Drept Comercial
34,00 lei
40,00 lei (-15%)

Drept Comercial

Drept Comercial
-15%
Preț: 34,00 lei
40,00 lei (-15%)
Disponibilitate: In stoc furnizor
Timp confirmare stoc: 3 - 5 zile lucratoare
Editura:
Anul publicării: 2009
Categoria: General

DESCRIERE

Drept Comercial. Prezentare - Drept Comercial CUPRINS CAPITOLUL I
CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL1.1. Notiunea, definitia si obiectul dreptului comercial 1.1.1. Notiunea dreptului comercial 1.1.2. Obiectul dreptului comercial 1.1.3. Definitia dreptului comercial 1.2. Evolutia dreptului comercial 1.2.1. Prezentare generala 1.2.2. Reglementari in Romania 1.3. Corelatia dreptului comercial cu alte ramuri ale dreptului 1.4. Izvoarele dreptului comercial 1.4.1. Notiuni introductive 1.4.2. Izvoarele normative 1.4.3. Izvoarele interpretative ale dreptului comercial
CAPITOLUL II
FAPTELE DE COMERT 2.1. Notiunea si caracteristicile faptelor de comert 2.2. Clasificarea faptelor de comert 2.3. Faptele de comert obiective 2.3.1. Notiune si clasificare 2.3.2. Operatiunile de interpunere in schimb sau circulatie 2.3.3. Intreprinderile 2.3.4. Faptele de comert conexe (accesorii) 2.3.5. Faptele de comert subiective 2.3.6. Faptele de comert unilaterale sau mixte
CAPITOLUL III
COMERCIANTII  SUBIECTE DE DREPT COMERCIAL 3.1. Notiuni introductive 3.2. Categoriile de comercianti 3.3. Calitatea de comerciant 3.3.1. Conditiile impuse pentru dobandirea calitatii de comerciant de catre o persoana fizica 3.3.2. Dobandirea calitatii de comerciant de catre societatile comerciale si calitatea de comerciant a altor persoane juridice 3.3.3. Dovada si incetarea calitatii de comerciant 3.3.4. Conditii speciale privind capacitatea persoanei fizice pentru a fi comerciant 3.4. Incompatibilitati, decaderi, interdictii si avize privind exercitarea activitatii comerciale 3.5. Raspunderea comerciantului pentru nerespectarea dispozitiilor legale privind desfasurarea activitatii comerciale 3.6. Obligatiile comerciantilor 3.6.1. Generalitati 3.6.2. Publicitatea in registrul comertului 3.6.3. Organizarea si tinerea contabilitatii activitatii comerciale 3.6.4. Exercitarea activitatii comerciale in limitele concurentei licite
CAPITOLUL IV
AUXILIARII COMERCIANTILOR 4.1. Reprezentarea 4.1.1. Notiuni generale 4.2. Clasificarea auxiliarilor de comer 4.2.1. Auxiliarii dependenti 4.2.2. Auxiliarii independenti (autonomi)
CAPITOLUL V
FONDUL DE COMERT 5.1. Notiunea si definitia fondului de comert 5.2. Delimitarea notiunii de fond de comert de alte notiuni 5.3. Elementele fondului de comert 5.3.1. Generalitati 5.3.2. Elementele incoporale ale fondului de comert 5.3.3. Elementele corporale ale fondului de comert
CAPITOLUL VI
SOCIETATILE COMERCIALE 6.1. Consideratii generale 6.2. Reglementarea juridica a societatilor comerciale 6.3. Notiunea, definitia si natura juridica a societatii comerciale 6.3.1. Notiunea societatii comerciale 6.3.2. Definitia societatii comerciale 6.3.3. Natura juridica a societatii comerciale 6.4. Elementele specifice contractului de societate 6.4.1. Notiuni generale 6.4.2. Aporturile asociatilor 6.4.3. Intentia asociatilor de a exercita in comun o activitate comerciala (affectio societatis) 6.4.4. Realizarea (obtinerea) si impartirea beneficiilor 6.5. Formele societatii comerciale 6.6. Clasificarea societatilor comerciale 6.7. Constituirea societatilor comerciale 6.7.1. Actele constitutive ale societatii comerciale 6.7.2. Formalitatile necesare constituirii societatilor comerciale 6.7.3. Infiintarea sucursalelor si filialelor societatii comerciale 6.8. Functionarea societatilor comerciale 6.8.1. Notiuni introductive 6.8.2. Adunarea generala 6.8.3. Administratorii societatii comerciale 6.8.4. Cenzorii societatii si auditul financiar 6.9. Modificarea societatilor comerciale 6.9.1. Notiuni generale 6.9.2. Modificarea actului constitutiv 6.9.3. Modificarea capitalului social 6.9.4. Modificarea duratei si formei societatii comerciale 6.10. Fuziunea si divizarea societatilor comerciale 6.10.1. Notiunea si formele fuziunii si divizarii 6.10.2. Conditiile fuziunii si divizarii societatilor comerciale 6.10.3. Efectele fuziunii sau divizarii societatilor comerciale 6.11. Dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale 6.11.1. Notiuni introductive 6.11.2. Dizolvarea societatii comerciale 6.11.3. Lichidarea societatilor comerciale 6.12. Fuziunea transfrontaliera 6.12.1. Notiuni introductive 6.12.2. Notiunea si formele fuziunii transfrontaliere 6.12.3. Conditiile fuziunii transfrontaliere 6.12.4. Controlul legalitatii si publicitatea fuziunii transfrontaliere 6.12.5. Efectele si nulitatea fuziunii transfrontaliere6.13. Societatea europeana6.13.1. Generalitati6.13.2. Construirea societatii europene6.13.3. Functionarea, dizolvarea si lichidarea societatii europene
CAPITOLUL VII
PROCEDURA INSOLVENTEI 7.1. Notiuni introductive. Reglementare 7.1.1. Notiune 7.1.2. Domeniul de aplicare al Legii nr. 85/2006 7.2. Definitia si caracterele procedurii insolventei 7.2.1. Definitia procedurii insolventei 7.2.2. Caracterele procedurii insolventei 7.3. Conditiile necesare pentru aplicarea procedurii insolventei 7.3.1. Conditii de fond si de forma 7.3.2. Insolventa debitorului 1887.4. Participantii la procedura insolventei 7.4.1. Instantele judecatoresti 7.4.2. Judecatorul-sindic 7.4.3. Adunarea creditorilor 7.4.4. Comitetul creditorilor7.4.5. Administratorul special 7.4.6. Administratorul judiciar 7.4.7. Lichidatorul 7.5. Desfasurarea procedurii insolventei 7.5.1. Cererile introductive 7.5.2. Deschiderea procedurii 7.5.3. Efectele deschiderii procedurii 7.6. Primele masuri 7.6.1. Notificarea 7.6.2. Declararea si verificarea creantelor creditorilor 7.7. Situatia unor acte juridice incheiate de debitor7.7.1. Acte juridice frauduloase 7.7.2. Acte realizate de debitor privind constituirea sau transferul de drepturi patrimoniale catre terti 7.8. Planul de reorganizare 7.8.1. Propunerea si continutul planului 7.8.2. Admiterea si publicarea planului 7.8.3. Acceptarea (votarea) planului 7.8.4. Confirmarea planului 7.9. Reorganizarea7.10. Falimentul 7.10.1. Cazurile de aplicare a procedurii falimentului 7.10.2. Efectuarea lichidarii bunurilor din averea debitorului 7.10.3. Distribuirea sumelor realizate in urma lichidarii 7.11. Inchiderea procedurii 7.12. Raspunderea pentru aplicarea procedurii insolventei 7.12.1. Generalitati 7.12.2. Raspunderea civila 7.12.3. Raspunderea penala
CAPITOLUL VIII
OBLIGATIILE COMERCIALE 8.1. Consideratii generale8.2. Incheierea contractelor comerciale8.2.1. Principiul libertatii contractuale8.2.2. Incheierea contractelor prin corespondenta8.3. Executarea obligatiilor comerciale8.3.1. Pretul in obligatiile comerciale8.3.2. Locul executarii obligatiilor comerciale8.3.3. Solidaritatea obligatiilor8.3.4. Regimul juridic al dobanzilor8.4. Probatiunea obligatiilor comerciale8.4.1. Consideratii introductive8.4.2. Probele specifice dreptului comercial8.5. Prescriptia extinctiva in materie comerciala8.5.1. Notiunea prescriptiei extinctive8.5.2. Reglementarea legala a prescriptiei8.5.3. Termenele de prescriptie in materie comerciala8.5.4. Suspendarea si intreruperea prescriptiei
CAPITOLUL IX
CONTRACTELE COMERCIALE SPECIALE9.1. Contractul de vanzare-cumparare comerciala9.1.1. Notiunea si caracterele juridice ale contractului de vanzare-cumparare comerciala9.1.2. Conditiile de validitate ale contractului de vanzare-cumparare comerciala9.1.3. Efectele contractului de vanzare-cumparare comerciala9.2. Contractul de mandat comercial9.2.1. Notiunea si trasaturile caracteristice ale contractului de mandat comercial9.2.2. Conditii de validitate ale contractului de mandat comercial9.2.3. Efectele contractului de mandat comercial9.2.4. Incetarea contractului de mandat comercial9.3. Contractul de comision9.3.1. Notiunea si caracterele juridice ale contractului de comision9.3.2. Conditiile de validitate ale contractului de comision9.3.3. Efectele contractului de comision9.3.4. Incetarea contractului de comision9.4. Contractul de consignatie9.4.1. Notiunea si caracterele juridice ale contractului de consignatie9.4.2. Conditiile de valabilitate ale contractului de consignatie9.4.3. Efectele contractului de consignatie9.4.4. Incetarea contractului de consignatie9.5. Contractul de report9.5.1. Notiunea si conditiile contractului de report9.5.2. Efectele contractului de report9.5.3. Incetarea contractului de report9.6. Contractul de cont curent9.6.1. Notiunea si caracterele juridice ale contractului de cont curent9.6.2. Efectele contractului de cont curent9.6.3. Incheierea contului curent9.6.4. Incetarea contractului de cont curent9.7. Contractul de garantie reala mobiliara9.7.1. Notiuni introductive9.7.2. Notiunea si caracterele juridice ale contractului de garantie reala mobiliara9.7.3. Conditiile constituirii garantiei reale mobiliare9.7.4. Efectele contractului de garantie reala mobiliara9.7.5. Executarea garantiei reale mobiliare9.7.6. Incetarea contractului de garantie reala mobiliara9.8. Contractul de leasing9.8.1. Notiunea, natura juridica si caracterele juridice ale contractului de leasing9.8.2. Conditiile de validitate ale contractului de leasing9.8.3. Formele contractului de leasing9.8.4. Efectele contractului de leasing9.8.5. Asigurarea bunurilor9.8.6. Incetarea contractului de leasing9.8.7. Litigii si alte aspecte din executarea contractului de leasing9.9. Contractul de franciza9.9.1. Notiuni introductive privind franciza9.9.2. Notiunea si caracterele juridice ale contractului de franciza9.9.3.Conditii generale privind incheierea contractului de franciza 9.9.4.Conditiile de validitate ale contractului de franciza9.9.5. Know-how-ul9.9.6. Efectele contractului de franciza9.9.7. Incetarea contractului de franciza9.10. Contractul de agentie9.10.1. Notiunea si caracterele juridice ale contractului de agentie9.10.2. Conditiile de valabilitate ale contractului de agentie9.10.3. Efectele contractului de agentie9.10.4. Incetarea contractului de agentie9.11. Contractul de expeditie9.11.1. Notiunea si caracterele juridice ale contractului de expeditie9.11.2. Efectele contractului de expeditie9.11.3. Incetarea contractului de expeditie
CAPITOLUL X
TITLURILE COMERCIALE DE VALOARE10.1. Notiunea si clasificarea titlurilor comerciale de valoare10.1.1. Notiunea si caracteristicile titlurilor comerciale de valoare10.1.2. Clasificarea titlurilor comerciale de valoare10.2. Cambia10.2.1. Notiunea cambiei10.2.2. Caracterele cambiei10.2.3. Functiile cambiei10.2.4. Conditiile de validitate ale cambiei10.2.5. Transmiterea cambiei (girul)10.2.6. Garantarea cambiei (avalul)10.2.7. Acceptarea cambiei10.2.8. Plata cambiei10.2.9. Consecintele neplatii cambiei10.2.10. Executarea cambiala10.2.11. Exceptiile cambiale10.2.12. Prescriptia actiunilor cambiale10.2.13. Actiunile extracambiale10.3. Biletul la ordin10.3.1. Notiuni generale10.3.2. Notiunea si caracterele biletului la ordin10.3.3. Conditiile de forma ale biletului la ordin10.4. Cecul10.4.1. Notiunea, caracterele si premisele emiterii cecului10.4.2. Conditiile de valabilitate ale cecului10.4.3. Transmiterea cecului10.4.4. Garantarea platii cecului. Avalul10.4.5. Plata cecului10.4.6. Formele ceculuiTeste grilapag.339
Bibliografie

Nr.pagini: 350
Anul aparitiei: 2009
Autori :
Olia-Maria Corsiuc, Elena-Claudia Giurgea

REVIEW-URI

Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs scrie un review

Titluri de aceiași autori

Created in 0.290 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.