Drept civil. Teoria generala - Iosif Robi Urs si Carmen Todica

Drept civil. Teoria generala - Iosif Robi Urs si Carmen Todica
-10%
Preț: 49,50 lei
55,00 lei (-10%)
Disponibilitate: stoc indisponibil
Editura:
Anul publicării: 2015
Categoria: General

DESCRIERE

Fundamentat pe dispozitiile Codului civil actual, dar fara a se departa de„legiuirile” Codului civil de la 1864, cursul„Drept civil. Teoria generala” elaborat de Iosif R. Urs si Carmen Todica reprezinta, neindoielnic, linia de pornire pentru studiul dreptului privat, atat de complex si in permanenta transformare, dar si pentru studiul tuturor domeniilor de drept la care se refera litera si spiritul Codului civil– dreptul familiei, dreptul comercial etc.

„Drept civil. Teoria generala” trateaza institutii clasice ale dreptului civil, dar in viziunea moderna si unitara a Codului civil: raportul juridic civil, cu elementele sale– subiecte, obiect, continut; actul juridic civil– conditii de fond si de forma si sanctiunea nulitatii ca efect al nerespectarii lor; prescriptia extinctiva. Cartea„Drept civil. Teoria generala” antameaza si notiuni esentiale de proba a raportului juridic concret, necesare institutiilor ce se vor studia la materia dreptului civil in anii II si III–„Drepturi reale”,„Obligatii civile” si„Contracte”–, desi cunoscut este faptul ca„Probele” si-au schimbat sediul reglementarii din Codul civil in Codul de procedura civila.

„Drept civil. Teoria generala” abordeaza din perspectiva doctrinara analiza dispozitiilor legale ale Codului civil ca drept comun in materie (in contextul in care nu s-a cristalizat inca o practica judiciara), fiind avute in vedere institutiile de baza ale dreptului civil, a caror intelegere constituie fundamentul pentru toate institutiile ce se vor studia in anul II si III la Dreptul privat.
Totodata, solutiile si analizele propuse sunt in concordanta cu textele de lege lata aplicabile, dar tinandu-se cont de reglementarea similara a Codului civil anterior, intr-o abordare comparativa. Modificarile intervenite asupra institutiilor traditionale de drept civil– raportul juridic civil, actul juridic civil, prescriptia extinctiva–, dar si institutiile nou-introduse, mai exact elementele de noutate propuse de Codul civil, au fost analizate subliniind, atunci cand a fost cazul, inadvertentele legiuitorului si oferind, de lege ferenda, solutii de rezolvare, marcand, in acelasi timp, linia de diferentiere dintre ceea ce este actual si ceea ce poate fi preluat din vechiul cod si adaptat la noua reglementare. E drept insa ca nu doctrina, ci practica judiciara isi va spune ultimul cuvant.

Ca orice lucrare stiintifica,„Drept civil. Teoria generala” este perfectibila, insa autorii isi exprima speranta ca au reusit sa ofere studentilor anului I ai Facultatilor de Drept„cheia spre descifrarea tainelor dreptului civil”.

Iosif R. Urs este profesor universitar doctor la Facultatea de Drept a Universitatii Titu Maiorescu din Bucuresti, Presedinte al Consiliului de Administratie al aceleiasi Universitati, membru onorific al Institutului de Cercetari Juridice„Acad. Andrei Radulescu” al Academiei Romane si Doctor honoris causa al Leibniz University Institute of Arts and Science din Statele Unite ale Americii.

Carmen Todica este conferentiar universitar doctor la Facultatea de Drept a Universitatii Titu Maiorescu din Bucuresti, avocat in Baroul Bucuresti si mediator autorizat.Cuprins

    Titlul I. Caracterizarea generala a dreptului civil
        Capitolul I. Introducere in studiul dreptului civil
            Sectiunea 1. Conceptul de„drept civil”. Dreptul civil ca stiinta de ramura si dreptul civil ca ramura a sistemului de drept in considerarea Codului civil de la 1864
                1. Sensurile notiunii de„drept civil”
                2. Dreptul civil ca stiinta de ramura si ca ramura a sistemului de drept in considerarea Codului civil de la 1864
                    2. 1. Stiintele juridice si stiinta dreptului civil
                    2. 2. Definirea dreptului civil ca ramura de drept in doctrina juridica anterioara anului 2011
                    2. 3. Aprecieri asupra definitiilor formulate in doctrina juridica civila sub vechea reglementare
            Sectiunea a 2-a. Dreptul civil si unitatea dreptului privat dupa intrarea in vigoare a Codului civil in anul 2011
                1. O noua abordare a reglementarilor raporturilor patrimoniale si nepatrimoniale
                2. Corelatiile dintre dreptul civil si dreptul privat
                    2. 1. Ramura de drept civil sau ramura de drept privat?
                    2. 2. Exista identitate intre dreptul civil si dreptul privat?
            Sectiunea a 3-a. Dreptul civil ca domeniu al ramurii de drept privat
                1. Definitia dreptului civil ca domeniu de drept
                2. Obiectul de reglementare al dreptului civil
                    2. 1. Explicatii introductive
                    2. 2. Categoria raporturilor patrimoniale
                    2. 3. Categoria raporturilor nepatrimoniale
                    2. 4. Regimul juridic al persoanelor
                    2. 5. Criterii de delimitare a obiectului de reglementare al dreptului civil
                    2. 6. Delimitarea dreptului civil de alte domenii de drept
            Sectiunea a 4-a. Principiile dreptului civil
                1. Consideratii generale privind principiile de drept
                2. Principiile fundamentale ale dreptului civil
                    2. 1. Principiul proprietatii
                    2. 2. Principiul egalitatii in fata legii civile
                    2. 3. Principiul imbinarii intereselor individuale cu interesele colective
                    2. 4. Principiul ocrotirii si garantarii drepturilor subiective civile
                3. Principiile specifice unor institutii de drept civil
                    3. 1. Principiul ocrotirii bunei-credinte
                    3. 2. Principiul consensualismului
                    3. 3. Principii ce guverneaza efectele actului juridic civil
                    3. 4. Principii ce guverneaza efectele nulitatii actului juridic
        Capitolul al II-lea. Izvoarele dreptului civil
            Sectiunea 1. Consideratii introductive privind izvoarele de drept civil
                1. Notiunea de„izvor de drept”
                2. Sensurile notiunii„izvor de drept civil”
                3. Reglementarea generala a izvoarelor de drept civil
            Sectiunea a 2-a. Clasificarea izvoarelor de drept civil
                1. Precizari prealabile
                2. Actele normative interne, ca izvoare de drept civil
                    2. 1. Legea
                    2. 2. Decrete-legi
                    2. 3. Decretele
                    2. 4. Ordonantele Guvernului
                    2. 5. Hotararile Guvernului
                    2. 6. Ordinele si instructiunile ministrilor ori ale altor conducatori ai organelor de specialitate ai administratiei publice centrale, in masura in care reglementeaza relatii sociale specifice dreptului civil
                    2. 7. Actele normative emise de autoritatile administratiei publice locale
                3. Actele normative internationale, ca izvoare de drept civil
                    3. 1. Acorduri, conventii, tratate, pacte internationale
                    3. 2. Dreptul Uniunii Europene
                4. Uzantele, ca izvoare de drept civil
                5. Principiile generale de drept, ca izvoare de drept civil
                6. Consideratii privind morala, doctrina si jurisprudenta
        Capitolul al III-lea. Normele juridice civile
            Sectiunea 1. Notiunea si caracterele normei juridice
            Sectiunea a 2-a. Structura logico-juridica a normei juridice
            Sectiunea a 3-a. Structura tehnico-legislativa a normei juridice
            Sectiunea a 4-a. Clasificarea normelor juridice
                1. Norme juridice civile dispozitive si imperative
                2. Norme juridice civile de ordine publica si de ordine privata
                3. Norme juridice civile generale si speciale
        Capitolul al IV-lea. Interpretarea normelor juridice civile
            Sectiunea 1. Notiunea de interpretare a normelor juridice
            Sectiunea a 2-a. Necesitatea teoretica si practica a interpretarii normelor juridice civile
            Sectiunea a 3-a. Criterii de clasificare a interpretarii normelor juridice
                1. Interpretarea oficiala si interpretarea neoficiala
                2. Interpretarea literala, interpretarea extensiva si interpretarea restrictiva
            Sectiunea a 4-a. Metodele de interpretare a normei juridice
                1. Interpretarea gramaticala
                2. Interpretarea sistematica
                3. Interpretarea logica
                    3. 1. Reguli de interpretare
                    3. 2. Argumente de interpretare
                4. Interpretarea istorica
                5. Interpretarea teleologica
        Capitolul al V-lea. Realizarea si aplicarea normelor juridice civile
            Sectiunea 1. Consideratii introductive
                1. Conceptele de„realizare” si„aplicare” a normelor de drept
                2. Etapele de aplicare a normelor de drept
                3. Succesiunea si coexistenta legilor civile. Problema conflictului (coliziunii) legilor
                    3. 1. Cadrul temporal si spatial al legii civile
                    3. 2. Cadrul temporal si spatial al situatiilor juridice
                    3. 3. Determinarea legii civile aplicabile
            Sectiunea a 2-a. Aplicarea legii civile in timp (conflictul de legi in timp). Principii si exceptii cu privire la aplicarea legii in timp
                1. Intervalul de timp in care se aplica legea
                2. Corelatiile temporale dintre legea noua si situatiile juridice
                3. Principiul neretroactivitatii legii civile
                    3. 1. Formularea principiului
                    3. 2. Functionarea principiului
                    3. 3. Exceptia de la principiu. Retroactivitatea legii noi
                4. Principiul aplicarii imediate a legii civile noi
                    4. 1. Formularea principiului
                    4. 2. Functionarea principiului
                    4. 3. Exceptia de la principiu. Ultraactivitatea (supravietuirea) legii vechi
                5. Aplicarea in timp a dispozitiilor Codului civil actual raportat la prevederile Codului civil din 1864
                    5. 1. Legea aplicabila actului juridic civil
                    5. 2. Legea aplicabila prescriptiei extinctive si decaderii
                    5. 3. Legea aplicabila accesiunii, uzucapiunii si posesiei
                    5. 4. Legea aplicabila dezmembramintelor dreptului de proprietate privata
                    5. 5. Legea aplicabila in materie de carte funciara
                    5. 6. Legea aplicabila faptelor juridice ca izvoare de obligatii
                    5. 7. Legea aplicabila in materie de mostenire
                    5. 8. Legea aplicabila garantiilor raporturilor obligationale
            Sectiunea a 3-a. Aplicarea legii civile in spatiu si asupra persoanelor
                1. Aplicarea legii civile in spatiu
                2. Aplicarea legii civile asupra persoanelor
    Titlul al II-lea. Raportul juridic civil
        Capitolul I. Aspecte generale privind raportul juridic civil
            Sectiunea 1. Notiunea, caracterele si structura raportului juridic civil
                1. Notiunea raportului juridic civil
                2. Caracterele (trasaturile) raportului juridic civil
                3. Structura raportului juridic (elementele constitutive)
            Sectiunea a 2-a. Izvoarele raportului juridic civil concret
                1. Notiunea de izvor al raportului juridic concret
                    1. 1. Corelatii intre izvorul raportului juridic civil concret, izvorul dreptului subiectiv civil si izvorul obligatiei civile
                    1. 2. Corelatia dintre norma juridica, raportul juridic civil abstract, raportul juridic civil concret si izvorul raportului juridic civil concret
                    1. 3. Definirea izvorului raportului juridic civil concret
                2. Clasificarea izvoarelor raportului juridic civil concret
                    2. 1. Actiuni omenesti si fapte naturale (evenimente)
                        A. Actiunile omenesti
                        B. Faptele naturale (evenimentele)
                    2. 2. Faptele juridice in sens larg si faptele juridice in sens restrans
                    2. 3. Izvoare simple si izvoare complexe
                    2. 4. Izvoare de drepturi patrimoniale si izvoare de drepturi nepatrimoniale
            Sectiunea a 3-a. Proba raportului juridic civil
                1. Consideratii generale privind probele
                    1. 1. Precizare prealabila
                    1. 2. Notiunea de proba
                    1. 3. Importanta probei
                    1. 4. Obiectul probei
                    1. 5. Sarcina probei
                    1. 6. Admisibilitatea probei
                2. Mijloacele de proba
                    2. 1. Inscrisurile
                    2. 2. Declaratiile (depozitiile) martorilor
                    2. 3. Prezumtiile
                    2. 4. Marturisirea
                    2. 5. Alte mijloace de proba
        Capitolul al II-lea. Subiectele (partile) raportului juridic civil
            Sectiunea 1. Consideratii generale privind subiectele raportului juridic civil
                1. Notiunea de subiecte ale raportului juridic civil
                2. Categorii de subiecte ale raportului juridic civil
            Sectiunea a 2-a. Determinarea, pluralitatea si schimbarea subiectelor raportului juridic civil
                1. Determinarea subiectelor raportului juridic civil
                2. Pluralitatea subiectelor raportului juridic civil
                    2. 1. Notiunea de pluralitate
                    2. 2. Pluralitatea subiectelor in cazul raporturilor juridice nepatrimoniale
                    2. 3. Pluralitatea subiectelor in cazul raporturilor juridice reale
                    2. 4. Pluralitatea subiectelor in cazul raporturilor juridice obligationale
                    2. 5. Asemanari si deosebiri intre obligatia solidara si obligatia indivizibila
                3. Schimbarea subiectelor raportului juridic civil
                    3. 1. Precizari prealabile
                    3. 2. Schimbarea subiectelor in cazul raporturilor civile patrimoniale reale
                    3. 3. Schimbarea subiectului activ in raporturile civile patrimoniale obligationale
            Sectiunea a 3-a. Capacitatea civila a subiectelor raportului juridic civil
                1. Notiune. Structura capacitatii juridice civile
                2. Capacitatea civila a persoanei fizice
                    2. 1. Capacitatea de folosinta
                    2. 2. Capacitatea de exercitiu
                        A. Capacitatea deplina de exercitiu
                        B. Lipsa capacitatii de exercitiu
                        C. Capacitatea de exercitiu restransa
                3. Capacitatea civila a persoanei juridice
                    3. 1. Capacitatea de folosinta
                    3. 2. Capacitatea de exercitiu
        Capitolul al III-lea. Continutul raportului juridic civil
            Sectiunea 1. Notiunea de continut al raportului juridic civil
            Sectiunea a 2-a. Dreptul subiectiv civil– latura activa
                1. Definitia si trasaturile caracteristice ale dreptului subiectiv civil
                2. Clasificarea drepturilor subiective civile
                    2. 1. Criterii de clasificare
                    2. 2. Drepturi subiective civile absolute si drepturi subiective civile relative
                    2. 3. Drepturi subiective civile patrimoniale si drepturi subiective civile nepatrimoniale
                    2. 4. Drepturi subiective civile principale si drepturi subiective civile accesorii
                    2. 5. Drepturi subiective civile pure si simple si drepturi subiective civile afectate de modalitati
                    2. 6. Problema drepturilor eventuale si a drepturilor viitoare
                3. Recunoasterea, ocrotirea si exercitarea drepturilor subiective civile
                    3. 1. Recunoasterea drepturilor subiective civile
                    3. 2. Ocrotirea drepturilor subiective civile
                    3. 3. Exercitarea drepturilor subiective civile
                    3. 4. Problema abuzului de drept
            Sectiunea a 3-a. Obligatia civila– latura pasiva
                1. Definitia si trasaturile caracteristice ale obligatiei civile
                    1. 1. Sensurile notiunii de obligatie
                    1. 2. Definitia legala a obligatiei civile. Trasaturi caracteristice
                2. Clasificarea obligatiilor civile
                    2. 1. Criterii de clasificare
                    2. 2. Obligatia de a da, obligatia de a face, obligatia de a nu face
                    2. 3. Obligatii civile pozitive si obligatii civile negative
                    2. 4. Obligatii civile de rezultat (determinate) si obligatii civile de diligenta (de mijloace)
                    2. 5. Obligatii civile obisnuite, obligatii scriptae in rem (opozabile si tertilor), obligatii propter rem (reale)
                    2. 6. Obligatii civile perfecte si obligatii civile imperfecte (naturale)
                    2. 7. Obligatii pure si simple, obligatii simple, obligatii afectate de modalitati si obligatii complexe
        Capitolul al IV-lea. Obiectul raportului juridic. Bunurile
            Sectiunea 1. Notiunea de obiect al raportului juridic civil
            Sectiunea a 2-a. Bunurile si clasificarea bunurilor
                1. Notiunea de„bun”
                2. Notiunea de„patrimoniu”, caracterele si functiile patrimoniului. Relatia dintre bun si patrimoniu
                    2. 1. Notiune
                    2. 2. Caractere juridice
                    2. 3. Functii
                    2. 4. Relatia dintre bun si patrimoniu
                3. Clasificarea bunurilor
                    3. 1. Bunuri aflate in circuitul civil si bunuri scoase din circuitul civil
                    3. 2. Bunuri mobile si bunuri imobile
                    3. 3. Bunuri individual determinate si bunuri generic determinate
                    3. 4. Bunuri fungibile si bunuri nefungibile
                    3. 5. Bunuri frugifere si bunuri nefrugifere
                    3. 6. Bunuri consumptibile si bunuri neconsumptibile
                    3. 7. Bunuri divizibile si bunuri indivizibile
                    3. 8. Bunuri corporale si bunuri incorporale
                    3. 9. Bunuri principale si bunuri accesorii
                    3. 10. Bunuri sesizabile si bunuri insesizabile
                    3. 11. Bunuri publice si bunuri private
    Titlul al III-lea. Actul juridic civil
        Capitolul I. Notiunea si clasificarea actului juridic civil
            Sectiunea 1. Notiunea de act juridic civil
                1. Consideratii introductive
                2. Definirea actului juridic civil in literatura juridica si in Codul civil
                    2. 1. Categorii de definitii
                    2. 2. Reglementarea actului juridic civil
                    2. 3. Definitia actului juridic civil
                    2. 4. Intelesurile expresiei„act juridic civil”
            Sectiunea a 2-a. Clasificarea actelor juridice civile
                1. Criterii de clasificare
                    1. 1. Precizari introductive
                    1. 2. Criterii de clasificare
                2. Categorii de acte juridice civile
                    2. 1. Acte juridice civile unilaterale, acte juridice civile bilaterale si acte juridice civile multilaterale
                    2. 2. Acte juridice civile cu titlu oneros si acte juridice civile cu titlu gratuit
                    2. 3. Acte juridice civile de conservare, acte juridice civile de administrare si acte juridice civile de dispozitie
                    2. 4. Acte juridice civile constitutive, acte juridice civile translative si acte juridice civile declarative
                    2. 5. Acte juridice civile consensuale, acte juridice civile solemne si acte juridice civile reale
                    2. 6. Acte juridice civile patrimoniale si acte juridice civile nepatrimoniale
                    2. 7. Acte juridice civile subiective, acte juridice conditie si acte juridice civile de adeziune
                    2. 8. Acte juridice civile intre vii si acte juridice civile pentru cauza de moarte
                    2. 9. Acte juridice civile strict personale si acte juridice civile care pot fi incheiate si prin reprezentant
                    2. 10. Acte juridice civile pure si simple si acte juridice civile afectate de modalitati
                    2. 11. Acte juridice civile principale si acte juridice civile accesorii
                    2. 12. Acte juridice civile cu executare dintr-o data si acte juridice civile cu executare succesiva
                    2. 13. Acte juridice civile cauzale si acte juridice civile abstracte
                    2. 14. Acte juridice civile numite si acte juridice civile nenumite
        Capitolul al II-lea. Conditiile actului juridic civil. Consideratii generale
            Sectiunea 1. Notiunea si clasificarea conditiilor actului juridic civil
                1. Prezentarea conditiilor enumerate de Codul civil
                2. Notiunea de conditii ale actului juridic civil
                3. Clasificarea conditiilor actului juridic civil
            Sectiunea a 2-a. Consecintele nerespectarii conditiilor actului juridic civil
                1. Nulitatea actului juridic civil
                    1. 1. Notiune. Reglementare. Caractere juridice. Clasificare
                    1. 2. Cauzele de nulitate
                    1. 3. Regimul juridic al nulitatii
                    1. 4. Efectele nulitatii
                    1. 5. Delimitarea nulitatii de alte cauze de ineficacitate a actului juridic
                2. Clauzele considerate nescrise
        Capitolul al III-lea. Conditiile de fond ale actului juridic civil
            Sectiunea 1. Capacitatea de a incheia acte juridice civile
                1. Notiunea capacitatii de a incheia acte juridice civile
                2. Principiul (regula) capacitatii de a incheia acte juridice civile
                3. Exceptia incapacitatii de a incheia acte juridice civile
            Sectiunea a 2-a. Consimtamantul la incheierea de acte juridice civile
                1. Intelesurile termenului„consimtamant”
                2. Vointa juridica si consimtamantul
                    2. 1. Corelatia dintre vointa juridica si consimtamant
                    2. 2. Procesul de formare a vointei juridice
                    2. 3. Principiile vointei juridice
                        A. Principiul libertatii actelor juridice civile
                        B. Principiul vointei interne (reale)
                3. Definitia consimtamantului
                4. Conditiile de valabilitate a consimtamantului
                    4. 1. Consimtamantul trebuie sa provina de la o persoana cu discernamant
                    4. 2. Consimtamantul trebuie sa fie exteriorizat
                    4. 3. Consimtamantul trebuie dat cu intentia de a produce efecte juridice
                    4. 4. Consimtamantul sa nu fie alterat de vicii de consimtamant
            Sectiunea a 3-a. Viciile de consimtamant la incheierea de acte juridice civile
                1. Eroarea ca viciu de consimtamant
                    1. 1. Notiune
                    1. 2. Clasificarea erorii
                    1. 3. Structura erorii
                    1. 4. Conditiile erorii
                    1. 5. Proba erorii
                    1. 6. Sanctiunea erorii. Adaptarea contractului
                2. Dolul (viclenia) ca viciu de consimtamant
                    2. 1. Notiune. Reglementare
                    2. 2. Clasificarea dolului
                    2. 3. Structura dolului
                    2. 4. Conditiile dolului
                    2. 5. Proba dolului
                    2. 6. Sanctiunea dolului
                3. Violenta ca viciu de consimtamant
                    3. 1. Notiune. Reglementare
                    3. 2. Clasificarea violentei
                    3. 3. Structura violentei
                    3. 4. Conditiile violentei
                    3. 5. Proba violentei
                    3. 6. Efectele violentei
                4. Leziunea ca viciu de consimtamant
                    4. 1. Notiune. Reglementare
                    4. 2. Domeniul de aplicare
                        A. Leziunea in cazul minorilor
                        B. Leziunea in cazul majorului
                    4. 3. Structura leziunii. Proba leziunii
                    4. 4. Conditiile leziunii
                    4. 5. Sanctiunea leziunii
            Sectiunea a 4-a. Obiectul actului juridic civil
                1. Notiunea de obiect al actului juridic civil
                2. Conditiile obiectului actului juridic civil
                    2. 1. Precizari prealabile
                    2. 2. Prezentarea conditiilor
                        A. Obiectul actului juridic trebuie sa existe
                        B. Obiectul sa fie determinat sau determinabil
                        C. Obiectul sa fie posibil
                        D. Obiectul sa fie licit
                        E. Obiectul sa fie in circuitul civil
                        F. Obiectul sa fie o fapta personala a celui ce se obliga
                        G. Cel ce se obliga sa fie titularul dreptului
                        H. Sa existe autorizatia ceruta de lege
            Sectiunea a 5-a. Cauza actului juridic civil
                1. Notiunea de cauza a actului juridic civil
                2. Structura cauzei actului juridic civil
                3. Conditiile cauzei actului juridic
                    3. 1. Cauza sa existe
                    3. 2. Cauza sa fie licita
                    3. 3. Cauza sa fie morala
                4. Proba cauzei actului juridic civil
                5. Problema actelor abstracte
        Capitolul al IV-lea. Conditiile de forma ale actului juridic civil
            Sectiunea 1. Notiunea de„forma” a actului juridic
                1. Intelesurile notiunii de„forma” a actului juridic civil
                2. Principiul consensualismului formei actului juridic civil
            Sectiunea a 2-a. Conditiile de forma ale actului juridic civil
                1. Clasificarea conditiilor
                2. Forma ceruta pentru validitatea actului juridic civil– ad validitatem
                    2. 1. Notiune, justificare, trasaturi specifice
                    2. 2. Conditiile formei ad validitatem
                    2. 3. Aplicatii concrete ale formei ad validitatem
                    2. 4. Sanctiunea nerespectarii formei ad validitatem
                3. Forma ceruta pentru probarea actului juridic civil– ad probationem
                    3. 1. Notiune, justificare, importanta
                    3. 2. Aplicatii concrete ale formei ad probationem
                    3. 3. Sanctiunea nerespectarii formei ad probationem
                4. Forma ceruta pentru opozabilitatea actului juridic fata de terti
                    4. 1. Notiune, justificare, importanta
                    4. 2. Aplicatii concrete ale formei cerute pentru opozabilitatea fata de terti
                    4. 3. Sanctiunea nerespectarii formei pentru opozabilitate fata de terti
        Capitolul al V-lea. Modalitatile actului juridic civil
            Sectiunea 1. Consideratii generale privind modalitatile actului juridic civil
                1. Notiunea de modalitate a actului juridic civil
                2. Reglementarea legala a modalitatilor in Codul civil
            Sectiunea a 2-a. Categorii de modalitati ale actului juridic civil
                1. Termenul ca modalitate a actului juridic civil
                    1. 1. Notiune. Caractere. Reglementare
                    1. 2. Clasificarea termenului
                    1. 3. Efectele termenului
                        A. Efectele termenului suspensiv
                        B. Efectele termenului extinctiv
                2. Conditia ca modalitate a actului juridic civil
                    2. 1. Notiune. Trasaturi specifice. Reglementare
                    2. 2. Clasificarea conditiei
                    2. 3. Efectele conditiei
                        A. Efectele conditiei suspensive
                        B. Efectele conditiei rezolutorii
                    2. 4. Comparatie intre termen si conditie
                3. Sarcina ca modalitate a actului juridic
                    3. 1. Notiune
                    3. 2. Clasificare
                    3. 3. Efectele sarcinii
                    3. 4. Comparatie intre conditie si sarcina
    Titlul al IV-lea. Prescriptia extinctiva
        Capitolul I. Consideratii generale cu privire la prescriptia extinctiva
            Sectiunea 1. Notiunea, functiile, natura juridica si delimitarea prescriptiei extinctive
                1. Notiunea de prescriptie extinctiva
                    1. 1. Terminologie
                    1. 2. Definitia prescriptiei extinctive
                    1. 3. Reglementarea prescriptiei extinctive
                2. Functiile si importanta prescriptiei extinctive
                3. Natura juridica a prescriptiei extinctive
                4. Delimitarea prescriptiei extinctive de alte institutii de drept civil
                    4. 1. In raport cu prescriptia achizitiva
                    4. 2. In raport cu decaderea
                    4. 3. In raport cu termenul extinctiv
            Sectiunea a 2-a. Efectele prescriptiei extinctive
                1. Opinii cu privire la efectul general al prescriptiei extinctive, corespunzator reglementarilor anterioare
                2. Efectele prescriptiei extinctive corespunzator reglementarii Codului civil din 2011
                    2. 1. Dreptul material si dreptul procesual la actiune
                    2. 2. Reguli privind efectele prescriptiei extinctive
        Capitolul al II-lea. Domeniul de aplicare a prescriptiei extinctive
      &n

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review
Created in 0.077 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.