Constructii: autorizarea lucrarilor, calitatea in constructii si legislatie conexa

Constructii: autorizarea lucrarilor, calitatea in constructii si legislatie conexa
-10%
Anul publicării: 2013
Categoria: General
Preț: 11,61 lei
12,90 lei (-10%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare

DESCRIERE

Legislatie consolidata 15 noiembrie 2013

Prezenta culegere include 13 acte normative esentiale din cadrul legislatiei constructiilor, actualizate cu ultimele modificari si consolidate prin note, trimiteri si extrase relevante, asigurandu-se astfel materialul necesar cunoasterii adecvate a domeniului nu doar de catre practicienii Dreptului ori de catre diverse institutii specializate, ci si de catre publicul larg:

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
- Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
- Codul civil– Legea nr. 287/2009 (extras)
- Codul fiscal si Normele metodologice de aplicare (extras)
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
- H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism
- H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora
- Ordinul nr. 34/N/3422/30/4221/1995 pentru aprobarea Precizarilor privind avizarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si a documentatiilor tehnice pentru autorizarea executarii constructiilor
- H.G. nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii
- H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii
- H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor
- Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilorCuprins

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor

de constructii 9

Capitolul 1: Autorizarea executarii lucrarilor de constructii 9

Capitolul II. Concesionarea terenurilor pentru constructii 25

Capitolul III. Raspunderi si sanctiuni 27

Capitolul IV. Dispozitii finale si tranzitorii 37

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991

privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii 56

Capitolul 1. Dispozitii generale 56

Sectiunea 1. Obiectivele normelor metodologice 56

Sectiunea a 2-a. Cadrullegal 59

Sectiunea a 3-a. Cadrul institutional In domeniul

autorizarii executarii lucrarilor de constructii 59

Sectiunea a 4-a. Legalitatea executarii lucrarilor de

constructii 64

Capitolul II. Documentele autorizarii 69

Sectiunea 1. Documentele necesare emiterii

certificatului de urbanism si autorizatiei de

construire/desfiintare 69

Sectiunea a 2-a. Avize si acorduri necesare In

procedura de autorizare 73

Sectiunea a 3-a. Continutul si elaborarea

documentatii/or tehnice necesare In procedura de

autorizare 79

Capitolul III. Procedura de autorizare 81

Sectiunea 1. Certificatul de urbanism 81

Sectiunea a 2-a. Autorizatia de construire/desfiintare 91

Capitclul IV. Alte precizari privind autorizarea .' 101

Sectiunea 1. Situatii speciale In procedura de

autorizare 101

Sectiunea a 2-a. Situatii speciale urbanistice si tehnice 103

Sectiunea a 3-a. Taxe si cote 108

Capitolul V. Asigurarea disciplinei autorizarii, raspunderi,

sanctiuni 110

Capitolul VI. Alte dispozitii 111

Sectiunea 1. Obligatii ale investitorului/beneficiarului

si emitentului autorizatiei, ulterioare autorizarii 111

Sectiunea a 2-a. Obligatii ale proiectantului si

executantului 115

Sectiunea a 3-a. Dispozitii tranzitorii si finale 116

6

Cuprins

Codul civil - Legea nr. 287/2009 (extras) 168

Cartea a V-a. Despre obligatii 168

Titlul IX. Diferite contracte speciale 168

Capitolul VI. Contractul de antrepriza 168

Sectiunea 1. Reguli comune privind contractul de

antrepriza 168

1. Dispozitii generale 168

2. Obligatiile partilor 169

3. Incetarea contractului 172

Sectiunea a 2-a. Contractul de antrepriza pentru lucrari

de constructii 173

Codul fiscal si Normele metodologice de aplicare

(extras) 176

Titlul IX. Impozite si taxe locale 176

Capitolul V. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor

si a autorizatiilor 176

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si

urbanismul 185

Capitolul 1. Dispozitii generale 185

Capitolul II. Domeniul de activitate 187

Sectiunea 1. Amenajarea teritoriului 187

Sectiunea a 2-a. Urbanismul 187

Sectiunea a 3-a. Strategia de dezvoltare teritoriala,

activitati de amenajare a teritoriului si de urbanism 188

Capitolul III. Atributii ale administratiei publice 190

Sectiunea 1. Atributiile administratiei publice centrale 190

Sectiunea a 2-a. Atributiile autoritatilor administratiei

publice judetene 193

Sectiunea a 3-a. Atributiile autoritatilor administratiei

publice locale 194

Sectiunea a 4-a. Certificatul de urbanism 195

Sectiunea a 5-a. Structura institutionala 201

Capitolul IV. Documentatii de amenajare a teritoriului

si de urbanism 207

Sectiunea 1. Definitii si scop 207

Sectiunea a 2-a. Documentatii de amenajare a

teritoriului 207

Sectiunea a 3-a. Documentatii de urbanism 209

Sectiunea a 4-a. Initierea si finantarea activitatilor 215

Cuprins

7

Sectiunea a 5-a. Avizarea si aprobarea documentatiilor

de amenajare a teritoriului si de urbanism 217

Sectiunea a 6-a. Participarea publicului la activitatile de

amenajare a teritoriului si de urbanism 218

Sectiunea a 7-a. Urmarirea aplicarii documentatiilor

de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate 219

Capitolul V. Sanctiuni 219

Capitolul VI. Dispozitii finale 221

H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului

general de urbanism 230

H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii

aferente acestora 269

Ordinul nr. 34/N/3422/30/4221/1995 pentru aprobarea Precizarilor privind avizarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si a documentatiilor tehnice pentru autorizarea executarii

constructiilor 289

H.G. nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau

autorizarii privind securitatea la incendiu 292

Legea nr. 10/1995 privind calitatea In constructii 295

Capitolul 1. Dispozitii generale 295

Capitolul II. Sistemul calitatii In constructii 296

Capitolul III. Obligatii si raspunderi 300

Sectiunea 1. Obligatii si raspunderi ale investitorilor 300

Sectiunea a 2-a. Obligatii si raspunderi ale

proiectantilor 300

Sectiunea a 3-a. Obligatii si raspunderi ale

executantilor 301

Sectiunea a 4-a. Obligatii si raspunderi ale specialistilor verificatori de proiecte, ale responsabililor tehnici cu

executia si ale expertilor tehnici, atestati 302

Sectiunea a 5-a. Obligatii si raspunderi ale

proprietarilor constructiilor 303

Sectiunea a 6-a. Obligatii si raspunderi ale

administratorilor si ale utilizatorilor constructiilor 303

8

Cuprins

Sectiunea a 7-a. Obligatii si raspunderi In activitatea de

cercetare 304

Sectiunea a 8-a. Obligatii si raspunderi comune 304

Sectiunea a 9-a. Obligatiile si raspunderile Inspectiei

de stat In constructii, lucrari publice, urbanism si

amenajarea teritoriului 304

Capitolul IV. Sanctiuni 305

Capitolul V. Dispozitii finale si tranzitorii 309

H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente

privind calitatea In constructii 312

H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor,

a executiei lucrarilor si a constructiilor 345

Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a

cladirilor 354

Capitolul 1. Dispozitii generale 354

Capitolul II. Definitii 355

Capitolul III. Metodologia de calcul al performantei

energetice a cladirilor 358

Capitolul IV. Cerintele de performanta energetica a

cladirilor 360

Capitolul V. Cladiri noi 361

Capitolul VI. Cladiri existente 361

Capitolul VII. Sistemele tehnice ale cladirilor 362

Capitolul VIII. Cladiri al caror consum de energie este

aproape egal cu zero 362

Capitolul IX. Stimulente financiare 363

Capitolul X. Certificatul de performanta energetica a

cladirii 364

Capitolul XI. Inspectia sistemelor de Incalzire 366

Capitolul XII. Inspectia sistemelor de climatizare 367

Capitolul XIII. Experti independenti 368

Capitolul XIV. Sistemul de control 369

Capitolul XV. Sanctiuni 370

Capitolul XVI. Dispozitii tranzitorii si finale 371Data aparitiei: 2013
Pagini: 376

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review

Titluri de aceiași autori

Created in 0.3631 sec