Codul muncii si legislatie conexa - Legislatie consolidata: 23 aprilie 2014

Codul muncii si legislatie conexa - Legislatie consolidata: 23 aprilie 2014
-10%
Anul publicării: 2014
Categoria: Cod
Preț: 10,71 lei
11,90 lei (-10%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare

DESCRIERE

Lucrarea Codul muncii si legislatie conexa cuprinde, pe langa textul actualizat al Codului (cu ultimele modificari intrate in vigoare la 1 februarie 2014) , diverse note utile practicianului, dar si teoreticianului, actualizari terminologice, scurte extrase din legislatia incidenta, precum si 12 acte normative conexe importante:

- Legea nr. 62/2011 a dialogului social (cu ultimele modificari intrate in vigoare la 1 februarie 2014) ;
- Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social;
- Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor;
- Legea nr. 67/2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora;
- Legea nr. 344/2006 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale;
- Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca (cu ultimele modificari intrate in vigoare la 1 februarie 2014 );
- O.U.G. nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca;
- Ordinul nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca;
- H.G. nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011;
- Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri (cu ultimele modificari aduse prin Legea nr. 18/2014– M. Of. nr. 192 din 19 martie 2014 , care vor intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii );
- Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca;
- Ordinul nr. 1474/2011 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor.

Cuprins
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii 11
Titlul 1. Dispozitii generale 13
Capitolul 1. Domeniul de aplicare 13
Capitolul II. Principii fundamentale 13
Titlul II. Contractul individual de munca 17
Capitolul 1. Incheierea contractului individual de munca 17
Capitolul II. Executarea contractului individual de munca 24
Capitolul III. Modificarea contractului individual de munca 26
Capitolul IV. Suspendarea contractului individual de munca 27
Capitolul V. Incetarea contractului individual de munca 29
Sectiunea 1. Incetarea de drept a contractului individual
de munca 30
Sectiunea a 2-a. Concedierea 31
Sectiunea a 3-a. Concedierea pentru motive care tin de
persoana salariatului 32
Sectiunea a 4-a. Concedierea pentru motive care nu tin
de persoana salariatului 33
Sectiunea a 5-a. Concedierea colectiva. Informarea,
consultarea salariatilor si procedura concedierilor
colective 34
Sectiunea a 6-a. Dreptul la preaviz 37
Sectiunea a 7-a. Controlul si sanctionarea concedierilor
nelegale 37
Sectiunea a 8-a. Demisia 38
Capitolul VI. Contractul individual de munca pe durata
determinata 38
Capitolul VII. Munca prin agent de munca temporara .40
Capitolul VIII. Contractul individual de munca cu timp partial .43
Capitolul IX. Munca la domiciliu .44
Titlul III. Timpul de munca si timpul de odihna .45
Capitolul 1. Timpul de munca .45
Sectiunea 1. Durata timpului de munca .45
Sectiunea a 2-a. Munca suplimentara .4 7
Sectiunea a 3-a. Munca de noapte .48
Sectiunea a 4-a. Norma de munca .49
Capitolul II. Repausuri periodice 5O
Sectiunea 1. Pauza de masa si repausul zilnic 50
Sectiunea a 2-a. Repausul saptamanal 50
Sectiunea a 3-a. Sarbatorile legale 51

Capitolul III. Concediile 52
Sectiunea 1. Concediul de odihna anual si alte concedii
ale salariatilor 52
Sectiunea a 2-a. Concediile pentru formare profesionaIa 54
Titlul IV. Salarizarea 55
Capitolul 1. Dispozitii generale 55
Capitolul II. Salariul de baza minim brut pe tara garantat In
Capitolul III. Plata salariului 57
Capitolul IV. Fondul de garantare pentru plata creantelor
salariale 58
Capitolul V. Protectia drepturilor salariatilor In cazul transferului Intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale
acesteia 58
Titlul V. Sanatatea si securitatea In munca 58
Capitolul 1. Reguli generale 58
Capitolul II. Comitetul de securitate si sanatate In munca 60
Capitolul III. Protectia salariatilor prin servicii medicale 61
Titlul VI. Formarea profesionala 62
Capitolul 1. Dispozitii generale 62
Capitolul II. Contracte speciale de formare profesionala
organizata de angajator 64
Capitolul III. Contractul de ucenicie la locul de munca 65
Titlul VII. Dialogul social 66
Capitolul 1. Dispozitii generale 66
Capitolul II. Sindicatele 66
Capitolul III. Reprezentantii salariatilor 67
Capitolul IV. Patronatul 68
Titlul VIII. Contractele colective de munca 68
Titlul IX. Conflictele de munca 69
Capitolul 1. Dispozitii generale 69
Capitolul II. Greva 69
Titlul X. Inspectia muncii 69
Titlul XI. Raspunderea juridica 70
Capitolul 1. Regulamentul intern 70
Capitolul II. Raspunderea disciplinara 71
Capitolul III. Raspunderea patrimoniaIa .73
Capitolul IV. Raspunderea contraventionaIa 74
Capitolul V. Raspunderea penala 75
Titlul XII. Jurisdictia muncii 77
Capitolul 1. Dispozitii generale 77
Capitolul II. Competenta materiala si teritoriala 78
Capitolul III. Reguli speciale de procedura 79
Titlul XIII. Dispozitii tranzitorii si finale 79
Index 82
Legea nr. 62/2011 a dialogului social 91
Titlul 1. Dispozitii generale 91
Titlul II. Organizatiile sindicale 93
Capitolul 1. Dispozitii generale 93
Capitolul II. Constituirea, organizarea si functionarea
organizatiilor sindicale 94
Sectiunea 1. Statutele organizatiilor sindicale 94
Sectiunea a 2-a. Conducerea organizatiilor sindicale 95
Sectiunea a 3-a. Dobandirea personalitatii juridice 96
Sectiunea a 4-a. Patrimoniul organizatiei sindicale 97
Sectiunea a 5-a. Atributiile organizatiilor sindicale 98
Sectiunea a 6-a. Raporturile organizatiilor sindicale cu
membrii lor 99
Capitolul III. Reorganizarea si dizolvarea organizatiilor
sindicale 100
Capitolul IV. Forme de asociere a organizatiilor sindicale 101
Capitolul V. Reprezentativitatea organizatiilor sindicale 103
Titlul III. Organizatiile patronale 1 05
Capitolul 1. Constituirea, organizarea si functionarea
organizatiilor patronale 105
Sectiunea 1. Constituire si organizare 105
Sectiunea a 2-a. Statutul 1 06
Sectiunea a 3-a. Drepturile si obligatiile organizatiilor
patronale 1 08
Sectiunea 4. Patrimoniul si finantarea activitatii 1 09
Capitolul II. Dizolvarea organizatiilor patronale 11 O
Capitolul III. Reprezentativitatea organizatiilor patronale 11 O
Titlul IV. Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social 112
Titlul V. Consiliul Economic si Social 113
Titlul VI. Constituirea si functionarea comisiilor de dialog
social la nivelul administratiei publice centrale si la nivel
teritorial 113
Titlul VII. Negocierile colective de munca 115
Capitolul 1. Negocierea contractelor colective de munca 115
Capitolul II. Efectele contractelor colective de munca 117
Capitolul III. Partile si reprezentarea acestora la negocierea
colectiva 118
Capitolul IV. Partile si reprezentarea acestora la negocierea
colectiva In sectorul bugetar 119
Capitolul V. Incheierea contractelor colective de munca 120
Capitolul VI. Executarea, modificarea, suspendarea si
Incetarea contractului colectiv de munca 122
Titlul VIII. Reglementarea modalitati lor de solutionare a
conflictelor de munca 123
Capitolul 1. Dispozitii generale 123
Capitolul II. Conflicte colective de munca 123
Capitolul III. Concilierea conflictelor colective de munca 125
Capitolul IV. Medierea si arbitrajul 127
Capitolul V. Greva 128
Capitolul VI. Conflictele individuale de munca 131
Titlul IX. Sanctiuni 132
Titlul X. Dispozitii tranzitorii si finale 133
Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea
Consiliului Economic si Social 140
Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de
informare si consultare a angajatilor 149
Legea nr. 67/2006 privind protectia drepturilor salariatilor
In cazul transferului Intreprinderii, al unitatii sau al unor
parti ale acestora 153
Legea nr. 344/2006 privind detasarea salariatilor In cadrul
prestarii de servicii transnationale 156
Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii In munca 159
O.U.G. nr. 96/2003 privind protectia maternitatii
la locurile de munca 180
Ordinul nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru
al contractului individual de munca 189
H.G. nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite
conform Legii nr. 62/2011 195
Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu
caracter ocazional desfasurate de zilieri 209
Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca 221
Ordinul nr. 1474/2011 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului
nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocati a pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului
nr. 38/2011, si din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011 228
Actualizari terminologice 252


Data aparitiei: Mai 2014
Format: 13x20
Pagini: 256

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review

Titluri de aceiași autori

Created in 0.2733 sec