Drept civil. Partea generala conform Noului Cod Civil

Drept civil. Partea generala conform Noului Cod Civil
-20%
Editura:
Anul publicării: 2012
Categoria: General
Preț: 42,32 lei
52,90 lei (-20%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare

DESCRIERE

"Am utilizat la elaborarea acestei lucrari noul Cod civil, doctrina, precum si practica instantelor judecatoresti, pentru a-i putea introduce pe doritori in studiul dreptului civil - partea generala, cu cea mai posibila usurinta. Cu ajutorul opiniilor doctrinare credem ca am reusit, totusi, sa inchegam un material util care, in conditiile actuale de tranzitie legislativa in domeniul dreptului civil, va contribui la initierea doritorilor in problemele actuale fundamentale ale materiei."

Autorii


"Suntem convinsi ca insusirea dreptului civil, dar si deprinderea utilitatii, logicii, transparentei si, de ce nu, a frumusetii gandirii juridice asigura baza corespunzatoare in solutionarea problemelor juridice. Numai prin formarea unei culturi juridice generale care reflecta valori fundamentale ca onestitatea, echitatea sau respectarea riguroasa a drepturilor si obligatiilor pregatim juristi adevarati"

Autorii


Cuprins
Titlul I. Diviziunea dreptului dupa obiectul lui.
Locul dreptului civil in sistemul nostru juridic .................................... 1
Capitolul I. Notiunea de drept ............................................................... 1
Sectiunea 1. Definitia dreptului ........................................................ 1
Sectiunea a 2-a. Dreptul public si dreptul privat .............................. 4
Sectiunea a 3-a. Locul dreptului civil in sistemul juridic al tarii ...... 6
Capitolul II. Dreptul civil in sistemul dreptului romanesc .................... 9
Sectiunea 1. Ce este dreptul civil? ................................................... 9
Sectiunea a 2-a. Definitia dreptului civil ........................................ 11
Capitolul III. Obiectul dreptului civil ................................................. 14
Sectiunea 1. Definitia obiectului dreptului civil ............................. 14
Sectiunea a 2-a. Sensul„pozitiei juridice de egalitate” .................... 14
Sectiunea a 3-a. Clasificarea obiectului dreptului civil .................. 15
Capitolul IV. Metoda de reglementare in dreptul civil ....................... 18
Sectiunea 1. Definitia metodei de reglementare ............................. 18
Sectiunea a 2-a. Metoda reglementarii autoritare ........................... 18
Sectiunea a 3-a. Metoda autorizarii partilor ................................... 19
Capitolul V. Delimitarea dreptului civil fata de alte ramuri de drept ..... 21
Sectiunea 1. Notiunea delimitarii dreptului civil ............................ 21
Sectiunea a 2-a. Corelatia dintre dreptul civil si alte ramuri de drept.. 23
Capitolul VI. Principiile dreptului civil .............................................. 29
Sectiunea 1. Notiunea de principiu al dreptului civil ..................... 29
Sectiunea a 2-a. Rolul si importanta principiilor de drept civil ...... 30
Sectiunea a 3-a. Principiile dreptului civil ..................................... 31
Capitolul VII. Izvoarele dreptului civil ............................................... 36
Sectiunea 1. Notiunea de izvor al dreptului civil ........................... 36
Sectiunea a 2-a. Clasificarea izvoarelor dreptului civil .................. 37
Sectiunea a 3-a. Probleme privind alte izvoare ale dreptului civil ...... 64
Sectiunea a 4-a. Structura normei juridice civile ............................ 67
Capitolul VIII. Aplicarea normelor juridice civile .............................. 72
Sectiunea 1. Unele consideratii generale ........................................ 72
Sectiunea a 2-a. Aplicarea legii civile in timp ................................ 72
Sectiunea a 3-a. Aplicarea legii civile in spatiu ............................. 80
VI Drept civil. Partea generala conform noului Cod civil
Sectiunea a 4-a. Interpretarea normelor juridice civile .................. 83
Sectiunea a 5-a. Izvoarele stiintei dreptului civil ........................... 93
Titlul II. Raportul juridic civil ............................................................. 99
Capitolul I. Consideratii introductive ................................................. 99
Sectiunea 1. Norma juridica civila– raportul juridic
civil concret................................................................................ 99
Sectiunea a 2-a. Definitia raportului juridic civil ......................... 100
Sectiunea a 3-a. Caracterele raportului juridic civil ..................... 101
Sectiunea a 4-a. Elementele constitutive ale structurii
raportului juridic civil .............................................................. 104
Capitolul II. Subiectele raportului juridic civil ................................. 105
Sectiunea 1. Notiunea de subiecte ale raportului juridic civil ...... 105
Sectiunea a 2-a. Categoriile de subiecte ale raportului
juridic civil ............................................................................... 105
Sectiunea a 3-a. Determinarea subiectelor sau partilor
raportului juridic civil .............................................................. 107
Sectiunea a 4-a. Pluralitatea subiectelor raportului juridic civil ... 108
Sectiunea a 5-a. Schimbarea subiectelor sau partilor raportului
juridic civil ............................................................................... 111
Sectiunea a 6-a. Capacitatea subiectelor raportului juridic civil .. 113
Capitolul III. Continutul raportului juridic civil ............................... 118
Sectiunea 1. Notiunea de continut al raportului juridic civil ........ 118
Sectiunea a 2-a. Notiunea de drept subiectiv civil ....................... 119
Sectiunea a 3-a. Clasificarea drepturilor subiective civile ........... 122
Sectiunea a 4-a. Recunoasterea si ocrotirea drepturilor
subiective civile ....................................................................... 133
Sectiunea a 5-a. Exercitarea drepturilor subiective civile ............ 135
Sectiunea a 6-a. Abuzul de drept .................................................. 136
Sectiunea a 7-a. Proba drepturilor subiective civile ..................... 140
Capitolul IV. Obligatia civila ............................................................ 160
Sectiunea 1. Notiunea de obligatie civila ..................................... 160
Sectiunea a 2-a. Clasificarea obligatiilor civile ............................ 161
Capitolul V. Obiectul raportului juridic civil .................................... 163
Sectiunea 1. Notiunea de obiect al raportului juridic civil ........... 163
Sectiunea a 2-a. Corelatia dintre obiectul si continutul
raportului juridic civil concret ................................................. 164
Capitolul VI. Izvoarele raportului juridic civil concret ..................... 166
Sectiunea 1. Notiunea de izvor al raportului juridic civil concret .... 166
Sectiunea a 2-a. Clasificarea izvoarelor raportului juridic
civil concret.............................................................................. 167
Cuprins VII
Titlul III. Bunurile ............................................................................... 169
Capitolul I. Notiuni generale despre bunuri ...................................... 169
Sectiunea 1. Notiunea de bunuri .................................................. 169
Sectiunea a 2-a. Corelatia dintre lucruri si bunuri ........................ 171
Sectiunea a 3-a. Corelatia dintre bunuri si patrimoniu ................. 172
Capitolul II. Clasificarea bunurilor ................................................... 174
Sectiunea 1. Interesul diviziunii bunurilor ................................... 174
Sectiunea a 2-a. Criteriile de clasificare a bunurilor .................... 174
Sectiunea a 3-a. Bunuri din domeniul public
si bunuri din domeniul privat ................................................... 175
Sectiunea a 4-a. Bunuri scoase din circuitul civil
si bunuri aflate in circuitul civil ............................................... 178
Sectiunea a 5-a. Bunuri imobile si bunuri mobile ........................ 180
Sectiunea a 6-a. Bunuri certe si bunuri generice .......................... 182
Sectiunea a 7-a. Bunuri fungibile si bunuri nefungibile ............... 184
Sectiunea a 8-a. Bunuri consumptibile
si bunuri neconsumptibile ........................................................ 186
Sectiunea a 9-a. Bunuri divizibile si bunuri indivizibile .............. 187
Sectiunea a 10-a. Bunuri frugifere si bunuri nefrugifere .................. 188
Sectiunea a 11-a. Bunuri principale si bunuri accesorii ................... 190
Sectiunea a 12-a. Bunuri sesizabile si bunuri insesizabile ........... 191
Sectiunea a 13-a. Bunurile privite ca universalitati de fapt .......... 191
Titlul IV. Actul juridic civil ................................................................ 193
Capitolul I. Precizari preliminare ...................................................... 193
Capitolul II. Notiunea si clasificarea actelor juridice civile .............. 197
Sectiunea 1. Conceptul de act juridic civil ................................... 197
Sectiunea a 2-a. Clasificarea actelor juridice civile ...................... 199
Capitolul III. Conditiile de valabilitate ale actului juridic civil ........ 219
Sectiunea 1. Conceptul de conditii de valabilitate
ale actului juridic civil ............................................................. 219
Sectiunea a 2-a. Analiza conditiilor de valabilitate ...................... 220
Sectiunea a 3-a. Capacitatea de a incheia actul juridic civil ......... 222
Sectiunea a 4-a. Consimtamantul ................................................. 226
Sectiunea a 5-a. Obiectul actului juridic civil .............................. 245
Sectiunea a 6-a. Cauza actului juridic civil .................................. 249
Sectiunea a 7-a. Forma actului juridic civil .................................. 252
Capitolul IV. Modalitatile actului juridic civil.................................. 260
Sectiunea 1. Notiuni introductive ................................................. 260
Sectiunea a 2-a. Termenul– modalitate a actului juridic civil ..... 262
Sectiunea a 3-a. Conditia– modalitate a actului juridic civil ....... 270
VIII Drept civil. Partea generala conform noului Cod civil
Capitolul V. Efectele actului juridic civil ......................................... 278
Sectiunea 1. Conceptul de efecte ale actului juridic civil ............. 278
Sectiunea a 2-a. Principiile efectelor actului juridic civil ............. 280
Capitolul VI. Nulitatea actului juridic civil ...................................... 301
Sectiunea 1. Notiuni introductive ................................................. 301
Sectiunea a 2-a. Clasificarea si regimul juridic al nulitatilor ....... 311
Sectiunea a 3-a. Efectele nulitatii ................................................. 321
Titlul V. Prescriptia extinctiva ........................................................... 334
Capitolul I. Conceptul de prescriptie extinctiva................................ 334
Sectiunea 1. Notiuni introductive ................................................. 334
Sectiunea a 2-a. Natura juridica a prescriptiei extinctive ............. 339
Sectiunea a 3-a. Delimitarea prescriptiei extinctive
fata de alte institutii de drept civil ............................................ 340
Capitolul II. Domeniul de aplicare a prescriptiei extinctive
in dreptul civil ................................................................................... 344
Sectiunea 1. Notiunea domeniului prescriptiei extinctive ............ 344
Sectiunea a 2-a. Determinarea domeniului prescriptiei
extinctive .................................................................................. 344
Sectiunea a 3-a. Aplicarea prescriptiei extinctive in domeniul
drepturilor de creanta ............................................................... 345
Sectiunea a 4-a. Domeniul prescriptiei extinctive
in cadrul drepturilor reale ......................................................... 347
Sectiunea a 5-a. Prescriptia extinctiva in domeniul drepturilor
nepatrimoniale ......................................................................... 349
Capitolul III. Termenele de prescriptie extinctiva ............................ 350
Sectiunea 1. Precizari introductive ............................................... 350
Sectiunea a 2-a. Termenele generale de prescriptie extinctiva ..... 353
Capitolul IV. Cursul prescriptiei extinctive ...................................... 356
Sectiunea 1. Inceputul cursului prescriptiei extinctive ................. 356
Sectiunea a 2-a. Suspendarea prescriptiei extinctive .................... 361
Sectiunea a 3-a. Intreruperea prescriptiei extinctive .................... 368
Capitol V. Reglementrea generala a termenelor de decadere ........... 375
Capitolul VI. Implinirea prescriptiei extinctive ................................ 379
Capitolul VII. Repunerea in termenul de prescriptie extinctiva ....... 381
Sectiunea 1. Conceptul de repunere in termenul de prescriptie ... 381
Sectiunea a 2-a. Domeniile repunerii
in termenul de prescriptie ......................................................... 382
Sectiunea a 3-a. Efectul repunerii in termenul de prescriptie ....... 385
Cuprins IX
Capitolul VIII. Efectul prescriptiei extinctive................................... 386
Sectiunea 1. Controversa privind efectul prescriptiei extinctive,
solutia adoptata in noul Cod civil ............................................ 386
Sectiunea a 2-a. Principiile efectului prescriptiei extinctive,
aspecte speciale privind domeniul prescriptiei extinctive ........ 386
Sectiunea a 3-a. Modul de operare al prescriptiei extinctive ........ 386


Autori: Rikhard-Arpad Pantilimon, Lupan Ernest, Sztranyiczki Szilard, Veress Emod
Data aparitiei: 25 Iun 2012
Nr pagini : 408

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review

Titluri de aceiași autori

Created in 0.5710 sec