat 371
Sectiunea a 5-a. Deplasarea si primirea produselor accizabile aflate In regim suspensiv 371
Sectiunea a 51-a. Lipsuri si nereguli pe parcursul circulatiei intracomunitare
In regim suspensiv a produselor accizabile 371
Sectiunea a 52-a. Deplasarea intracomunitara a produselor cu accize pIatite 371
Sectiunea a 53-a. Inregistrarea operatorilor de produse accizabile 371
Sectiunea a 6-a. Obligatiile platitorilor de accize 371
Sectiunea a 7 -a. Scutiri la plata accizelor 371
Sectiunea a 8-a. Marcarea produselor alcoolice si tutunului prelucrat 371
Sectiunea a 81-a. Inregistrarea operatorilor de produse accizabile 371
Capitolul 11. Regimul accizelor armonizate 372
Sectiunea 1. Dispozitii generale 372
Sectiunea a 2-a. Alcool si bauturi alcoolice 378
Sectiunea a 3-a. Tutun prelucrat. 381
Sectiunea a 4-a. Produse energetice 383
Sectiunea a 5-a. Energie electrica 385
Sectiunea a 6-a. Exceptii de la regimul de accizare pentru produse energetice
si energie electrica 385
Sectiunea a 7-a. Regimul de antrepozitare 389
Sectiunea a 8-a. Destinatarul Inregistrat. .405
Sectiunea a 9-a. Deplasarea si primirea produselor accizabile aflate In regim
suspensiv de accize .407
Sectiunea a 10-a. Restituiri de accize .417
Sectiunea a 11-a. Deplasarea intracomunitara si impozitarea produselor accizabile
dupa eliberarea pentru consum .419
Sectiunea a 12-a. Obligatiile platitorilor de accize 425
Sectiunea a 13-a. Scutiri la plata accizelor .431
Sectiunea a 14-a. Marcarea produselor alcoolice si a tutunului prelucrat 444
Sectiunea a 15-a. Alte obligatii pentru operatorii economici cu produse accizabile .449
Capitolul II. Alte produse accizabile .455
Capitolul ll". Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule 460
Capitolul III. Impozitul la titeiul din productia interna .460
Capitolul IV. Dispozitii comune .46O
Capitolul V. Dispozitii tranzitorii si derogari .462
Capitolul VI. Contraventii si sanctiuni .465
Anexe la Titlul VII .470
Anexe la Titlul VII din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal .474
TITLUL VIII. MASURI SPECIALE PRIVIND SUPRAVEGHEREA PRODUCTIEI,
IMPORTULUI SI CIRCULATIEI UNOR PRODUSE ACCIZABILE 565
Capitolul 1. Sistemul de supraveghere a productiei de alcool etilic 565
Capitolul II. Sistemul de supraveghere a circulatiei alcoolului etilic si a distilatelor
In vrac din productia interna sau din import 565
Capitolul III. Sistemul de supraveghere pentru tuica si rachiuri de fructe 565
Capitolul IV. Sistemul de supraveghere a importurilor de alcool, de distilate
si de bauturi spirtoase, In vrac 565
Capitolul V. Dispozitii comune de supraveghere aplicate productiei si importului de alcool,
distilate si bauturi spirtoase 565
Capitolul VI. Masuri speciale privind productia, importul si circulatia uleiurilor minerale 565
Capitolul VII. Alte masuri speciale 566
Capitolul VIII. Sanctiuni 566
Anexe la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Titlului VIII din Codul fiscal 599
TITLUL IX. IMPOZITE SI TAXE LOCALE 570
Capitolul 1. Dispozitii generale 570
Capitolul II. Impozitul si taxa pe cladiri 574
Capitolul III. Impozitul si taxa pe teren 592
Capitolul IV. Taxa asupra mijloacelor de transport 601
Capitolul V. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor 612
Capitolul VI. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate 618
Capitolul VII. Impozitul pe spectacole 620
Capitolul VIII. Taxa hoteliera 623
Capitolul IX. Taxe speciale 624
Capitolul X. Alte taxe locale 625
Capitolul XI. Facilitati comune 626
Capitolul XII. Alte dispozitii comune 632
Capitolul XIII. Sanctiuni 636
Capitolul XIV. Dispozitii finale 637
Anexe la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Titlului IX din Codul fiscal 642
TITLUL IX1.INFRACTIUNI 650
TITLUL IX2.CONTRIBUTII SOCIALE OBLIGATORII 651
Capitolul 1. Contributii sociale obligatorii privind persoanele care realizeaza venituri din salarii,
venituri asimilate salariilor si venituri din pensii, precum si persoanele aflate sub protectia
sau In custodia statului 651
Capitolul II. Contributii sociale obligatorii privind persoanele care realizeaza venituri impozabile din activitati independente, activitati agricole, silvicultura, piscicultura, din asocieri
fara personalitate juridica 668
Capitolul III. Contributia de asigurari sociale de sanatate privind persoanele care realizeaza
alte venituri, precum si persoanele care nu realizeaza venituri 673
TITLUL IX3.IMPOZITUL PE CONSTRUCTII 675
TITLUL X. DISPOZITII FINALE 677
INDEX ALFABETIC 681


Data aparitiei: Martie 2014
Format: Academic
Pagini: 688

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review

Titluri de aceiași autori

Created in 0.2884 sec