C.O.R. Clasificarea ocupatiilor din Romania. Actualizat la 22 aprilie 2014

C.O.R. Clasificarea ocupatiilor din Romania. Actualizat la 22 aprilie 2014
-10%
Anul publicării: 2014
Categoria: General
Preț: 12,51 lei
13,90 lei (-10%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare

DESCRIERE

C.O.R. Clasificarea ocupatiilor din Romania - Legislatie consolidata. Actualizat la 22 aprilie 2014. Contine ultimele modificari aduse prin Ordinul nr. 433/2014 (M. Of. nr. 245 din 7 aprilie 2014).

Lucrarea"C.O.R. Clasificarea ocupatiilor din Romania" se adreseaza nu doar domeniului juridic, ci si domeniului resurselor umane, functionarilor publici din cadrul administratiei publice centrale, din cadrul administratiei publice locale si din cadrul autoritatilor administrative autonome, organizatiilor patronale si sindicale, asociatiilor, fundatiilor, societatilor, tuturor persoanelor fizice sau juridice active pe piata muncii din Romania.

DIN CUPRINS:

1 Membri ai corpului legislativ, ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori
11 Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei publice
12 Conducatori in domeniul administrativ si comercial
13 Conducatori de unitati din industrie si servicii
14 Conducatori de unitati din industria hoteliera, comert si alte servicii

2 Specialisti in diverse domenii de activitate
21 Specialisti in domeniul stiintei si ingineriei
22 Specialisti in domeniul sanatatii
23 Specialisti in invatamant
24 Specialisti in domeniul administrativ-comercial
25 Specialisti in tehnologia informatiei si comunicatiilor
26 Specialisti in domeniul juridic, social si cultural

3 Tehnicieni si alti specialisti din domeniul tehnic
31 Specialisti asimilati in stiinta si inginerie
32 Tehnicieni si asimilati in domeniul sanatatii
33 Specialisti in servicii administrative si asimilati
34 Alti specialisti in domeniul juridic, social si cultural
35 Tehnicieni in informatica si comunicatii

4 Functionari administrativi
41 Functionari cu atributii generale inclusiv operatori la masini de scris/calcul
42 Functionari in serviciul cu publicul
43 Functionari in serviciile de evidenta contabila si financiara
44 Alti lucratori in servicii suport in domeniul administrativ

5 Lucratori in domeniul serviciilor
51 Lucratori in domeniul serviciilor personale
52 Lucratori in domeniul vanzarilor
53 Personal de ingrijire
54 Lucratori in servicii de protectie

6 Lucratori calificati in agricultura, silvicultura si pescuit
61 Muncitori calificati in agricultura
62 Lucratori calificati in silvicultura, pescuit si vanatoare
63 Fermieri, pescari si vanatori a caror productie este destinata consumului propriu (inclusiv culegatori de produse agricole din flora spontana)

7 Muncitori calificati si asimilati
71 Muncitori constructori si asimilati, exclusiv electricieni
72 Muncitori calificati in metalurgie, constructii de masini si asimilati
73 Muncitori calificati in domeniul produselor manufacturiere si muncitori tipografi
74 Tehnicieni la echipamente electrice si electronice
75 Muncitori calificati in industria alimentara, prelucrarea lemnului, confectii si alti lucratori asimilati

8 Operatori la instalatii si masini; asamblori de masini si echipamente
81 Operatori la masini si instalatii
82 Asamblori
83 Conducatori de vehicule si operatori la instalatii si utilaje mobile

9 Muncitori necalificati
91 Personal casnic si de serviciu
92 Muncitori necalificati in agricultura, silvicultura si pescuit
93 Muncitori necalificati in industria extractiva, constructii, industria prelucratoare si transporturi
94 Ajutori de bucatari
95 Vanzatori ambulanti si alti prestatori de servicii„la minut” pentru populatie
96 Muncitori in salubritate si alti lucratori necalificati


Cuprins
ORDINUL NR. 1.832/2011
privind aprobarea clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de
ocupatie (sase caractere) 11
ANEXA 12
1 Membri ai corpului legislativ, ai executivului, Inalti conducatori
ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori 12
11 Legislatori, membri ai executivului si Inalti conducatori ai
administratiei publice 12
111 Legislatori, membri ai executivului si Inalti conducatori ai
administratiei publice 12
112 Directori generali, directori executivi si asimilati 16
12 Conducatori In domeniul administrativ si comercial 17
121 Directori de Intreprinderi si conducatori din domeniul
administrativ 17
122 Conducatori In domeniul vanzari, marketing si
dezvoltare 19
13 Conducatori de unitati din industrie si servicii 21
131 Conducatori de unitati din industrie, agricultura,
silvicultura si piscicultura 21
132 Conducatori de unitati din industria prelucratoare,
extractiva, constructii si In domeniul aprovizionarii si
desfacerii de marfuri 22
133 Conducatori In servicii de tehnologia informatiei si
comunicatiilor 25
134 Conducatori de unitati de prestari servicii 26
14 Conducatori de unitati din industria hoteliera, comert si alte
servicii 29
141 Conducatori de unitati hoteliere si de restaurante 29
142 Conducatori de unitati din domeniul comertului 30
143 Conducatori ai altor tipuri de unitati de servicii 31
2 Specialisti In diverse domenii de activitate 32
21 Specialisti In domeniul stiintei si ingineriei 32
211 Specialisti In fizica si stiinta pamantului 32
212 Matematicieni, actuari si statisticieni 35
213 Specialisti In stiintele vietii 36
214 Ingineri (exclusiv In electrotehnologie) 39
215 Ingineri In electrotehnologie .4 7
216 Arhitecti, proiectanti, topografi si designeri 50
22 Specialisti In domeniul sanatatii 53
221 Medici 53
222 Asistenti medicali generalisti si moase 54
223 Practicieni de medicina complementara/alternativa 54
224 Paramedici 55
225 Medici veterinari 55
226 Alti specialisti In domeniul sanatatii 56
23 Specialisti In Invatamant 58
231 Profesori universitari si asimilati 58
232 Profesori In Invatamantul profesional 59
233 Profesori In Invatamantul secundar 59
234 Profesori In Invatamantul primar si prescolar 59
235 Alti specialisti In Invatamant 60
24 Specialisti In domeniul administrativ-comercial 62
241 Specialisti In domeniul finantelor 62
242 Specialisti In domeniul administrativ 65
243 Specialisti In vanzari, marketing si relatii publice 67
25 Specialisti In tehnologia informatiei si comunicatiilor 69
251 Analisti programatori In domeniul software 69
252 Specialisti In baze de date si retele 70
26 Specialisti In domeniul juridic, social si cultural 71
261 Specialisti In domeniul juridic 71
262 Bibliotecari, arhivari si curatori 72
263 Specialisti In domeniul social si religios 73
264 Autori, jurnalisti si lingvisti 77
265 Artisti creatori si actori 79
3 Tehnicieni si alti specialisti din domeniul tehnic 82
31 Specialisti asimilati In stiinta si inginerie 82
311 Tehnicieni In stiinte ingineresti 82
312 Controlori-supraveghetori In industria extractiva,
industria prelucratoare si constructii 87
313 Tehnicieni controlori de procese industriale 88
314 Tehnicieni In stiintele vietii si alti specialisti asimilati 90
315 Controlori si operatori pentru trafic naval si aerian 91
32 Tehnicieni si asimilati In domeniul sanatatii 93
321 Tehnicieni In domeniul medical si farmaceutic 94
322 Surori medicale, inclusiv puericultoare si asimilati 95
323 Practicieni asociati In domeniul medicinii
complementare/alternative 95
324 Tehnicieni si asistenti veterinari 96
325 Alti specialisti In domeniul sanatatii, asimilati 96
33 Specialisti In servicii administrative si asimilati 99
331 Specialisti financiari, matematicieni si asimilati 99
332 Agenti si brokeri In vanzari si aprovizionare 1 00
333 Agenti de servicii comerciale 1 01
334 Secretari administrativi si specializati 1 03
335 Specialisti guvernamentali cu functii de reglementare si
asimilati 104
34 Alti specialisti In domeniul juridic, social si cultural 1 06
341 Alti specialisti In domeniul juridic si social 1 06
342 Lucratori In domeniul sportului si al pregatirii fizice 1 08
343 Alti specialisti In domeniul artistic, cultural si culinar 1 09
35 Tehnicieni In informatica si comunicatii 111
351 Tehnicieni pentru operatiuni In domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor si pentru asigurarea suportului
tehnic pentru utilizatori 111
352 Tehnicieni In domeniul telecomunicatiilor si al
radiodifuziunii si televiziunii 112
4 Functionari administrativi 114
41 Functionari cu atributii generale inclusiv operatori la masini
de scris/calcul 114
411 Functionari cu atributii generale 114
412 Secretari 114
413 Operatori la masini de scris/calcul 115
42 Functionari In serviciul cu publicul 115
421 Casieri, operatori la ghiseu si asimilati 116
422 Agenti In centre de informare 117
43 Functionari In serviciile de evidenta contabila si financiara 119
431 Functionari In gestiune economica si administrativa 119
432 Functionari In gestiunea materialelor si In transport 120
44 Alti lucratori In servicii suport In domeniul administrativ 121
441 Alti lucratori In servicii suport In domeniul administrativ 122
5 Lucratori In domeniul serviciilor 123
51 Lucratori In domeniul serviciilor personale 123
511 Insotitori de zbor, conductori si ghizi 124
512 Bucatari 125
513 Chelneri si barmani 125
514 Coafori, cosmeticieni si asimilati 125
515 Supraveghetori cladiri si gospodarii 126
516 Alti lucratori In domeniul serviciilor personale 127
52 Lucratori In domeniul vanzarilor 128
521 Vanzatori stradali si In piete 129
522 Vanzatori In magazine 129
523 Casieri si vanzatori de bilete 130
524 Alti lucratori In domeniul vanzarilor 130
53 Personal de Ingrijire 131
531 Personal de Ingrijire copii inclusiv In servicii suport
pentru Invatamantul prescolar, primar si gimnazial 131
532 Personal de Ingrijire In domeniul sanatatii 132
54 Lucratori In servicii de protectie 133
541 Lucratori In servicii de protectie 133
6 Lucratori calificati In agricultura, silvicultura si pescuit 134
61 Muncitori calificati In agricultura 135
611 Gradinari si cultivatori 135
612 Crescatori de animale 136
613 Muncitori calificati In culturi vegetale si crescatori de
animale 138
62 Lucratori calificati In silvicultura, pescuit si vanatoare 138
621 Lucratori forestieri si asimilati 138
622 Lucratori In domeniul pescuitului si vanatorii 139
63 Fermieri, pescari si vanatori a caror productie este destinata consumului propriu (inclusiv culegatori de produse agricole din
flora spontana) 140
631 Fermieri a caror productie este destinata consumului
propriu 140
632 Crescatori de animale a caror productie este destinata
consumului propriu 140
633 Lucratori In ferme mixte a caror productie este destinata
consumului propriu 140
634 Pescari si vanatori a caror productie este destinata consumului propriu (inclusiv culegatori de produse agricole
din flora spontana) 141
7 Muncitori calificati si asimilati 141
71 Muncitori constructori si asimilati, exclusiv electricieni 142
711 Muncitori constructori si asimilati 142
712 Muncitori constructori la lucrari de finisare si asimilati 144
713 Zugravi, vopsitori, curatitori de fatade si asimilati 146
72 Muncitori calificati In metalurgie, constructii de masini si
asimilati 147
721 Turnatori, tinichigii-cazangii, sudori, formatori si asimilati .. 147
722 Forjori, matriteri si asimilati 149
723 Mecanici de masini si utilaje 152
73 Muncitori calificati In domeniul produselor manufacturiere si
muncitori tipografi 153
731 Muncitori calificati In domeniul produselor
manufacturiere 153
732 Lucratori poligrafi 158
74 Tehnicieni la echipamente electrice si electronice 159
741 Montatori de echipamente electrice 160
742 Montatori de echipamente electronice si de
telecomunicatii 161
75 Muncitori calificati In industria alimentara, prelucrarea
lemnului, confectii si alti lucratori asimilati 162
751 Muncitori calificati In industria alimentara 162
752 Muncitori calificati In tratarea lemnului si asimilati 164
753 Lucratori In industria textila si confectii 166
754 Alti muncitori calificati 168
8 Operatori la instalatii si masini; asamblori de masini si
echipamente 169
81 Operatori la masini si instalatii 169
811 Operatori la instalatiile de exploatare si prelucrare a
minereurilor 170
812 Operatori la instalatiile de prelucrare si finisare a
metalelor 171
813 Operatori la masini si instalatii destinate fabricarii
produselor chimice si fotografice 173
814 Operatori la masini si utilaje pentru fabricarea
produselor din cauciuc, plastic si hartie 175
815 Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea
produselor si articolelor din textile, blanuri si piele 177
816 Operatori la masinile pentru fabricarea produselor
alimentare si a altor produse similare 181
817 Operatori la instalatiile de prelucrare a lemnului si
fabricare a hartiei 182
818 Alti operatori la masini si utilaje 184
82 Asamblori 186
821 Asamblori 186
83 Conducatori de vehicule si operatori la instalatii si utilaje
mobile 188
831 Mecanici de locomotiva si asimilati 188
832 Conducatori auto vehicule 188
833 Conducatori de masini de mare tonaj si autobuze 189
834 Operatori la instalatii si utilaje mobile 189
835 Marinari, navigatori si asimilati 191
9 Muncitori necalificati 191
91 Personal casnic si de serviciu 191
911 Personal casnic si de serviciu la hoteluri si birouri 191
912 Personal pentru servicii de spalare vehicule, vitrine si
geamuri etc 192
92 Muncitori necalificati In agricultura, silvicultura si pescuit.. 193
921 Muncitori necalificati In agricultura, silvicultura si pescuit .. 193 93 Muncitori necalificati In industria extractiva, constructii,
industria prelucratoare si transporturi 194
931 Muncitori necalificati In industria extractiva si constructii 194
932 Muncitori necalificati In industria prelucratoare 195
933 Muncitori necalificati In transporturi si depozitarea
marfurilor 195

Cuprins
94 Ajutori de bucatari 196
941 Ajutori de bucatari 196
95 Vanzatori ambulanti si alti prestatori de servicii"Ia minut"
pentru populatie 197
951 Prestatori de servicii"Ia minut" pentru populatie si
asimilati 197
952 Vanzatori ambulanti (exclusiv produse alimentare) 197
96 Muncitori In salubritate si alti lucratori necalificati 198
961 Muncitori In salubritate 198
962 Alti muncitori necalificati 198

Data aparitiei: Mai 2014
Format: 13x20
Pagini: 200

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review

Titluri de aceiași autori

Created in 0.6227 sec