Codul vamal si regulamentul de aplicare. Editia a III-a

PRP: 10,00 lei
?
Acesta este Prețul Recomandat de Producător. Prețul de vânzare al produsului este afișat mai jos.
Preț: 8,50 lei
Diferență: 1,50 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Anul publicării: 2009

DESCRIERE

Codul vamal si regulamentul de aplicare. Editia a III-a. CODUL VAMAL

TITLUL I - Dispozitii generale
     Domeniul de aplicare si definitii
     Sistemul institutional al autoritatii vamale
     Structura organizatorica a autoritatii vamale
     Atributiile autoritatii vamale
     Drepturile si obligatiile autoritatii vamale
     Personalul vamal. Drepturi si obligatii
     Dispozitii generale privind drepturile si obligatiile persoanelor cu privire la reglementarile vamale
     Dreptul de reprezentare
     Agenti economici autorizati
     Decizii privind aplicarea reglementarilor vamale
     Informatii
     Alte dispozitii
TITLUL II - Elemente pe baza carora se aplica drepturile de import sau export ori celelalte masuri prevazute pentru schimbul international de marfuri
     Tariful vamal si clasificarea tarifara a marfurilor
     Originea marfurilor
     Originea nepreferentiala
     Originea preferentiala
     Valoarea in vama a marfurilor
TITLUL III - Dispozitii aplicabile marfurilor introduse pe teritoriul vamal al Romaniei pana la stabilirea unei destinatii vamale
     Introducerea marfurilor pe teritoriul vamal al Romaniei
     Prezentarea marfurilor la vama
     Descarcarea marfurilor prezentate in vama
     Obligatia de a atribui o destinatie vamala marfurilor prezentate la vama
     Depozitarea temporara a marfurilor
     Dispozitii aplicabile marfurilor straine care au circulat sub un regim detranzit
     Alte dispozitii
TITLUL IV - Destinatia vamala
     Introducere
     Plasarea marfurilor sub un regim vamal
     Declaratia in scris. Procedura normala
     Declaratia in scris. Procedura simplificata
     Alte declaratii
     Controlul ulterior al declaratiilor
TITLUL V - Regimuri vamale
     Punerea in libera circulatie
     Regimuri suspensive si regimuri vamale economice
     Dispozitii comune
     Tranzitul
     Antrepozitarea vamala
     Perfectionarea activa
     Transformarea sub control vamal
     Admiterea temporara
     Perfectionarea pasiva
     Exportul
TITLUL VI - Alte destinatii vamale
     Zone libere si antrepozite libere
     Dispozitii generale
     Plasarea marfurilor in zone libere sau antrepozite libere
     Functionarea zonelor libere si a antrepozitelor libere
     Scoaterea marfurilor din zonele libere sau din antrepozitele libere
     Reexportul, distrugerea si abandonul
TITLUL VII - Marfuri care parasesc teritoriul vamal al Romaniei
TITLUL VIII - Operatiuni privilegiate
     Scutiri de taxe vamale
     Marfuri returnate
     Produse de pescuit maritim si alte produse obtinute din mare
TITLUL IX - Datoria vamala
     Garantarea cuantumului datoriei vamale
     Nasterea datoriei vamale
     Recuperarea cuantumului datoriei vamale
     Inscrierea in evidenta contabila si comunicarea catre debitor a cuantumului drepturilor
     Termene si modalitati de plata a cuantumului drepturilor
     Stingerea datoriei vamale
     Rambursarea si remiterea drepturilor
TITLUL X - Dreptul la actiune
TITLUL XI - Prohibitii si restrictii
TITLUL XII - Sanctiuni
     Infractiuni
     Contraventii
TITLUL XIII - Dispozitii tranzitorii si finale

Hotararea Guvernului nr. 707/2006

Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei

Dispozitii generale de aplicare
     Dispozitii generale
          Definitii
          Decizii
          Procedee informatice
          Schimb de date efectuat intre birourile vamale prin utilizarea tehnologiei informatiei si a retelelor informatice
          Gestiunea riscurilor
     Informatii obligatorii
          Definitii
          Procedura de obtinere a informatiilor obligatorii si de notificare a solicitantului
          Efectul juridic al informatiilor obligatorii
          Dispozitii aplicabile in cazul incetarii valabilitatii informatiilor obligatorii
          Alte informatii
     Agenti economici autorizati
          Procedura de acordare a statutului de agent economic autorizat
          Statutul de agent economic autorizat
          Cererea de acordare a statutului de agent economic autorizat
          Conditii si criterii de acordare a statutului de agent economic autorizat
          Procedura de eliberare a certificatelor AEA
          Efectele juridice ale certificatelor AEA
          Prevederi generale
          Suspendarea statutului de agent economic autorizat
          Retragerea statutului de agent economic autorizat
          Schimbul de informatii
     Originea marfurilor
          Originea nepreferentiala
          Originea preferentiala
     Valoarea in vama
          Dispozitii generale
          Dispozitii referitoare la redevente si drepturi de licenta
          Dispozitii referitoare la cheltuielile de transport
          Dispozitii referitoare la cursul de schimb
          Declararea elementelor si documente care trebuie prezentate
          Alte dispozitii
     Introducerea marfurilor pe teritoriul vamal al Romaniei
          Prezentarea la birourile vamale de frontiera a mijloacelor de transport si controlul vamal al acestora.
          Prezentarea la birourile vamale de frontiera a mijloacelor de transport, a documentelor insotitoare ale acestora, precum si a documentelor
          privind marfurile transportate
          Controlul vamal al mijloacelor de tranport de marfuri la birourile vamale de frontiera
          Declararea prealabila la sosire
          Dispozitii generale
          Declaratia sumara
          Termen
          Analiza de risc
          Depozitul temporar
          Verificarea marfurilor si prelevarea de probe de catre persoana interesata
          Dispozitii ce se aplica pentru marfurile expediate pe mare sau pe calea aerului
          Dispozitii generale
          Dispozitii aplicabile bagajelor de mana si bagajelor de cala apartinand calatorilor
     Declaratii vamale
          Declaratia vamala in scris
          Dispozitii generale
          Formularele declaratiei scrise
          Datele de identificare solicitate in functie de regimul vamal
          Documentele care insotesc declaratia vamala
          Declaratia vamala prin procedee informatice
          Declaratia vamala verbala sau prin alta actiune
          Declaratia vamala verbala
          Declararea marfurilor prin alta actiune
          Dispozitii comune sectiunilor 1 si a 2-a
          Trafic postal
          Controlul vamal al marfurilor, constatarile biroului vamal si alte masuri luate de acesta
     Controlul vamal al marfurilor , constatarile biroului vamal si alte masuri luate de acesta 
     Dispozitii privind reglementarea diferentelor
     Proceduri simplificate
          Dispozitii generale
          Declaratia pentru punere in libera circulatie
          Declaratia incompleta
          Procedura declaratiei simplificate
          Procedura de vamuire la domiciliu
     Declaratiile pentru regimul vamal economic
          Plasarea sub regimul vamal economic
          Plasarea sub regimul de antrepozitare vamala
          Plasarea sub regimul de perfectionare activa, de transformare sub control vamal sau de admitere temporara
          Marfuri declarate pentru regimul de perfectionare pasiva
          Dispozitii comune
          Incheierea unui regim vamal economic
     Declaratia de export
          Declaratia incompleta
          Procedura declaratiei simplificate
          Procedura de vamuire la domiciliu
          Dispozitii comune sectiunilor 2 si 3
Destinatii vamale
     Punere in libera circulatie
          Dispozitii generale
          Destinatia finala
          Gestionarea masurilor tarifare
          Statutul vamal al marfurilor
          Dispozitii generale
          Dovada statutului romanesc
          Documente comercial
          Alte dovezi proprii anumitor operatiuni
          Dovada statutului romanesc al marfurilor, adusa de un expeditor agreat
     Tranzitul vamal
          Dispozitii generale
          Functionarea regimului
          Garantia izolata
          Mijloace de transport si declaratii
          Formalitati la biroul de plecare
          Formalitati pe parcursul transportului
          Formalitati la biroul de destinatie
          Controlul incheierii regimului
          Dispozitii suplimentare aplicabile in cazul schimbului de date privind tranzitul, prin intermediul tehnologiei informatiei si al retelelor
          informatice
          Simplificari
          Prevederi generale privind simplificarile
          Garantia globala si dispensa de garantie
          Liste de incarcatura speciale si sigilii cu model special
          Statutul de expeditor si destinatar agreat
          Proceduri simplificate pentru marfurile transportate pe calea ferata sau cu ajutorul containerelor mari
          Proceduri simplificate pentru transportul aerian
          Proceduri simplificate pentru marfurile transportate pe cale navala si pentru marfurile transportate prin conducte
          Datoria vamala si recuperarea
          Particularitati in tranzitul sub regimul TIR
          Regimuri vamale economice
          Dispozitii de baza comune regimurilor
          Definitii
          Cererea de autorizare
          Decizia de autorizare
          Alte dispozitii aplicabile in functionarea regimului
          Dispozitii generale
          Transferuri
          Evidente
          Rata de randament si modul de calcul al acesteia
          Dobanzi compensatorii
          Incheierea regimului
          Antrepozitarea vamala
          Dispozitii generale
          Conditii suplimentare aplicabile la acordarea autorizatiei
          Evidente operative
          Alte dispozitii aplicabile in functionarea regimului
          Perfectionarea activa
          Dispozitii generale
          Conditii suplimentare aplicabile la acordarea autorizatiei
          Dispozitii aplicabile in functionarea regimului
          Dispozitii aplicabile in functionarea sistemului de suspendare
          Dispozitii aplicabile in functionarea sistemului cu rembursare
          Transformarea sub control vamal
          Admiterea temporara
          Dispozitii generale
          Conditii pentru exonerarea totala a drepturilor de import
          Mijloace de transport
          Efecte personale si bunuri importate de catre calatori in scop sportiv; materiale de agrement destinate navigatorilor
          Materiale destinate inlaturarii efectelor unor catastrofe; material medico-chirurgical si de laborator; animale; marfuri destinate a fi
          utilizate in zonele de frontiera
          Suporturi de sunet, de imagine sau informatii; material promotional; material profesional; material pedagogic si stiintific
          Ambalaje, modele, matrite, clisee, desene, proiecte, instrumente de masura si control, de verificare si alte obiecte similare; unelte si
          instrumente speciale; marfuri care servesc la efectuarea de incercari sau sunt supuse testelor probe; mostre; mijloace de productie pentru
          inlocuire
          Marfuri destinate unor manifestari sau unor vanzari
          Piese de schimb, accesorii si echipamente, precum si alte marfuri
          Dispozitii aplicabile pentru functionarea regimului
          Perfectionarea pasiva
          Conditii suplimentare privind acordarea autorizatiei
          Dispozitii aplicabile in functionarea regimului
          Dispozitii referitoare la taxare
     Dispozitii aplicabile la export
          Dispozitii privind declaratiile vamale de export depuse in prealabil
          Procedura de export
          Declaratia de export
          Dispozitii generale
          Formalitati la biroul de export
          Formalitati indeplinite la biroul vamal de iesire
          Alte dispozitii
          Dispozitii specifice aplicabile cand schimbul datelor de export intre birourile vamale se efectueaza cu ajutorul tehnologiei informatiei sau
          al retelelor informatice
          Export temporar cu carnet ATA
          Alte dispozitii
          Alte destinatii vamale
          Zone libere si antrepozite libere
          Dispozitii comune sectiunilor a 2-a si a 3-a
          Definitii si dispozitii generale
          Aprobarea evidentei operative
          Dispozitii aplicabile zonelor libere supuse modalitatilor de control de tip I si antrepozitelor libere
          Masuri de control
          Alte dispizitii aplicabile zonelor libere supuse modalitatilor de control de tip I si antrepozitelor libere
          Dispozitii aplicabile zonelor libere supuse modalitatilor de control de tip II
          Reexportul, distrugerea si abandonul
          Reexportul
          Distrugerea si abandonul
          Marfuri care parasesc teritoriul vamal al Romaniei
          Declararea sumara prealabila la iesire
Operatiuni privilegiate
     Marfuri returnate
     Produsele de pescuit maritim si alte produse pescuite din apele teritoriale ale unei alte tari de navele de pescuit romanesti
Datoria vamala
     Garantii
     Nasterea datoriei
     Omisiuni fara efect semnificativ asupra depozitarii temporare sau a regimului vamal
     Pierderi naturale
     Statutul vamal al marfurilor in anumite situatii speciale
     Inscrierea in evidenta contabila si rambursarea dupa vamuire
     Rambursarea sau remiterea drepturilor de import sau de export
     Dispozitii generale
     Dispozitii de punere in aplicare a art. 258-261 din Codul vamal
     Cererea
     Procedura de acordare a rambursarii sau a remiterii
     Dispozitii specifice referitoare la aplicarea art. 262 din Codul vamal
     Decizii urmand a fi luate de autoritatea vamala
Controlul destinatiei marfurilor
Alte dispozitii
     Comisionari in vama
     Supravegherea vamala
     Supravegherea si controlul vamal exercitate de catre compartimentele de supraveghere si control vamal
     Aplicarea de sigilii vamale
     Dispozitii aplicabile calatorilor
     Regimul vamal aplicabil misiunilor diplomatice si oficiilor consulare acreditate in Romania, precum si membrilor acestora
     Regimul vamal al aprovizionarii mijloacelor de transport in trafic international
     Transbordarea vamala
     Marfuri pentru care nu sunt indeplinite conditiile de vamuire
     Contraventii vamale
Dispozitii tranzitorii si finale
ANEXE
Norme privind cantitatile uzuale de produse dfin tutun si bauturi alcoolice lasate pentru folosinta comandantului echipajului si pasagerilor, in raport
cu durata stationarii in port
Masuri ale autoritatii vamale privind containerele care nu corespund normelor tehnice
Raport intocmit conform art. 570

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review
Created in 0.0715 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.